Byla 2YT-7251-329/2018
Dėl antstolių veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Svajonė Žukaitienė, skolininkas Žemės ūkio agroserviso kooperatyvas „Dalksna“, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, „ES security“ UAB, uždaroji akcinė bendrovė „Vežam viską“, uždaroji akcinė bendrovė „AVVJ“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija Šeškuvienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Skolų išieškojimas“ skundą dėl antstolių veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Svajonė Žukaitienė, skolininkas Žemės ūkio agroserviso kooperatyvas „Dalksna“, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, „ES security“ UAB, uždaroji akcinė bendrovė „Vežam viską“, uždaroji akcinė bendrovė „AVVJ“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja kreipėsi su skundu dėl antstolės Svajonės Žukaitienės veiksmų ir prašo panaikinti 2018 m. rugpjūčio 8 d. atliktą išieškotų lėšų vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 paskirstymą; sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877; prijungti antstolę Astą Lukšienę prie išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877; įtraukti UAB „Skolų išieškojimas“ į kreditorių sąrašą, ir iš skolininko išieškotas lėšas vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 skirstyti kreditorių naudai proporcingai (b. l. 2).

5Antstolė Svajonė Žukaitienė skundą išnagrinėjo ir 2018 m. rugpjūčio 17 d. priėmė patvarkymą Nr. S-00807 dėl 2018 m. rugpjūčio 9 d. pareiškėjos skundo, kuriuo skundo netenkino, kartu su vykdomąja byla persiuntė nagrinėti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams. Nurodė, jog išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877, pagal kurį išieškotojams išmokėtos lėšos, realizavus skolininko turtą, yra teisėtas, atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus, todėl jį naikinti nėra jokio teisinio pagrindo; stabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 nėra pagrindo; antstolės Astos Lukšienės prisijungimas prie išieškojimo negalimas, kadangi antstolė prie išieškojimo prisijungė jau kai buvo surašytas turto pardavimo iš varžytynių aktas bei UAB „Skolų išieškojimas“ įtraukti į kreditorių sąrašą negalima, nes šiuo metu antstolės Svajonės Žukaitienės kontoroje nėra vykdomas skolininko ŽŪAK „Dalksna“, turto realizavimas, t. y. nėra paskelbtos varžytynės ir pan., taip pat antstolė neturi skolininkui priklausančių piniginių lėšų. Anstolė nurodo, jog piniginių lėšų paskirstymas ir išmokėjimas vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 negali būti siejami su Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2018 m. liepos 31 d. nutarties Nr. 2YT-5136-571/2018 įsiteisėjimu. Prašo UAB „Skolų išieškojimas“ skundą laikyti nepagrįstu ir netenkinti (b. l. 3-6).

6Suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos teismo nustatytu terminu atsiliepimą į pareikštą skundą pateikė, su skundu nesutinka, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 26).

7Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos teismo nustatytu terminu atsiliepimą į pareikštą skundą pateikė, su skundu nesutinka (b. l. 29).

82018 m. rugsėjo 19 d. pareiškėja pateikė rašytinius paaiškinimus ir nurodė, jog antstolė pažeidė lėšų, gautų turtą pardavus iš varžytynių, paskirstymo tvarką ir sąmoningai užkirto kelią pareiškėjai gauti proporcingą savo reikalavimų patenkinimą; antstolė privalėjo sustabdyti vykdymo veiksmus; neturėjo teisės surašyti turto pardavimo iš varžytynių akto ir patvarkymo dėl lėšų paskirstymo iki tol, kol nebuuvo įsiteisėjęs procesinis sprendimas byloje dėl varžytynių teisėtumo bei negalėjo paskirstyti lėšų iki tol, kol nėra surašytas turto pardavimo iš varžytynių aktas (b. l. 36-37).

9Kiti suinteresuoti asmenys nustatytu terminu atsiliepimų į pareikštą skundą nepateikė, procesiniai dokumentai jiems įteikti tinkamai (b. l. 33-35).

10Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėjama Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIV skyriuje nustatyta rašytinio proceso tvarka (CPK 443 straipsnio 5 dalis).

11Pareiškėjas bei suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, (CPK 443 straipsnio 5 dalis, 133 straipsnio 3 dalis).

12Teismas

konstatuoja:

13Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų ir vertindamas antstolio veiksmų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą, antstolis laikėsi įstatymo nuostatų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus ir atliekamo veiksmo padarinius. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl proceso dalyviai, tiek antstolis, tiek ir skolininkas, išieškotojas privalo laikytis nustatytos vykdymo proceso eigos ir tvarkos.

14Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, jog išieškotojas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. laprkičio 27 d. antstolės Svajonės Žukaitienės kontorai pateikė vykdyti 2017 m. liepos 5 d. išduotą Vilniaus apygardos administracinio teismo vykdomąjį raštą Nr. eL-2390-535/2017 dėl skolos išieškojimo iš skolininko ŽŪAK „Dalksna“. Vykdomojo dokumento pagrindu užvesta vykdomoji byla Nr. 0076/17/01877. Ieškinio užtikrinimui buvo areštuotas skolininko ŽŪAK „Dalksna“ vardu registruotas nekilnojamasis turtas - vaisių-uogų-daržovių perdirbimo cechas, unikalus Nr. 8198-2010-7016, vandentiekio tinklai, unikalus Nr. 4400-4047-3087, lietaus nuotėkų tinklai, unikalus Nr. 4400-4047-3098 ir buitinių nuotėkų tinklai, unikalus Nr. 4400-4047- 3054, adresu Ąžuolo g. 16B, Viškonių k, Taujėnų sen., Ukmergės sav. Areštuotas turtas įvertintas, 2018 m. gegužės 2 d. interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt paskelbtos varžytynės Nr. 153628. 2018 m. birželio 1 d. varžytynių administratorius VĮ „Registrų centras“ informavo, jog „Elektroninės varžytynės baigėsi. Paskelbtas laimėtojas“.

152018 m. birželio 7 d. antstolės kontoroje buvo gautas UAB „Lergocode“ skundas dėl elektroninių varžytynių. 2018 m. birželio 8 d. antstolės patvarkymu atsisakius patenkinti UAB „Lergecode“ skundą, vykdomoji byla Nr. 0076/17/01877 su skundu perduota Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams. Vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 sustabdyti nebuvo. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai 2018 m. liepos 31 d. nutartimi Nr. 2YT-5136-571/2018 UAB "Lergocode" skundą atmetė. Liteko duomenimis nutartis įsiteisėjo 2018 m. rugpjūčio 10 d.

162018 m. rugpjūčio 9 d., neįsiteisėjus procesiniam sprendimui, Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai grąžino antstolės Svajonės Žukaitienės kontorai vykdomąją bylą. 2018 m. rugpjūčio 9 d. buvo surašytas Turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. S-18-76-37949 ir pinigai, gauti realizavus skolininko turtą, išmokėti išieškotojams bei iki pinigų išmokėjimo, t. y. iki 2018 m. rugpjūčio 9 d. prisijungusiems antstoliams.

172018 m. rugpjūčio 9 d. anstolės Svajonės Žukaitienės kontoroje gautas UAB „Skolų išieškojimas“ skundas dėl antstolės veiksmų. Skunde nurodyta, kad 2018 m. rugpjūčio 9 d. UAB „Skolų išieškojimas“ pateikė antstolės Astos Lukšienės kontorai prašymą priimti vykdymui 2018 m. rugpjūčio 8 d. Vilniaus miesto 30-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį raštą. 2018 m. rugpjūčio 9 d. antstolė Asta Lukšienė priėmė patvarkymą dėl prisijungimo prie vykdomo išieškojimo iš skolininko Žemės ūkio agroserviso kooperatyvo „Dalksna“. Antstolė Svajonė Žukaitienė informavo antstolę Astą Lukšienę, jog 2018 m. rugpjūčio 9 d. antstolė paskirstė vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 iš skolininko išieškotas lėšas ir atliko pavedimus kreditoriams.

18Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl išieškotų lėšų vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 paskirstymo; dėl vykdymo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877; dėl antstolės Astos Lukšienės prijungimo prie išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877; dėl kreditoriaus UAB „Skolų išieškojimas“ įtraukimo į kreditorių sąrašą, ir iš skolininko išieškotų lėšų vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 skirstymo kreditorių naudai proporcingai.

19Dėl 2018 m. rugpjūčio 8 d. išieškotų lėšų vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 paskirstymo panaikinimo

20Remiantis CPK 756 straipsniu iš skolininko išieškotas pinigų sumas antstolis paskirsto Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu. Pareiškėja skunde prašo panaikinti 2018 m. rugpjūčio 8 d. išieškotų lėšų vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 paskirstymo patvarkymą. Iš civilinės bylos Nr. 2YT-7251-329/2018 ir prie jos prijungtos vykdomosios bylos Nr. 0076/17/01877 rašytinės medžiagos nustatyta, jog 2018 m. rugpjūčio 8 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 nėra priimtas.

21Teismas daro išvadą, kad pareiškėjos skundas dėl 2018 m. rugpjūčio 8 d. išieškotų lėšų vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 paskirstymo patvarkymo panaikinimo, laikytinas nepagrįstu ir netenkinamas, kadangi toks procesinis dokumentas vykdomojoje byloje nebuvo priimtas.

22Tuo atveju, jei šio skundo reikalavimu pareiškėja turėjo omenyje 2018 m. rugpjūčio 9 d. antstolės atliktą išieškotų lėšų išmokėjimą, tai teismas dėl šių lėšų išmokėjimo teisėtumo išdėstys pasisakydamas dėl skundo 3 ir 4 reikalavimų pagrįstumo.

23Dėl vykdymo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877

24Pareiškėja skunde prašo sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877, prašymo nemotyvavo. Vykdomosios bylos sustabdymo pagrindai reglamentuojami CPK 626 ir 627 straipsniuose. CPK 626 straipsnyje yra nustatyti atvejai, kuomet antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą, o CPK 627 straipsnyje yra įtvirtinti fakultatyvieji vykdomosios bylos sustabdymo ar vykdymo veiksmų atidėjimo pagrindai, kuomet antstolis kiekvienu konkrečiu atveju turi diskrecijos teisę spręsti ar yra pagrindas stabdyti ar atidėti vykdomosios bylos veiksmus, ar ne. CPK 626 ir 627 straipsniuose nustatytas baigtinis sąrašas, kuomet antstolis gali sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus. CPK ir kiti įstatymai nesuteikia teisės antstoliui stabdyti vykdomosios bylos kitais pagrindais, negu yra numatyta CPK 626-627 straipsniuose.

25Pareiškėja rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, jog antstolė privalėjo sustabdyti vykdymo veiksmus, gavusi skundą dėl varžytynių teisėtumo. Teismas su tokiu teiginiu nesutinka, kadangi antstolė neturėjo pagrindo privalomai sustabdyti vykdymo veiksmus (CPK 626 straipsnis). Ta aplinkybė, kad remiantis CPK 627 straipsnio 6 punktu antstolė galėjo stabdyti vykdymo veiksmus, teismui išreikalavus (perdavus CPK 510 straipsnio tvarka) vykdomąją bylą, tačiau to nepadarė, nesudaro pagrindo antstolės veiksmus vertinti neteisėtais.

26Teismas daro išvadą, jog antstolė, atsisakydama stabdyti vykdymo veiksmus, įstatymo reikalavimų nepažeidė, todėl pareiškėjos skundas dalyje dėl vykdymo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 laikytinas nepagrįstu ir netenkinamas.

