Byla 2-7436-454/2012
Dėl skolos, palūkanų, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs ieškovo UAB „Dolce kreditas“ ieškinį atsakovei J. S. dėl skolos, palūkanų, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 625,00 Lt skolos, 64,38 Lt palūkanų, 375,00 Lt delspinigių, 50,00 Lt baudos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 50,00 Lt žyminio mokesčio ir 300,00 Lt teisinę pagalbą.

3Atsakovei adresuoti ieškinio ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2012-04-04 CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka. Atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo nepateikė, todėl ieškovui prašant priimti sprendimą už akių, jis priimtinas.

4Ieškinys tenkintas iš dalies.

5Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ieškovas 2009-11-16 sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovas atsakovei iki 2010-02-12 suteikė 500,00 Lt sumos kreditą. Už naudojimąsi suteiktu kreditu atsakovė įsipareigojo sumokėti 125,00 Lt paskolos suteikimo kainą. Atsakovė laiku neįvykdė savo įsipareigojimų ieškovui, todėl ieškovas, remiantis bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 5.1 punktu, už 30 dienų laikotarpį nuo negrąžintos 625,00 Lt sumos paskaičiavo 2 procentų dydžio delspinigius, kurie sudaro 375,00 Lt. Ieškovas kredito sutarties bendrųjų sąlygų 5.3 p. pagrindu, atsakovei delsiant grąžinti kreditą ar jo dalį ir/ar kredito mokestį ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, atsakovei paskaičiavo 50,00 Lt baudos. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės suteiktą paskolą, paskolos suteikimo kainą, delspinigius, baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – bendrųjų paskolos sutarties sąlygų (b.l. 8-11), mokėjimo nurodymo (b.l. 12, 13), atsakovės kredito istorijos (b.l. 14), palūkanų skaičiuotės (b.l. 15), mokėjimo nurodymų apie turėtas procesinių dokumentų rengimo išlaidas ir žyminio mokesčio sumokėjimą (b.l. 17, 18, 23) - vertinimą bei atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą už akių. Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovės sumokėti įsiskolinimą. Ieškinys dalyje dėl paskolos, paskolos kainos, palūkanų, baudos ir procesinių palūkanų priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovės priteistina 625,00 Lt skolos, 64,38 Lt palūkanų, 50,00 Lt baudos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.210 str., 6.886 str.).

7Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 375,00 Lt delspinigių. Ieškinyje nurodo, kad 2 procentų dydžio delspinigius paskaičiavo už 30 uždelstų atsiskaityti kalendorinių dienų nuo uždelsto mokėjimo sumos. Atsakovės uždelstas mokėjimas sudaro 625,00 Lt. Bendrųjų sutarties sąlygų 5.1 punkte nurodyta, kad minėto dydžio delspinigiai skaičiuojami paskolos gavėjui vėluojant atlikti bet kokį mokėjimą pagal paskolos sutartį.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

9Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Taip pat atsižvelgiama į sutartimi nustatytą paskolos kainos dydį, į tai, kad paskolos sutartyje be delspinigių numatyta ieškovo teisė reikalauti ir 50,00 Lt dydžio baudos priteisimo. Be to, atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, t.y. į tai, kad atsakovė yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, sutartį sudarė prisijungdama prie ieškovo paruoštų standartinių paskolos sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

10Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovė sutartinės prievolės neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos iki 37,50 Lt ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, likusi dalis ieškinio atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

11Iš dalies patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinas nuo tenkintų ieškinio reikalavimų sumos mokėtinas minimalus įstatymo nustatytas žyminis mokestis – 50,00 Lt (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 93 str.). Ieškovui iš atsakovės priteistinos jo turėtos 300,00 Lt už teisinę pagalbą (CPK 88 str. 1 d. 9 p.).

12Teismo patirtos pašto išlaidos – 5,76 Lt yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl ji iš atsakovės valstybei nepriteistina (CPK 96 str. 6 d.).

13Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės J. S. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) 625,00 Lt (šeši šimtai dvidešimt penki Lt, 00 ct) skolos, 64,38 Lt (šešiasdešimt keturi Lt, 38 ct) palūkanų, 37,50 Lt (trisdešimt septyni Lt, 50 ct) delspinigių, 50,00 Lt (penkiasdešimt Lt 00 ct) baudos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-03-30) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 50,00 Lt (penkiasdešimt Lt, 00 ct) žyminio mokesčio ir 300,00 Lt (trys šimtai Lt, 00 ct) už teisinę pagalbą ieškovui UAB „Dolce kreditas“ (į.k. 302314255, registracijos adresas Savanorių pr. 243-4/ Tvirtovės al. 81-4, Kaune, adresas korespondencijai Vičiūnų g. 13, Kaunas, a.s. Nr. ( - ) AB Swedbank) naudai .

16Likusioje dalyje dėl 337,50 Lt delspinigių sumos ieškinį atmesti.

17Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai