Byla L2-37-821/2010

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Iveta Pelienė, spręsdama kreditoriaus- UAB „General Financing“ (į. k. 300515252), kurio buveinė- Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT132140030001213368 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo išieškoti skolą- 228,96 Lt, delspinigius- 276,10 Lt, 5 % (penkių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį- 13 Lt iš skolininko R. T. (a. k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini) Vilniuje, priėmimo klausimą,

Nustatė

2Kreditorius kreipėsi į teismą, prašydamas išduoti teismo įsakymą išieškoti jam iš skolininko skolą- 228,96 Lt, delspinigius- 276,10 Lt, 5 % (penkių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį- 13 Lt.

3Kreditoriaus pareiškimą atsisakytina priimti, nes jis neatitinka įstatymo jam keliamų reikalavimų.

4CPK 435 str. 2 d. 4 p. nustato, kad teismas nutartimi atsisako priimti pareiškimą, jeigu pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas. Atsižvelgiant į teismo įsakymo instituto specifiką (teismo įsakymą teismas priima nevertindamas jo pagrįstumo (CPK 437 str. 1 d. 4 p.), aiškiai nepagrįstu pareiškimu laikytinas toks, kurio patenkinimas reikštų teisės aktais įtvirtinto reguliavimo pažeidimą, nepagrįstą nesilaikymą vyraujančios teismų praktikos, kuri pagal vystomą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją teismas yra privaloma (2007 m. spalio 14 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje Nr. 26/07; 2006 m. kovo 28 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje 33/03), bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų pažeidimą.

5Teismas pažymi, kad netesybos, nepaisant paskutiniuoju metu teismų praktikoje pripažįstamos teisės reikalauti ir jų dalies, viršijančios realiai patirtų nuostolių dydį, visgi atlieka kompensuojamąją, o ne baudinę funkciją. Teismo teisė, o tuo pačiu ir pareiga yra kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Vertindamas, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“ arba „aiškiai neprotingos“, konkrečią bylą nagrinėjantis teismas turi atsižvelgti į nagrinėjamos bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remtis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 2A-384/2008 S).

6Iš kreditoriaus pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo ir kartu su juo pateiktų priedų matyti, kad kreditorius, be kita ko, reikalauja priteisti iš skolininko ir 276,10 Lt delspinigių. Delspinigių dydis pagal kartu su pareiškimu pateiktos bendrosios paskolos sutarties nuostatas yra 0,5 proc. dydžio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Tokio dydžio delspinigiai per metus sudaro 182,5 proc. negrąžintos sumos. Paskaičiuoti delspinigiai yra didesni nei negrąžinta paskolos dalis. Remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas daro išvadą, kad kreditoriaus prašomi priteisti delspinigiai šiuo atveju yra aiškiai per dideli ir neprotingi.

7Dėl nurodytų priežasčių pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas ir negali būti priimtas (CPK 435 str. 2 d. 4 p.).

8Kreditorius už pareiškimą sumokėjo žyminį mokestį- 13 Lt. Žyminis mokestis grąžintinas kreditoriui (CPK 87 str. 1 d. 3 p.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290, 291, 435 str.,

Nutarė

10Atsisakyti priimti kreditoriaus- UAB „General Financing“ (į. k. 300515252) pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo išieškoti skolą- 228,96 Lt, delspinigius- 276,10 Lt, 5 % (penkių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį- 13 Lt iš skolininko R. T. (a. k. (duomenys neskelbtini)

11Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR Finansų ministerijos grąžinti kreditoriui- UAB „General Financing“ (į. k. 300515252) žyminį mokestį- 13 Lt (trylika litų), sumokėtą 2009 12 17 mokėjimo nurodymu Nr. 0000143596 per „Swedbank“, AB.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai