Byla 2-5123-868/2012
Dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinį atsakovei L. Š. dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovai prašo priteisti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos naudai iš atsakovės L. Š. 64 884,22 Lt patirtus nuostolius dėl žalos atlyginimo. Taip pat ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį ar parengiamojo procesinio dokumento.

3Atsakovei, procesiniai dokumentai buvo įteikti per darbovietę, atsiliepimo atsakovė teismui nepateikė. Byloje yra ieškovo prašymas, atsakovei nepateikus atsiliepimo, priimti sprendimą už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas pilnai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010-06-15 Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate buvo gauta informacija, kad 2010-06-12 buvo pasipriešinta Vilniaus aps. VPK Viešosios tvarkos valdybos Mobiliosios kuopos vyresniajam patruliui A. Č., Vilniaus aps. VPK Patrulių rinktinės patruliui V. B., Vilniaus aps. VPK Vilniaus rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Patrulių būrio specialistui A. S. ir patrulei J. S.. Kadangi šio įvykio metu pareigūnai patyrė sužalojimų, Vilniaus aps. VPK buvo atliktas nelaimingo atsitikimo tyrimas.

8Nelaimingo atsitikimo tyrimas baigtas 2010-07-29 surašius išvadą Nr. 10-7-IS6-28, kuria pripažinta, kad Vilniaus aps. VPK VTV MK vyresnysis patrulis A. Č., Vilniaus aps. VPK Vilniaus r. PK VTS specialistas A. S. ir patrulė J. S. buvo sužaloti tarnybos metu. Remiantis šia išvada ir vadovaujantis Vyriausybės 1991-12-05 nutarimu Nr. 530 patvirtintomis Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygomis (toliau - Sąlygos), 2010-09-10 buvo kreiptasi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių, kuris 2010-11-26 informavo Vilniaus aps. VPK, kad dėl 2012-06-12 patirtų sužalojimų J. S. apskaičiuota 646,54 Lt dydžio draudimo suma, ir kad, remiantis Sąlygų 2.2 punktu, valstybės institucija, kurioje tarnauja apdraustasis, t. y. Vilniaus aps. VPK, per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos į VSDF Vilniaus skyriaus surenkamąją sąskaitą turi pervesti 19,40 Lt (3 procentus išmokėtinos draudimo sumos).

9Vilniaus aps. VPK viršininkas 2010-12-02 įsakymu Nr. 10-TE-538 nusprendė J. S. išmokėti 646,54 Lt draudimo sumą. Šio įsakymo pagrindu buvo kreiptasi į Policijos departamento Finansų valdybą su prašymu skirti reikiamas lėšas. Draudimo išmoka J. S. buvo išmokėta 1010-12-28 (mokėjimo nurodymas Nr. MP09-03622). 2010-12-28 Vilniaus aps. VPK VSDF Vilniaus skyriui pervedė 19,40 Lt (mokėjimo nurodymas Nr. MP09-03626).

102011-02-01 gautas VSDF Vilniaus skyriaus pranešimas Nr. 6-29-24, kad A. S. dėl 2012-06-12 patirtų sužalojimų apskaičiuota 983,30 Lt dydžio draudimo suma, ir kad, remiantis Sąlygų 2.2 punktu Vilniaus aps. VPK per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos į VSDF Vilniaus skyriaus surenkamąją sąskaitą turi pervesti 29,50 Lt.

11Vilniaus aps. VPK viršininkas 2011-03-07 įsakymu Nr. 10-TE-118 nusprendė A. S. išmokėti 983,30 Lt draudimo sumą. Šio įsakymo pagrindu buvo kreiptasi į Policijos departamento Finansų valdybą su prašymu skirti reikiamas lėšas. Draudimo išmoka A. S. buvo išmokėta 2011-03-22 (mokėjimo nurodymas Nr. MP09-11-1140). 2011-03-22 Vilniaus aps. VPK VSDF Vilniaus skyriui pervedė 29,50 Lt (mokėjimo nurodymas Nr. MP09-11-1147).

12Remiantis minėta nelaimingo atsitikimo tyrimo išvada ir vadovaujantis 2004-04-23 vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-138 patvirtintomis Nustatymo, ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu arba jo tarnyba, o vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų kursanto - su profesiniu ar įvadiniu mokymu, taisyklėmis, buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas siekiant nustatyti, ar pareigūnų sužalojimai buvo susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ar pareigūno statusu, taip pat, ar tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno sveikatai ar gyvybei.

13Tarnybinis patikrinimas baigtas 2010-09-02 surašius tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 10-7-IS6-49 „Dėl Vilniaus aps. VPK VTV MK vyresniojo patrulio A. Č., Vilniaus aps. VPK Vilniaus r. PK VTS PB patrulės J. S. ir specialisto A. S. sužalojimo tarnybos metu".

14Pareigūnai A. Č., A. S. ir J. S., pristatę L. Š. (( - )) į komisariatą, dėl daugybinių sužalojimų kreipėsi į Vilniaus greitosios pagalbos universitetinę ligoninę. A. Č. diagnozuota kastinė žaizda juosmens srityje ir išduotas nedarbingumo pažymėjimas Nr. 6102519, kuris buvo tęsiamas iki 2010-06-18. A. S. diagnozuotas kairio riešo raiščių patempimas ir dilbio nubrozdinimas bei išduotas nedarbingumo pažymėjimas Nr. 6422314, kuris buvo tęsiamas iki 2010-06-23. J. S. Diagnozuotas kairio riešo raišių patempimas (vėliau patikslinus diagnozę buvo nustatytas plyšimas) ir išduotas nedarbingumo pažymėjimas Nr. 6422313, kuris buvo tęsiamas iki 2010-07-20.

15Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. 2 PK L. Š. (( - )) buvo nustatytas 1,92 promilių girtumo laipsnis ir pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 13-1-01679-10 pagal Baudžiamojo kodekso 286 str. A. Č., A. S. ir J. S. pripažinti nukentėjusiaisiais šioje byloje, o L. K. įteiktas pranešimas padarius minėtą nusikalstamą veiką. 2010-10-28 ikiteisminį tyrimą kuruojančio prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. 13-1-01679-10 buvo nutrauktas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 3 str. l d. l p. - nenustačius įtariamosios L. K. tiesioginės tyčios.

16Atsižvelgiant į tarnybinio patikrinimo metu nustatytas aplinkybes, tarnybinio patikrinimo išvadoje buvo pripažinta, kad policijos pareigūnai A. Č., A. S. ir J. S. buvo sužaloti tarnybos metu vykdydami tarnybines pareigas, jų sveikatos sutrikdymas tiesiogiai susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ir padidėjusiu pavojumi gyvybei ir sveikatai, todėl nustačius tam tikras papildomas sąlygas (sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnį ir nedarbingumo trukmę) dėl tarnybos metu patirtų sužalojimų jiems turėtų būti išmokėta kompensacija, numatyta Vidaus tarnybos statuto 40 str. 3 d.

17Statuto 40 str. 3 d. nustato, kad pareigūnui, kuris buvo sužalotas, susižalojo arba jo sveikata buvo sutrikdyta atliekant tarnybines pareigas, jei tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai, arba kai jo sužalojimas, susižalojimas ar sveikatos sutrikdymas yra susijęs su jo tarnybinių pareigų atlikimu, jei tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ir sveikatai, arba kai jo sveikata sutrikdyta dėl tarnybinių pareigų atlikimo ar pareigūno statuso, išmokama nuo l mėnesio iki 5 metų (nuo l mėnesio iki 60 mėnesių) jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija. Konkretus kompensacijos dydis nustatomas priklausomai nuo sveikatos sunkumo masto.

18Statuto 40 str. 8 d. nustatyta, kad pareigūno ar kursanto sveikatos sutrikdymo sunkumo mastą nustato Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Centrinė medicinos ekspertizės komisija (toliau - CMEK), vadovaudamasi Vidaus tarnybos sistemos pareigūno ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos kursanto sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1130.

19CMEK 2010-10-29 J. S. išduotoje pažymoje Nr. 3507 konstatuota, kad pareigūnės patirta trauma (galutinė diagnozė pagal TLK-10 kodą S 63.3 „Trauminis riešo raiščių plyšimas"), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-09-02 nutarimu Nr. 1130, priskiriama lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymui. Statuto 40 str. 3 d. 7 p. numato, kad lengvo sveikatos sutrikdymo atveju pareigūnui išmokama nuo l iki 12 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija (priklausomai nuo nedarbingumo laikotarpio). J. S. nedarbingumo laikotarpis truko 39 dienas. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnui ar kursantui lengvo sveikatos sutrikdymo atveju išmokamos kompensacijos dydžio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009-04-02 įsakymu Nr. 1V-125 (Žin., 2009, Nr. 40-1521), 4.5 p. nustato, kad lengvo sveikatos sutrikdymo atveju, kai laikinasis nedarbingumas trunka nuo 36 iki 40 dienų, pareigūnui išmokama 5 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija. Vilniaus aps. VPK viršininkas 2010-11-26 įsakymu Nr. 10-TE-524 nusprendė išmokėti J. S. 9 288,78 Lt (penkių mėnesių darbo užmokesčio dydžio) kompensaciją. Šio įsakymo pagrindu buvo kreiptasi į Policijos departamento Finansų valdybą su prašymu skirti lėšas kompensacijai išmokėti. Policijos departamentas, atsižvelgdamas į 2010-09-02 Vilniaus aps. VPK viršininko patvirtintą tarnybinio patikrinimo išvadą 10-7-IS6-49 „Dėl Vilniaus aps. VPK VTV MK vyresniojo patrulio A. Č., Vilniaus aps. VPK Vilniaus r. PK VTS PB patrulės J. S. ir specialisto A. S. sužalojimo tarnybos metu" bei į 2010-10-29 CMEK išduotą pažymą Nr. 3507, kurioje nustatyta, kad J. S. patirta trauma priskiriama lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymui, priėmė sprendimą iš Policijos departamento prie VRM centralizuotų priemonių programos sąmatos (programos kodas - 1.303, priemonė „policijos pareigūnams socialinėms-mokoms išmokėti") skirti Vilniaus aps. VPK 9 288,78 Lt kompensacijai išmokėti Vilniaus aps.VPK Vilniaus r. PK VTS PB patrulei J. S.. Piniginė kompensacija J. S. buvo išmokėta 2010-12-13 (mokėjimo nurodymas Nr. MP09-03304).

20A. Č. patirtas sužalojimas CMEK vertinimu nepriskirtinas prie sunkių, apysunkių ir lengvų sužeidimų, traumų bei kitų sveikatos sutrikdymų, todėl kompensacija jam nemokėta. A. S. kompensacija taip pat nebuvo išmokėta, tačiau 2010-04-06 buvo gautas jo prašymas (reg. Nr. 10-PR5-394) dėl papildomo sužalojimo aplinkybių tyrimo, kuriame nurodyta, kad 2010-06-14 jis kreipėsi į šeimos gydytoją, kadangi be anksčiau VGPUL nurodytų sužeidimų jis patyrė ir dešinės kojos traumą (pirminė diagnozė - dešinio kelio sumušimas). Skausmams nepraeinant 2010-11-16 buvo atliktas magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas ir nustatytas dešinio kelio sąnario vidinio menisko užpakalinio rago kombinuotas plyšimas bei išorinio menisko kūno radialinis plyšis. Remdamasis ta aplinkybe, kad tarnybinis patikrinimas buvo baigtas anksčiau nei nustatytas sužalojimas, A. S. prašė atlikti papildomą tyrimą. Papildomas tyrimas buvo atliktas.

21Tarnybinio patikrinimo metu, remiantis gautais medicininiais dokumentais nustatyta, kad A. S. dėl 2010-06-12 patirtų sužalojimų 2010-06-14 kreipėsi į Respublikinę Vilniaus polikliniką prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, ką patvirtina asmens sveikatos istorijos įrašų kopijos. Iš įrašų matyti, kad A. S. turėjo nusiskundimų dėl dešiniojo kelio pirminė diagnozė - sąnario raiščių patempimas). Skausmams sumažėjus, diagnozė nebuvo tikslinama ir 2010-06-23 nedarbingumo laikotarpis nutrauktas. Tačiau skausmams pasikartojant A. S. 2010-10-12 vėl kreipėsi į polikliniką. 2010-11-16 atlikus magnetinio rezonanso tomografiją buvo diagnozuotas dešinio kelio sąnario vidinio menisko užpakalinio rago kombinuotas plyšimas bei išorinio menisko kūno radialinis plyšis. 2011-01-24 atlikta dešiniojo kelio sąnario artroskopinė operacija.

22Tarnybinis patikrinimas baigtas 2011-05-09 surašius tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 10-7-IS6-38, kurioje atsižvelgiant į nustatytų aplinkybių visumą konstatuota, kad A. S. 2010-06-12 buvo sužalotas vykdydamas tarnybines pareigas, jo sveikatos sutrikdymas yra tiesiogiai susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ir padidėjusiu pavojumi gyvybei ir sveikatai, todėl patvirtinus tarnybinio patikrinimo išvadą j am buvo išduotas siuntimas į CMEK sveikatos sutrikdymo mastui nustatyti.

23CMEK 2011-06-27 A. S. išduotoje pažymoje Nr. 2380 konstatuota, kad pareigūno patirta trauma (galutinė diagnozė pagal TLK-10 kodą S 63.5 „Riešo patempimas", M 23.2. Menisko pažeidimai dėl seno plyšimo ar sužeidimo", M 17.3 „Kita potrauminė gonartrozė"), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-09-02 nutarimu Nr. 1130, priskiriama prie apysunkio laipsnio sveikatos sutrikdymo. Statuto 40 str. 3 d. 6 p. numato, kad apysunkio sveikatos sutrikdymo atveju pareigūnui išmokama 18 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija. Vilniaus aps. VPK viršininkas 2011-07-01 įsakymu Nr. 10-TE-335 nusprendė išmokėti A. S. 50 687,93 Lt (aštuoniolikos mėnesių darbo užmokesčio dydžio) kompensaciją. Šio įsakymo pagrindu buvo kreiptasi į Policijos departamento Finansų valdybą su prašymu skirti lėšas kompensacijai išmokėti. Policijos departamentas, atsižvelgdamas į 2011-05-09 Vilniaus aps. VPK viršininko atvirtintą tarnybinio patikrinimo išvadą 10-7-IS6-38 „Dėl Vilniaus aps. VPK Vilniaus r. PK VTS PB specialisto A. S. sužalojimo tarnybos metu" bei į 2011-06-27 CMEK išduotą.

24Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostoliu (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (LR CK 6.245 str. 1 d.). Deliktinė civilinė atsakomybė yra viena civilinės atsakomybės rūšių (LR CK 6.245 str. 2 d.). Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais (LR CK 6.245 str. 4 d.). LR CK nustatytos civilinės atsakomybės sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (LR CK 6.246 str., 6.247 str., 6.248 str., 6.249 str.).

25Priežastinis ryšys tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir žalos yra akivaizdus, kadangi atsakovė pripažinta kalta, o patirti ieškovo nuostoliai, kaip neteisėtų veiksmų pasekmė, yra susiję su asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijos mokėjimu juos sužeidus ryšium su tarnyba (1991-12-05 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 530), t.y. su piniginės kompensacijos išmokėjimo nukentėjusiam J. S. ir A. S. nuo atsakovės neteisėtų veiksmų. Pagal LR CK 6.263 str. 2 d., žalą padarytą asmeniui, o įstatymų nustatytais atvejais ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Nagrinėjamu atveju žala atsirado dėl atsakovės neteisėtų veiksmų, kurių metu buvo sutrikdyta pareigūnų J. S. ir A. S. sveikata.

26Pagal LR CK 6.280 str. 1 d., atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį asmenį, nagrinėjamu atveju į atsakovą, regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę, tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Ieškovas nukentėjusiems J. S. ir A. S. sumokėjo 64,884,22 Lt piniginę kompensaciją. Duomenų, kad atsakovė ieškovui būtų atlyginusi jo patirtus nuostolius dėl žalos atlyginimo J. S. ir A. S. , byloje nėra.

27Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis LR CK 6.280 str. 1 d., iš atsakovės L. Š. ieškovo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos naudai priteistina 64 884,22 Lt patirtų nuostolių dėl žalos atlyginimo J. S. ir A. S..

28Iš atsakovės valstybės naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ieškovas buvo atleistas, t.y. žyminis mokestis, kurį sudaro 3 procentai nuo patenkintų piniginių reikalavimų sumos (64 884,22 Lt x 3% = 1946,53 Lt). Sutinkamai su LR CPK 92 str. nuostatomis, iš atsakovės valstybės naudai išieškotinos 17,75 Lt pašto išlaidos. Viso iš atsakovės valstybės naudai priteistina 1964,28 Lt bylinėjimosi išlaidų.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str., 285-288 str.,

Nutarė

30ieškinį tenkinti pilnai.

31Priteisti ieškovui Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, į.k. 188785847, buveinės adresas Saltoniškių g. 19, Vilnius, iš atsakovės L. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, 64 884,22 Lt (šešiasdešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt keturis Lt 22 ct) patirtų nuostolių dėl žalos atlyginimo.

32Priteisti iš atsakovės L. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius 1964,28 Lt (vienas tūkstantis devynis šimtus šešiasdešimt keturis Lt 28 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai, bylinėjimosi išlaidas pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

33Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

34Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

35Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska, rašytinio... 2. Ieškovai prašo priteisti Policijos departamento prie Vidaus reikalų... 3. Atsakovei, procesiniai dokumentai buvo įteikti per darbovietę, atsiliepimo... 4. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 5. Ieškinys tenkintinas pilnai. ... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010-06-15 Vilniaus... 8. Nelaimingo atsitikimo tyrimas baigtas 2010-07-29 surašius išvadą Nr.... 9. Vilniaus aps. VPK viršininkas 2010-12-02 įsakymu Nr. 10-TE-538 nusprendė J.... 10. 2011-02-01 gautas VSDF Vilniaus skyriaus pranešimas Nr. 6-29-24, kad A. S.... 11. Vilniaus aps. VPK viršininkas 2011-03-07 įsakymu Nr. 10-TE-118 nusprendė A.... 12. Remiantis minėta nelaimingo atsitikimo tyrimo išvada ir vadovaujantis... 13. Tarnybinis patikrinimas baigtas 2010-09-02 surašius tarnybinio patikrinimo... 14. Pareigūnai A. Č., A. S. ir J. S., pristatę L. Š. (( - )) į komisariatą,... 15. Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. 2 PK L. Š. (( - )) buvo nustatytas 1,92... 16. Atsižvelgiant į tarnybinio patikrinimo metu nustatytas aplinkybes, tarnybinio... 17. Statuto 40 str. 3 d. nustato, kad pareigūnui, kuris buvo sužalotas,... 18. Statuto 40 str. 8 d. nustatyta, kad pareigūno ar kursanto sveikatos sutrikdymo... 19. CMEK 2010-10-29 J. S. išduotoje pažymoje Nr. 3507 konstatuota, kad... 20. A. Č. patirtas sužalojimas CMEK vertinimu nepriskirtinas prie sunkių,... 21. Tarnybinio patikrinimo metu, remiantis gautais medicininiais dokumentais... 22. Tarnybinis patikrinimas baigtas 2011-05-09 surašius tarnybinio patikrinimo... 23. CMEK 2011-06-27 A. S. išduotoje pažymoje Nr. 2380 konstatuota, kad pareigūno... 24. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi... 25. Priežastinis ryšys tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir žalos yra... 26. Pagal LR CK 6.280 str. 1 d., atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi... 27. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis LR CK 6.280 str. 1 d.,... 28. Iš atsakovės valstybės naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, nuo... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 30. ieškinį tenkinti pilnai.... 31. Priteisti ieškovui Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos,... 32. Priteisti iš atsakovės L. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius 1964,28 Lt... 33. Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 34. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 35. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...