Byla 2-2361-631/2012
Dėl baudos už antstolio reikalavimo nevykdymą skyrimo skolininkui M. G., suinteresuotas asmuo išieškotojo BUAB „Trakų vairas“ bankroto administratorius UAB „Valeksa“

1Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja Gitana Butrimaitė, sekretoriaujant Julianai Voitiulevič, dalyvaujant skolininkui M. G. ir jo atstovui advokatui Aleksandrui Doroševui, nedalyvaujant pareiškėjai antstolei Birutei Čereškienei, suinteresuotam asmeniui išieškotojo BUAB „Trakų vairas“ bankroto administratoriui UAB „Valeksa“, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal antstolės Birutės Čereškienės pareiškimą dėl baudos už antstolio reikalavimo nevykdymą skyrimo skolininkui M. G., suinteresuotas asmuo išieškotojo BUAB „Trakų vairas“ bankroto administratorius UAB „Valeksa“, ir

Nustatė

2antstolė kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo skirti baudą skolininkui už antstolio reikalavimo nevykdymą. Antstolė nurodė, kad ji vykdo 2011-11-14 Vilniaus apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-4076-516/2011 dėl dvišalės restitucijos taikymo, įpareigojant M. G. grąžinti BUAB „Trakų vairas“ automobilį Citroen Berlingo, valst. Nr. ( - ) 2012-01-18 antstolė išsiuntė skolininkui reikalavimą iki 2012-02-03 pristatyti šį automobilį suinteresuoto asmens BUAB „Trakų vairas“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgaliotam asmeniui. Antstolės reikalavimas skolininkui įteiktas 2012-01-21. 2012-02-07 gautas suinteresuoto asmens BUAB „Trakų vairas“ pranešimas, kad automobilis neperduotas.

3Antstolė Birutė Čereškienė į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b.l. 9). Suinteresuotas asmuo išieškotojo BUAB „Trakų vairas“ bankroto administratorius UAB „Valeksa“ į teismo posėdį taip pat neatvyko, apie neatvykimo priežastis nepranešė. Antstolės ir suinteresuoto asmens neatvykimas netrukdo išnagrinėti klausimą, kodėl neįvykdytas sprendimas (CPK 771 str. 5 d.).

4Skolininkas M. G. pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad antstolės reikalavimo įvykdyti negali, nes automobiliu disponuoja kitas asmuo. BUAB „Trakų vairas“ bankroto administratorius UAB „Valeksa“ matė pirkimo-pardavimo sutartį, kuria skolininkas pardavė automobilį. Skolininkas pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4076-516/2011. Antstolei ši situacija yra žinoma. 2012-03-13 skolininkas nurodė antstolei asmenį, kuris paskutinis disponavo automobiliu, 2012-04-04 išsiuntė jam registruotą laišką dėl automobilio. Skolininkas atlieka veiksmus ir stengiasi, kad automobilis būtų grąžintas. Antstolės reikalavimo jis negali vykdyti ne dėl savo kaltės, todėl prašo antstolės prašymo dėl baudos skyrimo netenkinti.

5Teismo posėdyje skolininko M. G. atstovas paaiškino, jog bylos dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu metu pritrūko įrodymų, kad automobilį valdo kitas asmuo, nes pažymas iš bendrovės „BTA draudimas“ ir UAB „Tuvlita“ pareiškėjas gavo neseniai. Pažymose automobilio draudėju nurodytas A. J., kaip automobilio savininkas. Aplinkybę, kad automobilis buvo perleistas, teisme patvirtino ir buvęs BUAB „Trakų vairas“ vadovas. Skolininko atstovas prašė antstolės prašymo netenkinti, priteisti valstybės naudai bylinėjimosi išlaidas, susijusias su teisine pagalba.

6Skolininkas M. G. paaiškino, kad pirkimo-pardavimo sutarties, kuria perleido automobilį, jis neišsaugojo, todėl nepateikė į nagrinėtą bylą dėl sandorio nuginčijimo. Gavęs antstolės reikalavimą pas ją nuvyko, su ja bendravo, visais įmanomais būdais bandė rasti automobilį, asmeniškai kreipėsi į dabartinį automobilio savininką, informavo antstolę, kad kreipsis dėl proceso atnaujinimo byloje, prašė neskirti baudos, stabdyti išieškojimo procesą. Antstolė pripažino suprantanti, kad skolininkas neturi automobilio, tačiau laikydamasi įstatymo reikalavimų ir atsižvelgdama į išieškotojo interesus, privalanti kreiptis į teismą dėl baudos skyrimo. Iš išieškotojo pusės, restitucija neįvykdyta, M. G. įtrauktas į trečios eilės kreditorių sąrašą. M. G. nurodė, jog šiuo metu niekur nedirba, studijuoja, aktyviai ieško darbo. Jis prašo atmesti antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo.

7Antstolės pareiškimas atmetamas.

8Iš vykdomojoje byloje Nr. 0129/11/00885/2011 esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolei B. Čereškienei vykdymui pateiktas Vilniaus apygardos teismo 2011-11-14 vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. 2-4076-516/2011 dėl skolininko M. G. įpareigojimo grąžinti išieškotojui BUAB „Trakų vairas“ lengvąjį automobilį Citroen Berlingo, valst. Nr. ( - ). Antstolė priėmė vykdomąjį dokumentą vykdymui ir 2012-01-21 įteikė skolininkui reikalavimą iki 2012-02-03 pristatyti automobilį išieškotojo BUAB „Trakų vairas“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgaliotam asmeniui. Skolininkas, siekdamas nustatyti kas realiai naudojasi šiuo automobiliu, 2012-01-20 ir 2012-01-26 kreipėsi į antstolę su prašymais pateikti draudimo bendrovėms UAB „ERGO Lietuva“ ir „BTA Insurance Company“ SE filialui Lietuvoje užklausas dėl automobilio draudimo istorijos ir automobilio draudimo tvarkos kai automobilis draudžiamas ne paties savininko. Paaiškėjo, kad automobilis nuo 2010-12-01 iki 2011-11-30 draustas „BTA Insurance Company“ SE filiale Lietuvoje, draudėjas – A. J. 2012-02-07 suinteresuotas asmuo BUAB „Trakų vairas“ antstolei pranešė, kad teismo sprendimas neįvykdytas, prašė imtis priemonių automobilio grąžinimui. 2012-03-12 duomenis apie A. J., paskutiniu metu disponavusį automobiliu, skolininkas pateikė išieškotojui (b.l. 17, 18). Skolininko atstovas advokatas taip pat bandė gauti duomenis apie tai, kas pateikė minėtą automobilį privalomai techninei apžiūrai, tačiau gauti šią informaciją nebuvo galimybės (b.l. 19). 2012-04-06 M. G. pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4076-516/2011 dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, kad nuo 2010 m. vasario mėn. šiuo automobiliu disponuoja A. J., dėl ko restitucija negali būti įvykdyta (b.l. 20-22). M. G. taip pat prašė teismo sustabdyti sprendimo šioje byloje vykdymą iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo.

9Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus bei žodžiu skolininko ir jo atstovo išdėstytas aplinkybes apie automobilio paieškas, daroma išvada, jog skolininkas M. G. yra neįvykdęs antstolės reikalavimo grąžinti BUAB „Trakų vairas“ automobilio Citroen Berlingo, valst. Nr. ( - ). Tačiau iš skolininko pateiktų įrodymų matyti, kad jis aktyviai dalyvauja vykdymo procese, kreipiasi į antstolę prašydamas padėti nustatyti ir surasti asmenį, disponuojantį automobiliu, pats atliko veiksmus, stengdamasis šį asmenį surasti, gautus duomenis pateikė išieškotojui. Šios aplinkybės liudija, kad sprendimo nevykdymas nėra piktybiškas, skolininkas bendradarbiauja su antstole, vykdo LR CPK 644 str. numatytą pareigą aktyviai domėtis vykdymo eiga.

10LR CPK 771 str., reglamentuojantis sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, įvykdymą, numato, jog teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai. Teismas įvertina byloje aplinkybes, jog skolininkas M. G. aktyviai bendradarbiauja vykdymo procese, yra pateikęs prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje, prašė stabdyti vykdymo procesą, nevengia bendradarbiauti su antstole ir išieškotoju vykdant Vilniaus apygardos teismo sprendimą. Teismui nepateikta duomenų, jog skolininkas piktybiškai ignoruotų antstolės raginimus ar, valdydamas automobilį, sąmoningai jo neperduotų suinteresuotam asmeniui. Teismas daro išvadą, jog formalus baudos skyrimas skolininkui už sprendimo neįvykdymą, šiuo konkrečiu atveju, neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų. Esant nustatytoms anksčiau paminėtoms aplinkybėms, netenkinamas antstolės reikalavimas skirti skolininkui M. G. baudą už sprendimo nevykdymą.

11Remiantis CPK 443 str. 6 d., dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, išskyrus jei byloje dalyvaujančių asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi. Skolininko atstovo prašymas priteisti valstybės naudai išlaidas, susijusias su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu, netenkinamas. Iš nustatytų aplinkybių, teismas neturi pagrindo išvadai, kad byloje dalyvaujančių asmenų interesai būtų priešingi, kas leistų iš antstolės priteisti bylinėjimosi išvadas. Antstolė vykdo valstybės deleguotas funkcijas teismo sprendimų vykdymo procese. Tiek antstolės, tiek suinteresuotų asmenų veiksmai šiame vykdymo procese nukreipti Vilniaus apygardos teismo sprendimo įvykdymui.

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290 str., 291 str., 335 str., 771 str.,

Nutarė

13Antstolės Birutės Čereškienės pareiškimą dėl baudos skyrimo atmesti. Bylinėjimosi išlaidų iš antstolės valstybės naudai nepriteisti.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai