Byla 1-964-416/2018

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėjas Laimondas Noreika, sekretoriaujant L. B., dalyvaujant prokurorui A. A., kaltinamojo gynėjui advokatui K. G., nukentėjusiajam R. B., civilinio ieškovo Kauno teritorinės ligonių kasos atstovui nedalyvaujant,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3V. J., a.k. ( - ) gimęs 1971-08-11 Šakių rajone, Lietuvos Respublikos pilietis, deklaruota gyv. vieta ( - ), šiuo metu yra suimtas baudžiamojoje byloje Nr. 1-285-485/2018, kaltinant jį pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą, laikomas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, išsiskyręs, profesinio išsilavinimo, teistas: 1) 1994-06-20 Šakių rajono apylinkės teismo pagal BK 90 str. 3 d. laisvės atėmimu 4 m., pritaikius BK 46 str., lygtinai su 4 metų bandomuoju laikotarpiu; 2) 1998-02-13 Šakių rajono apylinkės teismo pagal BK 271 str. 2 d., 35 str. - laisvės atėmimu 2 m. su 1000 Lt vertės turto konfiskavimu, pritaikius BK 47 str., bausmės vykdymas atidėtas 2 metams; 3) 2000-10-11 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo pagal BK 225 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 m. 8 mėn., pagal BK 43 str. prijungus dalį neatliktos bausmės 4 mėn. laisvės atėmimo pagal Šakių rajono apylinkės teismo 1998-02-13 nuosprendį, galutinė bausmė 2 m. laisvės atėmimo, pritaikius Lietuvos Respublikos 2000-04-11 įstatymo „Dėl amnestijos akto“ 1 str., nuo neatliktosios laisvės atėmimo bausmės atleistas; 4) 2001-01-07 Šakių rajono apylinkės teismo pagal BK 271 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 m. 6 mėn. su 500 Lt vertės turto konfiskavimu, pritaikius Lietuvos Respublikos 2000-04-11 įstatymo „Dėl amnestijos akto“ 1 str., nuo neatliktosios laisvės atėmimo bausmės atleistas; 5) 2001-03-26 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 271 str. 2 d,, 278 str. 1 d., 271 str. 3 d., 42 str. 1 d. - laisvės atėmimu 3 m. su 500 Lt vertės turto konfiskavimu; 6) 2001-09-24 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 271 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 m. su turto už 25 Lt konfiskavimu, subendrinus su Marijampolės rajono apylinkės teismo 2001-03-26 nuosprendžiu, galutinė bausmė paskirta 3 m. laisvės atėmimo su turto už 500 Lt konfiskavimu; 7) 2002-01-25 Šakių rajono apylinkės teismo pagal BK 271 str. 2 d., 35 d. - laisvės atėmimu 2 m. 6 mėn. su turto už 500 Lt konfiskavimu, subendrinus su Marijampolės rajono apylinkės teismo 2001-09-24 nuosprendžiu galutinė bausme paskirtą 3 m. laisvės atėmimo su turto už 500 Lt konfiskavimu; 8) 2004-08-24 Vilkaviškio rajono apylinkės teisino pagal BK 281 str. 3 d. laisvės atėmimu 6 mėn., pritaikius BK 68 str. uždrausta naudotis specialia teise - 3 metus vairuoti transporto priemones; 9) 2005-07-19 Lazdijų rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str. 1 d ir 178 str. 1 d., 63 str. 1 d., 4 d. laisvės atėmimu 11 mėn.; 10) 2006-12-06 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo pagal BK 140 str. 1 d., 138 str. 1 d., 178 str. 1 d., 284 str. 1 d., 284 str. 1 d. - laisvės atėmimu 2 m. 10 mėn., konfiskuojant turto už 1425,23 Lt, 2007-03-22 Kauno apygardos teismo nuosprendžiu 2006-12-06 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nuosprendis pakeistas - nuteistas pagal BK 284 str. 1 d., 284 str. 1 d., 178 str. 1 d., 138 str. 1 d., 63 str. 1 d., 4 d. - 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, baudžiamojo poveikio priemonė turto konfiskavimas panaikinta; 11) 2008-12-23 Šakių raj. apylinkės teismo pagal LR BK 138 str. 1 d. - laisvės atėmimu 1 m. 7 mėn., pritaikius BK 75 str., bausmės vykdymas atidėtas 1 m. 7 mėn., įpareigojant per 3 mėn. nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nusikaltimu padarytą žalą, 2010-10-14 išbrauktas iš įskaitos Vilkaviškio r. pataisos inspekcijos; 12) 2011-08-18 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str. 2 d. - laisvės atėmimu 1(vieneriems) metams, 2012-04-18 paleistas atlikus bausmę, teistumai išnykę, kaltinamas pagal BK 140 straipsnio 1 dalį.

4Teismas

Nustatė

5V. J. nežymiai sutrikdė sveikatą: 2018-01-19 apie 16.00 val., tiksliau tyrimo metu nenustatytu laiku, R. B. namuose, tęsiant nusikalstamus veiksmus ir lauke, esančiuose ( - ), išgertuvių metu, kilus asmeniniam konfliktui, tyčia ne mažiau kaip 4 kartus ranka sudavė, spyrė kojomis R. B. į įvairias kūno vietas, taip padarydamas nukentėjusiajam R. B. galvos daugybines žaizdas, sumušimą, taip pat muštines žaizdas nosies srityje, kraujosruvas abiejų akių vokuose ir dešinės akies obuolio srityje, kas vertinama nežymiu sveikatos sutrikdymu.

6Teismo posėdžio metu kaltinamasis V. J. kaltu prisipažino iš dalies. Paaiškino, kad 2018-01-19 išgėrinėjo nukentėjusiojo R. B. namuose. Išgertuvių metu kilo žodinis konfliktas. R. B., praeidamas pro jį, sėdintį prie stalo, trenkė su stikline į galvą, ją prakirto ir sužalojo. Nuo tokios kaltinamojo agresijos buvo priverstas gintis. Kad save apginti, sudavė keletą smūgių jam rankomis į veido sritį. Tikslaus smūgių skaičiaus neatsimena. Viskas vyko tik kambaryje. Jį mušė tik tam, kad apsiginti. Smūgių kojomis tikrai nesudavė, nemušė nukentėjusiojo koridoriuje ir lauke. Stengdamasis apsiginti, pabėgo iš nukentėjusiojo namų. Iš jo nuvyko pas pažįstamą A. K.. Kadangi pats gynėsi bei kojomis nukentėjusiojo nespardė, kaltę pripažįsta tik iš dalies. Kai atvyko pas nukentėjusįjį, jis sužalotas nebuvo. Po to, kai jam sudavė rankomis, matė prakirstą lūpą ir kraujuojančią nosį. Ligonių kasų civilinį ieškinį pripažįsta pilnai.

7Nukentėjusysis R. B. teismo posėdžio metu patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus apie tai, kad 2018-01-19 apie 11.00 val. pas jį į namus atvažiavo kaltinamasis V. J.. Jie buvo pažįstami, bet artimi draugai nebuvo. Jis pasiūlė išgerti. V. J. buvo susipykęs su sugyventine ir norėjo išsikalbėti. Abu nuvyko į parduotuvę, kur nusipirko du butelius degtinės, grįžo pas jį į namus ir pradėjo gerti. Geriant pirmą butelį, jokių nesutarimų nebuvo. Pradėjus gerti antrą, V. J. buvo jau apgirtęs ir pyko ant viso pasaulio. Visus vadino necenzūriniais ir kalėjimo žargonu įžeidžiančiais žodžiais, pasidarė labai agresyvus, įžeidinėjo ir jį. Daugiau nuo šios vietos nieko neprisimena. Įsitikinęs, kad V. J. pradėjo jį mušti, o jis dėl to neteko sąmonės, todėl ir daugiau nieko neprisimena. Mušti turėjo tik kaltinamasis, kadangi be jo nieko daugiau namuose nebuvo. Pats pulti V. J. negalėjo, nes tai jam nebūdinga. Jis net ir išgėręs nebūna agresyvus. Be to, turi negalią. Dėl stuburo problemų jam suteikta antra grupė, todėl ką nors mušti ar vartoti smurtą neturi fiziškai jokios galimybės, kadangi turi judėjimo problemų. V. J. nuo jo gintis vien dėl to tikrai nereikėjo ir nebuvo jokio poreikio. Viskas galėjo vykti apie 17.00 val. Atgavo sąmonę apie 20 val. Buvo sumuštas ir visas kruvinas. Atsipeikėjo gulėdamas ant lovos. V. J. jau nebuvo. Kambaryje, kur gėrė, kraujo nebuvo. Bet kraujo buvo koridoriuje, ant lauko sienos prie įėjimo durų, lauke ant žemės prie durų. Atsipeikėjęs nusifotografavo savo veidą ir „Mesenger“ pagalba išsiuntė sūnui I. B.. Neužilgo atvyko du jo sūnūs. Jie iškvietė policijos pareigūnus ir greitąją med. pagalbą. Medikai jį išvežė į Kauno klinikas. Nors kaltinamasis jį ir sumušė, tačiau jam turtinių pretenzijų neturi.

8Liudytoja A. K. paaiškino, kad 2018-01-19 apie 16.00 val. buvo namuose, esančiuose ( - ). Per langą pamatė, jog į kiemą automobiliu atvažiavo V. J.. Netrukus išgirdo skambutį į duris. V. J. užėjo pas ją į butą ir atsisėdo virtuvėje. Buvo akivaizdžiai neblaivus. Jis pasakė, kad buvo Ąžuolų Būdoje pas draugą, su kuriuo susimušė. Pasigyrė, kad draugui davė į „straublį“. Klausė, kodėl draugą sumušė, tačiau šis atsakė, kad tas draugas prisišnekėjo prie stalo. Draugo vardo ir pavardės nenurodė. V. J. parodė dešinės rankos krumplius, kurie buvo paraudę. Iš to suprato, kad ta ranka pastarasis ir mušė savo draugą. Be rankų krumplių ant V. J. daugiau jokių sužalojimų ar muštynių žymių nesimatė. Galva ir veidas buvo sveiki. Jo rūbai buvo tvarkingi, nesuplyšę, neišsipašę. Jis nieko nesakė, kad ir jį būtų kas mušęs. Jis atsigėrė kavos ir išvažiavo. Apie 18 val. vėl pas ją atvažiavo V. J. su jos broliu V. B.. Jie atsinešė butelį degtinės, tačiau ji neleido jiems gerti pas ją namuose ir jie abu išvažiavo. Sekantį rytą sužinojo, kad jos brolis rastas negyvas, o V. J. sulaikytas dėl brolio nužudymo. V. J., kai buvo pas ją pirmą kartą, ir kai antrą buvo su broliu, sužalotas nebuvo. Taip pat ji nematė, kad V. J. automobilio kuris nors lango stiklas būtų buvęs išdaužtas.

9Kaltinamojo kaltės įrodyta ir bylos rašytine medžiaga:

102018-01-20 R. B. protokolu-pareiškimu, kad 2018-01-19, apie 17.00 val., namuose, esančiuose( - ), jį sumušė kumščiais ir kojomis į įvairias kūno vietas V. J. (b.l. 7-8); 2018-01-20 įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad apžiūrėta įvykio vieta, esanti ( - ). Rastos ir paimtos šluostės su rausvos spalvos skysčiu(b.l. 11-24); 2018-02-05 apžiūros protokolu užfiksuota, kad apžiūrėtas V. J. SMS žinučių išrašas, iš kurio matyti, kad 2018-01-19 20:49 val. nukentėjusysis R. B. iš savo mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) rašo SMS žinutę V. J. „Nu mukamoras kur esi atlekem“ (b.l. 56-62); 2018-01-31 specialisto išvada Nr. G 71/2018(09), iš kurios matyti, kad R. B. konstatuotos galvos daugybinės žaizdos, sumušimas, muštinės žaizdos nosies srityje, kraujosruvos abiejų akių vokuose ir dešinės akies obuolio srityje, kas vertinama nežymiu sveikatos sutrikdymu. Sužalojimai galėjo būti padaryti kietu buku ar bukabriauniu daiktu, 2018-01-19. Ne mažiau vienu poveikiu, kontaktuojant su kietu buku ar bukabriauniu daiktu. Tiksliau pasakyti keliais poveikiais padaryti sužalojimai nėra galimybės(b.l. 42).

11Nors kaltinamasis kaltę pripažįsta tik iš dalies, teismas, ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus ir įvertinęs juos BPK 20 straipsnyje nustatyta tvarka, daro išvadą, kad V. J. padarė nesunkų nusikaltimą, numatytą BK 140 straipsnio 1 dalyje. Neginčijamai nustatyta, kad jis 2018-01-19, apie 16.00 val., R. B. namuose, tęsiant nusikalstamus veiksmus ir lauke, esančiuose ( - ), išgertuvių metu, kilus asmeniniam konfliktui, tyčia ne mažiau kaip 4 kartus ranka sudavė, spyrė kojomis R. B. į įvairias kūno vietas, taip padarydamas nukentėjusiajam R. B. galvos daugybines žaizdas, sumušimą, taip pat muštines žaizdas nosies srityje, kraujosruvas abiejų akių vokuose ir dešinės akies obuolio srityje, kas vertinama nežymiu sveikatos sutrikdymu. Veika padaryta tyčia. Nustatyta, jog kaltinamasis tuo metu buvo neblaivus. Kaltinamojo kaltė įrodyta nukentėjusiojo ir liudytojos parodymais bei kita bylos medžiaga. Teismas neturi pagrindo abejoti šiais įrodymais. Nors kaltinamasis kaltę pripažįsta tik iš dalies, teismas laiko ją pilnai įrodyta. Teismas atmeta kaltinamojo versiją, neva jis buvo pats nukentėjusiojo užpultas, jam šis stikline prakirto ir sužalojo galvą, todėl jo veiksmai tebuvo gynybos nuo nukentėjusiojo užpuolimo rezultatas. Tačiau kaip matyti iš liudytojos A. K. parodymų, kaltinamasis po įvykio pas ją namuose gyrėsi sumušęs draugą, kuris „prisikalbėjo“. Matėsi paraudę ir patinę rankos krumpliai, kuria jis mušė nukentėjusįjį. Apie tai, kad buvo pats nukentėjusiojo užpultas, neminėjo nieko. Ant jo veido ir rūbų nesimatė jokių muštynių požymių. Galva ir veidas sužaloti nebuvo. Tai paneigia kaltinamojo versiją, jog nukentėjusysis jį užpuolė ir stikline prakirto galvą, dėl ko reikėjo gintis. Pats kaltinamasis į teisėsaugą ar medikus dėl neva jo patirto sužalojimo nesikreipė. Be to, teismas atmeta kaltinamojo versiją apie poreikį gintis nuo nukentėjusiojo, kadangi net teismo salėje akivaizdu, kad nukentėjusysis turi negalią, kuri jam trukdo judėti. Taip pat ir objektyviai teismo medicinos specialisto nustatyti nukentėjusiojo sužalojimai, jų daugetas ir lokalizacija, paneigia kaltinamojo versiją bei patvirtina nukentėjusiojo nurodytas aplinkybes. Jas patvirtina ir įvykio vietos apžiūra, iš kurios matyti, kad nukentėjęs buvo mušamas ne prie stalo, kaip teigia kaltinamasis, bet lauke ir prieangyje. Todėl kaltinamojo kaltės dėl jam inkriminuotos veikos klausimas teismui jokių abejonių nekelia. Jo kaltė laikoma pilnai ir neginčytinai įrodyta. Veika pagal BK 140 straipsnio 1 dalį kvalifikuota tinkamai, nes pilnai atitinka šio nusikaltimo požymius. Tarp kaltinamojo veiksmų ir kilusių padarinių – nukentėjusiojo nežymaus sveikatos sutrikdymo – yra tiesioginis priežastinis ryšys. Būtinosios ginties požymių kaltinamojo veiksmuose nenustatyta.

12Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - Marijampolės AVPK saugomos trys šluostės su rausvos spalvos skysčiu, paimtos įvykio vietos apžiūros metu – sunaikintinos.

13Kauno teritorinės liginių kasos byloje pareikštas 46,50 Eur civilinis ieškinys tenkintinas pilnai. Teismas nustatė, kad kaltinamojo asmens kaltais veiksmais nukentėjusysis buvo sužalotas ir jo gydymui valstybės įgaliota institucija patyrė nurodytas išlaidas. Jos įrodytos rašytiniais įrodymais(b.l. 45-47), ieškinio dalykas ir pagrindas nustatyti ir įrodyti analizuojant kaltinamojo kaltės įrodymus, paties kaltinamojo pripažįstamas. Todėl iš kaltinamojo Kauno teritorinės ligonių kasos naudai priteistina nurodyta suma (LR BPK 115str.).

14Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui, padariusiam nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, apribojant nuteistojo teises ir laisves. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti BK 54 straipsnyje. BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Vadovaujantis BK 54 straipsnio 2 dalimi, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Individualizuojant bausmę, visoms šioms aplinkybėms skiriama vienoda teisinė reikšmė, nė vienai iš jų nesuteikiant išskirtinės svarbos (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-603/2010, 2K-118/2011, 2K-148/2014, 2K-30/2014,2K-492/2014).

15Byloje nustatyta, kad V. J. padarė vieną tyčinį nesunkų smurtinį nusikaltimą, kurį įvykdė išnykus ankstesniems teistumams. Administracine tvarka nebaustas. Atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Kaltinime nurodyta atsakomybę sunkinanti aplinkybė, jog nusikalstamą veiką padarė būdamas recidyvistas, teismas šalina, kadangi veikos padarymo momentu kaltinamojo teistumai buvo išnykę.

16Laisvės atėmimo bausmė yra griežčiausia baudžiamosios atsakomybės taikymo forma. Ši bausmės rūšis turi būti skiriama išimtiniais atvejais, kai padaryto nusikaltimo ir jį padariusio asmens pavojingumas yra toks didelis, kad vienintelė adekvati ir efektyvi bausmė yra nusikaltimą padariusio asmens visiškas izoliavimas nuo visuomenės. Nors už nesunkų nusikaltimą, kurio padarymu kaltinamas V. J., yra numatytos su laisvės atėmimu nesusijusios bausmės, tačiau įvertinus visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, taip pat ne tik nusikalstamos veikos pavojingumą, sunkumą, spręstina, jog kaltinamajam už įvykdytą nesunkų nusikaltimą skirtina terminuoto laisvės atėmimo bausmė, numatyta inkriminuojamo nusikaltimo sankcijos ribose, žemesnė už sankcijos vidurkį.

17Šiuo konkrečiu atveju teismas laiko, kad arešto bausmė, kaip trumpalaikė kaltinamojo izoliavimo nuo visuomenės priemonė, jo pataisai yra akivaizdžiai per trumpa ir nepakankama. Paskyrus terminuoto laisvės atėmimo bausmę, probacija, kaip ir bausmės, nesusiję su laisvės atėmimu, būtų neefektyvi priemonė, kadangi nebūtų galimybės jų realiai vykdyti, nes kaltinamasis yra suimtas ir jo byla perduota teismui dėl kaltinimų pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą. Todėl tik laisvės atėmimo užtikrins, kad bus pasiekti BK 41 straipsnio 2 dalyje įvardinti bausmės tikslai. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad nors pagal BK 55 straipsnio nuostatas asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį nusikaltimą(tam prilygsta ir asmuo, kurio teistumai išnykę), paprastai skiriama su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė, tačiau dėl BK 55 straipsnyje vartojamo žodžio paprastai ši nuostata nėra įpareigojanti. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis suimtas kitoje baudžiamojoje byloje, jam kardomoji priemonė neskirtina.

18Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 straipsniu, 304 straipsniu, 305 straipsniu, 307 straipsniu,

Nutarė

19V. J. pripažinti kaltu pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir nuteisti laisvės atėmimu 6(šešiems)mėnesiams.

20Bausmę skirti atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio faktinio pradėjimo vykdyti dienos.

21Civilinį ieškinį tenkinti pilnai. Iš V. J. Kauno teritorinės ligonių kasos naudai priteisti 46,50 Eur R. B. gydymo išlaidų atlyginimo.

22Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - Marijampolės AVPK saugomas tris šluoste su rausvos spalvos skysčiu, paimtas įvykio vietos apžiūros metu – sunaikinti.

23Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o suimtajam – nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos - gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėjas Laimondas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. V. J., a.k. ( - ) gimęs 1971-08-11 Šakių rajone, Lietuvos Respublikos... 4. Teismas... 5. V. J. nežymiai sutrikdė sveikatą: 2018-01-19 apie 16.00 val., tiksliau... 6. Teismo posėdžio metu kaltinamasis V. J. kaltu prisipažino iš dalies.... 7. Nukentėjusysis R. B. teismo posėdžio metu patvirtino ikiteisminio tyrimo... 8. Liudytoja A. K. paaiškino, kad 2018-01-19 apie 16.00 val. buvo namuose,... 9. Kaltinamojo kaltės įrodyta ir bylos rašytine medžiaga:... 10. 2018-01-20 R. B. protokolu-pareiškimu, kad 2018-01-19, apie 17.00 val.,... 11. Nors kaltinamasis kaltę pripažįsta tik iš dalies, teismas, ištyręs... 12. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai... 13. Kauno teritorinės liginių kasos byloje pareikštas 46,50 Eur civilinis... 14. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju... 15. Byloje nustatyta, kad V. J. padarė vieną tyčinį nesunkų smurtinį... 16. Laisvės atėmimo bausmė yra griežčiausia baudžiamosios atsakomybės... 17. Šiuo konkrečiu atveju teismas laiko, kad arešto bausmė, kaip trumpalaikė... 18. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276... 19. V. J. pripažinti kaltu pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir nuteisti laisvės... 20. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo... 21. Civilinį ieškinį tenkinti pilnai. Iš V. J. Kauno teritorinės ligonių... 22. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai... 23. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o suimtajam – nuo nuosprendžio...