Byla 2-1651-864/2012
Dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo BUAB „Algminda“

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Ramunė Mikonienė, sekretoriaujant Dianai Žemaitel, dalyvaujant ieškovės UAB „Swedbank lizingas“ atstovei Giedrei Ulienei, atsakovui ir trečiajam asmeniui nesant,

2išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės „Swedbank lizingas“, UAB, į.k. 111568069, buveinė – Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, ieškinį atsakovui A. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo BUAB „Algminda“,

Nustatė

3Ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovo 14 495,47 Lt nesumokėtų įmokų, 10 982,05 Lt nuostolių iš turto pardavimo, 63,84 Lt papildomų išlaidų, 83 886,98 Lt palūkanų po sutarties nutraukimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad pagal ieškovės ir trečiojo asmens sudarytas lizingo sutartis: Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) trečiajam asmeniui buvo perduota naudotis ir valdyti automobilis lizingo objektai, už kuriuos tretysis asmuo įsipareigojo sutartyse numatytais terminais mokėti sutartines įmokas. Ieškovė ir atsakovas sudarė Laidavimo sutartis: ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), pagal kurias atsakovas įsipareigojo įvykdyti trečiojo asmens neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles pagal minėtas lizingo sutartis. Trečiajam asmeniui tinkamai nevykdžius prievolių, ieškovė 2009-09-02 pranešimu informavo jį apie sutarties vienašalį nutraukimą, pareikalavo grąžinti lizingo objektus. Ieškovei realizavus lizdo objektus, atsakovas, kaip laiduotojas, liko skolingas ieškovei 14 495,47 Lt nesumokėtų įmokų, 10 982,05 Lt nuostolių iš turto pardavimo, 63,84 Lt papildomų išlaidų, 83 886,98 Lt palūkanų po sutarties nutraukimo (b.l.2-6).

4Atsiliepimu į ieškinį atsakovas teigė, kad kartu su juo už trečiojo asmens prievoles laidavo ir M. Č., todėl nėra aišku, kodėl ieškovė reikalauja atlyginti nuostolius tik vieną A. G.. Pabrėžė, kad visas pareigas pagal lizingo sutartį perėmė UAB „Dijama“, todėl, atsakovui nedavus sutikimo dėl tokių prievolių perkėlimo, jo kaip laiduotojo pareiga nustojo galioti. Dėl nurodytų priežasčių ieškinys turi būti atmestas (b.l.156-157).

5Tretysis asmuo atsiliepimu į ieškinį prašė teismo priimti sprendimą savo nuožiūra (b.l.154).

6Į teismo posėdį neatvyko atsakovas bei nepateikė jokio procesinio dokumento.

7Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė palaikė ieškinio reikalavimą. Prašė nagrinėti bylą atsakovui nedalyvaujant ir priimti sprendimą už akių.

8Į teismo posėdį neatvykus atsakovui, su atsiliepimu nepateikus jokių atsiliepime nurodytas aplinkybes patvirtinančių įrodymų, atitinkančių įstatymo reikalavimus, byloje atsiranda Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

9Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.

10Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 285 str. 2 d.).

11Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovė ir tretysis asmuo sudarė lizingo sutartis Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), kurių pagrindu ieškovė perdavė trečiajam asmeniui naudotis ir valdyti lizingo objektus, su sąlyga, kad pastarajam sumokėjus jų kainą, lizingo objektai pereis trečiojo asmens nuosavybėn, tuo tarpu tretysis asmuo įsipareigojo ieškovei dalimis sumokėti lizingo objektų kainas ir palūkanas (b.l.8-106). Laidavimo sutartimis ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) atsakovas įsipareigojo atsakyti ieškovei už tretįjį asmenį, jei pastarasis neįvykdytų savo prievolių pagal aukščiau nurodytas lizingo sutartis (b.l.8-106). Trečiajam asmeniui ir atsakovui vėluojant mokėti įmokas, ieškovė 2009-09-02 pranešimu vienašališkai nutraukė lizingo sutartis (b.l.109). Ieškinio padavimo dieną įsiskolinimas pagal lizingo sutartis 14 495,17 Lt nesumokėtų įmokų ir 83 886,98 Lt palūkanų (b.l.115). Ieškovės pateiktoje pažymoje nurodyta, kad neišpirktų lizingo objektų vertės ir nesumokėtos kainos skirtumas yra 10 982,05 Lt (b.l.116-117). Ieškovė patyrė 63,84 Lt papildomų išlaidų (b.l.133-134).

12Dėl laidavimo fakto.

13Atsakovas pareiškė, kad visus įsipareigojimus pagal lizingo sutartis perėmė UAB „Dijama“, tuo tarpu atsakovo sutikimas nebuvo gautas, todėl jo kaip laiduotojo pareiga yra pasibaigusi.

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.141 straipsnio normos numato galimybę šalių susitarimu pakeisti skolininką kitu, be to, LR CK 6.87 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad laidavimas baigiasi, jei skola pagal laidavimu užtikrintą prievolę perkeliama kitam asmeniui be laiduotojo sutikimo. Nagrinėjamu atveju atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad tretysis asmuo savo prievoles pagal lizingo sutartis perleido UAB „Dijama“, taip pat, kad toks perdavimas būtų įvykęs be atsakovo sutikimo. Be to, nėra duomenų, kad pats lizingo davėjas būtų informuotas apie lizingo objektų pardavimą kitam asmeniui. Nesant tokių duomenų, laikytina, kad lizingo gavėjas yra tas pats subjektas, kuris nurodytas ir lizingo sutartyje, t.y., tretysis asmuo. Vadinasi, atsakovo kaip laiduotojo pareiga pagal minėtas lizingo ir laidavimo sutartis nėra pasibaigusi.

15Dėl laiduotojų.

16Atsakovas tvirtina, kad M. Č. taip pat laidavo už tretįjį asmenį pagal ieškinyje nurodytas lizingo sutartis, todėl jis turi atsakyti ieškovei kartu su atsakovu.

17Solidariosios skolininkų pareigos atveju, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (LR CK 6.5 str. 4 d.). Tai gi, kreditorius turi teisę savo nuožiūra reikalauti įvykdyti solidariąją prievolę iš bet kurio skolininko. Visgi, pažymėtina, kad atsakovas vėl gi nepateikė jokių įrodymų apie M. Č. laidavimo už trečiojo asmens prievoles faktą.

18Dėl prievolių sumokėti įmokas ir palūkanas vykdymo.

19Lizingo sutarčių 11.2.3 punkte numatyta, kad lizingo sutarties nutraukimo atveju dėl lizingo gavėjo kaltės, lizingo davėjas turi teisę reikalauti lizingo gavėją grąžinti lizingo objektą ir atlyginti tokio dydžio nuostolius, kad lizingo davėjas būtų tokioje padėtyje, kokioje būtų buvęs tinkamo lizingo sutarties vykdymo atveju. Trečiajam asmeniui ar atsakovui tinkamai įvykdžius lizingo sutartis ieškovė būtų gavusi 14 495,17 Lt nesumokėtų įmokų ir 83 886,98 Lt palūkanų. Vadinasi, lizingo sutarčių pagrindu ieškovė įgijo teisę reikalauti 14 495,17 Lt nesumokėtų įmokų ir 83 886,98 Lt palūkanų.

20Dėl nuostolių, atsiradusių realizuojant lizingo objektą, atlyginimo.

21Pagal ieškovės parengtą pažymą, neišpirktų lizingo objektų vertės ir nesumokėtos kainos skirtumas yra 10 982,05 Lt. Sutinkamai su lizingo sutarčių 11.2.2 punkto turiniu, lizingo davėjui realizavus lizingo objektus už mažesnę kaina nei jo neišpirkta vertė, lizingo gavėjas turi atlyginti neišpirkto lizingo objekto vertės ir jo faktinės pardavimo kainos skirtumą sudarančią sumą. Tokiu atveju pripažintina, kad ieškovės reikalavimas dėl 10 982,05 Lt nuostolių priteisimo yra pagrįstas.

22Dėl papildomų išlaidų priteisimo.

23Byloje esančiais duomenimis, ieškovė patyrė 63,48 Lt išlaidų, susijusių su ginčo dalyku. Teismas pripažįsta, kad minėtas išlaidos yra sąlygotos trečiojo asmens ir atsakovo netinkamo sutartinės prievolės vykdymo. Tokiu atveju ieškovė turi teisę į papildomų 63,48 išlaidų atlyginimą (LR CK 6.245 str.).

24Teismas pripažino ieškovės reikalavimo teisę lizingo sutarčių pagrindu į 14 495,47 Lt nesumokėtų įmokų, 10 982,05 Lt nuostolių iš turto pardavimo, 63,84 Lt papildomų išlaidų, 83 886,98 Lt palūkanų po sutarties nutraukimo. Sutinkamai su LR CK 6.76 straipsnio 1 dalimi, skolininko ir laiduotojo atsakomybė yra solidari. Pagal LR CK 6.6 straipsnio 4 dalį, jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Vadinasi, ieškovei pareikalavus, atsakovui kyla prievolė vykdyti lizingo gavėjo pareigas pagal lizingo sutartį (LR CK 6.567-6.574 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d.), tačiau atsakovui neįvykdžius savo kaip laiduotojo prievolės, iš jo ieškovės naudai priteistina 14 495,47 Lt nesumokėtų įmokų, 10 982,05 Lt nuostolių iš turto pardavimo, 63,84 Lt papildomų išlaidų, 83 886,98 Lt palūkanų po sutarties nutraukimo.

25Ieškovė taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 str. 1 d.).

26Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (LR CPK 93 str. 1-2 d.). Ieškovė byloje patyrė 3189 Lt žyminio mokesčio išlaidų. Tokiu atveju iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 3189 Lt bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

27Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.,

Nutarė

28Ieškinį tenkinti, priimant sprendimą už akių.

29Priteisti iš atsakovo A. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovės UAB „Swedbank lizingas“, į.k. 111568069, buveinė – Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, naudai 14 495,47 Lt (keturiolika tūkstančių keturis šimtus devyniasdešimt penkis Lt 47 ct) nesumokėtų įmokų, 10 982,05 Lt (dešimt tūkstančių devynis šimtus aštuoniasdešimt du Lt 05 ct) nuostolių iš turto pardavimo, 63,84 Lt (šešiasdešimt tris Lt 84 ct) papildomų išlaidų, 83 886,98 Lt (aštuoniasdešimt tris tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt šešis Lt 98 ct) palūkanų po sutarties nutraukimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (109 428,34 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme – 2011-11-03 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3189 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt devynis Lt 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

30Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

31Ieškovė sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Ramunė... 2. išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės „Swedbank lizingas“, UAB,... 3. Ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovo 14 495,47 Lt nesumokėtų... 4. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas teigė, kad kartu su juo už trečiojo... 5. Tretysis asmuo atsiliepimu į ieškinį prašė teismo priimti sprendimą savo... 6. Į teismo posėdį neatvyko atsakovas bei nepateikė jokio procesinio... 7. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė palaikė ieškinio reikalavimą.... 8. Į teismo posėdį neatvykus atsakovui, su atsiliepimu nepateikus jokių... 9. Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių. ... 10. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 11. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovė ir tretysis asmuo... 12. Dėl laidavimo fakto.... 13. Atsakovas pareiškė, kad visus įsipareigojimus pagal lizingo sutartis... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.141 straipsnio normos... 15. Dėl laiduotojų.... 16. Atsakovas tvirtina, kad M. Č. taip pat laidavo už tretįjį asmenį pagal... 17. Solidariosios skolininkų pareigos atveju, kreditorius turi teisę reikalauti,... 18. Dėl prievolių sumokėti įmokas ir palūkanas vykdymo.... 19. Lizingo sutarčių 11.2.3 punkte numatyta, kad lizingo sutarties nutraukimo... 20. Dėl nuostolių, atsiradusių realizuojant lizingo objektą, atlyginimo.... 21. Pagal ieškovės parengtą pažymą, neišpirktų lizingo objektų vertės ir... 22. Dėl papildomų išlaidų priteisimo.... 23. Byloje esančiais duomenimis, ieškovė patyrė 63,48 Lt išlaidų, susijusių... 24. Teismas pripažino ieškovės reikalavimo teisę lizingo sutarčių pagrindu į... 25. Ieškovė taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. LR CK 6.37... 26. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 27. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.,... 28. Ieškinį tenkinti, priimant sprendimą už akių.... 29. Priteisti iš atsakovo A. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovės UAB „Swedbank... 30. Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine... 31. Ieškovė sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo...