Byla 2-6096-541/2012
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja J. V.,

2sekretoriaujant V. K.,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui L. Š.,

4atsakovo atstovei L. M.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Norfos mažmena“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 72 914,04 Lt skolos, 1 254,12 Lt delspinigių, 717,20 Lt palūkanų, 8, 06 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad UAB „Serneta“, kurios teisės vėliau perėjo ieškovui, ir atsakovas 2007-04-13 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurios pagrindu atsakovui buvo išnuomotos patalpos, esančios L. G. g. 15, Vilniuje, ir pastaroji įsipareigojo kas mėnesį mokėti ieškovui nuomos, komunalinius mokesčius. 2007-08-07 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ įsigijo atsakovo nuomojamus nekilnojamuosius daiktus ir perėmė visus UAB „Serneta“ sutartinius įsipareigojimus. Ieškovas atsakovui pateikė 2011-12-01 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 8305 – 36 457,02 Lt sumai, kurią atsakovas apmokėjo pavėluotai, 2012-01-02 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 9015 – 36 457,02 Lt sumai, 2012-02-01 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 9306 – 36 457,02 Lt sumai. Atsakovas liko skolingas 72 914,04 Lt sumą, kuri liko nepamokėta. Už prievolės nevykdymą atsakovas taip pat privalo sumokėti ieškovei 1 254,12 Lt delspinigių, paskaičiuotų už 86 dienas, ir 717,20 Lt kompensacinio pobūdžio palūkanų (b. l.1-6).

7Atsiliepimu į ieškinį atsakovas prašė atmesti ieškovo reikalavimus, teigdamas, kad PVM sąskaita-faktūra NVT Nr. 8305 apmokėta 2012-01-24 mokėjimo pavedimu Nr. DS0900028706, PVM sąskaitos-faktūros NVT Nr. 9015 ir NVT Nr. 9306 apmokėtos mokėjimo pavedimais Nr. SEB090002169, Nr. SEB090002169. Pabrėžė, kad ieškovo reikalaujami delspinigiai yra per dideli, todėl turi būti sumažinti. Mano, kad PVM sąskaita-faktūra NTV Nr. 8305 apmokėta pavėlavus 33 dienas, todėl sutinka sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius, sudarančius 240,62 Lt sumą, PVM sąskaita-faktūra NTV Nr. 9015 apmokėta pavėlavus 69 dienas, todėl sutinka sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius, sudarančius 503,11 Lt sumą, o PVM sąskaita-faktūra NTV Nr. 9306 apmokėta pavėlavus 38 dienas, todėl sutinka sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius, sudarančius 277,07 Lt sumą, viso 1 002,80 Lt. Pažymi, kadangi ieškovas turi teisę į netesybų atlyginimą, palūkanos negali būti priteistos, nes jos taip pat atlieka netesybų funkciją (b.l. 96-101).

8Ieškovas 2012 m. gegužės 16 d. pareiškimu atsisakė nuo 72 914,04 Lt ieškinio dalies reikalavimų, prašo šioje dalyje prašo bylą nutraukti, grąžinti 75 procentus žyminio mokesčio, sumokėto už atsisakytų reikalavimų dalį. Kitus ieškinio reikalavimus palaiko ir prašo priteisti 1 254,12 Lt delspinigių, 717,20 Lt palūkanų, 8,06 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 117).

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus, prašė priteisti delspinigius ir palūkanas, atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

10Atsakovo atstovė su ieškiniu sutiko iš dalies, pripažino 1 020,80 Lt delspinigių pagal sąskaitas-faktūras, nesutiko su reikalavimu priteisti likusią dalį delspinigių bei materialiųjų palūkanų. Dėl procesinių palūkanų priteisimo neprieštaravo

11Ieškinys tenkintinas iš dalies, byla dalyje dėl skolos priteisimo nutrauktina.

12Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas su UAB „Serneta“ 2007-04-13 sudarė negyvenamųjų patalpų, esančių L. G. g. 15, Vilniuje (unikalus numeris 1098-9004-1013), nuomos sutartį, kurios pagrindu nuomotojas (UAB „Serneta“) įsipareigojo suteikti nuomininkui (atsakovui) sutartyje nurodytas minėtas patalpas laikinai atlygintinai valdyti ir naudotis, o nuomininkas (atsakovas) įsipareigojo atlyginti už tai nuomotojui sutartyje nustatyta tvarka (b.l. 7-13). Sutarties 6.2 punktu šalys susitarė, kad nuomos mokestis pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą mokamas kas mėnesį, iki mėnesio, už kurį mokama 20 dienos į nuomotojo sąskaitą. 2007-08-07 Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu UAB „Serneta“ perleido nuosavybės teises ieškovui, įskaitant ir sutartinius įsipareigojimus pagal negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (b.l. 1). Ieškovas atsakovui pateikė 2011-12-01 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 8305 – 36 457,02 Lt sumai, kurią atsakovas apmokėjo pavėluotai, 2012-01-02 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 9015 – 36 457,02 Lt sumai, 2012-02-01 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 9306 – 36 457,02 Lt sumai (b.l. 17-19). Atsakovas PVM sąskaitą-faktūrą NVT Nr. 8305 apmokėjo 2012-01-24 (b.l. 105, 107-109), PVM sąskaitas-faktūras NVT Nr. 9015, Nr. 9306 apmokėjo 2012-03-30 (b.l. 106, 107-109). Ieškovas pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio dalies atsisakymo bei nurodė, kad jam yra žinomos ieškinio atsisakymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės (b.l. 117). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, priimtinas ieškovo atsisakymas nuo ieškinio dalyje dėl 72 914,04 Lt skolos priteisimo iš atsakovo ir šioje dalyje byla nutrauktina (( - ) str. 1 d., 293 str. 4 p). Šalims žinomos bylos nutraukimo teisinės pasekmės pagal LR ( - ) str. 2 d..

13Nagrinėjamu atveju byloje tarp šalių iš esmės kilo ginčas dėl delspinigių dydžio ir sumų paskaičiavimų, taip pat dėl palūkanų ir netesybų santykio.

14Dėl delspinigių dydžio.

15Ieškovas apskaičiavo 1 254,12 Lt delspinigius per laikotarpį nuo 2011-12-21 iki 2012-01-24 dienų, t.y. už 86 dienas, kurias buvo pavėluota sumokėti nuomos mokestį (b.l. 21). Atsakovas prašo atmesti ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo. Tuo atveju, jei teismas nuspręstų priteisti delspinigius, nesutinka su 0,04 % dydžio delspinigiais ir prašo juos sumažinti iki 0,02 %.

16Pagal CK šeštos knygos XXVIII skyriaus nuostatas atsakovui yra taikoma civilinė atsakomybė, nes šiuo atveju šalis sieja sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai, kilę iš negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties. CK 6.248 str. 1 d. nustato, kad skolininko kaltė yra preziumuojama, todėl atsakovo pareiga yra įrodyti, jog prievolė laiku buvo neįvykdyta ne dėl jo kaltės. CK 6.258 str. 1 d. numato, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo mokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal LR CK 6.73 str. 2 d., jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. LR CK 6.71 str. 3 d. nustato, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Netesybų, taigi ir delspinigių, teisinė prigimtis yra ta, kad tai yra ne tik prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, bet ir sutartinės civilinės atsakomybės forma. Teismas turi teisę sumažinti netesybas tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo vykdymo, jeigu jos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.71 str. 2 d.). Įstatyme sąvoka „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) nėra apibrėžta (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl teismai kiekvienu atveju nagrinėdami konkrečias situacijas turi vertinti, ar netesybos nėra per didelės. Tam tikrais atvejais teismų praktikoje buvo pripažįstama, kad 0,02 % dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai patirtus nuostolius dėl netinkamo prievolės įvykdymo pagal sutartį (Lietuvos A. T. 2002-06-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-866/2002, 2003-08-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003, 2005-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005, 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006). Pagal Lietuvos A. T. formuojamą praktiką, delspinigių dydis vertintinas atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos A. T. 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos A. T. 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

172007-04-13 sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 10.1 punkte nuomininkas įsipareigojo mokėti 0,04 procentų dydžio netesybas nuo uždelstos mokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Patalpos yra nuomojamos komerciniais tikslais, abi šalys yra verslo subjektai, užsiimantys komercine veikla, siekiantys pelno, sutarties sudarymo metu jos buvo lygiavertėje padėtyje, galėjo derinti sutarties sąlygas, numatyti nuostolių galimybę ir galimą atsakomybę už netinkamą sutartinių pareigų vykdymą ir joms taikytini aukštesni rūpestingumo ir atidumo kriterijai. Atsakovas neginčijo ieškovo pateiktose skolos paskaičiavimo lentelėse (b.l. 20-21) nurodyto delspinigių apskaičiavimo terminų pradžios ir pabaigos, sumų, nuo kurių skaičiuojami delspinigiai. Atsakovas procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžio metu nurodė, kad sutinka mokėti 1 020,80 Lt delspinigių pagal PVM sąskaitas-faktūras NTV Nr. 8305, Nr. 9015, Nr. 9306, pripažindamas, kad PVM sąskaitą-faktūrą NVT Nr. 8305 pavėlavo apmokėti 33 kalendorines dienas, PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 9015 – 69 kalendorines dienas, PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 9306 – 38 kalendorines dienas. Teismo vertinimu nei 0,04 proc. per dieną delspinigių norma santykiuose tarp juridinių asmenų, nei prašoma priteisti 1 254,12 Lt delspinigių suma nėra akivaizdžiai per didelė, aplinkybių, leidžiančių sumažinti delspinigių dydį nėra, nuo sutarties pasirašymo iki šiol atsakovas nekėlė klausimo dėl sutarto delspinigių procentinio dydžio, todėl iš atsakovo priteistina 1 254,12 Lt delspinigių, t.y. tiek, kiek ieškovas prašo (CK 6.258 str. 1 d.).

