Byla 2-544-600/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė,

2sekretoriaujant Ingai Sutulaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei J. K.

4atsakovams M. Š., J. Š.

5vertėjai Olgai Macijauskienei išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovams M. Š. ir J. Š. dėl įsiskolinimo už nuomą priteisimo,

Nustatė

7Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškininiu reikalavimu priteisti solidariai iš atsakovų M. Š. ir J. Š. 3450,15 Lt skolos, 141,00 Lt delspinigių bei 108,00 Lt bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso 64,14 kv.m. bendro ploto butas, esantis ( - ), Vilniuje. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-02-14 sprendimu Nr. 1-1536 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise viešajai įstaigai „Vilniaus butai“ įstatymų nustatyta tvarka perduotos viešajai įstaigai „Vilniaus butai“, kurios teisių perėmėjas yra ieškovas SĮ „Vilniaus miesto būstas“. Pagal įstatus ieškovui pavesta administruoti ir prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybei priklausančius butus ir rinkti nuomininkų nuomos mokestį. Minėtame bute faktiškai gyvena atsakovė M. Š. ir jos sūnus J. Š.. Nuomos sutartis su atsakovais nėra sudaryta, tačiau atsakovai įstatymų nustatyta tvarka yra deklaravę savo gyvenamąją vietą minėtame bute. Aplinkybė, kad atsakovai yra deklaravę savo gyvenamąją vietą bute, esančiame ( - ), Vilniuje, patvirtina, jog jie šiuo butu naudojasi teisėtai ir jis jiems buvo suteiktas įstatymų nustatyta tvarka ir atsakovai naudojasi savivaldybės gyvenamąja patalpa nuomininkų teisėmis, todėl atsakovai kaip nuomininkai ar nuomininko šeimos nariai turi pareigą mokėti gyvenamųjų patalpų mokestį. Atsakovai laikotarpiu nuo 2008-09-01 iki 2010-06-30 nemokėjo buto nuomos mokesčio, dėl ko susidarė 3591,15 Lt skola. Remiantis LR Vyriausybės 1996-10-04 nutarimu Nr. 1161, ieškovas atsakovams paskaičiavo 141,00 Lt delspinigių sumą (b.l. 54-56).

8Atsakovai M. Š. ir J. Š. atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu iš dalies sutinka. Prašo skolos sumokėjimą išdėstyti vieneriems metams, kadangi atsakovė M. Š. yra pensininkė, atsakovas J. Š. šiuo metu yra bedarbis ir tokios sumos iš karto sumokėti negali (b.l. 75).

92011-01-28 parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė patikslintą ieškinį jame nurodytais motyvais ir prašė teismo patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

102011-01-28 parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovai M. Š. ir J. Š. su ieškovo patikslintu reikalavimu sutiko. Nurodė, kad skolą pripažįsta, sutinka sumokėti, tačiau prašo skolos sumokėjimą išdėstyti vieneriems metams, kadangi atsakovė M. Š. yra pensininkė, atsakovas J. Š. yra registruotas Vilniaus darbo biržoje, kaip asmuo, ieškantis darbo ir tokios sumos iš karto sumokėti atsakovai negali. Ieškovo atstovė dėl atsakovų skolos sumokėjimo išdėstymo vieneriems metams neprieštaravo.

11Ieškinys tenkintinas.

12Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso 64,14 kv.m. bendro ploto butas, esantis ( - ), Vilniuje (b.l. 6-7). 2007-03-26 Vilniaus miesto savivaldybė perdavimo ir priėmimo aktu Nr. A305-89 (8.1-EUD-3) perdavė butą ( - ), Vilniuje, VĮ „Vilniaus butai“, o UAB „Šnipiškių ūkis“ 2007-10-08 raštu Nr. 03-09-205 perdavė VĮ „Vilniaus butai“ dokumentus (b.l. 8-14, 21-23). 2008-05-28 Vilniaus miesto savivaldybės taryba sprendimu „Dėl UAB „Bendruva“ pertvarkymo“ Nr. 1-474 p.7 ir 2008-12-03 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priimtu sprendimu Nr. 1-766 „Dėl VšĮ „Vilniaus butai“ likvidavimo„ bei 2008-12-01 aktu, kuriuo Vilniaus miesto savivaldybei priklausančios gyvenamosios patalpos buvo perduotos ieškovui SĮ „Vilniaus miesto būstas, tame tarpe ir patalpos, esančios ( - ), Vilniuje (b.l. 15, 16-23, 55). Ieškovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ veiklos tikslai ir rūšis pagal įstatus: administruoti ir prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas (b.l. 55). Minėtame bute faktiškai gyvena atsakovė M. Š. ir jos sūnus J. Š., ką patvirtina ieškovo pateiktos pažymos apie Vilniaus miesto gyventojus (b.l. 5), 2010-05-18 buto patikrinimo aktas Nr. 1765 (b.l. 40). Nuomos sutartis su atsakovais nėra sudaryta, tačiau iš Vilniaus gyventojų registro duomenų matyti, kad atsakovai įstatymų nustatyta tvarka yra deklaravę savo gyvenamąją vietą minėtame bute: M. Š. – nuo 1969-04-22, o J. Š. – nuo 1981-01-20 (b.l. 5). Iš 2010-02-25 pažymos Nr. 367 matyti, kad butu adresu ( - ), Vilniuje, naudojasi 2 asmenys- M. Š. ir J. Š. (b.l. 4). Aplinkybė, kad atsakovai yra deklaravę savo gyvenamąją vietą bute, esančiame ( - ), Vilniuje, patvirtina, jog jie šiuo butu naudojasi teisėtai ir jis jiems buvo suteiktas įstatymų nustatyta tvarka ir atsakovai naudojasi savivaldybės gyvenamąja patalpa nuomininkų teisėmis, todėl atsakovai kaip nuomininkai ar nuomininko šeimos nariai turi pareigą mokėti gyvenamųjų patalpų mokestį. Atsakovai savo prievolės mokėti nuomos mokestį tinkamai nevykdė ir už laikotarpį nuo 2008-09-01 iki 2010-06-30 susidarė 3450,15 Lt įsiskolinimas. Vadovaujantis LR Vyriausybės 1996-10-04 nutarimu Nr. 1161 atsakovams paskaičiuoti delspinigiai, kas sudaro 141,00 Lt. Viso įsiskolinimo dydis 3591,15 Lt (b.l. 59-63).

13Remiantis LR CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovas įsipareigojimų mokėti nuomos mokestį nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra. Toks atsakovo elgesys pažeidžia prievolių vykdymo principus (LR CK 6.38str.), neatitinka bendros nuomos sutarties sampratos (LR CK 6.477str.) ir normalių prievolinių teisinių santykių, pažeidžia ieškovo interesus, todėl solidariai iš atsakovų ieškovo naudai priteistina 3450,15 Lt skolos. Remiantis LR Vyriausybės 1996-10-04 nutarimu Nr. 1161 solidariai iš atsakovų ieškovo naudai priteistina 141,00 Lt delspinigių. Iš viso solidariai iš atsakovų ieškovo naudai priteistina 3591,15 Lt prievolės įvykdymui.

14LR CPK 284 str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

15Atsakovai prašo teismo skolą išdėstyti vienerių metų laikotarpiui dėl sunkios materialinės padėties. Įvertinęs byloje esančius įrodymus teismas konstatuoja, jog yra pagrindas pripažinti atsakovų turtinė padėtį sunkia, kadangi atsakovė niekur nedirba, yra pensininkė, atsakovas J. Š. yra registruotas Vilniaus darbo biržoje, kaip asmuo, ieškantis darbo (b.l. 32, 67, 69, 75). Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus ir į tai, kad ieškovo atstovė neprieštaravo dėl atsakovų pareikšto prašymo dėl skolos išdėstymo vienerių metų laikotarpiui, teismas konstatuoja, kad sprendimo vykdymo išdėstymas 12 mėn. laikotarpiui nė vienai iš šalių nebus aiškiai nenaudingas ir nepažeis lygiateisiškumo pricipo.

16Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d. nuostatomis, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovo naudai išieškotinos bylinėjimosi išlaidos: 108,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 27, 64), t.y. iš kiekvieno atsakovo po 54,00 Lt.

17Vadovaujantis LR CPK 92 str. iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 23,16 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą ( - ), įmokos kodas 5660.

18Teisėja, remiantis LR CPK 260 str., 270 str., 279 str., 284 str. 1 d.,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti.

20Priteisti ieškovui SĮ „Vilniaus miesto būstas“, į.k. 124568293, Švitrigailos g. 7/16, Vilnius, solidariai iš atsakovų M. Š., gim. 1930-04-03, gyv. ( - ), Vilnius, ir J. Š., gim. 1960-01-26, gyv. ( - ), Vilnius, 3591,15 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt vieną Lt 15 ct) skolos (skola, delspinigiai) bei 108,00 Lt (vieną šimtą aštuonis Lt), t.y. iš kiekvieno atsakovo po 54,00 Lt (penkiasdešimt keturis Lt), bylinėjimosi išlaidų.

21Išdėstyti dvylikos mėnesių laikotarpiui sprendimu priteistą 3591,15 Lt skolą, mokant priteistą sumą ieškovui lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį, iki mėnesio 30 dienos, pradedant mokėti pirmą mėnesį po sprendimo įsiteisėjimo dienos, t.y. laikotarpiu nuo 2011 metų kovo iki gruodžio mėn. ir 2012 metų sausio mėn., mokant po 299,26 Lt skolos, o 2012 metų vasario mėn., sumokant 299,29 Lt skolos.

22Priteisti iš atsakovų M. Š., gim. 1930-04-03 ir J. Š., gim. 1960-01-26, lygiomis dalimis valstybės naudai 23,16 Lt (dvidešimt tris Lt 16 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą ( - ), įmokos kodas 5660.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė,... 2. sekretoriaujant Ingai Sutulaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei J. K.... 4. atsakovams M. Š., J. Š.... 5. vertėjai Olgai Macijauskienei išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo... 7. Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškininiu reikalavimu priteisti... 8. Atsakovai M. Š. ir J. Š. atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu... 9. 2011-01-28 parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė... 10. 2011-01-28 parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovai M. Š. ir J. Š. su... 11. Ieškinys tenkintinas. ... 12. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės... 13. Remiantis LR CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 14. LR CPK 284 str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 15. Atsakovai prašo teismo skolą išdėstyti vienerių metų laikotarpiui dėl... 16. Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d. nuostatomis, iš atsakovų lygiomis dalimis... 17. Vadovaujantis LR CPK 92 str. iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 23,16... 18. Teisėja, remiantis LR CPK 260 str., 270 str., 279 str., 284 str. 1 d.,... 19. Ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti ieškovui SĮ „Vilniaus miesto būstas“, į.k. 124568293,... 21. Išdėstyti dvylikos mėnesių laikotarpiui sprendimu priteistą 3591,15 Lt... 22. Priteisti iš atsakovų M. Š., gim. 1930-04-03 ir J. Š., gim. 1960-01-26,... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...