Byla 2-12398-600/2011
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Darsauta“ ieškinį atsakovei J. Ž. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2atsakovei pareikštas ieškinys dėl 2450 Lt skolos, 8,84 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei LR CPK 123 str. nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovė per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl sutinkamai su LR CPK 142 str. 4 d. sprendimas priimamas už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2011-04-12 sudarė darbų vykdymo sutartį Nr. ( - ) kuria įsipareigojo atlikti atsakovės automobilio remonto darbus (b.l. 5). Ieškovui atlikus remonto darbus buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra serija DAR Nr. 0002457 2450 Lt sumai už atliktus darbus (b.l. 6). 2011-04-20 atsakovė atsiėmė transporto priemonę ir raštiškai įsipareigojo atsiskaityti už atliktus remonto darbus (b.l. 7). Duomenų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškovu nėra.

7Pagal LR CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovė savo sutartines prievoles vykdė netinkamai, nesusimokėjo už jam suteiktas paslaugas, todėl iš jos priteistina 2450 Lt skolos.

8Pažymėtina, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72). Tai reiškia, kad turi būti susitarta dėl netesybų mokėjimo fakto bei jų dydžio. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių ieškovo ir atsakovės susitarimo dėl netesybų. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovo prašymas dėl 8,84 Lt delspinigių priteisimo atmestinas.

9Civilinio kodekso (toliau -CK) 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio procesines palūkanas, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (2450 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2011-06-08, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnis).

10Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistina 74 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l. 4).

11Vadovaujantis LR CPK 92 str. iš atsakovo priteistina 5,79 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

12Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CK 6.37-6.38 str., 6.210 str., LR CPK 93 str., 142 str. 4 d., 285- 287 str., teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės J. Ž., a.k. ( - ) Taikos g. 24-70, Vilnius, 2450 Lt (du tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt Lt) skolos, 5 procentų dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą (2450 Lt) nuo bylos iškėlimo dienos (2011-06-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 74 Lt (septyniasdešimt keturis Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Darsauta”, įm. k. 125827852, naudai.

15Priteisti iš atsakovės J. Ž., a.k. ( - ) 5,79 Lt ( penkis Lt 79 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

16Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

17Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai