Byla 2-6872-717/2012
Dėl skolos už valstybinės žemės nuomą priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovui UAB „Kauno arka“ dėl skolos už valstybinės žemės nuomą priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 29307,94 Lt už valstybinės žemės nuomą, 1234,05 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo (b.l. 3-5).

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad UAB „Kauno arka“ yra nuosavybės teise Lietuvos Respublikai priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), kurio plotas yra 0,8497 ha, nuomininkė. Šias aplinkybes patvirtina 2007-08-28 buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. ( - ), Kauno apskrities viršininko 2010-01-27 įsakymas Nr. 02-01-722, susitarimas dėl 2007-08-28 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. ( - ). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.4 punkte numatyta, kad konkretų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą be aukciono, tarifą nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojama valstybinė žemė, taryba, o 1.6 punkte - valstybinės žemės nuomininkai žemės nuomos mokestį sumoka į savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojama valstybinė žemė, biudžetą iki kalendorinių metų lapkričio 15 dienos. Atitinkamos nuostatos įtvirtintos ir 2007-08-28 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 19/2007-177 11 punkte, kuriame numatyta, kad žemės nuomos mokesčio dydis metams nustatomas Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, o 12 punkte - žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminai ir sąlygos: valstybinės žemės nuomos mokestis mokamas į Kauno miesto savivaldybės sąskaitą šios savivaldybės nustatytais terminais ir tvarka. Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimu Nr. T-491 (Taisyklės pakeistos 2010-04-07 sprendimu Nr. T-198 ir 2011-12-29 sprendimu Nr. T-726) (toliau - Taisyklės), 12 punkte numatyta, kad juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokestį apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaracijas dviem egzemplioriais pateikia Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriui. Atsakovas yra skolingas ieškovui už 2010 m. - 8 566,18 Lt; už 2011 m. - 20 741,76 Lt, viso 29 307,94 Lt žemės nuomos mokesčio. Pagal Taisyklių 35 punktą už laiku nesumokėtą žemės nuomos mokestį ar jo dalį skaičiuojami delspinigiai už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną nuo nesumokėtos mokesčio sumos. Atsakovui už 2009 m. priskaičiuota - 38,78 Lt delspinigių, už 2010 m. - 730,65 Lt delspinigių, už 2011 m. - 464,62 Lt delspinigių, iš viso 1234,05 Lt delspinigių. Bendra atsakovo valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemoka sudaro 30 541,99 Lt.

4Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie teisme iškeltą bylą jam pranešta 2012 m. kovo 27 d. CPK 123 str. 2 d. nustatyta tvarka, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių (b.l. 3-5). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą ieškovas grindžia pateikta medžiaga: 2007 m. rugpjūčio 28 d. žemės nuomos sutartimi Nr. ( - ) (b.l. 7-9), 2010 m. sausio 27 d. Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-01-722 (b.l. 10), 2010 m. sausio 28 d. susitarimu Nr. 126 (b.l. 11-12), deklaracijomis (b.l. 13-14), mokesčių mokėtojo kortele (b.l. 15), išrašais (b.l. 1619), 2010 m. gruodžio 13 d. priminimais (b.l. 20-21).

7Duomenų, kad skolą už valstybinės žemės nuomą atsakovas sumokėjo iki šios dienos, byloje nėra.

8Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per teismo ir įstatymo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, iš atsakovo priteistina – 29307,94 Lt skolos už valstybinės žemės nuomą, 1234,05 Lt delspinigių (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.545 str., 6.552 str.).

9Atsakovui tinkamai neįvykdžius prievolės iš jo ieškovui priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

10Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybės naudai priteistinas 916,00 Lt dydžio žyminis mokestis ( CPK 79 str., 80 str. 1d. 1 p., 96 str.).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teisėja

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo UAB „Kauno arka“, į. k. 300539723, buveinė – Rotušės a. 11, Kaunas, a. s. ( - ), AB DNB banke, ieškovui Kauno miesto savivaldybei, į. k. 111106319, Laisvės al. 96, Kaunas, a. s. ( - )AB DNB banke, - 29307,94 Lt (dvidešimt devyni tūkstančiai trys šimtai septyni litai 94 ct) skolos už valstybinės žemės nuomą, 1234,05 Lt (vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt keturi litai 05 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-03-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Kauno arka“, į. k. 300539723, buveinė – Rotušės a. 11, Kaunas, a. s. ( - ), AB DNB banke, valstybės naudai – 916,00 Lt ( devynis šimtus šešiolika litų 00 ct) žyminį mokestį. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, o mokesčio sumokėjimo kvitas pristatytas į teismo baigtų bylą raštinę (kab. Nr. 115).

15Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai