Byla e2-507-571/2018
Dėl vykdomųjų raštų panaikinimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Vilma Gadiškienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų A. M. ir I. M. atstovo advokato R. B. prašymą dėl vykdomųjų raštų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovų atstovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti 2018 m. rugpjūčio 29 d. E. M. išduotus vykdomuosius raštus. Nurodė, kad Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai 2018-02-20 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2- 507-571/2017 atsakovės E. M. naudai iš ieškovų A. M. ir I. M. priteisė po 80 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kauno apygardos teismas 2018-06-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-l010-436/2018 atsakovės atžvilgiu iš ieškovų papildomai priteisė 100 Eur bylinėjimosi išlaidų. 2018-08-16 mokėjimo pavedimu A. M. atsakovei E. M. pervedė 260 Eur priteistų bylinėjimosi išlaidų, kurios priteistos iš abiejų ieškovų. Nepaisant to, 2018-08-22 prašymu dėl vykdomojo rašto išdavimo E. M. kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus, klaidingai nurodydama, kad skolininkai A. M. ir I. M. atsakovės E. M. naudai priteistų bylinėjimosi išlaidų nesumokėjo.

5Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai 2018-08-29 išdavė vykdomuosius raštus civilinėje byloje Nr. e2-507-571/2018 nesant tam nei teisinio, nei faktinio pagrindo. Vykdomasis raštas išduodamas kitai šaliai nevykdant teismo sprendimo ar teismo patvirtintos taikos sutarties. Šiuo atveju rašytiniai įrodymai patvirtina, kad teismo sprendimai ieškovų visiškai įvykdyti 2018-08-16 dar iki atsakovei su prašymu kreipiantis į teismą, todėl prašo panaikinti išduotus vykdomuosius dokumentus.

6Prašymas netenkintinas.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė bus apginta tik tada, kai teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys, bus pilnai įvykdytas. Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principas įtvirtintas CPK 18 straipsnyje, kuriame numatyta, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teismo sprendimai, nuosprendžiai, nutartys, nutarimai ir įsakymai vykdomi po to, kai jie įsiteisėja.

8Vadovaujantis CPK 646 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendrąja taisykle, vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą. Vykdomųjų raštų išdavimo tvarka nustatyta CPK XLIV skyriuje. Tam, kad pagal vykdytiną dokumentą (aptariamu atveju – teismo sprendimą) būtų išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas, sprendimas turi būti dėl priteisimo. Vykdomojo dokumento turinys reglamentuojamas Civilinio proceso kodekso 648 straipsnyje.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal atsakovės E. M. prašymą 2018-08-29 jai buvo išduoti vykdomieji raštai dėl Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2018-02-20 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2- 507-571/2017 ir Kauno apygardos teismo 2018-06-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-l010-436/2018 priteistų bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš ieškovų A. M. ir I. M.. Išduodant vykdomuosius raštus teismas neturėjo duomenų apie sprendimų įvykdymą.

10Ieškovų atstovas neginčydamas, kad vykdomuosiuose raštuose nurodytas išieškojimas kitaip, ar jis neatitinka sprendimo rezoliucinės dalies, nurodo, kad teismui iš vis nebuvo pagrindo išduoti vykdomuosius raštus, nes 2018-08-16 mokėjimo pavedimu A. M. atsakovei E. M. pervedė 260 Eur priteistų bylinėjimosi išlaidų, kurios priteistos iš abiejų ieškovų. Tokiu būdu tarp šalių kilo nesutarimas dėl sprendimų įvykdymo. Tokie klausimai ir ginčai yra nagrinėjami pagal CPK sprendimų vykdymo instituto nuostatas, o ne prašant panaikinti išduotą vykdomąjį raštą. Pagal CPK 646 straipsnio 1 dalį, kuri reguliuoja vykdomojo rašto išdavimo tvarką, išieškotojui pagal jo rašytinį pareiškimą pirmos instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą. Įstatyme nėra numatyta, kad teismas išduodamas vykdomąjį dokumentą turi gauti skolininko sutikimą, o taip pat, kad nesant įrodymų apie sprendimo įvykdymą gali atsisakyti išduoti prašomą vykdomąjį raštą.

11Kaip minėta, CPK nenumato draudimo išduoti vykdomąjį raštą dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo, taip pat nenumato ir tokio vykdomojo rašto panaikinimo tvarkos. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad CPK nereglamentuoja vykdomųjų dokumentų panaikinimo, ši procedūra gali būti taikoma tik tais atvejais, kai vykdytinas dokumentas kartu yra ir vykdomasis dokumentas, pavyzdžiui, teismo įsakymas, teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir pan. (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1347/2009; 2010 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-146/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-56/2014ir kt.). Nagrinėjamu atveju vykdomieji raštai išduoti įsiteisėjusių sprendimų pagrindu, todėl nėra pagrindo panaikinti išduotus vykdomuosius dokumentus.

12Teismas neturi duomenų, ar bent dalis priteistos sumos pagal vykdomuosius raštus yra išieškota. Todėl pareiškėjui išaiškintina, kad jei yra išieškota bent dalis sumos, kurią ieškovai nurodytu mokėjimo pavedimu yra sumokėję atsakovei, ieškovai turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 584 straipsniu, teismas

Nutarė

14netenkinti ieškovų A. M. ir I. M. atstovo advokato R. B. prašymo dėl vykdomųjų raštų panaikinimo.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai