Byla 2-397-199/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Vaidai Birštonaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Kauno vandenys“ atstovui R. P. Š., atsakovui A. P. bei jo atstovui adv. G. K., neveiksnia pripažintos atsakovės J. P. globėjo Adakavo socialinės globos namų atstovui A. Z., valstybės institucijos išvadai duoti – Kauno m. savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus atstovei E. B., nedalyvaujant trečiojo asmens – Kauno miesto savivaldybės atstovui, nedalyvaujant valstybės institucijos išvadai duoti Kauno miesto savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojo tarnybos atstovui, viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kauno vandenys“ ieškinį bei patikslintą ieškinį atsakovams J. P., atstovaujamai globėjo Adakavo socialinės globos namų bei A. P., tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė, valstybės institucijos išvadai duoti - Kauno miesto savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojo tarnyba, Kauno m. savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus, dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinio pareiškimą, kuriame prašo priteisti solidariai iš atsakovų J. P. ir A. P. 6463,68 Lt mokestį už vandenį ir nukanalizavimą bei visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad Atsakovai yra buto, esančio adresu ( - ) mieste, nuomininko J. P., kuris 1983m. sausio 7d. išsiregistravo iš šio buto ir išvyko, šeimos nariai. Sutarties dėl atsiskaitymo už butui patiektą ir nukanalizuotą vandenį su atsakovais ieškovas nėra sudaręs. Tačiau atsakovai jų paslaugų neatsisakė, vandenį naudojo, todėl pagal LR CK 6.584 str.ld., 6.583 str. 2 d., 6.384 str., 6.351 str. privalėjo per 20 dienų nuo kiekvieno pragyvento mėnesio pabaigos sumokėti mokesčius už vandenį ir nukanalizavimą, bet nemokėjo.

4Nuo 1998-08-01 iki 2008-01-01 atsakovai įsiskolino ieškovui 6463,68 Lt. mokesčio už vandenį ir nukanalizavimą. Prieš perduodant ieškinį teismui atsakovams buvo išsiųstas raginimas, kad jie gera valia sumokėtų mokesčio įsiskolinimą, bet jie to nepadarė.

5Pagal LR CK 6.589 str. ld. gyvenamosios patalpos nuomininko šeimos nariai turi tokias pat teises ir pareigas, atsirandančias iš gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, kaip ir nuomininkas. Viena tokių pareigų- kiekvieną mėnesį mokėti mokestį už vandenį ir nukanalizavimą.

6Ieškovo atstovas R. P. Š. teismo posėdyje palaikė ieškinyje išdėstytus motyvus ir prašo ieškinį tenkinti. Taip pat prašo priteisti iš atsakovų 194 Lt sumokėto žyminio mokesčio bei 297,86 Lt už skelbimus spaudoje.

7Atsakovas A. P. su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsakovas nurodo, kad nuo 1996 m. negyvena ( - ), šiuo butu visiškai nesinaudoja, nevaldo ir niekad jo nevaldė. Taip pat nesinaudojo ieškovo tiekiamu vandeniu ir nukanalizavimo paslaugomis, kadangi faktiškai negyveno minėtame bute. Visą ieškovo nurodytą laikotarpį ( - ), gyveno atsakovė J. P., o butas priklausė Kauno miesto savivaldybei, todėl šie asmenys ir turėtų atlyginti žalą ieškovui. Atsakovas pateikė įrodymus, kad jis gyveno ( - ) Kauno raj.- šiuo adresu siunčiamus kvitus, kaimynų liudijimus, pažymas. Atsakovas nurodo, kad nebuvo deklaravęs gyvenamosios vietos. Dabar savo gyvenamąja vietą deklaravęs Ringauduose 2007m., o iki to laiko niekur nebuvo deklaravęs gyvenamosios vietos. 1998 m. jam buvo 22 metai, tuo metu jis net nebuvo Lietuvos Respublikos pilietis, turėjo tik leidimą gyventi Lietuvoje, gal 2004 m buvo pasiėmęs pažymą gauti Lietuvos Respublikos pasą. Dabartinės jo žmonos mirė tėvas ir mama, todėl liko namo dokumentai nesutvarkyti ir jo negalėjo priregistruoti žmonos namuose. Visas paštas atsakovui ateidavo į Ringaudus nuo 1997 m., yra ir seniūno patvirtinimas byloje, kas jis gyveno Ringauduose. Susituokė 2004 m., o iki to laiko gyveno nesusituokę. Tai, kad gyventojų registro tarnyba nurodo, jog nuo 1998 m. iki 2007-12-11 gyveno ( - ), jo manymu yra todėl, kad jis buvo automatiškai prirašytas prie tėvų, dar būdamas vaikas. Atsakovas A. P. prašo ieškovo ieškinį atmesti ir priteisti jam iš ieškovo jo patirtas bylinėjimosi išlaidas 1500 Lt už advokato teisinę pagalbą.

8Atsakovės J. P., kuri teismo pripažinta neveiksnia, globėjas Adakavo socialinės globos namų atstovas su pareikštu ieškiniu sutinka. Nurodo, kad J. P. šiuo metu gyvena jų įstaigoje, yra pilnai išlaikoma valstybės.

9Valstybės institucijos išvadai duoti – Kauno m. savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus atstovė paaiškino, kad jie sutvarkė atsakovės J. P. dokumentus ir su policijos pagalba patalpino ją į socialinės globos namus. Kaimynu teigimu, ji gyveno visiškai viena, neturėjo jokių pajamų, maitinosi iš konteinerių. Tačiau jos butas buvo tvarkingas, ji gyveno laukdama šeimos ir vaikų.

10Trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, prašymų, atsiliepimų nepareiškė.

11Trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės administracijos gydytojo tarnybos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, prašymų, atsiliepimų nepareiškė.

12Ieškinys tenkintinas dalinai.

13Nustatyta, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teisėmis priklauso Kauno miesto savivaldybei (1 tomas, b.l. 10,11). Iš byloje esančio buto orderio Nr. 306, išduoto 1977-10-24, nustatyta, kad butas, esantis ( - ), duotas P. J.B. ir jo keturių asmenų šeimai (1 tomas, b.l. 90). Remiantis tuo metu galiojusio butų kodekso 52 straipsniu gyvenamosios patalpos orderis buvo juridinis pagrindas nuomos sutarčiai sudaryti, todėl tarp J. P., kaip nuomininko, ir tuometinės butų fondą eksploatuojančios organizacijos, kaip nuomotojo, susiklostė nuomos teisiniai santykiai. Atsižvelgiant į tai bei remiantis butų kodekso 54 straipsnio 3 dalimi, kuri nurodo, jog prie nuomininko šeimos narių priskiriami nuomininko sutuoktinis, jų vaikai (tarp jų ir įvaikiai) ir tėvai (įtėviai), atsakovai J. P. ir A. P. yra buvusio pagrindinio buto nuomininko J. P., kuris išsiregistravo iš buto 1983 m., šeimos nariai ir ginčo bute gyveno nuomininkų teisėmis. Tai patvirtina ir 2006-04-03 Kauno savivaldybės Įmonės „Panemunės butų ūkis“ pažymėjimas Nr. 229, kuriame nurodyta, kad bute, esančiame ( - ) nuo 1978m. pagrindinio nuomininko teisėmis buvo registruotas J. P., kuris iš buto išsiregistravo 1983-01-07. Bute kartu registruoti : žmona J. P. (nuo 1978-02-07), taip pat nuo 1994m. „įrašytas“ sūnus A. P. , bei nuo 1981-10-20 bute buvo registruotas sūnus O. P., kuris išsiregistravo 2000-06-28 (1 tomas, b.l. 12). Tą patį „Panemunės butų ūkis“ patvirtina ir 2008-02-13 pažymoje Nr. 372, kurioje nurodo, kad buto, esančio ( - ), kortelėje buvo įrašyti: J. P., gim. 1942-02-01 – žmonos teisėmis, A. P., gim. 1976-02-09- sūnaus teisėmis, O. P., gim. 1965-01-26, sūnaus teisėmis bei J. P.- pagrindinis nuomininkas (1 tomas, b.l. 13). Gyventojų Registro tarnybos duomenimis J. P. gyvenamosios vietos nėra deklaravusi, A. P.- gyvenamąją vietą nuo 2007-12-12 yra deklaravęs ( - ), Kauno raj. (1 tomas, b.l. 14,15), o nuo 1998-07-01 iki 2007-12-11 gyveno adresu ( - ) (1 tomas, b.l. 16). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų skolą, kuri susidarė už laikotarpį nuo 1998-08-01 iki 2008-01-01. Ginčo laikotarpiu galiojusi 1997 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“ 1.4 str., redakcija numatė, kad gyvenamuosiuose namuose mokestis už šaltą bei karštą vandenį, dujas, elektros energiją nustatomas pagal butų apskaitos prietaisų rodmenis, o jeigu butuose apskaitos prietaisų nėra, mokestis nustatomas pagal dujų, šalto bei karšto vandens suvartojimo normas, kurias tvirtina savivaldybės. Ginčo laikotarpiu galiojusios 1996 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymu patvirtintos Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės (jų 9.16 punktas) numatė, kad vandens vartotojas – abonentas, nesant name vandens skaitiklio, privalo kartą per ketvirtį pateikti vandens tiekėjui namo butų ir jų gyventojų skaičių, nurodydamas esamus buto patogumus. 2006 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) taip pat numato, jog vartotojai, kurie už sunaudotą geriamąjį vandenį atsiskaito pagal savivaldybės nustatytas vandens sunaudojimo normas, pasikeitus jų gyvenamosiose patalpose gyvenančių asmenų skaičiui ar geriamojo vandens naudojimo įrenginių skaičiui, privalo per 10 kalendorinių dienų raštu informuoti vandens tiekėją apie šį pasikeitimą.

14Atsakovams nepranešus apie ginčo bute gyvenančių asmenų pasikeitimą, ieškovas mokestį skaičiavo pagal turimus duomenis. Tačiau tai nereiškia, kad iš atsakovų yra atimta teisė kilus ginčui įstatymų nustatyta tvarka įrodinėti, kad ginčo laikotarpiu bute realiai gyveno mažiau žmonių ir tokiu būdu ginčyti ieškovo pareikšto reikalavimo dydį.

15Atsakovas A. P. paaiškino, kad vos sulaukęs pilnametystės, jis iš tėvų buto išsikraustė ir gyveno pas savo būsimą žmoną adresu ( - ). Su mama ryšių beveik visai nepalaikė, mamos sveikata jau nuo 1990m. pablogėjo, kai ją atleido iš darbo. Jo brolis Olegas išvažiavo gyventi į Rusiją dar 1985 m. Atsakovas pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad nuo 1997m. jis gyveno ( - ) - tai medicinines pažymas, iš kurių matyti, kad nuo 2001-08-28 m. jis buvo prisirašęs Noreikiškių ambulatorijoje, vėliau UAB Analizė“ filiale Pilėnų sveikatos priežiūros centre (1 tomas, b.l. 29,30), mobiliojo ryšio paslaugų teikimo sutartis, iš kurių matyti, kad 2004,2005 m., jis savo gyvenamąją vietą nurodęs ( - ) (1 tomas, b.l. 31-38), mokėjimo kvitus už suteiktas paslaugas 2000m., 2004m., 2005m., kuriuose atsakovo gyvenamoji vieta nurodyta taip pat adresu ( - ). (1 tomas, b.l. 39-41), 1998-04-18 sutartį Nr. 080607 su UAB „Bitė GSM“, kurioje adresas siųsti sąskaitoms nurodytas ( - ) i (1 tomas, b.l. 43), 2002-12-16 išrašą iš medicininių dokumentų, kuriame A. P. gyvenamoji vieta nurodyta ( - ) (1 tomas, b.l. 44), Kauno raj. PK pažymą, kurioje nurodyta kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl to, kad 2000-08-08 Kauno raj., ( - ), iš pil. A. P. namo kieme stovėjusio automobilio pavogtas garso stiprintuvas (1 tomas, b.l. 69), Kauno rajono savivaldybės administracijos Ringaudų seniūnijos pažyma, patvirtinanti, kad A. P. nuo 1997 metų gyvena ( - ) (1 tomas, b.l. 70). Atsakovė J. P. 2007-03-09 teismo nutartimi dėl psichinės ligos pripažinta neveiksnia (bylos priedas c,b Nr. 2-13528-521/2008, b.l 6).

16Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje J. K. v. UAB „Vilties vaistinė“, bylos Nr. 3K-3-171/2008; kt.).

17Teismo manymu atsakovo A. P. pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad laikotarpiu nuo 1998-08-01 iki 2008-01-01 jis bute, esančiame adresu ( - ) negyveno. Be to, tai patvirtina ir kiti byloje esantys byloje įrodymai. Iš prijungtos civilinės bylos Nr. 2-13528-521/2008 yra matyti, kad atsakovė J. P. 2007-03-09 teismo yra pripažinta neveiksnia, psichikos liga ji serga nuo 1982m. šioje byloje yra J. P. kaimynų rašyti skundai, kurių pagrindu buvo pradėta byla dėl jos pripažinimo neveiksnia. Iš šių pareiškimų matyti, kad jos vyresnysis sūnus (O. P.) dar tarybiniais laikais išvažiavo gyventi į Rusiją, o jaunesnysis liko gyventi su mama, tačiau netrukus ir jis iš mamos išsikraustė, mamos nelanko. J. P. gyveno bute viena (bylos priedas c,b Nr. 2-13528-521/2008, b.l. 28-31).

18Teismas pripažįsta, kad pagal galiojančią tvarką J. P. privalėjo informuoti ieškovą apie bute gyvenančių asmenų skaičių, kad būtų pagal tai skaičiuojamas mokestis už vandenį, tačiau atsižvelgiant į jos sveikatos būklę, į tai, kad ji net savo asmens dokumentų nebuvo susitvarkiusi, dėl ko net jokių pajamų negavo, tikėtina, kad ji nesuvokė savo veiksmų reikšmės ir dėl to ieškovo neinformavo. Byloje surinktų įrodymų visuma leidžia teigti, kad laikotarpiu, už kurį ieškovas prašo priteisti įsiskolinimą, t.y. nuo 1998-08-01 iki 2008-01-01, bute, ( - ) gyveno tik vienas asmuo, t.y. atsakovė J. P.. Dėl šios priežasties ieškovo ieškinys tenkintinas dalinai, jam priteistina skola tik iš atsakovės J. P., skaičiuojant skolą už vieno asmens suvartotą vandenį, viso iš atsakovės ieškovui priteistina 2911,56 Lt skolos, likusioje dalyje ieškovo ieškinys dėl skolos priteisimo, atmestinas. (LR CK 1.136str., 6.584str., CPK 176 str., 185 str.)

19Ieškovo ieškinį patenkinus dalinai, proporcingai jo patenkintų reikalavimų dydžiui, iš atsakovės J. P. ieškovui priteistinas žyminis mokestis – 87 Lt, bei 297,86 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo spaudoje būdu o valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88str.1d.3p.,93str , 96str.)

20Atsakovas A. P. prašo atmetus ieškovo ieškinį priteisti iš ieškovo jo naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas – t.y. 1500 Lt už advokato teisinę pagalbą. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 93 str. 4d. numato, kad teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. Nustatyta, kad ieškovas mokestį už vandenį skaičiavo pagal turimus duomenis. Pareigą informuoti ieškovą apie bute gyvenančių asmenų skaičių turėjo atsakovai, todėl atsižvelgiant į tai , pripažintina, kad ieškovo procesinis elgesys byloje laikomas tinkamu, todėl atsakovo A. P. turėtos bylinėjimosi išlaidos jam iš ieškovo nepriteistinos. (CPK 93 str. 4d.)

21Vadovaujantis LR CPK 234 str., 259str., 263str., 270 str.

Nutarė

22Ieškinį tenkinti dalinai.

23Priteisti iš atsakovės J. P., a.k. ( - ) atstovaujamos globėjo Adakavo socialinės globos namų į,k. 190790919, ieškovo UAB „Kauno vandenys“, į.k. 132751369, buveinė Aukštaičių g. 43, Kaunas – 2911,56 Lt (du tūkstančius devynis šimtus ir 56 ct) skolos, 87,00 Lt (aštuoniasdešimt septynis litus) sumokėto žyminio mokesčio bei 297,86 Lt (du šimtus devyniasdešimt septynis litus ir 86 Lt ) už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo spaudoje būdu, atsakovo A. P. atžvilgiu ieškovo ieškinį atmesti.

24Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

25Priteisti iš atsakovės J. P., a.k. ( - ) atstovaujamos globėjo Adakavo socialinės globos namų į,k. 190790919, 58,24 Lt (penkiasdešimt aštuonis litus ir 24 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. ( - ) AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant... 2. Ieškovas pareiškė ieškinio pareiškimą, kuriame prašo priteisti... 3. Ieškovas nurodo, kad Atsakovai yra buto, esančio adresu ( - ) mieste,... 4. Nuo 1998-08-01 iki 2008-01-01 atsakovai įsiskolino ieškovui 6463,68 Lt.... 5. Pagal LR CK 6.589 str. ld. gyvenamosios patalpos nuomininko šeimos nariai turi... 6. Ieškovo atstovas R. P. Š. teismo posėdyje palaikė ieškinyje išdėstytus... 7. Atsakovas A. P. su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti.... 8. Atsakovės J. P., kuri teismo pripažinta neveiksnia, globėjas Adakavo... 9. Valstybės institucijos išvadai duoti – Kauno m. savivaldybės... 10. Trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės atstovas į teismo posėdį... 11. Trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės administracijos gydytojo tarnybos... 12. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 13. Nustatyta, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teisėmis priklauso Kauno... 14. Atsakovams nepranešus apie ginčo bute gyvenančių asmenų pasikeitimą,... 15. Atsakovas A. P. paaiškino, kad vos sulaukęs pilnametystės, jis iš tėvų... 16. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 17. Teismo manymu atsakovo A. P. pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad... 18. Teismas pripažįsta, kad pagal galiojančią tvarką J. P. privalėjo... 19. Ieškovo ieškinį patenkinus dalinai, proporcingai jo patenkintų reikalavimų... 20. Atsakovas A. P. prašo atmetus ieškovo ieškinį priteisti iš ieškovo jo... 21. Vadovaujantis LR CPK 234 str., 259str., 263str., 270 str.... 22. Ieškinį tenkinti dalinai.... 23. Priteisti iš atsakovės J. P., a.k. ( - ) atstovaujamos globėjo Adakavo... 24. Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš atsakovės J. P., a.k. ( - ) atstovaujamos globėjo Adakavo... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...