Byla 2-753-430/2012
Dėl V. D. K. testamento nuginčijimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovui M. K., jo atstovui advokatui Gediminui Sagačiui,

4atsakovo M. K. atstovei advokatei Žydrūnei Stulgytei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. K. ieškinį atsakovui M. K., dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų notarei Aldonai Adomaitienei dėl V. D. K. testamento nuginčijimo,

Nustatė

6teisme priimtas ieškovo M. K. ieškinys atsakovui M. K., dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų notarei Aldonai Adomaitienei, kuriame nurodyta, kad 2010-11-22 Vilniaus miesto 4-ojo notarų biuro notarė Aldona Adomaitienė patvirtino V. D. K. testamentą. 2011-06-07 V. D. K. mirė. 2011-08-24 įvyko testatorės testamento paskelbimas, kuriame dalyvavo testatorės sūnūs M. K. ir M. K.. T. V. D. K. visą jai priklausantį turtą paliko atsakovui M. K.. Testamento sudarymo metu testatorė, nors ir nebuvo pripažinta neveiksnia, negalėjo suvokti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. V. D. K. ilgą laiką sirgo sunkia onkologine liga, dėl kurios ji buvo intensyviai gydoma Santariškių klinikose, jai buvo skiriami stiprūs medikamentai, veikę jos galimybę adekvačiai suvokti situaciją ir vertinti savo veiksmus. Teismo prašo V. D. K. testamentą, patvirtintą 2010-11-22 Vilniaus miesto 4-ajame notarų biure notarės Aldonos Adomaitienės, pripažinti negaliojančiu bei priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Teisme gautas atsakovo M. K. atstovės advokatės D. Tamašauskienės-Žilienės atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu atsakovas nesutinka. Nurodė, kad testamentu atsakovui buvo palikta 5/8 testatorei priklausiusio nekilnojamojo turto: žemės sklypo, esančio ( - ), Vilnius ir pastato, esančio ( - ), Vilnius; negyvenamosios patapos – garažo, esančio ( - ), Vilnius; patalpos-buto, esančios ( - ), Vilnius. Po ieškovo ir atsakovo tėvo E. K. mirties 2009-12-17 buvo išduotas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas, kurio pagrindu tiek ieškovas, tiek atsakovas paveldėjo po 3/16 nurodyto turto dalis, o testatorė 5/8 turto dalis. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų ir jokių kitų faktinių aplinkybių, kurios patvirtintų ar bent leistų daryti pagrįstą prielaidą apie testatorės psichinę būseną. Pats ligos faktas neįrodo, kad testatorė nesuprato savo veiksmų reikšmės. Ieškovas reikšdamas ieškinį, kuris nepagrįstas jokiomis faktinėmis aplinkybėmis bei konkrečiais įrodymais, piktnaudžiauja procesu. Testamentas buvo pasirašytas testatorės, patvirtintas notarės ir įregistruotas notariniame registre. Notarei nekilo jokių abejonių dėl testatorės sveikatos būklės, jos veiksnumo, gebėjimo suprasti savo veiksmus ir norus bei tinkamai suformuluoti, išreikšti savo valią. Atsakovas palaikė nuolatinį ryšį su testatore, ją lankė, bendravo telefonu. Testatorei niekada nebuvo nustatyta jokių psichikos sutrikimų, nebuvo skirti jokie psichinei sveikatai gydyti vaistai. Teismo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neteisėtą, priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Teisme gautas trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų notarės Aldonos Adomaitienės atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad mirus V. D. K., 2011-07-28 į notarų biurą dėl palikimo priėmimo, paveldėjimo teisės liudijimo į mirusiajai priklausiusį turtą išdavimo kreipėsi mirusios sūnus M. K.. 2011-08-17 į notarų biurą dėl palikimo priėmimo paveldėjimo teisės liudijimo į mirusiajai priklausiusį turtą išdavimo kreipėsi mirusios sūnus M. K.. Notarė pranešė M. K., kad jo motina buvo parašiusi testamentą, kuris yra ne jo naudai. 2011-08-24 notarų biure buvo paskelbtas testamentas, dalyvaujant ieškovui ir atsakovui. Prieš patvirtinant testamentą, notarė testatorės veiksnumu įsitikino, dėl testatorės neveiksnumo įtarimų nekilo, buvo patikrinta ar testatorė nėra įrašyta į neveiksnių asmenų sąrašą. Ji patikino, kad būtent tokio testamento turinio nori. V. D. K. laisva valia, be niekieno pagalbos suvokė, kokį turtą ir kam palieka, notarei nekilo abejonių dėl testatorės sugebėjimo suvokti savo veiksmus. Teismo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

9Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad testamento pasirašymo metu ieškovo motina gyveno viena. Su motina ieškovas matydavosi kartą per mėnesį, jis ja rūpinosi, rūpinosi vaistais. Motina savo veiksmų valdyti negalėjo dėl vaistų poveikio. Motina niekada ieškovui nėra sakiusi, jog visą turtą palieka atsakovui. Ieškovas paaiškino, kad jo motinos valios kitimą lėmė nevisiškas suvokimas ir depresija, spaudimas iš brolio šeimos (tomas 3, b.l. 43-44). Ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti (tomas 3, b.l. 45-46).

10Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad testatorė sandorio sudarymo metu galėjo suprasti savo veiksmus ir juos valdyti. Testamentas pasirašytas ir patvirtintas notarės. Ligos faktas neįrodo, jog testatorė nesuprato savo veiksmų. Ekspertizės išvadose nenustatyta, jog vaistai būtų turėję įtakos testatorės veiksmams. Sudarius paskutinį testamentą, testatorė daugiau į notarą nesikreipė, tai reiškia, kad, jos valia nesikeitė. Atsakovas ypatingai rūpinosi motina ir nuolat su ja bendraudavo (tomas 3, b.l. b.l. 44-45).

11Į teismo posėdį neatvyko atsakovas M. K., jį atstovauja advokatė Ž. Stulgytė (tomas 1, b.l. 87). Į teismo posėdį neatvyko trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų notarė Aldona Adomaitienė, gautas prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (tomas 3, b.l. 31). Prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Laikytina, jog procesinių kliūčių bylai nagrinėti nėra (CPK 246 str.).

12Ieškinys atmestinas.

13Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-11-22 Vilniaus miesto 4-ojo notarų biuro notarė Aldona Adomaitienė patvirtino Veronikos D. K. testamentą (I t. b.l.16,39). 2011-06-07 V. D. K. mirė (I t. b.l. 6,7).

14Byloje kilo ginčas dėl testamento pripažinimo negaliojančiu kaip sudaryto asmens, kuris negalėjo suvokti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti.

15Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurio teisiniai padariniai atsiranda tik testatoriui mirus. Pagal CK 5.15 straipsnio 2 dalį testamentą gali sudaryti tik veiksnus asmuo, kuris suvokia savo veiksmų reikšmę ir pasekmes.

16Tuo atveju, kai ginčijamas testamentas, kurio sudarymo metu testatoriaus atžvilgiu nebuvo galiojančio teismo sprendimo dėl jo pripažinimo neveiksniu, toks testamentas gali būti pripažintas negaliojančiu (CK 1.78 straipsnio 2, 4 dalys, 5.16 straipsnio 2 dalis) CK 1.89 straipsnio pagrindu. Civiliniame kodekse nėra numatyta reikalavimų priežasčiai, lėmusiai atitinkamą asmens būseną. Asmens būsena, dėl kurios jis galėjo nesuprasti savo veiksmų ir juos valdyti, gali būti ir dėl išsivysčiusios ar ūminės ligos. Pasisakydamas dėl CK 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2007, 2009-11-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009; 2010-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2010).

17Byloje nagrinėjamu atveju teismas, susipažinęs su į bylą pateiktais medicininiais dokumentais, patvirtinančiais, jog V. D. K. sirgo sunkia somatine liga, padarė išvadą, jog esant sunkiai somatinei patologijai (onkologinei ligai) galėjo būti sukelti psichikos sutrikimai, kurie galėtų atsirasti kaip lėtinio skausmo sindromo pasekmė, todėl 2012-01-24 nutartimi paskyrė V. D. K. pomirtinę teismo psichiatrijos ekspertizę (II t. b.l. 210,211). Teismo psichiatrijos ekspertizės aktu teismo ekspertas, įvertinęs medicininių dokumentų duomenis nustatė, kad nėra galimybės duoti kategoriškos išvados apie V. D. K. psichinę būseną ir sugebėjimą suvokti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti testamento surašymo metu bei nėra galimybės duoti išvadą apie testatorės vartotų vaistų poveikį jos psichinei būsenai (III t. b.l.5). Minėtame ekspertizės akte konstatuota, kad testatorė nuo 2009 metų lapkričio mėnesio sirgo nepatikslintu psichikos sutrikimu (F32.9 – nepatikslintas depresijos epizodas), kurio sunkumo ir įtakos jos darytiems sprendimams nėra galimybės įvertinti; narkotiniai analgetikai, teoriškai vertinant, gali daryti įtaką asmens psichinei būsenai ir psichinei veiklai, tačiau nėra galimybės duoti išvados apie V. D. K. protinį darbingumą ir pažintinių funkcijų lygį testamento sudarymo laikotarpiu. Teismo ekspertas nustatė, kad V. D. K. ginčo laikotarpiu pasireiškė depresinis sutrikimas (liūdna nuotaika, verksmingumas, padidėjęs jautrumas, nuovargis).

18Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-753 Dėl asmenų, pareiškusių norą būti priimtais į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje, taip pat muitinės pareigūnų profilaktinių ir neeilinių sveikatos patikrinimų tvarkos patvirtintų nuostatų 24 punkte detalizuotos ligos, kuriomis sergantis, ir turintis sveikatos problemų, dėl kurių asmuo negali eiti muitinės pareigūno pareigų. Psichikos sutrikimas F32.9, kuris buvo diagnozuotas testatorei, nepriskirtas prie ligų, kuria sergant asmuo negalėtų būti priimtas į tarnybą Lietuvos muitinėje. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. v-559/240 Dėl notarų sveikatos tikrinimo patvirtintos tvarkos III dalyje įvardintos ligos, kuriomis sergantis asmuo negali dirbti notaro darbo, sąrašas (bendrosios kontraindikacijos). Psichikos sutrikimas F32.9 nepriskirtas prie ligų, kuria sergant asmuo negalėtų dirbti notaro darbo. Taigi, sergant nepatikslintu psichikos sutrikimu F32.9, galima pretenduoti tapti valstybės pareigūnu, kuriam keliami aukšti tiek atsakomybės, tiek kvalifikacijos standartai.

19Viena iš aplinkybių, kuria ieškovas grindžia ieškinio reikalavimą yra ta, kad testatorės valiai ir jos supratimui turėjo esminės įtakos naudoti narkotiniai analgetikai. Teismo ekspertas pomirtinės teismo psichiatrinės ekspertizės akte nurodė, kad narkotiniai analgetikai, teoriškai vertinant, gali daryti įtaką asmens psichinei būsenai ir psichinei veiklai, tačiau byloje nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyta, kad jie būtų darę poveikį testatorei. Priešingai, 2011-12-21 parengiamojo teismo posėdžio metu apklausta V. D. K. gydžiusi gydytoja J. B. patvirtino, kad jai nebuvo abejonių dėl palikėjos psichikos būklės, psichikos būklė buvo stabili, nebuvo sumišimo, viską galėjo papasakoti apie savo sveikatos būklę (II t. b.l. 194). Aplinkybę, kad testatorė buvo stabilios psichinės būklės 2010 metų lapkričio mėnesį patvirtino ir liudytoja J. S., įvardindama, kad sesers „charakteris ligos metu nekito“ (II t. b.l. 194). Minėta liudytoja paliudijo ir tai, kad testatorė pati pasirūpindavo savimi, jos kartu dirbdavo sode. Tai, kad testatorė buvo socialiai orientuota patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai – komunalinių mokesčių kvitai (I t. b.l. 66-68).

