Byla T-525-784/2009

2Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Gediminas Viederis, sekretoriaujant Galinai Levickienei, dalyvaujant prokurorei Daliai Kindurytei, nuteistajam R. P., gynėjui advokatui Valdui Burneikiui, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo atstovui V. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo direktoriaus teikimą dėl nuteistajam R. P., gim. ( - ), paskirtos laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo,

Nustatė

4R. P., gim. ( - ), nuteistas Latvijos Respublikos Kuržemės apygardos teismo 2006-11-30 nuosprendžiu pagal Latvijos Respublikos baudžiamojo įstatymo 178 straipsnio 4 dalį 10 metų laisvės atėmimo bausme, su turto konfiskavimu ir 2 metų policijos priežiūra. Nuosprendis įsiteisėjo 2007-11-23, bausmės pradžia 2005-12-21, bausmės pabaiga 2015-12-21.

5Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovas prašo R. P. nustatyti laisvės atėmimo bausmę pagal atitinkamus LR BK straipsnius bei nustatyti pataisos įstaigos rūšį, kadangi jis pagal 1983 m. Europos nuteistųjų asmenų perdavimo Konvenciją perduotas iš Latvijos Respublikos atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje.

6Prokuroras prašo teikimą tenkinti. Nuteistojo gynėjas prašo teikimą tenkinti ir sumažinti paskirtą bausmę. Nuteistasis prašo teikimą tenkinti.

7Teikimas tenkintinas.

8Vadovaujantis 1983 m. Europos konvencija „Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo“, kurią Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1995-05-09 nutarimu Nr. I-885 (tekste toliau – Konvencija), R. P. perduotas iš Latvijos Respublikos atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Pagal šios Konvencijos 9 str. 3 d., nuteistajam būtina nustatyti laisvės atėmimo bausmės laiką pagal LR BK atitinkamus straipsnius bei, sutinkamai su LR BPK 362 str., 365 str., nustatyti pataisos įstaigos rūšį.

9Pagal Konvenciją, kurios pagrindu R. P. perduotas į Lietuvą vykdyti bausmę, paskirtą Latvijos Respublikos Kuržemės apygardos teismo, bausmės atlikimą nustato valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymai (Konvencijos 9 str. 3 d.). Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 365 str., R. P. atžvilgiu taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bei bausmių vykdymo kodekso nuostatos, o taip pat Konvencijos, pagal kurią nuteistasis perduotas Lietuvai, reikalavimai.

10Konvencijos 9 straipsnio 1 dalyje yra reglamentuojami valstybės, kurioje atliekama bausmė, kompetentingų valdžios instancijų veiksmai bausmės vykdymo atvejais. Konvencijos 10 ir 11 str. įtvirtinta bausmės atlikimo tęstinumo nuostata teisiškai įpareigoja valstybę, kurioje bus atliekama bausmė, suderinus su vykdančios valstybės įstatymais, nustatyti tokią bausmę ar priemonę, kurios savo esme kiek įmanoma turi atitikti nuteisimo metu paskirtąją bausmę. Konvencijos normos draudžia pabloginti nuteistojo teisinę padėtį, atsitiktinai nesusieti bausmės minimalia sankcija, numatyta valstybės už padarytą ar padarytus nusikaltimus. Neleidžiama nei pasunkinti, nei pailginti bausmės trukmės ir ji negali viršyti valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose numatyto maksimumo. Analogiškos teisės normos yra įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 8 str. 1 d.

11Remdamasis Latvijos Respublikos Kuržemės apygardos teismo nuosprendžiu nustatytomis aplinkybėmis (R. P. iš anksto susitarusių bendrininkų grupėje, pakartotinai, panaudojant smurtą ir šaunamąjį ginklą, pagrobė svetimą turtą, t.y. įvykdė plėšimą), teismas laiko, kad R. P. padaryta nusikalstama veika, už kurią jis nuteistas Latvijos Respublikoje, yra numatyta Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 180 str. 3 d. Už šios veikos padarymą numatytas laisvės atėmimas nuo dvejų iki dešimties metų. Latvijos Respublikos Kuržemės apygardos teismo 2006-11-30 nuosprendžiu paskirta dešimties metų laisvės atėmimo bausmė neviršija Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 180 str. 3 d. nustatytos maksimalios bausmės, todėl paskirtoji laisvės atėmimo bausmė nemažintina.

12Pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 50 str. 3 d., teismas, atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, parenka laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą – atvirąją koloniją, pataisos namus ar kalėjimą. Teismas, atsižvelgdamas į šiuos kriterijus, nuteistajam R. P. nustato pataisos įstaigos rūšį – pataisos namus.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 362, 365 straipsniais, teismas,-

Nutarė

15R. P., gim. ( - ), nusikalstamą veiką, už kurią jis nuteistas pagal Latvijos Respublikos baudžiamojo įstatymo 176 straipsnio 4 dalį, prilyginti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 3 daliai, ir palikti galutinę dešimties metų laisvės atėmimo bausmę. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžia laikyti 2005 m. gruodžio 21 d.

16Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai