Byla 2-2947-845/2012
Dėl nuostolių priteisimo

1Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,

2sekretoriaujant Dmitrijui Latušinskiui, Editai Beniušienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui K. P.,

4atsakovo atstovei adv. padėjėjai A. P.,

5teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Entafarma“ patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Green logistics“ dėl nuostolių priteisimo.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7ieškovas UAB „Entafarma“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovui UAB „Green logistics“ dėl 110.218,17 Lt nuostolių priteisimo (b.l. 82-86). Nurodė, kad šalys 2012 m. kovo l d. sudarė Administracinių patalpų subnuomos sutartį (toliau –Sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo perduoti atsakovui laikinai valdyti ir naudotis pastato – negyvenamųjų patalpų, unikalus Nr.: 4400-0624-6737:2419, esančių: Žirnių g. 26, Vilniuje, pažymėtų plane: 12F2g, bendras plotas: 1351,75 kv.m., dalį, t.y. 17,06 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-2; 22,36 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-3; 4,27 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-4; 24,27 kv.m. patapą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-5; 7,18 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-6; 20.02 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-7; 56,28 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-16; 13,04 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-17; 2,04 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-18; 17,35 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-19; 32,59 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-20; 35,01 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-21; iš viso - 251,48 kv. m. patalpą (toliau - Patalpos), o atsakovas įsipareigojo už naudojimąsi Patalpomis mokėti ieškovui subnuomos mokestį bei kitus mokėjimus, nustatytus Sutarties IV skirsnyje. Sutartis buvo sudaryta trejų metų terminui. Pažymėjo, kad patalpos atsakovui naudotis buvo perduotos 2012 m. kovo 2 d., tačiau atsakovas 2012 m. balandžio 6 d. el. paštu ir raštu informavo ieškovą apie Sutarties nutraukimą nuo 2012 m. balandžio 10 d. Ieškovo teigimu, nurodytais veiksmais atsakovas pažeidė Sutarties 6.4 p., CK 6.38 str. ir 6.2100 str., todėl jis privalo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo ir netesybų. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir Sutarties 6.5 p., atsakovas privalo ieškovui sumokėti 4 mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudą, kuri yra laikoma minimaliais ieškovo nuostoliais. Kadangi atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 3.600 Lt nuomos mokestį, tai minimalūs nuostoliai, vienašališkai nutraukus Sutartį, sudaro 14.400,00 Lt (4x3.600,00). Taip pat ieškovas ieškinį grindė aplinkybe, jog atsakovas iki šiol nėra apmokėjęs ieškovui 2012 m. kovo 2 d. ir 2012 m. balandžio 4 d. išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų už subnuomą bei papildomas paslaugas. Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis su atsakovu buvo nutraukta 2012 m. balandžio 17 d., tai atsakovo skola pagal nurodytas sąskaitas sudaro 8.540,99 Lt. Taip pat ieškovas pažymėjo, jog 2012 m. vasario 6 d. pasirašė Tarpininkavimo paslaugų, išnuomojant nekilnojamąjį turtą, teikimo sutartį su UAB „Resolution advisers LT" (Priedas Nr. 2). Būtent šiai įmonei tarpininkaujant ir buvo pasirašyta Sutartis tarp ieškovo ir atsakovo. Dėl nurodytų aplinkybių, ieškovas 2012 m. kovo 2 d. sumokėjo UAB „Resolution advisers LT" 8.177,18 Lt „sėkmės" mokestį. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nutraukė Sutartį po mėnesio nuo jos sudarymo, ieškovo sumokėtas „sėkmės" mokestis tarpininkui yra pastarojo patirti tiesioginiai nuostoliai, kurie iš atsakovo priteistini. Taip pat ieškovas ieškinį grindė aplinkybe, jog tiek derėdamasis, tiek sudarydamas Sutartį su atsakovu, turėjo pagrįstą interesą sukurti ilgalaikius subnuomos santykius. Be to, ieškovas planavo iš subnuomos gauti papildomas pajamas be pagrindinės savo veiklos. Taigi ieškovas planavo gauti iš atsakovo iki 2013 m. kovo 2 d. – 43.200,00 Lt pajamų už patalpų subnuomą, o nuo 2013 m. kovo 2 d. iki 2014 m. kovo 2 d. – 60.360,00 Lt. Pasak ieškovo, jis negavo šių pajamų dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Atkreipė dėmesį į tai, kad iki šiol ieškovui nepavyko rasti nuomininko. Dėl nurodytų aplinkybių, ieškovas patyrė 134.678,17 Lt nuostolių. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 6.5 p. numatyta bauda yra mažesnė už ieškovo realiai patirtus nuostolius, priteistina suma iš atsakovo mažintina iki 110.297,28 Lt. Kadangi atsakovas buvo sumokėjęs ieškovui 10.060,00 Lt užstatą, kuris jam nėra grąžintinas, jis yra įskaitomas į ieškovo patirtų nuostolių atlyginimą. Tokiu būdu ieškovui iš atsakovo priteistina 110.218,17 Lt patirtiems nuostoliams atlyginti.

8Atsakovas UAB „Green logistics“ su pareikštu ieškiniu nesutiko (b.l. 112-116). Nurodė, jog pripažįsta, kad Sutartis buvo nutraukta atsakovo iniciatyva, nors jis siekė bendro sutarimo. Pasak atsakovo, jis buvo išreiškęs prašymą, ieškovui sudaryti sąlygas, dalyvaujant abiejų šalių atstovams, aptarti Subnuomos sutarties nutraukimą abiejų šalių susitarimu, atlaisvinant patalpas ir įskaitant atsakovo sumokėtą 10 060 Lt depozitą kaip nuomos mokestį už 2012 m. kovo ir balandžio mėnesius, užskaitant papildomus mokesčius už 2012 m. balandžio mėn. Tačiau ieškovas nesiekė ginčo išspręsti taikiai, neišnaudojo Subnuomos sutartyje aptarto draugiško ginčų sprendimo alternatyvos, o kreipėsi į teismą. Tokiu būdu ieškovas pažeidė sutarties šalių kooperavimosi ir bendradarbiavimo principus. Atsakovas atsikirtimus dėl tiesioginių nuostolių priteisimo grindė aplinkybe, jog ieškovas pateikė atsakovui dvi PVM sąskaitas faktūras apmokėjimui, kurių bendra suma - 9742,92 Lt. Nurodė, jog su prievole atsiskaityti už patalpų subnuomą sutinka, tačiau prašė nurodytą sumą sumažinti. Pažymėjo, jog patalpos buvo atlaisvintos balandžio 17 d., o subnuomos kaina pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0171527 buvo paskaičiuota už 30 dienų. Todėl faktiškai mokėtina suma už 17 dienų subnuomą turėtų būti 2468,40 Lt plius komunaliniai mokesčiai už kovo mėnesį - 1171,28 Lt, iš viso - 3639,68 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas naudojosi patalpomis iki 2012 m. balandžio 17 d., priskaičiuotinas komunalinių paslaugų mokestis už balandžio mėnesį yra 685,67 Lt. Tokiu būdu nuomos mokestis ir komunalinių patarnavimų kovo/ balandžio mėn. yra 4235,35 Lt su PVM. Dėl nurodytų aplinkybių, atsakovas sutiko, kad už faktinį naudojimąsi patalpomis ieškovui būtų sumokėta 8540,99 Lt, t.y. 1201,93 Lt mažiau, nei priskaičiuota pagal sąskaitas. Pažymėjo, jog nurodyta suma yra atsakovo skola už nuomos laikotarpį, kurią padengia atsakovo sumokėtas užstatas (10 060 Lt). Taigi užstatas padengė atsakovo įsiskolinimą už naudojimąsi patalpomis ir iš jo dar liko 1519,01 Lt permoka, kuria turėtų būti mažintinas kitų galimų mokėjimų dydis. Taip pat atsakovas atsikirtimus į ieškinį grindė aplinkybe, jog ieškovas nepagrįstai reikalauja priteisti 8 177,18 Lt mokestį („sėkmės“) už tarpininkavimo paslaugas. Pasak atsakovo, nurodytos išlaidos nėra susiję su sandorio nutraukimu, be to, pastebėtina, nurodytas mokestis yra nepagrįstai didelis, atsižvelgiant į kitus, nekilnojamojo turto rinkoje, sudaromus panašaus pobūdžio sandorius. Juolab, ieškovas, pasirašydamas Tarpininkavimo paslaugų sutartį joje nurodytomis sąlygomis prisiėmė visą riziką ir nepasinaudojo Tarpininkavimo paslaugų sutarties 6.5. p. nurodyta teise teikti reikalavimą dėl 2 700 Lt vienkartinės nuolaidos taikymo, siekiant sumažinti išlaidas pagal Tarpininkavimo paslaugų sutartį. Pažymėjo, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių nurodytų išlaidų pagrįstumą. Atsakovas dėl ieškovo reikalavimo priteisti netiesioginius nuostolius (negautas pajamas) nurodė, jog sutinka sumokėti Subnuomos sutartyje numatyto dydžio baudą, t.y. 14 400 Lt, kuri kompensuotų visus ieškovo nuostolius. Pažymėjo, jog šalys Sutartimi nesusitarė dėl kitokio pobūdžio netesybų ar nuostolių atlyginimo, todėl reikalavimas dėl 103 560 Lt dydžio negautų pajamų yra nepagrįstas. Juolab, kad ieškovas prašo avansu atlyginti negautą nuomos mokestį už 2 metus, kurį ieškovas būtų gavęs iš atsakovo, jeigu Subnuomos sutartis būtų vykdoma. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog neaišku, ar ieškovas, kaip sunuomotojas, turėjo teisę subnuomoti patalpas trejų metų laikotarpiui, nes iš VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad patalpų nuomos sutarties su UAB „Farmanta" terminas – nuo 2012-02-01 iki 2014-06-30, t.y. metais trumpesnis nei subnuomos terminas, numatytas 2012-03-01 Subnuomos sutartyje. Taigi, kyla abejonių, ar sutartis, esant šioms faktinėms aplinkybėms, ateityje galėjo būti tinkamai įvykdyta.

9Teismo posėdyje ieškovo atstovas patikslintą ieškinį palaikė ir prašė priteisti nuostolius, nes jų nepadengė atsakovo sumokėtas užstatas ir Sutartyje numatyta bauda. Paaiškino, kad patyrė tiesioginius nuostolius, kuriuos sudaro atsakovo neapmokėtos sąskaitos už patalpų nuomą ir patarnavimus, t.y. 8540,99 Lt bei 8177,18 Lt mokestis už tarpininkavimo paslaugas, taip pat prašė priteisti netiesioginius nuostolius - negautas pajamas už dvejus metus, t.y. 103.560,00 Lt.

10Atsakovo atstovė teismo posėdyje su ieškiniu sutiko iš dalies, t.y. sutiko sumokėti Sutartyje nustatytą 14.400,00 Lt baudą bei 8540,99 Lt skolą už nuomos paslaugas. Paaiškino, kad Sutartyje numatyta bauda yra pakankamai didelė, tuo tarpu reikalavimas priteisti negautas pajamas už dvejus metus vertintinas kaip siekis pasipelnyti.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Entafarma“ (subnuomotojas) 2012 m. kovo 1 d. sudarė su atsakovu UAB „Green logistics“ (subnuomininkas) Administracinių patalpų subnuomos sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo perduoti atsakovui laikinai valdyti ir naudotis pastato – negyvenamųjų patalpų, unikalus Nr.: 4400-0624-6737:2419, esančių: Žirnių g. 26, Vilniuje, dalį: 17,06 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-2; 22,36 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-3; 4,27 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-4; 24,27 kv.m. patapą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-5; 7,18 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-6; 20.02 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-7; 56,28 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-16; 13,04 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-17; 2,04 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-18; 17,35 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-19; 32,59 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-20; 35,01 kv. m. patalpą, pažymėtą Pastato plane indeksu 2-21; iš viso - 251,48 kv. m. patalpą (toliau - Patalpos), o atsakovas įsipareigojo už naudojimąsi Patalpomis mokėti ieškovui subnuomos mokestį bei kitus mokėjimus kaip nurodyta Sutarties IV skirsnyje (b.l. 15-26). Kartu su nurodytomis patalpomis ieškovas perdavė atsakovui laikinai valdyti ir naudoti Patalpose esančius baldus bei įrangą, aprašytus Sutarties prieduose (Sutarties 1.3 p.). Pagal Sutarties 1.2 p., Patalpos nuosavybė teise priklausė UAB „Farmanta“ pagal 2011-09-26 vienintelio akcininko sprendimą bei 2011-12-30 Priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1 ir buvo ieškovo valdomos bei naudojamos 2012-02-01 Negyvenamųjų patalpų ir sandėlio įrengimų nuomos sutarties Nr. 1 pagrindu. Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad Patalpos nuosavybė teise nuo 2011-12-30 priklauso UAB „Farmanta“ (b.l. 30-31). 2012-03-01 sutikime dėl administracinių patalpų subnuomos UAB „Farmanta“ nurodė, jog Patalpas iki 2014-06-30 išnuomojo ieškovui UAB „Entafarma“ bei sutiko, kad ieškovas subnuomotų dalį Patalpų atsakovui UAB „Green logistics“ (subnuomininkui) (b.l. 136).

13Taip pat byloje nustatyta, kad šalys 2012-03-01 Subnuomos sutarties 2.2 punktu sulygo, jog Sutartis sudaroma trejų metų laikotarpiui, pradedant jį skaičiuoti nuo Patalpų perdavimo atsakovui dienos. Sutarties 3.4 punktu ieškovas įsipareigojo perduoti 192,20 kv.m. ploto Patalpų dalį, o atsakovas sutiko šią dalį priimti 2012 m. kovo 2 d.; tuo tarpu Sutarties 3.5 punktu ieškovas įsipareigojo likusią Patalpų dalį, t.y. 59,28 kv.m. perduoti, o atsakovas priimti ne vėliau kaip iki 2013 m. kovo 2 d. Taip pat šalys Sutarties IV skirsniu sulygo dėl subnuomos mokesčio ir kitų mokėjimų pagal Sutartį sąlygų bei tvarkos, o būtent: Sutarties 4.1.1 punktu nustatė patalpų nuomos kainą už 192,2 kv.m. ploto patalpą mėnesiui – 3600 Lt, o Sutarties 4.1.2 punktu atsakovas įsipareigojo nuo Sutarties 3.5 p. nurodytų Patalpų priėmimo dienos iki šios Sutarties pabaigos už bendrą 251,48 kv.m. plotą mokėti 5030,00 Lt nuomos kainą. Taip pat atsakovas Sutarties 4.2.1 punktu įsipareigojo be subnuomos mokesčio mokėti ieškovui Patalpų eksploatacijos išlaidas, kitus mokesčius bei mokesčius už komunalines paslaugas pagal ieškovo pateiktas sąskaitas. Ieškovas 2012 m. kovo 2 d. Patalpų priėmimo-perdavimo aktu perdavė atsakovui, o atsakovas priėmė laikinai už sutartyje nurodytą užmokestį valdyti ir naudotis Sutartyje nurodytas 192,20 kv.m. ploto patalpas, esančias Žirnių g. 26, Vilniuje (b.l. 27). Taip pat ieškovas 2012 m. kovo 2 d. Baldų ir Įrangos bei Įrangos priėmimo-perdavimo aktais perdavė atsakovui Sutarties prieduose Nr. 3 ir Nr. 4 nurodytus baldus ir įrangą (b.l. 28-29).

14Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovas 2012-04-05 ir 2012-04-10 elektroniniais laiškais bei 2012-04-06 raštu „Dėl subnuomos sutarties nutraukimo“ informavo ieškovą apie Subnuomos sutarties vienašališką nutraukimą nuo 2012 m. balandžio 10 d., nurodydamas, jog įmonė yra nemoki, jos akcininkai priėmė sprendimą likviduoti įmonę. Taip pat laiške nurodė, kad negali sumokėti būsimų mokėjimų ar vykdyti kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų (b.l. 35-37). 2012 m. balandžio 17 d. Patalpų ir įrangos priėmimo-perdavimo aktu atsakovas perdavė, o ieškovas priėmė Sutartyje nurodytas patalpas, baldus ir įrangą, esančius Žirnių g. 26, Vilniuje (b.l. 39). 2012-04-04 ir 2012-03-02 ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras už administracinių patalpų subnuomą už 2012 m. kovo mėnesį – 4215,64 Lt sumai (b.l. 33) bei už patalpų subnuomą už 2012 m. balandžio mėnesį ir papildomas paslaugas už kovo mėnesį – 5527,28 Lt sumai (b.l. 32). 2012-05-15 UAB „Green logistics“ akcininko sprendimu direktorius A. K. buvo atleistas iš direktoriaus pareigų, bendrovės direktore paskirta S. Ž. (b.l. 76).

15Nagrinėjamoje byloje kilo terminuotos patalpų subnuomos sutarties šalių ginčas dėl nuomininko vienašalio šios sutarties nutraukimo teisinių padarinių - nuostolių atlyginimo. Pasak ieškovo, prašomų priteisti nuostolių atsiradimą sąlygojo atsakovo vienašališkas nuomos santykių nutraukimas ir naujo nuomininko nesuradimas. Tuo tarpu atsakovas neginčijo vienašalio sutarties nutraukimo jo iniciatyva ir sutiko sumokėti Subnuomos sutarties 6.5 p. numatytas netesybas - 4 mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudą (14.400,00 Lt) bei sutiko padengti 8540,99 Lt skolą už subnuomą ir papildomas paslaugas, tačiau nesutiko dėl tarpininkavimo mokesčio ir negautų pajamų priteisimo.

16Pažymėtina, kad įstatymas riboja vienašališko sutarties nutraukimo galimybę, nes civilinių teisinių santykių šalių autonomija ir civilinės apyvartos stabilumas, be kita ko, reikalauja, kad šalių sudarytos sutarties galiojimas ir vykdymas negali visiškai priklausyti tik nuo vienos šalies valios (CK 6.59 str.). Svarbu tai, kad terminu apibrėžta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis paprastai atitinka abiejų šios komercinės sutarties šalių interesus, nes juo užtikrinamas tų santykių stabilumas, teisinės padėties apibrėžtumas, todėl terminuotos sutarties atveju šalies teisė vienašališkai nutraukti sutartį yra ribojama. Pagal CK 6.154 str., 6.156 str., sutarties šalys gali susitarimu nutraukti civilinius teisinius santykius, tačiau vienašališkai sutartį galima nutraukti tik sutartyje ar įstatyme nustatytais pagrindais ir tvarka (CK 6.217-6.220 straipsniai). Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad šalys sudarė rašytinę terminuotą subnuomos sutartį dėl administracinių patalpų subnuomos trejų metų laikotarpiui (b.l. 15-29). Sutarties 6.7 punktu šalys apibrėžė sąlygas, kurių pagrindu atsakovas (subnuomininkas) įgijo teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, o Sutarties 6.4 punktu nustatė Sutarties nutraukimą prieš terminą šalių abipusiu susitarimu. Byloje konstatuota, kad atsakovas terminuotą 2012 m. kovo 1 d. patalpų subnuomos sutartį nutraukė vienašališkai: 2012 m. balandžio 5 d. elektroniniu laišku informavo ieškovą, o 2012 m. balandžio 6 d. rašte dėl subnuomos sutarties nutraukimo nurodė, jog nutraukia 2012 m. kovo 1 d. Administracinių patalpų subnuomos sutartį nuo 2012 m. balandžio 10 d. (b.l. 37). Atsakovas vienašalį sutarties nutraukimą grindė aplinkybėmis, jog įmonė yra nemoki, jos akcininkai priėmė sprendimą likviduoti įmonę bei atsakovas negali sumokėti būsimų mokėjimų ar vykdyti kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų (b.l. 35-37). Dėl nurodytų aplinkybių atsakovas 2012 m. balandžio 10 d. vienašališkai nutraukė subnuomos sutartį, o 2012-04-17 priėmimo-perdavimo aktu perdavė patalpas ir įrangą ieškovui (b.l. 39). Vertinant, ar atsakovas teisėtai ir pagrįstai nutraukė vienašališkai 2012-04-10 Sutartį, svarbu išanalizuoti Sutarties sąlygų, nustatančių vienašalį sutarties nutraukimą, turinį bei priežastis, lėmusias Sutarties nutraukimą. Sutarties 6.7.1 – 6.7.3. punktuose nurodyti vienašalio sutarties nutraukimo pagrindai, kurie suteikė atsakovui (subnuomininkui) nutraukti sutartį prieš terminą: subnuomotojui ilgiau kaip 10 dienų nuo šios Sutarties 3.4 ir 3.5 punktuose nustatytos Patalpų perdavimo-priėmimo dienos faktiškai neperdavus nuomininkui patalpų; subnuomotojui tyčia trukdant naudotis Patalpomis pagal jų apskirti ir šios Sutarties sąlygas; patalpoms ne dėl subnuomininko kaltės atpus netinkamomis naudotis pagal jų tiesioginę paskirtį (b.l. 22). Taigi nurodytas sąrašas pagrindų dėl vienašalio sutarties nutraukimo yra išsamus. Tuo tarpu byloje esantys rašytiniai įrodymai liudija, jog atsakovas vienašalį sutarties nutraukimą siejo su įmonės nemokumu (b.l. 35-37), t.y. su aplinkybe, kurios Sutarties sąlygos nenumatė kaip pagrindo vienašališkai nutraukti Sutartį.

17Administracinių patalpų subnuomos sutarties 6.4 p., įtvirtinantis sutarties nutraukimą abiejų šalių sutarimu, suteikė atsakovui teisę nutraukti Sutartį raštu įspėjus ieškovą ne vėliau nei prieš 6 mėnesius, o toks įspėjimas galėjo būti pateiktas ieškovui ne anksčiau kaip praėjus 18 mėnesių nuo Patalpų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos. Tuo tarpu byloje nustatyta, kad atsakovas praėjus vienam mėnesiui nuo Sutarties sudarymo, kreipėsi į ieškovą dėl sutarties nutraukimo. Taigi akivaizdu, jog atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, numatytus Sutarties 6.4 p. Pažymėtina, kad pagal bendrąją taisyklę sudarytos sutartys turi būti vykdomos taip, kaip šalys susitarė, t. y. šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Sutarties šalių teisė susitarti dėl sutarties pabaigos grindžiama sutarties laisvės principu (CK 6.156 str.), leidžiančiu šalims laisvai sudaryti sutartis, taip pat savo susitarimu panaikinti sutartines prievoles, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Naginėjamojoje byloje nustatyta, kad šalys 2012-03-01 Sutartimi susitarė dėl sutarties nutraukimo tvarkos, aptarė sąlygas bei sutarties nutraukimo teisines pasekmes (Sutarties VI skirsnis). Nepaisant šalių aptartų sąlygų Sutarties 6.4 ir 6.7 punktuose, atsakovas pažeidė įspėjimo terminus dėl sutarties nutraukimo bei nutraukė vienašališkai sutartį joje nenumatytais pagrindais.

18Pagal CK 6.189 str. 1 d., teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kad tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė ar įstatymai. Nagrinėjamojoje byloje teisiškai reikšminga aplinkybe, sprendžiant dėl vienašalio sutarties nutraukimo teisėtumo, teismas pripažįsta bylos nagrinėjimo metu konstatuotą faktą, jog atsakovas šiai dienai yra mokus, sėkmingai vykdo ūkinę-komercinę veiklą. Tuo tarpu duomenų, patvirtinančių, jog atsakovui Sutarties nuraukimo dieną buvo inicijuota bankroto byla ar, kad jis buvo nemokus, byloje nėra (CPK 178 str.). Sprendžiant dėl vienašalio sutarties teisėtumo, svarbu įvertinti aplinkybę, kad Sutartį pasirašė šalys – verslininkai, kuriems yra keliami didesni atidumo, apdairumo ir rūpestingumo reikalavimai. Teismo manymu, ieškovas (sunuomotojas), išnuomodamas patalpas, siekė reguliariai gauti stabilias pajamas, o atsakovas (subnuomininkas) – užsitikrinti patalpas savo veiklai trejiems metams. Šios bylos kontekste svarbu pažymėti, jog sutartinių santykių stabilumui tarnauja ribojimas nutraukti terminuotą sutartį vienos šalies reikalavimu (Sutarties 6.7 p., CK 6.498 str.). Atsižvelgiant į šias išdėstytas nuostatas, atsakovo teiginiai apie tai, kad ieškovas pažeidė kooperavimosi ir bendradarbiavimo principus, nesiekdamas Sutarties nutraukimo abiejų šalių susitarimu, taip pat, kad neišnaudojo Subnuomos sutartyje aptarto draugiško ginčų sprendimo alternatyvos, atmestini kaip nepagrįsti ir prieštaraujantys byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Nors atsakovas savo siekį nutraukti sutartį abiejų šalių susitarimu mėgino įrodyti prašymu, adresuotu ieškovui (b.l. 66), teismas šį įrodymą vertina kaip nepakankamą, nes jame nėra nurodyta jo surašymo data, nepateikti įrodymai, kad šis prašymas buvo pateiktas ieškovui (CPK 185 str.).

19Išdėstytų aplinkybių kontekste, teismas daro išvadą, jog atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai nutraukė 2012-03-021 Sutartį, dėl ko jam taikytina civilinė atsakomybė. CK 6.245 str. 3 d. nurodyta, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra taikoma tuomet, kai viena sutarties šalis neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartį, dėl to kita šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų. Taigi atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovo tiesioginių ir netiesioginių nuostolių atlyginimo.

20Atsakovas atsikirtimus į ieškinį grindė aplinkybe, jog nebuvo aišku, ar Sutartis galėjo būti tinkamai įvykdyta ateityje, nes ieškovas buvo išsinuomojęs patalpas iš UAB „Farmanta" laikotarpiui nuo 2012-02-01 iki 2014-06-30, o su atsakovu buvo sudaręs sutartį trejų metų terminui. Tačiau teismas nurodytus teiginius atmeta kaip nepagrįstus, nes byloje esantis UAB „Farmanta“ sutikimas patvirtina, jog Sutarties sudarymo dieną ieškovui buvo suteikta teisė subnuomoti patalpas atsakovui (b.l. 136). Tuo tarpu atsakovo spėlionės, samprotavimai ar prielaidos dėl sutarties vykdymo nėra įrodymai CPK 177 straipsnio prasme.

21Dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo

22Ieškovas ieškinio pareiškimu prašo priteisti iš atsakovo tiesioginius nuostolius: 8540,99 Lt už subnuomą ir papildomas paslaugas pagal PVM sąskaitas-faktūras bei 8177,18 Lt už tarpininkavimo paslaugas. Pažymėtina, kad atsakovas skolos už subnuomą ir papildomas paslaugas neginčijo, tačiau nesutiko, kad iš jo būtų priteistas „sėkmės“ mokestis už tarpininkavimo paslaugas.

23Sprendžiant dėl nurodytų ieškinio reikalavimų pagrįstumo, svarbu įvertinti byloje esančius rašytinius įrodymus apie tai, kad ieškovas, 2012-04-04 ir 2012-03-02 išrašė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras už administracinių patalpų subnuomą už 2012 m. kovo mėnesį – 4215,64 Lt sumai (b.l. 33) bei už patalpų subnuomą už 2012 m. balandžio mėnesį ir papildomas paslaugas už kovo mėnesį – 5527,28 Lt sumai (b.l. 32) (Sutarties 4.1.1 p., 4.2.1. p.; 4.2.2. p.). Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis tarp šalių buvo nutraukta 2012-04-17 (b.l. 39), 2012-04-04 PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytą sumą už patalpų subnuomą (b.l. 32) ieškovas sumažino iki 4235,35 Lt. Pažymėtina, kad atsakovas neginčijo ieškovo paskaičiavimų už patalpų subnuomą ir papildomas paslaugas teisingumo, todėl ieškovo reikalavimas dėl 8540,99 Lt skolos priteisimo tenkintinas. Įvertinant aplinkybę, jog atsakovas pagal Sutarties 4.3.1 p. sumokėjo ieškovui 10060,00 Lt užstatą, t.y. dviejų mėnesio Patalpų nuomos mokesčio dydžio sumą, kurios ieškovas nutraukus Sutartį atsakovui negrąžino, teismas atsakovo įsiskolinimą už patalpų subnuomą ir kitas paslaugas įskaito į užstato sumą, kadangi ši suma visiškai padengia atsakovo skolą (10060 Lt - 8540,99 = 1519,01 Lt).

24Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas (klientas) 2012-02-06 sudarė su UAB „Resolution advisers LT“ (tarpininkas) Tarpininkavimo paslaugų, išnuomojant nekilnojamąjį turtą, teikimo sutartį, kuria tarpininkas įsipareigojo vykdyti administracinių patalpų, esančių Žirnių g. 26, subnuomininkų paiešką, o klientas įsipareigojo sumokėti tarpininkui atlyginimą – sėkmės mokestį už surastą subnuomininką (b.l. 88-90). 2012-02-29 UAB „Resolution advisers LT“ išrašė ieškovui PVM sąskaitą-faktūrą 8177,18 Lt sumai už tarpininkavimo paslaugas pagal 2012-02-29 darbų atlikimo aktą (b.l. 120-125 ). Kadangi ieškovas 2012-03-01 sudarė subnuomos sutartį su atsakovu, jis 2012-03-02 mokėjimo nurodymu Nr. 7161 pervedė UAB „Resolution advisers LT“ 8177,18 Lt už surastą subnuomininką (b.l. 95). Sprendžiant dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo už tarpininkavimo paslaugas pagrįstumo, svarbu pažymėti, jog ieškovas pateikė įrodymus, patvirtinančius patirtų išlaidų faktą ir dydį (CPK 178 str.). Taip pat sprendžiant dėl šio reikalavimo pagrįstumo teismas teisiškai reikšminga aplinkybe pripažįsta byloje konstatuotą faktą, jog atsakovas pažeidė sutartinius įsipareigojimus pagal 2012-03-01 Sutartį, nutraukdamas ją vienašališkai. Byloje nustatyta, jog šalys 2012-03-01 sudarė ilgalaikę Subnuomos sutartį. Vadinasi, ieškovas, siekdamas sukurti ilgalaikius subnuomos santykius (sutartis buvo sudaryta trijų metų laikotarpiui) pagrįstai sudarė Tarpininkavimo sutartį, tikėdamas, jog tarpininkas suras subnuomininką ilgalaikiams santykiams. Pažymėtina, kad ieškovo pagrindinė veikla yra didmeninė prekyba farmacijos prekėmis (b.l. 6-9), todėl, nebūdamas profesionaliu nekilnojamojo turto rinkos dalyviu, jis visiškai pagrįstai naudojosi nekilnojamojo turto tarpininkų paslaugomis, juolab, kad šiomis paslaugomis jis naudojasi iki šiol (b.l. 101-111, 130-133). Pažymėtina, kad šalys Tarpininkavimo sutartyje buvo aiškiai aptarę sėkmės mokesčio dydį, jo skaičiavimo tvarką (12,50 proc. nuo metinės sandorio vertės plius PVM). Teismui abejonių dėl tarpininkavimo mokesčio dydžio, skaičiavimo tvarkos, o juo labiau naudojimosi tarpininko paslaugomis pagrįstumo nekilo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas tarpininkavimo mokestį vertintina kaip ieškovo patirtus tiesioginius nuostolius, kurie priteistini iš atsakovo. Kadangi atsakovo sumokėtas užstatas padengė skolą už patalpų subnuomą ir iš jo dar liko 1519,01 Lt suma, teismas šia suma mažina mokestį už tarpininkavimo paslaugas ir priteisia ieškovui iš atsakovo 6658,17 Lt tiesioginių nuostolių (8177,18 Lt - 1519,01 Lt = 6658,17 Lt) (CK 6.249 str. 1 d.).

25Dėl netiesioginių nuostolių atlyginimo

26Ieškovas ieškinio pareiškimu prašo priteisti iš atsakovo dėl sutarties vienašališko nutraukimo padarytus netiesioginius nuostolius: 103.560,00 Lt negautų pajamų už dvejus metus. Reikalavimą atlyginti negautas pajamas ieškovas kildina iš to, kad atsakovui neteisėtai nutraukus sutartį, jis negavo iki 2013 m. kovo 2 d. 43.200,00 Lt pajamų už patalpų subnuomą, o nuo 2013 m. kovo 2 d. iki 2014 m. kovo 2 d. – 60.360,00 Lt, kurias turėjo gauti pagal 2012-03-01 Subnuomos sutartį. Tuo tarpu atsakovas teigė, jog nurodyto prašymo patenkinimas reikštų ieškovo nepagrįstą praturtėjimą.

27Sprendžiant dėl šio reikalavimo pagrįstumo, svarbu pažymėti, kad sutarties nutraukimas pagal CK 6.221 str. 1 ir 2 d., atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo, tačiau sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo bei netesybų. Pažymėtina, kad negautos pajamos suprantamos kaip nauda, kurią kreditorius būtų gavęs, jeigu skolininkas nebūtų pažeidęs sutarties. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarime V. Š. v. A. N. byloje Nr. 3K-P-382/2006 išaiškinta, kad turto sumažėjimas ar negautos pajamos yra kreditoriaus numatytos ir realiai tikėtinos gauti sumos, kurių jis negavo dėl neteisėtų skolininko veiksmų, arba dėl tokių veiksmų prarasta nauda. Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje yra nurodoma, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų.

28Sprendžiant dėl ieškovo reikalavimo atlyginti negautą nuomos mokestį, kurį ieškovas būtų gavęs iš atsakovo, jeigu subnuomos sutartis būtų vykdoma, kaip joje numatyta, trejus metus, svarbu pažymėti, jog ieškovas, sudarydamas ilgalaikę subnuomos sutartį, pagrįstai tikėjosi gauti ateityje pajamas iš sutarties vykdymo (Sutarties 2.2 p., 4.1.1 p, 4.1.2 p., 6.3, 6.4 p.p.). Be to, teisiškai reikšminga aplinkybe, sprendžiant dėl netiesioginių nuostolių, teismą pripažįsta tai, kad subnuomos sutarties objektu buvo komercinės paskirties negyvenamosios patalpos. Taigi, atsakovas, kaip verslo subjektas, privalėjo įvertinti, kad, nutraukus nuomos sutartį dėl jo kaltės, ieškovas realiai gali patirti nuostolių ir pareikalauti juos atlyginti. Tai, kad atsakovas suprato realią tikimybę šiems ieškovo nuostoliams atsirasti, patvirtina jo išreikštas sutikimas tiek atsiliepime, tiek teismo posėdyje, sumokėti netesybas (baudą), lygią keturių mėnesių nuomos mokesčiui. Taip pat sprendžiant dėl ieškovo reikalavimo atlyginti negautą nuomos mokestį, svarbu įvertinti ir aplinkybę, jog Sutarties sudarymo metu atsakovas buvo mokus, nes byloje duomenų apie neigiamus jo ūkinės veiklos ekonominius rodiklius nėra. Vadinasi ieškovas, sudarydamas Sutartį, visiškai pagrįstai tikėjosi gauti stabilų subnuomos mokestį iš atsakovo, juo labiau, kad į subnuomininko paieškas investavo nemažai piniginių lėšų. Nagrinėjamojoje byloje konstatuota, jog atsakovas neteisėtai nutraukė Sutartį. Tokiu būdu, esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog ieškovo prašomų priteisti negautų pajamų atsiradimą sąlygojo skolininko neteisėti veiksmai, kuriais jis vienašališkai nutraukė sutartį. Taigi ieškovo negautos pajamos yra nulemtos atsakovo elgesio, todėl laikytinos dėl jo veiksmų atsiradusiais nuostoliais. Be to, svarbu pažymėti, jog pagal CK 1.2 str. 1 d., civiliniai teisiniai santykiai grindžiami teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principais. Konstatavus, kad ieškovas pagrįstai turėjo teisėtą lūkestį – sukurti ilgalaikius nuomos teisinius santykius, darytina išvada, kad atsakovui kilo pareiga atlyginti ieškovo negautą nuomos mokestį.

29Sprendžiant dėl protingo laikotarpio, už kurį gali būti prašoma priteisti negautas pajamas, teismas nesutinka su ieškovo teiginiu, jog šiuo atveju atskaitos tašku galėtų būti dvejų metų laikotarpis, kadangi atsakovas pagal Sutarties 6.3 ir 6.4 p.p. neturėjo teisės 2 metus nutraukti sutarties. Byloje nustatyta, kad tarp šalių buvo susiklostę terminuotos subnuomos santykiai, kurie, užuot tęsiasi trejus metus, buvo nutraukti po vieno mėnesio ir 17 dienų (b.l. 39). Pažymėtina, kad Sutarties 6.5 punktu šalys buvo sulygę, jog Sutarties 6.4 p. pažeidusi šalis privalės kitai šaliai sumokėti 4 mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudą, kuri yra minimalūs kitos šalies nuostoliai. Pagal kasacinio teismo praktiką, šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo arba netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys bylose Nr. 3K-7-367/2006, 3K-7-304/2007, 3K-3-503/2007, 3K-3-401/2008 ir kt.). Sprendžiant dėl laikotarpio, už kurį turėtų būti priteistas nuomos mokestis, teismas teisiškai reikšminga aplinkybe pripažįsta tai, kad patalpos, esančios Žirnių g. 26, iki teismo sprendimo priėmimo dienos nebuvo išnuomotos kitiems subnuomininkams. Pažymėtina, kad ieškovas, įrodinėdamas negautų pajamų faktą, pateikė rašytinius įrodymus apie tai, kad nutraukus Sutartį su atsakovu, jis jau 2012 m. gegužės, birželio mėnesiais kreipėsi į nekilnojamojo turto agentūras dėl kito nuomininko patalpoms Žirnių g. 26, Vilniuje, paieškos (b. l. 101-111, 130-133):

  1. 2012-06-27 UAB „Colliers International Advisors“ raštas „Dėl tarpininkavimo paslaugų teikimo“ patvirtina, jog ieškovas nuo 2011 m. liepos mėnesio naudojasi tarpininkų paslaugomis, ieškant nuomininkų patalpoms, esančioms Žirnių g. 26. Iš rašto matyti, kad iki 2012 m. birželio 26 d. nuomojamomis patalpomis nuomininkai nesidomėjo (b.l. 101);
  2. 2012-06-27 UAB „CREalty express“ raštas „Dėl tarpininko ieškant nuomininko“ (b.l. 104-108).
  3. Skelbimas apie nurodytų patalpų nuomą buvo patalpintas ir internetiniame puslapyje „skelbiu.lt“ (b.l. 109).
  4. 2012-06-25 UAB „Proreal“ raštas „Dėl tarpininkavimo paslaugų teikimo“ patvirtina, kad nuo 2012 m. gegužės 1 d. yra teikiamos tarpininkavimo paslaugos ieškovui ieškant subnuomininko, tačiau laikotarpiu nuo 2012-05-01 iki 2012-06-24 nuomojamomis patalpomis potencialūs subnuomininkai nesidomėjo (b.l. 110-111);
  5. 2012-10-15 UAB „Colliers International Advisors“ raštas „Dėl tarpininkavimo paslaugų teikimo“, kuriame nurodyta, jog nuo 2012-06-26 iki 2012-10-11 nuomojamomis patalpomis potencialūs nuomininkai nesidomėjo (b.l. 130),
  6. 2012-10-11 UAB „CREalty express“ raštas „Dėl tarpininkavimo ieškant nuomininko“, kuriame nurodyta, jog nuo 2012-06-26 iki 2012-10-11 nesurado nuomininko (b.l. 131);
  7. 2012-10-11 UAB „Proreal“ raštas „Dėl tarpininkavimo paslaugų teikimo“, iš kurio matyti, kad nuo 2012 m. birželio 24 d. iki 2012 m. spalio 11 d. nuomojamomis patalpomis potencialūs subnuomininkai nesidomėjo (b.l. 132);
  8. 2012-10-15 UAB „Ober-Haus nekilnojamojo turto raštas, kuriame nurodyta, kad nuo 2011 m. gegužės 13 d. iki 2012 m. spalio 12 d. nuomojamomis patalpomis potencialūs subnuomininkai nesidomėjo (b.l. 133).

30Taigi, nurodyti duomenys patvirtina, kad ieškovas, siekdamas surasti kitą subnuomininką, buvo pakankamai aktyvus. Teismo manymu, išanalizavus ir įvertinus bylos faktinius duomenis, Sutarties sąlygų turinį, akivaizdu, kad ieškovo negauta nauda gaunant nuomos mokestį, teismo sprendimo priėmimo dienai yra didesnė už 4 mėnesius. Tokiu būdu akivaizdu, jog ieškovo realiai patirti nuostoliai teismo sprendimo priėmimo dienai viršija sutartyje nustatytą 4 mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudą - 14.400,00 Lt (4x3.600,00). Dėl nurodytų aplinkybių, teismas mano, jog protingas netiesioginių nuostolių dydis, kuris priteistinas iš atsakovo, yra ieškovo negautas nuomos mokestis už 6 mėnesius (tai yra laikotarpis nuo Sutarties nutraukimo iki teismo sprendimo priėmimo dienos). Nors atsakovas tiek atsiliepime, tiek teismo posėdyje teigė, jog jo atsakomybė turėtų būti ribojama Sutartyje numatyta 4 mėnesių nuomos dydžio bauda, svarbu pažymėti, kad Sutarties 6.5 punkte aiškiai apibrėžta, kad nurodyta suma laikoma minimaliais ieškovo nuostoliais, todėl pastarasis turi teisę reikalauti atlyginti ir ją viršijančius nuostolius. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas priteisia iš atsakovo 21.600,00 Lt (6 x 3.600,00) negauto nuomos mokesčio (Sutarties 4.1.1 p.). Tuo tarpu reikalavimo priteisti už dvejus metus negautą subnuomos mokestį patenkinimas reikštų nepagrįstą ieškovo praturtėjimą, kadangi aplinkybės, susijusios su subnuomininko paieška, po teismo sprendimo priėmimo gali keistis.

31Remiantis CK 6.210 str. 2 d., 6.37 str. 2 d., ieškovui priteistinos iš atsakovo 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

32CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Nagrinėjamojoje byloje teismas ieškinį patenkino iš dalies, t.y. 26 proc. Todėl, remiantis CPK 93 str. 2 d., ieškovui bylinėjimosi išlaidos priteisiamos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Kadangi ieškovas buvo sumokėjęs 3204 Lt žyminio mokesčio (b.l. 14, 87), remiantis CPK 93 str. 2 d., iš atsakovo priteistina 833,00 Lt žyminio mokesčio ieškovo naudai. Kadangi ieškovas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių jo patirtas atstovavimo išlaidas, teismas jų nepriteisia iš atsakovo.

33Taip pat, remiantis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 2 d., iš atsakovo priteistinos 10,65 Lt dydžio pašto išlaidos į valstybės biudžetą.

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str., 259 str., 260 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

35ieškinį patenkinti iš dalies.

36Priteisti iš atsakovo UAB „Green logistics“, į.k.: 302625911, buveinė: Šv.Stepono g. 24B-7, Vilnius, ieškovo UAB „Entafarma“, į.k.: 174443844, buveinė: Klonėnų vs. 1, Širvintų raj., naudai 6658,17 Lt tiesioginių nuostolių ir 21.600,00 Lt negautų pajamų, iš viso – 28.258,17 Lt (dvidešimt aštuonis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt aštuonis Lt 17 ct), 833,00 Lt (aštuonis šimtus trisdešimt tris Lt) žyminio mokesčio ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą, t.y. 28.258,17 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012-04-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

37Priteisti iš atsakovo UAB „Green logistics“ į valstybės biudžetą 10,65 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,... 2. sekretoriaujant Dmitrijui Latušinskiui, Editai Beniušienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui K. P.,... 4. atsakovo atstovei adv. padėjėjai A. P.,... 5. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. ieškovas UAB „Entafarma“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu... 8. Atsakovas UAB „Green logistics“ su pareikštu ieškiniu nesutiko (b.l.... 9. Teismo posėdyje ieškovo atstovas patikslintą ieškinį palaikė ir prašė... 10. Atsakovo atstovė teismo posėdyje su ieškiniu sutiko iš dalies, t.y. sutiko... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Entafarma“ (subnuomotojas)... 13. Taip pat byloje nustatyta, kad šalys 2012-03-01 Subnuomos sutarties 2.2 punktu... 14. Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 15. Nagrinėjamoje byloje kilo terminuotos patalpų subnuomos sutarties šalių... 16. Pažymėtina, kad įstatymas riboja vienašališko sutarties nutraukimo... 17. Administracinių patalpų subnuomos sutarties 6.4 p., įtvirtinantis sutarties... 18. Pagal CK 6.189 str. 1 d., teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims... 19. Išdėstytų aplinkybių kontekste, teismas daro išvadą, jog atsakovas... 20. Atsakovas atsikirtimus į ieškinį grindė aplinkybe, jog nebuvo aišku, ar... 21. Dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo... 22. Ieškovas ieškinio pareiškimu prašo priteisti iš atsakovo tiesioginius... 23. Sprendžiant dėl nurodytų ieškinio reikalavimų pagrįstumo, svarbu... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas (klientas) 2012-02-06 sudarė su UAB... 25. Dėl netiesioginių nuostolių atlyginimo... 26. Ieškovas ieškinio pareiškimu prašo priteisti iš atsakovo dėl sutarties... 27. Sprendžiant dėl šio reikalavimo pagrįstumo, svarbu pažymėti, kad... 28. Sprendžiant dėl ieškovo reikalavimo atlyginti negautą nuomos mokestį,... 29. Sprendžiant dėl protingo laikotarpio, už kurį gali būti prašoma priteisti... 30. Taigi, nurodyti duomenys patvirtina, kad ieškovas, siekdamas surasti kitą... 31. Remiantis CK 6.210 str. 2 d., 6.37 str. 2 d., ieškovui priteistinos iš... 32. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 33. Taip pat, remiantis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 2 d., iš atsakovo... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str., 259... 35. ieškinį patenkinti iš dalies.... 36. Priteisti iš atsakovo UAB „Green logistics“, į.k.: 302625911, buveinė:... 37. Priteisti iš atsakovo UAB „Green logistics“ į valstybės biudžetą 10,65... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...