20Atsižvelgiant į išdėstytą, laikytina, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad testatorė nesuprato savo veiksmų ir negalėjo jų valdyti.

21Testamento nuginčijimo atveju itin reikšmingas sandorio elementas – testatoriaus valia, t. y. ar testamento turinys atitinka palikėjo valią. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką tokio pobūdžio bylose pasisako, kad, nagrinėdami bylas dėl testamentų pripažinimo negaliojančiais, teismai, atsižvelgdami į ieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes, turi tirti ir vertinti, ar tam tikra įstatymo reikalaujama forma išreikšta palikėjo valia atitinka jo tikrąją valią, nes tarp vidinės testatoriaus valios ir jos išreiškimo negali būti prieštaravimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2011; 2012-10-31 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-434/2012).

22Byloje nagrinėjamu atveju testatorės valia kito, iš viso buvo sudaryti 4 testamentai – 2005-04-08; 2010-03-31, 2010-06-30; 2010-11-22 (Testamentų registro išrašas (I t. b.l. 16, 108,111). 2005-04-08 testamentu V. D. K. visą turtą, iš ko jis besusidėtų, kuris priklausys jai mirties dieną palieka sūnui M. K.. 2010-03-31 ir 2010-06-30 testamentais turtas turtas buvo paliekamas abiems sūnums.

23Teismo vertinimu palikėjos valiai esminės įtakos turėjo sūnų požiūrio į ją pačią. 2011-12-21 parengiamojo teismo posėdžio metu apklausta V. D. K. gydžiusi gydytoja J. B. patvirtino, kad net nežinojusi, kad testatorė turi kitą sūnų (ieškovą), nes tuo metu ligonė kalbėjusi tik apie M. (atsakovą). Tai patvirtina ir medicininiai dokumentai – gydymo stacionare istorija, kurioje įrašyti tik vieno iš sūnų atsakovo M. K. kontaktiniai duomenys ( I t. b.l. 289). Liudytoja J. S. taip pat paaiškino, kad būtent atsakovas rūpinosi motina jos ligos laikotarpiu (II t. b.l. 194). Tai, kad motinos, sergančios onkologine liga, reguliariai nelankė, nesirūpino kasdieniais poreikiais pripažino ir pats ieškovas. Nors savo rūpinimąsi motina siejo su vaistų gavimu, tačiau teismo posėdžio metu negalėjo įvardinti nei konkrečių vaistų, nei laiko, nei jų pirkimo aplinkybių. Tos aplinkybės, kad būtent atsakovas rūpinosi motina, ieškovas neneigė, priešingai, teismo posėdžio metu patvirtino, kad būtent atsakovas nuolat bendravo su motina. Be to, ieškovui nebuvo žinoma ir tai, kad iki 2011 metų balandžio mėnesio (apie pusę metų po testamento surašymo) palikėja buvo socialiai aktyvi, pati savimi pasirūpindavo, viena vykdavo pas gydytojus. Teismo posėdžio metu ieškovas aiškino, kad motina nuolat rūpinosi sesuo J. S., tuo tarpu pati liudytoja aiškino, kad ji su seseria ginčo laikotarpiu dirbo sode, priežiūros ar slaugos testatorė nebuvo reikalinga. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas nei ieškinyje, nei teisminio nagrinėjimo metu nenurodė kuo konkrečiai pasireiškė testatorės nesupratimas savo veiksmų ir negalėjimas jų valdyti. Nors teismo posėdžio metu pasisakė, kad atsakovas darė psichologinį spaudimą testatorei, tačiau teismas šį argumentą vertina kritiškai, kadangi tokia aplinkybe ieškovas nesirėmė pasirengimo teisme stadijoje ir nepateikė jokių įrodymų jai pagrįsti (CPK 178 str.).

24Akcentuotina ir tai, kad testamentas negali būti laikomas turtintis trūkumų, nes jis yra testatorės pasirašytas, patvirtintas notaro, įregistruotas LR Testamentų registre (I t. b.l. 16,39). Be to, atsiliepime į ieškinį ir notarė patvirtino, kad testatorė buvo žvali, noriai bendravo įtarimų dėl neveiksnumo nekilo, įsitikino, jog testatorė nepageidauja turto palikti kitam asmeniui, kad būtent tokio turinio testamento ji nori, pati testatorė ranka parašė savo vardą, pavardę, pasirašė (I t. b.l. 37,38).

25Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad testamento turinys atitiko palikėjos valią.

26Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką tokio pobūdžio bylose ne kartą yra pasisakęs, kad mirusiojo asmens testamente išreikšta valia turi būti ypač gerbtina, todėl testamento pripažinimas negaliojančiu galimas tik išskirtiniais atvejais. Šioje byloje nenustatyta aplinkybių, kurios būtų pagrindas kvestionuoti testatorės valią.

27Konstatuotina, kad testatorė V. D. K. 2010-11-22 testamento sudarymo metu buvo socialiai orientuota, pati suformavo savo valią bei ją išreiškė, valios įforminimo trūkumų nenustatyta, todėl ieškinys atmetamas.

28LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos atsakovas įrodymų, pagrindžiančių bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl jos yra nepriteisiamos (CPK 98 str. 1 d.).

29Vadovaujantis LR CPK 92 str. iš atsakovo priteistina 41,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

30Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

31Ieškinį atmesti.

32Priteisti iš ieškovo M. K., a.k. ( - ) valstybės naudai 41,00 Lt (keturiasdešimt vienas Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

33Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovui M. K., jo atstovui advokatui Gediminui Sagačiui,... 4. atsakovo M. K. atstovei advokatei Žydrūnei Stulgytei,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. K.... 6. teisme priimtas ieškovo M. K. ieškinys atsakovui M. K., dalyvaujant... 7. Teisme gautas atsakovo M. K. atstovės advokatės D.... 8. Teisme gautas trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų... 9. Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė jame išdėstytais... 10. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko, palaikė... 11. Į teismo posėdį neatvyko atsakovas M. K., jį atstovauja advokatė Ž.... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-11-22 Vilniaus... 14. Byloje kilo ginčas dėl testamento pripažinimo negaliojančiu kaip sudaryto... 15. Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta... 16. Tuo atveju, kai ginčijamas testamentas, kurio sudarymo metu testatoriaus... 17. Byloje nagrinėjamu atveju teismas, susipažinęs su į bylą pateiktais... 18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 22 d.... 19. Viena iš aplinkybių, kuria ieškovas grindžia ieškinio reikalavimą yra ta,... 20. Atsižvelgiant į išdėstytą, laikytina, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad... 21. Testamento nuginčijimo atveju itin reikšmingas sandorio elementas –... 22. Byloje nagrinėjamu atveju testatorės valia kito, iš viso buvo sudaryti 4... 23. Teismo vertinimu palikėjos valiai esminės įtakos turėjo sūnų požiūrio... 24. Akcentuotina ir tai, kad testamentas negali būti laikomas turtintis trūkumų,... 25. Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad testamento turinys atitiko... 26. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas... 27. Konstatuotina, kad testatorė V. D. K. 2010-11-22 testamento sudarymo metu buvo... 28. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 29. Vadovaujantis LR CPK 92 str. iš atsakovo priteistina 41,00 Lt išlaidų,... 30. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 31. Ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš ieškovo M. K., a.k. ( - ) valstybės naudai 41,00 Lt... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...