27 Dėl antstolės Astos Lukšienės prijungimo prie išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 ir dėl kreditoriaus UAB „Skolų išieškojimas“ įtraukimo į kreditorių sąrašą, ir iš skolininko išieškotų lėšų vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 skirstymo kreditorių naudai proporcingai.

28Kaip jau buvo minėta, 2018 m. rugpjūčio 9 d. UAB „Skolų išieškojimas“ pateikė antstolės Astos Lukšienės kontorai prašymą priimti vykdymui 2018 m. rugpjūčio 8 d. Vilniaus miesto 30-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį raštą. 2018 m. rugpjūčio 9 d. antstolė Asta Lukšienė priėmė patvarkymą dėl prisijungimo prie vykdomo išieškojimo iš skolininko Žemės ūkio agroserviso kooperatyvo „Dalksna“. Antstolė Svajonė Žukaitienė informavo antstolę Astą Lukšienę, jog 2018 m. rugpjūčio 9 d. antstolė paskirstė vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 iš skolininko išieškotas lėšas, ir atliko pavedimus kreditoriams bei nurodė, jog vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 buvo surašytas turto pardavimo iš varžytynių aktas, paskirstytos ir išieškotojams išmokėtos piniginės lėšos, o antstolė Asta Lukšienė prie išieškojimo prisijungė jau po minėtų procesinių veiksmų atlikimo, t. y. pavedimai kreditoriams 2018 m. rugpjūčio 9 d. atlikti laikotarpiu nuo 10:45:33 val. iki 11:06:00 val. antstolės Astos Lukšienės patvarkymas dėl prisijungimo prie išieškojimo pasirašytas 2018 m. rugpjūčio 9 d. 14:23:28 val.

29Pareiškėja nurodo, jog antstolė Svajonė Žukaitienė šiuo atveju neturėjo teisės surašyti turto pardavimo iš varžytynių akto ir patvarkymo dėl lėšų paskirstymo iki tol, kol nebuvo įsiteisėjęs procesinis sprendimas civilinėje byloje dėl varžytynių teisėtumo.

30CPK 759 straipsnio 1 dalyje nustatyta galimybė antstolio iniciatyva prisijungti prie išieškojimo, vykdomo skirtingų antstolių iš to paties skolininko turto ir lėšų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vieningą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką yra pabrėžęs, kad ši proceso norma suteikia antstoliui teisę prisijungti prie išieškojimo, vykdomo kito antstolio, iš to paties skolininko, tačiau prisijungimas neturi retroaktyviosios galios, todėl suteikia teisę dalyvauti anksčiau pradėtoje vykdomojoje byloje po prisijungimo atliekant vykdymo veiksmus. Nors CPK 759 straipsnio 1 dalyje nustatyta prisijungimo prie išieškojimo, vykdomo skirtingų antstolių iš to paties skolininko turto ir lėšų, galimybė, o Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 punkte reglamentuojama tik prisijungimo prie išieškojimo iš realizuojamo turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą, tvarka ir nenustatoma sprendimų vykdymo tvarka prisijungimo prie išieškojimo, vykdomo skirtingų antstolių iš to paties skolininko lėšų. Tačiau nurodytos situacijos nereglamentavimas Sprendimų vykdymo instrukcijos negali siaurinti CPK 759 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos normos taikymo ribų, todėl antstolis priimdamas patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo įgyvendina jam įstatyme suteiktą teisę. Taigi patvarkyme dėl prisijungimo prie išieškojimo antstolis turi aiškiai apibrėžti prisijungimo ribas prie kito antstolio vykdomo išieškojimo (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2013).

31Iš civilinės bylos Nr. 2YT-7251-329/2018 ir prie jos prijungtos vykdomosios bylos Nr. 0076/17/01877 rašytinės medžiagos nustatyta, kad 2018 m. birželio 7 d. antstolės kontoroje buvo gautas UAB "Lergocode" skundas dėl elektroninių varžytynių. 2018 m. birželio 8 d. antstolės patvarkymu atsisakius patenkinti UAB „Lergecode“ skundą, vykdomoji byla Nr. 0076/17/01877 su skundu perduota Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams. Vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 sustabdyti nebuvo. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai 2018 m. liepos 31 d. nutartimi Nr. 2YT-5136-571/2018 UAB "Lergocode" skundą atmetė. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. rugpjūčio 10 d., bet 2018 m. rugpjūčio 9 d. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai grąžino antstolės Svajonės Žukaitienės kontorai vykdomąją bylą. 2018 m. rugpjūčio 9 d. buvo surašytas Turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. S-18-76-37949 ir pinigai, gauti realizavus skolininko turtą, išmokėti išieškotojams bei iki pinigų išmokėjimo, t.y. iki 2018 m. rugpjūčio 9 d. prisijungusiems antstoliams.

32Pažymėtina, kad antstolė Svajonė Žukaitienė pavedimus kreditoriams 2018 m. rugpjūčio 9 d. atliko laikotarpiu nuo 10:45:33 val. iki 11:06:00 val., o turto pardavimo iš varžytynių aktą surašė 2018 m. rugpjūčio 9 d. 12:51:52 val., t.y. aktas surašytas vėliau, nei atlikti antstolės mokėjimai. (vykdomojo byla Nr. 0076/17/01877, b. l. 112-125).

33Taigi anstolė Svajonė Žukaitienė lėšas paskirstė, neįsiteisėjus nutarčiai dėl varžytynių teisėtumo, taip pat negalėjo paskirstyti lėšų išieškotojams, kadangi remiantis Sprendimų vykdymo instrucijos 88 punktu, vykdomosiose bylose, kuriose išieškojimas buvo nukreiptas į skolininko turtą, antstolis gautas pinigines lėšas išieškotojams išmoka per 3 darbo dienas nuo turto pardavimo iš varžytynių akto užregistravimo interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje dienos. Kaip matyti iš vykdomosios bylos, varžytynių aktas įregistruotas 2018 m. rugpjūčio 9 d. 12:51:52 val., o išieškotos lėšos kreditoriams išmokėtos 10:45:33 val. iki 11:06:00 val., t .y. iki varžytinių akto surašymo ir įregistravimo (vykdomoji byla Nr. 0076/17/01877, b. l. 112-113). Toks antstolės veiksmas (išieškotų lėšų išmokėjimas) vertintinanas kaip neteisėtas, pažeidžiančiu sprendimo vykdymo instrukcijos 88 punktą ir CPK 758 straipsnį. Darytina išvada, tol kol nesurašytas turto pardavimo iš varžytynių aktas ir jis nepaskelbtas www.evarzytynes.lt svetainę aptarnaujančioje informacinėje sistemoje lėšų skirstymas nėra galimas.

34Teismas nesutinka su pareiškėjos argumentu, kad varžtynių aktas įregistruotas 2018 m. rugsėjo 6 d., kadangi kaip matyti iš 2018 m. rugpjūčio 9 d. turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. S-18-76-37949 www.evarzytynes.lt. pasirašytas ir įregistruotas 2018 m. rugpjūčio 9 d. 12:51:52 val. (vykdomoji byla Nr. 0076/17/01877, b. l. 112-113). Valstybės įmonės Registro centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše pateiktame į bylą pareiškėjos kartu su raštyniais paaiškinimais, nuoroda jog įrašas galioja 2018 m. rugsėjo 6 d. patvirtina ne varžytynio akto registraciją, bet J. J. nuosavybės teisės įrašo viešame registre galiojimo laiko pradžią.

35Antstolis išieškotas sumas privalo paskirstyti ir išmokėti priimdamas dėl šio veiksmo patvarkymą (Sprendimų vykdymo instrukcijos 83 punktas ir CPK 613 straipsnis). Kaip matyti iš vykdomosios medžiagos, antstolė Svajonė Žukaitienė 2018 m. liepos 23 d. vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 priėmė patvarkymą Nr. S-18-76-34755, kuriuo paskirstė išieškotas lėšas išieškotojams. Nesurašius turto turto pardavimo iš varžytynių akto, patvarkymui dėl lėšų paskirstymo surašyti nebuvo jokio teisinio pagrindo. Kaip jau buvo minėta varžytynių aktas buvo suraųytas 2018 m. rugpjūčio 9 d. Taigi antstolė surašydamas 2018 m. liepos 23 d., patvarkymą paskirstė lėšas kreditoriams dar neturėdama teisinio pagrindo jomis disponuoti. Nors pareiškėja neskundžia 2018 m. liepos 23 d. patvarkymo, tačiau teismas remdamasis jo kompetencijai suteikta diskrecijos teise tikrinti ir kontroliuoti antstolio veiksmus, konstatuoja, kad antstolės veiksmas, priimant 2018 m. liepos 23 d. patvarkymą Nr. S-18-76-34755 dėl išieškotų lėšų paskirstymo, yra neteisėtas.

36Iš rašytinės bylos medžiagos matyti (rašytinių pareiškėjos paaiškinimų), jog antstolė Svajonė Žukaitienė, gavusi antstolės Astos Lukšienės 2018 m. rugpjūčio 9 d. patvarkymą dėl prisijungimo dėl išieškojimo Nr. S-18-140-30346, nepriėmė jokio patvarkymo, tik žodžiu informavo antstolę Astą Lukšienę, jog jos patvarkymas gautas po lėšų išmokėjimo ir todėl negalinti prijungti naujo kreditoriaus prie išieškojimo, tačiau šiuo klausimu nepriėmė jokio patvarkymo (CPK 613 straipsnis).

37Atsižvelgiant į tai, kad antstolė išieškotas lėšas kreditoriams išmokėjo neįsiteisėjus Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2018 m. liepos 31 d. nutarčiai civilinėje byloje Nr. 2YT-5136-571/2018 dėl varžytynių teisėtumo ir dar iki turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo, o taip pat į tai, kad išmokėjimą atliko neteisėtai surašytu 2018 m. liepos 23 d. patvarkymu Nr. S-18-76-34755 dėl išieškotų lėšų paskirstymo, teismas daro išvadą, kad antstolė nerūpestingai atliko savo pareigas ir jos veiksmai yra neteisėti, todėl pareiškėjos skundas dalyje dėl antstolės Svajonės Žukaitienės atlikto išieškotų lėšų išmokėjimo kreditoriams vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 tenkintinas. Pažymėtina, jog neteisėtai antstolės 2018 m. rugpjūčio 9 d. išmokėtas lėšas kreditoriams iš dalies ir pripažįsta pati antstolė Svajonė Žukaitienė priimdama 2018 m. rugpjūčio 10 d. patvarkymus Nr. S-00798, S-00799, S-00798, S-00796, S-00797, S-00794, S-00795 nurodydama, jog 2018 m. rugpjūčio 9 d. antstolių kontoroje gautas kito antstolio patvarkymas dėl prisijungimo prie išieškojimo. Dėl šių objektyviai susiklosčiusių aplinkybių išieškotos lėšos turi būti perskirstytos.

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 756-759 straipsniais, 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

39Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Skolų išieškojimas“ skundą tenkinti iš dalies.

40Skundą dalyje dėl 2018 m. rugpjūčio 8 d. išieškotų lėšų vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 paskirstymo ir dėl vykdymo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 netenkinti.

41Skunda dalyje dėl antstolės Astos Lukšienės prijungimo prie išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877, dėl kreditoriaus UAB „Skolų išieškojimas“ įtraukimo į kreditorių sąrašą ir iš skolininko išieškotų lėšų vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877 skirstymo kreditorių naudai proporcingai tenkinti: pripažinti antstolės Svajonės Žukaitienės 2018 m. rugpjūčio 9 d. veiksmus – išmokėjimą išieškotų lėšų kreditoriams, neišsprendus antstolės Astos Lukšienės prisijungimo prie išieškojimo ir išieškotų lėšų – neteisėtais.

42Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstolei Svajonei Žukaitienei vykdomąją bylą Nr. 0076/17/01877.

43Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėja kreipėsi su skundu dėl antstolės Svajonės Žukaitienės... 5. Antstolė Svajonė Žukaitienė skundą išnagrinėjo ir 2018 m. rugpjūčio 17... 6. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio... 7. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų... 8. 2018 m. rugsėjo 19 d. pareiškėja pateikė rašytinius paaiškinimus ir... 9. Kiti suinteresuoti asmenys nustatytu terminu atsiliepimų į pareikštą... 10. Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėjama Lietuvos Respublikos civilinio... 11. Pareiškėjas bei suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio... 12. Teismas... 13. Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja... 14. Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, jog išieškotojas Nacionalinė... 15. 2018 m. birželio 7 d. antstolės kontoroje buvo gautas UAB „Lergocode“... 16. 2018 m. rugpjūčio 9 d., neįsiteisėjus procesiniam sprendimui, Marijampolės... 17. 2018 m. rugpjūčio 9 d. anstolės Svajonės Žukaitienės kontoroje gautas UAB... 18. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl išieškotų lėšų vykdomojoje... 19. Dėl 2018 m. rugpjūčio 8 d. išieškotų lėšų vykdomojoje byloje Nr.... 20. Remiantis CPK 756 straipsniu iš skolininko išieškotas pinigų sumas... 21. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjos skundas dėl 2018 m. rugpjūčio 8 d.... 22. Tuo atveju, jei šio skundo reikalavimu pareiškėja turėjo omenyje 2018 m.... 23. Dėl vykdymo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje Nr. 0076/17/01877... 24. Pareiškėja skunde prašo sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr.... 25. Pareiškėja rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, jog antstolė privalėjo... 26. Teismas daro išvadą, jog antstolė, atsisakydama stabdyti vykdymo veiksmus,... 27. Dėl antstolės Astos Lukšienės prijungimo prie išieškojimo vykdomojoje... 28. Kaip jau buvo minėta, 2018 m. rugpjūčio 9 d. UAB „Skolų išieškojimas“... 29. Pareiškėja nurodo, jog antstolė Svajonė Žukaitienė šiuo atveju neturėjo... 30. CPK 759 straipsnio 1 dalyje nustatyta galimybė antstolio iniciatyva... 31. Iš civilinės bylos Nr. 2YT-7251-329/2018 ir prie jos prijungtos vykdomosios... 32. Pažymėtina, kad antstolė Svajonė Žukaitienė pavedimus kreditoriams 2018... 33. Taigi anstolė Svajonė Žukaitienė lėšas paskirstė, neįsiteisėjus... 34. Teismas nesutinka su pareiškėjos argumentu, kad varžtynių aktas... 35. Antstolis išieškotas sumas privalo paskirstyti ir išmokėti priimdamas dėl... 36. Iš rašytinės bylos medžiagos matyti (rašytinių pareiškėjos... 37. Atsižvelgiant į tai, kad antstolė išieškotas lėšas kreditoriams... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 756-759... 39. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Skolų išieškojimas“... 40. Skundą dalyje dėl 2018 m. rugpjūčio 8 d. išieškotų lėšų vykdomojoje... 41. Skunda dalyje dėl antstolės Astos Lukšienės prijungimo prie išieškojimo... 42. Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstolei Svajonei Žukaitienei... 43. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo...