Byla A2.6.-2065-843/2012

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Aušra Valinskienė, sekretoriaujant Laurai Vaicekauskaitei, dalyvaujant traukiamam administracinėn atsakomybėn asmeniui D. R., teismo posėdyje išnagrinėjusi D. R., a.k. ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2D. R. 2012 m. kovo 14 d. apie 10.28 val. Baltosios Vokės g., 400 m iki Eišiškių pl. vairavo automobilį Audi 100, valstybinis numeris ( - ), būdamas neblaivus, esant 3,08 promilių girtumui, taip pažeisdamas Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus. Taip D. R. padarė Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 126 straipsnio 4 dalyje numatytą pažeidimą.

3Teismo posėdyje D. R. savo kaltę dėl padaryto pažeidimo pripažino visiškai ir paaiškino, kad jam mėnesiu anksčiau gimė ne visai sveika dukra, jos motina buvo ligoninėje, todėl jis dėl visų problemų vakare išgėrė apie litrą alkoholio. 2012 m. kovo 14 d. rytą jis jautėsi neblogai, bet dėl visų įvykių protas buvo aptemęs ir jis sėdo už vairo važiuoti į namus. Kelias buvo slidus ir jis nesuvaldė automobilio. Jis supranta, kokį pavojų sukėlė sau ir kitiems, taip pat labai gailisi dėl savo veiksmų. Automobilis, kurį jis vairavo, oficialiai registruotas jo tėvo vardu, bet faktiškai automobilis priklausė jam ir jis buvo automobilio savininkas, tiesiog nebuvo spėta sutvarkyti dokumentų. Tėvas jam šį automobilį buvo padovanojęs pagal žodinį susitarimą prieš metus. Dabar jis dirba ( - ), jo pajamos apie 1300 Lt ir vienas išlaiko šeimą, todėl teismo paskirtos baudos neturėtų galimybės sumokėti iš karto. Prašo jos mokėjimą išdėstyti dalimis.

4Faktas, kad D. R. vairavo automobilį būdamas neblaivus, yra patvirtintas ne tik paties D. R. parodymais, bet ir byloje surinktais kitais faktiniais duomenimis, o būtent policijos pareigūno M. M. 2012 m. kovo 14 d. tarnybiniu pranešimu (b. l. 21), kuriame užfiksuota, kad 2012 m. kovo 14 d. Baltosios Vokės g., 400 m iki Eišiškių pl. įvyko eismo įvykis, kurio metu apsivertė automobilis Audi, valstybinis numeris ( - ), įvykio vietoje nuo automobilio vairuotojo D. R. sklido alkoholio kvapas; Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Toksikologijos laboratorijos 2012 m. kovo 15 d. specialisto išvada Nr. T-A 2555/12(01) (b. l. 26), kuria nustatyta, kad D. R. kraujyje, kurio mėginys paimtas 2012 m. kovo 14 d., 11.15 val., rasta 3,08 promilės etilo alkoholio; kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolu ir eismo įvykio vietos planu (b. l. 13-14, 15), kuriuose užfiksuota automobilio Audi, valstybinis numeris ( - ), padėtis po eismo įvykio; transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros protokolu (b. l. 16-17), kuriame užfiksuoti automobiliui Audi, valstybinis numeris ( - ) padaryti sugadinimai. Visų minėtų byloje esančių įrodinėjimo priemonių pagrindu nustatytos faktinės aplinkybės sutampa, patvirtina, papildo viena kitą ir leidžia spręsti, kad D. R. veikoje yra visi ATPK 126 straipsnio 4 dalyje numatyto pažeidimo sudėties elementai.

5Administracinio teisės pažeidimo protokole D. R. veika dėl vairavimo esant neblaiviam, automobilio nesuvaldymo, nuvažiavimo nuo kelio ir apsivertimo kvalifikuota pagal ATPK 127 straipsnio 3 dalį, kuriame yra nustatyta atsakomybė už Kelių eismo taisyklių pažeidimą, padarytą neblaivaus asmens ir nulėmusį kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą). Taigi, viena iš būtinų veikos kvalifikavimo pagal ATPK 127 straipsnio 3 dalį sąlyga yra kitiems asmenims priklausančio turto sugadinimas (apgadinimas).

6Iš byloje esančių duomenų matyti, kad nagrinėjamo įvykio metu buvo nulaužtas kelkraščio stulpelis. Dėl šios aplinkybės užklausus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyrių buvo gautas atsakymas, kad ši institucija dėl 2012 m. kovo 14 d. Baltosios Vokės gt. 400 m iki Eišiškių pl. buvusio įvykio pretenzijų neturi, materialinė žala nepadaryta (b. l. 3).

7Iš byloje esančių minėtų duomenų taip pat matyti, kad eismo įvykio metu buvo apgadintas automobilis Audi 100, valstybinis numeris ( - ), kurio savininku yra registruotas J. R..

8Apklaustas teismo posėdyje liudytojas J. R. nurodė, kad šis automobilis priklausė jam, tačiau jis jį maždaug prieš metus padovanojo sūnui D. R., kuris gyvena Pagiriuose ir jam reikia važiuoti į darbą, taip pat sūnui dar gimė dukra. Jis norėjo perrašyti automobilį sūnui, tačiau jiems neišėjo suderinti darbo grafikų. Jo sūnus labai gailisi dėl padaryto pažeidimo. Asmuo jokių pretenzijų nereiškė.

9Įstatymuose nėra nustatyta reikalavimo privalomai įregistruoti transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį. Privalomas automobilio įregistravimas, skirtingai nuo jo pirkimo–pardavimo sutarties, nėra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas, todėl savaime nereiškia, jog tik jį įregistravęs asmuo yra to daikto savininkas. Tuo atveju, kai asmuo, kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis, įrodo, jog jį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo registre (kasacinė nutartis Nr. 3K-7-309/2010). Vadovaudamasis šia teismų praktika, taip pat atsižvelgęs į tai, kad D. R. bei liudytojas J. R. nurodė, jog pagal jų sudarytą sutartį automobilio savininkas yra D. R., ką patvirtina ir tos aplinkybės, jog įvykio dieną jis faktiškai ir naudojosi šia transporto priemone, o J. R. jokių pretenzijų jam dėl apgadinto automobilio nereiškia, spręstina, kad D. R. veikos padarinyje kitiems asmenims priklausęs turtas nebuvo sugadintas (apgadintas). Todėl D. R. veika buvo perkvalifikuota iš ATPK 127 straipsnio 3 dalies į 126 straipsnio 4 dalį.

10Skirdamas administracinę nuobaudą bei vertindamas ATPK 301 straipsnio nuostatų taikymo galimybę teismas atsižvelgia į nustatytą ATPK 31 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą atsakomybę lengvinančią aplinkybę – D. R. kaltę pripažino, nurodė veikos faktines aplinkybes, taip padėdamas išaiškinti pažeidimą, nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta. Teismas atsižvelgia ir į byloje esančius duomenis, charakterizuojančius jo asmenybę (dirba, augina mažametį vaiką). Minėtų nustatytų faktinių duomenų pagrindu teismas sprendžia, kad pagrindo D. R. atžvilgiu taikyti ATPK 301 straipsnį nėra, o D. R. skirtinos minimalios sankcijoje numatytos nuobaudos.

11Atsižvelgiant į D. R. gaunamas mėnesines pajamas bei jo šeimos sudėtį, vadovaujantis ATPK 313 straipsnio 3 dalimi, jam paskirtos baudos mokėjimas išdėstytinas 10 mėnesių laikotarpiui, įpareigojant kas mėnesį mokėti po 200 Lt.

12Vadovaujantis ATPK 330 straipsnio 1 dalimi teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas skaičiuotinas nuo šio nutarimo priėmimo dienos.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 287 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

14D. R. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį teisės pažeidimą, už kurį skirti 2000 (dviejų tūkstančių) Lt baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu dvejiems metams, teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą skaičiuojant nuo šio nutarimo priėmimo dienos.

15Paskirtos 2000 Lt baudos mokėjimą išdėstyti 10 (dešimties) mėnesių laikotarpiui, įpareigojant kas mėnesį mokėti po 200 Lt, pirmą įmoką įmokant iki 2012 m. birželio 21 d.

16Išaiškinti pažeidėjui, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 313 straipsniu, bauda mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą AB banke „Swedbank“ Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos mokesčio kodas 6030.

17Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui.

Ryšiai