Byla 2YT-5136-571/2018
Dėl elektroninių varžytinių atšaukimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Vilma Gadiškienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Largecode skundą, suinteresuotiems asmenims antstolei S. Ž., J. J., žemės ūkio agroserviso kooperatyvui Dalksna ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, dėl elektroninių varžytinių atšaukimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja UAB Largecode 2018 m. birželio 7 d. su skundu kreipėsi į antstolę S. Ž. ir prašo atšaukti įvykusias elektronines varžytinės Nr. 153628, bei skelbti pakartotines varžytines tomis pačiomis sąlygomis. Pareiškėja savo skundą grindžia tuo, kad 2018 m. birželio 1 d. dalyvavo elektroninės varžytinėse Nr. 153628, kuriose buvo pardavinėjamas vaisių – uogų – daržovių cechas, esantis ( - ), varžytinių pabaigos laikas 2018 m. birželio 1 d. 13 val. 34 min. 02 sek., priklausantį Žemės ūkio agroserviso kooperatyvui Dalksna. Pareiškėja į varžytines registravosi 2018 m. birželio 1 d. Sistema sėkmingai priėmė kainos kėlimus penkis kartus. Paskutinis sėkmingas kainos kėlimas buvo atliktas 13 val. 26 min. 05 sek.. Vėliau sistema kainos kėlimų neapdorojo ir nebepriėmė, nors kelis kartus pareiškėja bandė įvesti 166666 Eur sumą. Dėl šių priežasčių varžytinių laimėtoju buvo paskelbtas asmuo pasiūlęs 165000 Eur. Pareiškėja teigia, kad sistemos www.evarzytines.lt sutrikimai dažni, kadangi nemaža dalis varžytinių yra atšaukiama sistemos sutrikimų pasekoje. Pareiškėja teigia, kad jos teisės dėl šių sistemos sutrikimų buvo pažeistos.

5Antstolė S. Ž. 2018 m. birželio 8 d. patvarkymu Nr. 0076/17/01877/S-00594 atsisakė tenkinti 2018 m. birželio 6 d. UAB Largecode skundą. Antstolė nurodo, kad pareiškėjos skundas yra nepagrįstas, kadangi 2018 m. birželio 1 d. Valstybės įmonė Registrų centras informavo, jog varžytinės įvyko, jos baigėsi 2018-06-01, 13:34:02 val. ir yra paskelbtas laimėtojas. Duomenų, kad varžytinių eigoje būtų buvęs nustatytas elektroninių varžytinių sistemos sutrikimas, kuris galėjo įtakoti šių varžytinių eigą, iki šio momento nėra gautas. Antstolė nurodo, kad elektroninės varžytinės, kurios vyksta antstolių informacinėje sistemoje specialiame interneto tinklapyje www.evarzytines.lt organizuoja antstolis, o antstolių informacinę sistemą administruoja ir tvarko Valstybės įmonė Registrų centras. Sutrikimai nustatomi pagal tinklo administratoriaus pateiktus elektroniniu būdu vykusių varžytinių eigos duomenis. Šiuo atveju nėra duomenų apie esminius elektroninių varžytinių sistemos sutrikimus.

6Suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. birželio 21 d. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodo, jog prašo teismo ginčą kilusį tarp šalių spręsti teismo nuožiūra.

7Suinteresuotas asmuo J. J. 2018 m. birželio 25 d. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodo, jog pareiškėjos skundas yra akivaizdžiai nepagrįstas ir negali būti tenkinamas, nes Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 703 str. nenumato galimybės atšaukti jau įvykusias varžytines, taip pat varžytinės Nr. 153628 įvyko ir jų metu nei antstolė, nei VĮ Registrų centras, nei kiti varžytinių dalyviai, sistemos sutrikimų nepastebėjo ir/ar nematė, be to pareiškėjas kartu su skundu nepateikia jokių įrodymų, kurie įrodytų jog buvo bandoma teikti statymą su didesne kaina, tačiau minėtas statymas dėl sistemos gedimo nebuvo priimtas. Dėl šių priežasčių suinteresuotas asmuo teismo prašo netenkinti pareiškėjos skundo.

8Suinteresuotas asmuo ŽŪAK Dalksna teismo nustatytu terminu atsiliepimo teismui, į pareiškėjos skundą, nepateikė.

9Pareiškėjos skundas netenkintinas.

10Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas jų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis laikėsi įstatymo reikalavimų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą atsižvelgė į teisėtus šalių interesus.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 703 str. antstolis turi teisę atšaukti varžytines jeigu iki varžytynių pabaigos paaiškėjo šio Kodekso 602 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos aplinkybės, taip pat jeigu iki varžytynių pabaigos patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos ir kitais atvejais, kai paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos šiame Kodekse nustatyta tvarka, antstolis savo patvarkymu gali varžytynes atšaukti. CPK 602 str. 1 d. 1 p. numatyta, kad jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas, antstolio patvarkymu gali būti atšauktos dar nepasibaigusios varžytinės.

12Elektroninės varžytinės vykdomos laikantis CPK 713 straipsnyje nustatytos tvarkos, 2005-10-27 LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau – SVI) nuostatų, 2013-01-09 VĮ „Registrų centras“ direktoriaus įsakymu Nr. v-7 patvirtinto Naudojimosi elektroninių varžytinių sistemos tvarkos aprašo reikalavimų. Elektronines varžytynės vyksta Antstolių informacinėje sistemoje specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt (CPK 713 str. 1 d., SVI 95 p.) ir jas organizuoja antstolis (CPK 713 str. 1 d.). Antstolių informacinę sistemą administruoja ir tvarko VĮ „Registrų centras“ (Antstolių informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1R-161). Registruojantis į varžytynes nurodyti asmens duomenys varžytynes organizavusiam antstoliui nėra atskleidžiami (CPK 713 str. 6 d., SVI 99 p.). Apie varžytynių baigtį varžytynes organizavusiam antstoliui pranešama per vieną darbo dieną išsiunčiant pranešimą, kuriame nurodomi varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio duomenys ir į antstolio depozitinę sąskaitą pervedamas varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis (CPK 713 str. 8 d.). Kartu su pareiškėjos skundu antstolė teismui perdavė vykdomąją bylą Nr. 0076/17/01877, iš byloje esančių duomenų nenustatyta, kad varžytinių metu būtų įvykę esminiai sistemos sutikimai. Pareiškėja taip pat teismui nepateikia jokių įrodymų kurie įrodytų buvusius sistemos sutikimus arba bandymą padidinti parduodamo iš varžytinių turto kainą iki 166666 Eur. Kadangi antstolė nekontroliuoja ir netvarko elektroninės sistemos, kurioje vyko elektroninės varžytinės, dėl galimų sistemos sutikimų pareiškėja turėtų kreiptis į šią sistemą administruojančią instituciją, t. y. VĮ Registrų centrą.

13Vadovaujantis išdėstytu pareiškėjos UAB Largecode skundas dėl elektroninių varžytinių Nr. 153628 atšaukimo ir pakartotinių varžytinių skelbimo tokiomis pačiomis sąlygomis atmestinas kaip nepagrįstas.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 602 str., 703703 str., 290-291 str.

Nutarė

15Netenkinti pareiškėjos UAB Largecode skundo.

16Nutarties kopiją siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

17Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0076/17/01877 grąžinti antstolei S. Ž..

18Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai