Byla 2-16934-191/2011
Dėl padarytos žalos atlyginimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Kauno miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ir bendraieškio Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui A. R. dėl padarytos žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškiniu prašoma: priteisti iš atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui 3175,33 Lt Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytai žalai atlyginti; priteisti žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas valstybei; ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka (b.l.3-5).

3Ieškovas ieškinyje nurodo, kad: atsakovas 2010-02-05 apie 14.30 val. Kaune, Savanorių pr. važiuojamoje dalyje ties 46 namu, konflikto metu, įvykusio dėl eismo įvykio Savanorių pr. ir Žemaičių g. sankryžoje, tyčia vieną kartą peiliu dūrė į kaklą P. Č., padarydamas jam nesunkų sveikatos sutrikdymą; dėl šio įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir 2011-06-07 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu atsakovas pripažintas kaltu, padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. ir jam paskirta laisvės atėmimo bausmė; dėl atsakovo neteisėtų veiksmų nukentėjusysis dirbdamas UAB „Statoil Lietuva“ buvo draustas valstybiniu socialiniu draudimu ir jis laikotarpiu nuo 2010-02-07 iki 2010-04-30 tapo laikinai nedarbingas; P. Č. už laikino nedarbingumo laikotarpį išmokėta 3175,33 Lt ligos pašalpa; ir tokio dydžio žala padaryta Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, kurią atsakingas už žalos padarymą asmuo privalo atlyginti.

4Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie įrodymai: Kauno apskrities VPK Kauno miesto Centro PK 2010 02 05 pranešimas apie pradėtą ikiteisminį tyrimą (b.l.6); Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2010 02 08 pavedimas atlikti ikiteisminį tyrimą Nr.22-1-00121-10 (b.l.7); 2010-08-16 Kauno miesto apylinkės prokuratūros kaltinamasis aktas baudžiamojoje byloje Nr.22-1-00121-10 (b.l.8-10); 2011-06-07 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr.1-46-321/2011 (b.l.11,12); Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2011-07-21 raštas Nr.(4.4)3-44776 (b.l.13,14), nedarbingumo pažymėjimai Nr.6254644, Nr.6334042, Nr.6255429 (b.l.15-17), sprendimai dėl P. Č. teisės į ligos pašalpą 2010-03-30 Nr.6-12-51131, 2010-05-06 Nr.6-12-68753, 2010-06-07 Nr.6-12-81098 (b.l.18-20), pažyma apie gautas išmokas (b.l.21). Atlikus byloje esančių įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius nukentėjusiajam išmokėjęs ligos pašalpą, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį, nes kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais ar neveikimu nepadarytų kitam asmeniui žalos, todėl ieškinys tenkintinas - iš atsakovo bendraieškiui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui priteistinas 3175,33 Lt žalos atlyginimas (CK 6.2, 6.245-6.249, 6.263, 6.280, 6.290 str., Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d.).

5Kadangi ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, paduodant ieškinį, tai valstybei iš atsakovo priteistinas 47,63 Lt žyminis mokestis ir 7,63 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1d. 10 p., 85 str. 1d. 10p., 93 str. 1d., 96 str.).

6Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 428 str.,

Nutarė

7Ieškinį tenkinti visiškai.

8Priteisti iš atsakovo A. R. (a.k( - ) gyv. ( - )) bendraieškiui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (kodas 191683350, buveinė Vilniuje, Laisvės pr.28, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, įmokos kodas 282) 3175,33 Lt (trijų tūkstančių vieno šimto septyniasdešimt penkių litų 33 ct) žalos atlyginimą.

9Priteisti iš atsakovo A. R. (a.k( - ) gyv. ( - )) 47,63 Lt (keturiasdešimt septynių litų 93 ct) žyminį mokestį ir 7,63 Lt (septynių litų 63 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.( - ) AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

10Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 str.), būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

11Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

12Nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

13Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per šio Kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (20 dienų) atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

14Preliminarus teismo sprendimas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu neskundžiamas.

Proceso dalyviai