Byla 2-12619-774/2011
Dėl skolos, delspinigių priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Valdonė Račiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos dujos“ ieškinį atsakovui UAB „Kardioma“, dėl skolos, delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu pareiškimu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 2795,19 Lt skolos už gamtines dujas už 2010 m. 08, 09, 10, 11, 12 mėn. ir 2011 m. 01 mėn. 280,24 Lt delspinigių už laiku neapmokėtą skolą už gamtines dujas už 2010 m. 08, 09, 10, 11, 12 mėn. ir 2011 m. 01, 02, 03, 04 mėn., bei priteisti iš atsakovo 92,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo dienos. Nepavykus atsakovui įteikti teismo procesinių dokumentų įprastu būdu, ieškovas prašė atsakovui įteikti dokumentus viešo paskelbimo spaudoje būdu, ir priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas.

3Ieškovas ieškininiame pareiškime nurodė, kad 2009-03-17 AB „Lietuvos dujos" ir UAB „Karidoma" sudarė Gamtinių dujų tiekimo sutartį Nr.41/2009-4718 (toliau Sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo tiekti atsakovui gamtines dujas sutartyje numatytomis sąlygomis, o atsakovas įsipareigojo vartoti gamtines dujas bei apmokėti už suvartotas gamtines dujas ir suteiktas paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka. Mokėjimo sąlygos numatytos Sutarties punktuose 34-49. Sutarties 40 punktu nustatyta, kad atsakovas už suvartotas gamtines dujas, suteiktas dujų perdavimo, skirstymo paslaugas moka iki 14-os poataskaitinio laikotarpio dienos pagal AB „Lietuvos dujos" pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Pavėlavus laiku sumokėti už suvartotas gamtines dujas ir suteiktas paslaugas 40 sutarties punkte nurodytais terminais, vartotojui, kaip numato Sutarties 44 ir 70 punktai, skaičiuojami 0,06 procento dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Vartotojo pajėgumų apmokėjimo tvarka nustatyta Sutarties 35 punkte - vartotojas už jam reikalingus pajėgumus moka tolygiai, lygiomis dalimis 12 kartų per metus - t.y. kiekvieną mėnesį, nepriklausomai nuo to, ar gamtinių dujų tiekimas yra nutrauktas ar ne. Mokestis už vartotojo pajėgumus neskaičiuojamas, tik kai nutraukiama Sutartis. Šios sutarties pagrindu tiekė atsakovui dujas ir tokiu būdu tinkamai vykdė savo prievolę. UAB „Karidoma" buvo pateiktos PVM sąskaitos-faktūros LDVT Nr. 158058, LDVT Nr. 159902, LDVT Nr. 161743, LDVT Nr. 606182, LDVT Nr. 612208, LDVT Nr. 618805 už suvartotas gamtines dujas. Pagal šias PVM sąskaitas-faktūras Sutarties nustatyta tvarka atsakovas vėluoja atsiskaityti ir iki šiol jų neapmokėjo. Kadangi įsiskolinimas už gamtines dujas nebuvo apmokėtas, atsakovui, vadovaujantis 2009-03-17 Gamtinių dujų tiekimo sutartimi Nr.41/2009-4718, priskaičiuoti delspinigiai. Atsakovas neatsiskaitė ir 2011-05-01 AB „Lietuvos dujos" yra skolingas: už gamtines dujas 2010 m. 08, 09, 10, 11, 12 mėn. ir 2011 m. 01 mėn. 2795,19 Lt; delspinigių už laiku neapmokėtą skolą už gamtines dujas 2010 m. 09, 10, 11, 12 mėn. ir 2011 m. 01, 02, 03, 04 mėn. - 280,24 Lt. Bendra UAB „Karidoma" skola 2011-05-01 sudaro 3075,43 Lt. Atsakovui vėluojant atsiskaityti už suvartotas gamtines dujas ir suteiktas paslaugas, AB „Lietuvos dujos" Tiekimo departamento Vilniaus skyrius 2010-11-30 išsiuntė įspėjamąjį raštą, kad UAB „Karidoma" nevykdo Gamtinių dujų tiekimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir įspėjo, kad neapmokėjus susidariusio įsiskolinimo bus nutrauktas gamtinių dujų tiekimas ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarka kreipiamasi į teismą dėl skolos išieškojimo. Suėjus terminui, atsakovas susidariusio įsiskolinimo neapmokėjo ir nesikreipė dėl termino pratęsimo ar su prašymu susidariusį įsiskolinimą apmokėti dalimis pagal grafiką. Todėl, vadovaujantis Sutarties 73 punkto 3 dalimi, 2010-12-14 atsakovui buvo nutrauktas gamtinių dujų tiekimas. Vadovaujantis Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių, redakcijos, patvirtintos energetikos ministro 2009-04-10 įsakymu Nr.1-34, 215 punktu, bei kaip numato Lietuvos Respublikos Gamtinių dujų įstatymo 7 str. 6 punktas, dujų įmonė gali riboti arba nutraukti dujų perdavimą, skirstymą ar tiekimą, jeigu vartotojas ar sistemos naudotojas neapmoka nustatytu laiku už patiektas dujas ar suteiktas paslaugas. Remiantis 2007-03-20 Lietuvos Respublikos Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. X-1054 pakeisto Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 6 str., dujų įmonių santykiai su vartotojais ir sistemos naudotojais grindžiami sutartimis. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus; pagal Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių redakcijos, patvirtintos energetikos ministro 2009-04-10 įsakymu Nr.1-34, 121.8 p. už patiektas dujas vartotojas privalo sumokėti dujų tiekimo (pirkimo-pardavimo) sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, o pagal LR CK 6.258 str. už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis, t.y. atsakovas, privalo mokėti delspinigius pagal sutartį.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti CPK 130 straipsnio nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu 2011-09-13 (b.l. 56-57), tačiau atsakovas nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 117 str., 123 str. 4 d., 142 str. 4 d.).

6Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia: skolos paskaičiavimu (b.l. 8), PVM sąskaitomis - faktūromis LDVT Nr. 158058, LDVT Nr. 159902, LDVT Nr. 161743, LDVT Nr. 606182, LDVT Nr. 612208, LDVT Nr. 618805 (b.l. 9-16), delspinigių už 2011 m. 02, 03, 04 mėn. paskaičiavimo lentelėmis (b.l. 17-19), 2009-03-17 gamtinių dujų tiekimo sutartimi Nr.41/2009-4718 (b.l. 20-32), 2009-12-14 papildomu susitarimu Nr. 1-2010 (b.l. 33-36), 2010-11-30 raštu „Dėl sutarties nevykdymo" Nr. 41v-2188 (b.l. 37), 2010-12-14 Dujų apskaitos ir metrologijos skyriaus dujų tiekimo nutraukimo ar dujinių prietaisų atjungimo aktu (b.l. 38). Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

7Ieškinys tenkintinas. Iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 2795,19 Lt skolos už gamtines dujas už 2010 m. 08, 09, 10, 11, 12 mėn, ir 2011 m. 01 mėn., 280,24 Lt delspinigių už laiku neapmokėtą skolą už gamtines dujas 2010 m. 09, 10, 11, 12 mėn. ir 2011 m. 01, 02, 03, 04 mėn., 6 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-06-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.1, 6.2, 6.38, 6.63, 6.71, 6.205, 6.210, 6.258, 6.383, 6.388 str., CPK 197 str.). Iš atsakovo ieškovo naudai taipogi priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 92,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 6-7) ir 421,20 Lt už procesinių dokumentų įteikimą atsakovui viešo paskelbimo būdu (b.l. 58), (CPK 88 str., 93 str.).

8Taip pat iš atsakovo valstybės naudai priteistina 13,08 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

10ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo UAB „Karidoma“, įmonės kodas 302302089, Pramonės pr. 75-1, Kaunas, ieškovo AB „Lietuvos dujos“, įmonės kodas 120059523, Aguonų g. 24, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, naudai 2795,19 Lt (du tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt penkis litus 19 ct) skolos, 280,24 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt litų 24 ct) delspinigių, šešis procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-06-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 513,20 Lt (penkis šimtus trylika litų 20 ct) bylinėjimosi išlaidų.

12Priteisti iš atsakovo UAB „Karidoma“, įmonės kodas 302302089, Pramonės pr. 75-1, Kaunas, valstybės naudai 13,08 Lt (trylika litų 08 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai (įmonės kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

13Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. ir 80 str. 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai