Byla e2-6145-769/2016
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, turtinės žalos, kompensacijos bei vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, Raimondai Karbauskienei, dalyvaujant ieškovui M. K., jo atstovei advokatei Aušrinei Zaburienei, atsakovo UAB „CENTER OF FASTENER“ atstovams Ruslanui Čaiko (Ruslanui Čaiko), advokatui Tomui Bagdanskiui, trečiojo asmens UAB „B&B TOOLS LIETUVA“ atstovui Dariui Butkevičiui, viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo M. K. ieškinį atsakovui UAB „CENTER OF FASTENER“, trečiajam asmeniui UAB „B&B TOOLS LIETUVA“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, turtinės žalos, kompensacijos bei vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo 2016-01-04 įsakymą Nr. 16/0104-01 „Dėl M. K. atleidimo iš darbo be įspėjimo“ ir ieškovo atleidimą pripažinti neteisėtu; laikyti su ieškovu darbo sutartį Nr. 3 nutraukta pagal DK 129 str. 2 d. nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos; negrąžinti ieškovo į pirmesnį darbą ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai kompensaciją, lygią keturių mėnesių dydžio ieškovo darbo užmokesčiui, t.y. 5240 Eur, neatskaičius mokesčių bei vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos; priteisti iš atsakovo ieškovui 125 Eur turtinės žalos atlyginimui; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nuo 2015-07-01 ieškovas 2015-06-30 sudarytos darbo sutarties Nr. 3 pagrindu dirbo UAB „CENTER OF FASTENER“ pardavimų vadovu, 2016-01-04 darbo sutartis su ieškovu nutraukta DK 136 str. 3 d. 2 p. pagrindu. 2015-12-15 įsakymu Nr. 15/12-03 „Dėl organizacinės struktūros“ atsakovas panaikino Klaipėdos pardavimų regioną, jį prijungė prie Šiaulių regiono, nurodė apie pakeitimus įspėti ieškovą ir pasiūlė ieškovui užimti kitas pareigas, su šiuo įsakymu ieškovą supažindino pasirašytinai 2015-12-15; tą pačią dieną ieškovui įteiktas pranešimas, kad Klaipėdos regiono pardavimų vadovo pareigos naikinamos, jas pakeičiant naujomis regiono vadovo asistento pareigomis, ieškovui siūlant užimti šias pareigas nuo 2015-01-15 (manoma, turėtų būti nuo 2016 m.) mokant 610 Eur darbo užmokestį; 2015-12-15 23.27 val. R.Čaiko (darbdavys) atsiuntė ieškovui el. laišką siūlydamas „išsiskirti šalių sutarimu nuo 16-12-2015“; 2015-12-16 įsakymu Nr. 15/12-04 „Dėl įspėjimo apie atleidimą, atleidimo iš darbo ir nušalinimo nuo pareigų“ atsakovas nuo 2015-12-16 nušalino ieškovą nuo užimamų pareigų, įpareigojo ieškovą perduoti klientų kontaktus, komercinius pasiūlymus atsakingam darbuotojui, per 1 darbo dieną perduoti darbo įrankius ir darbo priemones, nurodė, kad šis įsakymas laikytinas įspėjimu dėl atleidimo iš darbo, su įsakymu ieškovas supažindintas 2015-12-16; 2015-12-17 ieškovas perdavė atsakovui iš jo gautą materialųjį turtą; 2015-12-31 atsakovas pateikė ieškovui pranešimą Nr. 15/12-05 „Dėl įmonės privačios informacijos naikinimo ir kopijavimo“, kur nurodė, kad ieškovas iš įmonei priklausančių įrenginių pašalino dalykinę informaciją ir pareikalavo pateikti trūkstamą informaciją; atsakydamas į pranešimą ieškovas pranešimu 2015/12/31-1 nurodė, kad visi atsakovo klientų duomenys bei komerciniai pasiūlymai suvesti į Bitrix programą, informacija atsakovui perduota tinkamai; 2016-01-04 įsakymu Nr. 16/0104-01 „Dėl M. K. atleidimo iš darbo be įspėjimo“ atsakovas atleido ieškovą už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, t.y. pažeidus DK 235 str. 2 d. 2 p. ir atskleidus konkuruojančios bendrovės informaciją, taip pat pažeidus DK 235 str. 2 d. 7 p. – gavus duomenis galimos vagystės metu, taip pat pažeidus DK 235 str. 2 d. 11 p. sugadinus atsakovui priklausančią įrangą ir iš jos pašalinus komercinius duomenis siekiant nuslėpti nusikalstamą veiką. Ieškovas nurodė, kad priimtas įsakymas neteisėtas, nuobauda skirta neteisėtai ir nepagrįstai, nes nėra įrodymų, jog jis atskleidė konkuruojančios bendrovės informaciją tretiesiems asmenims, atsakovas nenurodė, kokias komercines paslaugas ir kokiai bendrovei ieškovas atskleidė; atsakovas nėra išleidęs lokalinių aktų dėl komercinės paslapties (konfidencialios informacijos) neatskleidimo tvarkos, sąvokų; atsakovas nepateikė įrodymų, kad tariamai konfidenciali informacija buvo gauta vagystės metu, nesant tokių duomenų drausminė nuobauda ieškovui už DK 235 str. 2 d. 2 p. ir 7 p. pažeidimus skirta nepagrįstai ir neteisėtai. Ieškovas nurodė, kad darbdavys nebuvo reglamentavęs duomenų saugojimo telefone, kompiuteryje bei elektroniniame pašte, todėl ištrindamas duomenis ieškovas drausmės pažeidimo nepadarė, duomenų, kad ieškovas sugadino darbo priemones, kurios yra grąžintos atsakovui, taip pat nėra. Pažymėjo, kad atsakovas tendencingai siekė su ieškovu nutraukti darbo santykius, siekė sutaupyti ieškovui mokėtiną darbo užmokestį ir išeitinę išmoką. Nurodė, kad atsakovas nesilaikė drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos, 2016-01-04 įsakyme nurodyti darbo pareigų pažeidimai (neteisėtas be buvusios darbovietės UAB „B&B TOOLS LIETUVA“ žinios ir sutikimo duomenų nukopijavimas), dėl kurių iš ieškovo nebuvo pareikalauta pasiaiškinimo, be to, 2016-01-04 įsakymas dėl atleidimo priimtas pirmą darbo dieną po 2015-12-31 pranešimo dėl pasiaiškinimo pateikimo, t.y. sprendimas dėl atleidimo buvo priimtas dar iki ieškovo pasiaiškinimo gavimo. Pažymėjo, kad atleidžiant iš darbo buvo pažeistos ieškovo teisės, todėl pripažintina, kad darbo sutartis nutraukta DK 129 str. 2 d. pagrindu negrąžinant į ankstesnį darbą ir priteisiant kompensaciją lygią keturių mėnesių darbo užmokesčiui, išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Taip pat nurodė, kad su atsakovu buvo sudaryta automobilio nuomos sutartis Nr. 2, kurios pagrindu atsakovas buvo įsipareigojęs mokėti per mėnesį 150 Eur nuomos mokestį bei kompensuoti sunaudotą kurą, automobilio tepalų keitimą, atsiskaityti už draudimo paslaugas ir kt., atsakovas nesumokėjo 50 Eur už pirktą kurą, taip pat nesumokėjo nuomos už 2015-12-01 – 2015-12-16 laikotarpį, todėl yra skolingas 75 Eur nuompinigių, iš viso 125 Eur, kurie priteistini iš atsakovo.

3Teismo posėdyje ieškovas M. K. palaikė ieškinį jame nurodytais pagrindais ir prašė ieškinio reikalavimus tenkinti, nurodęs, kad patyrė iš darbdavio psichologinį spaudimą, buvo reikalaujama išeiti savo noru be išeitinių, nušalinimas nuo darbo buvo visiškai neteisėtas, be jokio pagrindo; R.Čaiko įmonėje buvo neoficialus asmuo; apie komercinius pasiūlymus atsakovas buvo informuotas, ieškovas nebuvo gavęs jokių nurodymų, ką galima laikyti kompiuterio atmintyje, darbo metu trynė duomenis, kurie, jo manymu, nereikalingi, svarbią informaciją suvedė į Bitrix sistemą.

4Ieškovo atstovė advokatė A. Zaburienė teismo posėdyje palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti ieškinyje nurodytų pagrindų ir motyvų pagrindu. Papildomai nurodė, kad atsakovo bendrovėje nėra darbo tvarkos taisyklių, ieškovo pareiginių nuostatų ar pareigų aprašymo, t.y. ieškovo teisės ir pareigos darbovietėje nebuvo reglamentuotos; ieškovas neturėjo nurodymų, kokia informacija ir kaip turi būti saugoma, kas yra konfidenciali informacija, todėl darbo metu surinkta informacija disponavo taip, kaip jam atrodė teisinga; byloje nėra įrodymų, kad ieškovas ištrynė būtent tokią informaciją. Atsakovas nebuvo išleidęs naudojimosi kompiuteriu, el. paštu ir telefonu taisyklių ar instrukcijų, todėl ieškovo elgesys persiunčiant/ištrinant informaciją iš kompiuterio, telefono ir el. pašto negali būti laikoma darbo drausmės pažeidimu; atsakovas nenurodė patirtos žalos dydžio, o neteisėtus ieškovo veiksmus ir žalą grindė prielaidomis; atsakovas neturėjo pagrindo skirti drausminę nuobaudą už galimai kito juridinio asmens komercinės paslapties atskleidimą; atsakovas tendencingai siekė nutraukti darbo santykius su ieškovu, nesilaikė drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos, neprašė pasiaiškinti dėl trečiojo asmens informacijos.

5Atsakovas UAB „CENTER OF FASTENER“ pateikė atsiliepimą, prašė ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015-06-30 su ieškovu sudarė darbo sutartį Nr. 3, darbo funkcijoms atlikti sukūrė el. paštą ( - ), prie kurio jungimasis nustatytas per Google el. paštą pardavimai.mk@gmail.com, taip pat 2015-07-01 ieškovui perdavė kompiuterį ASUS bei mobilų telefoną Samsung SIII. Siekiant bendrovės efektyvumo 2015-12-15 buvo priimtas įsakymas „Dėl organizacinės struktūros“, kuriuo nuspręsta nuo 2016-01-15 panaikinti Klaipėdos pardavimų regioną, panaikinant ieškovo einamas pareigas, 2015-12-15 pranešimu „Dėl organizacinės struktūros pasikeitimų“ ieškovui pasiūlytos regiono vadovo asistento pareigos, mokant 610 Eur darbo užmokestį; 2015-12-15 ieškovas informavo darbdavį, jog nesutinka su siūlymu užimti kitas jam pasiūlytas pareigas, todėl 2015-12-16 darbdavys įpareigojo darbuotoją perduoti klientų kontaktus, komercinius pasiūlymus bei šiuo metu atliekamus veiksmus atsakingam darbuotojui J. T. ir per vieną darbo dieną perduoti darbo įrankius ir priemones, 2015-12-17 ieškovas perdavė darbdaviui materialines vertybes – mobilų telefoną, kompiuterį. 2015-12-17 – 2015-12-30 atsakovas nustatė, kad iš mobilaus telefono ir kompiuterio ieškovas ištrynė visą darbo santykių metu sukauptą informaciją, iš darbuotojo el. pašto paskyros ( - ) ir bendrovės el. pašto pardavimai.mk@gmail.com pašalinti el. laiškai, gauti ir siųsti laikotarpiu nuo 2015-08-26 iki 2015-12-09, ieškovas prie bendrovės el. pašto paskyros buvo prisijungęs 2015-12-29; 2015-12-30 iš bendrovės Google gautas pranešimas, kad pašalinti el. laiškai ištrinti visam laikui, todėl 2015-12-31 atsakovas paprašė ieškovo iki 2016-01-10 pateikti pasiaiškinimą ir kitą informaciją, įskaitant ištrintąją. Ieškovui informacijos nepateikus, atsakovas naudojo specialią programinę įrangą ieškovo ištrintų duomenų atkūrimui, 2015-12-30 atsakovas pastebėjo, kad tarp atkurtų duomenų yra UAB „B&B TOOLS LIETUVA“, kur ieškovas dirbo prieš įsidarbindamas pas atsakovą, dokumentų. 2016-01-04 atsakovas priėmė įsakymą dėl ieškovo atleidimo iš darbo be įspėjimo, atleidžiant darbuotoją DK 136 str. 2 d. 3 p. pagrindu – vieną kartą šiurkščiai pažeidus darbo drausmę, o būtent, kad iš jam perduotų naudotis telefono Samsung SIII ir kompiuterio ASUS, taip pat el. pašto paskyrų pašalino įmonei svarbią informaciją, taip pat neteisėtai kopijavo UAB „B&B TOOLS LIETUVA“ konfidencialią informaciją, naudojo ją atsakovo naudai. Atsakovas nurodė, kad atlikdamas darbo funkcijas ieškovas naudojo jam perduotą mobilų telefoną, kompiuterį ir el. pašto paskyras, juose buvusi informacija buvo susijusi su atsakovo veikla, duomenys apie potencialius bei esamus klientus, potencialius pardavimus, šie duomenys sudaro atsakovo konfidencialią informaciją ir (arba) komercinę paslaptį (klientų kontaktai, informacija apie komercinius pasiūlymus, jų turinys, klientų atsakymai ir kt.), darbuotojas tokiais duomenimis negali disponuoti tik savo nuožiūra, privalo veikti išimtinai darbdavio interesais. Ieškovas neneigė, kad pašalino informaciją, dėl šių ieškovo veiksmų atsakovas patyrė žalą, nuostolių gali patirti ir ateityje; nurodė, kad tokie ieškovo veiksmai nesuderinami su darbuotojo pareigomis, atsakovas prarado pasitikėjimą ieškovu; ieškovas tyčia ištrynė visą informaciją, atsakovui nebuvo perduoti komerciniai pasiūlymai, kainoraščiai, sutarčių projektai, klientų atsakingų asmenų duomenys ir kita informacija, kuri nebuvo įvesta į Bitrix sistemą. Atsakovas nurodė, kad ketvirtas ieškovo padarytas darbo drausmės pažeidimas – neteisėtas duomenų, priklausančių kitai bendrovei kopijavimas ir šių duomenų nukopijavimas į atsakovui priklausantį kompiuterį, ieškovas būdamas atsakovo darbuotoju ir veikdamas jo interesais vykdė neteisėtos konkurencijos veiksmus atsakovui apie tai nežinant, sukėlė riziką atsakovui patirti nuostolius, nukentėti atsakovo vardui ir dalykinei reputacijai. Pažymėjo, kad nepriklausomai nuo to, supažindintas darbuotojas su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ar ne, darbuotojas turi dirbti sąžiningai, laikytis įstatymų ir darbo drausmės, tausoti darbdavio turtą; ieškovas buvo informuotas, kad privalo „išsamiai ir kokybiškai perduoti klientų kontaktus, komercinius pasiūlymus, bei šiuo metu atliekamus veiksmus atsakingam darbuotojui“, tokia informacija laikytina atsakovo turtu, su kuriuo darbuotojas privalo elgtis rūpestingai, atidžiai ir sąžiningai; be to, ieškovas buvo ne kartą informuotas žodžiu, kad privalo saugoti duomenis kompiuteryje, ieškovas tokius įsipareigojimus žinojo. Nurodė, kad atsakovas tinkamai kvalifikavo ieškovo veiksmus kaip šiurkštų darbo drausmės pažeidimą; tai, kad įsakyme formaliai nebuvo pareikalauta pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo, susijusio su trečiojo asmens informacijos pasisavinimu, nereiškia, kad drausminė nuobauda savaime yra neteisėta, ieškovas padarė šiurkščius darbo drausmės pažeidimus, drausminė nuobauda skirta pagrįstai, todėl išvestiniai ieškinio reikalavimai netenkintini. Taip pat nesutiko su ieškinio reikalavimu dėl turtinės žalos atlyginimo, nes ieškovas neturėjo leidimo įnešti pinigų į atsakovo kortelę, kuras buvo įgyjamas pagal darbuotojui išduodamas degalinės korteles, 2015 m. 12 mėn. ieškovas dirbo tik keturias dienas, atsakovui nepateikė duomenų apie automobilio naudojimą darbo reikmėms.

6Atsakovo atstovas R. Čaiko teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją ir prašė ieškinį atmesti, nurodydamas, kad nušalinimas nuo darbo ieškovui buvo taikytas, nes buvo tam tikri požymiai, kad gali būti padaryta žala įmonei; 2015-12-17 buvo perduota visa įranga, kompiuteris buvo tuščias, todėl buvo atliktas duomenų atstatymas, sužinojo, kad ieškovas neperdavė tam tikrų duomenų, sutartys buvo ištrintos; prisijungimo slaptažodį žinojo ieškovas ir R.Čaiko.

7Teismo posėdyje atsakovo atstovas advokatas T. Bagdanskis prašė atmesti ieškovo ieškinį kaip nepagrįstą, rėmėsi atsiliepime išdėstytais argumentais ir teisiniais motyvais.

8Trečiasis asmuo UAB „B&B TOOLS LIETUVA“ pateikė atsiliepimą, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad sutinka su atsakovo atsiliepime išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, kiek jie susiję su UAB „B&B TOOLS LIETUVA“ ir teisiniais argumentais. Nurodė, kad ieškovas UAB „B&B TOOLS LIETUVA“ dirbo nuo 2012-07-01 iki 2015-07-03, 2016-01-04 atsakovo atstovas susisiekė su trečiojo asmens direktoriumi ir nurodė, kad atkūrus ištrintus duomenis iš ieškovui darbo reikmėms duoto kompiuterio rasta galimai trečiajam asmeniui priklausanti konfidenciali ir komercinę paslaptį sudaranti informacija. Peržiūrėjus duomenis pasitvirtino, kad ieškovo turėta ir kopijuota informacija yra laikytina UAB „B&B TOOLS LIETUVA“ konfidencialia ir komercinę paslaptį sudarančia informacija. Teismo posėdyje trečiojo asmens atstovas D. Butkevičius palaikė atsiliepime nurodytą poziciją, nurodė, kad įmonė svarsto galimybę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; kt.). Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis. Pažymėtina, jog prioritetas kiekvienoje byloje teikiamas tiksliems ir patikimiems įrodymams, stengiantis atsiriboti nuo subjektyvumo ir netikslumo.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015-06-30 UAB „Center Of Fastener“ direktorės J. Čaiko įsakymu „Dėl priėmimo į darbą“ M. K. nuo 2015-07-01 priimtas dirbti pardavimų vadovu, jam skirta 1310 Eur mėnesinė alga, nustatyta 5 dienų darbo savaitė, dirbant 8 valandas per dieną (T.I, e.b.l.73), 2015-06-30 sudaryta darbo sutartis Nr. 3, pagal kurią ieškovas M. K. priimtas dirbti pardavimų vadovu, šalys susitarė dėl 1310 Eur darbuotojui mokamos mėnesinės algos, mokant ją du kartus per mėnesį, darbo sutartis nutraukta „pagal DK 136 str. 3d. 2 p. be įspėjimo už drausminę nuobaudą“ (T.I, e.b.l. 10-11). 2015-12-15 atsakovas priėmė įsakymą Nr. 15/12-03 „Dėl organizacinės struktūros“, kuriuo nuspręsta nuo 2016-01-15 panaikinti Klaipėdos pardavimų regioną, Klaipėdos regiono pardavimo vadovo pareigas, per įstatymų nustatytą laikotarpį įspėti apie pakeitimus M. K. siūlant jam užimti kitas pareigas. Ieškovas su įsakymu supažindintas 2015-12-15, tą pačią dieną atsakovas pranešimu „Dėl organizacinės struktūros pakeitimų“ ieškovui siūlė užimti regiono pardavimo vadovo asistento pareigas mokant 610 Eur darbo užmokestį, ieškovas su pasiūlymu nesutiko (T.I, e.b.l. 12, 13). 2015-12-14 atsakovas prašė M. K. nurodyti, dėl kokių priežasčių neatvyko į darbą visą 2015-12-14 darbo dieną, 2015-12-15 pranešimu ieškovas nurodė, kad 2015-12-14 vykdė darbines funkcijas, lankėsi pas klientus (T.II, e.b.l. 6,7); atsakovas 2015-12-15 įsakymu 15/12-01 „Dėl darbo veiklos optimizavimo ir materialinių išteklių naudojimo“ nuo 2015-12-17 nurodė darbo veiklai naudoti ryšių su klientais valdymo sistemą Bitrix24, klientų duomenis ir kontaktinius asmenis sistemoje nurodyta įkelti iki „21-12-2015“, ieškovas su įsakymu susipažino 2015-12-15 (T.II, e.b.l. 8-9). 2015-12-15 atsakovas el. laiške siūlė ieškovui nuo 2015-12-16 nutraukti darbo santykius šalių sutarimu (T.I, e.b.l. 14-15); 2015-12-16 atsakovas priėmė įsakymą 15-/12-04 „Dėl įspėjimo apie atleidimą, atleidimo iš darbo ir nušalinimo nuo pareigų“, kuriuo nusprendė nuo 2015-12-16 nušalinti M. K. nuo užimamų pareigų jo pareigas perduodant J. T., įpareigoti M. K. išsamiai ir kokybiškai perduoti klientų kontaktus, kom. pasiūlymus bei atliekamus veiksmus atsakingam darbuotojui, nušalinimo metu mokėti vidutinio dydžio atlyginimą iki 2016-01-16, 2016-01-16 išmokėti jam 1 mėn. dydžio atlyginimo kompensaciją ir kitas atleidimo dieną priklausančias pinigines išmokas, įpareigojo ieškovą per 1 d.d. nuo šio įsakymo priėmimo dienos perduoti J. T. visus atsakovui priklausančius darbo įrankius ir priemones; nurodė, kad įsakymas laikytinas įspėjimu dėl atleidimo iš darbo; ieškovas su įsakymu susipažindintas 2015-12-16 (T.I, e.b.l. 16). 2016-12-17 pasirašytu materialiojo turto perdavimo – priėmimo aktu, ieškovas perdavė J. T. jam perduodą atsakovo materialųjį turtą (T.I, e.b.l. 17). 2015-12-31 pranešimu 15/12-05 „Dėl įmonės privačios informacijos naikinimo ir kopijavimo“ atsakovas nurodė ieškovui pateikti pasiaiškinimą dėl neteisėtai atliktų veiksmų kopijuojant ir pašalinant iš įmonei priklausančių įrenginių informaciją, laikytiną komercine paslaptimi, surašyti kontaktinius asmenis ir jų telefonus, el. pašto adresus, grąžinti kom. pasiūlymus ir kitą dalykinę informaciją; atsakydamas ieškovas nurodė, kad visi įmonių, su kuriomis dirbo, kontaktai, visa svarbi informacija, komerciniai pasiūlymai surašyti Bitrix programoje, prieiga prie pardavimai.mk.@gmail.com ieškovui panaikinta nušalinimo nuo pareigų dieną (T. I, e.b.l. 18, 19). 2016-01-04 priimtas atsakovo įsakymas 16/0104-01 „Dėl M. K. atleidimo iš darbo be įspėjimo“, kuriuo M. K. atleistas pagal DK 136 str. 3 d. 2 p. (T.I, e.b.l. 20-22). Iš UAB „CENTER OF FASTENER“ 2015 m. gruodžio mėn. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio matyti, kad M. K. dirbo 4 dienas (T.I., e.b.l. 101); 2016-01-01 pažymos apie M. K. vidutinį darbo užmokestį matyti, kad už 2015.10 mėn. ieškovui paskaičiuota 893,18 Eur darbo užmokesčio, 2015.11 mėn. - 1310 Eur, 2015.12 mėn. – 252,53 Eur, t.y. 61,39 Eur per dieną (T.II, e.b.l. 31). Teismo posėdžio metu pateiktoje pažymoje apie gautas pajamas, nurodyta, kad M. K. 2015-07 priskaičiuota 1419,07 Eur, 2015-08 – 1310 Eur, 2015-09 – 1131,36 Eur, 2015-10 – 893,18 Eur, 2015-11 – 1310 Eur, 2015-12 – 876,38 Eur; iš 2016-01-07 UAB „CENTER OF FASTENER“ pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas matyti, kad M. K. už 2016 m. sausio mėn. paskaičiuota 65,50 Eur darbo užmokesčio, 619,45 Eur nepanaudotų kasmetinių atostogų kompensacijos; iš viso priskaičiuota išmokėti 542,48 Eur. Už laikotarpį nuo 2016-04-08 iki 2016-04-30 ieškovas gavo 238,82 Eur nedarbo draudimo išmoką (T.II, e.b.l. 17). 2015-07-01 tarp UAB „CENTER OF FASTENER“ ir ieškovo sudaryta automobilio nuomos sutartis Nr.2, kurios pagrindu ieškovas išnuomojo atsakovui automobilį Škoda Oktavia, valst. Nr. ( - ) šalys susitarė dėl 150 Eur nuomos mokesčio, mokamo kas mėnesį, kuro sąnaudų kompensavimo (T. I, e.b.l. 23); 2015-11-30 ieškovas pateikė atsakovui UAB „Lukoil Baltija“ grynųjų pinigų priėmimo kvitą dėl 50,00 Eur įnešimo į UAB „CENTER OF FASTENER“ kortelę Nr. 70835760001822901 ir apie tai informavo atsakovą ir prašė atlyginti patirtas išlaidas už kurą (T.I, e.b.l.25, 74, T.II, e.b.l. 10, 33, 35); UAB „CENTER OF FASTENER“ buvo nustatyta asmeninių darbuotojų išlaidų atlyginimo, kuro čekių rinkimo ir pateikimo tvarka (T.II, e.b.l. 41. 42-43).

12Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.).

13Ieškovas prašo pripažinti jo atleidimą iš darbo pagal DK 136 str. 3 d. 2 p. neteisėtu.

14Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbo sutartis gali būti nutraukta, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas. Šiurkštų darbo pareigų pažeidimą reglamentuoja DK 235 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje pateikta šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo sąvoka, o 2 dalyje nurodytas šiurkščių pažeidimų sąrašas, kuris nėra baigtinis. Darbo sutarties nutraukimas dėl šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo yra drausminė nuobauda, kuri gali būti taikoma tik esant drausminės atsakomybės pagrindui. Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 136 straipsnyje numatyta, kad darbuotojas gali būti be įspėjimo atleistas iš darbo, jei vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas ( 3 d.2p.). Darbuotojo pareigų pažeidimas kvalifikuotinas kaip šiurkštus, jei dėl tokio pažeidimo darbdavio interesai iš esmės pažeidžiami ir jis pagrįstai praranda pasitikėjimą darbuotoju, jo sugebėjimu ateityje tinkamai atlikti pavestas darbo funkcijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-565/2007). Atsakovo 2016-01-04 įsakyme Nr.16/0104-01 nurodyta, jog drausminė nuobauda skirta pagal LR darbo kodekso 237 str. 1d. 3p.už šiurkštų LR Darbo kodekso 235 straipsnio 2 dalies 2 p. pažeidimą - konkuruojančios bendrovės informacijos atskleidimą, už 235 str.2 dalies 7 p. pažeidimą- už duomenų gavimą galimos vagystės būdu, už 235 str. 2 dalies 11 p. pažeidimą- UAB „Center of Fastener“ priklausančios įrangos gadinimą ir komercinių duomenų pašalinimą, siekiant nuslėpti nusikalstamą veiką. Tai yra, ieškovas atleistas už komercinių paslapčių atskleidimą (2p.), veiką, turinčią vagystės požymių (7 p.), kitus nusižengimus ( 11 p.). Įsakyme nurodyta, kad atlikus duomenų analizę nustatyta apie UAB „B&B TOOLS LIETUVA“ duomenų nukopijavimą be pastarosios įmonės žinios ir sutikimo, dėl ko ieškovas šiurkščiai pažeidė atsakovo ir buvusių darbdavių komercinius interesus, darbo drausmę.

15DK 35 straipsnyje nustatyti bendrieji darbo subjektų teisių įgyvendinimo ir pareigų vykdymo reikalavimai, - darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, nepiktnaudžiauti savo teise. Darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį su darbuotoju pagal DK 136 straipsnio 3 dalį, privalo laikytis drausminių nuobaudų skyrimo taisyklių. Viena iš jų yra reikalavimas raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo (DK 240 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šio įstatymo reikalavimo tikslas yra užtikrinti darbuotojo teisę pasiaiškinti darbdaviui dėl jam priskiriamo drausmės pažeidimo. Pasiaiškinime darbuotojo pateikta informacija įgalina darbdavį spręsti, ar darbuotojas iš tikrųjų padarė darbo drausmės pažeidimą, o jei padarė, tai kokia dėl to yra darbuotojo kaltė (jos forma ir laipsnis). Savo ruožtu darbdavys, pareikalaudamas pasiaiškinimo, turi aiškiai suformuluoti, kokiu konkrečiai darbo drausmės pažeidimu yra įtariamas darbuotojas, nurodant pažeidimo padarymo laiką, vietą, darbuotojo kaltės įrodymus, kitas reikšmingas aplinkybes, bei nustatyti protingą terminą pasiaiškinimui pateikti. Įstatymo leidžiama darbdaviui skirti darbuotojui drausminę nuobaudą ir be pasiaiškinimo, jeigu darbuotojas per darbdavio nustatytą terminą be svarbių priežasčių pasiaiškinimo nepateikia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-153/2009). Iš bylos duomenų matyti, kad iš ieškovo 2015-12-31 buvo pareikalauta pasiaiškinti dėl atsakovo įvardintos komercine paslaptimi informacijos kopijavimo ir pašalinimo iš telefono aparato, nešiojamo kompiuterio, el.pašto paskyrų bei dėl 2015-12-29 prisijungimo prie įmonės paskyros. Pasiaiškinti dėl trečiojo asmens UAB „B&B TOOLS LIETUVA“ duomenų kopijavimo nebuvo pareikalauta, todėl įsakyme dėl atleidimo iš darbo nepagrįstai nurodytas atleidimo pagrindas,- UAB „B&B TOOLS LIETUVA“ duomenų nukopijavimas be pastarosios įmonės žinios ir sutikimo.

16Be to, bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad ieškovas nebuvo raštu supažindintas su atsakovo nustatytomis darbo vidaus taisyklėmis, pareiginiais nuostatais, informacijos saugojimu ir t.t., perspėtas dėl atsakomybės už konfidencialios informacijos atskleidimą, darbo metu gautos informacijos neišsaugojimą ir pan., t.y., nebuvo vidinių teisės aktų, todėl atsakovas neturėjo pagrindo teigti, jog ieškovas šiurkščiai pažeidė darbo tvarką ir pareigas. Teismo posėdžio metu ieškovas nurodė, kad neturėjo nurodymų, kokia informacija ir kaip turi būti saugoma, kas yra konfidenciali informacija, kokią informaciją galima laikyti kompiuterio atmintyje ir pan., todėl darbo metu trynė duomenis, kurie, jo manymu, nereikalingi, jo nuomone, visą svarbią informaciją suvedė į Bitrix sistemą. Atsakovas negalėjo pateikti įrodymų, kad, jo manymu, visa svarbi įmonei informacija būtų ištrinta 2015-12-16, nepateikė duomenų, kad tos informacijos nebuvo telefono aparato, kompiuterio perdavimo metu ( nesurašytas perdavimo aktas), ir kad ta informacija buvo svarbi įmonei. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, nenustačius, jog ieškovas atskleidė atsakovo komercines paslaptis ar apie jas pranešė konkuruojančiai įmonei (235 straipsnio 2 dalies 2 p. ) ar padarė veikas, turinčias vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo požymių (235 straipsnio 2 dalies 7 p.), ar padarė kitus nusižengimus, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka (235 straipsnio 2 dalies 11 p.) 2016-01-04 įsakymas Nr. 16/0104-01 „Dėl M. K. atleidimo iš darbo be įspėjimo“ naikintinas ir ieškovo atleidimas iš darbo pripažintinas neteisėtu.

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad darbovietės struktūriniai pertvarkymai gali būti teismo pripažįstami svarbia priežastimi nutraukti darbo sutartį tuo atveju, jeigu dėl struktūrinių pertvarkymų darbuotojas arba keli darbuotojai nebegali atlikti darbo sutartimi prisiimtų funkcijų, nes tokios funkcijos ar jų dalis darbovietėje iš viso nebeatliekamos arba joms atlikti užtenka mažiau darbuotojų; struktūriniai pertvarkymai turi būti įforminti atitinkamo darbdavio valdymo organo sprendimu ir jis turi būti realiai vykdomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-311/2004; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2012). Atleisti darbuotoją pagal LR DK 129 straipsnį, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo sutikimu jo perkelti į kitą darbą. Iš bylos duomenų matyti, kad 2015-12-15 įsakymu Nr. 15/12-03 „Dėl organizacinės struktūros“ atsakovas panaikino Klaipėdos pardavimų regioną, jį prijungė prie Šiaulių regiono, apie pakeitimus įspėjo ieškovą ir pasiūlė užimti kitas pareigas. Taip pat buvo panaikintos Klaipėdos regiono pardavimų vadovo pareigos, jas pakeičiant naujomis regiono vadovo asistento pareigomis, ieškovui pasiūlyta užimti šias pareigas mokant 610 Eur darbo užmokestį. Ieškovui nesutikus su jam siūlomomis pareigomis, darbo sutartis turėjo būti nutraukta pagal LR DK 129 straipsnį, todėl ieškovas teismo prašo „ laikyti, kad darbo sutartis Nr. 3 nutraukta pagal DK 129 str. 2 d. nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos“. Ieškovas prašo negrąžinti jo į darbą, priteisti 4 mėnesių dydžio darbo užmokesčio kompensaciją ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. LR DK 130 straipsnis numato, jog darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį su darbuotojais, auginančiais vaikų, iki 14 metų, raštu pasirašytinai įspėjęs darbuotoją ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius (DK 129 str.4 dalis, 130 str.1d.). Iš bylos duomenų nustačius, kad ieškovas augina 2010 metais gimusį vaiką, jam turėjo būti taikyta ši nuostata, ir jis iš darbo turėjo būti atleistas po keturių mėnesių nuo įspėjimo, ar atleistas po įspėjimo išmokant 4 mėnesių dydžio ieškovo darbo užmokesčio dydžio sumą.

18Darbo kodekso 300 straipsnyje nustatyta, jog jeigu teismas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, tai priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia darbuotojui šio Kodekso 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos arba darbo užmokesčio skirtumą už šį laikotarpį, jeigu darbuotojas buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje. Šiuo atveju laikoma, kad darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos ( 4 d.). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ieškinys šioje dalyje tenkintinas iš dalies, darbo sutartis tarp ieškovo ir atsakovo nutrauktina teismo sprendimu pagal LR DK 300 straipsnio 4 dalį, atleidimo data laikytina teismo sprendimo įsiteisėjimo diena. Nustačius, kad ieškovo atleidimas iš darbo buvo neteisėtas, už priverstinės pravaikštos laiką jam priteistinas vidutinis darbo užmokestis,- 61,39 Eur per dieną. Papildomai priteisti ir ieškovo prašomą dar 4 mėnesių dydžio darbo užmokesčio kompensaciją (5240 Eur), nėra jokio pagrindo. LR darbo kodekso 140 straipsnis numato, jog nutraukus darbo sutartį pagal šio kodekso 129 straipsnį ir 136 straipsnio 1 dalies 6 punktą, atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje,- iki dvylikos mėnesių – vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio ( 1p.). Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad nutraukiant darbo sutartį teismo sprendimu teisė į išeitinę išmoką išlieka. Atsižvelgiant į ieškovo prašymą, jam priteistina vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

19Darbo kodekso 300 straipsnio 4 dalyje numatyta priteistina suma už priverstinės pravaikštos laikotarpį yra kompensacija darbuotojui ir sankcija darbdaviui. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, jog darbdaviui už darbo teisėje nustatytų reikalavimų nesilaikymą skiriama sankcija gali būti efektyvi ir pasiekti tikslus, dėl kurių ji yra nustatyta, tik tuo atveju, jeigu ji proporcinga teisės pažeidimui, už kurį yra skiriama; proporcingumo principas reikalauja, kad sankcijos dydis būtų adekvatus pažeidimo pobūdžiui ir jo padariniams, atliktų socialinę funkciją, saugodama darbuotojus nuo pajamų netekimo ir veiktų prevenciškai darbdavius, kad jie neteisėtai neatleidinėtų darbuotojų. Šioje teisės normoje įtvirtintas darbuotojo „teisėtas lūkestis“ gauti su darbo santykiais susijusias išmokas, kompensuojančias jo praradimus dėl neteisėto atleidimo iš darbo. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-545/2010, 2012 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2012). Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad teismas turi įvertinti, ar konkretus priteistinas dydis nepaneigia šio instituto socialinės funkcijos, t. y. kompensuoja darbuotojo dėl neteisėto atleidimo iš darbo patirtus praradimus, tačiau nėra neadekvatus Darbo kodekso nustatytam kompensavimo tikslui, nelemia darbdaviui pernelyg sunkių padarinių, dėl kurių būtų pažeisti kitų darbuotojų teisėti interesai, nepaneigia darbo teisinių santykių šalių sąžiningumo ir nesukelia kolizijos su kitų darbuotojų garantijomis. Nustatęs, kad prašomos priteisti kompensacijos dydis prieštarauja teisingumo principui, yra iš esmės neproporcingas ar sukelia sunkių neigiamų padarinių, teismas kompensacijos už priverstinę pravaikštą dydį gali mažinti, atsižvelgdamas į tokias reikšmingas aplinkybes: darbdavio turtinę padėtį ir galimybę sumokėti tam tikro dydžio kompensaciją, darbdavio, kaip juridinio asmens, specifinį teisinį statusą, funkcijas ir darbuotojo pareigų ypatumus, į šalis siejusių darbo teisinių santykių trukmę, darbuotojo nepertraukiamo darbo stažą, šalių tarpusavio santykių pobūdį, taip pat aplinkybes, susijusias su teisminio ginčo nagrinėjimo laikotarpio trukme ir ją lėmusiomis priežastimis ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-209-469/2015). Atsižvelgiant į ieškovo vidutinį darbo dienos uždarbį,- 61,39 Eur, į ieškovo darbo trukmę ( pusė metų), įvertinus, kad šalių nesiejo ilgalaikiai darbo santykiai, dėl blogos atsakovo finansinės padėties, dėl pastovių priekaištų, keliamų ieškovui, šiam nepateisinus atsakovo vilčių buvo panaikinta ieškovo pareigybė, atlikti organizacinės struktūros pakeitimai, Klaipėdos pardavimų regioną prijungiant prie Šiaulių regiono, įvertinus, kad teisme ieškinys gautas tik 2016-02-04, atsižvelgiant į tai, kad priverstinės pravaikštos laikas iki teismo sprendimo priėmimo sudaro 129 darbo dienas, o visa kompensacija iki teismo sprendimo priėmimo sudarytų 7919,31 Eur, neatskaičius mokesčių, teismo sprendimas, apeliacine tvarka jo neapskundus, įsiteisėtų dar po 30 kalendorinių dienų ir t.t., laikytina, kad yra pagrindas sumažinti kompensacijos už priverstinės pravaikštos laiką dydį. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, ieškovui iš atsakovo priteistina 4500 eurų kompensacija, neatskaičius mokesčių, už priverstinės pravaikštos laikotarpį nuo atleidimo iš darbo dienos, 2016-01-04, iki teismo sprendimo priėmimo dienos, 2016-07-11, ir po 61,39 Eur per dieną, neatskaičius mokesčių nuo 2016-07-11 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

20Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 125 Eur turtinės žalos atlyginimui, nurodydamas, kad atsakovas skolingas 50 eurų už benziną ir 75 eurus už automobilio pusės mėnesio nuomą. Šioje dalyje ieškinys atmestinas. Iš bylos duomenų matyti, jog 2015-07-01 tarp UAB „Center of Fastener“ ir ieškovo sudaryta automobilio nuomos sutartis Nr.2, kurios pagrindu ieškovas išnuomojo atsakovui automobilį Škoda Oktavia, valst. Nr. ( - ) šalys susitarė dėl 150 Eur nuomos mokesčio, mokamo nuomos gavėjo nuomos gavėjui ( taip sutartyje parašyta). Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovas darbui naudojo savo automobilį, už kurio naudojimą atsakovas mokėjo automobilio savininkui nuomos mokestį. Atsižvelgiant į sudarytos sutarties 4.1.p., iš kurios nėra aišku, kas kam turėjo mokėti nuomą, įvertinus, jog automobilis priklausė ieškovui M. K., kuris, gruodžio mėnesį dirbo 4 dienas, galimai gruodžio mėnesį darbo reikalais ir naudojo savo automobilį, tačiau jokios turtinės žalos dėl to patirti negalėjo, nes už nuomojamą automobilį nuomos nemokėjo, jokių išlaidų nepatyrė. Iš bylos duomenų matyti, kad 2015-11-30 ieškovas pateikė atsakovui UAB „Lukoil Baltija“ grynųjų pinigų priėmimo kvitą dėl 50,00 Eur įnešimo į UAB „Center of Fastener“ kortelę Nr. 70835760001822901. UAB „Center of Fastener“ atsisakė apmokėti, nes nebuvo pateikti tinkamai įforminti patirtas išlaidas kuro sąnaudoms patvirtinantys dokumentai,- kelionės lapai, ataskaitos apie pravažiuotus kilometrus ir t.t. Įvertinus, kad atsakovas buvo nustatęs asmeninių darbuotojų išlaidų atlyginimo, kuro čekių rinkimo ir pateikimo tvarką, ieškovui nesilaikius reikalavimų, jo prašymas priteisti 50 eurų už kurą atmestinas, kaip nepagrįstas.

21Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovas prašė atlyginti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas ir pateikė duomenis patvirtinančius, jog už teisines paslaugas patyrė 1212,50 Eur išlaidų (T.II, e.b.l.12-15, 49-52, T.IV, e.b.l. 1-4). Atsakovas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas ir pateikė duomenis, patvirtinančius, jog už advokato suteiktas teisines paslaugas patyrė iš viso 3357,75 Eur bylinėjimosi išlaidų (T.II, e.b.l. 22-27, T.IV, e.b.l. 5-8). Išlaidų advokato pagalbai apmokėti, šių išlaidų mokėjimo pagrindus, tvarką ir dydžio nustatymo kriterijus reglamentuoja CPK 88 ir 98 straipsniai. CPK 88 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. CPK 98 str. 2 d. numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008 ). Pagal 2004-04-02 Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85, patvirtintų “Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (teisės akto redakcija, galiojanti nuo 2015-03-20, toliau – Rekomendacijos) rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Atsižvelgiant į tai, jog byla nebuvo itin sudėtinga, nereikėjo specialių žinių, nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai, tarp šalių kilęs ginčas nereikalauja sudėtingos teisinės analizės, todėl įvertinus advokato laiko sąnaudas ir kitus pagrindus, nurodytus Rekomendacijose, laikytina, kad optimalus priteistinas užmokestis už advokato paslaugas byloje yra 1200 Eur. Laikant, kad patenkinta 3/4 ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovui priteistina 900 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš ieškovo atsakovui priteistina ¼ pagrįstų bylinėjimosi išlaidų 300 Eur. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo valstybei buvo atleistas, todėl iš atsakovo priteistinas 161 eurų žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 5 p. 7d.). Byloje patirtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma sudaro 5,08 Eur, šios išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovo (CPK 92 str.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 268- 270 straipsniais,

Nutarė

23ieškinį tenkinti iš dalies.

24Atsakovo UAB „Center of Fastener“ 2016-01-04 įsakymą Nr. 16/0104-01 „Dėl M. K. atleidimo iš darbo be įspėjimo“ panaikinti, pripažįstant ieškovo M. K., a.k( - ) atleidimą iš darbo pagal LR DK 136 str.3 dalies 2 punktą neteisėtu.

25Laikyti, jog darbo sutartis Nr. 3 nutraukta pagal DK 300 str. 4 d. nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos.

26Priteisti iš atsakovo UAB „Center of Fastener“, įmonės kodas 303487954, ieškovo naudai vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką,-1289,19 Eur, neatskaičius mokesčių, 4500 eurų kompensaciją, neatskaičius mokesčių, už priverstinės pravaikštos laikotarpį nuo atleidimo iš darbo dienos, 2016-01-04, iki teismo sprendimo priėmimo dienos, 2016-07-11, vidutinį darbo užmokestį, 61,39 Eur, neatskaičius mokesčių nuo 2016-07-11 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo; 900 Eur bylinėjimosi išlaidų.

27Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

28Priteisti iš ieškovo M. K., a.k( - ) atsakovui 300 Eur jo patirtų atstovavimo išlaidų.

29Priteisti iš atsakovo UAB „Center of Fastener“, įmonės kodas 303487954, valstybei 166,08 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt šeši eurai 8 ct) bylinėjimosi išlaidų, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo... 3. Teismo posėdyje ieškovas M. K. palaikė ieškinį jame nurodytais pagrindais... 4. Ieškovo atstovė advokatė A. Zaburienė teismo posėdyje palaikė ieškinį... 5. Atsakovas UAB „CENTER OF FASTENER“ pateikė atsiliepimą, prašė ieškinį... 6. Atsakovo atstovas R. Čaiko teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytą... 7. Teismo posėdyje atsakovo atstovas advokatas T. Bagdanskis prašė atmesti... 8. Trečiasis asmuo UAB „B&B TOOLS LIETUVA“ pateikė atsiliepimą, prašė... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015-06-30 UAB „Center Of Fastener“... 12. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 13. Ieškovas prašo pripažinti jo atleidimą iš darbo pagal DK 136 str. 3 d. 2... 14. Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbo sutartis gali būti nutraukta,... 15. DK 35 straipsnyje nustatyti bendrieji darbo subjektų teisių įgyvendinimo ir... 16. Be to, bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad ieškovas nebuvo raštu... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad darbovietės... 18. Darbo kodekso 300 straipsnyje nustatyta, jog jeigu teismas nustato, kad... 19. Darbo kodekso 300 straipsnio 4 dalyje numatyta priteistina suma už... 20. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 125 Eur turtinės žalos atlyginimui,... 21. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 268- 270... 23. ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Atsakovo UAB „Center of Fastener“ 2016-01-04 įsakymą Nr. 16/0104-01... 25. Laikyti, jog darbo sutartis Nr. 3 nutraukta pagal DK 300 str. 4 d. nuo teismo... 26. Priteisti iš atsakovo UAB „Center of Fastener“, įmonės kodas 303487954,... 27. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš ieškovo M. K., a.k( - ) atsakovui 300 Eur jo patirtų... 29. Priteisti iš atsakovo UAB „Center of Fastener“, įmonės kodas 303487954,... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...