18Dėl delspinigių ir palūkanų santykio.

19Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 717,20 Lt palūkanų už laiku nesumokėtą nuomos mokestį, kaip kompensaciją už patirtus nuostolius. Ši reikalavimo dalis atmestina dėl žemiau išdėstytų priežasčių.

20Palūkanos gali būti dvejopos paskirties: kaip atlyginimas, kurį skolininkas moka už naudojimąsi svetimais pinigais, ir kaip kompensacija už kreditoriaus praradimus, kai laiku nevykdoma piniginė prievolė, t.y. už minimalius kreditoriaus nuostolius, kurių atsiradimą kreditoriui šalys preziumuoja. LR CK 6.210 str. numatytos palūkanos už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą yra palūkanos, kuriomis kompensuojami kreditoriaus nuostoliai, atsiradę piniginės prievolės neįvykdžius laiku. Įstatymų leidėjas preziumuoja, kad tokie nuostoliai atsiranda dėl paties fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (CK 6.260 str. 2 d., 6.261 str.). Tokias įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo pasekmių. Kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Šiuo atveju nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas (CK 6.258 str. 2 d.); (Lietuvos A. T. 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Pagal CK 6.73 str. 1 d., kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Netesybų įskaitymo esmė ta, jog kreditoriui reikalaujant netesybų ir nuostolių bei pagrindus savo reikalavimą, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją (Lietuvos A. T. 2007-10-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

21Ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius buvo patenkintas ir jų suma apima palūkanas, ieškovas patirtų nuostolių dydžio neįrodinėjo. Iš byloje esančių skolos paskaičiavimo lentelių (b.l. 20-22) matyti, kad prašomos priteisti palūkanos bei delspinigiai yra apskaičiuoti už tą patį laikotarpį. Lietuvos A. T. yra konstatavęs, kad skolininkas neturi prievolės už tą patį laikotarpį kartu mokėti sutartyje numatytus delspinigius ir įstatyme įtvirtintas kompensacinę funkciją atliekančias palūkanas, kadangi netesybų principą įgyvendina šalių sutarti delspinigiai, priešingu atveju skolininkui būtų pritaikyta dvigubos atsakomybės forma (LAT 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje. Nr. 3K-3-830/2003). Siekiant nustatyti, ar ieškovo reikalavimo dėl 717,20 Lt palūkanų tenkinimas pažeistų atsakovo teises, svarbu išsiaiškinti minėtų palūkanų paskirtį. Nustatyta, kad šalys sutartimi susitarė dėl konkrečių delspinigių dydžio, tačiau byloje nėra duomenų, kad būtų susitarusios dėl mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų mokėjimo. Vadinasi, 717,20 Lt sumos palūkanos yra kompensacinio pobūdžio, t.y. atlieka netesybų funkciją. Tokiu atveju, atsižvelgiant į Lietuvos A. T. praktiką, konstatuotina, kad ieškovo reikalavimo dėl delspinigių ir 717,20 Lt palūkanų iš atsakovo priteisimo tenkinimas įgyvendintų neteisėtą dvigubos atsakomybės principo turinį – pažeistų atsakovo teisėtus interesus.

22Kadangi šalys yra susitarusios dėl konkretaus delspinigių dydžio, darytina išvada, kad atsakovas turi pareigą sumokėti ieškovui būtent delspinigius, o ne palūkanas, todėl, teismui tenkinant ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, reikalavimas priteisti 717,20 Lt kompensacinių palūkanų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

23Dėl procesinių palūkanų.

24Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Mokėjimų atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. bei 3 str. 4 d. numatyta, kad jeigu sutartis nenustato kitaip, palūkanų, kurias skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas taikant vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normą, padidintą 7 procentiniais punktais, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Šiuo konkrečiu atveju, 2011-12-30 paskelbtą 1,06 proc. VILIBOR palūkanų normą padidinus 7 procentiniais punktais, palūkanos sudaro 8,06 proc. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 8,06 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1 254,12 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2012-03-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 str. 2 d.).

25Dėl bylinėjimosi išlaidų.

26Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 1-2 d.). Ieškovas sumokėjo 2 247,00 Lt žyminio mokesčio ir 1 000 Lt teisinės pagalbos išlaidų (b.l. 1, 2, 120). Teismas priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 72 914,04 Lt ir toje dalyje bylą nutraukė, todėl vadovaujantis CPK 87 str. 2 d. ieškovui grąžintina 75 procentai jo sumokėto žyminio mokesčio. Už ieškinio reikalavimą dėl 72 914,04 Lt sumos priteisimo mokėtinas 2 187,42 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ieškovui grąžintina 1 640,56 Lt žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d., 94 str. 1 d.).

27Įvertinus tai, kad ieškovas atsisakė ieškinio dalies todėl, kad atsakovas jo reikalavimą dėl skolos patenkino po ieškinio pateikimo teismui, t.y. 2012-03-30, likusi žyminio mokesčio dalis už ieškovo atsisakytą reikalavimą, t.y. 546,86 Lt ir 37,63 Lt žyminio mokesčio už patenkintą reikalavimą dėl 1254,12 Lt delspinigių priteisimo, viso 584,48 Lt žyminio mokesčio priteistina ieškovui iš atsakovo (CPK 93 str., 94 str.).

28Proporcingai patenkintų turtinių reikalavimų daliai (patenkinta 99 proc. ieškovo turtinių reikalavimų) ieškovui iš atsakovo priteistina 990 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 str. 2 d., 98 str.).

29Viso ieškovui iš atsakovo priteisina 1574,48 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 str.).

30Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 10,00 Lt teismo patirtų pašto išlaidų (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 2 d., 92 str.).

31Teismas, vadovaudamasis LR ( - )270 str. str., 307 str. 1 d.,

Nutarė

32Ieškinį tenkinti iš dalies.

33Priteisti iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“, į. k. 110778328, 1 254,12 Lt (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt keturis Lt, 12 ct) delspinigių, 8,06 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1 254,12 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2012-03-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1574,48 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus septyniasdešimt keturis litus 48 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, į. k. 300145575, naudai.

34Priteisti iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“, į. k. 110778328, 10,00 Lt (dešimt Lt 00 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), įmokos kodas 5660).

35Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

36Priimti ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, į.k. 300145575, atsisakymą nuo ieškinio dalies dėl 72 914,04 Lt skolos priteisimo iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“, į.k. 110778328, ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukti.

37Grąžinti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, į. k. 300145575, dalį – 1 640,56 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt Lt, 56 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2012-01-23 mokėjimo nurodymu Nr. 4999 AB SEB banke, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šiuo sprendimu.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja J. V.,... 2. sekretoriaujant V. K.,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui L. Š.,... 4. atsakovo atstovei L. M.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 6. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 7. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas prašė atmesti ieškovo reikalavimus,... 8. Ieškovas 2012 m. gegužės 16 d. pareiškimu atsisakė nuo 72 914,04 Lt... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus,... 10. Atsakovo atstovė su ieškiniu sutiko iš dalies, pripažino 1 020,80 Lt... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies, byla dalyje dėl skolos priteisimo... 12. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas su UAB... 13. Nagrinėjamu atveju byloje tarp šalių iš esmės kilo ginčas dėl... 14. Dėl delspinigių dydžio.... 15. Ieškovas apskaičiavo 1 254,12 Lt delspinigius per laikotarpį nuo 2011-12-21... 16. Pagal CK šeštos knygos XXVIII skyriaus nuostatas atsakovui yra taikoma... 17. 2007-04-13 sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 10.1 punkte... 18. Dėl delspinigių ir palūkanų santykio.... 19. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 717,20 Lt palūkanų už laiku... 20. Palūkanos gali būti dvejopos paskirties: kaip atlyginimas, kurį skolininkas... 21. Ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius buvo patenkintas ir jų suma apima... 22. Kadangi šalys yra susitarusios dėl konkretaus delspinigių dydžio, darytina... 23. Dėl procesinių palūkanų.... 24. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. LR CK 6.37... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 26. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 27. Įvertinus tai, kad ieškovas atsisakė ieškinio dalies todėl, kad atsakovas... 28. Proporcingai patenkintų turtinių reikalavimų daliai (patenkinta 99 proc.... 29. Viso ieškovui iš atsakovo priteisina 1574,48 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK... 30. Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 10,00 Lt teismo patirtų pašto... 31. Teismas, vadovaudamasis LR ( - )270 str. str., 307 str. 1 d.,... 32. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Priteisti iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“, į. k. 110778328, 1 254,12 Lt... 34. Priteisti iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“, į. k. 110778328, 10,00 Lt... 35. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 36. Priimti ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, į.k. 300145575,... 37. Grąžinti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, į. k. 300145575,... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...