Byla T-18-170/2012
Dėl poilsio dienomis atliekamo arešto, paskirto S. M. sąlygų pakeitimo

1B.Nr.T-18-170/2012

2(S)

3Vilnius, 20124m.sausio 12d.

4Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja A.Tumelionytė, sekretoriaujant D.Čekuolienei, dalyvaujant prokurorei D.Kisininei, išnagrinėjo Kalėjimų departamento teikimą dėl poilsio dienomis atliekamo arešto, paskirto S. M. sąlygų pakeitimo,

Nustatė

5Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos atstovas nurodo, kad vykdymui yra gautas Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendis, kuriuo S. M. pagal LR BK 259str.2d. paskirta 20 parų arešto, atliekant jį poilsio dienomis /LR BK 49str.3d./. Nurodo, kad S. M. į Kalėjimų departamentą susitarti dėl paskirtos bausmės sąlygų neatvyko, todėl prašo spręsti klausimą dėl nuosprendžio vykdymo.

6Kalėjimų departamento atstovas, bei nuteistasis S. M., kuriems apie teikimo nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta, neatvyko, neatvykimo priežasčių nepranešė, prašymai atidėti nagrinėjimą negauti, todėl daroma išvada, kad jie neatvyko be svarbių priežasčių.

7Prokurorė prašo teikimo nepatenkinti, nes turi išsiaiškinti kur jis yra ir kodėl neatvyksta, gal yra nuteistas.

8Teikimas tenkintinas. S. M. Vilniaus m.3 apylinkės teismo 2011m. liepos 18d.nuosprendiu pagal LR BK 259str.2d. paskirta areštas 20 parų, jį atliekant poilsio dienomis. Nuosprendis įsiteisėjo 2011m. rugpjūčio 2d. Nuteistajam 2011m. rugpjūčio 8d. išsiųstas pranešimas atvykti į Departamentą susitarti dėl paskirtos bausmės atlikimo sąlygų, tačiau jis per 7 dienas į Kalėjimų departamentą nenuvyko susitarti dėl arešto atlikimo sąlygų be svarbios ir pateisinamos priežasties /LR BVK 59 str.2d./, todėl pripažįstama, kad jis šią arešto atlikimo tvarką pažeidė ir jam bausmė areštas, atliekamas poilsio dienomis keistinas areštu įprastine tvarka /LR BK 49 str.5d./

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 362, 354str., LR BK 49str., teismas

Nutarė

10Kalėjimų departamento teikimą patenkinti. S. M., gim. ( - ), a.k. ( - ), gyv. ( - ), 3 apylinkės teismo 2011 m. liepos 18 d. nuosprendžiu paskirtą 20 parų areštą, atliekamą poilsio dienomis, pakeisti areštu įprastine tvarka įskaitant nuosprendžiu įskaitytą sulaikymo laiką i bausmės pradžią skaičiuojant nuo sulaikymo

11Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui paduodant atskirąjį skundą.

Proceso dalyviai