Byla 1-331-873/2012

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Nijolė Žimkienė, sekretoriaujant Vilmai Vaisietaitei, dalyvaujant prokurorui Linui Gružui, kaltinamojo gynėjui advokatui Jaroslavui Mikšai, nukentėjusiesiems A. P., L. S., A. V., nukentėjusiems ir civiliniams ieškovams N. N., R. L., įstatyminiam nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo R. L. atstovui Egidijui Lukaševičiui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiajai specialistei Onai Žukauskienei, kaltinamajam K. M., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjus baudžiamąją bylą, kurioje

2K. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Marijampolėje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, turintis aukštesnįjį išsilavinimą, nevedęs, nedirbantis, gyv. ( - ), teistas: 1) 1999-07-01 nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau- ir BK), galiojusio iki 2003-05-01, 16 str. 2 d., 271 str. 4 d., 271 str. 4 d., 278 str. 2 d., 42 str. laisvės atėmimu 6 metams ir 1 mėnesiui su 1/3 turto konfiskavimu; 2000-04-28 nutartimi, pritaikius BK 7 str., 1999-11-25 įstatymą Nr. VIII-1439, veika iš BK 271 str. 4 d., 271 str. 4 d. perkvalifikuota pagal BK 16 str. 2 d. 271 str. 2 d., 271 str. 2 d., bausmė sumažinta iki laisvės atėmimo 3 metams, vadovaujantis BK 42 str., galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas 4 metams; 2000-06-07, pritaikius 2000-04-11 įstatymo „Dėl amnestijos akto“ 3 str. 2 d. 2 p., paskirta laisvės atėmimo bausmė sumažinta 1/5; Lietuvos Respublikos Prezidento 2000-12-29 dekretu Nr. 1148 nuo likusios laisvės atėmimo bausmės atleistas; 2) 2002-08-02 nuosprendžiu pagal BK, galiojusio iki 2003-05-01, 112 str. 1 d. laisvės atėmimu 6 mėnesiams; 3) 2002-08-27 nuosprendžiu pagal BK, galiojusio iki 2003-05-01, 16 str. 2 d., 271 str. 2 d., 35 str., 271 str. 2 d., 42 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 metams su 300 Lt vertės turto konfiskavimu; 2002-10-14 nutartimi, vadovaujantis BK 42 str. 4 d., bausmė subendrinta su bausme, paskirta 2002-08-02 nuosprendžiu, galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas 1 metams su 300 Lt vertės turto konfiskavimu; 4) 2004-02-20 nuosprendžiu pagal BK 178 str. 4 d., areštu 30 parų; 5) 2005-08-22 nuosprendžiu pagal BK 180 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 metams, 6) 2008-06-13 nuosprendžiu pagal BK 178 str. 2 d., areštu 67 paroms; 7) 2009-01-28 nuosprendžiu pagal BK 22 str. 1 d. 178 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 metams; 2010-02-24 nutartimi, vadovaujantis BVK 157 str., lygtinai paleistas neatlikęs 7 mėnesių 23 dienų paskirtos laisvės atėmimo bausmės, įpareigojant registruotis pataisos inspekcijoje 3 kartus per mėnesį, uždraudžiant išeiti iš namų nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu; 2010-05-25 nutartimi pasiųstas atlikti 7 mėnesių 18 dienų laisvės atėmimo bausmę; 8) 2010-09-28 nuosprendžiu pagal BK 178 str. 1 d. (dvi veikos), 63 str. 1 d., 4 d., laisvės atėmimu 1 metams 3 mėnesiams, vadovaujantis BK 64 str. 1 d., 3 d., bausmė subendrinta su bausme, paskirta 2009-01-28 nuosprendžiu, galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas 1 metams 6 mėnesiams; bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs; kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 str. 1 d., padarymu,

Nustatė

3K. M. 2010 m. balandžio 30 d., apie 19.36 val., pažeisdamas Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 768, 14 punkto, numatančio, kad draudžiama vairuoti transporto priemones asmenims, neturintiems šios teisės, reikalavimus, vairavo V. Ž. nuosavybės teise priklausantį automobilį „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonių, važiuodamas Vilniuje, Kalvarijų gatve nuo Upės gatvės pusės, link sankryžos su Konstitucijos prospektu, pažeidė Kelių eismo taisyklių 133 punkto, numatančio, kad pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties, o taip pat sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, reikalavimus, pasirinkdamas vairuojamo automobilio važiavimo greitį neatsižvelgė į eismo intensyvumą, dėl ko ties ( - ), Vilniuje, stabdydamas vairuojamą automobilį jo nesuvaldė ir išvažiavęs į priešingos krypties eismo pusę, skirtą važiuoti nuo sankryžos su Konstitucijos prospektu pusės, vairuojamu automobiliu partrenkė priešinga kryptimi dviračiais važiavusius N. N., A. P., R. L., L. S., dėl ko N. N. ir A. P. buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, R. L. ir L. S. buvo nežymiai sutrikdyta sveikata, po ko, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 231 punkto, nustatančio eismo dalyvių pareigas įvykus eismo įvykiui, reikalavimus, vairuojamu automobiliu „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) iš eismo įvykio vietos pasišalino.

4K. M. kaltu prisipažino, duodamas parodymus paaiškino, kad įvykio metu jis vairavo automobilį. Važiavo leistinu greičiu, priešais važiavo troleibusas, K. M. išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą, atsitrenkė į dviratininkus, išsigando, iš įvykio vietos pabėgo. Pastatęs automobilį, išėjo. Išsigando, nes pagalvojo, kad buvo žuvusių. Tą pačią dieną pats patyrė traumą, įvykio tiksliai neatsimena. Kieno automobiliu važiavo, kai įvyko įvykis, negali pasakyti, važiavo juo dviese ar trise. Kaip su tais žmonėmis susitiko, negali pasakyti. Kuo tą dieną buvo apsirengęs, ar turėjo striukę, K. M. neatsimena. K. M. įvykio metu pasuko į kairę pusę, dviratininkų važiavo labai daug, po smūgio K. M. grįžo į savo eismo juostą. Susidūrimo metu mergina pradėjo rėkti, kad gal užmušė, K. M. išsigando, nuvažiavo. Įvykis įvyko netoli Žaliojo tilto, po to K. M. nuvažiavo pro Rotušę, suradęs vietą, pastatė automobilį, išsiskyrė su kartu važiavusiais asmenimis. Automobilis buvo baltas, dvejų durų. Dviratininkus K. M. partrenkė kaire automobilio puse. K. M. buvo sumuštas, atrodo, kad jį nuvežė į Santariškių ligoninę, kur gydėsi nežino, jo asmenybės nenustatė. Kur po įvykio buvo automobilio raktai, negali pasakyti. Vienas automobilio žibintas buvo sugadintas, ar buvo sugadintas stiklas, nežino. Papildomai, išklausęs liudytojo V. Ž. parodymų, K. M. paaiškino, kad jis neturi pravardės, prisistato Kęstu, neturėjo priežasčių nesakyti savo tikrojo vardo. Žmonių, su kuriais bendravo, neatsimena. V. Ž. yra matęs tyrimo metu, per akistatą. Išklausęs liudytojo A. Č. parodymų K. M. paaiškino, kad jį mato antrą kartą, prieš tai matė per akistatą, T. K. M. nėra prisistatęs. Žmogus, kuris buvo automobilyje, atrodo, buvo žemesnio ūgio. Apžiūrėjus daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – striukę, K. M. paaiškino, kad neatsimena, kieno tai striukė. Peržiūrėjus vaizdo įrašą K. M. paaiškino, kad tai jis išlipa iš automobilio, uždaro žibintą. Nuotarukoje K. M. atpažįsta save, tuo metu ėjo iki gretimos stotelės.

5Nukentėjusysis R. L. paaiškino, kad 2010 m. balandžio 30 dieną dalyvavo „Kritinėje masėje“. R. L. važiuodamas išgirdo ratų cypimą, trenkimosi garsą, neatsimena, ar į jo dviratį trenkėsi. R. L. buvo su dviračiu, paskui – be jo. Kiek atsimena, automobilis trenkėsi, daugiau nieko neatsimena. R. L. dėdė gulėjo gatvėje, jis važiavo R. L. priekyje. R. L. buvo sužalota ranka ir pilvas. Ranka buvo nubrozdinta, pilvą susitrenkė į dviračio vairą. Ar po smūgio krito, neatsimena.

6Nukentėjusiojo R. L. įstatyminis atstovas E. L. paaiškino, kad dalyvavo žygyje dviračiais. Nuvažiavęs į Katedros aikštę laukė sūnaus ir draugo. Sūnus paskambino iš N. N. telefono, klykė. E. L. suprato, kad įvyko avarija. Sūnus buvo labai išsigandęs, jam buvo šokas. N. N. po įvykio metus laiko negalėjo normaliai šnekėti, šiuo metu jo kalba yra sulėtinta.

7Nukentėjusysis N. N. paaiškino, kad įvykio metu buvo netekęs sąmonės, jokių aplinkybių neatsimena. Įvykio dieną dalyvavo „Kritinėje masėje“, pasuko link Žaliojo tilto, atsibudo tik ligoninėje. Bendrovė „Baltijos draudimas“ atlygino 5308,80 Lt neturtinės žalos. Patirtą neturtinę žalą vertiną 20000 Lt. Eismo įvykio metu N. N. buvo pertrenktas, užkrito ant mašinos. Mano, kad savo galva sudaužė automobilio stiklą. Ligoninėje buvo nustatyti sužalojimai – smegenų sutrenkimas, pečių juostos sumušimas.

8Nukentėjusysis L. S. paaiškino, kad dalyvavo akcijoje „Kritinė masė“. Kalvarijų gatvėje buvo dviratininkų spūstis. L. S. sulėtino greitį, važiavo vieną koją padėjęs ant žemės, pasispirdamas. L. S. pamatė atskriejantį baltą automobilį, pamatė, kad trenkėsi į žmogų, pajuto, kaip jį nubloškė. L. S. pamatė automobilį iš toliau, kaip jis rėžėsi. Automobilyje, priekyje, tikrai buvo du žmonės. Atpažinti, ar automobilyje buvo K. M., negali. L. S. patyrė stiprų kelio ir rankos sutrenkimą, dviratis buvo padalintas per pusę. Žalą dėl dviračio atlygino draudimas. Automobilis partrenkė vieną, antrą žmogų, norėjo pabėgti, nusuko. L. S. mano, kad automobilis važiavo mažiausiai 50 km/h greičiu.

9Nukentėjusioji A. V. paaiškino, kad 2010 m. balandžio 30 d. dalyvavo akcijoje „Kritinė masė“. Kai buvo netoli Žaliojo tilto, pamatė priešinga eismo juosta važiuojantį baltos spalvos automobilį. Jis įsuko į dviratininkus, partrenkė prieš A. V. važiuojančią merginą, ji nukrito. A. V. nespėjo sustabdyti savo dviračio, ant jos krito. Atsistojus nesuprato, kas įvyko, padėjo merginai atsistoti, ji šaukė, kad skauda, bėgo kraujas. A. V. pati nenukentėjo, buvo sulankstytas jos dviračio priekinis stabdis. Kiek žmonių buvo automobilyje, kas jį vairavo, nematė.

10Nukentėjusioji A. P. paaiškino, kad 2010 m. balandžio 30 d. dalyvavo „Kritinėje masėje“, važiavo dviračiu. A. P. pastebėjo automobilį, važiuojantį tiesiai į ją, toliau viskas vyko labai greitai. Prisimena, kad atsistojo skaudančia koja, visi bandė padėti. A. P. matė priešais atvažiuojantį baltos spalvos automobilį, jis išvažiavo į priešingą juostą, trenkėsi į A. P.. Kiek žmonių buvo automobilyje, nepastebėjo. A. P. buvo sužeista kairės kojos šlaunis, praskelta galva. Automobilis važiavo greičiau nei kiti.

11Liudytojas M. M. paaiškino, kad 2010 m. balandžio 30 dieną kartu su drauge važiavo „Kritinėje masėje“. M. M. pamatė greitai važiuojantį baltos spalvos automobilį, išgirdo stabdžius, atsisukęs pradėjo ieškoti draugės, pamatė nuvažiuojantį baltą automobilį. Pribėgo prie draugės A. P., ji buvo pargriuvusi, sužeista. Paties smūgio M. M. nematė, tik tai, kaip nuvažiavo automobilis. Kiek automobilyje buvo žmonių, M. M. nematė. Įvykio vietoje netrukus kažkas rado pamestus valstybinius numerius.

12Liudytojas V. Ž. paaiškino, kad apie 2010 m. balandžio 30 d. įvykį žino tik iš interneto. Įvykis buvo padarytas V. Ž. automobiliu, tačiau įvykyje V. Ž. nedalyvavo. V. Ž. naktį greitoji pagalba nuvežė į ligoninę, išėjo 8 val., grįžęs namo miegojo, vakare atvažiavo policija ir pasakė, kad jo automobiliu padarytas eismo įvykis. Kas sumušė V. Ž., jis nežino, visko tiksliai neprisimena. V. Ž. buvo susitikęs A., priėjo T., jis taip save pasivadino. Kilo sumanymas kažkur važiuoti, V. Ž. buvo išgėręs, galėjo vairuoti T.. Sumušimo V. Ž. neatsimena. Prisimena, kad buvo policija, V. Ž. vežė greitąja pagalba. Mašina ir jos rakteliai liko toje vietoje, iš kur paėmė V. Ž., prie automobilio liko A. ir policininkas. Automobilį vairavo T., važinėjosi trise. Ar T. yra kaltinamasis, pasakyti negali. Atrodo, kad T. buvo apsivilkęs tamsia striuke. V. Ž. atsimena, kad Tomas nusiėmė striukę, ją numetė į automobilio galą. Apžiūrėjus daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – striukę, V. Ž. paaiškino, kad tai ne A. striukė.

13Liudytojas A. Č. paaiškino, kad kaltinamąjį nelabai pažįsta, yra matęs tik T.. 2010 m. balandžio 30 d. šventė, važiavo, bevažiuodami į kažką atsitrenkė. Dieną prieš avariją šventė su V., jie su T. kažko nepasidalino, susistumdė. Kai pasirodė kraujas, pagalvojo, kad lūžo žandikaulis, vežė į ligoninę. Sustabdė pareigūnai, iškvietė greitąją, V. išvežė į ligoninę. Kitą dieną A. Č. susitiko su T., nutarė, kad reikia važiuoti į ligoninę. Nuvažiavo į Lazdynus, ten susitiko merginas, A. Č. su jomis pašventė, po ko važiavo į ligoninę. A. Č. buvo užmigęs, kai atsipeikėjo, automobilis jau stovėjo. Vakarą prieš avariją A. Č. susitiko su V., ėjo į barą Lazdynuose, ten priėjo T., visi trise išgėrė. Anksčiau su T. nebuvo pažįstamas, negali pasakyti, ar tai yra kaltinamasis. Tomas pasisiūlė palydėti, o V. pavežti. V. sėdo už vairo, T. – šalia V., A. Č. – gale. Nusipirkę alaus išgėrė, po to važiavo namo. V. su T. susistumdė. Pradžioje susistumdė automobilyje, paskui baigėsi lauke. Į ligoninę vežė T., V. sėdėjo ant galinės sėdynės, A. Č. sėdėjo priekyje. Kai sustabdė pareigūnai, jie iškvietė greitąją pagalbą. Pareigūnai padavė raktelius A. Č., kur tuo metu buvo T., negali pasakyti. A. Č. grįžo į namus, ryte susitiko su T.. Važiavo į Lazdynus aplankyti ligonio, atiduoti automobilį. Pradžioje nuvažiavo į Lazdynus, vairavo T.. Su merginomis susitiko prie „Rimi“, susitiko su I. ir jos mama, kartu prie parduotuvės gėrė. T. mašinoje buvo įjungęs muziką. Pašventę važiavo į ligoninę. Važiavo trise – A. Č., T. ir I.. A. Č. sėdėjo automobilio gale, T. – už vairo, I. – priekyje. A. Č. užmigo, nuo stuktelėjimo pašoko, vėliau sužinojo, kad įvyko avarija. Mašiną pastatė prie bažnyčios, po to išsiskirstė. Automobilį paliko atrakintą, raktelius numetė po automobiliu. A. Č. su mergina nuvažiavo pas ją į namus. Kai automobilį pastatė, išlipo, sakė, kad sužalojo žmones. Automobilio stiklas buvo įskeltas, ir žibintas įlenktas. Apžiūrėjus daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – striukę, A. Č. paaiškino, kad tai ne jo striukė, neatsimena, ar T. turėjo tokią striukę. Peržiūrėjus vaizdo įrašą, jame A. Č. atpažino save, kaip viduryje einantį asmenį (vilki mėlynos spalvos su baltomis juostomis viršutinę drabužių dalį) ir I. K..

14Liudytoja I. K. paaiškino, kad K. M. yra mačiusi baltos spalvos automobilyje, kurį jis vairavo. Įvykio metu I. K. buvo automobilyje, buvo numušti dviratininkai, mašina pastatyta, rakteliai numesti po mašina. Į namus pas I. K. atvažiavo A. su T. ar K. pašvęsti. Kažkur su jais važiavo, muzika garsiai grojo, numušė tuos dviratininkus. Automobilyje buvo I. K., už vairo – kaltinamasis, sakė, kad jis T. ar P., ir A.. I. K. sėdėjo automobilio priekyje. Automobilis – baltos spalvos, kelių durų - nežino. Automobilyje labai garsiai grojo muzika, dviratininkai buvo partrenkti netoli Žaliojo tilto. Važiavo, kaltinamasis norėjo aplenkti autobusą, nepastebėjo, kad važiavo dviratininkai, juos „nušlavė‘. Mašiną pastatė, raktelius padėjo po mašina, po to važiavo namo. Automobilį pastatė už Katedros. Važiavo labai greitai. Iki tos vietos, kur pastatė mašiną, sustoję nebuvo. I. K. namo išvažiavo troleibusu. Paskui vėl visi trys susitiko, kaltinamasis paėmė striukę. Susitiko pas I. K. namuose, rytojaus dieną ar tą patį vakarą. A. žino, kur ji gyvena, kaltinamąjį atvedė. Įvykio metu vairuotojas buvo neblaivus, gal išgėręs sidro. Kodėl vairuotojui reikėjo striukės, nežino, po įvykio jis paėmė I. K. tetos striukę, jos negrąžino. Kai atėjo į svečius, kaltinamasis prisistatė kitu vardu. A. sėdėjo automobilio galinėje sėdynėje, už I. K.. Tuo metu visi buvo įkaušę. Namuose gėrė sidrą, T. vartojo alkoholį. Kai jie grįžo, vartojo alkoholinius gėrimus. Po susidūrimo suskilo stiklas vairuotojo pusėje. I. K. rėkė, kaltinamasis jai liepė užsičiaupti. Į policiją I. K. nesikreipė, nes buvo grasinimų. Ar automobilyje buvo striukė, neatsimena. Po įvykio I. K. buvo susitikusi su V. Ž., jis sakė, kad automobilį buvo paskolinęs A., automobilį sudaužė. Automobilį atrakino tas, kuris vairavo, kai išvažiavo iš namų, vairavo kaltinamasis.

15L. R. M. paaiškino, kad kaltinamojo nepažįsta, pažįsta V. Ž., A. Č.. Apie įvykį sužinojo iš televizijos ir laikraščių. Vėliau, iš dukros, sužinojo, kad automobilis V. Ž.. Dukra sakė, kad papuolė į avariją, lėkė dideliu greičiu, trenkėsi į dviratininkų koloną, paskui mašiną kažkur paliko, iš įvykio vietos pabėgo. Dukra sakė, kad važiavo tame automobilyje su A. ir buvo vairuotojas. Prieš ar po avarijos A., tas vairuotojas ir dukra buvo atėję į namus, ten išgėrinėjo. Kaip atrodė vairuotojas, R. M. negali pasakyti, jo vardo nežino. K. M. nepažįsta, ar tai tas pats asmuo, pasakyti negali. Dukra pasakojo apie įvykį, kai sugrįžo. Jie išvažiavo su automobiliu, grįžo be jo. Bute, ar prieš įvykį, ar po jo, išgėrinėjo R. M., jos dukra, A. ir vairuotojas. Po kiek laiko grįžo, neatsimena, grįžo visi trys, kartu sėdėjo virtuvėje, gal išgėrinėjo. Vairuotojas išėjo pirmas, dukra su A. pasiliko. Kaip vairuotojas buvo apsirengęs, R. M. negali pasakyti, bet jis paprašė jos dukros duoti striukę, dukra davė. Vairuotojas nesakė, kur paliko savo striukę. Ar, kai pirmą kartą išgėrinėjo, vairuotojas vartojo alkoholinius gėrimus, R. M. negali pasakyti. Kai dukra, A. ir vairuotojas grįžo, visi keturiese išgėrinėjo. Dukra grįžo labai išsigandusi.

16Liudytojas Frank Wurft paaiškino, kad dalyvavo „Kritinėje masėje“, matė įvykį. Automobilis buvo baltos spalvos. F. Wurft matė du žmones, vienas buvo su sportiniais rūbais, kuris sėdėjo šalia vairuotojo, buvo plonesnis. Abu vyrai buvo sportiniais drabužiais, trumpų plaukų. Ar kaltinamasis buvo automobilyje, pasakyti negali. Prie vairo buvo stambesnis žmogus. Atrodo, kad buvo apsirengęs tamsiai, gal mėlynai, juodai. Tas, kuris sėdėjo šalia, buvo apsirengęs drabužiais su „Adidas“ ženklu. Smulkesnis žmogus, atrodo, buvo su sportine striuke, gali būti mėlynos spalvos. Šalia sėdėjęs žmogus buvo ilgesnių plaukų nei vairuotojas. Papildomai, parodžius salėje esantį liudytoją A. Č., F. Wurft paaiškino, kad jo automobilyje nematė. Parodžius kaltinamąjį, F. Wurft paaiškino, kad jam kaltinamasis labiau panašus į žmogų, kuris sėdėjo šalia, o ne vairavo.

17Liudytojas E. K. paaiškino, kad važiavo „Kritinėje masėje“. Įsukant į Kalvarijų gatvę masė sustojo, buvo kažkoks smūgis, pravažiavo baltas „Frobe“ automobilis. Buvo atidarytas automobilio langas, vairuotojas pasižiūrėjo į Konstitucijos g. pusę, buvo pasilenkęs prie vairo. Kaip vairuotojas buvo apsirengęs, neatsimena. E. K. nelengvai įsimena veidus. Į klausimą, ką pažįsta iš esančių salėje, E. K. nurodė Egidijų Lukoševičių, N. N., Frank Wurft, paaiškino, kad nėra visiškai tikras, bet gali būti, kad matęs kaltinamąjį ir liudytoją V. Ž.. Papildomai, parodžius salėje esantį kaltinamąjį, E. K. paaiškino, kad jis galėtų būti vairuotojas. Šalia vairuotojo sėdėjo smulkesnis žmogus, tamsesniais plaukais. K. M. plaukai, E. K. nuomone, yra tamsesni, nei jis matė tada, tačiau gali būti, kad fotoroboto sudarinėjimas iškreipė vaizdą. Šalia vairuotojo galėjo būti moteris.

18Liudytojas R. D., policijos pareigūnas, paaiškino, kad įvykio aplinkybių tiksliai neatsimena. Kvietė greitąją pagalbą, nes žmogus buvo sužeistas. Žmogus buvo automobilyje, kas jam buvo, neatsimena, gal kruvinas veidas. Atrodo, buvo dar vienas žmogus. Minimą dieną R. D. patruliavo, važiuodami automobiliu nustatytu maršrutu pastebėjo sužeistą žmogų. Buvo iškviesta pagalba, surašytas tarnybinis pranešimas. Atrodo, kad žmogus buvo neblaivus. Automobilis liko stovėti, raktelių, atrodo, nerado, automobilį užrakino žmogus, kuriam buvo kviesta greitoji pagalba. Buvo tikrinama, ar asmuo nepaieškomas, gavo atsakymą, kad nėra. R. D., parodžius liudytojus V. Ž., kaltinamąjį K. M., jų neatpažino.

19Liudytoja A. Š., tyrėja, paaiškino, kad K. M. buvo nustatytas pagal rastus pirštų antspaudus. Atlikus medžiagų ir gaminių, odorologinį tyrimą buvo pagrindas įtarti, kad jis vairavo automobilį. Pradžioje buvo nustatyta I. K.. Kad automobilį būtų vairavęs A. Č., įtarimo nebuvo. Buvo filmuota medžiaga, kurioje matėsi, kaip išlipa iš automobilio. Kai A. Š. pamatė A. Č., jai buvo aišku, kad jis išlipa ne iš vairuotojo vietos. Ar K. M. įvykio metu buvo blaivus, duomenų nebuvo.

20K. M. įtariamojo apklausos pas ikiteisminio tyrimą teisėją 2011-10-10 protokolo duomenimis K. M. paaiškino, kad atsimena, jog atsitrenkė ir pabėgo. Vairavo baltos spalvos automobilį „Ford“. Buvo užpultas gatvėje, 12 parų buvo komoje, visko neatsimena. Vairavo Vilniaus centre, atsitrenkė į krūvą žmonių, pabėgo. Atsitrenkė į dviratininkus, visi važiavo kolona. Kas įvyko prieš susidūrimą, kodėl pasišalino, nežino. Važiavo kartu su mergina, dar kažkas važiavo, neatsimena. Kur mergina sėdėjo, neatsimena. Po įvykio nuvažiavo link Žaliojo tilto, Katedros aikštėje paliko mašiną. Prieš įvykį važiavo normaliai, pravažiavo šviesoforą, troleibusas važiavo jo kryptimi, priešais. Troleibusas sustojo dešinėje pusėje, ten tikriausiai yra stotelė. K. M. lenkė troleibusą išvažiuodamas į priešpriešinę juostą. Susidūrimas įvyko lenkimo momentu. Pabėgo važiuodamas į priekį, tik į priekį galima važiuoti. Dviratininkai važiavo priešinga kryptimi. K. M. paliko mašinoje striukę ( t. 3 b. l. 81).

21Bendrosios pagalbos informacijos registravimo centro duomenimis pranešimas apie eismo įvykį Kalvarijų g., kurio metu partrenktas dviratininkas, partrenkė ir pasišalino automobilis „Probe“, valst. Nr. ( - ) baltos spalvos, pasišalino link Marčiulionio viešbučio, registruotas 2010-04-30, 19.38 val. ( t. 1 b. l. 40).

22Kelių eismo įvykio vietos apžiūros 2010-04-30 protokole, eismo įvykio vietos plane užfiksuota: dvigubos stabdymo žymės, ilgis 23,3 m, ties Kalvarijų g. namu Nr. 9, dviratininko nukritimo vieta ( t. 1 b. l. 43-45).

232010-04-30 fotolentelėje matyti automobilio „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) sugadinimai: sudužęs priekinis stiklas ir kairysis veidrodis, priekinis sparnas ir bamperis kairėje pusėje ( t. 1 b. l. 46-47).

24Transporto priemonės techninės būklės ir apžiūros 2010-04-30 protokolų duomenimis dviračio „Peugeot“, identifikacinis numeris 3808842, sulenktas priekinis ratas, sulenkta priekinio rato apdaila (sparnas), sulenktas vairas, sudaužytas priekinis atšvaitas, sudaužytas galinis atšvaitas, sulenkta priekinio rato šakė ( t. 1 b. l. 50-51), dviračio „Ford“, identifikacinis numeris GUM4200425, nulaužta galinio rato apdaila (sparnas), sulenktas vairas, sulaužyta plastmasinė grandinės apsauga (t. 1 b. l. 52-53), dviračio „Wheeler“, identifikacinis numeris YR71116209, sulaužytas rėmas, sulenktas priekinis ratas, sulenktas galinis ratas (t. 1 b. l. 54-55), dviračio „Modison“, identifikacinis numeris GK10102894 sulenktas priekinis ratas (t. 1 b. l. 56-57), dviračio „Grand“, identifikacinis numeris A204311121, sulenktos galinio rato šakės, sulenktas galinis ratas, sudaužytas spidometras ( t. 1 b. l. 5859). Po apžiūros dviračiai grąžinti.

25Transporto priemonės techninės būklės ir apžiūros 2010-04-30 protokolo duomenimis automobilio „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) sulenktas variklio dangtis, sudaužytas priekinis stiklas, sudaužytas priekinis kairys posūkis, deformuotas priekinis bamperis, nulaužtas kairės pusės galinio vaizdo veidrodėlis ( t. 1 b. l. 63-64).

26Transporto priemonė, valst. Nr. ( - ) 2010-04-30 buvo drausta transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės privalomuoju atsakomybės draudimu „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje ( t. 1 b. l. 65).

27Apžiūros 2010-04-30 protokolo duomenimis automobilio „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) salone, prie užpakalinės sėdynės, kairėje pusėje, pakabinta striukė, tarp priekinių sėdynių 0,5 l talpos plastikinis butelis, ant grindų 5 nuorūkos dešinės sėdynės galinėje dalyje, mikrodalelių pavyzdžiai nuo sėdynių, stiklo šukių pavyzdžiai nuo vidinės palangės, piršto atspaudai nuo kompaktinės plokštelės, 2 nuorūkos peleninėje, tepinėlis su panašiu į kraują objektu ant priekinio stiklo išorinėje dalyje, kvapai nuo salone rastos striukės, kvapai nuo sėdynių ( t. 1 b. l. 66-67). Poėmio 2010-04-30 protokolo duomenimis paimtas automobilis „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) odinė striukė, nuorūkos, mikrodalelės ( t. 1 b. l. 78). Automobilis „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) grąžintas savininkui ( t. 1 b. l. 84).

28Daiktų apžiūros 2011-03-01 protokolo duomenimis valstybinio numerio ženkle yra raidžių ir skaičių kombinacija „( - ) ( t. 1 b. l. 72-74).

292010-04-30 pažymos apie kelių eismo įvykį duomenimis eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių savininkai: „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) - V. Ž., dviračio „Peugeot“ – N. N., dviračio „Ford“ – R. L., dviračio „Grand“ – A. P., dviračio „Wheeler“ – L. S., dviračio „Modison“ – A. V.. Trumpas eismo įvykio aprašymas: automobilis „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) įvažiavo į priešingos krypties eismui skirtą kelio dalį ir partrenkė priešinga kryptimi važiavusius 5 dviratininkus, automobilis iš eismo įvykio vietos pasišalino. Nukentėjusieji: A. P., N. N., L. S., R. L.. Oro sąlygos - giedra, kelio apšvietimas – dienos, išilginis kelio profilis – nežymi nuokalnė, važiuojamosios dalies plotis – 14 m, kelio danga – asfaltas, kelio dangos būklė – sausa ( t. 1 b. l. 87-88).

30Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvados Nr. T-A 1959/10(01) duomenimis N. N. kraujyje etilo alkoholio nerasta ( t. 1 b. l. 93).

31Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvados Nr. G 2705/10(01) duomenimis N. N. padarytas krūtinės sumušimas, kaktos kraujosruva, sprando raiščių patempimas, galvos smegenų sukrėtimas, galimai 2010-04-30 eismo įvykio metu. N. N. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas ( t. 1 b. l. 103-104).

32Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvados Nr. G 4294/10 (01) duomenimis N. N. padarytas krūtinės, galvos sumušimas; kaktos, kaklo, peties sąnario srities kraujosruvos, sprando raiščių patempimas, galvos smegenų sukrėtimas, N. N. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes jo gydymas užtruko ilgiau nei 10 dienų laikotarpį ( t. 1 b. l. 112-113).

33Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvados Nr. T-A 1958/10(01) duomenimis A. P. kraujyje etilo alkoholio nerasta ( t. 1 b. l. 116).

34Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvados Nr. G 2585/10(01) duomenimis A. P. kūne, remiantis medicininių dokumentų duomenimis, konstatuota galvos sumušimas, pasireiškęs muštine pakaušio žaizda. Sužalojimai padaryti veikiant kietais bukais daiktais ir neatmetama galimybė, kad galėjo gautis ir užduotyje nurodyto eismo įvykio metu, neilgai trukus iki kreipiantis medicininės pagalbos. Sužalojimas kvalifikuojamas nežymiu sveikatos sutrikdymu, kadangi nėra duomenų apie ilgalaikį sveikatos sutrikdymą dėl šio sužalojimo ( t . 1 b. l. 127-128).

35Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvados Nr. G 39/11(01) duomenimis A. P. padaryta: muštinė žaizda galvos dešinėje pusėje, plačios kraujosruvos kairės kojos šlaunyje ir blauzdoje su nubrozdinimais blauzdos priekiniame paviršiuje, galimai aplinkybėse nurodytu laiku ( 2010-04-30), minėto eismo įvykio metu, važiuojant dviračiu ir partrenkus automobiliui. Sužalojimai vertinami kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl nurodyto kairės kojos minkštųjų audinių sumušimo sveikata sutriko ilgiau 10 dienų laikotarpiui. Anksčiau duota specialisto išvada Nr. G2585/10(01) nepilna, nes tyrimui nebuvo pateikta medicininė kortelė iš poliklinikos ( t. 1 b. l. 137-138).

36Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvados Nr. G 2647/11(01) duomenimis R. L. padaryta kairės plaštakos ir pilvo kairės pusės nubrozdinimai, galimai užduotyje nurodytomis aplinkybėmis ir laiku (2010-04-30), eismo įvykio metu. R. L. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas ( t. 1 b. l. 155-156).

37Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvados Nr. T-A 1957/10(01) duomenimis L. S. kraujyje etilo alkoholio nerasta ( t. 1 b. l. 159).

38Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvados Nr. G 2586/11(01) duomenimis L. S. kūne, remiantis medicininių dokumentų duomenimis, konstatuota kairio kelio sumušimas, pasireiškęs nubrozdinimu, kliniškai nustatytas kairio riešo sumušimas, pasireiškęs lokaliu patinimu. Sužalojimai padaryti veikiant kietais bukais daiktais ir neatmetama galimybė, kad galėjo gautis ir užduotyje nurodyto eismo įvykio metu, neilgai trukus iki kreipiantis medicininės pagalbos. Sužalojimai visumoje ir kiekvienas atskirai kvalifikuojami nežymiu sveikatos sutrikdymu, kadangi nėra duomenų apie ilgalaikį sveikatos sutrikdymą dėl šių sužalojimų ( t. 1 b. l. 170-171).

39Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvados Nr. T-A 1952/10(01) duomenimis A. V. kraujyje etilo alkoholio nerasta ( t. 1 b. l. 173).

40Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti 2010-04-30 akto Nr. 793 duomenimis A. V. yra blaivi ( t. 1 b. l. 174).

41Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2010-08-10 protokolo duomenimis E. K. tarp pateiktų atpažinti iš nuotraukų asmenų K. M. neatpažino ( t. 1 b. l. 191-193).

42Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2010-08-10 protokolo duomenimis Frank Wurft tarp pateiktų atpažinti iš nuotraukų asmenų K. M. neatpažino ( t. 1 b. l. 201-203).

43Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato operatyvaus valdymo skyriaus 2010-05-21 rašto Nr. 10-1-9015 ( t. 1 b. l. 213), informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rašto Nr. (6-2) 9 R ( t. 1 b. l. 2009-211) duomenimis asmuo, tikrintas 2010-04-30, nuo 01.00 val. iki 02.00 val., Vilniuje, Žygio g., nenustatytas.

44Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvados Nr. T-A 1951/10(01) duomenimis V. Ž. kraujyje (paėmimo laikas - 2010-04-30, 22.15 val.) rasta 1,54 promilės etilo alkoholio ( t. 2 b. l. 2).

45Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti 2010-04-30 akto Nr. 792 duomenimis, apžiūros pradžia – 22.10 val., V. Ž. yra neblaivus, nustatytas vidutinis girtumo laipsnis ( t. 2 b. l. 3).

46Paciento, patyrusio galvos traumą, apžiūros PKS protokolo Nr. 2010/14948 duomenimis V. Ž., apžiūrėtas 2010-04-30, 3.35 val., skundžiasi sumuštu žandikauliu, veidu. Traumos laikas – 2010-04-29, apie 20 val., sumuštas Lazdynuose nepažįstamų asmenų, buvo išgėręs, tiksliai įvykio neatsimena ( t. 2 b. l. 6).

472010-05-10 nutarimo susipažinti su dokumentais (informacija), telekomunikacijų operatorių UAB „Omnitel“, UAB „Tele 2“ duomenimis V. Ž. naudotų mobiliojo ryšio telefonų Nr. 861410058, Nr. 867420380 skambučių nuo 2010-04-30, 10.15 val., iki 2010-05-01, 16.36 val., neužfiksuota ( t. 2 b. l. 17, 19-23).

48Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2010-07-20 protokolo duomenimis V. Ž. tarp pateiktų atpažinti iš nuotraukų asmenų atpažino I. K. ( t. 2 b. l. 36-38).

49Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2011-02-22 protokolo duomenimis V. Ž. tarp pateiktų atpažinti iš nuotraukų asmenų atpažino A. Č., kaip asmenį, su kuriuo balandžio 29 d. susitiko prie „Maximos“ parduotuvės ( t. 2 b. l. 39-41).

50Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2010-07-20 protokolo duomenimis V. Ž. tarp pateiktų atpažinti iš nuotraukų asmenų K. M. neatpažino ( t. 2 b. l. 42-44).

51Asmens parodymo atpažinti 2011-07-27 protokolo duomenimis V. Ž. tarp jam parodytų asmenų neatpažino K. M. ( t. 2 b. l. 45- 48).

52Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2010-08-17 protokolo duomenimis I. K. tarp pateiktų atpažinti iš nuotraukų asmenų atpažino K. M., kaip asmenį, prisistačiusį vardu Tomas, sėdėjusį už vairo ( t. 2 b. l. 71-73).

53Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2010-08-16 protokolo duomenimis A. Č. tarp pateiktų atpažinti iš nuotraukų asmenų K. M. neatpažino ( t. 2 b. l. 96-98).

54Asmens parodymo atpažinti 2011-07-27 protokolo duomenimis A. Č. tarp jam parodytų asmenų neatpažino K. M. ( t. 2 b. l. 111-114).

55Vaizdo įrašo apžiūros 2010-05-07 protokolo duomenimis vaizdo fiksavimo data - 2010-04-30, 19.39.21 val., trukmė 26 minutės. Filmuojama kamera, esančia ( - ) sankryžoje, Vaizdo kameros matymo laukas apima kelio važiuojamosios dalies ruožą Kalvarijų g. nuo Goštauto g. link Konstitucijos prospekto. Įrašo trukmė 35 sekundės. Įrašo pradžia – 19.36.46 val. Matyti, kaip vyksta eismas Kalvarijų gatve, nuo Konstitucijos pr. link Goštauto g. važiuoja dviratininkų kolona. 19.36.53 Kalvarijų gatve, nuo Goštauto g. link Konstitucijos pr., važiuoja baltos spalvos automobilis. Automobilis priekine dalimi įvažiuoja į priešingos krypties eismo juostą ir priešpriešinėje eismo juostoje partrenkia kolona važiavusius dviratininkus. 19.36.55 baltos spalvos automobilis grįžta į antrąją eismo juostą, t.y. į savo važiavimo krypties eismo juostą, nesustodamas važiuoja. 19.36.57 baltos spalvos automobilis persirikiuoja į pirmąją eismo juostą, nesustodamas važiuoja toliau. 19.36.59 automobilis įjungia dešinį posūkį, keleivio vietoje sėdi keleivis, apsirengęs baltos spalvos striuke ( t. 2 b. l. 115-116).

56Vaizdo įrašo apžiūros 2010-05-27 protokolo duomenimis vaizdo fiksavimo data – 2010-04-30, 19.39.21 val. Įrašo trukmė 26 minutės. Filmuojama kamera, esančia ( - ) pastate. Vaizdo kameros matymo laukas apima kelio važiuojamosios dalies ruožą Maironio g. nuo B. R. g. link Užupio g. Įrašo pradžia 19.39.21, matyti kaip vyksta eismas Maironio gatve. 19.40.00 Maironio gatve nuo B. R. gatvės pusės Užupio gatvės link važiuoja baltos spalvos „Ford Probe“ automobilis. 19.40.07 automobilis „Ford Probe“ sustoja kelio važiuojamojoje dalyje ir įjungia kairįjį posūkį. 19.40.12 automobilis „Ford Probe“ įvažiuoja į automobilių stovėjimo vietą. 19.40.24 automobilis „Ford Probe“ stovi Maironio g., automobilių parkavimo vietoje, atidarytos vairuotojo durelės. 19.40.26 vairuotojas ranka laiko dureles, ranka apvilkta rudos spalvos megztiniu, keleivio priekinės durelės atidarytos, per dureles lipa keleivis, apsirengęs balta striuke. 19.40.27 iš vairuotojo vietos lipa vaikinas, prie keleivio priekinių durelių stovi balta striuke apsirengusi mergina. 19.41.04 prie automobilio priekinio stiklo kairėje pusėje stovi ir jį apžiūrinėja du vaikinai. Mergina stovi ties automobilio priekine dalimi. 19.41.44 automobilis „Ford Probe“ stovi aikštelėje, šalia nieko nėra. 19.42.00 Maironio gatve link B. R. gatvės šaligatviu eina mergina, apsirengusi balta striuke, ir du vaikinai. 19.42.02 du vaikinai ir mergina įžengia į kelio važiuojamąją dalį ir eina per gatvę į kitą Maironio g. pusę. 1942.06 per gatvę įstrižai eina vaikinas, apsirengęs rudos spalvos megztiniu, kitas vaikinas, tamsiai mėlynos spalvos sportine striuke su baltom juostom ant rankovių, mergina, apsirengusi baltos spalvos striuke. 19.42.24 automobilis „Ford Probe“ stovi aikštelėje, šalia nieko nėra. 19.59.43 prie automobilio „Ford Probe“ stovi policijos tarnybinis automobilis bei policijos pareigūnai (t. 2 b. l. 117-118).

57Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto 2010-06-03 išvados Nr. 11-1335 (10) duomenimis vaizdo įrašuose užfiksuotų subjektų/objektų atliekamų veiksmų fiksuotoje erdvėje loginės sekos (eiliškumo) prasme vaizdo bylos yra ištisinės. Pagal pateiktą medžiagą eismo įvykio metu su dviratininkais susidūrė 1988-1992 m. laidos „Ford“ markės „Probe“ modelio automobilis. Išryškinti ir nustatyti vaizduose užfiksuoto automobilio valstybinį numerį ar jo dalis nėra galimybės. Nustatyti, koks asmuo įvykio metu vairavo automobilį, nėra galimybės. Tikėtina, kad parkuojant automobilį Maironio gatvėje, vairuotojo vietoje buvo asmuo, vilkintis rudo atspalvio viršutinę drabužių dalį (t. 2 b. l. 122-124).

58Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto 2010-06-18 išvados Nr. 11-1587 (10), 11-1726 (10) duomenimis ant tirti pateiktos striukės rasti pavieniai dviejų tipų (pagal struktūrą) poliamidiniai pluoštai yra vienodi su automobilio „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) sėdynių užvalkalų audeklo pavyzdžio atitinkamais pluoštais. Ant tirti pateiktos lipnios juostos su mikrodalelėmis, nurinktomis nuo automobilio „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) vairuotojo sėdynės, rasta juodos spalvos polimerinės medžiagos dalėlė ir tirti pateiktos striukės audeklo paviršiuje esant juodos spalvos polimerinė medžiaga yra vienodos ( t. 2 b. l. 129-134).

59Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto 2011-05-23 išvados Nr. 140-1-(00049)-IS1-65 duomenimis kvapo pėdsakuose, paimtuose 2010-04-30 įvykio vietos apžiūros metu iš automobilio „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) nuo medžiaginės vairuotojo sėdynės ir medžiaginės užpakalinės sėdynės, rastas K. M. kvapas. Kvapo pėdsake, paimtame 2010-04-30 įvykio vietos apžiūros metu iš automobilio „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) nuo medžiaginės keleivio sėdynės nerasta K. M. kvapo. Kvapo pėdsake, paimtame 2010-04-30 įvykio vietos apžiūros metu nuo medžiaginės striukės, rastos automobilio „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) salone, rastas K. M. kvapas ( t. 2 b. l. 138-141).

60Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto 2011-06-15 išvados Nr. 140-1-(4346)-IS1-4614 duomenimis vienas rankos piršto pėdsakas, nukopijuotas ant daktiloskopinės plokštelės, paimtas 2010-04-30 apžiūrint automobilį „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) tinkamas asmens identifikavimui ir yra paliktas ne įtariamojo V. Ž. ( t. 2 b. l. 145-146).

61Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2010-06-18 rašto Nr. 140-S2-918 duomenimis vienas rankos piršto pėdsakas (nuotrauka 2010-06-15 specialisto išvadoje Nr. 140-4346)- IS1-4614) buvo patikrintas Lietuvos policijos daktiloskopinių duomenų registre ir nustatyta, kad jis yra paliktas K. M., gim. 1979-05-07 ( t. b. l. 147).

62VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės 2012-03-02 pažymos Nr. 790 duomenimis K. M. arba „nežinomo“ nuo 2010-04-30 iki 2010-05-20 ligoninės kompiuterinėje duomenų bazėje nerasta ( t. 4 b. l. 47).

63VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“ 2012-03-15 rašto Nr. SR-1056 duomenimis K. M. ar nenustatytos tapatybės asmuo VšĮ VUL Santariškių klinikose 2010-04-30 – 2010-05-20 negydytas ( t. 4 b. l. 73).

64Kaltinamasis K. M. kaltu prisipažino: pripažino, jog vairavo automobilį, įvažiavo į dviratininkų koloną, iš įvykio vietos išvažiavo. Nors kaltinamasis detalių parodymų apie nusikalstamą veiką nedavė, motyvuodamas sutrikusia atmintimi, nusikalstamos veikos faktas ir aplinkybės nustatyti tarpusavyje sutampančių bylos duomenų visuma. Nukentėjusieji L. S., A. V., A. P., liudytojas M. M. paaiškino, kad matė baltos spalvos automobilį, kuris, išvažiavęs į priešingą eismo juostą, kliudė dviratininkus. Nukentėjusiųjų paaiškinimus patvirtina Kelių eismo įvykio vietos apžiūros 2010-04-30 protokolo, eismo įvykio vietos plano, kuriuose užfiksuotos 23,3 m ilgio automobilio dvigubos stabdymo žymės priešingoje eismo juostoje, taip pat Transporto priemonės techninės būklės ir apžiūros 2010-04-30 protokolų, kuriuose pažymėti nustatyti tiek dviračių, tiek automobilio sugadinimai, duomenys. Automobilio „Ford Probe“ valstybinis numeris rastas įvykio vietoje, šis automobilis užfiksuotas vaizdo priemonėmis. Nurodytų duomenų visumą teismas vertina pakankama įrodyti, kad eismo įvykis įvyko vairuojant transporto priemonę „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) automobiliui išvažiavus į priešingą eismo juostą, kuria važiavo dviratininkų kolona, dėl ko nukentėjusiesiems N. N., A. P. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, o nukentėjusiesiems R. L., L. S. – nežymus sveikatos sutrikdymas, kurie patvirtinti objektyviais duomenimis - Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvadomis.

65Nors kaltinamasis tik bendrais bruožais apibūdino įvykį, teigė, kad jo detalių neatsimena, bylos duomenimis automobiliu važiavo trys asmenys, teismas, ištyręs byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad abejonės dėl aplinkybės, kas vairavo automobilį, pašalintos.

66Nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisiamajame posėdyje liudytojai A. Č., V. Ž. neatpažino K. M., kaip Tomo, su kuriuo jie bendravo 2010 m. balandžio 29-30 dienomis, kuris, A. Č. parodymais, 2010 m. balandžio 30 d. vairavo automobilį, sukėlė eismo įvykį. Šių liudytojų parodymais minėto Tomo jie tiksliai neįsidėmėjo. Įvykio liudytojai F. Wurft, E. K. nei ikiteisminiame tyrime, nei teisiamajame posėdyje neatpažino K. M., kaip automobilį vairavusio asmens. K. M. taip pat teigę neprisimenantis nei A. Č., nei V. Ž.. Detalius parodymus apie įvykio metu automobilyje buvusius asmenis teisiamajame posėdyje davė liudytoja I. K., ikiteisminio tyrimo metu atpažinusi K. M., kaip eismo įvykio metu automobilį vairavusį asmenį. Jos parodymai patvirtinti liudytojos R. M. parodymų duomenimis.

67Teismas daro išvadą, kad K. M. buvimas automobilyje „Ford Probe“ įvykio metu, be liudytojos I. K. parodymų, patvirtintas specialistų išvadų duomenimis.

68Apžiūros 2010-04-30, poėmio 2010-04-30 protokolų duomenimis automobilyje „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) rasta striukė. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto 2011-05-23 išvados Nr. 140-1-(00049)-IS1-65 duomenimis kvapo pėdsakuose, paimtuose 2010-04-30 įvykio vietos apžiūros metu iš automobilio „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) nuo medžiaginės vairuotojo sėdynės ir medžiaginės užpakalinės sėdynės, rastas K. M. kvapas. Kvapo pėdsake nuo medžiaginės keleivio sėdynės nerasta K. M. kvapo. Kvapo pėdsake, paimtame nuo medžiaginės striukės, rastas K. M. kvapas ( t. 2 b. l. 138-141). Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto 2010-06-18 išvados Nr. 11-1587 (10), 11-1726 (10) duomenimis ant tirti pateiktos striukės rasti pavieniai dviejų tipų (pagal struktūrą) poliamidiniai pluoštai yra vienodi su automobilio „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) sėdynių užvalkalų audeklo pavyzdžio atitinkamais pluoštais. Ant tirti pateiktos lipnios juostos su mikrodalelėmis, nurinktomis nuo automobilio „Ford Probe“, valst. Nr. ( - ) vairuotojo sėdynės, rasta juodos spalvos polimerinės medžiagos dalėlė ir tirti pateiktos striukės audeklo paviršiuje esant juodos spalvos polimerinė medžiaga yra vienodos ( t. 2 b. l. 129-134). Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2010-06-18 rašto Nr. 140-S2-918 duomenimis vienas rankos piršto pėdsakas (nuotrauka 2010-06-15 specialisto išvadoje Nr. 140-4346)- IS1-4614) buvo patikrintas Lietuvos policijos daktiloskopinių duomenų registre ir nustatyta, kad jis yra paliktas K. M., gim. 1979-05-07 ( t. b. l. 147).

69Remiantis minėtais duomenimis, teismas daro išvadą, kad objektyvūs duomenys – K. M. kvapo pėdsakas ant vairuotojo sėdynės ir užpakalinės sėdynės, jo kvapo pėdsakas ant striukės, kurios pluoštai sutampa su rastais ant vairuotojo sėdynės, piršto antspaudas ant kompaktinio disko, patvirtina K. M. ir I. K. parodymus, K. M. kaltės pripažinimą.

70Eismo įvykis užfiksuotas vaizdo įraše (vaizdo įrašas, jo apžiūros 2010-05-07 protokolas, kuriuo duomenimis vaizdo fiksavimo data - 2010-04-30, 19.39.21 val., trukmė 26 minutės, filmuojama kamera, esančia ( - ) sankryžoje), taip pat byloje yra vaizdo įrašas, kuriame matyti automobilio „Ford Probe“ pastatymas, asmenų pasišalinimas (vaizdo įrašas, jo apžiūros 2010-05-27 protokolas, kurio duomenimis vaizdo fiksavimo data – 2010-04-30, 19.39.21 val., įrašo trukmė 26 minutės, filmuojama kamera, esančia Maironio g. 3 pastate).

71Vertinant vaizdo įrašais užfiksuotą informaciją, pažymėtina, kad vaizdo įraše matyti, jog eismo įvykio metu šalia vairuotojo sėdi asmuo, apsirengęs baltais drabužiais. Taip pat vaizdo įraše užfiksuota, kad išlipęs iš automobilio žmogus su balta striuke, yra mergina. I. K. parodymais – ji pati. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto 2010-06-03 išvados Nr. 11-1335 (10) duomenimis nustatyti, koks asmuo įvykio metu vairavo automobilį, nėra galimybės. Tikėtina, kad parkuojant automobilį Maironio gatvėje, vairuotojo vietoje buvo asmuo, vilkintis rudo atspalvio viršutinę drabužių dalį (t. 2 b. l. 122-124). Vaizdo įraše, nuotraukose matyti, kad A. Č. (teisiamajame posėdyje liudytojas vaizdo įraše atpažino save), išlipęs iš automobilio, apsivilkęs mėlynos spalvos viršutiniu drabužiu su baltos spalvos juostomis ant rankovių. Vaizdo įraše matyti iš automobilio, iš vairuotojo vietos, išlipantis žmogus, kurio rūbai yra rudos spalvos. Vėlesniame vaizdo įraše matyti prie automobilio stovintys du vyriškiai – vienas rudos spalvos viršutiniais drabužiais, kitas – drabužiais su juosta ant rankovių, ir balta striuke apsirengusi moteris. Teismas, vertindamas nedidelį atstumą nuo įvykio iki automobilio pastatymo vietos, ir laiką, tiksliai užfiksuotą vaizdo įraše – įvykis: 19.36.46 – 19.36.59, automobilio pastatymas - 19.39.21 – 19.41.04, tai yra automobilis nebuvo filmuojamas 2 minutes, laiką, per kurį nuvažiavo nuo Kalvarijų g. iki Maironio g., aplinkybę, kad automobilis „Ford Probe“ yra dvejų durų, persėdimas jame apsunkintas, daro išvadą, kad vaizdo įrašo duomenys patvirtina K. M. ir I. K. parodymus apie tai, kad įvykio metu automobilį vairavo K. M..

72Vertindamas K. M. veiksmų atitikimą Kelių eismo taisyklių reikalavimams, teismas pažymi, kad vaizdo įraše neužfiksuota netikėtų kliūčių, ar kitokių aplinkybių, dėl kurių K. M. būtų priverstas veikti būtinojo reikalingumo sąlygomis, tai yra siekdamas pašalinti pavojų, jei šis pavojus negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis. Vertindamas bylos duomenimis nustatytą automobilio stabdymo kelią – 23,3 m, priešpriešinėje eismo juostoje, automobilio manevravimą, užfiksuotą vaizdo įraše, teismas daro išvadą, kad kaltinamajam inkriminuotas Kelių eismo taisyklių 133 punkto, numatančio, kad pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties, o taip pat sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, pažeidimas pasitvirtino – bylos duomenimis kaltinamasis, pasirinkdamas vairuojamo automobilio važiavimo greitį neatsižvelgė į eismo intensyvumą, dėl ko stabdydamas vairuojamą automobilį jo nesuvaldė ir išvažiavęs į priešingos krypties eismo pusę vairuojamu automobiliu partrenkė priešinga kryptimi dviračiais važiavusius nukentėjusiuosius.

73Vertindamas kaltinamojo veikos subjektyviąją pusę, teismas atsižvelgia ne tik į paties kaltinamojo parodymus, bet ir objektyvias, teisminio nagrinėjimo metu nustatytas, aplinkybes: kaltinamasis, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės, neatsižvelgdamas į eismo intensyvumą tiesiame kelio ruože sukėlė eismo įvykį. Teismas šių duomenų visumą vertina pakankama nustatyti, kad kaltinamasis veikė nusikalstamai nerūpestingai: nenumatė, kad dėl jo veikimo gali atsirasti baudžiamojo įstatymo numatyti padariniai, nors pagal veikos aplinkybes ir savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti.

74K. M. kaltė įrodyta, veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d. Vaizdo įrašu nustatytas tikslus veikos laikas – 19.36 val., ši aplinkybė tikslintina, atsakomybei ir veikos kvalifikavimui įtakos neturi.

75N. N. byloje pareiškė 14691,20 Lt dydžio civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti ( t. 3 b. l. 95-96).

76N. N. nusikaltimu patirtos neturtinės žalos, kurią vertino 20000 Lt, dydį civiliniame ieškinyje pagrindė patirtu nesunkiu sveikatos sutrikdymu. Nurodė, kad dėl K. M. veikos jis patyrė stiprius krūtinės ląstos ir galvos sumušimus, smegenų sutrenkimą, kaklo raiščių patempimą, veido nubrozdinimą, buvo netekęs sąmonės. N. N. patyrė dvasinius išgyvenimus, sukrėtimą, stresą. Dėl įvykio 10 mėnesių teko intensyviai lankytis gydymo įstaigose, atlikti daug procedūrų (magnetinį rezonansą, masažus, ergoterapijos procedūras, mankštas). Kaltinamojo veiksmai sukėlė neigiamus emocinius išgyvenimus, iki šiol negali važinėti dviračiu be įtampos, sudėtinga vairuoti automobilį, nes dažnai jaučia stresą, baimę. Dėl įvykio sutriko atmintis, iki šiol jaučia skausmus pečių srityje, tenka mankštintis, daryti masažus, kad skausmas mažėtų. Draudimo bendrovė „BTA draudimas“ atlygino dalį neturtinės žalos – 5308,80 Lt, priteistina iš kaltinamojo suma – 14691,20 Lt.

77Teisiamajame posėdyje N. N. paaiškino, kad eismo įvykio metu jis buvo pertrenktas, užkrito ant mašinos. Ligoninėje jam buvo nustatyti sužalojimai – smegenų sutrenkimas, pečių juostos sumušimas. Į polikliniką teko vaikščioti nepilnus metus, buvo daromos įvairios procedūros. N. N. buvo daromi masažai, ergoterapija, magnetinis rezonansas, buvo nustatytas skysčių susikaupimas petyje. Po šio įvykio atsirado baimė važinėti dviračiu, jeigu važiuoja – tik šaligatviu.

78Civiliniam ieškiniui pagrįsti prie bylos pateiktos dokumentų kopijos.

79VšĮ „Antakalnio poliklinika“ 2010-09-02 išrašo iš medicininių dokumentų duomenimis N. N. diagnozuota: krūtinės ląstos ir galvos sumušimas, smegenų sutrenkimas, kaklo raiščių patempimas. Ambulatoriškai gydėsi nuo 2010-05-07 iki 2010-08-30 ( t. 4 b. l. 87-90).

80Fizioterapijos skyriuje besigydančio ligonio lapo duomenimis N. N. buvo taikytos procedūros: 2010-09-01, 2010-10-04 – 2010-10-15, 2010-10-18 - 2010-10-22, 2010-11-24- 2010-11-26, 2010-11-11, 2010-11-16, 2010-11-18, 2010-11-22, 2010-11-23 - 2010-11-26, 2010-11-29, 2011-01-03, 2011-01-05, 2011-01-10, 2011-01-12, 2011-01-17, 2010-12-20- 2010-12-23, 2010-12-27 ( t. 4 b. l. 91, 93-102).

81UAB „SK Impeks Medicinos Diagnostikos centras“ išrašo duomenimis N. N. 2011-02-18 atlikta magnetinio rezonanso tomografija ( t. 4 b. l.92).

82R. L. byloje pareiškė 9136,80 Lt dydžio civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti (t. 3 b. l. 100-101).

83Nusikaltimu patirtos neturtinės žalos, kurią vertino 10000 Lt, dydį civiliniame ieškinyje nukentėjusysis pagrindė patirtais sužalojimais – jam buvo nustatyti kūno sumušimai, nubrozdinimai plaštakos bei pilvo srityje. Veikos padarymo metu jis buvo 14 metų, patyrė didelį išgąstį, stresą, buvo sutrikdyta sveikata Po įvykio R. L. tapo nervingas, sutriko miegas, jis negalėjo mokytis muzikos mokykloje, nes gegužės mėnesį namuose gydėsi patirtus sužalojimus. Pradėjo sunkiai sektis mokslai. Sveikatos atstatymui ir palaikymui R. L. turėjo vartoti įvairius vaistus. Po įvykio kurį laiką R. L. bijojo važinėti dviračiu, ypač gatvėmis. Nusikalstama veika jam buvo padaryta ir 800 Lt dydžio turtinė žala, kurią atlygino draudimas. Draudimo bendrovė „BTA draudimas“ atlygino dalį neturtinės žalos – 863,20 Lt, priteistina iš kaltinamojo suma – 9136,80 Lt.

84Patikslintame ieškinyje (t. 4 b. l. 80-82) nukentėjusysis nurodė, kad automobilis, įsirėžęs į dviratininkų koloną, jį sužalojo, tuo metu jam buvo 14 metų, sutrikdė jo sveikatą, privertė jį patirti didžiulį išgąstį, skausmą. Eismo įvykio metu R. L. buvo sudaužytas telefonas „Nokia“ bei apgadintas dviratis. Dėl patirtų sužalojimų R. L. buvo gydomas Vilniaus universiteto vaikų ligoninės vaikų chirurgijos skyriuje, jam buvo rekomenduota 2 savaites riboti fizinį krūvį. Grįžęs iš ligoninės jis dar 3 dienas nelankė mokyklos. Dėl sužalojimų - nubrozdinta plaštaka, jis nelankė fortepijono pamokų ir buvo atleistas nuo atsiskaitomojo koncerto, nelankė kurį laiką choro „Ąžuoliukas“ repeticijų. Šis įvykis sukrėtė R. L. psichologiškai, iki šios dienos jis bijo važinėtis dviračiu gatve, nuolat jaučia nerimą ir stresą. Tarp N. N. ir R. L. yra stiprus ryšys, todėl N. N. patirti sužalojimai, kuriuos jis matė, sukėlė didelį stresą bei neigiamus dvasinius ir psichologinius išgyvenimus, kas sutrikdė jo įprastą gyvenimo būdą bei sukūrė tam tikrą psichologinį diskomfortą ir įtampą. Po įvykio R. L. pasidarė jautrus, kurį laiką vartojo raminančius vaistus ,,Sedatif PC” (skiriamus miego, nervų sistemos sutrikimams, nerimui ir nemigai įveikti), vitaminus. K. M. kelių eismo taisykles pažeidė tyčia, ne vieną kartą ir grubiai. K. M. automobilį vairavo neturėdamas šios teisės, nesiėmė papildomų atsargumo priemonių nors kelyje buvo vaikų, iškilus grėsmei nelėtino greičio, įvykus eismo įvykiui nesustojo ir nesuteikė nukentėjusiesiems pagalbos. Atsižvelgdamas į kaltinamojo kaltės dydį, jo elgesį įvykio metu, padarytos turtinės žalos dydį, nusikalstamos veikos padarinius, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais nukentėjusysis R. L. mano, kad dėl K. M. nusikalstamos veikos patyrė neturtinę žalą, vertinamą 10 000 Lt.

85Teisiamajame posėdyje nukentėjusiojo R. L. įstatyminis atstovas E. L. paaiškino, kad dėl įvykio sūnus buvo labai išsigandęs, jam buvo šokas. Sūnus įvykio metu buvo 14 metų, negalėjo lankyti muzikos mokyklos. Jis lankė „Ąžuoliuką“, negalėjo groti, dainuoti, patyrė ne tik fizinį skausmą bet ir dvasinį. Spręsdamas pagal tai, kaip sūnus šaukė tuo metu, kai paskambino, mano, kad sūnui tikrai buvo šokas. Sūnus savaitę ar dvi nelankė mokyklos, užsiėmimų. Stacionare jis buvo gydomas 3-4 dienas, po to dar dvi-tris savaites gydėsi. Draudimas atlygino 863,20 Lt neturtinės žalos. Mano, kad padaryta 10000 Lt neturtinė žala.

86Patikslinto civilinio ieškinio argumentus nukentėjusiojo R. L. įstatyminis atstovas palaikė.

87Civiliniam ieškiniui pagrįsti prie bylos pateikti dokumentai.

88Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos 2012 m. kovo 5 d. pažymos Nr. SD-130 duomenimis R. L. 2010 m. gegužės 3, 4, 5 d. mokyklos nelankė ( t. 4 b. l.).

89Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo Nr. 037035 duomenimis R. L. 2011 metais Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje baigė pagrindinio muzikinio ugdymo aštuonerių metų programą ( t. 4 b. l. 84).

90Vilniaus Universiteto Vaikų Ligoninės Vaikų chirurgijos 2010-05-03 išrašo iš medicininių dokumentų duomenimis R. L. važiavo dviračiu, partrenkė mašina, sumušė kairį šoną. Hospitalizavus rastas nubrozdinimas ir skausmingumas po kairiuoju šonkaulių lanku, nubrozdinta kairė plaštaka. Rekomenduota riboti fizinį krūvį 2 savaites ( t. 4 b. l. 85).

91Kaltinamasis K. M. sutiko atlyginti žalą. Kaltinamojo gynėjas prašė ieškinius dėl neturtinės žalos tenkinti iš dalies, atsižvelgti į teismų praktiką analogiškose bylose.

92Ieškiniai dėl neturtinės žalos tenkintini iš dalies.

93Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnyje numatyta, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai žala padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

94Neturtinės žalos atlyginimo atveju visiško žalos atlyginimo principas (restitutio in integrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos neįmanoma įvertinti pinigais. Neturtinės žalos atlyginimo paskirtis yra kompensacinė: ja siekiama ne nubausti žalą padariusį asmenį, o kompensuoti dėl neteisėtų veiksmų atsiradusius negatyvius padarinius.

95Teismas vertina, kad nukentėjusiojo N. N. paaiškinimais, specialisto išvada byloje yra įrodyta, kad dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo N. N. buvo padaryta neturtinė žala, pasireiškusi fiziniu skausmu, dvasiniais išgyvenimais, nepatogumais.

96R. L., jo įstatyminio atstovo paaiškinimais, specialisto išvada byloje nustatyta, kad dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo R. L. buvo padaryta neturtinė žala, pasireiškusi fiziniu skausmu, dvasiniais išgyvenimais, nepatogumais.

97Esminis ir lemiamas kriterijus, nustatant neturtinės žalos dydį, yra nusikaltimo pasekmės, nusikaltimu pažeista vertybė, jos reikšmingumas.

98Byloje ištirtais įrodymais nustatyta, kad nukentėjusiajam N. N. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas bei su tuo susiję kiti neigiami padariniai, nepatogumai. Dėl sužalojimo nukentėjusysis nuo 2010-05-07 iki 2010-08-30 gydėsi ambulatoriškai, nuo 2010-09-01 iki 2011-01-17 jam buvo taikomos procedūros.

99Teismas vertina, kad nukentėjusysis patyrė didelį skausmą dėl galvos traumos, krūtinės sumušimo, kaltinamojo veiksmai sukėlė neigiamus emocinius išgyvenimus, dėl streso, iki šiol jaučiamo važinėjant dviračiu, vairuojant automobilį, patiria nepatogumus. Teismas, nustatydamas atlygintinos neturtinės žalos dydį, daro išvadą, kad galvos trauma savo pobūdžiu yra ypač pavojinga asmeniui, N. N. buvo praradęs sąmonę, trauma įtakojo jo kalbėjimo tempą, tuo padaryta ženkli žala asmeniui.

100R. L. sveikata, bylos duomenimis, buvo sutrikdyta nežymiai, dėl medicininiais dokumentais patvirtinto nubrozdinimo ir skausmingumas po kairiuoju šonkaulių lanku, nubrozdintos kairės plaštakos jam buvo rekomenduota riboti fizinį krūvį 2 savaites, 2010 m. gegužės 3-5 dienomis jis nelankė mokyklos.

101Teismas vertina, kad nukentėjusysis R. L., įvertinus nukentėjusiojo amžių bei šiam amžiui būdingą jautrumą, dėl įvykio patyrė neigiamus išgyvenimus, skausmą, negalėjimas lankyti mokyklos, papildomo ugdymo įstaigų, N. N. patirti išgyvenimai, nukentėjusiajam priklausiusio turto – dviračio, mobilaus telefono sugadinimas, sukėlė jam papildomus dvasinius išgyvenimus, dėl streso, iki šiol jaučiamo važinėjant dviračiu, patiria nepatogumus. Taip pat teismas, nustatydamas atlygintinos neturtinės žalos dydį, daro išvadą, kad dėl savo pobūdžio sužalojimai R. L. – nubrozdinimai plaštakoje ir pilvo srityje, nevertintini galinčiais turėti padarinių jo sveikatai ateityje, laikotarpis, kuriuo R. L. buvo apribotas fizinis krūvis, jis negalėjo lankyti mokyklos, papildomo ugdymo įstaigų, nevertintinas ilgalaikiu.

102Kitas reikšmingas kriterijus nustatant neturtinės žalos dydį – žalą padariusio asmens kaltė, veikos pobūdis, jos pavojingumo laipsnis. Neturtinė žala šioje byloje padaryta K. M. neatsargiais veiksmais. Kaltinamasis eismo įvykį padarė neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės, jį sukėlęs įvykio vietoje nepasiliko, pagalbos nukentėjusiems nesuteikė. Teismas vertina šias aplinkybes itin reikšmingomis nustatant neturtinės žalos dydį.

103Nustatant neturtinės žalos dydį R. L., atsižvelgiama ir nukentėjusiojo amžių - nepilnametis, jo turtinę padėtį - išlaikomas, padarytos turtinės žalos dydį, į kaltinamojo turtinę padėtį – pajamų šaltinio neturi.

104Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime byloje Nr. 33/3 suformuluota nuostata, kad vienas iš veiksnių, turinčių lemiamą reikšmę užtikrinant bendrosios kompetencijos teismų praktikos vienodumą (nuoseklumą, neprieštaringumą), taigi ir jurisprudencijos tęstinumą, yra tai, kad bendrosios kompetencijos teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose gali būti koreguojama ir nauji teismo precedentai tų kategorijų bylose gali būti kuriami tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, taip pat tai, kad toks bendrosios kompetencijos teismų praktikos koregavimas (nukrypimas nuo teismus ligi tol saisčiusių ankstesnių precedentų) visais atvejais turi būti deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojamas atitinkamuose bendrosios kompetencijos teismų sprendimuose. Jau esami aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sukurti precedentai atitinkamų kategorijų bylose susaisto ne tik žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus, priimančius sprendimus analogiškose bylose, bet ir tuos precedentus sukūrusius aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus (inter alia Lietuvos apeliacinį teismą ir Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą). Nuo esamų precedentų gali būti nukrypstama ir nauji precedentai gali būti kuriami tik tais ypatingais išimtiniais atvejais, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, konstituciškai pagrindžiama ir pateisinama, ir tik deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojant.

105Teismas, nustatydamas atlygintinos neturtinės žalos dydį, remiasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika analogiškose bylose.

106Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 9 d. nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-215/2010 pasisakyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį šioje byloje, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos: nukentėjusiems, eismo įvykio metu patyrusiems nesunkų sveikatos sutrikdymą, priteisiama nuo 2000 Lt iki 10000 Lt neturtinės žalos (kasacinės bylos Nr.: 2K-401/2009, 2K-64/2009 ir kt.). Teisėjų kolegija konstatavo, kad teismo sprendimas priteisti nukentėjusiajam 5000 Lt neturtinei žalai atlyginti atitinka CK 6.250 straipsnio nuostatas bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką. (Šioje byloje Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 15 d. nuosprendžiu V.A.Š. nuteistas pagal BK 281 straipsnio 1 d.).

107Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 2K-461/2010 atmestas nuteistojo E.K. skundas (sveikata sutrikdyta nesunkiai) dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2009-11-27 nuosprendžio, kuriuo E.K. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d., priteista iš E.K. nukentėjusiajai D. N. 10000 Lt neturtinei žalai atlyginti ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 16 d. nutarties, kuria E. K. apeliacinis skundas atmestas.

108Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 19 d. nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-207/2009 pasisakyta, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad pirmosios instancijos (Radviliškio rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 2 d. nuosprendžiu Č. G. nuteistas pagal BK 281 straipsnio 1 dalį, nukentėjusiojo sveikata sutrikdyta nesunkiai) ir apeliacinės instancijos teismai, šioje byloje įvertindami atlygintinos neturtinės žalos dydį 4000 Lt suma, neįsigilino į faktines bylos aplinkybes ar neteisingai suprato bei pritaikė CK 6.250 straipsnyje nurodytus kriterijus, kasacinio skundo teiginiai, kad teismas nesilaikė teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, nukrypo nuo teismų praktikos panašaus pobūdžio bylose yra deklaratyvūs.

109Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-465/2009 pasisakyta, jog negalima teigti, kad nagrinėjamoje byloje nustačius 8000 Lt neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiajai dydį buvo nukrypta nuo teismų praktikos analogiško pobūdžio bylose. (Šioje byloje Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 26 d. nuosprendžiu M. R. nuteistas pagal BK 281 straipsnio 1 dalį, nukentėjusiojo sveikata sutrikdyta nesunkiai).

110Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 5 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 2K-378/2011 atmestas nuteistojo skundas (nuteistas pagal BK 218 str. 1 d.). Šioje byloje nukentėjusiajam (patyrė nežymų sveikatos sutrikdymą) priteista 1000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

111Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 23 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 2K-43/2007 pakeista Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 24 d. nutartis: panaikinta šios nutarties dalis, kurioje panaikinta Šilalės rajono apylinkės teismo 2006 m. vasario 2 d. nuosprendžio dalis, kuria iš UAB „Takvidas“ priteista 1500 Lt neturtinės žalos atlyginimo G. J. K. ir šio asmens civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtas (šioje byloje B.Č. nuteistas pagal BK 281 str. 1 d., nukentėjusiajam G. J. K. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas).

112Taip pat teismas atsižvelgia į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką bylose, nesusijusiose su kelių eismo taisyklių pažeidimais, dėl nusikalstamų veikų, kuriomis padaryti nežymūs sveikatos sutrikdymai.

113Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 2K-605/2011 atmestas nukentėjusiojo skundas. Šioje byloje nukentėjusiajam priteista 2000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

114Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 2K-478/2010 nuteistojo kasacinis skundas atmestas. Šioje byloje nukentėjusiojo nepilnamečio K. A. atstovės pagal įstatymą I. A. civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos priteisimo patenkintas iš dalies – iš S. A. priteista nukentėjusiajam K. A. 1000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

115Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 20 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 2K–144/2010 atmestas nuteistojo skundas. Šioje byloje nukentėjusiajai priteista 500 Lt neturtinei žalai atlyginti.

116Įvertinęs bylos aplinkybių visumą, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teismas daro išvadą, kad nukentėjusiajam N. N. atlygintina 10000 Lt neturtinė žala. Draudimo kompanija „BTA draudimas“ nukentėjusiajam atlygino 5308,80 Lt neturtinės žalos, ši suma įskaitytina į atlygintinos neturtinės žalos dydį. Nukentėjusiajam R. L. atlygintina 2000 Lt neturtinė žala. Draudimo kompanija „BTA draudimas“ nukentėjusiajam atlygino 863,20 Lt neturtinės žalos, ši suma įskaitytina į atlygintinos neturtinės žalos dydį.

117N. N., R. L. civiliniame ieškinyje išdėstytas prašymas patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti pripažinti proceso išlaidomis ir jas išieškoti iš nuteistojo, tačiau nenurodyta išlaidų suma, nepateikti duomenys, patvirtinantys tokių išlaidų buvimą, advokatas teisiamajame posėdyje nedalyvavo, patikslintame ieškinyje R. L., baigiamosiose kalbose N. N., R. L. įstatyminis atstovas E. L. šio prašymo neišsakė, todėl prašymai paliktini nenagrinėti.

1182011 m. gruodžio 5 d. nutarimu paskirtas laikinas K. M. nuosavybės teisės apribojimas piniginėms lėšoms AB Ūkio banko Marijampolės filiale esančioje sąskaitoje ( - ) ( t. 3 b. l. 126-127). 2011 m. gruodžio 5 d. nutarimu paskirtas laikinas K. M. nuosavybės teisės apribojimas piniginėms lėšoms AB „Swedbank“ sąskaitoje ( - ) ( t. 3 b. l. 128-129). Laikinas nuosavybės teisės apribojimas paliktinas iki visiško nuosprendžio įvykdymo civilinio ieškinio dalyje.

119Kaltinamojo K. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino ir nuoširdžiai gailisi padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

120Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos BK 41, 54, 61 str. numatytais bausmės skyrimo pagrindais ir taisyklėmis.

121Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, atsižvelgia atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į tai, kad nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, į nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltinamojo asmenybę. Kaltinamojo padaryta nusikalstama veika priskiriama prie neatsargių nusikaltimų (BK 16 str.). Kaltinamasis teistas ( t. 3 b. l. 28-33), administracine tvarka baustas (t. 3 b. l. 73-74), į Vilniaus priklausomybės ligų centro, Vilniaus miesto psichikos sveikatos konsultacinio centro įskaitą neįrašytas (t. 3 b. l. 25, 27), Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas (t. 3 b. l. 26).

122Kaltinamasis teistas 8 kartus, baustas administracinėmis nuobaudomis dėl veikų, nesusijusių su kelių eismo taisyklių pažeidimais. Nusikalstamą veiką, už kurią yra teisiamas šiuo nuosprendžiu, padarė esant neišnykusiam teistumui, 2010-02-24 nutartimi, vadovaujantis BVK 157 str., lygtinai paleistas neatlikęs 7 mėnesių 23 dienų paskirtos laisvės atėmimo bausmės, paskirtos 2009-01-28 nuosprendžiu. Nusikalstamą veiką, už kurią yra teisiamas šiuo nuosprendžiu, padarė neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonę, iš eismo įvykio vietos pasišalino. Šias aplinkybes teismas vertina rodančias kaltinamojo polinkį nesilaikyti Kelių eismo taisyklių reikalavimų, didinančiomis kaltinamojo pavojingumą. Vertindamas aplinkybę, kad dėl nusikalstamos veikos nukentėjo keturi asmenys, padaryta tiek turtinė, tiek neturtinė žala, teismas daro išvadą apie didesnį nusikalstamos veikos pavojingumą.

123Vertindamas tai, kas aukščiau išdėstyta, teismas daro išvadą, kad kaltinamajam skirtina laisvės atėmimo bausmė, jos dydis nustatytinas didesnio, nei sankcijoje numatyto vidurkio.

124K. M. teistas 2010 m. rugsėjo 28 d. nuosprendžiu pagal BK 178 str. 1 d. (dvi veikos), 63 str. 1 d., 4 d. laisvės atėmimu 1 metams 3 mėnesiams, vadovaujantis BK 64 str. 1 d., 3 d., bausmė subendrinta su bausme, paskirta 2009 m. sausio 28 d. nuosprendžiu, galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas 1 metams 6 mėnesiams. Bausmė, skirtina šiuo nuosprendžiu, vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., bendrintina su bausme, paskirta 2010 m. rugsėjo 28 d. nuosprendžiu, taikant dalinį sudėjimą.

125K. M. kardomoji priemonė nepaskirta, kol nuosprendis įsiteisės, neskirtina.

126Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 str., 302-305 str., 307-308 str., 313 str., teismas

Nutarė

127K. M. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d., skirti bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

128Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., bausmę subendrinti su bausme, paskirta 2010 m. rugsėjo 28 d. nuosprendžiu, taikant dalinį sudėjimą, galutinę bausmę K. M. skirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

129Vadovaujantis BK 63 str. 9 d., į paskirtą bausmę įskaityti bausmės laiką, atliktą pagal 2010 m. rugsėjo 28 d. nuosprendį.

130Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

131Bausmės pradžią skaičiuoti nuo sulaikymo vykdant šį nuosprendį.

132N. N. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies – priteisti iš K. M. 4691,20 Lt N. N. neturtinei žalai atlyginti.

133R. L. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies – priteisti iš K. M. 1136,80 Lt R. L. neturtinei žalai atlyginti

1342011 m. gruodžio 5 d. nutarimu paskirtą laikiną K. M. nuosavybės teisės apribojimą piniginėms lėšoms AB Ūkio banko Marijampolės filiale esančioje sąskaitoje ( - ) (t. 3 b. l. 126-127), 2011 m. gruodžio 5 d. nutarimu paskirtą laikiną K. M. nuosavybės teisės apribojimą piniginėms lėšoms AB „Swedbank“ sąskaitoje ( - ) ( t. 3 b. l. 128-129) palikti iki visiško nuosprendžio įvykdymo civilinio ieškinio dalyje.

135Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, suimtam nuteistajam - nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Nijolė... 2. K. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Marijampolėje, Lietuvos Respublikos... 3. K. M. 2010 m. balandžio 30 d., apie 19.36 val., pažeisdamas Kelių eismo... 4. K. M. kaltu prisipažino, duodamas parodymus paaiškino, kad įvykio metu jis... 5. Nukentėjusysis R. L. paaiškino, kad 2010 m. balandžio 30 dieną dalyvavo... 6. Nukentėjusiojo R. L. įstatyminis atstovas E. L. paaiškino, kad dalyvavo... 7. Nukentėjusysis N. N. paaiškino, kad įvykio metu buvo netekęs sąmonės,... 8. Nukentėjusysis L. S. paaiškino, kad dalyvavo akcijoje „Kritinė masė“.... 9. Nukentėjusioji A. V. paaiškino, kad 2010 m. balandžio 30 d. dalyvavo... 10. Nukentėjusioji A. P. paaiškino, kad 2010 m. balandžio 30 d. dalyvavo... 11. Liudytojas M. M. paaiškino, kad 2010 m. balandžio 30 dieną kartu su drauge... 12. Liudytojas V. Ž. paaiškino, kad apie 2010 m. balandžio 30 d. įvykį žino... 13. Liudytojas A. Č. paaiškino, kad kaltinamąjį nelabai pažįsta, yra matęs... 14. Liudytoja I. K. paaiškino, kad K. M. yra mačiusi baltos spalvos automobilyje,... 15. L. R. M. paaiškino, kad kaltinamojo nepažįsta, pažįsta V. Ž., A. Č..... 16. Liudytojas Frank Wurft paaiškino, kad dalyvavo „Kritinėje masėje“, matė... 17. Liudytojas E. K. paaiškino, kad važiavo „Kritinėje masėje“. Įsukant į... 18. Liudytojas R. D., policijos pareigūnas, paaiškino, kad įvykio aplinkybių... 19. Liudytoja A. Š., tyrėja, paaiškino, kad K. M. buvo nustatytas pagal rastus... 20. K. M. įtariamojo apklausos pas ikiteisminio tyrimą teisėją 2011-10-10... 21. Bendrosios pagalbos informacijos registravimo centro duomenimis pranešimas... 22. Kelių eismo įvykio vietos apžiūros 2010-04-30 protokole, eismo įvykio... 23. 2010-04-30 fotolentelėje matyti automobilio „Ford Probe“, valst. Nr. ( - )... 24. Transporto priemonės techninės būklės ir apžiūros 2010-04-30 protokolų... 25. Transporto priemonės techninės būklės ir apžiūros 2010-04-30 protokolo... 26. Transporto priemonė, valst. Nr. ( - ) 2010-04-30 buvo drausta transporto... 27. Apžiūros 2010-04-30 protokolo duomenimis automobilio „Ford Probe“, valst.... 28. Daiktų apžiūros 2011-03-01 protokolo duomenimis valstybinio numerio ženkle... 29. 2010-04-30 pažymos apie kelių eismo įvykį duomenimis eismo įvykyje... 30. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 31. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 32. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 33. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 34. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 35. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 36. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 37. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 38. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 39. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 40. Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti... 41. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2010-08-10 protokolo duomenimis... 42. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2010-08-10 protokolo duomenimis... 43. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato operatyvaus valdymo... 44. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 45. Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti... 46. Paciento, patyrusio galvos traumą, apžiūros PKS protokolo Nr. 2010/14948... 47. 2010-05-10 nutarimo susipažinti su dokumentais (informacija),... 48. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2010-07-20 protokolo duomenimis... 49. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2011-02-22 protokolo duomenimis... 50. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2010-07-20 protokolo duomenimis... 51. Asmens parodymo atpažinti 2011-07-27 protokolo duomenimis V. Ž. tarp jam... 52. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2010-08-17 protokolo duomenimis... 53. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2010-08-16 protokolo duomenimis... 54. Asmens parodymo atpažinti 2011-07-27 protokolo duomenimis A. Č. tarp jam... 55. Vaizdo įrašo apžiūros 2010-05-07 protokolo duomenimis vaizdo fiksavimo data... 56. Vaizdo įrašo apžiūros 2010-05-27 protokolo duomenimis vaizdo fiksavimo data... 57. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto 2010-06-03 išvados Nr. 11-1335... 58. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto 2010-06-18 išvados Nr. 11-1587... 59. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto 2011-05-23... 60. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto 2011-06-15... 61. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2010-06-18 rašto Nr.... 62. VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės 2012-03-02... 63. VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“ 2012-03-15... 64. Kaltinamasis K. M. kaltu prisipažino: pripažino, jog vairavo automobilį,... 65. Nors kaltinamasis tik bendrais bruožais apibūdino įvykį, teigė, kad jo... 66. Nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisiamajame posėdyje liudytojai A. Č., V.... 67. Teismas daro išvadą, kad K. M. buvimas automobilyje „Ford Probe“ įvykio... 68. Apžiūros 2010-04-30, poėmio 2010-04-30 protokolų duomenimis automobilyje... 69. Remiantis minėtais duomenimis, teismas daro išvadą, kad objektyvūs duomenys... 70. Eismo įvykis užfiksuotas vaizdo įraše (vaizdo įrašas, jo apžiūros... 71. Vertinant vaizdo įrašais užfiksuotą informaciją, pažymėtina, kad vaizdo... 72. Vertindamas K. M. veiksmų atitikimą Kelių eismo taisyklių reikalavimams,... 73. Vertindamas kaltinamojo veikos subjektyviąją pusę, teismas atsižvelgia ne... 74. K. M. kaltė įrodyta, veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos... 75. N. N. byloje pareiškė 14691,20 Lt dydžio civilinį ieškinį neturtinei... 76. N. N. nusikaltimu patirtos neturtinės žalos, kurią vertino 20000 Lt, dydį... 77. Teisiamajame posėdyje N. N. paaiškino, kad eismo įvykio metu jis buvo... 78. Civiliniam ieškiniui pagrįsti prie bylos pateiktos dokumentų kopijos.... 79. VšĮ „Antakalnio poliklinika“ 2010-09-02 išrašo iš medicininių... 80. Fizioterapijos skyriuje besigydančio ligonio lapo duomenimis N. N. buvo... 81. UAB „SK Impeks Medicinos Diagnostikos centras“ išrašo duomenimis N. N.... 82. R. L. byloje pareiškė 9136,80 Lt dydžio civilinį ieškinį neturtinei... 83. Nusikaltimu patirtos neturtinės žalos, kurią vertino 10000 Lt, dydį... 84. Patikslintame ieškinyje (t. 4 b. l. 80-82) nukentėjusysis nurodė, kad... 85. Teisiamajame posėdyje nukentėjusiojo R. L. įstatyminis atstovas E. L.... 86. Patikslinto civilinio ieškinio argumentus nukentėjusiojo R. L. įstatyminis... 87. Civiliniam ieškiniui pagrįsti prie bylos pateikti dokumentai.... 88. Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos 2012 m. kovo 5 d. pažymos... 89. Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo Nr. 037035 duomenimis R. L. 2011... 90. Vilniaus Universiteto Vaikų Ligoninės Vaikų chirurgijos 2010-05-03 išrašo... 91. Kaltinamasis K. M. sutiko atlyginti žalą. Kaltinamojo gynėjas prašė... 92. Ieškiniai dėl neturtinės žalos tenkintini iš dalies.... 93. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnyje numatyta, kad... 94. Neturtinės žalos atlyginimo atveju visiško žalos atlyginimo principas... 95. Teismas vertina, kad nukentėjusiojo N. N. paaiškinimais, specialisto išvada... 96. R. L., jo įstatyminio atstovo paaiškinimais, specialisto išvada byloje... 97. Esminis ir lemiamas kriterijus, nustatant neturtinės žalos dydį, yra... 98. Byloje ištirtais įrodymais nustatyta, kad nukentėjusiajam N. N. padarytas... 99. Teismas vertina, kad nukentėjusysis patyrė didelį skausmą dėl galvos... 100. R. L. sveikata, bylos duomenimis, buvo sutrikdyta nežymiai, dėl medicininiais... 101. Teismas vertina, kad nukentėjusysis R. L., įvertinus nukentėjusiojo amžių... 102. Kitas reikšmingas kriterijus nustatant neturtinės žalos dydį – žalą... 103. Nustatant neturtinės žalos dydį R. L., atsižvelgiama ir nukentėjusiojo... 104. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime byloje... 105. Teismas, nustatydamas atlygintinos neturtinės žalos dydį, remiasi ir... 106. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 9 d. nutartyje baudžiamojoje... 107. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartimi... 108. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 19 d. nutartyje... 109. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutartyje... 110. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 5 d. nutartimi baudžiamojoje... 111. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 23 d. nutartimi baudžiamojoje... 112. Taip pat teismas atsižvelgia į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką... 113. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartimi... 114. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartimi... 115. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 20 d. nutartimi... 116. Įvertinęs bylos aplinkybių visumą, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir... 117. N. N., R. L. civiliniame ieškinyje išdėstytas prašymas patirtas išlaidas... 118. 2011 m. gruodžio 5 d. nutarimu paskirtas laikinas K. M. nuosavybės teisės... 119. Kaltinamojo K. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis... 120. Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos BK 41, 54, 61 str.... 121. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, atsižvelgia atsakomybę... 122. Kaltinamasis teistas 8 kartus, baustas administracinėmis nuobaudomis dėl... 123. Vertindamas tai, kas aukščiau išdėstyta, teismas daro išvadą, kad... 124. K. M. teistas 2010 m. rugsėjo 28 d. nuosprendžiu pagal BK 178 str. 1 d. (dvi... 125. K. M. kardomoji priemonė nepaskirta, kol nuosprendis įsiteisės, neskirtina.... 126. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK... 127. K. M. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 128. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., bausmę subendrinti su bausme,... 129. Vadovaujantis BK 63 str. 9 d., į paskirtą bausmę įskaityti bausmės laiką,... 130. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 131. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo sulaikymo vykdant šį nuosprendį.... 132. N. N. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies – priteisti iš K. M. 4691,20... 133. R. L. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies – priteisti iš K. M. 1136,80... 134. 2011 m. gruodžio 5 d. nutarimu paskirtą laikiną K. M. nuosavybės teisės... 135. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, suimtam nuteistajam - nuo...