Byla e2-498-329/2018
Dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, turto padalinimo, tretieji asmenys kreditoriai N. B. AB Lietuvos skyrius, antstolė Svajonė Žukaitienė, antstolis A. A

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Eglei Valinčienei, dalyvaujant ieškovui G. B. ir jo atstovui advokatui Ričardui Lilui, atsakovės R. B. atstovui advokatui T. R.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. B. ieškinį atsakovei R. B. dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, turto padalinimo, tretieji asmenys kreditoriai N. B. AB Lietuvos skyrius, antstolė Svajonė Žukaitienė, antstolis A. A..

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas prašo nutraukti jo ir atsakovės santuoką, sudarytą 1997 m. rugsėjo 27 d. Marijampolės rajono civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 139, pripažįstant, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės; po santuokos nutraukimo ieškovui palikti prigimtinę pavardę – ( - ), o atsakovei palikti santuokinę pavardę – ( - ); padalinti santuokoje įgytą nekilnojamąjį turtą lygiomis dalimis ir nutraukus santuoką ieškovui ir atsakovei asmeninėn nuosavybėn paskirti po ½ dalį kiekvienam žemės sklypo, esančio adresu( - ); gyvenamojo namo, esančio adresu( - ); ūkinio pastato, esančio adresu( - ); garažo, esančio adresu( - ), ir kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių (tvorą, šulinį, stoginę, rūkyklą, kiemo aikštelę), esančių adresu( - ); transporto priemones Renault M. S., valstybinis Nr. ( - ) ir C. X., valstybinis Nr. ( - ), priteisti ieškovui asmeninėn nuosavybėn; pinigines prievoles kreditoriams N. B. AB Lietuvos skyriui, antstolei Svajonei Žukaitienei ir A. A. pripažinti ieškovo ir atsakovės solidariomis prievolėmis; visas bylinėjimosi išlaidas priteisti lygiomis dalimis iš ieškovo ir atsakovės (e. b. l. 5–9). Teismo posėdyje ieškovas pakeitė ieškinio reikalavimą dėl automobilių padalinimo ir prašė automobilius taip pat padalinti lygiomis dalimis, juos natūra priteisiant ieškovui, o iš jo atsakovei priteisti ½ dalį jų vertės kompensaciją.

5Ieškovas ieškinyje nurodė, kad prašo nutraukti santuoką, nes su atsakove negyvena ir santuokinių ryšių nepalaiko jau penkerius metus. Atsakovė 2012 m. vasario mėn. išvyko uždarbiauti į Vokietiją ir negrįžo. Teikdamas ieškinį dėl santuokos nutraukimo ieškovas įsitikinęs, kad jo santuoka su atsakove yra faktiškai iširusi, santuokiniai ryšiai nutrūkę ir vienintelė išeitis yra jos nutraukimas dėl abiejų sutuoktinių kaltės, kadangi nei ieškovas, nei atsakovė nedėjo jokių pastangų išsaugoti santuoką. Atsakovei išvykus dirbti į Vokietiją ir likus ten gyventi, ieškovas nieko nedarė, kad ją susigrąžintų, atsakovė taip pat nutraukė visus ryšius su ieškovu, todėl abu yra kalti dėl to, kad nutrūko jų santuokinis gyvenimas, tapo vienas kitam svetimi. Nurodė, kad su atsakove nepilnamečių vaikų neturi. Santuokos metu įsigijo nekilnojamąjį turtą : žemės sklypą ir gyvenamąjį namą su ūkio pastatais ir kiemo įrenginiais, esančius adresu ( - ). Šį turtą prašo padalinti lygiomis dalimis. Taip pat nurodė, kad ieškovo vardu registruotos dvi transporto priemonės : Renault M. S., valstybinis Nr. ( - ) ir C. X., valstybinis Nr. ( - ). Ieškovas prašo šias transporto priemones priteisti jam, kadangi jos įgytos su atsakove negyvenant kartu, tuo metu, kai jų santuokiniai ryšiai jau faktiškai buvo nutrūkę, ir šias transporto priemones ieškovas įsigijo iš savo asmeninių lėšų. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad gyvendami santuokoje jis su atsakove buvo sudarę ilgalaikės būsto paskolos sutartį, paskola dar negrąžinta, todėl po santuokos nutraukimo prašo pripažinti šią piniginę prievolę kreditoriui N. B. AB Lietuvos skyriui solidaria. Taip pat nurodė, kad ieškovas su atsakove yra skolingi antstoliams Svajonei Žukaitienei ir A. A. vykdymo išlaidas, kurios susidarė vykdant priverstinį išieškojimą pagal teismo sprendimus civilinėse bylose, kuriose ieškovas su atsakove dalyvavo proceso šalimis, todėl prašo po santuokos nutraukimo pareigą atlyginti antstoliams vykdymo išlaidas pripažinti solidaria ieškovui ir atsakovei. Nurodė, kad kito kilnojamojo turto, kurio pasidalinimo klausimą reikėtų išspręsti nutraukiant santuoką, nėra. Po santuokos nutraukimo prašo jam palikti prigimtinę pavardę, o atsakovei – santuokinę ( - ). Išlaikymo iš atsakovės ieškovas nereikalauja. Prašo neskirti termino susitaikymui.

6Teismo posėdžio metu ieškovas pakeitė ieškinio reikalavimą dėl automobilių padalinimo, pripažino, kad jie buvo pirkti panaudojant atsakovės atsiųstus pinigus ir prašė automobilius padalinti lygiomis dalimis, juos natūra priteisiant ieškovui, o iš jo atsakovei priteisti ½ dalį jų vertės kompensaciją, kitus ieškinio reikalavimus palaikė ir prašė juos tenkinti. Papildomai paaiškino, kad 2012 m. vasario mėnesį atsakovė, išvykdama uždarbiauti į Vokietiją, žadėjo grįžti po 1 metų, paskui abipusiu sutarimu buvo susitarta, kad ji sugrįš po 5 metų. Tačiau suėjus 5 metams atsakovė negrįžo gyventi į šeimą, pasakė, kad dar kurį laiką negrįš, nes turi kažkokių problemų, konkrečiau nieko neaiškino. Išvažiuodama 2012 m. atsakovė paliko jį su keturiolikmete dukra Jovita, kuria jis turėjo rūpintis vienas, pripažįsta, kad atsakovė siuntė pinigus dukros išlaikymui, paskolos mokėjimui. Paaiškino, kad žemės sklypą su namų valda jie pirko šeimai, skolinosi pinigus pirkimui, jis šiame name gyvena iki šiol, atsakovei išvykus į užsienį jame gyveno su dukra. Šiuo metu dukra ištekėjusi ir gyvena atskirai. Nurodė, kad atsakovei išvykus, paaiškėjo, kad ji paliko daug skolų, apie kurias jam nebuvo žinoma, šias skolas jis išmokėjo iš savo atlyginimo ir atsakovės atsiųstų pinigų.

7Atsakovė atsiliepimo į jai pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, procesiniai dokumentai jai įteikti tinkamai (e. 1 tomo b. l. 121), teismo posėdyje, apie kurį jai pranešta, nedalyvavo.

8Atsakovės atstovas advokatas T. R. teismo posėdyje nurodė, kad atsakovė su ieškiniu sutinka iš dalies: sutinka nutraukti santuoką, tačiau prašo ją nutraukti dėl ieškovo kaltės, nes ieškovas buvo agresyvus, neištikimas, nepakankamai rūpinosi šeima, jo pajamos nebuvo didelės, todėl ji turėjo išvykti uždarbiauti į užsienį. Teigė, kad atsakovė užsienyje gyvena apie 5 metus, iki dukros, kuri gyveno su ieškovu Lietuvoje, pilnametystės siuntė ieškovui pinigus, per atostogas parvažiuodavo iš Vokietijos į šeimą, o ieškovas pas ją į Vokietiją buvo atvažiavęs tik 2 kartus. Nurodė, kad taip pat nesutinka su ieškovo siūlomu turto padalinimu, prašo žemės sklypą su visa namų valda paskirti jai nuosavybėn, pripažįstant, kad šis turtas priklauso atsakovei asmeninės nuosavybės teise. Nurodo, kad nors žemės sklypas su gyvenamuoju namu ir ūkiniais pastatais pirkti santuokos metu, bet prieš įsigyjant šį turtą su ieškovu buvo susitarta žodžiu, kad jis priklausys tik atsakovei, nes ieškovas sakė, kad jam nereikia namo. Nurodo, kad paskola bankui buvo grąžinama iš jos siunčiamų ieškovui pinigų, 2017 m. rudenį ji kalbėjo su banko atstovu ir šis garantavo, kad bankas neprieštaraus, jei teismas priteis jai namų valdą su žemės sklypu ir paskolą bankui pripažins jos asmenine prievole. Todėl atsakovė prašo pripažinti, kad jai asmeninės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas su namų valda, o piniginę prievolę bankui taip pat pripažinti atsakovės asmenine prievole. Atsakovė nurodė, kad nesutinka su ieškovo teiginiais, jog abu automobiliai yra įgyti už ieškovo pinigus, prašo juos padalinti lygiomis dalimis, automobilius natūra paskiriant ieškovui, o jai priteisiant iš ieškovo ½ dalį automobilių vertės, kadangi abu automobiliai buvo pirkti už Vokietijoje jos uždirbtus ir atsiųstus ieškovui pinigus. Atsakovės atstovas nurodė, kad atsakovė nesutinka, jog skola antstoliui A. A. būtų pripažinta jos ir ieškovo solidaria prievole, prašo ją pripažinti asmenine ieškovo prievole, kadangi ji atsirado ieškovui bylinėjantis su kaimyne, šiam ginčui, kurį ieškovas pralaimėjo teisme, atsakovė nepritarė, bylos procese nedalyvavo, todėl visos kilusios pasekmės po pralaimėtos bylos turi tekti tik ieškovui. Nurodė, kad atsakovė neprieštarauja dėl pripažinimo solidaria prievole antstolei Svajonei Žukaitienei ir dėl santuokinės pavardės jai palikimo po santuokos nutraukimo.

9Trečiasis asmuo kreditorius N. B. AB Lietuvos skyrius pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad šalių prievolė bankui yra solidari, todėl neprieštarauja ieškinio reikalavimui po santuokos nutraukimo pareigą grąžinti paskolą kreditoriui N. B. AB Lietuvos skyriui pripažinti ieškovo G. B. ir atsakovės R. B. solidaria prievole (e.1 tomo b. l. 107–108).

10Tretieji asmenys kreditoriai antstolė Svajonė Žukaitienė ir antstolis A. A. atsiliepimų į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jiems įteikti tinkamai (e. 1 tomo b. l. 29, 81).

11Tretieji asmenys kreditoriai N. B. AB Lietuvos skyrius, antstolė Svajonė Žukaitienė ir antstolis A. A. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį jiems pranešta įstatymo nustatyta tvarka (e. 2 tomo 58, 60, 62). K. N. Bank AB Lietuvos skyrius ir antstolė Svajonė Žukaitienė pateikė prašymus bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (e. 1 tomo b. l. 107–108, 2 tomo b. l. 46). Kreditorius antstolis A. A. prašymų nepateikė, todėl byla išnagrinėta šiems kreditoriams nedalyvaujant.

12Teismas

konstatuoja:

13Byloje nustatyta, kad šalių santuoka įregistruota 1997 m. rugsėjo 27 d. Marijampolės rajono civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 139 (e. 1 tomo b. l. 10, santuokos liudijimo originalas, prijungtas prie nagrinėjamos bylos atskirame voke).

14Valstybės įmonės Registrų centro duomenys patvirtina, kad gyvendamos santuokoje šalys įgijo nekilnojamąjį turtą : 0,1218 ha ploto žemės sklypą, gyvenamąjį namą, ūkinį pastatą, garažą, kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius, esančius adresu ( - ). Šis nekilnojamais turtas viešame registre įregistruotas abiejų sutuoktinių G. B. ir R. B. vardu bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, jo įregistravimo pagrindas: 2006 m. gegužės 25 d. pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 5-1-1429, 2006 m. gegužės 25 d. priėmimo–perdavimo aktas Nr. 5-1-1432 (e. 1 tomo b. l. 21–25).

15Pažymos iš Valstybės įmonės „Regitra“ patvirtina, kad atsakovės R. B. vardu nėra registruotų transporto priemonių, o ieškovo G. B. vardu registruotos dvi transporto priemonės : Renault M. S., identifikavimo kodas (VIN) ( - ), valstybinis Nr. ( - ) ir automobilį C. X., identifikavimo kodas (VIN) ( - ) , valstybinis Nr. ( - ) (e. 1 tomo b. l. 17, 18–19).

16Šeimos sudėties pažyma patvirtina, kad šalys neturi nepilnamečių vaikų (e. 1 tomo b. l. 13).

17Šalys turi tris kreditorius : N. B. AB Lietuvos skyrius, antstolė Svajonė Žukaitienė ir antstolis A. A..

18Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės.

19Santuokos tikslas – šeimos santykių, pagrįstų meile, pagarba, lojalumu, pasitikėjimu sukūrimas. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo, kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to bendras gyvenimas tapo negalimas. Tai lojalumo, savitarpio pagarbos ir moralinės bei materialinės paramos, visišku rūpinimosi vaikais ir šeima bei kitos pareigos. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.60 straipsnio 2 dalies normos prasmę esminiu santuokinių pareigų pažeidimu laikytinas elgesys, nepriimtinas ne tik teisės, bet ir moralės požiūriu. CK 3.61 straipsnis įtvirtinta, kad sutuoktinis, kuriam pareikštas ieškinys dėl santuokos nutraukimo, gali prieštarauti dėl savo kaltės ir nurodyti faktų, patvirtinančių, jog santuoka iširo dėl ieškovo kaltės (1 dalis); teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės (2 dalis).

20Nagrinėjamu atveju ieškovas teigia, kad su atsakove negyvena penkerius metus, santuokiniai ryšiai visiškai nutrūkę, atsakovei išvykus gyventi ir dirbti į užsienį jie atitolo vienas nuo kito, gyvendami ilgą laiką atskirai jie neatlieka santuokinių pareigų vienas kito atžvilgiu ir nei ieškovas, nei atsakovė nedėjo jokių pastangų išsaugoti santuoką. Ieškovas nurodo, kad abu yra kalti dėl to, kad nutrūko jų santuokinis gyvenimas, tapo vienas kitam svetimi, todėl prašo santuoką nutraukti dėl abiejų kaltės. Atsakovė prašo santuoką nutraukti dėl ieškovo kaltės, nes ieškovas buvo agresyvus, neištikimas, nepakankamai rūpinosi šeima, mažai uždirbdavo, buvo netvarkingas.

21Teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovės argumentus, išsakytus jos atstovo teismo posėdyje dėl santuokos nutraukimo dėl ieškovo kaltės, kadangi jie nepatvirtinti jokiais įrodymais, ieškovas nepripažino atsakovės nurodytų aplinkybių. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 striapsnis). 2018 m. vasario 26 d. vykusiame posėdyje atsakovės atstovui buvo išaiškinta ir jis buvo įpareigotas informuoti atsakovę apie jos teisę reikšti byloje priešieškinį tiek dėl santuokos nutraukimo esant ieškovo kaltei, tiek dėl turto padalinimo ir kitų su santuokos nutraukimu susijusių klausimų, teismas buvo nustatęs atsakovei terminą priešieškiniui pareikšti, tačiau atsakovė šia teise nepasinaudojo ir įstatymo nustatyta tvarka reikalavimų nepareiškė. Atsakovė neneigė aplinkybės, kad ji nuo 2012 metų gyvena užsienyje, atskirai nuo sutuoktinio, į šeimą grįžta tik per atostogas, dukrai Jovitai, gimusiai ( - ) tapus pilnamete, į Lietuvą grįžta rečiau. Todėl teismas, išklausęs ieškovo ir atsakovės atstovo paaiškinimus, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad byloje nepakanka duomenų vienareikšmiškai išvadai, jog santuoka iširo vien dėl ieškovo ar atsakovės kaltės. Teismas mano, kad sutuoktiniams gyvenant atskirai jie nebuvo vienas kitam lojalūs, neatliko santuokinių pareigų vienas kito atžvilgiu, nesistengė derinti savo interesų, nesiekė saugoti šeimyninių santykių, ir todėl sprendžia, kad šalių santuoka nutrūko dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

22Nustatytos aplinkybės taip pat suponuoja išvadą, jog šalių santuoka yra tik formali ir nėra galimybių ją išsaugoti, todėl santuoka nutrauktina (CK 3.27 straipsnio 1 dalis, 3.60 straipsnis, 3.62 straipsnis, CPK 177, 178, 197, 185 ir 186 straipsniai).

23Dėl santuokinio turto padalijimo.

24Nutraukiant santuoką, turi būti išspręstas ir turto padalijimo klausimas (CPK 385 straipsnis).

25Iš bylos duomenų matyti, kad šalys santuokoje bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įgijo šį turtą :

261) ieškovo G. B. vardu registruotas dvi transporto priemones : Renault M. S., identifikavimo kodas (VIN) ( - ), valstybinis Nr. ( - ) 150 Eur vertės, ir automobilį C. X., identifikavimo kodas (VIN) ( - ), valstybinis Nr. ( - ), 150 Eur vertės (e. 1 tomo b. l. 17, 18–19).

272) 0,1218 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - )., esantį adresu( - ), vidutinė rinkos vertė – 1386,00 Eur; 157,91 kv. m pastatą – gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), vidutinė rinkos vertė 20697,00 Eur; pastatą – ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), vidutinė rinkos vertė 380,00 Eur; pastatą – garažą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), vidutinė rinkos vertė 257,00 Eur; kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius (tvorą, šulinį, stoginę, rūkyklą, kiemo aikštelę), unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), vidutinė rinkos vertė 321 Eur.

28Šis nekilnojamais turtas viešame registre įregistruotas abiejų sutuoktinių G. B. ir R. B. vardu bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, jo įregistravimo pagrindas: 2006 m. gegužės 25 d. pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 5-1-1429, 2006 m. gegužės 25 d. priėmimo–perdavimo aktas Nr. 5-1-1432 (e. 1 tomo b. l. 21–25).

29Iš viso šalys įgijo turto už 23 341 Eur. Minėtas turtas laikytinas bendrąja sutuoktinių nuosavybe ir dalintinas tarp sutuoktinių (CK 3.118 straipsnis).

30Ieškovas prašo padalinti santuokinį turtą lygiomis dalimis ir nutraukus santuoką ieškovui ir atsakovei asmeninėn nuosavybėn paskirti po ½ dalį kiekvienam žemės sklypo, esančio adresu ( - ); gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ); ūkinio pastato, esančio adresu ( - ); garažo, esančio adresu ( - ), ir kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių (tvorą, šulinį, stoginę, rūkyklą, kiemo aikštelę), esančių adresu ( - ). Automobilius taip pat prašė padalinti lygiomis dalimis, juos natūra priteisiant ieškovui, o iš jo atsakovei priteisti ½ dalį jų vertės kompensaciją.

31Atsakovė nesutiko su ieškovo siūlomu nekilnojamojo turto padalinimu, prašė žemės sklypą su visa namų valda paskirti jai nuosavybėn, pripažįstant, kad šis turtas priklauso atsakovei asmeninės nuosavybės teise. Šį prašymą atsakovė motyvavo tuo, kad prieš įsigyjant nekilnojamąjį turtą su ieškovu buvo susitarta žodžiu, jog jis priklausys tik atsakovei, nes ieškovas sakė, kad jam nereikia namo, be to atsakovė rūpinosi namo pirkimu, tvarkė dokumentus, rūpinosi paskolos gavimu turtui įsigyti.

32Dėl automobilių padalinimo ginčo tarp šalių nėra.

33Preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios (CK 3.117 straipsnio 1 dalis).

34Kasacinis teismas byloje dėl santuokinio turto padalijimo nurodė, kad pagal CK 3.127 straipsnio nuostatas, dalijant sutuoktinių bendrąją jungtine nuosavybe esantį turtą, prioritetas teikiamas turto dalijimui natūra. Turtas padalijamas natūra, jei toks padalijimo būdas yra galimas. Spręsdamas dėl bendro turto padalijimo būdo, teismas turi atsižvelgti į CK 3.123 straipsnio 1 dalyje ir 3.124 straipsnio 3 dalyje nustatytas aplinkybes ir į sutuoktinių pageidavimus. Kai dėl to sutuoktiniai nesutaria, teismas, įvertinęs visas svarbias aplinkybes, nurodytas CK 3.123 straipsnio 1 dalyje, 3.127 straipsnio 3 dalyje, ir konstatuotas konkrečios bylos svarbias aplinkybes, parenka santuokinio turto padalijimo būdą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2006).

35Bylos nagrinėjimo metu nenustatyta aplinkybių, nurodytų CK 3.123 straipsnio 1 dalyje ir 3.124 straipsnio 3 dalyje, dėl kurių teismas galėtų nukrypti nuo lygių dalių principo, dalinant sutuoktinių bendrą turtą.

36Atsakovė, nesutikdama su ieškovo siūlomu nekilnojamojo turto padalinimo būdu ir prašydama žemės sklypą su visa namų valda paskirti jai nuosavybėn, pripažįstant, kad šis turtas priklauso atsakovei asmeninės nuosavybės teise, nepasinaudojo jai suteikta galimybe pateikti priešieškinį ir įstatymo nustatyta tvarka pareikšti savo reikalavimus (CPK 143 straipsnis).

37CPK 12 straipsnyje nustatyta, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Jis lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011, ir kt.).

38CK 3.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas principas, kad turtas, įgytas po santuokos sudarymo (kai jam taikomas pagal įstatymus nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas) yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė. Nepriklausomai nuo kiekvieno iš sutuoktinių asmeninio indėlio sukuriant turtą, preziumuojama, jog jų dalys yra lygios (CK 3.117 straipsnio 1 dalis). Iš tokio teisinio reglamentavimo matyti, kad bendrosios jungtinės nuosavybės institutu siekiama užtikrinti sutuoktinių turtinį lygiateisiškumą, nepriklausomai nuo kiekvieno iš sutuoktinių veiklos pobūdžio ir asmeninio indėlio sukuriant bendrą turtą, bei teisinį apibrėžtumą turtinių teisių atžvilgiu.

39Pagal CK 3.89 straipsnį, tarp sutuoktinių kilus ginčui dėl nuosavybės teisių į santuokos metu įgytą turtą, sutuoktinis, kuris mano, kad tam tikras turtas priklauso jam asmeninės nuosavybės teise, privalo paneigti CK 3.88 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą prezumpciją, kad turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Paneigus šią prezumpciją ir įrodžius, kad turtas yra asmeninė vieno iš sutuoktinių nuosavybė, šis turtas į dalytino turto masę nepatenka.

40Turtas asmenine vieno iš sutuoktinių nuosavybe CK 3.89 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, t. y. kai jis įgytas po santuokos sudarymo už asmenines vieno iš sutuoktinių lėšas, gali būti pripažintas tik tuo atveju, jei to turto įgijimo metu buvo aiškiai išreikšta sutuoktinio valia įgyti turtą asmeninėn nuosavybėn.

41Nagrinėjamojoje byloje ginčijamas nekilnojamasis turtas, esantis adresu ( - ), viešame registre įregistruotas abiejų sutuoktinių G. B. ir R. B. vardu bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe (e. 1 tomo b. l. 21–25). Šis įrašas turto registre preziumuoja nuosavybės teisinių santykių pobūdį taip, kaip jie išviešinami, tačiau tokia prezumpcija yra ginčijamoji (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2008; 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-491/2009).

42Taigi pagal kasacinio teismo suformuotas, pirmiau nurodytas sutuoktinių turto teisinį režimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo nuostatas bei įrodinėjimo taisykles atsakovės pareiga paneigti viešame registre fiksuotą bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės prezumpciją, atsakovė pagal jos suformuluotą teisinę poziciją turi įrodyti jos asmeninės nuosavybės į dalijamą turtą atsiradimo pagrindą (CPK 178 straipsnis).

43Nagrinėjamoje byloje atsakovė neįrodė jos asmeninės nuosavybės į nekilnojamąjį turtą (žemės sklypą, gyvenamąjį namą su ūkio pastatu, garažu ir kiemo įrenginiais), esantį adresu Dariaus ir Girėno g. 48, Kalvarija, nepaneigė CK 3.88 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos prezumpcijos ir viešame registre fiksuotos bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės į minėtą turtą prezumpcijos. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų teiginiui, jog žemės sklypas su namų valda buvo įgytas jos asmeninėn nuosavybėn pagal išankstinį jos ir ieškovo susitarimą, pagrįsti. Ieškovas nepripažino buvus tokiam sutuoktinių susitarimui. Todėl teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovės argumentus dėl nekilnojamojo turto padalinimo.

44Taigi, teismas sprendžia, kad ieškovo siūlomas bendro turto padalinimas labiausiai atitinka tiek įstatyme įtvirtintas nuostatas (CK 3.117 straipsnio 1 dalis, 3.88 straipsnio 2 dalis, 3.87 straipsnio 1 dalis), tiek ir šalių interesus. Todėl teismas tenkina visiškai ieškovo teismo posėdyje patikslintus ieškinio reikalavimus šioje dalyje ir bendrą turtą tarp šalių dalina lygiomis dalimis, nustatant, kad kiekvienam iš jų priklauso po ½ dalį turto už 1 1670,50 Eur (23 341 Eur : 2) ir ieškovui priteisia asmeninės nuosavybės teise ½ dalį žemės sklypo, kurio plotas 0,1218 ha, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 1 386 Eur, esančio adresu ( - ); ½ dalį pastato – gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 20 697 Eur, esančio adresu ( - ); ½ dalį pastato – ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 380 Eur, esančio adresu Dariaus ir Girėno g. 48, Kalvarija; ½ dalį pastato – garažo, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 257 Eur, esančio adresu ( - ), ir ½ dalį kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių (tvorą, šulinį, stoginę, rūkyklą, kiemo aikštelę), unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 321 Eur, esančių adresu ( - ); atsakovei taip pat priteisia asmeninės nuosavybės teise ½ dalį žemės sklypo, kurio plotas 0,1218 ha, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 1 386 Eur, esančio adresu ( - ); ½ dalį pastato – gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 20 697 Eur, esančio adresu ( - ); ½ dalį pastato – ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 380 Eur, esančio adresu ( - ); ½ dalį pastato – garažo, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 257 Eur, esančio adresu ( - ), ir ½ dalį kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių (tvorą, šulinį, stoginę, rūkyklą, kiemo aikštelę), unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 321 Eur, esančių adresu ( - ).

45Dalindamas santuokoje įgytus automobilius teismas atsižvelgia į tai, kad iš esmės tarp šalių nėra ginčo dėl šio turto padalinimo, todėl automobilius Renault M. S., identifikavimo kodas (VIN) ( - ), valstybinis Nr. ( - ) 150 Eur vertės, ir C. X., identifikavimo kodas (VIN) ( - ), valstybinis Nr. ( - ),150 Eur vertės, taip pat padalina lygiomis dalimis po ½ dalį kiekvienam ir natūra šiuos abu automobilius paskiria asmeninėn nuosavybėn ieškovui iš viso už 300 Eur, o atsakovei priteisia iš ieškovo 150 Eur kompensaciją už jam tenkančią didesnė turto dalį.

46Dėl kreditorinių prievolių.

47Nustatyta, kad šalys turi finansinių įsipareigojimų kreditoriams N. B. AB Lietuvos skyriui, antstolei Svajonei Žukaitienei (940,77 Eur) ir antstoliui A. A. (4099,84 Eur; e. 1 tomo b. l. 16).

48Ieškovas prašo pinigines prievoles kreditoriams N. B. AB Lietuvos skyriui, antstolei Svajonei Žukaitienei ir A. A. pripažinti ieškovo ir atsakovės solidariomis prievolėmis, nes gyvendami santuokoje šalys su banku Nordea sudarė ilgalaikę būsto paskolos sutartį, paskola dar negrąžinta, todėl ir po santuokos nutraukimo ši piniginė prievolė lieka solidaria. Taip pat nurodė, kad ieškovas su atsakove yra skolingi antstoliams Svajonei Žukaitienei ir A. A. vykdymo išlaidas, kurios susidarė vykdant priverstinį išieškojimą pagal teismo sprendimus civilinėse bylose, kuriose ieškovas su atsakove dalyvavo proceso šalimis, todėl prašo po santuokos nutraukimo pareigą atlyginti antstoliams vykdymo išlaidas pripažinti solidaria ieškovui ir atsakovei.

49Atsakovė su ieškinio reikalavimu dėl finansinių prievolių paskirstymo sutinka iš dalies : prievolę bankui prašo pripažinti jos asmenine prievole; sutinka, kad skola antstolei Svajonei Žukaitienei būtų pripažinta jos ir ieškovo solidaria prievole, o skolą antstoliui A. A. prašo pripažinti asmenine ieškovo prievole, kadangi ji atsirado iš civilinės bylos, ieškovui bylinėjantis su kaimyne, šiam ginčui, kurį ieškovas pralaimėjo teisme, atsakovė nepritarė, bylos procese nedalyvavo, todėl visos kilusios pasekmės po pralaimėtos bylos turi tekti tik ieškovui.

50Trečiasis asmuo kreditorius N. B. AB Lietuvos skyrius pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad šalių prievolė bankui yra solidari, todėl neprieštarauja ieškinio reikalavimui po santuokos nutraukimo pareigą grąžinti paskolą pripažinti ieškovo ir atsakovės solidaria prievole (e.1 tomo b. l. 107–108).

51Tretieji asmenys kreditoriai antstolė Svajonė Žukaitienė ir antstolis A. A. atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

52Nustatyta, kad Jungtinių A. V. ne pelno korporacija Baltic-A. E. Fund 2006 m. birželio 7 d. su R. B. ir G. B. sudarė Paskolos sutartį Nr. EMV-4034.1. 2006 m. rugsėjo 26 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. EMV-4034.1 Jungtinių A. V. ne pelno korporacija Baltic-A. E. Fund neatšaukiamai ir besąlygiškai perleido bankui N. B. AB Lietuvos skyriui visas savo reikalavimo teises pagal minėtą paskolos sutartį (e. 1 tomo b. l. 114–120).

53Prievolių, kylančių iš 2006 m. birželio 7 d. paskolos sutarties Nr. EMV-4034.1., įvykdymui užtikrinti banko naudai hipotekos lakštu, hipotekos identifikavimo kodas 07120060001338, yra įkeistas šis Gintauto ir R. B. turtas: žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), garažas, unikalus Nr. ( - ), bei kiti statiniai (inžinieriniai) - kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), esantys adresu ( - ) (e. 1 tomo b. l. 21–25).

54Šalių prievolė kreditoriui N. B. AB Lietuvos skyriui pagal 2006 m. birželio 7 d. paskolos sutartį Nr. EMV-4034.1., kylanti iš sutarties, yra solidari (CK 3.109 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 2 dalis). Byloje nėra duomenų, kad 2006 m. birželio 7 d. paskolos sutarties Nr. EMV-4034.1. šalis, t. y. bankas, sutinka modifikuoti šią sutartį. Nors atsakovė nurodė, kad bankas sutarties pakeitimui neprieštarauja, tačiau šiai aplinkybei pagrįsti įrodymų nepateikė. Priešingai, kreditorius N. B. AB Lietuvos skyrius pateikta atsiliepime į ieškinį aiškiai išdėstė savo poziciją dėl prievolės pobūdžio šalims nutraukus santuoką, todėl teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovės argumentus dėl šio ieškinio reikalavimo ir visiškai tenkina ieškinio reikalavimą šioje dalyje.

55Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-1558-399/2014 ieškovės M. K. ieškinį atsakovams G. B. ir R. B. dėl skolos priteisimo iš nagrinėjamos bylos šalių G. B. ir R. B. priteisė solidariai M. K. 15 000 Litų sumą, įgytą be teisinio pagrindo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą, o taip pat valstybei iš kiekvieno po 225 Lt žyminio mokesčio, po 10,29 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ir po 240 Lt antrinės teisinės pagalbos bylinėjimosi išlaidų. Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2A-2296-343/2014, nagrinėjant apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1558-399/2014 pagal ieškovės M. K. ieškinį atsakovams G. B. ir R. B. dėl skolos priteisimo, iš G. B. buvo priteista valstybei 200,00 Lt išlaidų. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 8 d. nutartimi patvirtinus taikos sutartį civilinėje byloje Nr.2-522-570/2015 pagal ieškovės M. K. ieškinį atsakovams G. B. ir R. B. dėl skolos priteisimo ir atsakovų G. B. ir R. B. priešieškinį ieškovei M. K. dėl ieškovės iškeldinimo iš atsakovams nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo ir kitų patalpų, esančių ( - ), G. B. ir R. B. įsipareigojo ieškovei M. K. per 14 mėnesių sumokėti solidariai 700 Eur jos turėtų išlaidų už atsakovės gyvenamajam namui nupirktus langus. LITEKO duomenimis 2015 m. ir 2016 m. visose minėtose civilinėse bylose buvo išduoti vykdomieji raštai priverstiniam išieškojimui iš skolininkų G. B. ir R. B. išieškotojų (valstybės ir M. K.) naudai. Priverstinį išieškojimą vykdė antstoliai Svajonė Žukaitienė ir A. A..

56Šios faktinės aplinkybės paneigia atsakovės teiginius, kad skola antstoliui A. A. atsirado iš ginčo sprendimo civilinėje byloje, ieškovui bylinėjantis su kaimyne, kuriam atsakovė nepritarė ir bylos procese nedalyvavo. Aukščiau paminėti teismų procesiniai sprendimai patvirtina, kad G. B. ir R. B. skolos buvo solidarios, todėl šių solidarių skolų priverstinio išieškojimo vykdymo išlaidos taip pat pripažintinos solidariomis.

57Apibendrinus išdėstytus motyvus, teismas sprendžia, kad ieškinio reikalavimas dėl finansinių prievolių kreditoriams N. B. AB Lietuvos skyriui, antstolei Svajonei Žukaitienei ir antstoliui A. A. pripažinimo po santuokos nutraukimo solidariomis ieškovo G. B. ir atsakovės R. B. prievolėmis yra pagrįstas įstatymu ir todėl tenkinamas visiškai.

58Dėl kitų reikalavimų.

59Nesant tarp šalių ginčo, po santuokos nutraukimo ieškovui paliktina prigimtinė pavardė ( - ), o atsakovei – santuokinė pavardė ( - ) (CK 3.69 straipsnis).

60Šalys viena iš kitos nereikalauja sau išlaikymo, todėl jis nepriteistinas (CK 3.72 straispnis).

61Šalys nepilnamečių vaikų neturi, todėl klausimai, susiję su vaikų gyvenamosios vietos nustatymu ir išlaikymo priteisimu, nespręstini.

62Dėl bylinėjimosi išlaidų.

63Teismas, išnagrinėjęs bylą ir priėmęs sprendimą dėl ginčo esmės, tuo pačiu sprendimu išsprendžia bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

64Byloje ieškovas G. B. naudojosi advokato teisinėmis paslaugomis pagal 2017 m. balandžio 4 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus sprendimą Nr. 2.1.(NTP-2)-17-T-1627-6969, valstybei garantuojant ir apmokant 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Valstybė, suteikdama teisinę pagalbą ieškovui nagrinėjamojoje byloje, patyrė 395,25 Eur išlaidų (e. b. l. 11–12, 2 tomo b. l. 44).

65CPK 96 straipsnio 1 dalis nustato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai.

66Patenkinus ieškinį, valstybei iš atsakovės priteistinos 395,25 Eur teisinės pagalbos išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 9 punktai, 96 straipsnio 1 dalis, 99 straipsnis).

67Ieškovas pateikdamas ieškinį turėjo sumokėti iš viso 338 Eur žyminį mokestį : 75 Eur už reikalavimą nutraukti santuoką (100 Eur x 75%) ir 263 Eur už turto padalinimo reikalavimą (1160,50 Eur x 3% = 350 Eur x 75%). CPK 96 straipsnio 1 dalis nustato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Kadangi ieškinys patenkintas visiškai, todėl iš atsakovės priteistina valstybei 338 Eur žyminis mokestis (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

68Nagrinėdamas bylą teismas turėjo 14,44 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Šios išlaidos valstybei taip pat priteistinos iš atsakovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis; 96 straipsnio 1 dalis).

69Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260 straipsniais, 263–265 straipsniais, 268–270 straipsniais, 384 straipsniu,

Nutarė

70Ieškinį tenkinti visiškai.

71Nutraukti santuoką, įregistruotą ( - ) Marijampolės rajono civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 139, tarp G. B., asmens kodas ( - ) gimusio ( - )., ir R. B. (iki santuokos sudarymo – Dragūnienės), asmens kodas ( - ) gim. ( - ) pripažįstant, kad jog santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

72Po santuokos nutraukimo ieškovui G. B. palikti prigimtinę pavardę ( - ), atsakovei – santuokinę pavardę ( - ).

73Patvirtinti ieškovo G. B. atsisakymą nuo išlaikymo.

74Padalinti santuokoje įgytą nekilnojamąjį turtą lygiomis dalimis ir ieškovui G. B., asmens kodas ( - ) pripažinti asmeninės nuosavybės teisę į ½ dalį žemės sklypo, kurio plotas 0,1218 ha, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 1 386 Eur, esančio adresu ( - ); ½ dalį pastato – gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 20 697 Eur, esančio adresu ( - ); ½ dalį pastato – ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 380 Eur, esančio adresu ( - ); ½ dalį pastato – garažo, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 257 Eur, esančio adresu ( - ) ir ½ dalį kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių (tvorą, šulinį, stoginę, rūkyklą, kiemo aikštelę), unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 321 Eur, esančių adresu ( - ). Iš viso ieškovui paskirti nekilnojamojo turto už 1 1670,50 Eur.

75Padalinus santuokoje įgytą nekilnojamąjį turtą lygiomis dalimis, atsakovei R. B., asmens kodas ( - ) pripažinti asmeninės nuosavybės teisę į ½ dalį žemės sklypo, kurio plotas 0,1218 ha, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 1 386 Eur, esančio adresu ( - ) ; ½ dalį pastato – gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 20 697 Eur, esančio adresu ( - ) ½ dalį pastato – ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 380 Eur, esančio adresu ( - ); ½ dalį pastato – garažo, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 257 Eur, esančio adresu ( - ), ir ½ dalį kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių (tvorą, šulinį, stoginę, rūkyklą, kiemo aikštelę), unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 321 Eur, esančių adresu ( - ). Iš viso atsakovei paskirti nekilnojamojo turto už 1 1670,50 Eur.

76Padalinti santuokoje įgytus automobilius Renault M. S., identifikavimo kodas (VIN) ( - ) valstybinis Nr. ( - ) 150 Eur vertės, ir C. X., identifikavimo kodas ( - ), valstybinis Nr. ( - ),150 Eur vertės, lygiomis dalimis po ½ dalį kiekvienam ir natūra šiuos abu automobilius paskirti asmeninėn nuosavybėn ieškovui G. B., asmens kodas ( - ) iš viso už 300 Eur, o atsakovei R. B., asmens kodas ( - ) priteisti iš ieškovo G. B. 150 Eur kompensaciją už jam tenkančią didesnė turto dalį.

77Po santuokos nutraukimo finansinių įsipareigojimų vykdymą kreditoriams N. B. AB Lietuvos skyriui, antstolei Svajonei Žukaitienei ir antstoliui A. A. pripažinti solidariomis ieškovo G. B., asmens kodas ( - ) ir atsakovės R. B., asmens kodas ( - ) prievolėmis.

78Priteisti iš atsakovės R. B., asmens kodas ( - ) valstybei 338 Eur (tris šimtus trisdešimt aštuonis eurus) žyminį mokestį, šią sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, mokėjimo paskirtis – žyminis mokestis.

79Priteisti iš atsakovės R. B., asmens kodas ( - ) valstybei 14,44 Eur (keturiolika eurų 44 ct) turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, šią sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, mokėjimo paskirtis – bylinėjimosi išlaidos.

80Priteisti iš atsakovės R. B., asmens kodas ( - ) valstybei 395,25 Eur (tris šimtus devyniasdešimt penkis eurus 25 ct) turėtas teisinės pagalbos išlaidas, šią sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

81Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas prašo nutraukti jo ir atsakovės santuoką, sudarytą 1997 m.... 5. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad prašo nutraukti santuoką, nes su atsakove... 6. Teismo posėdžio metu ieškovas pakeitė ieškinio reikalavimą dėl... 7. Atsakovė atsiliepimo į jai pareikštą ieškinį per teismo nustatytą... 8. Atsakovės atstovas advokatas T. R. teismo posėdyje nurodė, kad atsakovė su... 9. Trečiasis asmuo kreditorius N. B. AB Lietuvos skyrius pateiktame atsiliepime... 10. Tretieji asmenys kreditoriai antstolė Svajonė Žukaitienė ir antstolis A. A.... 11. Tretieji asmenys kreditoriai N. B. AB Lietuvos skyrius, antstolė Svajonė... 12. Teismas... 13. Byloje nustatyta, kad šalių santuoka įregistruota 1997 m. rugsėjo 27 d.... 14. Valstybės įmonės Registrų centro duomenys patvirtina, kad gyvendamos... 15. Pažymos iš Valstybės įmonės „Regitra“ patvirtina, kad atsakovės R. B.... 16. Šeimos sudėties pažyma patvirtina, kad šalys neturi nepilnamečių vaikų... 17. Šalys turi tris kreditorius : N. B. AB Lietuvos skyrius, antstolė Svajonė... 18. Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės.... 19. Santuokos tikslas – šeimos santykių, pagrįstų meile, pagarba, lojalumu,... 20. Nagrinėjamu atveju ieškovas teigia, kad su atsakove negyvena penkerius metus,... 21. Teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovės argumentus, išsakytus jos atstovo... 22. Nustatytos aplinkybės taip pat suponuoja išvadą, jog šalių santuoka yra... 23. Dėl santuokinio turto padalijimo.... 24. Nutraukiant santuoką, turi būti išspręstas ir turto padalijimo klausimas... 25. Iš bylos duomenų matyti, kad šalys santuokoje bendrosios jungtinės... 26. 1) ieškovo G. B. vardu registruotas dvi transporto priemones : Renault M. S.,... 27. 2) 0,1218 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - )., esantį adresu( - ),... 28. Šis nekilnojamais turtas viešame registre įregistruotas abiejų sutuoktinių... 29. Iš viso šalys įgijo turto už 23 341 Eur. Minėtas turtas laikytinas... 30. Ieškovas prašo padalinti santuokinį turtą lygiomis dalimis ir nutraukus... 31. Atsakovė nesutiko su ieškovo siūlomu nekilnojamojo turto padalinimu, prašė... 32. Dėl automobilių padalinimo ginčo tarp šalių nėra.... 33. Preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios (CK 3.117... 34. Kasacinis teismas byloje dėl santuokinio turto padalijimo nurodė, kad pagal... 35. Bylos nagrinėjimo metu nenustatyta aplinkybių, nurodytų CK 3.123 straipsnio... 36. Atsakovė, nesutikdama su ieškovo siūlomu nekilnojamojo turto padalinimo... 37. CPK 12 straipsnyje nustatyta, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos... 38. CK 3.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas principas, kad turtas, įgytas po... 39. Pagal CK 3.89 straipsnį, tarp sutuoktinių kilus ginčui dėl nuosavybės... 40. Turtas asmenine vieno iš sutuoktinių nuosavybe CK 3.89 straipsnio 1 dalies 7... 41. Nagrinėjamojoje byloje ginčijamas nekilnojamasis turtas, esantis adresu ( -... 42. Taigi pagal kasacinio teismo suformuotas, pirmiau nurodytas sutuoktinių turto... 43. Nagrinėjamoje byloje atsakovė neįrodė jos asmeninės nuosavybės į... 44. Taigi, teismas sprendžia, kad ieškovo siūlomas bendro turto padalinimas... 45. Dalindamas santuokoje įgytus automobilius teismas atsižvelgia į tai, kad iš... 46. Dėl kreditorinių prievolių.... 47. Nustatyta, kad šalys turi finansinių įsipareigojimų kreditoriams N. B. AB... 48. Ieškovas prašo pinigines prievoles kreditoriams N. B. AB Lietuvos skyriui,... 49. Atsakovė su ieškinio reikalavimu dėl finansinių prievolių paskirstymo... 50. Trečiasis asmuo kreditorius N. B. AB Lietuvos skyrius pateiktame atsiliepime... 51. Tretieji asmenys kreditoriai antstolė Svajonė Žukaitienė ir antstolis A. A.... 52. Nustatyta, kad Jungtinių A. V. ne pelno korporacija Baltic-A. E. Fund 2006 m.... 53. Prievolių, kylančių iš 2006 m. birželio 7 d. paskolos sutarties Nr.... 54. Šalių prievolė kreditoriui N. B. AB Lietuvos skyriui pagal 2006 m. birželio... 55. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų,... 56. Šios faktinės aplinkybės paneigia atsakovės teiginius, kad skola antstoliui... 57. Apibendrinus išdėstytus motyvus, teismas sprendžia, kad ieškinio... 58. Dėl kitų reikalavimų.... 59. Nesant tarp šalių ginčo, po santuokos nutraukimo ieškovui paliktina... 60. Šalys viena iš kitos nereikalauja sau išlaikymo, todėl jis nepriteistinas... 61. Šalys nepilnamečių vaikų neturi, todėl klausimai, susiję su vaikų... 62. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 63. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir priėmęs sprendimą dėl ginčo esmės, tuo... 64. Byloje ieškovas G. B. naudojosi advokato teisinėmis paslaugomis pagal 2017 m.... 65. CPK 96 straipsnio 1 dalis nustato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių... 66. Patenkinus ieškinį, valstybei iš atsakovės priteistinos 395,25 Eur... 67. Ieškovas pateikdamas ieškinį turėjo sumokėti iš viso 338 Eur žyminį... 68. Nagrinėdamas bylą teismas turėjo 14,44 Eur išlaidų, susijusių su... 69. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 70. Ieškinį tenkinti visiškai.... 71. Nutraukti santuoką, įregistruotą ( - ) Marijampolės rajono civilinės... 72. Po santuokos nutraukimo ieškovui G. B. palikti prigimtinę pavardę ( - ),... 73. Patvirtinti ieškovo G. B. atsisakymą nuo išlaikymo.... 74. Padalinti santuokoje įgytą nekilnojamąjį turtą lygiomis dalimis ir... 75. Padalinus santuokoje įgytą nekilnojamąjį turtą lygiomis dalimis, atsakovei... 76. Padalinti santuokoje įgytus automobilius Renault M. S., identifikavimo kodas... 77. Po santuokos nutraukimo finansinių įsipareigojimų vykdymą kreditoriams N.... 78. Priteisti iš atsakovės R. B., asmens kodas ( - ) valstybei 338 Eur (tris... 79. Priteisti iš atsakovės R. B., asmens kodas ( - ) valstybei 14,44 Eur... 80. Priteisti iš atsakovės R. B., asmens kodas ( - ) valstybei 395,25 Eur (tris... 81. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...