Byla 2-2265-221/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, suinteresuotu asmeniu byloje esant O. Č

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Ingai Dziuman, dalyvaujant pareiškėjai K. L., jos atstovei advokatei Sonatai Žukauskienei, suinteresuotam asmeniui O. Č., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos K. L. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, suinteresuotu asmeniu byloje esant O. Č., ir

Nustatė

2kad pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama paveldėjimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad M. B., gimęs 1916 metais yra pareiškėjos K. L., a.k. ( - ) brolis, o K. L. yra teta D. B., a.k. ( - ) mirusios 2010-01-01 (b.l. 3-4).

3Pareiškime pareiškėja nurodė, kad prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą į 2010-01-01 mirusios brolio dukros D. B. palikimą, kadangi neturi galimybės gauti giminystės santykį patvirtinančių dokumentų, t.y. brolio M. B. gimimo liudijimo. Pareiškėjos ir brolio tėvas buvo Stasys, jo mama – Zofija. Tėvai yra mirę. Pareiškėjos brolis M. B., jo žmona L. B. ir dukra D. B. mirę.

4Teismo posėdžio metu pareiškėja palaikė pareiškimą ir paaiškino, kad brolis M. B. gimęs 1916-02-14 Rusijoje. Ten gimęs ir brolis Vladislovas. Jų mama Zofija, tėvas Stasys. Žmonai mirus, S. B. apie 1920 metus su dviem vaikais grįžo į Lietuvą. Lietuvoje vedė Genovaitę, su kuria susilaukė pareiškėjos. Brolio žmona L. B. mirusi. Brolis turėjo dukrą Dianą, kuri mirė 2010 metais. Pareiškėja negali paveldėti brolio dukros turto, nes neturi brolio gimimo liudijimo ir jo niekur negali gauti (b.l. 36-37).

5Pareiškėjos atstovė palaikė pareiškimą ir paaiškino, kad rašytiniai įrodymai patvirtina, kad M. B. yra pareiškėjos brolis, tačiau jo gimimo liudijimo pareiškėja neturi ir gauti negali, archyvuose duomenų nerasta, CMS pasiūlė kreiptis į teismą. Giminystės santykių faktas nustatomas, kai yra kraujo ryšys ir fakto nustatymas sukurtų teisinius padarinius. Prašo tenkinti pareiškimą (b.l. 61).

6Suinteresuotas asmuo O. Č., dalyvaudama teismo posėdyje, sutiko su pareiškimu ir paaiškino, kad ji yra D. B. pusseserė. L. B., M. B. žmona, yra jos teta. Žino, jog M. B. turėjo brolius Vladislovą, Vytautą, seseris Eleną, kurie jau mirę, ir Klotildą, kurią vadindavo Kliose. Ji pati į pusseserės turtą nepretenduoja (b.l. 61).

7Pareiškimas tenkintinas visiškai.

8Išklausius pareiškėjos (b.l. 36-37), jos atstovės (b.l. 61), suinteresuoto asmens (b.l. 61) paaiškinimus, liudytojų V. G. (b.l. 37), V. K. (b.l. 62), J. M. (b.l. 62) parodymus, išnagrinėjus pateiktus rašytinius įrodymus, nuotraukas (b.l. 54-56), konstatuotina, kad 2010-01-01 mirė D. B. (b.l. 7), M. B., Stasio, ir L. B. dukra (b.l. 8, 44, 45). M. B., Stasio, gimęs 1916-02-14, mirė 1971-11-25 (b.l. 16, 18, 41), o L. B. mirė 2002-04-10 (b.l. 17). M. B. tėvas Stasys (b.l. 19, 41, 46, 47), motina Zofija (b.l. 19, 20). Jie susituokė 1913-05-28 (b.l. 52). Duomenų apie S. B. šeimos sudėtį nerasta (b.l. 50) bei nerasta duomenų apie M. B. gimimą (b.l. 21, 22, 53). D. B. turėjo nuosavybės teise registruotą butą ( - ), Kaune, kuriame gyveno iki mirties (b.l. 10, 12). D. B. testamento sudariusi nebuvo (b.l. 9). Po jos mirties į notarų biurą kreipėsi K. L., užvesta paveldėjimo byla (b.l. 15). K. L. yra S. B. ir G. B. dukra (b.l. 14). Duomenų apie jų santuoką nerasta (b.l. 51).

9Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai.

10Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, tai yra faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006).

11Pareiškėja aiškino, kad M. B. yra jos brolis. Šią aplinkybę patvirtino suinteresuotas asmuo O. Č. bei liudytojai. Liudytojos V. G. ir J. M. parodė, jog pareiškėja ir M. B. buvo vieno tėvo, bet kitos motinos. Pareiškėjos motina buvo Genovaitė, o Mečio – Zofija. Kad tiek pareiškėjos, tiek M. B. tėvas buvo S. B. patvirtina rašytiniai įrodymai: K. B. gimimo liudijimas (b.l. 14), M. B. mirties liudijimas (b.l. 16), pažyma dėl šeimos sudėties (b.l. 19, 20), D. B. gimimo liudijimas (b.l. 8), darbo knygelės titulinis lapas (b.l. 41), mokinio bilietas (b.l. 46), taupomosios knygelės titulinis lapas (b.l. 47). Tačiau pareiškėjai nepavyko gauti giminystės ryšį su M. B. patvirtinančių įrodymų, t.y. M. B. gimimo liudijimo (b.l. 21, 22, 53) bei tėvų santuokos liudijimo (b.l. 51). Kad S. B. žmona Zofija (b.l. 52) buvo mirusi ir S. B. vedė Genovaitę, aiškino pareiškėja, patvirtino liudytojos V. G., J. M.. Kad Zofija buvo mirusi, matyti iš pažymos apie šeimos sudėtį (b.l. 19-20). Pareiškėjos aiškinimą, kad M. B. buvo jos brolis, patvirtino suinteresuotas asmuo O. Č., liudytojai V. G., V. K., J. M..

12Byloje pateiktų ir išnagrinėtų įrodymų visuma leidžia pagrįstai manyti, kad M. B. yra K. L. brolis, o ji yra teta D. B., po kurios mirties pareiškėja, kaip penktos eilės įstatyminė įpėdinė galėtų paveldėti jos turtą (CK 3.134. 3.135 str., 5.11 str. 1 d. 6 p.), tačiau neturi giminystės ryšį patvirtinančių įrodymų ir kitokia tvarka negali jų gauti (CPK 445 str.).

13Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjos prašymas kaip įrodytas ir pagrįstas tenkintinas.

14Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 2 d. 4 p., 448 str., teismas

Nutarė

15pareiškimą tenkinti visiškai.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. B., gimęs 1916 metais yra pareiškėjos K. L., a.k. ( - ) brolis, o K. L. yra teta D. B., a.k. ( - ) mirusios 2010-01-01.

17Faktas nustatytas dėl turto paveldėjimo.

18Priteisti iš pareiškėjos K. L., a.k. ( - ) valstybei (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 01011239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000) 8 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Kauno miesto apylinkės teisme.

Ryšiai