Byla e2-163-985/2020
Dėl bendrosios dalinės nuosavybės atidalijimo, naudojimosi bendrąja daline nuosavybe tvarkos nustatymo, išlaidų, susijusių su bendru turtu, priteisimo ir atsakovų R. S. ir Ž. S. 2020 m. vasario 25 d. patikslintą priešieškinį ieškovams E. S. ir E. S., atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (duomenys neskelbtini), trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų (duomenys neskelbtini)

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida Navickienė, sekretoriaujant Dainorai Vaitiekūnaitei, dalyvaujant ieškovų E. S. ir E. S. atstovui advokatui S. B., atsakovui R. S., atsakovų R. S. ir Ž. S. atstovui advokatui R. Č.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų E. S. ir E. S. ieškinį atsakovams R. S. ir Ž. S., tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų uždaroji akcinė bendrovė ( - ) ir ( - ) dėl bendrosios dalinės nuosavybės atidalijimo, naudojimosi bendrąja daline nuosavybe tvarkos nustatymo, išlaidų, susijusių su bendru turtu, priteisimo ir atsakovų R. S. ir Ž. S. 2020 m. vasario 25 d. patikslintą priešieškinį ieškovams E. S. ir E. S., atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ( - ), trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ( - ).

3Teismas

Nustatė

4Ieškovai ieškiniu prašo: 1. Atidalyti pastatą (unikalus Nr. ( - )), adresu ( - ), natūra pagal 2019-06-07 VĮ Registrų centras parengtą projektą, nustatant, kad: 1.1. R. S. ir Ž. S. nuosavybės teise atitenka projekte nustatyta 350,06 m2 ploto pastato 48/100 dalis, kurią sudaro patalpos UAB ( - )2017-04-04 parengtuose planuose pažymėtos indeksais: 1-1 (3,70 m2), 1-2 (7,40 m2), 1-3 (131,33 m2), 1-4 (6,66 m2), 1-5 (14,51 m2), 1-6 (15,90 m2), 2-4 (29,75 m2), 2-5 (4,07 m2), 2-6 (14,62 m2), 2-7 (24,18 m2), 2-8 (86,67 m2), R-l (6,55 m2), R-2 (4,72 m2); 1.2. E. S. ir E. S. nuosavybės teise atitenka projekte nustatyta 379,78 m2 ploto pastato 52/100 dalis, kurią sudaro patalpos UAB ( - ) 2017-04-04 parengtuose planuose pažymėtos indeksais: 1-7 (22,42m2), 1-8 (72,91 m2), 1-9 (2,73 m2), 1-10 (18,13 m2), 1-11 (73,29 m2), 2-1 (165,51 m2), 2-2 (3,82 m2), 2-3 (20, 97 m2). 2. Teismui nusprendus, kad atidalyti pastatą (unikalus Nr. ( - )), adresu ( - ), natūra pagal 2019-06-07 VĮ Registrų centras parengtą projektą nėra įmanoma, nustatyti naudojimosi pastatu tvarką: 2.1. R. S. ir Ž. S. naudojasi 350,06 m2 ploto 48/100 pastato dalimi, kurią sudaro patalpos UAB ( - )2017-04-04 parengtuose planuose pažymėtos indeksais: 1-1 (3,70 m2), 1-2 (7,40 m2), 1-3 (131,33 m2), 1-4 (6,66 m2), 1-5 (14,51 m2), 1-6 (15,90 m2), 2- 4 (29,75 m2), 2-5 (4,07 m2), 2-6 (14,62 m2), 2-7 (24,18 m2), 2-8 (86,67 m2), R-l (6,55 m2), R-2 (4,72 m2); 2.2 E. S. ir E. S. naudojasi 379,78 m2 ploto 52/100 pastato dalimi, kurią sudaro patalpos UAB ( - ) 2017-04-04 parengtuose planuose pažymėtos indeksais: 1-7 (22,42 m2), 1-8 (72,91 m2), 1-9 (2,73 m2), 1-10 (18,13 m2), 1-11 (73,29 m2), 2-1 (165,51 m2), 2-2 (3,82 m2), 2-3 (20, 97 m2); 3. Nustatyti naudojimosi žemės sklypu (unikalus Nr. ( - )), adresu ( - ), patikslinus dublike pagal 2019-06-12 VĮ Registrų centras parengtą žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo planą: 3.1. R. S. ir Ž. S. naudojasi plane raide „A" pažymėta 410 m2 žemės sklypo dalimi; 3.2. E. S. ir E. S. naudojasi plane raide „B" pažymėta 410 m2 žemės sklypo dalimi; 3.3. R. S., Ž. S., E. S. ir E. S. bendrai naudojasi plane raide „C" pažymėta 205 m2 žemės sklypo dalimi. 4. Priteisti solidariai iš atsakovų ieškovams 135,58 Eur išlaidas, susijusias su bendru turtu; 5 proc. metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo; priteisti solidariai iš atsakovų ieškovams 165 Eur žyminio mokesčio išlaidas ir 3500 Eur išlaidas už teisinę pagalbą.

5Atsakovai 2020 m. vasario 25 d. patikslintu priešieškiniu prašo: 1. Patvirtinti R. S. ir Ž. S., E. S. ir E. S. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių 1025 m2 ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), ir jame esančio pastato - parduotuvės, unikalus daikto numeris ( - ), registro Nr. ( - ), adresas ( - ), tokių sąlygų naudojimosi tvarką: 1.1. Žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) naudojimosi tvarka nustatoma pagal VĮ Registrų centras Marijampolės filialo parengtą 2019-06-12 žemės sklypo naudojimosi tvarkos planą, kuriame C raide pažymėta 205 m2 ploto žemės sklypo priskiriama bendram naudojimui, A raide pažymėta 410 m2 ploto žemės sklypo priskiriama bendraturčių R. S. ir Ž. S. individualiam naudojimui, o B raide pažymėta 410 m2 ploto žemės sklypo dalis priskiriama bendraturčių E. S. ir E. S. individualiam naudojimui; 1.2. Pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris: ( - )) naudojimosi tvarka nustatoma pagal matininko V. P. 2017-04-04 sudarytą Nekilnojamojo kadastro duomenų bylą Nr. ( - ), kurios duomenys registruoti Nekilnojamojo turto registre, bendraturčių R. S. ir Ž. S., individualiam naudojimui priskiriant patalpas, pažymėtas indeksais: 1-1 (3,70 m2), 1-2 (7,40 m2), 1-3 (131,33 m2), 1-4 (6,66 m2), 1-5 (14,51 m2), 1-6 (15,90 m2), 2-4 (29,75 m2), 2-5 (4,07 m2), 2-6 (14,62 m2), 2-7 (24,18 m2), 2-8 (86,67 m2), R-l (6,55 m2), R-2 (4,72 m2), viso 350,06 m2, o bendraturčių E. S. ir E. S. individualiam naudojimui patalpas, pažymėtas indeksais: 1-7 (22,42 m2), 1-8 (72,91 m2), 1-9 (2,73 m2), 1-10 (18,13 m2), 1-11 (73,29 m2), 2-1 (165,51 m2), 2-1 (3,82 m2), 2-3 (20,97 m2), viso 379,78 m2; 1.3. E. S. ir E. S. pereina visos nuomotojo teisės ir pareigos pagal 2014-07-01 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su ( - ) teismo sprendimo nustatyti naudojimosi tvarką įsiteisėjimo dienos mėnesio paskutinę dieną; 1.4. E. S. ir E. S. turi per 30 dienų nuo teismo sprendimo nustatyti naudojimosi tvarką įsiteisėjimo dienos atlaisvinti ir perdavimo-priėmimo aktu perduoti R. S. ir Ž. S. be jokių apsunkinimų pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris: ( - )) patalpas, pažymėtas indeksais 1-1 (3,70 m2), 1-2 (7,40 m2), 1-3 (131,33 m2), 1-4 (6,66 m2), 1-5 (14,51 m2), 1-6 (15,90 m2), 2-4 (29,75 m2), 2-5 (4,07 m2), 2-6 (14,62 m2), 2-7 (24,18 m2), 2-8 (86,67 m2), R-l (6,55 m2), R-2 (4,72 m2) ir žemės sklypo dalį, kuri pagal nustatytą naudojimosi tvarką priskiriami naudotis R. S. ir Ž. S.. E. S. ir E. S., neįvykdžius šios pareigos, R. S. ir Ž. S. turi teisę vienašališkai patekti į pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris ( - )) patalpas, pažymėtas indeksais 1-1 (3,70 m2), 1-2 (7,40 m2), 1-3 (131,33 m2), 1-4 (6,66 m2), 1-5 (14,51 m2), 1-6 (15,90 m2), 2-4 (29,75 m2), 2-5 (4,07 m2), 2-6 (14,62 m2), 2-7 (24,18 m2), 2-8 (86,67 m2), R-l (6,55 m2), R-2 (4,72 m2), ir jomis naudotis pagal naudojimosi tvarkos sąlygas, imtis priemonių savo vardu pašalinti bet kokius šių patalpų ir žemės sklypo dalies, priskirtos jiems naudotis, apsunkinimus, kurie atsirado iki naudojimosi tvarkos patvirtinimo teismo sprendimu; 1.5. Kiekvienas iš bendraturčių - R. S., Ž. S., E. S. ir E. S. be atskiro kito bendraturčio sutikimo turi teisę užmūryti ar užstatyti, kitaip blokuoti esantį praėjimą iš pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris: ( - )) patalpos 1-7, priskirtos naudotis E. S. ir E. S. į patalpą 1-5, priskirtą naudotis R. S. ir Ž. S., tokiu atveju kiekvienas bendraturtis savo sąskaita atlieka patalpų, kurios jiems priskirtos naudoti individualiai, sienų apdailą ir kitokį sutvarkymą; 1.6. E. S. ir E. S. turi teisę per 90 dienų nuo teismo sprendimo patvirtinti naudojimosi tvarką įsiteisėjimo dienos pasidaryti vandens ir centrinio šildymo atšaką nuo įvadų, esančių R. S. ir Ž. S. naudojimui priskirtose pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris: ( - )) patalpose, pažymėtose indeksais R-l, R-2, įsirengiant atskirus apskaitos prietaisus E. S. ir E. S. priskirtose naudotis pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris ( - )) patalpose. E. S. ir E. S. turi teisę šia galimybe nesinaudoti, jeigu nepageidauja naudotis šiais inžinieriniais tinklais; 1.7. Kiekvienas iš bendraturčių - R. S., Ž. S., E. S. ir E. S. be atskiro kito bendraturčio sutikimo turi teisę gauti specialiuosius architektūros reikalavimus ir prisijungimo sąlygas, pateikti dokumentus statybas leidžiančiam dokumentui gauti ir jį gauti, gauti ir rengti kadastro duomenų pakeitimo ir kitus dokumentus dėl pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris ( - )) patalpų atidalijo į atskirus nekilnojamojo turto objektus, kai R. S. ir Ž. S. naudojimui priskirtos patalpos bei E. S. ir E. S. naudojimui priskirtos patalpos formuojamos kaip du atskiri nekilnojamojo turto objektai turintys atskirus unikalius numerius, taip pat kai keičiama šiuos veiksmus inicijuojančiam bendraturčiui priskirtų naudotis patalpų paskirtis; 1.8. R. S. ir Ž. S. turi teisę įrengti ne aukštesnę kaip 1 m mūrinę ar metalinę tvorelę ant žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) vidinės 5,80 m ilgio ribos, einančios nuo žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ribos su ( - ) iki pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris ( - )) išorinės sienos ir VĮ Registrų centras Marijampolės filialo 2019-06-12 parengtame žemės sklypo naudojimosi tvarkos plane pažymėtos kaip skiriančios bendraturčių atskiram naudojimui skirtas dalis A ir B. 2. Pripažinti negaliojančia E. S., E. S. ir UAB ( - ) sudarytą 2016-02-26 panaudos sutartį ir iškeldinti UAB ( - )iš žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) adresu ( - ) dalies VĮ Registrų centras Marijampolės filialo parengto 2019-06-12 datos žemės sklypo naudojimosi tvarkos plane pažymėtos C raide (205 m2 ploto) ir A raide (410 m2 ploto), priskirtų naudotis R. S. ir Ž. S. individualiam naudojimui (pažymėta A raide) ar bendram naudojimui (pažymėta C raide), ir iš pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris ( - )) adresu ( - ), patalpų, matininko V. P. 2017-04-04 sudarytoje Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje Nr. ( - ) pažymėtų indeksais 1-1 (3,70 m2), 1-2 (7,40 m2), 1-3 (131,33 m2), 1-4 (6,66 m2), 1-5 (14,51 m2), 1-6 (15,90 m2), 2-4 (29,75 m2), 2-5 (4,07 m2), 2-6 (14,62 m2), 2-7 (24,18 m2), 2-8 (86,67 m2), R-1 (6,55 m2), R-2 (4,72 m2), priskirtų individualiai naudoti R. S., ir Ž. S., ar jų nuosavybėn.

6Ieškinyje ieškovai nurodė, kad ieškovams ir atsakovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), ieškovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso idealioji 513/1026 žemės sklypo dalis, atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso idealioji 513/1026 žemės sklypo dalis. Ieškovams ir atsakovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso ir žemės sklype esantis pastatas - parduotuvė (unikalus Nr. ( - )). Ieškovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso idealioji ½ pastato dalis; atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso idealioji ½ pastato dalis. 2018-10-04 ieškovai išsiuntė atsakovams pasiūlymą geruoju susitarti dėl pastato atidalijimo ir atidalyti ieškovų bendrosios dalinės nuosavybės teise turimą bendro turto dalį pagal 2018-09-17 VĮ „Registrų centras" Marijampolės filialo parengtą pastato padalinimo projektą bei susitarti dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos pagal 2018-09-17 VĮ „Registrų centras" Marijampolės filialo parengtą planą. Ieškovai pasiūlė atidalyti pastatą tokiu būdu: ieškovams nuosavybės teise atitenka 350,06 m2 ploto pastato 48/100 dalis (pastato A dalis). Į pastato A dalį patenka patalpos, kurios UAB ( - ) 2017-04-04 parengtoje pastato kadastrinių matavimų byloje, esančiuose pastato planuose (toliau - 2017 m. pastato planai) yra pažymėtos šiais indeksais: nuo 1-1 iki 1-6, nuo 2-4 iki 2-8, R-l ir R-2; atsakovams nuosavybės teise atitenka 379,78 m2 ploto pastato 52/100 dalis (pastato B dalis). Į pastato B dalį patenka patalpos, kurios 2017 m. pastato planuose pažymėtos šiais indeksais: nuo 1-7 iki 1-11, nuo 2-1 iki 2-3; pasiūlė nusistatyti tokią naudojimosi žemės sklypu tvarką: ieškovai naudojasi plane raudona spalva pažymėta 410 m2 žemės sklypo A dalimi; atsakovai naudojasi plane mėlyna spalva pažymėta 410 m2 žemės sklypo B dalimi; šalys bendrai naudojasi plane geltona spalva pažymėta 205 m2 žemės sklypo C dalimi. 2018-10-29 atsakymu atsakovai nesutiko su 2018-10-04 pasiūlymu, nurodydami, kad jis: „nėra lygiavertis dalims bendrojoje nuosavybėje, neatitinka dalių nuosavybėje, bendraturčių poreikių ir interesų, pažeidžia mūsų teises, nes siūlomo padalinimo atveju Jums atitektų didesnė vertė negu iš tikrųjų priklausytų, būtų sudarytos sąlygos Jums praturtėti mūsų sąskaita". 2018-10-29 atsakyme ieškovams buvo pasiūlyta pastato B dalį prisiskirti savo nuosavybėn turto pasidalijimo atveju. 2019-04-02 ieškovai, atsižvelgdami į 2018-10-29 atsakymą, atsakovams pateikė 2018-10-04 pasiūlymui priešingą (atvirkštinį) pasiūlymą, t. y. pasiūlė taip atidalyti pastatą, kad atsakovams atitektų pastato A dalis. Atsižvelgiant į tai, buvo pakeista ir siūlytina naudojimosi žemės sklypu tvarka. Ieškovai paprašė pasiūlymo priėmimo atveju nurodyti, kokio dydžio kompensaciją atsakovai sutinka sumokėti ieškovams už atsakovams atitenkančią vertingesnę pastato A dalį. Pagal šį atvirkštinį pasiūlymą atitinkamai yra pakoreguotas ir projektas bei planas. 2019-04-24 atsakymu į 2019-04-02 pasiūlymą atsakovai pažymėjo, kad jiems: „tinkamas tik toks turto pasidalijimo natūra būdas, kai jiems nuosavybės teise atitektų plane nurodyta 48/100 dalis pastato patalpų (350,06 m2)". 2019-05-06 ieškovai, atsižvelgdami į tai, kad 2019-04-24 atsakymu atsakovai sutiko atidalyti pastatą taip, kad jiems atitektų pastato A dalis, pakartotinai paprašė nurodyti, kokio dydžio kompensaciją atsakovai sutinka sumokėti ieškovams už atsakovams atiteksiančią vertingesnę pastato dalį. Ieškinio pareiškimo dieną atsakovai ieškovams nėra pateikę jokio atsakymo į 2019-05-06 raštą. Atsakovų atstovas žodžiu yra nurodęs, kad atsakymo atsakovai nepateiks. Nurodo, kad žemės sklype esantis pastatas 729,84 m2 bendrojo ploto, 2 aukštų, 100 proc. baigtumo, negyvenamasis pastatas, priskirtas neypatingų statinių kategorijai. Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis - prekybos. Pastate yra centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų, komunalinis vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Vadovaujantis 2017 m. pastato planais ir 2019-06-07 projektu pastatas gali būti atidalytas tokiu būdu: vieniems bendraturčiams atitektų pastato A dalis - 350,06 m2 ploto 48/100 pastato dalis, kurią sudarytų pastato patalpos 2017 m. pastato planuose pažymėtos indeksais: 1-1 (3,70 m2) - tambūras, 1-2 (7,40 m2) - pagalbinė patalpa, 1-3 (131,33 m2) - prekybos salė, 1-4 (6,66 m2) - pagalbinė patalpa, 1-5 (14,51 m2) - sandėlis, 1-6 (15,90 m2) - sandėlis, 2-4 (29,75 m2) - sandėlis, 2-5 (4,07 m2) - sanitarinis mazgas, 2-6 (14,62 m2) - kabinetas, 2-7 (24,18 m2) - kabinetas, 2-8 (86, 67 m2) - prekybos salė, R-l (6,55 m2) - buitinė patalpa, R-2 (4,72 m2) - šiluminis mazgas; kitiems bendraturčiams atitektų pastato B dalis - 379,78 m2 ploto 52/100 pastato dalis, kurią sudarytų pastato patalpos 2017 m. pastato planuose pažymėtos indeksais: 1-7 (22,42 m2) - sandėlis, 1-8 (72,91 m2) - sandėlis, 1-9 (2,73 m2) - sanitarinis mazgas, 1-10 (18,13 m2) - sandėlis, 1-11 (73,29 m2) - sandėlis, 2-1 (165,51 m2) - prekybinė patalpa, 2-2 (3,82 m2) - sanitarinis mazgas, 2-3 (20, 97 m2) - kabinetas. Atitinkamai, pagal 2019-06-12 žemės sklypo naudojimosi palną, turėtų būti nustatyta tokia naudojimosi žemės sklypu tvarka: žemės bendraturčiai, kuriems atitektų pastato A dalis, naudojasi žemės sklypo A dalimi; žemės bendraturčiai, kuriems atitektų pastato B dalis, naudojasi žemės sklypo B dalimi; bendraturčiai bendrai naudojasi žemės sklypo C dalimi. Ieškovai, siekdami nutraukti užsitęsusį ginčą su atsakovais dėl bendro turto ir norėdami išvengti dar ilgesnio bylinėjimosi proceso, prašo padalyti pastatą natūra ieškovams priskiriant pastato B dalį, mažiau vertingą, o atsakovams – A dalį, vertingesnę pastato dalį. Pastato A ir B dalys gali būti techniškai atskirtos, suformuojant du nekilnojamojo turto objektus, turinčius atskirus įėjimus, savarankiškas elektros, vandens, šilumos tiekimo sistemas. Atskirtos pastato galėtų būti naudojamos pagal prekybos paskirtį - tai patvirtina pastate esančios patalpos ir jų išsidėstymas: pastato B dalyje prekybinė patalpa yra antrame aukšte (2-1), o A dalyje prekybos salės yra pirmame aukšte (1-3) ir antrame aukšte (2-8); tiek pastato A dalyje, tiek B dalyje yra sandėliavimo patalpos; A dalyje sandėliai yra įrengti pirmame ir antrame aukšte (1-5, 1-6, 2-4), o B dalyje - pirmame aukšte (1-7, 1-8, 1-10, 1-11); tiek pastato A dalyje, tiek B dalyje yra kabinetai - visi kabinetai įrengti antrame aukšte: A daliai priskirtini du kabinetai (2-6, 2-7), o B daliai - vienas kabinetas (2-3); tiek pastato A dalyje, tiek B dalyje yra sanitariniai mazgai; A dalyje sanitarinis mazgas yra įrengtas antrame aukšte (2-5), o B dalyje - tiek pirmame (1-9), tiek antrame aukšte (2-2). 2019-06-14 UAB „Sūduvos vandenys" pažyma patvirtina, kad į pastatą yra įvesti du geriamojo vandens tiekimo įvadai bei kad bendraturčiams pageidaujant galima įrengti antrą vandens apskaitą. Pagal 2019-06-18 UAB ( - ) pažymą, galima atskirti šildymo sistemas, aptarnaujančias A ir B dalis. Tarp tiek atsakovams, tiek ieškovams naudotis atitenkančių patalpų yra atskiros sanitarinių mazgų patalpos, prekybinės patalpos, kabinetai, sandėliai. Vadinasi, tiek A dalis, tiek B dalis galės toliau būti naudojamos komercinei veiklai. Atsakovams tenkančios patalpos yra izoliuotos nuo ieškovams tenkančių patalpų. Nors pagal projektą pastato B dalies plotas yra didesnis už A dalies plotą, 2018-10-29 atsakyme patys atsakovai pripažino, kad pastato A dalis yra vertingesnė. Vadovaujantis tuo, ieškovų siūlomas atidalijimo natūra būdas, kai atidalytinos dalys neatitinka bendraturčių turimų idealiųjų dalių nuosavybėje, nepažeis atsakovų teisių, nes jiems atiteks vertingesnė pastato dalis. Atsižvelgiant į bendraturčius siejančius giminystės (ieškovas ir atsakovas yra broliai), ieškovai neprašo priteisti iš atsakovų ieškovų naudai piniginę kompensaciją už atsakovams tenkančią vertingesnę pastato A dalį. Teismui nusprendus, kad pastato atidalijimas natūra pagal projektą neva nėra įmanomas, ieškovai prašo nustatyti naudojimosi tvarką, analogišką prašomam atidalinimui natūra, nes nesutinka su pastato atidalijimu, priteisiant vieniems iš bendraturčių kompensaciją pinigais.

7 Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė, kad dalis ieškinio pareikštų reikalavimų dėl naudojimosi tvarkos nustatymo iš esmės yra atsakovų reikalavimai, su kuriais ieškovai ikiteisminėje stadijoje nesutiko, o ieškiniu pateikia kaip savo poziciją. Ieškinyje nurodoma, kad būtent atsakovai reikalavo (tas reikalavimas buvo įformintas 2019-04-24 raštu) šalių individualiam naudojimuisi priskirti tas pastato ir žemės sklypo dalis, kurios nurodomos ieškovų ieškiniu. Atsakovai 2019-05-06 raštu išreiškė nesutikimą naudojimosi tvarkai tokiomis sąlygomis, t. y. atsisakė tą tvarką įforminti įstatymų nustatyta tvarka nepagrįstai iškėlę papildomą esminę sąlygą dėl piniginės kompensacijos, kurios ieškiniui atsisako - ieškovai pripažįsta būtent atsakovų reikalavimą pagrįstu, būtent, atsakovų reikalavimą prašo tvirtinti teismo sprendimu, šiuo tikslu parengė naują VĮ Registrų centro Marijampolės filialo 2019-06-12 parengtą žemės sklypo naudojimosi tvarkos planą (naujumas toks, kad sukeisti jau identifikuotų dalių naudotojai). Ieškiniu teismo prašomi patvirtinti naudojimosi tvarkos dokumentai ikiteisminėje stadijoje atsakovams nebuvo pateikti, ieškovai neinformavo atsakovų, kad atsisako sąlygos dėl piniginės kompensacijos. Atsakovai nuosekliai laikosi savo pozicijos ir sutinka su ieškinyje nurodomais žemės sklype pastato naudojimosi tvarkos planais, nustatytomis individualiam naudojimuisi priskirtomis dalimis, kai: Žemės sklypas suskirstomas į tris dalis A, B, C pagal VĮ Registrų centras Marijampolės filialo 2019-06-12 parengtą Žemės sklypo naudojimosi tvarkos planą, kuriam C pažymėta žemės sklypo dalis priskiriama bendram naudojimuisi, A dalis - atsakovų individualiam naudojimui, o B dalis - ieškovų individualiam naudojimui. Pastato patalpos kiekvienos iš šalių individualiam naudojimui priskirtinos, identifikuojant pagal Nekilnojamojo turto registre registruotus kadastro duomenis (matininko V. P. 2017-04-04 sudarytą Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą Nr. ( - )), ieškovų individualiam naudojimuisi priskiriant pastato patalpas pažymėtas indeksais 1-7 (22,42 m2), 1-8 (72,91 m2), 1-9 (2,73 m2), 1-10 (18,13 m2), 1 (73,29 m2), 2-1 (165,51 m2), 2-2 (3,82 m2), 2-3 (20,97 m2), viso 379,78 m2, o atsakovų individualiam naudojimui priskiriant pastato patalpas, pažymėtas indeksais 1-1 (3 m2), 1-2 (7,40 m2), 1-3 (131,33 m2), 1-4 (6,66 m2), 1-5 (14,51 m2), 1-6 (15,90 m2), 2-4 (25 m2), 2-5 (4,07 m2), 2-6 (14,62 m2), 2-7 (24,18 m2), 2-8 (86,67 m2), R-l (6,55 m2), R-2 (4,721 m2), viso 350,06 m2. Atsakovų teisių pažeidimai ir tuo pačiu pagrindas šalių ginčams buvo inicijuoti ieškovų 2016 metų pradžioje, kai ieškovų pusė (per ieškovą E. S.) pradėjo siekti galimybės naudotis pastatu ir žemės sklypu atsakovams nenaudingomis sąlygomis. Tokių veiksmų pasekmė buvo ir 2019-06-13 teismo sprendimas, priimtas teisminiame procese, pradėtame pagal atsakovų ieškinį dėl pastato patalpų naudojimo UAB ( - ), kurios vadovu ir vieninteliu akcininku yra ieškovas E. S.. Didžioji dalis pastato patalpų ir žemės sklypo buvo suteikta naudotis nuomininkui UAB ( - ) 2014-11-01 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi, kurią sudarė šalys su šia bendrove. 2016 metų pradžioje bendrovė pareiškė, kad nuomos sutarties atsisako, kas reikštų ir atsisakymą naudotis patalpomis ir žemės sklypu, bet iki šiol bendrovė naudojasi ir atsakovų nuosavybę sudarančia dalimi, tačiau už tokį naudojimąsi su jais neatsiskaito, nesutinka pastato patalpų grąžinti savininkams. Nežiūrint to, kad UAB ( - ) nutraukė Nuomos sutartį, naudotų patalpų po nuomos pabaigos negrąžino, naudojasi ir yra užėmusi 260,03 m2 ploto patalpas, kurios pagal Nekilnojamojo turto registre registruotus kadastro duomenis turi indeksus 1-1, 1-2, 1-3,1-4,1-6, 1-7, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, nors tam nėra jokio teisinio pagrindo, net neteisėtai sudarytoje 2016-02-26 panaudos sutartyje nurodomos ne konkrečios patalpos, bet jų visų 545,41 m2 ploto, esančių pastate, ½ nuosavybės dalis. Palyginus UAB ( - ) nurodomų jos užimtų ir naudojamų patalpų duomenis su pagal ieškinio reikalavimus priskirtinų atsakovų individualiam naudojimui, tampa aišku, kad atsakovų individualiam naudojimui tenkančių patalpų didžioji dalis (patalpos, pažymėtos indeksais 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7) yra užimtos ir faktiškai naudojamos UAB ( - ), yra apsunkintos UAB ( - )neteisėtu faktiniu naudojimusi. Teisiškai svarbi aplinkybė yra ir ta, kad dalis pastato patalpų pagal 2014-07-01 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį šalių išnuomota ( - ), todėl priskyrus jas naudotis tik vienai iš šalių šios sutarties nuomotojui turi būti nurodoma ta šalis, kurios naudojimui tos patalpos priskiriamos. Nėra pagrindo tenkinti ir reikalavimą atidalinti Pastatą pagal VĮ Registrų centras parengtą 2019- 06-07 projektą, nes kol kas tam nėra teisinių prielaidų. Atsakovai neatsisakytų to padaryti, tinkamai įvykdžius teisės aktų reikalavimus dėl nekilnojamojo daikto formavimo ir tokio formavimo proceso metu įsitikinus, kad visos teisinės ir techninės sąlygos dėl daikto padalinimo atitinka jų interesus. Tačiau tokių prielaidų nepakanka priimti teismo sprendimą, nėra pagrindo spręsti, kad toks teismo sprendimas yra reikalingas ir galimas. Pažymėtina ir tai, kad ieškiniu pateikiamas VĮ Registrų centras parengtas 2019-06-07 projektas nėra tas dokumentas, kurio pagrindu atliekamas ar gali būti atliekamas nekilnojamojo turto daikto padalinimas į du. Nekilnojamojo turto registre nekilnojamojo turto daiktu registruotas pastatas (jam suteiktas unikalus numeris), jo patalpos (visos ar kokia nors jų dalis) nėra koks nors atskiras nekilnojamojo turto daiktas (neturi unikalaus numerio), todėl pastato padalinimas natūra galimas tik jį padalinus į du (kas atsakovų nuomone neįmanoma, tokios galimybės neįrodinėja ir ieškovai) arba kiekvienos iš šalių nuosavybėn priskyrus atskiras patalpas, prieš tai jas suformavus atskirais nekilnojamojo turto daiktais (t. y. Nekilnojamojo turto registre suteikiant joms po atskirą unikalų numerį, panaikinant formalų nuosavybės registravimą į pastatą). Nekilnojamojo turto daiktų formavimo tvarka (įskaitant, kai vienas daiktas dalijamas į du, kai pastate tokiais daiktais formuojamos patalpos) nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-30 įsakymu Nr. D1-971 patvirtintu Statybos techninį reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka" (toliau Reglamentas). Reglamento 113 p. numatyta, kad formuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus nustatyta tvarka užbaigtuose statyti statiniuose Reglamento 118 p. nurodytais būdais, rengiama Reglamento 114 p. nurodytos sudėties naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schema, kurią rengti turi teisę Statybos įstatymo 16 str. 1 d. nurodyti asmenys. Jei dėl naujai formuojamų nekilnojamojo turto kadastro objektų kadastro duomenų pakeitimo (faktiškai egzistuojančių duomenų sukūrimo) būtina atlikti ir faktinius tų daiktų pakeitimus, turi būti gaunamas statybas leidžiantis dokumentas, priklausomai nuo atliekamų darbų pobūdžio (Reglamento 115 p.). Nekilnojamojo turto registre patalpų ar pastatų kadastro duomenų pakeitimai tokiais atvejais registruojami kartu su visais kitais dokumentais pateikus deklaraciją apie statybos užbaigimą, t.y. reikalingus patalpų pakeitimus atlikus ir faktiškai teisės aktų nustatytomis sąlygomis (Reglamento 117 p.) Patys ieškovai pripažįsta, kad pastatas turi bendrus inžinierinius tinklus, padalinus bendrą nuosavybę būtina atlikti jų pertvarkymo darbus, pažymėtina ir tai, kad konkrečių patalpų priskyrimo vieno ar kito bendraturčio asmeninei nuosavybei, būtina ir pašalinti esančias susisiekimo tarp jų erdves (užmūryti praėjimus), todėl dabartinėmis aplinkybėmis galima būtų spręsti tik dėl tam tikrų naudojimosi tvarkos sąlygų, kurios sudarytų prielaidas bendros nuosavybės padalinimo - atskirų darbų atlikimo be kito bendraturčio sutikimo. Dėl 135,58 Eur reikalavimo, tai ieškovai pagrįsti ieškovai VĮ Registrų centro 2018-09-17 ir 2019-06-07 sąskaitas be jokio paaiškinimo kaip konkrečiai jos susijusios su bendro turto tvarkymu. Kiek galima suprasti iš kitų prie ieškinio pridėtų dokumentų, viena 2019-06-07 datos sąskaita (50,29 Eur), susijusi su Žemės sklypo plano jo naudojimosi tvarkai parengimu, o kita 2019-06-07 datos sąskaita (30,29 Eur), susijusi su 2019-06-07 dokumento, įvardijamo kaip „Pastato padalinimo projektas", sudarymu; 2018-09-17 sąskaitos (190,58 Eur), susijusios su 2018-09-17 datos Žemės sklypo plano jo naudojimosi tvarkai parengimu, t. y. planu, kuris pačių ieškovų buvo pripažintas netinkamu ir juo ieškinys negrindžiamas. 2019-06-07 dokumento „Pastato padalinimo projektas" sudarymas irgi niekaip nesusijęs su bendro turto tvarkymu, jis sudarytas tik ieškovų interesais ir apskritai jo paskirtis nėra aiški. Tokiu būdu atsakovai turi pagrindą pripažinti dėl bendro turto patirtomis išlaidas pagal VĮ Registrų centras 2019-06-07 sąskaita 50,29 Eur sumai, o atsakovams tenkanti atlyginti dalis yra - 25,15 Eur. Šią sumą atsakovai ir pripažįsta, ją artimiausiu metu sumokės. Savarankiškas pagrindas atmesti ieškinį dėl 135,58 Eur priteisimo yra ir tas, kad jį pareiškė netinkamas ieškovas, t. y. jas prašoma priteisti iš atsakovų solidariai ieškovams, nors pateikiami dokumentai liudija, kad išlaidas patyrė E. S. (jis su VĮ Registrų centras Marijampolės filialu sudarė 2018-09-14 sutartį dėl paslaugų teikimo, pateikė atitinkamus prašymus, išrašytas sąskaitas apmokėjimo grynais pinigais).

8Ieškovai dublike nurodė, kad atsakovai nepagrįstai sulygina du skirtingus teisių į bendrą turtą įgyvendinimo būdus: bendro turto atidalijimą ir naudojimosi bendru turtu tvarkos nustatymą. Ieškiniu yra prašoma atidalinti pastatą, vadovaujantis 2019-06-07 projektu, ir tik nusprendus, kad atidalijimas natūra dėl objektyvių priežasčių nėra galimas, nustatyti naudojimosi tvarką. Atsakovų pabrėžiama aplinkybė, kad įgyvendinant teismo sprendimu nustatytą pastato atidalijimą natūra turės būti atliekami darbai tam, kad pastato A ir B dalys būtų techniškai atskirtos, suformuojant du nekilnojamojo turto objektus, nereiškia ieškinio šioje dalyje nepagrįstumo. Priešingai, ši atsakovų pripažįstama aplinkybė tik patvirtina ieškinio argumentą, kad atsakovų atsisakymo atidalyti pastatą natūra priežastys nėra susijusios su kokiomis nors egzistuojančiomis techninėmis kliūtimis. Prašo laikyti, kad E. S. ir E. S. 2019 m. liepos 29 d. ieškinio IV dalies 4 punkte pareiškė reikalavimą nustatyti naudojimosi žemės sklypu (unikalus Nr.( - )), adresu ( - ), tvarką pagal 2017-06-12 VĮ Registrų centras parengtą žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo planą: R. S. ir Ž. S. naudojasi plane raide „A" pažymėta 410 m2 žemės sklypo dalimi; E. S. ir E. S. naudojasi plane raide „B" pažymėta 410 m2 žemės sklypo dalimi; R. S., Ž. S., E. S. ir E. S. bendrai naudojasi plane raide „C" pažymėta 205 m2 žemės sklypo dalimi. 34.1.

9Atsakovai nepagrįstai tvirtina, kad ieškovų patirtų išlaidų dalis, lygi 220,87 Eur sumai, nėra susijusi su bendru turtu. VĮ Registrų centras 2018- 09-17 sąskaitos Nr.18647701-2, Nr.18647712-2 bendrai 190,58 Eur sumai apmokėtos už prie atsakovams pateikto 2018-10-04 Pasiūlymo pridėtų dokumentų parengimą. 2018-10-04 Pasiūlymas atsakovų buvo atmestas, todėl atsiliepime į ieškinį nepagrįstai nurodoma, kad neva patys ieškovai yra pripažinę minėtų dokumentų netinkamumą. Aplinkybė, kad ieškinyje reikalavimai atidalinti pastatą ir nustatyti naudojimosi žemės sklypu tvarką yra grindžiami 2018-10-04 Pasiūlymui atvirkštiniu variantu, kuris buvo išdėstytas 2019-04-02 Pasiūlyme, nepaneigia fakto, kad ieškovai patyrė 190,58 Eur išlaidas, siekdami tikslo, kuris pagal teismų praktiką yra naudingas visiems bendraturčiams, t. y. siekdami susitarti su atsakovais dėl teisių į bendrą turtą įgyvendinimo. CK yra nustatytas sutuoktinių turto bendrumo teisinis režimas, kuris reiškia kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.87 str. 1 d.) ir sutuoktinių prievolių bendrumas, kuris reiškia, kad iš bendro sutuoktinių turto vykdomos prievolės - tai bendrosios sutuoktinių turtinės prievolės (CK 3.109 str. 1 d.). Ieškovas apmokėjo už VĮ Registrų centras suteiktas paslaugas iš bendro su ieškove turto. Atsižvelgiant į tai, ieškovai nesutinka , kad reikalavimą turi teisę reikti tik ieškovas.

10Atsakovai triplike nurodė, kad ieškiniu tiek žemės sklypo ir pastato naudojimosi tvarkos, tiek pastato padalijimo reikalavimai suformuluoti formaliai ir primityviai, kiekvienai iš šalių priskiriant nuosavybei ar naudojimuisi turto dalį išimtinai pagal jos technines savybes, ignoruojant kiekvienos iš tų dalių teisinę situaciją (apsunkinimus UAB ( - )teisėmis ir faktiniu naudojimu), nevertinant tų apsunkinimų ir nesprendžiant dėl jų teisinių pasekmių, ypač jeigu jos sukurtos kito bendraturčio neteisėtais veiksmais, darančiais žalos kito bendraturčio interesams. Tokiomis aplinkybėmis nėra pagrindo spręsti, kad bendro turto dalys pagal savo naudingąsias savybes vienodo vertingumo, ypač dėl pastato patalpų, kad atsakovams apskritai sudaromos sąlygos naudotis jų individualiam naudojimuisi priskirtomis pastato patalpomis, kai jomis ir toliau naudosis ieškovai per UAB ( - ).Nagrinėjamu atveju žemės sklypas iš esmės užstatytas pastatu, skirtas jam eksploatuoti, todėl žemės sklypo ar jo dalies naudojimas tik savarankiškiems tikslams nėra galimas - panaudojimas kitai paskirčiai labai ribotas ir turi būti derinamas su jo naudojimu pastatui eksploatuoti. Dubliku ieškovai neneigia, kad dalis pastato patalpų, kurios būtų priskiriamos naudotis atsakovams ar jų nuosavybei, yra naudojamos UAB ( - )neatlygintinai, nieko už tai nemokant nė vienam iš bendraturčių. Taigi, ieškovai ieškiniu siūlo tokią naudojimosi žemės sklypu ir pastatu tvarką, pastato padalijimo būdą, kai jų valdymui ir naudojimuisi tenka ne tik jų nuosavybės dalį sudaranti bendro turto dalis, bet ir ta dalis, kuri priskiriama naudotis ir valdyti atsakovams, t. y. ieškovų būtų ir toliau valdoma bei naudojama per UAB ( - ) ir dar neatlygintinai. Ieškovai tvirtina Dubliku, 24.2 p., kad UAB ( - )teisėtai naudojasi konkrečiomis pastato patalpomis (pažymėtomis indeksais 1- 1,1-2,1-3,1-4,1-6,1-7, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7), tačiau UAB ( - ) naudojamos patalpos sudaro esminę dalį atsakovams priskirtinų patalpų, jos ir nulemia apskritai naudojimosi tos dalies patalpomis paskirtį, didžiausią ekonominę naudą. Tos kitos „atlaisvintos" patalpos neturi savarankiško išėjimo į lauką, yra pagalbinės UAB ( - ) užimtoms patalpoms (pvz. rūsio patalpos R-l, R-2 turi tik patekimą į patalpą 1-5, bet ši patalpa neturi jokio savarankiško patekimo į lauką, inžinierinių tinklų infrastruktūros (sanitarinio mazgo, vandens tiekimo vietos, elektros energijos apskaitos prietaisų ir t.t.), ieškovai nurodo „laisva" antro aukšto patalpą 2-8, kuri turi paskirtį kaip bendra erdvė komercinei veiklai vykdyti, per šias patalpas patenkama į kitas patalpas, kurias naudoja ir yra neteisėtai užėmusi UAB ( - ) - pažymėtas indeksais 2-4, 2-5, 2-6, 2-7). UAB ( - ) ir ieškovų vienvaldiškus sprendimus ir veiksmus, kokia bendro turto dalimi (Pastato patalpomis) turi naudotis kiekvienas iš bendraturčių, neteisėtais įvertino ir Kauno apygardos teismas 2019-06-13 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1038-945/2019. Teismo sprendimo 10.3 p. taip pat nepagrįstais argumentais įvertinti UAB ( - ) pasisakymai, kad ji yra atlaisvinusi Pastato patalpą, pažymėtą indeksu 2-8, nes įvertinus jos sąsajas su kitomis patalpomis, kurias ir toliau faktiškai naudoja UAB ( - ), jos atskiras atlaisvinimas nėra galimas, nes nesinaudojant šia patalpa, nebūtų galimybės naudotis tomis kitomis patalpomis (patekti į patalpas, pažymėtas indeksais 2-4, 2-5, 2-6, 2.7, patalpa, pažymėta indeksu 2-8, sudaro bendrą erdvę per du aukštus su pirmo aukšto patalpa pažymėta indeksu 1-3). Iš pradžių, veikiant tik per UAB ( - ) (2016-01-29 ir 2016-05-20 raštais, 2016-02-19 raštu dėl Nuomos sutarties nutraukimu), ieškovai darė spaudimą atsakovams sumažinti nuomos kainą, mažinant jos kainą už 1 kv. m. arba mažinant plotą, už kurį skaičiuojamas nuomos mokestis, žinant, kad pastato padalinimo ar naudojimosi tvarkos nustatymas bus komplikuojamas fakto, jog pastatas formaliai yra nebaigta statyba (baigtumas 96 %, kas nurodyta pridedamame Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 2016-04-26 datai 2.1 p.). Paskui papildomai apsunkinant atsakovų priėjimą prie pastato ir žemės sklypo naudojimo, buvo sudaryta minėta 2016-02-26 panaudos sutartis. Tuo metu šalys buvo sutarę, kad ieškovai sutvarkys pastato baigtumą, tačiau jie vilkino šį procesą iki 2018-01-18, tačiau ir po to apie įregistruotą baigtumą atsakovų neinformavo, toliau naudojo bendrą turtą tik savo interesais. Ieškovai atnaujino savo visokius pasiūlymus jau 2018 metų pabaigoje, kai atsakovai atnaujino reikalavimus atsiskaityti už jų dalies naudojimą, vykdomą UAB ( - ). Ieškovai kiekvieną kartą teikdavo vis skirtingą pasiūlymą, o paskutinysis buvo pagal atsakovų nurodytą kaip jiems vieną iš tinkamų sprendimų, tačiau su sąlyga, kad atsakovai turėtų išmokėti ieškovams kompensaciją, šalys dėl tos kompensacijos turėtų derėtis. Kaip pripažino ieškovai ieškiniu, toks reikalavimas buvo nepagrįstas ir jie jo atsisakė, apie tai atsakovus informavo ieškiniu, kuris ir nagrinėjamas.

11Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ( - ) atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį tenkinti visiškai.

12Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB ( - ) atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį tenkinti visiškai, nurodė, kad jai nėra žinomos techninės ar kitokios kliūtys dėl kurių nebūtų galima atidalyti pastato natūra ieškinyje prašomu būdu ir nustatyti ieškovų nurodytos naudojimosi žemės sklypu tvarkos. Bendrovei, kaip konkrečių pastato patalpų naudotojai, yra svarbu ir tai, kad atidalijus nuosavybę projekte nurodytu būdu atskirtose pastato dalyse būtų įrengtos savarankiškos elektros, vandens, šilumos tiekimo sistemos. Be to, atskirtos pastato 48/100 ir 52/100 dalys galės būti naudojamos pagal prekybos paskirtį. Jeigu po pastato atidalijimo natūra pagal projektą, atsakovai pareikš prieštaravimą dėl jiems atitekusioje pastato 48/100 dalyje esančių patalpų 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 naudojimo bendrovės veikloje, bendrovė šias patalpas nedelsiant visiškai atlaisvins. Teismui nusprendus, kad pastato atidalinti natūra nėra galimybių, bendrovė pritaria atsakovų pateiktame ieškinyje išdėstytam reikalavimui dėl naudojimosi pastatu tvarkos naudojimosi tvarkos nustatymo.

13Atsakovai patikslintame 2020 m. vasario 25 d. priešieškinyje nurodė, kad nagrinėjamoje byloje teismas į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu įtraukė UAB ( - ) ir ši bendrovė pateikė 2020-02-05 datos atsiliepimą ieškinį, kurio 2 lape nurodė, kad „jeigu po pastato atidalijimo natūra pagal projektą, atsakovai pareikš prieštaravimą dėl jiems atitekusioje pastato 48/100 dalyje esančių patalpų 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 naudojimo bendrovės veikloje, bendrovė šias patalpas nedelsiant visiškai atlaisvins". Taigi, UAB ( - ) deklaruoja savo sutikimą atlaisvinti atsakovams tenkančias pastato - parduotuvės, unikalus daikto numeris: ( - ), registro Nr. ( - ), adresu ( - ), patalpas tik tokiu atveju, jeigu jos būtų priteistos asmeninei atsakovų nuosavybei ir tik tada, kai atsakovai to atskirai pareikalautų po tokio teismo sprendimo. Naudojimosi tvarkos patvirtinimo atveju tokios deklaracijos UAB ( - ) nepareiškia, nors ir nurodo, kad jos nuomone, pastato patalpomis naudojasi 2016-02-26 negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pagrindu. Šią panaudos sutartį UAB ( - ) sudarė tik su vienu iš bendra turčių - su ieškovais, kurių vienas - E. S. yra šios bendrovės vadovas ir vienintelis jos akcininkas, atstovavo tuo pačiu abi šios sutarties šalis. Pažymėtina, kad aukščiau nurodoma UAB ( - ) deklaracija apie pastato patalpų atlaisvinimą nėra kaip nors įpareigojanti šią bendrovę. Ji turi teisę bet kada jos atsisakyti ar ją keisti savo nuožiūra, priklausomai nuo jai ir jos akcininkui, vadovui, t. y. ieškovams, naudingų aplinkybių. UAB ( - ) savo atsiliepime nieko nepasisakė dėl 2016-02-26 negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties, kuri buvo sudaryta be atsakovų kaip pastato bendraturčių sutikimo ir dalyvavimo sudaryme, teisėtumo, atsakovų pareiškimų, kad 2016-02-26 negyvenamųjų patalpų panaudos sutartis yra niekinė, atsakovai nesutinka, kad UAB ( - )naudotųsi pastato patalpomis panaudos sutarties pagrindu. Tokiu būdu UAB ( - )sudaro įspūdį, kad tenkinus ieškinį ir padalijus pastatą ar nustačius jo patalpų naudojimosi tvarką, taip pat nustačius naudojimosi tvarką pastato žemės sklypu, bus pilnai ir išsamiai pasisakyta dėl šalių daiktinių teisių į pastatą ir jo žemės sklypą, nors faktiškai pripažįsta, kad atsakovų daiktinės teisės ir toliau liks suvaržytomis dėl UAB „( - )" vykdomo faktinio naudojimosi patalpomis, jokių suvaržymų likimas nebus sprendžiamas teismo sprendimu pagal ieškinio reikalavimus. Reikalavimas dėl UAB „( - )" iškeldinimo nėra galimas, nes tam nepritaria dalis pastato bendraturčių - ieškovai, savo nesutikimą jie deklaravo 2016-02-26 negyvenamųjų patalpų panaudos sutartimi. Nors 2016-02-26 negyvenamųjų patalpų panaudos sutartimi ieškovai leido UAB „( - )" naudotis jiems priklausančia nuosavybės idealiąja dalimi, faktiškai UAB „( - )" naudojasi savo nuožiūra pasirinktomis pastato patalpomis (t. y. ir atsakovų nuosavybe) ir to niekaip neargumentuoja. Nėra pagrindo remtis UAB „( - )is" deklaracijomis apie pastato patalpų galimą atlaisvinimą ateityje, nes tokios deklaracijos nėra privalomos ir nereiškia ginčo sprendimo ar suinteresuoto asmens teisių gynimo teismo sprendimu, kuris yra privalomas visiems asmenims. Tokių deklaracijų pagrindu nėra galimybės taikyti ir priverstinio vykdymo. Esant nurodytoms aplinkybėms, byloje turi būti suformuluoti ieškinio ar priešieškinio reikalavimai dėl UAB „( - )" teisės naudotis pastato patalpomis, teismas, spręsdamas ginčą dėl pastato patalpų padalijimo ar naudojimo tvarkos nustatymo, taip pat dėl pastato žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo, turi pasisakyti ir dėl UAB „( - )" teisės naudoti pastato patalpas ir žemės sklypą. Be to, nepasisakymas dėl reikšmingos dalies šalių teisių ir pareigų, nuo kurių priklauso ir nagrinėjamų teisių ir pareigų įvertinimas (t. y. dėl UAB „( - )is" teisės naudotis pastato patalpomis ir žemės sklypu), ginčo sprendimo būdas, netgi teismo sprendimo įvykdymas (pvz. atsakovų galimybė realiai naudotis jiems nuosavybėn ar naudotis priskirta pastato ir jo žemės sklypo dalimi) taps sąlyginiu, nes priklausys nuo tam tikrų sąlygų atsiradimo, kas reikš sąlyginį teismo sprendimą, kurie CPK 267 str. draudžiami. Tenkinus ieškinio reikalavimą, faktiškai susiklostytų situacija, kad ieškovai ir toliau naudotųsi visu pastatu ir jo žemės sklypu - viena dalimi kaip jos savininkai/bendraturčiai, kuriems priskirta ta dalis naudotis teismo sprendimu, o kita teksiančia atsakovų nuosavybėn/naudojimuisi - per UAB „( - )is", kuri šią dalį faktiškai neteisėtai naudotų nebaigtų vykdyti, neteisėtų sandorių pagrindu, šioms pasekmėms pašalinti atsakovai turėtų imtis atskirų veiksmų savo teisėms apginti. Ivertinus aplinkybę, kad ieškovai ir iš dalies tretysis asmuo UAB „( - )is" pateikė 2016-02-26 negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties tiesioginio teisinio įvertinimo nebuvimą kaip tokios sutarties galiojimo faktą, o atsakovai bendro turto padalinimo/ naudojimosi tvarkos sąlygų nustatymą sieja ir su faktine galimybe jiems naudotis jiems priskiriama turto dalimi (priešieškiniu keliamas UAB „( - ) iškeldinimo iš pastato patalpų ir žemės sklypo) klausimas), dėl teisinio aiškumo teismas turi konstatuoti 2016-02-26 negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pripažinimą niekine.

14Ieškovai atsiliepime į priešieškinį prašo priešieškinį atmesti. Ieškovai pareiškia, kad palaiko ir šiame atsiliepime pakartotinai neperrašo atsiliepime į pradinį priešieškinį bei 2019-11-05 triplike išdėstytų argumentų. Vienu atveju, atsakovai prašo nustatyti naudojimosi turtu tvarką, kad ieškovai turi per 30 dienų nuo teismo sprendimo nustatyti naudojimosi tvarką įsiteisėjimo dienos atlaisvinti ir perdavimo - priėmimo aktu perduoti atsakovams be jokių apsunkinimų pastato patalpas, pažymėtas indeksais 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-4, 2-5, 2-6, 2-1, 2-8, R-l, R-2 ir žemės sklypo dalį, kuri pagal nustatytą naudojimosi tvarką priskiriama naudotis atsakovams. Ieškovams neįvykdžius šios pareigos atsakovai turi teisę vienašališkai patekti į aukščiau nurodytas pastato patalpas ir naudotis pagal naudojimosi tvarkos sąlygas, imtis priemonių savo vardu pašalinti bet kokius šių patalpų ir žemės sklypo dalies, priskirtos jiems naudotis, apsunkinimus, kurie atsirado iki naudojimosi tvarkos patvirtinimo teismo sprendimu; kitu atveju, atsakovai prašo iškeldinti bendrovę iš žemės sklypo dalies VĮ Registrų centras Marijampolės filialo parengto 2019-06-12 datos žemės sklypo naudojimosi tvarkos plane pažymėtos C raide (205 m2 ploto) ir A raide (410 m2), priskirtų naudotis atsakovams individualiam naudojimui (pažymėta A raide) ar bendram naudojimui (pažymėta 2017-04-04 C raide) ir iš pastato, matininko V. P. 2017-04-04 sudarytoje Nekilnojamojoje daikto kadastro duomenų byloje Nr.( - ) pažymėtų indeksais 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, R-l, R-2. Dėl ko neaišku kas neturi teisinio pagrindo, ieškovai ar bendrovė.

15Atsakovė UAB „( - )“ atsiliepime į priešieškinį prašo priešieškinį atmesti. Nurodė, kad 2014-11-01 bendraturčiai ir bendrovė sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr.2014/11. 2016-02-19 bendrovės vienintelio akcininko sprendimu buvo nutarta nutraukti 2014-11-01 nuomos sutartį su atsakovais nuo 2016-05-20, o su ieškovais - nuo 2016-03-01. Bendrovė atlaisvino 2014-11-01 Nuomos sutarties pagrindu jai išnuomotas pastato patalpas ir žemės sklypą bei grąžino bendraturčiams. 2016-02-26 ieškovai ir bendrovė sudarė negyvenamųjų patalpų panaudos sutartį. Panaudos sutarties dalykas – ½ dalis žemės sklypo ir ½ dalis pastato patalpų, kurį ieškovai įsipareigojo perduoti bendrovei 2016-03-01. Panaudos sutarties pagrindu bendrovė pradėjo naudoti 260,03 m2 bendrojo ploto patalpas, kurios 2017 m. pastato planuose yra pažymėtos indeksais 1- 1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 1-7, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7. 2016-05-11 bendraturčiai ir V. A. sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurios dalykas: pastato 76,23 m2 bendro ploto negyvenamoji patalpa, esanti pastato pirmame aukšte ir 2017 m. pastato planuose pažymėta indeksu 1-8. 2016-05-11 Nuomos sutarties galiojimo terminas - iki 2017-05-15. Bendrovė nesutinka su atsakovų deklaratyviu teiginiu, kad, nors panaudos sutartimi ieškovai bendrovei leido naudotis jiems priklausančia nuosavybės idealiąja dalimi, faktiškai bendrovė naudojasi savo nuožiūra pasirinktomis pastato patalpomis (t. y. ir atsakovų nuosavybe) ir to niekaip neargumentuoja. Šiuo metu Protestantų ( - ) pagal 2014-07-01 Nuomos sutartį naudojasi patalpomis, kurios 2017 m. pastato planuose yra pažymėtos indeksais 2-1, 2-2, 2-3. Bendrovė pagal Panaudos sutartį naudojasi patalpomis, kurios 2017 m. pastato planuose yra pažymėtos indeksais 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 1-7, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7; jokie tretieji asmenys nėra užėmę patalpų, kurios 2017 m. pastato planuose yra pažymėtos R-l, R-2, 1-5, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 2-8.

16Ieškovų atstovas teismo posėdyje prašė ieškinį tenkinti, patikslintą priešieškinį atmesti, palaiko paruošiamuosiuose dokumentuose nurodytas faktines aplinkybes ir išdėstytus motyvus. Papildomai žodžiu ir 2020 m. birželio 1 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad nors atsakovai nesutinka su ieškinio reikalavimu atidalinti pastatą natūra ieškovų pasiūlytu būdu, tačiau nenurodo, kokios yra tam techninės kliūtys. Be to ieškovai reiškia alternatyvų reikalavimą dėl naudojimosi tvarkos, jei techniškai neįmanoma būtų atidalinti natūra. Atsakovai įsitikinę, kad pastato padalinimas natūra galimas tik jį padalinus į du atskirus nekilnojamus objektus arba kiekvienos iš šalių nuosavybėn priskyrus atskiras patalpas, prieš tai jas suformavus atskirais nekilnojamojo turto daiktais, suteikiant po atskirą unikalų numerį. Ieškovai su tokiais atsakovų motyvais nesutinka, nes bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomi statiniai, jų dalis yra atidalijama kiekvienam iš bendraturčių priteisiant atitinkamas statinio patalpas, paliekant bendraturčiams teisę spręsti, ar jie iš priskirtų patalpų formuos naujus nekilnojamojo turto objektus. Prašo nesivadovauti liudytojos, VĮ Registro centro atstovės O. K. 2020-05-26 teismo posėdžio metu duotais žodiniais parodymais dėl projekto, neva VĮ Registrų centras rengiami statinio padalinimo projektai, įskaitant, ir byloje pateiktą projektą, yra tinkami tik nustatant naudojimosi bendru turtu tvarką tarp bendraturčių; VĮ Registrų centras rengiami statinio padalinimo projektai faktiškai yra naudojimosi bendru turtu tvarkos nustatymo projektai. Nurodė, kad atsakovai priešieškiniu prašo nustatyti naudojimosi tvarką pastatu taip, kaip ieškovai siekia atidalinimo, o ginčo dėl naudojimosi žeme tvarkos nėra, atidalinti žemės sklypą techniškai neįmanoma. Tai, kad atsakovai priešieškiniu prašo užmūryti ar užstatyti praėjimus, pasidaryti vandens ir centrinio šildymo atšakas, gauti specialias sąlygas, mūryti tvorelę, keisti paskirtį, tai dėl to nėra ginčo, nes atsakovai niekada nėra kreipęsi į ieškovus ir prašę sutikimo. Dėl panaudos sutarties pripažinimo negaliojančia prašo vadovautis paruošiamuosiuose dokumentuose išdėstyta pozicija, atsakovai nenurodė pagrindo, kuriuo prašo šią sutartį pripažinti niekine.

17Atsakovas R. S. ir jo bei Ž. S. atstovas teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti, tenkinti patikslintą priešieškinį, palaiko paruošiamuosiuose dokumentuose nurodytas faktines aplinkybes ir išdėstytus motyvus. Atsakovas nurodė, kad siekia pastatą atidalinti natūra, išvengti ginčų, nes dabar pastatu ir žeme negali naudotis, tik moka mokesčius, tačiau ieškovų nurodytas būdas, nepadalijus į atskirus nekilnojamus objektus su atskirais nekilnojamais numeriais, konfliktų neišspręs. Papildomai žodžiu ir 2020 m. gegužės 31 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad atsakovai siekia išspręsti tarp šalių kilusi ginčą, buvo derami dėl pastato atidalijimo į du savarankiškus nekilnojamus objektus, su atskirais unikaliais numeriais, bet derybos nedavė rezultatų. Ieškovų prašomas atidalijimas nesukurs teisinių pasekmių, nes patalpų atidalijimas, nėra pastato atidalijimas į du atskirus nekilnojamuosius objektus, todėl tikslinga nustatyti patikslintame priešieškinyje nurodytą pastato naudojimosi tvarką, ginčo dėl naudojimosi žeme tvarkos nėra. Kadangi ieškovų atstovas nepateikė tokio paaiškinimo teisinio pagrindo, toks aiškinimas naujai pateiktas, atsakovams Rimantui ir Ž. S. atsirado pagrindas pateikti rašytiniuose paaiškinimuose detalesnį negu jų atsiliepime išdėstytas paaiškinimą dėl teisinių pagrindų bei sąlygų formuoti nekilnojamojo turto objektus ir registruoti nuosavybės teisę į juos, prašo šiuos rašytinius paaiškinimus laikyti baigiamųjų kalbų sudedamąja dalimi. Dėl ginčijamos 2016-02-26 panaudos sutarties, kuria ieškovai panaudos gavėjui - UAB „( - )" suteikė teisę neatlygintinai naudotis ieškovams priklausančia pastato patalpų, kurių bendras plotas 545,41 m2 ir žemės sklypo teritorija, sudarančia ½ jo ploto, t. y. suteikė teisę naudotis dalimi daikto, kuris ieškovams ir atsakovams priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise ir dėl jo nėra nustatyta jokia naudojimosi tvarka. Ji sudaryta be atsakovų sutikimo, šiuo pagrindu ir ginčijama. Iš ieškovų procesinių dokumentų matosi, kad nežiūrint pripažįstamų faktinių aplinkybių, kad jie 2016-02-26 panaudos sutartį sudarė be atsakovų (kitų bendraturčių) sutikimo ir dėl turto, kuris yra šalių bendroji dalinė nuosavybė, bet bendraturčiai nėra ir nebuvo nustatę naudojimo tvarkos, ieškovai ir UAB „( - )" vis tiek nesutinka su 2016-02-26 panaudos sutarties negaliojimu, nagrinėjamame ginče ieškovai siekia teises ir pareigas pagal 2016-02-26 panaudos sutartį perduoti atsakovams. Kadangi UAB „( - ) faktiškai naudojasi pastato patalpomis ir esmės sklypo dalimi, kuri pagal nagrinėjamoje civilinėje byloje pareikštus reikalavimus priskirtini naudotis atsakovams, UAB „( - )" turi būti iškeldinamas iš šio turto priverstine tvarka.

18Teismas

konstatuoja:

Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priešieškinys tenkintinas iš dalies Dėl faktinių aplinkybių

19Kaip matyti iš į bylą pateiktų 2018 m. sausio 24 d. Nekilnojamojo turto registro išrašų ieškovams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso ½ dalis 729,84 m2 pastato–parduotuvės ir ( - ) ha žemės sklypo, esančių adresu ( - ), kitą pastato ir žemės sklypo dalį bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdo atsakovai. Ieškovas E. S. ir atsakovas R. S. yra broliai, kurių kiekvienas nurodyto turto dalį valdo kartu su savo sutuoktine, dėl to ginčo nėra. Viešai prieinamais Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovas R. S. iki 2015 m. lapkričio 26 d. buvo UAB „( - )is“ direktorius, vėliau nuo 2015 m. lapkričio 30 d. išrinktas direktoriumi ieškovas E. S., įregistruotas Juridinių asmenų registre nuo 2015 m. gruodžio 1 d. Bendraturčiai 2014 m. liepos 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi dalį jiems priklausančių patalpų (pažymėtų indeksais 2-1, 2-2, 2-3; 185 m2) išnuomavo ( - ). 2014 m. lapkričio 1 d. sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, kuria bendraturčiai ankstesne nuomos sutartimi neišnuomotą patalpų dalį ir žemės sklypą išnuomavo UAB “( - )”. Turtas išnuomotas iki 2020 m. gruodžio 1 d. UAB „( - )is“ 2016 m. vasario 19 d. raštu informavo vienašališkai nutraukianti sutartį: su atsakovais nuo 2016 m. gegužės 20 d., su ieškovais jų sutikimu – nuo 2016 m. kovo 1 d. UAB „( - )“ su ieškovais 2016 m. vasario 26 d. sudarė sutartį dėl jiems priklausančios patalpų ir žemės sklypo dalies panaudos. Byloje tarp bendraturčių kilo ginčas dėl 729,84 m2 pastato–parduotuvės adresu ( - ), ieškovai ieškiniu siekia pastato atidalijimo natūra, atsakovai priešieškiniu prašo nustatyti naudojimosi tvarką. Naudojimosi pastatu tvarka nebuvo ir nėra nustatyta. Ginčo dėl ( - ) ha žemės sklypo ( - ), naudojimosi tvarkos nustatymo, nėra. Byloje taip pat kilęs ginčas dėl 2016 m. vasario 26 d. panaudos sutarties pripažinimo negaliojančia, kuria ieškovai su UAB „( - )“ susitarė dėl jiems priklausančios patalpų 545,41 m2 dalies ir ( - ) ha teritorijos panaudos. Pagal LITEKO sistemos duomenis matyti, kad atsakovai kaip ieškovai kreipėsi į Kauno apygardos teismą pareikšdami ieškinį atsakovei UAB „( - )“, tretiesiems asmenims E. S., E. S. dėl su negyvenamųjų patalpų nuomos teisiniais santykiais susijusių sumų priteisimo, teismas civilinėje byloje Nr. e2-1038-945/2019 priėmė 2019 m. birželio 13 d. sprendimą tenkinti ieškinį iš dalies, kuris įsiteisėjęs, nes Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. gegužės 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-354-302/2020, liko nepakeistas, iš Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 13 d. sprendimo motyvuojamosios dalies (10.4 punktas) pašalinant motyvus, susijusius su 2016 m. vasario 26 d. panaudos sutarties, sudarytos tarp trečiųjų asmenų E. S. ir E. S. ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )is“, teisėtumu. Dėl santykio tarp atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal ieškinį ir naudojimosi tvarkos nustatymo pagal 2020 m. vasario 25 d. patikslintą priešieškinį

20Nagrinėjamoje byloje ieškovai teikia alternatyvų variantą, t. y. 1. Prašo atidalyti pastatą (unikalus Nr.( - )), adresu ( - ), natūra pagal 2019-06-07 VĮ Registrų centras parengtą projektą, nustatant, kad: 1.1. R. S. ir Ž. S. nuosavybės teise atitenka projekte nustatyta 350,06 m2 ploto pastato 48/100 dalis, kurią sudaro patalpos ( - ) 2017-04-04 parengtuose planuose pažymėtos indeksais: 1-1 (3,70 m2), 1-2 (7,40 m2), 1-3 (131,33 m2), 1-4 (6,66 m2), 1-5 (14,51 m2), 1-6 (15,90 m2), 2-4 (29,75 m2), 2-5 (4,07 m2), 2-6 (14,62 m2), 2-7 (24,18 m2), 2-8 (86, 67 m2), R-l (6,55 m2), R-2 (4,72 m2); 1.2. E. S. ir E. S. nuosavybės teise atitenka projekte nustatyta 379,78 m2 ploto pastato 52/100 dalis, kurią sudaro patalpos UAB ( - ) 2017-04-04 parengtuose planuose pažymėtos indeksais: 1-7 (22,42 m2), 1-8 (72,91 m2), 1-9 (2,73 m2), 1-10 (18,13 m2), 1-11 (73,29 m2), 2-1 (165,51 m2), 2-2 (3,82 m2), 2-3 (20, 97 m2); 2. Teismui nusprendus, kad atidalyti pastatą (unikalus Nr.( - )), adresu ( - ), natūra pagal 2019-06-07 VĮ Registrų centras parengtą projektą nėra įmanoma, nustatyti naudojimosi pastatu tvarką: 2.1. R. S. ir Ž. S. naudojasi 350,06 m2 ploto 48/100 pastato dalimi, kurią sudaro patalpos ( - ) 2017-04-04 parengtuose planuose pažymėtos indeksais: 1-1 (3,70 m2), 1-2 (7,40 m2), 1-3 (131,33 m2), 1-4 (6,66 m2), 1-5 (14,51 m2), 1-6 (15,90 m2), 2- 4 (29,75 m2), 2-5 (4,07 m2), 2-6 (14,62 m2), 2-7 (24,18 m2), 2-8 (86,67 m2), R-l (6,55 m2), R-2 (4,72 m2); 2.2 E. S. ir E. S. naudojasi 379,78 m2 ploto 52/100 pastato dalimi, kurią sudaro patalpos ( - ) 2017-04-04 parengtuose planuose pažymėtos indeksais: 1-7 (22,42 m2), 1-8 (72,91 m2), 1-9 (2,73 m2), 1-10 (18,13 m2), 1-11 (73,29 m2), 2-1 (165,51 m2), 2-2 (3,82 m2), 2-3 (20, 97 m2).

21Atsakovai nesutikdami su ieškovų pateiktu atidalijimo variantu priešieškiniu prašo: 1. Patvirtinti R. S. ir Ž. S., E. S. ir E. S. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio pastato - parduotuvės, unikalus daikto numeris ( - ), registro Nr. ( - ), adresas ( - ), tokių sąlygų naudojimosi tvarką: pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris: ( - )) naudojimosi tvarka nustatoma pagal matininko V. P. 2017-04-04 sudarytą Nekilnojamojo kadastro duomenų bylą Nr. ( - ), kurios duomenys registruoti Nekilnojamojo turto registre, bendraturčių R. S. ir Ž. S., individualiam naudojimui priskiriant patalpas, pažymėtas indeksais 1-1 (3,70 m2), 1-2 (7,40 m2), 1-3 (131,33 m2), 1-4 (6,66 m2), 1-5 (14,51 m2), 1-6 (15,90 m2), 2-4 (29,75 m2), 2-5 (4,07 m2), 2-6 (14,62 m2), 2-7 (24,18 m2), 2-8 (86,67 m2), R-l (6,55 m2), R-2 (4,72 m2), viso 350,06 m2, o bendraturčių E. S. ir E. S. individualiam naudojimui patalpas, pažymėtas indeksais 1-7 (22,42 m2), 1-8 (72,91 m2), 1-9 (2,73 m2), 1-10 (18,13 m2), 1-11 (73,29 m2), 2-1 (165,51 m2), 2-1 (3,82 m2), 2-3 (20,97 m2), viso 379,78 m2.

22Ginčo dėl žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) naudojimosi tvarkos tarp šalių nėra, abi šalys prašo ją nustatyti pagal VĮ Registrų centras Marijampolės filialo parengtą 2019-06-12 žemės sklypo naudojimosi tvarkos planą, kuriame C raide pažymėta 205 m2 ploto žemės sklypo priskiriama bendram naudojimui; B raide pažymėta 410 m2 ploto žemės sklypo dalis priskiriama bendraturčių ieškovų E. S. ir E. S. individualiam naudojimui; A raide pažymėta 410 m2 ploto žemės sklypo priskiriama bendraturčių atsakovų R. S. ir Ž. S. individualiam naudojimui.

23Nuosavybės teisės įgyvendinimo ribos priklauso nuo to, ar daiktas priklauso vienam asmeniui ar keliems asmenims, t. y. nuosavybė yra asmeninė ar bendroji. Bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti, ši teisė įgyvendinama bendraturčių sutarimu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.75 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad bendraturčių valia dėl nuosavybės teisių įgyvendinimo turi būti derinama ir ieškoma visiems priimtino sprendimo. Bendraturčiai, įgyvendindami bendrosios dalinės nuosavybės teisę, gali nustatyti naudojimosi bendrąja daline nuosavybe tvarką. Pagal CK 4.81 straipsnio 1 dalį namo, buto ar kito nekilnojamojo daikto bendraturčiai turi teisę tarpusavio susitarimu nustatyti tvarką, pagal kurią bus naudojamasi atskiromis izoliuotomis to namo, buto patalpomis ar kito nekilnojamojo daikto konkrečiomis dalimis, atsižvelgdami į savo dalį, turimą bendrosios dalinės nuosavybės teise. Kitas bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo būdas įtvirtintas CK 4.80 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Šiuo būdu įgyvendinus bendraturčio, kaip savininko, teises, pasibaigia jo su kitais bendraturčiais turima bendroji dalinė nuosavybė, o atsidalijęs bendraturtis tampa asmeninės nuosavybės teisės subjektu ir turi teisę atidalytą turtą valdyti, naudoti bei juo disponuoti savo nuožiūra (CK 4.37 straipsnio 1 dalis). Jeigu nesusitariama dėl atidalijimo būdo, tai pagal bet kurio bendraturčio ieškinį daiktas padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai; kitais atvejais vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais (CK 4.80 straipsnio 2 dalis). Atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės ir naudojimosi bendru turtu tvarkos nustatymas nėra subsidiarūs bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo būdai, t. y. galimybė taikyti vieną bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo būdą tiesiogiai nepriklauso nuo kito būdo taikymo galimybės. Kiekvienas bendraturtis, įgyvendindamas savo bendrosios dalinės nuosavybės teisę, gali savo nuožiūra rinktis tarp atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir naudojimosi bendru turtu tvarkos nustatymo, be to, tam tikrais atvejais (pvz., kai nėra įmanomas visiškas bendro daikto atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės) yra galimas mišrus šių bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo būdų taikymas. Kita vertus, aptariama bendraturčio nuožiūros teisė nėra absoliuti. Šios teisės įgyvendinimas yra, inter alia, neatskiriamas nuo kito bendraturčio (jų daugeto) teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo. Tiek atidalijant iš bendrosios dalinės nuosavybės, tiek nustatant naudojimosi bendru turtu tvarką, būtina užtikrinti visų bendraturčių teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255-248/2018, 22 punktas).

24Pagal kasacinio teismo praktiką, kilus aptariamų bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo būdų taikymo konkurencijai, t. y. vienam bendraturčiui reikalaujant atidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės, kitam bendraturčiui – nustatyti naudojimosi bendru turtu tvarką, prioritetas turi būti teikiamas atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės (natūra) variantui (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2005; 2006 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2006; 2009 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-21/2009; 2014 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2014). Atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės suponuoja bendrosios dalinės nuosavybės pabaigą. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, nutrūkus bendrosios dalinės nuosavybės teisiniams santykiams, akivaizdžiai palengvėja ir tampa paprastesnis subjektinių teisių, sudarančių nuosavybės teisės turinį, įgyvendinimas, nes bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas po (visiško) atidalijimo (natūra) tampa atskirais asmeninės nuosavybės objektais ir tada kiekvienas turto savininkas skyrium sprendžia, kaip įgyvendinti savo nuosavybės teisę; tai padeda išvengti ateityje galimų bendraturčių ginčų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-21/2009; 2019 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-57-611/2019, 27 punktas). Būtent šiuo (nuosavybės teisės įgyvendinimo palengvinimo ir supaprastinimo) aspektu ir yra grindžiamas aiškinimas dėl prioriteto teikimo atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės variantui. Kita vertus, ir aptariama taisyklė dėl prioritetinio atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės taikymo nėra absoliuti. Ši taisyklė taikytina tik tada, jeigu, be kita ko, yra išlaikomas visų bendraturčių teisių ir teisėtų interesų balansas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255-248/2018, 25 punktas).

25Nagrinėjamu atveju ieškovai teikia teismui VĮ Registrų centras 2019 m. birželio 7 d. padalijimo projektą pagal atskiras patalpas, pažymėtas matininko V. P. 2017-04-04 sudarytoje Nekilnojamojo kadastro duomenų byloje Nr. ( - ), atsakovams atitektų 350,06 m2 ploto 48/100 pastato dalis, kurią sudarytų pastato patalpos pažymėtos indeksais: 1-1 (3,70 m2) - tambūras, 1-2 (7,40 m2) - pagalbinė patalpa, 1-3 (131,33 m2) - prekybos salė, 1-4 (6,66 m2)- pagalbinė patalpa, 1-5 (14,51 m2)- sandėlis, 1-6 (15,90 m2) - sandėlis, 2-4 (29,75 m2) - sandėlis, 2-5 (4,07 m2) - sanitarinis mazgas, 2-6 (14,62 m2)- kabinetas, 2-7 (24,18 m2) - kabinetas, 2-8 (86,67 m2) - prekybos salė, R-l (6,55 m2) - buitinė patalpa, R-2 (4,72 m2) - šiluminis mazgas; ieškovams atitektų 379,78 m2 ploto 52/100 pastato dalis, kurią sudarytų pastato patalpos 2017 m. pastato planuose pažymėtos indeksais: 1-7 (22,42 m2) - sandėlis, 1-8 (72,91 m2) - sandėlis, 1-9 (2,73 m2) - sanitarinis mazgas, 1-10 (18,13 m2) - sandėlis, 1-11 (73,29 m2) - sandėlis, 2-1 (165,51 m2) prekybinė patalpa, 2-2 (3,82 m2) - sanitarinis mazgas, 2-3 (20, 97 m2) – kabinetas. Atsakovai teikia pastato naudojimosi tvarkos variantą, analogišką ieškovų siūlomam atidalijimo variantui, o būtent, prašo bendraturčių R. S. ir Ž. S. individualiam naudojimui priskirti patalpas, pažymėtas indeksais 1-1 (3,70 m2), 1-2 (7,40 m2), 1-3 (131,33 m2), 1-4 (6,66 m2), 1-5 (14,51 m2), 1-6 (15,90 m2), 2-4 (29,75 m2), 2-5 (4,07 m2), 2-6 (14,62 m2), 2-7 (24,18 m2), 2-8 (86,67 m2), R-l (6,55 m2), R-2 (4,72 m2), viso 350,06 m2, o bendraturčių E. S. ir E. S. individualiam naudojimui priskirti patalpas, pažymėtas indeksais 1-7 (22,42 m2), 1-8 (72,91 m2), 1-9 (2,73 m2), 1-10 (18,13 m2), 1-11 (73,29 m2), 2-1 (165,51 m2), 2-1 (3,82 m2), 2-3 (20,97 m2), viso 379,78 m2. Atsakovai savo nesutikimą su ieškovų siūlomu atidalijimo projektu motyvuoja tuo, kad pagal ieškovų pastato padalijimo projektą nebus sukurti du atskiri nekilnojamojo turto objektai, turintys du atskirus unikalius numerius, o pastato padalijimas pagal atskiras patalpas tik apsunkis nuosavybės valdymą.

26Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl įrodinėjimo naštos paskirstymo sprendžiant atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės klausimą, yra konstatavęs, kad, vadovaujantis CK 4.75 straipsnyje įtvirtintais bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo principais, būtent atidalijimo siekiančiam bendraturčiui tenka pareiga įrodyti teisme, jog jo siūlomas bendrosios dalinės nuosavybės nutraukimo būdas yra priimtiniausias, kad jis nepažeis kitų bendraturčių teisių ir teisėtų interesų, nepadarys neproporcingos žalos daiktui bei jo paskirčiai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347-248/2016, 26 punktas). Atsakovas, nesutikdamas su ieškovo siūlomu atidalijimo projektu, turi teisę, bet ne pareigą pateikti alternatyvų projektą. Nesiekdamas jokio atidalijimo varianto, atsakovas, pagrįsdamas savo nesutikimą su ieškovo projektu, gali pateikti motyvus, tiek išdėstydamas bendraturčių interesų pažeidimus, galinčius atsirasti įgyvendinant ieškovo siūlomą projektą, tiek pasiūlydamas aiškias alternatyvias ieškovo atsidalijimo iš bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo galimybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2014).

27Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovai 2018-10-04 išsiuntė atsakovams pasiūlymą susitarti dėl pastato atidalijimo ir pasiūlė atidalyti pastatą pagal 2018-09-17 pastato padalijimo projektą ir 2018-09-17 žemės sklypo naudojimo planą: ieškovams nuosavybės teise atitenka 350,06 m2 ploto pastato 48/100 dalis (pastato A dalis), į kurią patenka patalpos, kurios 2017 m. balandžio 4 d. ( - ) parengtoje pastato kadastrinių matavimų byloje, esančiuose pastato planuose yra pažymėtos šiais indeksais: nuo 1-1 iki 1-6, nuo 2-4 iki 2-8, R-l ir R-2; atsakovams nuosavybės teise atitenka 379,78 m2 ploto pastato 52/100 dalis (pastato B dalis), į pastato B dalį patenka patalpos, pažymėtos šiais indeksais: nuo 1-7 iki 1-11, nuo 2-1 iki 2-3; 2018-10-29 atsakymu atsakovai nesutiko su šiuo pasiūlymu, nurodydami, kad pasiūlymas nėra lygiavertis dalims bendrojoje nuosavybėje, neatitinka dalių nuosavybėje, bendraturčių poreikių ir interesų, pažeidžia bendraturčių teises, nes siūlomo padalinimo atveju ieškovams atitektų didesnė vertė negu iš tikrųjų priklausytų; 2018-10-29 atsakyme ieškovams buvo pasiūlyta pastato B dalį prisiskirti savo nuosavybėn turto pasidalijimo atveju; 2019-04-02 ieškovai atsakovams pasiūlė atidalyti pastatą, kad atsakovams atitektų pastato A dalis, ieškovai paprašė pasiūlymo priėmimo atveju nurodyti, kokio dydžio kompensaciją atsakovai sutinka sumokėti ieškovams už atsakovams atitenkančią vertingesnę pastato A dalį; 2019-04-24 atsakymu į 2019-04-02 pasiūlymą atsakovai pažymėjo, kad jiems tinkamas turto pasidalijimo natūra būdas, kai jiems nuosavybės teise atitektų plane nurodyta 48/100 dalis pastato patalpų (350,06 m2); 2019-05-06 ieškovai pakartotinai paprašė nurodyti, kokio dydžio kompensaciją atsakovai sutinka sumokėti ieškovams už atsakovams atiteksiančią vertingesnę pastato dalį. Šis susirašinėjimas leidžia teismui daryti išvadą, kad atsakovai iš esmės ikiteisminėje ginčo stadijoje neprieštaravo, kad jiems atitektų ieškiniu siūloma pastato dalis, šią dalį jie nurodė kaip vertingesnę, patys tokį pasiūlymą pateikė; šalių derybos nutrūko, atsakovams neišreiškus pozicijos dėl kompensacijos, tačiau ieškovai ieškiniu siūlydami atsakovams vertingesnes pastato patalpas, ką pripažino atsakovai, kompensacijos neprašo, kaip nurodė ieškovų atstovas teisme dėl to, kad ieškovas ir atsakovas yra broliai. Nors atsakovų atstovas nurodė, kad pasiūlymas dėl atidalijimo be kompensacijos ikiteisminio tyrimo stadijoje ieškovų nebuvo pasiūlytas, tačiau kaip matyti iš teismui šalių pateikto susirašinėjimo, ieškovai 2019-04-24 pasiūlymą atsakovams išsiuntė 2019-05-07, nurodydami atsakymą pateikti per 7 dienas nuo rašto gavimo, atsakymas atsakovų pateiktas nebuvo; ieškinys teisme gautas 2019-07-26, taigi atsakovai turėjo pakankamai laiko deryboms, pažymint, kad ir patys turėjo iniciatyvą teikti ieškovams jų pasiūlytą atidalijimo variantą, nereikalaujant iš atsakovų kompensacijos, pažymint, kad kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant dėl bendrosios dalinės nuosavybės atidalijimo, pabrėžiama visų bendraturčių pareiga išnaudoti visas galimybes suderinti savo valią dėl bendro daikto, bendradarbiauti, kooperuotis ir aktyviai ieškoti visiems bendraturčiams priimtino sprendimo būdo bei optimaliausio atidalijimo varianto (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. C. v. Č. R., bylos Nr. 3K-3-452/2014), dėl ko nėra pagrindo išvadai, kad ieškovams ikiteisminėje ginčo stadijoje neatskleidus pasiūlymo be kompensacijos, ieškovų projektas nesvarstytinas teisme.

28Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis - prekybos. Kaip matyti iš 2017-04-04 kadastrinių matavimų bylos, pastate yra centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų, komunalinis vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Kaip matyti iš 2017-04-04 kadastrinių matavimų bylos, 2019-06-07 pastato padalijimo projekto, šalių paaiškinimų, pastato A ir B dalys gali būti techniškai atskirtos pagal patalpas, į kurias galima patekti pro atskirus įėjimus, galimos savarankiškos elektros, vandens, šilumos tiekimo sistemos; atskirtos pastato dalys galėtų būti naudojamos pagal prekybos paskirtį - tai patvirtina pastate esančios patalpos ir jų išsidėstymas: pastato B dalyje prekybinė patalpa yra antrame aukšte (2-1), o A dalyje prekybos salės yra pirmame aukšte (1-3) ir antrame aukšte (2-8); tiek pastato A dalyje, tiek B dalyje yra sandėliavimo patalpos; A dalyje sandėliai yra įrengti pirmame ir antrame aukšte (1-5, 1-6, 2-4), o B dalyje - pirmame aukšte (1-7, 1-8, 1-10, 1-11); tiek pastato A dalyje, tiek B dalyje yra kabinetai - visi kabinetai įrengti antrame aukšte: A daliai priskirtini du kabinetai (2-6, 2-7), o B daliai - vienas kabinetas (2-3); tiek pastato A dalyje, tiek B dalyje yra sanitariniai mazgai; A dalyje sanitarinis mazgas yra įrengtas antrame aukšte (2-5), o B dalyje - tiek pirmame (1-9), tiek antrame aukšte (2-2); 2019-06-14 UAB „Sūduvos vandenys" pažyma patvirtina, kad į pastatą yra įvesti du geriamojo vandens tiekimo įvadai bei kad bendraturčiams pageidaujant galima įrengti antrą vandens apskaitą; nors šiluminis mazgas yra patalpoje R-2, pagal 2019-06-18 UAB ( - ) pažymą, techniškai galima atskirti šildymo sistemas, aptarnaujančias A ir B dalis. Taigi nagrinėjamu atveju siūloma pastatą atidalinti į atskiras izoliuotas patalpas, kai šalims nebelieka jokių bendro naudojimo patalpų; ieškovų siūlomas pastato padalijimo projektas yra techniškai galimas, yra galimybės atlikti pertvarkymus, nepadarant neproporcingos žalos daikto paskirčiai. Ieškovų atstovas nurodė, kad ginčo dėl galimų pertvarkymų nėra, kiekviena šalis įgyvendindama savo nuosavybės teisę, atliks reikalingus pakeitimus, atsakovai tam neprieštaravo, nenurodė, kad techniškai būtų neįmanoma atskirti šilumos mazgo, galimybės turėti vandenį, ar elektrą, galimi atskiri įėjimai, dėl darbų sąmatos ar galimų išlaidų padalijimo, ginčo nekėlė nė viena šalis. Kartu pažymėtina, kad prašomas suformuoti atskiras daiktas turi atitikti idealiąją bendraturčio dalį bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, jeigu tai objektyviai ir techniškai įmanoma. Dėl to, prieš atidalijant bendraturčio dalį, būtina išsiaiškinti, ar nėra ginčo dėl dalies dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-476/2009). Nagrinėjamu atveju pagal esamą patalpų plotą ir jų išdėstymą, atskirti pastatą, kad bendraturčiam tektų po idealiąją bendraturčio dalį bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, neįmanomas. Ieškovų siūlomas atidalijimo natūra būdas, o būtent ieškovams atitenka 52/100 (379,78 m2), atsakovams 48/100 (350,06 m2), nors bendraturčiai ginčo pastą valdo po ½. Tačiau svarbu įvertinti, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovai nepareiškė pretenzijų dėl jiems siūlomos 48/100 pastato dalies, kaip pažeidžiančios jų interesus; kaip matyti iš 2018-10-29 atsakovų atsakymo ieškovams, atsakovai nurodo, kad “ <..> patalpos 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, R-1, R-2 yra statinio reprezentacinėje dalyje, esančioje arčiau pagrindinės V. K. gatvės, jau pritaikytos prekybos veiklai ir yra statinio pagrindinės patalpos, <...> tokio siūlomo padalijimo atveju Jums atitektų didesnė vertė negu iš tikrųjų priklausytų, būtų sudarytos sąlygos Jums praturtėti mūsų sąskaita“. Taigi nustatyta, kad ginčo dėl dalies dydžio nėra; kompensacijos nė viena šalis neprašo.

29Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bendraturčio nesutikimas turi būti protingai motyvuotas, pagrįstas, atskleisti projektinio pasiūlymo neigiamą poveikį, grėsmę jo, kaip bendraturčio, teisėms ir teisėtiems interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2009; 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-571/2009). Protingais motyvais teismas gali pripažinti faktais, specialistų išvadomis, kitais patikimais duomenimis pagrįstus argumentus, kurie patvirtina, kad rekonstrukcija lems (lemia) esminį kito bendraturčio naudojimosi savo nuosavybe pablogėjimą arba pakeis (pakeičia) bendraturčių gyvenimo ar veiklos sąlygas, buvusias iki rekonstrukcijos, kitaip nei nustatyta statybos techniniais dokumentais, teisės normomis, reglamentuojančiomis statinio saugos ir eksploatavimo sąlygas, pvz., pablogėja esama pastato techninė būklė, neišlieka galimybės patekti į kelius ir gatves, neišlaikomi atitinkamų higienos standartų reikalavimai dėl triukšmo, vibracijos, oro taršos ir kitos sąlygos, nustatytos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1064/2003; 2008 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2008; kt.). Nei vienos iš paminėtų faktinių aplinkybių, atsakovai neįrodinėjo, neatskleidė projektinio pasiūlymo neigiamo poveikio, o atsakovų nurodytas techninis reglamentavimas, nepaneigia ieškovų pozicijos dėl projekto įgyvendinimo.

30Nagrinėjamu atveju atsakovai nesutikimą su ieškovų pasiūlytu projektu grindžia tuo, kad pagal tokį projektą negalima būtų suformuoti dviejų atskirų nekilnojamųjų turto objektų su atskirais unikaliais numeriais, nors teisme tiek atsakovas, tiek jo atstovas nenurodė, kad toks projektas pažeistų jų teises, tačiau atidalijimą sieja būtent su dviejų atskirų nekilnojamųjų turtinių vienetų, turinčių atskirus unikalius numerius sukūrimą. Paruošiamuosiuose dokumentuose ir 2020-05-31 rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 11 str. 3 d. kai statinys yra padalytas į patalpas ar butus, kurie įregistruoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, nekilnojamojo turto registre registruojamos daiktinės teisės tik į butus ir patalpas, o ne į statinį. Taigi, jeigu ieškovai siekia įregistruoti kiekvienos iš šalių atskirą nuosavybės teisę į pastato patalpas, tai turi būti atlikti veiksmai panaikinant pastatą kaip nekilnojamojo turto objektą ir vietoj jo sukuriant du naujus nekilnojamojo turto objektus pastate esančių patalpų (priskirtinų ieškovų ir atsakovų nuosavybėn) pagrindu. Kadastro duomenys nekilnojamojo turto kadastre keičiami to turto savininko prašymu, pateikiant tuos pakeitimus patvirtinantys dokumentai ir nauja nekilnojamojo turto objekto kadastro byla (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534, 84 p.). Sąlygas formuoti naujus nekilnojamojo turto objektus ir nustatyti jų kadastro duomenis nustato statybos techninio reglamentas STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka" (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-30 įsakymu Nr. Dl-971). Šio reglamento 113 p. nustato, kad formuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus nustatyta tvarka užbaigtuose statyti statiniuose šio reglamento 118 punkte nurodytais būdais, rengiama šio reglamento 114 punkte nurodytos sudėties naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schema, kurią rengti turi teisę Statybos įstatymo 16 str. 1 d. nurodyti asmenys. Šie specialiąją kvalifikaciją turintys asmenys ir turi detaliai nustatyti kokie konkretūs dokumentai turi būti sudaromi konkretaus objekto ir jo pertvarkymo užduoties atveju. Teismas tokios kvalifikacijos neturi, ieškovai irgi nėra pateikę jokio dokumento, kuris būtų sudarytas Statybos įstatymo 16 str. 1 d. nurodyto asmens. Kad išdėstytos teisinės aplinkybės turi ir praktinę reikšmę, patvirtina ir pateikiami su statinių duomenų registravimų susijusių institucijų oficialūs vieši komentarai ir konsultacijos, jų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Taip Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos savo interneto svetainėje vtpsi.lrv.lt nurodo, kad nekilnojamojo turto objektai formuojami pagal statybos techninio reglamento STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka" nuostatas, tas turi būti daroma, naudojantis statinio projektuotojo/architekto paslaugomis, nes turi būti parengti atitinkami statyboms vykdyti ir kadastro duomenims nustatyti dokumentai. Nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatyto ir sutvarkymo svarba bei pirmenybė akcentuojama ir Nekilnojamojo turto registro bei Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo VĮ Registrų centras interneto svetainėje https://info.registrucentras.lt/. Jo konsultacijoje pabrėžiama įstatyminė nuostata, kad daiktinių teisių registravimas galimas tik pagal tuos statinio kadastro duomenis, kurie yra įregistruoti, t. y. negalima pripažinti vieno iš bendraturčio asmeninės nuosavybės į nekilnojamojo turto objekto dalį, jeigu ji nėra atidalinta pagal kadastro duomenis. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 8 str. 6 d. numato nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo detalią tvarką ir reikalavimus, nekilnojamojo daikto planų bei kadastro duomenų formų turinį ir parengimo bei nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos suformavimo tvarką nustato Kadastro nuostatai. Kad ieškovams žinomos nekilnojamojo turto daiktų formavimo taisyklės, patvirtina ir jų atstovo elektroninis susirašinėjimas su atsakovų advokatu R. Č. dėl taikos sutarties sudarymo, bet kokiais neaiškumais stengsis pasinaudoti ieškovų kontroliuojama UAB „( - )is“ ir toliau siekdama išlaikyti visų esminių pastato patalpų naudojimo kontrolę mažiausiomis sąnaudomis, apsisaugoti nuo iškeldinimo. Šiuo atžvilgiu atsakovų priešieškinio reikalavimai yra aiškesnis ir konkretesni, nes pagal juos sukuriamos aiškios ir konkrečios šalių teisės ir pareigos - nustatoma naudojimosi tvarka, iš kurios aišku, kokiomis patalpomis kuri šalis naudojasi savarankiškai, t. y. beveik savarankiško savininko statusu, kiekvienai iš šalių suteikiama teisė parengti dokumentus dėl patalpų atidalijimo, kiekvienos iš šalių nuosavybėn priskiriant patalpas, kurios tai šaliai priskirtos naudotis pagal naudojimosi tvarką. Parengus atitinkamus dokumentus dėl pastato (bendrosios dalinės nuosavybės) atidalijimo, būtų pagrindas registruoti kadastro duomenų pakeitimus ir tuo pačiu kiekvieno šalies savarankišką nuosavybės teisę į jai priskirtą nekilnojamojo turto objektą, dėl to reikalauti teismo sprendimo, jeigu teismo sprendimu patvirtintos naudojimosi tvarkos sąlygų tam nepakaktų. Tačiau su tokia atsakovų išvada nėra pagrindo sutikti, o pateiktos konsultacijos, nėra analogiškos bylos aplinkybėms ar skirtos šalių ginčo teisiniams sureguliuoti.

31Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio kadastro objektais laikomi žemės sklypas, statinys bei patalpa, suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnyje nustatyti nekilnojamųjų daiktų formavimo būdai, tarp kurių yra ir tokie: padalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį daiktą į atskirus nekilnojamuosius daiktus (1 dalies 2 punktas), atidalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo daikto dalis ir jas suformuojant kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus (1 dalies 3 punktas) ir kt. Tačiau tai yra vienas iš nekilnojamųjų daiktų formavimo būdų ir negali paneigti nuosekliai teismų formuojamos praktikos dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal patalpas, kuria paruošiamuosiuose dokumentuose remiasi ieškovai; be to teisme apklausta Registrų centre registratore dirbanti D. M. patvirtino, kad Registrų centras registruos asmeninę nuosavybę į patalpas; nors liudytoja O. K. tvirtino, kad pagal tokį projektą galima nustatyti tik naudojimosi tvarką, tačiau teisme pripažino esanti matininkė ir neturinti kompetencijos spręsti kaip toks projektas gali būti registruojamas, todėl teismas šios liudytojos parodymais, byloje nesiremia. Atsakovai nepagrįstai atidalijimą išimtinai sieja tik su atskirų nekilnojamųjų objektų, turinčių atskirus unikalius numerius, formavimu, statybos techninio reglamento STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka" įgyvendinimu. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2019 m. birželio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-204-248/2019 panaikino apeliacinės instancijos teismo sprendimą, nurodęs, kad nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad projektinis pasiūlymas negali būti tinkamas ir pakankamas atidalijimo pagrindimo dokumentas, tam visais atvejais turi būti pateiktas atidalijimo projektas, t. y. normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma (Statybos įstatymo 2 straipsnio 61 dalis). Tokiai pozicijai pagrįsti teismas nenurodė nei teisės normos, reikalaujančios tokio projekto, nei atitinkamos teismų praktikos. Kasacinis teismas cituojamoje byloje pažymėjo, kad teikiamo atidalijimo natūra pasiūlymas turi būti pakankamai informatyvus, vizualizuotas, neprieštarauti imperatyvioms teisės normoms, įgyvendinamas techniškai, atitikti pagrindinius atskiram nekilnojamojo turto objektui keliamus reikalavimus (atsižvelgiant į tai, kad tokie objektai ne naujai statomi, o formuojami (atidalijami) iš jau esančio), atitikti dalis pagal nuosavybės teisę, nepadaryti neproporcingos žalos daiktui. Pasiūlymo pagrindimui gali būti pateiktas tiek su teisės aktuose nurodytomis institucijomis suderintas (patvirtintas) projektas, tiek ir projektinis pasiūlymas bei kiti dokumentai, papildantys (paaiškinantys) projektinį pasiūlymą, tačiau visais atvejais savo turiniu jie turi būti pakankami siūlomų sprendinių tinkamumui pagrįsti. Teikiami dokumentai gali priklausyti ir nuo atidalijamo turto objekto rūšies bei paskirties.

32Atsakovai nurodo, kad norėdami atlikti bet kokius darbus, bus priversti tokių darbų atlikimą derinti su ieškovais, todėl neabejotina, kad ginčas dėl darbų bus iš naujo sprendžiamas teisme, o atidalijus pastatą UAB „( - )“ sieks apsisaugoti nuo iškeldinimo. Tačiau teismas pažymi, kad kasacinis teismas kaip tik formuoja praktiką, kad, nutrūkus bendrosios dalinės nuosavybės teisiniams santykiams, akivaizdžiai palengvėja ir supaprastėja subjektinių teisių, sudarančių nuosavybės teisės turinį, įgyvendinimas, nes bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas po (visiško) atidalijimo (natūra) tampa atskirais asmeninės nuosavybės objektais ir tada kiekvienas turto savininkas atskirai sprendžia, kaip įgyvendinti savo nuosavybės teisę.

33Nors atsakovai nurodo, kad priešieškinio reikalavimai yra aiškesni ir konkretesni, nes pagal juos sukuriamos aiškios ir konkrečios šalių teisės ir pareigos - nustatoma naudojimosi tvarka, iš kurios aišku, kokiomis patalpomis kuri šalis naudojasi savarankiškai, t. y. beveik savarankiško savininko statusu, kiekvienai iš šalių suteikiama teisė parengti dokumentus dėl patalpų atidalijimo, kiekvienos iš šalių nuosavybėn priskiriant patalpas, kurios tai šaliai priskirtos naudotis pagal naudojimosi tvarką, o parengus atitinkamus dokumentus dėl pastato (bendrosios dalinės nuosavybės) atidalijimo, būtų pagrindas registruoti kadastro duomenų pakeitimus ir tuo pačiu kiekvieno šalies savarankišką nuosavybės teisę į jai priskirtą nekilnojamojo turto objektą, dėl to reikalauti teismo sprendimo, jeigu teismo sprendimu patvirtintos naudojimosi tvarkos sąlygų tam nepakaktų. Tačiau atsakovai nepateikė duomenų, kodėl prašydami nustatyti pastato naudojimosi tvarką analogiškai tokią, kokia ieškovai prašo atidalinti, kurie patvirtintų, kad būtent naudojimosi tvarka išspręstų tarp šalių ne vienerius metus kylančius konfliktus ir padėtų jų išvengti ateityje, kai atsakovas nurodė nepatenkantis į patalpas, tik mokantis mokesčius. Teisme byla buvo nagrinėjama beveik metus, atsakovai tikslino priešieškinį kelis kartus, bet taip ir nepateikė savo atidalijimo varianto, ar duomenų, kad atsakovams priimtinas atidalijimo variantas būtų pradėtas, bet dėl ieškovų nesutikimo ar kitų kliūčių, neužbaigtas. Atsakovai nurodė teisinį reglamentavimą, tačiau nepateikė specialistų išvados ar kt. įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų pripažinti atsakovų argumentus dėl patalpų atidalijimo projekto neatitikties statybos techninių reglamentų reikalavimams. Atmestini atsakovų argumentai kaip nepagrįsti, kad ieškovai teikdami alternatyvų reikalavimą dėl naudojimosi tvarkos nustatymo, netiesiogiai pripažįsta projekto atidalijimo technines kliūtis, nes teismas bylos nagrinėjimo metu tokių kliūčių nenustatė; be to šalių atstovų susirašinėjimas ir projektinis taikos sutarties variantas dėl pastato atidalijimo, sukuriant du turtinius vienetus su atskirais unikaliais vienetais, gali būti vertinamas kaip atidalijimo natūra variantas, tačiau šioje byloje toks pasiūlymas nepateiktas, kartu pažymint, kad nesuderintos taiko sutarties sąlygos tik dar kartą patvirtina šalių nesutarimus, dėl ko atidalijimas natūra būtent ir yra būdas kuo greičiau atkurti tarp šalių teisinę taiką (CPK 2 straipsnis).

34Teismas remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, daro išvadą, kad ieškovų siūlomas atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės variantas atitinka materialiosios teisės normas, reglamentuojančias aptariamą bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo būdą, ieškovų siūlomas 2019-06-07 pastato padalijimo projektas yra procedūriškai ir techniškai priimtinas (įmanomas), o patikimų duomenų, kurie paneigtų šį projektą, atsakovai nepateikė, todėl ieškinys dėl pastato atidalijimo natūra, tenkintinas, atmetant ieškovų alternatyvų reikalavimą dėl naudojimosi tvarkos nustatymo. Tenkintinas ir ieškinio reikalavimas dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo, nes dėl to nėra ginčo. Atitinkamai atmestinas 2020 m. vasario 25 d. atsakovų patikslinto priešieškinio reikalavimas dėl ginčo pastato naudojimosi tvarkos nustatymo ir priešieškinio reikalavimas dėl naudojimosi tvarkos žemės sklypu nustatymo.

35Ieškovai reiškia 135,58 Eur turtinį reikalavimą, susijusį su bendru turtu ir prašo priteisti 5 procentų metines procesines palūkanas nuo šios sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad su ieškiniu teikiama 2018-09-14 ieškovo ir VĮ Registrų centras sudaryta nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų atlikimo sutartis, VĮ Registrų centras 2018-09-17 sąskaitos Nr.18647701-2, Nr.18647712- 2, 2019-06-07 sąskaitos Nr.20995663-1, Nr.20995670-1 ir jų apmokėjimo kvitai patvirtina, kad ieškovai yra patyrę 271,16 Eur išlaidų už pastato atidalijimui, naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymui būtinų dokumentų parengimą, prieš tai atlikus kadastro darbus; ieškovų veiksmai, siekiant atsidalinti pastatą bei nustatyti naudojimosi žemės sklypu tvarką, yra atlikti ir atsakovų naudai; ieškovų apmokėtų kadastro darbų, susijusių su bendru turtu, atlikimas taip pat yra svarbus visiems bendraturčiams, nes jų pagrindu buvo galima sklandžiai ir tinkamai atlikti kitus veiksmus - parengti pastato atidalijimo projektą ir žemės naudojimosi planą. Atsakovai nurodo, kad niekada neprieštaravo dalintis išlaidas ir ieškovai to nenurodo, jie dėl prašomos priteisti sumos atlyginimo niekada nebuvo pateikę atsakovams jokio reikalavimo, jokių tas išlaidas pagrindžiančių dokumentų; 135,58 Eur reikalavimui pagrįsti ieškovai pateikia VĮ Registrų centro 2018-09-17 ir 2019-06-07 sąskaitas be jokio paaiškinimo kaip konkrečiai jos susijusios su bendro turto tvarkymu; kiek galima suprasti iš kitų prie ieškinio pridėtų dokumentų, viena 2019-06-07 datos sąskaita (50,29 Eur), susijusi su Žemės sklypo plano jo naudojimosi tvarkai parengimu, o kita 2019-06-07 datos sąskaita (30,29 Eur), susijusi su 2019-06-07 dokumento, įvardijamo kaip „Pastato padalinimo projektas", sudarymu; 2018-09-17 sąskaitos (190,58 Eur), susijusios su 2018-09-17 datos Žemės sklypo plano jo naudojimosi tvarkai parengimu, t. y. planu, kuris pačių ieškovų buvo pripažintas netinkamu ir juo ieškinys negrindžiamas; 2019-06-07 dokumento „Pastato padalinimo projektas" sudarymas irgi niekaip nesusijęs su bendro turto tvarkymu, jis sudarytas tik ieškovų interesais ir apskritai jo paskirtis nėra aiški; tokiu būdu atsakovai turi pagrindą pripažinti dėl bendro turto patirtomis išlaidas pagal VĮ Registrų centras 2019-06-07 sąskaita 50,29 Eur sumai, o atsakovams tenkanti atlyginti dalis yra - 25,15 Eur. Šią sumą atsakovai pripažįsta, ją yra sumokėję bylos nagrinėjimo metu. Byloje įrodytos ieškovų nurodytos išlaidos dėl kadastrinių matavimų, žemės naudojimo planų ir pastato atidalijimo projektų, kurie reikalingi sprendžiant tarp bendraturčių iškilusį ginčą. Bendraturtis turi teisę į nuostolių, kuriuos jis turėjo dėl bendro daikto valdymo, atlyginimą. Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis, iš atsakovų solidariai ieškovams priteistina 110,43 Eur, nes 25,15 Eur jau sumokėjo (CK 4.76 str.). Dėl solidarios prievolės pasisakytina, kad pagal CK 6.6 straipsnio 1 dalį solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. CK 3.109 straipsnio 1 dalies 6 punktas numato, kad iš bendro sutuoktinių turto vykdomos solidariosios sutuoktinių prievolės mokėjimo grynais pinigais). Sutiktina su atsakovų argumentais, kad apie šią skolą atsakovai sužinojo tik bylą iškėlus teisme, jiems terminas įvykdyti piniginę prievolę nustatytas nebuvo, kai tuo tarpu pagal CK 6.210 str. 1 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Dėl nurodyto nėra pagrindo skaičiuoti atsakovams 5 procentų procesines metines palūkanas, todėl šis reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas. Dėl neišspręstų priešieškinio reikalavimų ir rėmimosi prejudiciniais faktais įrodinėjimo procese

36Teismas tenkino ieškinio reikalavimą dėl ginčo pastato atidalijimo, atmesdamas atsakovų priešieškiniu pareikštą reikalavimą dėl naudojimosi pastatu tvarkos nustatymu. Atsakovai priešieškiniu taip pat prašo nustatyti, kad E. S. ir E. S. pereina visos nuomotojo teisės ir pareigos pagal 2014-07-01 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su ( - ) teismo sprendimo nustatyti naudojimosi tvarką įsiteisėjimo dienos mėnesio paskutinę dieną. Byloje nėra ginčo, kad bendraturčiai 2014 m. liepos 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi dalį jiems priklausančių patalpų (pažymėtų indeksais 2-1, 2-2, 2-3; 185 m2) išnuomavo ( - ). Pažymėtina, kad pagal CK 6.494 straipsnio 1 dalį, kai išnuomoto daikto nuosavybės teisė iš nuomotojo pereina kitam asmeniui, registruotina nuomos sutartis lieka galioti naujam savininkui, jeigu iš nuomos sutarties atsiradusios teisės įstatymų nustatyta tvarka buvo įregistruotos viešame registre, todėl reikalavimas yra perteklinis, be to teismas pastatą padalijo natūra, o reikalavimas siejamas su naudojimosi tvarkos nustatymu, todėl atmestinas.

37Atsakovai taip pat priešieškiniu prašo, kad E. S. ir E. S. turi per 30 dienų nuo teismo sprendimo nustatyti naudojimosi tvarką įsiteisėjimo dienos atlaisvinti ir perdavimo-priėmimo aktu perduoti R. S. ir Ž. S. be jokių apsunkinimų pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris: ( - )) patalpas, pažymėtas indeksais 1-1 (3,70 m2), 1-2 (7,40 m2), 1-3 (131,33 m2), 1-4 (6,66 m2), 1-5 (14,51 m2), 1-6 (15,90 m2), 2-4 (29,75 m2), 2- 5 (4,07 m2), 2-6 (14,62 m2), 2-7 (24,18 m2), 2-8 (86,67 m2), R-l (6,55 m2), R-2 (4,72 m2) ir žemės sklypo dalį, kuri pagal nustatytą naudojimosi tvarką priskiriami naudotis R. S. ir Ž. S.. E. S. ir E. S., neįvykdžius šios pareigos, R. S. ir Ž. S. turi teisę vienašališkai patekti į pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris ( - )) patalpas, pažymėtas indeksais 1-1 (3,70 m2), 1-2 (7,40 m2), 1-3 (131,33 m2), 1-4 (6,66 m2), 1-5 (14,51 m2), 1-6 (15,90 m2), 2-4 (29,75 m2), 2-5 (4,07 m2), 2-6 (14,62 m2), 2-7 (24,18 m2), 2-8 (86,67 m2), R-l (6,55 m2), R-2 (4,72 m2), ir jomis naudotis pagal naudojimosi tvarkos sąlygas, imtis priemonių savo vardu pašalinti bet kokius šių patalpų ir žemės sklypo dalies, priskirtos jiems naudotis, apsunkinimus, kurie atsirado iki naudojimosi tvarkos patvirtinimo teismo sprendimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad visais atvejais, kai nekilnojamojo daikto savininko teisių pažeidimas pasireiškia negalėjimu naudotis savo daiktu dėl to, kad kitas asmuo juo naudojasi be jokio teisinio pagrindo, savininko teisės ginamos negatoriniu ieškiniu (CK4.98 str.). Įpareigojimo išsikelti atidalijus iš bendrosios nuosavybės galimybę ir reikalingumą pripažįsta teismų praktika (pvz. Vilniaus apygardos teismo 2012-07-23 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-1567-160/2012). Atsakovas nurodė, kad negali patekti į pastatą, naudotis žemės sklypu, tik moka mokesčius. Šalių konfliktinę situaciją ir ieškovų faktinį pastato ir žemės sklypo naudojimą patvirtina ir Kauno apygardos teisme civilinėje byloje Nr. e2-1038-945/2019 nustatytos aplinkybės, kurios šioje byloje laikytinos kaip prejudiciniai faktai (pagal CPK 182 straipsnio 2 punkto nuostatas nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai)). Todėl nustačius ginčo pastato atidalijimą natūra, o žemės sklypo – naudojimosi tvarką, atsakovams reikalavimą siejant su naudojimosi tvarkos nustatymu, šis reikalavimas tenkintinas iš dalies, nurodant, kad E. S. ir E. S. turi per 30 dienų nuo teismo sprendimo nustatyti naudojimosi tvarką žemės sklypu įsiteisėjimo dienos atlaisvinti ir perdavimo-priėmimo aktu perduoti R. S. ir Ž. S. be jokių apsunkinimų žemės sklypo dalį, kuri pagal nustatytą naudojimosi tvarką priskiriami naudotis R. S. ir Ž. S.; E. S. ir E. S., neįvykdžius šios pareigos, R. S. ir Ž. S. turi teisę vienašališkai patekti į žemės sklypo dalį, priskirtą jiems naudotis.

38Atsakovai taip pat priešieškiniu prašo, kad kiekvienas iš bendraturčių - R. S. ir Ž. S., E. S. ir E. S. be atskiro kito bendraturčio sutikimo turi teisę užmūryti ar užstatyti, kitaip blokuoti esantį praėjimą iš pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris: ( - )) patalpos 1-7, priskirtos naudotis E. S. ir E. S. į patalpą 1-5, priskirtą naudotis R. S. ir Ž. S., tokiu atveju kiekvienas bendraturtis savo sąskaita atlieka patalpų, kurios jiems priskirtos naudoti individualiai, sienų apdailą ir kitokį sutvarkymą. Ieškovų atstovas nurodė nesuprantantis tokio reikalavimo, kuris reiškiamas ir už ieškovus, todėl prašo palikti šį reikalavimą nenagrinėtu. Šiuo atveju patalpos 1-5 tenkinus ieškinio reikalavimą atidalinti pastatą natūra priteistos atsakovams; patalpos 1-7 - ieškovams. Ieškovų atstovui patvirtinus, kad dėl to nėra ginčo, nes atsakovai niekada ieškovams nėra kėlę tokio reikalavimo, atsakovams reiškiant reikalavimą ir už ieškovus, teismui paprašius jį patikslinti, atsakovų atstovas nurodė palaikantis, nėra pagrindo tokį reikalavimą tenkinti, kai nėra ginčo. Teismas sprendimu negali sureguliuoti visų galimų situacijų dėl kurių ateityje gali kilti ginčas, teismas gina teises CK 1.138 str. numatytais būdais, tačiau atsakovai savo teisių pažeidimo reikšdami tokį reikalavimą nenurodė, ieškovų sutikimo neprašė, neišnaudojus galimybių susitarti iki teismo, reikalavimas paliktinas nenagrinėtu.

39Atsakovai taip pat priešieškiniu prašo nustatyti, kad ieškovai E. S. ir E. S. turi teisę per 90 dienų nuo teismo sprendimo patvirtinti naudojimosi tvarką įsiteisėjimo dienos pasidaryti vandens ir centrinio šildymo atšaką nuo įvadų, esančių R. S. ir Ž. S. naudojimui priskirtose pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris: ( - )) patalpose, pažymėtose indeksais R-l, R-2, įsirengiant atskirus apskaitos prietaisus E. S. ir E. S. priskirtose naudotis pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris ( - )) patalpose. E. S. ir E. S. turi teisę šia galimybe nesinaudoti, jeigu nepageidauja naudotis šiais inžinieriniais tinklais. Ieškovų atstovas nurodė nesuprantantis tokio reikalavimo, kuris reiškiamas už ieškovus, todėl prašo palikti šį reikalavimą nenagrinėtu. Kaip matyti iš reikalavimo, atsakovai prašo ieškovams nustatyti teisę per 90 nuo teismo sprendimo patvirtinti naudojimosi tvarką įsiteisėjimo dienos pasidaryti vandens ir centrinio šildymo atšaką nuo įvadų, esančių R. S. ir Ž. S. naudojimui priskirtose pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris: ( - )) patalpose, pažymėtose indeksais R-l, R-2, įsirengiant atskirus apskaitos prietaisus E. S. ir E. S. priskirtose naudotis pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris ( - )) patalpose, šios patalpos atsakovams teismo sprendimu paskirtos nuosavybėn, tačiau ieškovų atstovas nurodė, kad ieškovai neprašo suteikti jiems teisę pasidaryti vandens ir centrinio šildymo atšaką nuo įvadų, esančių patalpose, pažymėtose indeksais R-l, R-2, o atsakovai neįrodė kaip toks reikalavimas yra susijęs su atsakovų teisių gynimu, todėl nesant tarp šalių ginčo, reikalavimas paliktinas nenagrinėtu.

40Atsakovai taip pat priešieškiniu prašo nustatyti, kad kiekvienas iš bendraturčių - R. S., Ž. S., E. S. ir E. S. be atskiro kito bendraturčio sutikimo turi teisę gauti specialiuosius architektūros reikalavimus ir prisijungimo sąlygas, pateikti dokumentus statybas leidžiančiam dokumentui gauti ir jį gauti, gauti ir rengti kadastro duomenų pakeitimo ir kitus dokumentus dėl pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris ( - )) patalpų atidalijo į atskirus nekilnojamojo turto objektus, kai R. S. ir Ž. S. naudojimui priskirtos patalpos bei E. S. ir E. S. naudojimui priskirtos patalpos formuojamos kaip du atskiri nekilnojamojo turto objektai turintys atskirus unikalius numerius, taip pat kai keičiama šiuos veiksmus inicijuojančiam bendraturčiui priskirtų naudotis patalpų paskirtis. Ieškovų atstovas nurodė nesuprantantis tokio reikalavimo, kuris reiškiamas ir už ieškovus, todėl prašo palikti šį reikalavimą nenagrinėtu. Byloje tenkintas ieškinys dėl pastato atidalijimo natūra. Atsakovai, prašydami leisti be ieškovų sutikimo gauti specialiuosius architektūros reikalavimus ir prisijungimo sąlygas, pateikti dokumentus statybas leidžiančiam dokumentui gauti ir jį gauti, gauti ir rengti kadastro duomenų pakeitimo ir kitus dokumentus dėl pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris ( - )) patalpų atidalijo į atskirus nekilnojamojo turto objektus, kai R. S. ir Ž. S. naudojimui priskirtos patalpos bei E. S. ir E. S. naudojimui priskirtos patalpos formuojamos kaip du atskiri nekilnojamojo turto objektai turintys atskirus unikalius numerius, taip pat kai keičiama šiuos veiksmus inicijuojančiam bendraturčiui priskirtų naudotis patalpų paskirtis, teismui nepateikė duomenų, kad buvo dėl to kreiptasi į ieškovus. Pagal įstatymą bendraturčių sutikimas dėl atidalijimo reiškia ne abstraktų, o konkretų bendraturčių sutikimą, t. y. sutikimas duodamas ne bendrai teisei į statybą įgyvendinti, bet konkretiems statybos darbams atlikti, kurie nei ieškovams, nei teismui nenurodyti. Pažymėtina, kad ginant ginčijamą teisės į statybą įgyvendinimo būdą ir sąlygas, būtina nurodyti konkrečius statybos darbus, statybos paskirtį ir netgi jos atlikimo orientacinį laikotarpį, kas šiuo atveju nenurodyta; nėra ginčo dėl pastato paskirties tarp šalių, todėl neišnaudojus galimybių šalims susitarti iki teismo, reikalavimas paliktinas nenagrinėtu.

41Atsakovai taip pat priešieškiniu prašo nustatyti, kad atsakovai turi teisę įrengti ne aukštesnę kaip 1 m mūrinę ar metalinę tvorelę ant žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) vidinės 5,80 m ilgio ribos, einančios nuo žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ribos su ( - )iki pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris ( - )) išorinės sienos ir VĮ Registrų centras Marijampolės filialo 2019-06-12 parengtame žemės sklypo naudojimosi tvarkos plane pažymėtos kaip skiriančios bendraturčių atskiram naudojimui skirtas dalis A ir B. Ieškovų atstovas nurodė, kad dėl to ginčo nėra, atsakovai į ieškovus nesikreipė dėl tvorelės. Pažymėtina, kad bendras daiktas valdomas bendraturčių sutarimu, šiuo atveju ieškovai teismui nepateikė duomenų, kad dėl 1 m mūrinės ar metalinės tvorelės ant žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) vidinės 5,80 m ilgio ribos, einančios nuo žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ribos su ( - )mieste iki pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris ( - )) išorinės sienos, tarp šalių būtų ginčas, kad atsakovai dėl to kreipėsi į ieškovus, teikė pasiūlymus, eskizus, nėra, todėl neišnaudojus galimybių šalims susitarti iki teismo, reikalavimas paliktinas nenagrinėtu.

42Atsakovai prašo pripažinti negaliojančia E. S., E. S. ir UAB „( - )is" sudarytą 2016-02-26 panaudos sutartį ir iškeldinti UAB „( - )" iš žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) adresu ( - ) dalies VĮ Registrų centras Marijampolės filialo parengto 2019-06-12 datos žemės sklypo naudojimosi tvarkos plane pažymėtos C raide (205 m2 ploto) ir A raide (410 m2 ploto), priskirtų naudotis R. S. ir Ž. S. individualiam naudojimui (pažymėta A raide) ar bendram naudojimui (pažymėta C raide) ir iš pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris ( - )) adresu ( - ) patalpų, matininko V. P. 2017-04-04 sudarytoje Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje Nr. ( - ) pažymėtų indeksais 1-1 (3,70 m2), 1-2 (7,40 m2), 1-3 (131,33 m2), 1-4 (6,66 m2), 1-5 (14,51 m2), 1-6 (15,90 m2), 2-4 (29,75 m2), 2-5 (4,07 m2), 2-6 (14,62 m2), 2-7 (24,18 m2), 2-8 (86,67 m2), R-1 (6,55 m2), R-2 (4,72 m2), priskirtų individualiai naudoti R. S. ir Ž. S., ar jų nuosavybėn.

43Byloje nėra ginčo, kad 2016 m. vasario 26 d. ieškovai ir UAB „( - )is“ sudarė negyvenamųjų patalpų panaudos sutartį, kuria ieškovai (panaudos davėjai) perdavė laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudotis ½ jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklausančius 545,41 kv. m. bendro ploto patalpas ( - ), pastato unikalus Nr. ( - )ir teritoriją ( - ) ha ( - ) (sutarties 1 p.). Atsakovai ginčija šią sutartį Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-498-248/2016 pateiktu teisės aiškinimu, kad, vadovaujantis CK 4.75, 4.78 straipsnių nuostatomis, bendrosios nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto objekto dalimi be bendraturčių sutikimo galima disponuoti tik tuo atveju, jeigu ta dalis yra aiškiai identifikuota ją atidalijant iš bendrosios nuosavybės arba nustatant naudojimosi turtu tvarką, nors ginčijama panaudos sutartis sudaryta be atsakovų sutikimo, o dalis, kuri perduota kaip panaudos dalykas, nei atidalinta iš bendrosios dalinės nuosavybės, nei jai nustatyta naudojimosi tvarka. Kaip minėta atsakovai kreipėsi į Kauno apygardos teismą, pareikšdami ieškinį UAB „( - )is“, tretiesiems asmenims E. S., E. S. dėl su negyvenamųjų patalpų nuomos teisiniais santykiais susijusių sumų priteisimo, teismas civilinėje byloje Nr. e2-1038-945/2019 priėmė 2019 m. birželio 13 d. sprendimą, kuris Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. gegužės 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje, liko nepakeistas, iš Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 13 d. sprendimo motyvuojamosios dalies (10.4 punktas) pašalinant motyvus, susijusius su 2016 m. vasario 26 d. panaudos sutarties, sudarytos tarp trečiųjų asmenų E. S. ir E. S. ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )is“, teisėtumu. Teismas šiose bylose nustatytas aplinkybes vertina kaip prejudicinius faktus, išskyrus sprendimo 10.4. punktą.

44Ginčo nėra, kad 2016 m. vasario 26 d. panaudos sutartis sudaryta be atsakovų sutikimo, o dalis, kuri perduota kaip panaudos dalykas, nei atidalinta iš bendrosios dalinės nuosavybės, nei jai nustatyta naudojimosi tvarka. CK 4.75 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta pagrindinė bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo taisyklė – bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Ši taisyklė, reiškianti, kad visų su bendru turtu susijusių klausimų sprendimas turi būti grįstas interesų derinimo, proporcingumo, tarpusavio supratimo principais, taikoma bendraturčių vidiniams santykiams, kurie yra daiktinio teisinio pobūdžio, susiję su bendraturčių daiktinėmis teisėmis (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-449/2011, 2010 m. gegužės 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2010 ir jose nurodytą kasacinio teismo praktiką). Pagal CK 4.78 straipsnį kiekvienas bendraturtis turi teisę perleisti kitam asmeniui nuosavybėn, išnuomoti ar kitu būdu perduoti naudotis, įkeisti ar kitaip suvaržyti visą savo dalį ar dalies, turimos bendrosios dalinės nuosavybės teise, dalį, išskyrus CK nustatytas išimtis. Įvertinus daiktinių teisių sąvoką, pateiktą CK 4.20 straipsnyje, daiktines teises, aptartas CK ketvirtosios knygos II dalyje, taip pat prievolių teisės nuostatas, spręstina, kad atskiros CK 4.78 straipsnyje nurodytos teisės pagal savo prigimtį gali būti tiek daiktinio, tiek prievolinio pobūdžio. Apie prievolinį atitinkamų teisių (nuomos, panaudos ir kt.) pobūdį pasisakyta kasacinio teismo praktikoje, taip pat nurodyta, kad CK 4.78 straipsnis reguliuoja bendraturčių išorinius santykius su trečiaisiais asmenimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-449/2011 ir kt.).

45Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CK 4.75 straipsnio 1 dalies ir CK 4.78 straipsnio santykio, išaiškino, kad CK 4.78 straipsnyje nurodytos bendraturčio teisės, tarp jų ir teisė išnuomoti visą savo dalį ar dalies, turimos bendrosios dalinės nuosavybės teise, dalį, kai naudojimosi bendrąja nuosavybe tvarka nustatyta, yra neribotos ir jų įgyvendinimas niekaip nesuvaržytas, išskyrus šiame kodekse nustatytas išimtis. CK 4.78 straipsnyje nurodyta išimtimi negali būti laikoma CK 4.75 straipsnio 1 dalies nuostata, įtvirtinanti bendraturčių sutarimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-449/2011; 2014 m. lapkričio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-511/2014). Aiškinant priešingai, CK 4.78 straipsnyje įtvirtintos bendraturčio teisės netektų prasmės. Tai reiškia, kad bendraturčiui, ketinančiam perleisti savo dalį, taip pat ją išnuomoti tais atvejais, kai yra nustatyta naudojimosi bendru daiktu tvarka, kitų bendraturčių sutikimas nereikalingas (pardavimo atveju bendraturčiai turi pirmumo teisę įsigyti parduodamą dalį – CK 4.79 straipsnis). Taigi, bendraturčiui savo dalį nuomojant, perduodant panaudai ar pan., teisiškai reikšminga aplinkybė, ar nustatyta naudojimosi bendru turtu tvarka. 34.Dėl bendrąja daline nuosavybe esančio daikto naudojimosi tvarkos nustatymo reikšmės ir įtakos bendraturčių teisėms į bendrą daiktą kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad, nustatant nekilnojamojo daikto naudojimosi tvarką, patvirtinama, kuriomis konkrečiomis daikto dalimis naudosis bendraturčiai. Nors nustačius tokią naudojimosi tvarką bendrosios dalinės nuosavybės santykiai nenutrūksta, tačiau bendraturtis savo nuožiūra gali naudotis ta konkrečia dalimi, kuri jam priskiriama (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-511/2014).

46Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-498-248/2016 pasisakyta, kad pagal CK 6.477 straipsnio 3 dalį, 6.629 straipsnio 2 dalį, tiek nuomos, tiek panaudos sutartimi perduodant daiktą laikinai valdyti ir juo naudotis, tokioje sutartyje turi būti nurodytas daiktas ar jo požymiai, leidžiantys nustatyti daiktą, kurį nuomotojas (panaudos davėjas) privalo perduoti nuomininkui (panaudos gavėjui). Jeigu tokie požymiai sutartyje nenurodyti ir sutarties dalyko negalima nustatyti remiantis kitais požymiais, sutartis laikoma nesudaryta. Teisėjų kolegija sprendžia, jog bendrosios dalinės nuosavybės kontekste tai reiškia, kad bendraturtis jam tenkančią turto dalį gali išnuomoti (suteikti panaudai) tik tokiu atveju, kai tą dalį galima identifikuoti. Kai naudojimosi bendru daiktu tvarka nenustatyta ar kitokiais būdais su kitais bendraturčiais nesuderinta, kokį konkretų turtą (jo dalį) vienas iš bendraturčių gali išnuomoti ar suteikti panaudai tretiesiems asmenims, nuomos ar panaudos sutartis negali būti sudaryta. Priešingu atveju ne tik būtų neaišku, kokia turto dalimi ir kuriuo konkrečiai turtu (patalpomis, statiniais) gali naudotis tretieji asmenys, bet ir, vienam bendraturčiui įgyvendinant nuosavybės teisę, būtų pažeidžiama kitų bendraturčių teisė naudotis savo nuosavybe.

47Taigi nagrinėjamu atveju ieškovai ir atsakovai valdo po ½ ginčo pastato ir žemės sklypo. 2016 m. vasario 26 d. panaudos sutarties sudarymo metu tarp bendraturčių nebuvo ir nėra nustatyta naudojimosi bendru nekilnojamuoju turtu ir žemės sklypu tvarka, t. y. nenustatyta, kokios konkrečios nekilnojamojo turto dalys (patalpos) kuriam iš bendraturčių tenka naudotis. Taigi įvertinus teisinį reglamentavimą ir teismų formuojamą praktiką, nesant nustatytos naudojimosi bendru turtu tvarkos ar kitu būdu nesuderinus su atsakovais, kokį konkretų turtą (jo dalį) vienas iš bendraturčių gali suteikti panaudai tretiesiems asmenims, ieškovai neturėjo teisės perduoti neidentifikuotą bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto dalį naudotis UAB „( - )is“ panaudos teise, kai nebuvo atsakovų sutikimo. Tai padarę ieškovai pažeidė CK 4.75, 4.78 straipsnių nuostatas, dėl ko 2016 m. vasario 26 d. panaudos sutartis pripažintina negaliojančia.

48Atsakovai prašo iškeldinti UAB „( - )is" iš žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) adresu ( - ) dalies VĮ Registrų centras Marijampolės filialo parengto 2019-06-12 datos žemės sklypo naudojimosi tvarkos plane pažymėtos C raide (205 m2 ploto) ir A raide (410 m2 ploto), priskirtų naudotis R. S. ir Ž. S. individualiam naudojimui (pažymėta A raide) ar bendram naudojimui (pažymėta C raide), ir iš pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris ( - )) adresu ( - )patalpų, matininko V. P. 2017-04-04 sudarytoje Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje Nr. ( - ) pažymėtų indeksais 1-1 (3,70 m2), 1-2 (7,40 m2), 1-3 (131,33 m2), 1-4 (6,66 m2), 1-5 (14,51 m2), 1-6 (15,90 m2), 2-4 (29,75 m2), 2-5 (4,07 m2), 2-6 (14,62 m2), 2-7 (24,18 m2), 2-8 (86,67 m2), R-1 (6,55 m2), R-2 (4,72 m2), priteistų asmeninės nuosavybės teise R. S., asmens kodas ( - ) ir Ž. S., asmens kodas ( - ) Ieškovai nurodė, kad UAB „( - )“ teisėtai naudojasi konkrečiomis pastato patalpomis (pažymėtomis indeksais 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 1-7, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7). UAB „( - )is“ atsiliepime į priešieškinį nurodė, kad panaudos sutarties pagrindu bendrovė pradėjo naudoti 260,03 m2 bendrojo ploto patalpas, kurios 2017 m. pastato planuose yra pažymėtos indeksais 1- 1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 1-7, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7. Šiuo metu ( - ) pagal 2014-07-01 Nuomos sutartį naudojasi patalpomis, kurios 2017 m. pastato planuose yra pažymėtos indeksais 2-1, 2-2, 2-3. Jokie tretieji asmenys nėra užėmę patalpų, kurios 2017 m. pastato planuose yra pažymėtos R-l, R-2, 1-5, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 2-8.

49Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2-1038-945/2019 priimto 2019 m. birželio 13 d. 10.2 punkte nustatė, kad po 2014 m. lapkričio 1 d. nuomos sutarties nutraukimo, ginčo patalpose atsakovė ir toliau vykdo veiklą, galima spręsti iš antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, taip pat duomenų apie UAB „( - )“ sudarytas komunalinių paslaugų teikimo ir statinio apsaugos sutartis bei jų vykdymą. Reikšminga teismas pripažįsta ir aplinkybę, užfiksuotą 2016 m. birželio 1 d. atliktų darbų akte, kad atsakovės iniciatyva buvo atlikti apsaugos sistemos koregavimo darbai, t. y. atsakovė ir toliau įgyvendino patalpų naudotojo funkcijas. Nors atsakovės atstovas bylos nagrinėjimo metu akcentavo, kad faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nėra užfiksuota, kieno daiktai yra ginčo patalpose, aptartų aplinkybių visuma, kartu su faktu, jog į patalpas antstolis nurodė patekęs su E. S., kuris yra atsakovės direktorius, sutikimu, jog atsakovė pripažino tęsianti sutartinius santykius su trečiaisiais asmenimis, leidžia pagrįstai spręsti, kad atsakovė ginčo patalpose ar dalyje patalpų veiklą vykdė ir po vienašališko Sutarties nutraukimo; 10.3. punkte nurodė, kad atsakovės pozicijos subjektyvumą patvirtina ir selektyvus nenaudojamų patalpų atrinkimas, nurodant, kad atsakovė atlaisvino patalpas, pažymėtas indeksais 1-8, 1-9, 1-10 ir 2-8. Kaip matyti iš į bylą pateiktų kadastrinių matavimų brėžinių, patalpa, pažymėta indeksu 2-8, yra kitoje statinio dalyje, bendroje erdvėje su atsakovės naudojamomis pirmojo aukšto patalpa, pažymėta indeksu 1–3. Kita vertus, atsakovė nenurodė nesunaudojanti patalpomis, pažymėtomis indeksais 2-5, 2-6, 2-7, į kurias galima patekti iš patalpos, pažymėtos indeksu 2-8; 10.6. punkte nurodė, kad vienintelė patalpa, kurią atsakovė faktiškai atlaisvino, suteikdama bendraturčiams galimybę ja disponuoti, yra 76,23 m2 patalpa, pažymėta indeksu 1-8, kurią ieškovai ir tretieji asmenys 2016 m. gegužės 11 d. nuomos sutartimi išnuomavo V. A.; 11 punkte nurodyta, kad apibendrindamas sprendimo 10 punkte nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad ieškovai įvykdė jiems tenkančią pareigą įrodyti, jog po sutarties nutraukimo 2016 m. gegužės 20 d. atsakovė nuomojamų patalpų ieškovams neperdavė, taip suvaržydama jų nuosavybės teises, tačiau šis pažeidimas negali būti vertinamas kaip sąlygojęs nuomos teisinių santykių tąsą. Po 2016 m. gegužės 20 d. ieškovams priklausančia idealiąja turto dalimi atsakovė naudojosi neturėdama tam teisinio pagrindo.

50Taigi 2016 m. vasario 26 d. panaudos sutartį pripažintinus negaliojančia, UAB „( - )“ pripažinus, kad ji panaudos sutarties pagrindu naudoja 260,03 m2 bendrojo ploto patalpas, kurios 2017 m. pastato planuose yra pažymėtos indeksais 1- 1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 1-7, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7; nesant ginčo, kad ( - ) pagal 2014-07-01 Nuomos sutartį naudojasi patalpomis, kurios 2017 m. pastato planuose yra pažymėtos indeksais 2-1, 2-2, 2-3; remiantis Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-1038-945/2019 priimto 2019 m. birželio 13 d. sprendime nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis dėl ginčo pastato patalpų naudojimo UAB „( - )“, tenkintinas reikalavimas dėl UAB „( - )is“ iškeldinimo iš pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris ( - )) adresu ( - ) patalpų, matininko V. P. 2017-04-04 sudarytoje Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje Nr. ( - ) pažymėtų indeksais 1-1 (3,70 m2), 1-2 (7,40 m2), 1-3 (131,33 m2), 1-4 (6,66 m2), 1-5 (14,51 m2), 1-6 (15,90 m2), 2-4 (29,75 m2), 2-5 (4,07 m2), 2-6 (14,62 m2), 2-7 (24,18 m2), 2-8 (86,67 m2), R-1 (6,55 m2), R-2 (4,72 m2), priteistų asmeninės nuosavybės teise R. S., asmens kodas ( - ) ir Ž. S., asmens kodas ( - ) Atsakovai taip pat prašo iškeldinti UAB „( - )is" iš žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) adresu ( - ) dalies VĮ Registrų centras Marijampolės filialo parengto 2019-06-12 datos žemės sklypo naudojimosi tvarkos plane pažymėtos C raide (205 m2 ploto) ir A raide (410 m2 ploto), priskirtų naudotis R. S. ir Ž. S. individualiam naudojimui (pažymėta A raide) ar bendram naudojimui (pažymėta C raide). Kaip matyti 2016 m. vasario 26 d. negyvenamųjų patalpų panaudos sutartimi UAB “( - )” perduota naudoti ir valdyti ( - ) ha ginčo sklypas. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2-1038-945/2019 priimto 2019 m. birželio 13 d. sprendimo 10.5.

51punkte nurodė, kad kaip deklaratyvų teismas atmeta atsakovės argumentą, kad sutartimi buvo išnuomotas ir žemės sklypas, naudojimasis kuriuo nėra ribojamas. Viena vertus, kaip matyti iš į bylą pateiktų nuotraukų ir brėžinių didžioji sklypo dalis yra užstatyta statiniu, laisvas paliktas tik vidinis kiemas, automobilių parkavimo vietos prie parduotuvės ir prie sklypo ribų esantys plotai. Atsakovė neįrodinėjo aplinkybės, kad šie plotai galėtų būti naudojami atskirai nuo patalpų. Taigi pripažinus 2016 m. vasario 26 d. panaudos sutartį negaliojančia, tenkintinas ir reikalavimas dėl UAB „( - )“ iškeldinimo iš žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) adresu ( - ) dalies VĮ Registrų centras Marijampolės filialo parengto 2019-06-12 datos žemės sklypo naudojimosi tvarkos plane pažymėtos C raide (205 m2 ploto) ir A raide (410 m2 ploto), priskirtų naudotis R. S. ir Ž. S. individualiam naudojimui (pažymėta A raide) ir bendram naudojimui (pažymėta C raide). Nors ieškovų atstovas nurodė, kad ieškovai prašo iškeldinti tiek ieškovus, tiek ir UAB „( - )“, tačiau šis reikalavimas nėra tapatus, nes ieškovai iškeldinami išsprendus ginčą tarp bendraturčių dėl dalinės nuosavybės; tuo tarpu UAB „( - )“ taikomas iškeldinimas kaip trečiajam asmeniui be pagrindo disponuojančiam atsakovų turtu. Dėl bylinėjimosi išlaidų

52Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatymas nenumato galimybės priteisti bylinėjimosi išlaidas solidariai. Atsakovai lygiais pagrindais naudojasi įstatymo suteiktomis procesinėmis teisėmis ir vykdo pareigas, dėl to iš bylą pralaimėjusių proceso bendrininkų (bendraatsakovių) bylinėjimosi išlaidos priteistinos lygiomis dalimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012).

53Nagrinėjamu atveju ieškovai pareiškė 2 neturtinius reikalavimus už kuriuos sumokėjo 150 Eur ir vieną turtinį reikalavimą, už kurį sumokėjo 15 Eur. Patenkintas vienas neturtinis reikalavimas ir vienas turtinis, nors dalį šio reikalavimo atsakovai įvykdė jau bylos nagrinėjimo metu, taigi iš atsakovų ieškovams priteistina 90 Eur žyminio mokesčio, t. y. po 45 Eur; byloje pateikta, kad sumokėta 3500 Eur už teisines paslaugas, tačiau vienas neturtinis reikalavimas nepatenkintas, nes buvo pareikštas kaip alternatyvus, bylinėjimosi išlaidos priteitinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (3500Eur:3reikalaimų=1167Eur(1reikalavimas); 2 reikalavimai=2334Eur), t. y. po 1167 Eur iš kiekvieno atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 1, 7 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.), viso po 1212 Eur iš kiekvieno atsakovo. Byloje susidarė 35 Eur už procesinių dokumentų siuntimą, todėl įvertinus tai, kad byloje tiek ieškinys, tiek priešieškinys patenkintas iš dalies, šios išlaidos dalintinos po lygiai ieškovams ir atsakovams, lygu po 17,5 Eur, todėl iš atsakovų valstybei priteistina po 9 Eur (CPK 93 str. 1 d.).

54Nagrinėjamu atveju byloje atsakovai yra sumokėję 37,50 Eur žyminio mokesčio už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir 150 Eur už du neturtinius reikalavimus. Laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos, patenkintas vienas neturtinis reikalavimas su iš to išplaukiančiais reikalavimais. Todėl iš ieškovų atsakovams priteistina 112,50 Eur žyminio mokesčio, t. y. po 56,25 Eur. Atsakovai patytė 2117,50 Eur už teisines paslaugas, patenkinus vieną iš dviejų turtinių reikalavimų, iš ieškovų atsakovams priteistina 1058,75 Eur bylinėjimosi išlaidų, tai yra po 530 Eur iš kiekvieno, viso po 586 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1, 7 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.). Iš atsakovų valstybei priteistina po 9 Eur (CPK 93 str. 1 d.).

55Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikintinos byloje 2019 m. rugsėjo 4 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Dėl taikos sutarties sudarymo galimybių

56Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia, grąžinant 75 % sumokėto žyminio. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.

57Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 270 str., teismas,

Nutarė

58ieškinį tenkinti iš dalies.

59Atidalyti pastatą (unikalus Nr.( - )), adresu ( - ), pagal 2019-06-07 VĮ Registrų centras parengtą pastato padalijimo projektą iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra, nustatant, kad:

60R. S., asmens kodas ( - ) ir Ž. S., asmens kodas ( - ) nuosavybės teise atitenka projekte nustatyta 350,06 m2 ploto pastato 48/100 dalis, kurią sudaro patalpos ( - ) 2017-04-04 parengtuose planuose pažymėtos indeksais: 1-1 (3,70 m2), 1-2 (7,40 m2), 1-3 (131,33 m2), 1-4 (6,66 m2), 1-5 (14,51 m2), 1-6 (15,90 m2), 2-4 (29,75 m2), 2-5 (4,07 m2), 2-6 (14,62 m2), 2-7 (24,18 m2), 2-8 (86, 67 m2), R-l (6,55 m2), R-2 (4,72 m2).

61E. S., asmens kodas ( - ) ir E. S., asmens kodas ( - ) nuosavybės teise atitenka projekte nustatyta 379,78 m2 ploto pastato 52/100 dalis, kurią sudaro patalpos ( - ) 2017-04-04 parengtuose planuose pažymėtos indeksais: 1-7 (22,42 m2), 1-8 (72,91 m2), 1-9 (2,73 m2), 1-10 (18,13 m2), 1-11 (73,29 m2), 2-1 (165,51 m2), 2-2 (3,82 m2), 2-3 (20, 97 m2).

62Nustatyti naudojimosi žemės sklypu (unikalus Nr.( - )), adresu ( - ), pagal 2019-06-12 VĮ Registrų centras parengtą žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo planą:

63R. S., asmens kodas ( - ) ir Ž. S., asmens kodas ( - ) naudojasi plane raide „A" pažymėta 410 m2 žemės sklypo dalimi.

64E. S., asmens kodas ( - ) ir E. S., asmens kodas ( - ) naudojasi plane raide „B" pažymėta 410 m2 žemės sklypo dalimi.

65R. S., Ž. S., E. S. ir E. S. bendrai naudojasi plane raide „C" pažymėta 205 m2 žemės sklypo dalimi.

66Priteisti iš atsakovų R. S., asmens kodas ( - ) ir Ž. S., asmens kodas ( - ) solidariai ieškovams E. S., asmens kodas ( - ) ir E. S., asmens kodas ( - ) 110,43 Eur (vieną šimtą dešimt eurų 43 ct) išlaidų, susijusių su bendru turtu.

67Priteisti iš atsakovų R. S., asmens kodas ( - ) ir Ž. S., asmens kodas ( - ) po 1212 Eur (vieną tūkstantį du šimtus dvylika eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovams E. S., asmens kodas ( - ) ir E. S., asmens kodas ( - )

68Priteisti iš atsakovų R. S., asmens kodas ( - ) ir Ž. S., asmens kodas ( - ) po 9 Eur (devynis eurus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei.

69Priešieškinį tenkinti iš dalies.

70Įpareigoti ieškovus E. S., asmens kodas ( - ) ir E. S., asmens kodas ( - ) per 30 dienų nuo teismo sprendimo nustatyti naudojimosi tvarką žemės sklypu įsiteisėjimo dienos atlaisvinti ir perdavimo-priėmimo aktu perduoti atsakovams R. S., asmens kodas ( - ) ir Ž. S., asmens kodas ( - ) be jokių apsunkinimų žemės sklypo dalį, kuri pagal nustatytą naudojimosi tvarką priskiriami naudotis R. S. ir Ž. S.. E. S. ir E. S., neįvykdžius šios pareigos, R. S. ir Ž. S. turi teisę vienašališkai patekti į žemės sklypo dalį, priskirtą jiems naudotis.

71Pripažinti negaliojančia E. S., asmens kodas ( - ) E. S., asmens kodas ( - ) ir UAB „( - )", juridinio asmens kodas ( - ), sudarytą 2016 m. vasario 26 d. panaudos sutartį ir iškeldinti UAB „( - )" iš žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) adresu ( - ) Registrų centras Marijampolės filialo parengto 2019-06-12 datos žemės sklypo naudojimosi tvarkos plane pažymėtos C raide (205 m2 ploto) ir A raide (410 m2 ploto), priskirtų naudotis R. S. ir Ž. S. individualiam naudojimui (pažymėta A raide) ir bendram naudojimui (pažymėta C raide), ir iš pastato - parduotuvės (unikalus daikto numeris ( - )) adresu ( - ) patalpų, matininko V. P. 2017-04-04 sudarytoje Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje Nr. ( - ) pažymėtų indeksais 1-1 (3,70 m2), 1-2 (7,40 m2), 1-3 (131,33 m2), 1-4 (6,66 m2), 1-5 (14,51 m2), 1-6 (15,90 m2), 2-4 (29,75 m2), 2-5 (4,07 m2), 2-6 (14,62 m2), 2-7 (24,18 m2), 2-8 (86,67 m2), R-1 (6,55 m2), R-2 (4,72 m2), priteistų asmeninės nuosavybės teise R. S., asmens kodas ( - ) i r Ž. S., asmens kodas ( - )

72Priteisti iš ieškovų E. S., asmens kodas ( - ) ir E. S., asmens kodas ( - ) po 586 Eur (penkis šimtus aštuoniasdešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų atsakovams R. S., asmens kodas ( - ) ir Ž. S., asmens kodas ( - )

73Priteisti iš ieškovų E. S., asmens kodas ( - ) ir E. S., asmens kodas ( - ) po 9 Eur (devynis eurus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei.

74Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2019 m. rugsėjo 4 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

75Likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti, kitus priešieškinio reikalavimus palikti nenagrinėtus.

76Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovai ieškiniu prašo: 1. Atidalyti pastatą (unikalus Nr. ( - )), adresu... 5. Atsakovai 2020 m. vasario 25 d. patikslintu priešieškiniu prašo: 1.... 6. Ieškinyje ieškovai nurodė, kad ieškovams ir atsakovams bendrosios dalinės... 7. Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė, kad dalis ieškinio pareikštų... 8. Ieškovai dublike nurodė, kad atsakovai nepagrįstai sulygina du skirtingus... 9. Atsakovai nepagrįstai tvirtina, kad ieškovų patirtų išlaidų dalis, lygi... 10. Atsakovai triplike nurodė, kad ieškiniu tiek žemės sklypo ir pastato... 11. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ( - )... 12. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB ( - )... 13. Atsakovai patikslintame 2020 m. vasario 25 d. priešieškinyje nurodė, kad... 14. Ieškovai atsiliepime į priešieškinį prašo priešieškinį atmesti.... 15. Atsakovė UAB „( - )“ atsiliepime į priešieškinį prašo priešieškinį... 16. Ieškovų atstovas teismo posėdyje prašė ieškinį tenkinti, patikslintą... 17. Atsakovas R. S. ir jo bei Ž. S. atstovas teismo posėdyje prašė ieškinį... 18. Teismas... 19. Kaip matyti iš į bylą pateiktų 2018 m. sausio 24 d. Nekilnojamojo turto... 20. Nagrinėjamoje byloje ieškovai teikia alternatyvų variantą, t. y. 1. Prašo... 21. Atsakovai nesutikdami su ieškovų pateiktu atidalijimo variantu... 22. Ginčo dėl žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) naudojimosi tvarkos tarp... 23. Nuosavybės teisės įgyvendinimo ribos priklauso nuo to, ar daiktas priklauso... 24. Pagal kasacinio teismo praktiką, kilus aptariamų bendrosios dalinės... 25. Nagrinėjamu atveju ieškovai teikia teismui VĮ Registrų centras 2019 m.... 26. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl įrodinėjimo naštos paskirstymo... 27. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovai 2018-10-04 išsiuntė atsakovams... 28. Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis - prekybos. Kaip matyti iš 2017-04-04... 29. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bendraturčio nesutikimas turi būti... 30. Nagrinėjamu atveju atsakovai nesutikimą su ieškovų pasiūlytu projektu... 31. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 32. Atsakovai nurodo, kad norėdami atlikti bet kokius darbus, bus priversti tokių... 33. Nors atsakovai nurodo, kad priešieškinio reikalavimai yra aiškesni ir... 34. Teismas remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, daro... 35. Ieškovai reiškia 135,58 Eur turtinį reikalavimą, susijusį su bendru turtu... 36. Teismas tenkino ieškinio reikalavimą dėl ginčo pastato atidalijimo,... 37. Atsakovai taip pat priešieškiniu prašo, kad E. S. ir E. S. turi per 30... 38. Atsakovai taip pat priešieškiniu prašo, kad kiekvienas iš bendraturčių -... 39. Atsakovai taip pat priešieškiniu prašo nustatyti, kad ieškovai E. S. ir E.... 40. Atsakovai taip pat priešieškiniu prašo nustatyti, kad kiekvienas iš... 41. Atsakovai taip pat priešieškiniu prašo nustatyti, kad atsakovai turi teisę... 42. Atsakovai prašo pripažinti negaliojančia E. S., E. S. ir UAB „( - )is"... 43. Byloje nėra ginčo, kad 2016 m. vasario 26 d. ieškovai ir UAB „( - )is“... 44. Ginčo nėra, kad 2016 m. vasario 26 d. panaudos sutartis sudaryta be atsakovų... 45. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CK 4.75 straipsnio 1 dalies ir CK 4.78... 46. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nutartyje civilinėje... 47. Taigi nagrinėjamu atveju ieškovai ir atsakovai valdo po ½ ginčo pastato ir... 48. Atsakovai prašo iškeldinti UAB „( - )is" iš žemės sklypo (unikalus Nr. (... 49. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2-1038-945/2019 priimto 2019 m.... 50. Taigi 2016 m. vasario 26 d. panaudos sutartį pripažintinus negaliojančia,... 51. punkte nurodė, kad kaip deklaratyvų teismas atmeta atsakovės argumentą, kad... 52. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 53. Nagrinėjamu atveju ieškovai pareiškė 2 neturtinius reikalavimus už kuriuos... 54. Nagrinėjamu atveju byloje atsakovai yra sumokėję 37,50 Eur žyminio... 55. Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikintinos byloje 2019 m. rugsėjo 4 d.... 56. Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo... 57. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 58. ieškinį tenkinti iš dalies. ... 59. Atidalyti pastatą (unikalus Nr.( - )), adresu ( - ), pagal 2019-06-07 VĮ... 60. R. S., asmens kodas ( - ) ir Ž. S., asmens kodas ( - ) nuosavybės teise... 61. E. S., asmens kodas ( - ) ir E. S., asmens kodas ( - ) nuosavybės teise... 62. Nustatyti naudojimosi žemės sklypu (unikalus Nr.( - )), adresu ( - ), pagal... 63. R. S., asmens kodas ( - ) ir Ž. S., asmens kodas ( - ) naudojasi plane raide... 64. E. S., asmens kodas ( - ) ir E. S., asmens kodas ( - ) naudojasi plane raide... 65. R. S., Ž. S., E. S. ir E. S. bendrai naudojasi plane raide „C" pažymėta... 66. Priteisti iš atsakovų R. S., asmens kodas ( - ) ir Ž. S., asmens kodas ( - )... 67. Priteisti iš atsakovų R. S., asmens kodas ( - ) ir Ž. S., asmens kodas ( - )... 68. Priteisti iš atsakovų R. S., asmens kodas ( - ) ir Ž. S., asmens kodas ( - )... 69. Priešieškinį tenkinti iš dalies.... 70. Įpareigoti ieškovus E. S., asmens kodas ( - ) ir E. S., asmens kodas ( - )... 71. Pripažinti negaliojančia E. S., asmens kodas ( - ) E. S., asmens kodas ( - )... 72. Priteisti iš ieškovų E. S., asmens kodas ( - ) ir E. S., asmens kodas ( - )... 73. Priteisti iš ieškovų E. S., asmens kodas ( - ) ir E. S., asmens kodas ( - )... 74. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2019 m. rugsėjo 4 d. nutartimi taikytas... 75. Likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti, kitus priešieškinio... 76. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno...