Byla 2-12033-534/2012
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretysis asmuo RUAB „Sostinės būstai“, priimdamas sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo BUAB „Tauneris“ ieškinį atsakovui R. U. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretysis asmuo RUAB „Sostinės būstai“, priimdamas sprendimą už akių,

Nustatė

2atsakovui yra pareikštas ieškinys dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Prašo pripažinti niekiniais ir negaliojančiais ab initio sandorius - 2009-06-08 tarp UAB „Tauneris“ ir atsakovo sudarytas reikalavimo perleidimo sutartis ir taikyti restituciją šalis grąžinant į pradinę padėtį iki sutarčių sudarymo ir pripažinti, kad atsakovas nėra RUAB „Sostinės būstai“ kreditorius su 1 164 818,60 Lt finansinio reikalavimo suma, o RUAB „Sostinės būstai“ kreditorius su šia finansinio reikalavimo suma yra UAB „Tauneris“. Nurodo, kad 2009-06-01 tarp K. M., M. K. ir atsakovo buvo sudarytos Reikalavimo perleidimo sutartys, kurių pagrindu kreditoriai perleido reikalavimo įgijėjui reikalavimo teises į UAB „Tauneris“ 1 164 818,60 Lt skolą. 2009-06-08 tarp UAB „Tauneris“ ir atsakovo buvo sudarytos Reikalavimo perleidimo sutartys, kurių pagrindu UAB „Tauneris“ perleido atsakovui reikalavimo teises į UAB „Sostinės būstai“ skolos UAB „Sostinės būstai“ dalį, t.y. 1 164 818,60 Lt, o reikalavimo įgijėjas (atsakovas) įsipareigojo atsiskaityti su kreditoriumi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarčių sudarymo dienos. 2009-08-25 atsakovas kreipėsi į UAB „Tauneris“ ir pranešė dėl vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymo pagal kreditorinius reikalavimus UAB „Tauneris“ bendrai 1 164 818,60 Lt sumai pagal 2009-06-08 Reikalavimo perleidimo sutartis. Po ginčijamų sandorių sudarymo UAB „Tauneris“ nemokumas konstatuotas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi, kuria šiai bendrovei iškelta bankroto byla. 2010 m. rugsėjo 30 d. trečiajam asmeniui iškelta restruktūrizavimo byla. Vilniaus apygardos teismas 2011-04-12 nutartimi patvirtino UAB „Sostinės būstai“ restruktūrizavimo planą, o 2012-03-29 nutartimi patenkino atsakovo pareiškimą dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo RUAB „Sostinės būstai“ restruktūrizavimo byloje, patikslino RUAB „Sostinės būstai“ kreditorių sąrašą, įtraukiant atsakovą su 1 164 818,60 Lt reikalavimo suma, kurio reikalavimas užtikrintas hipoteka, bei sumažinant hipotekinio kreditoriaus BUAB „Tauneris“ finansinį reikalavimą 1 164 818,60 Lt finansinio reikalavimo suma.

3Tretysis asmuo RUAB „Sostinės būstai“ pateikė atsiliepimą į ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Prašo pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis ab initio 2009 m. birželio 8 d. sudarytas Reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartis tarp UAB „Tauneris" ir R. U. ir taikyti restituciją šalis grąžinant į pradinę padėtį iki sutarčių sudarymo. Taip pat pripažinti, kad R. U. nėra RUAB „Sostinės būstai" kreditorius su 1 164 818,60 Lt finansinio reikalavimo suma, o RUAB „Sostinės būstai" kreditorius su šia finansinio reikalavimo suma yra UAB „Tauneris". Nurodo, jog atsakovo įtraukimas į RUAB „Sostinės būstai" kreditorių sąrašą bei patvirtinimas hipotekiniu kreditoriumi, BUAB „Tauneris" kreditorinio reikalavimo sumažinimas šiurkščiai pažeidžia BUAB „Tauneris", kaip teisėtai patvirtinto hipotekinio kreditoriaus, taip pat ir BUAB „Tauneris" kreditorių teises ir interesus, ženkliai sumažinant galimybes patenkinti savo finansinius reikalavimus UAB „Sostinės būstai" resrtuktūrizavimo procese. Žala buvo padaryta tiek BUAB „Tauneris", tiek ir įmonės kreditoriams, kurių finansinių reikalavimų patenkinimas labiausiai priklauso nuo to, kokią pinigų sumą BUAB „Tauneris" atgaus iš UAB „Sostinės būstai" restruktūrizavimo proceso. Vadinasi, minėtųjų sutarčių sudarymas buvo nuostolingas Ieškovui ir buvo priešingas įmonės veiklos tikslams ir, tikėtina, galėjo turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais (bent jau jų dalimi). Nurodo, jog tretysis asmuo apie reikalavimo perleidimą nebuvo informuotas. Atsakovas nuo pat Ieškovo bankroto bylos pradžios bei Trečiojo asmens restruktūrizavimo bylos pradžios buvo nesąžiningas ir galimai siekė pasipelnyti. UAB „Tauneris" valdymo organai nebuvo suinteresuoti siekti pelno, kadangi reikalavimo perleidimo sutarčių sudarymo metu jiems jau buvo žinoma apie tai, kad UAB „Tauneris" atžvilgiu bus inicijuojama bankroto byla, o tokio pobūdžio sutartis su Atsakovu neatneš jokio realaus pelno, kuris padėtų padengti bent dalį kreditorių reikalavimų. Šios aplinkybės tik dar kartą patvirtina faktą, jog ginčijami sandoriai buvo nuostolingi ir priešingi įmonės veiklos tikslams.

4Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovas nustatytu laiku atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, o ieškovas prašė priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Nagrinėjamoje byloje pagal bylos įrodymų duomenis nustatyta, kad UAB ,,Tauneris“, būdama nemoki ir sudarydama ginčijamus 2009-06-08 Reikalavimo perleidimo sandorius, perleido savo turimą reikalavimo teisę atsakovui, taip pasunkino ir sumažino ginčo sandorio metu buvusių UAB ,,Tauneris“ kreditorių galimybes gauti savo reikalavimų patenkinimą. UAB “Tauneris” perleido galiojančias reikalavimo teises į UAB “Sostinės būstai” skolą ir už reikalavimo teisių perleidimą iš atsakovo negavo jokio atlygio, t.y. finansinės naudos, kadangi atsakovas 2009-08-25 pranešimu informavo UAB „Tauneris“ dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo. Netrukus po ginčijamų sandorių sudarymo UAB „Tauneris“ nemokumas konstatuotas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi, kuria šiai bendrovei iškelta bankroto byla. Taip atsiskaitydama su vienu iš daugelio kreditorių – R. U. skolininkas UAB ,,Tauneris“ nepagrįstai suteikė būtent šiam kreditoriui pirmenybę gauti reikalavimo patenkinimą, nors tuo metu UAB ,,Tauneris“ turėjo pradelstų įsiskolinimų darbuotojams ir kitiems kreditoriams. 2010 m. rugsėjo 30 d. trečiajam asmeniui iškelta restruktūrizavimo byla, o 2011 m. vasario 15 d. patvirtintas kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai – kreditoriaus, kurio reikalavimas užtikrintas įkeitimu ir (ar) hipoteka – eilės Nr. 3 BUAB “Tauneris”. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 29 d. nutartimi patikslino RUAB “Sostinės būstai” kreditorių sąrašą, įtraukiant atsakovą su 1 164 818,60 Lt finansinio reikalavimo suma, kurio reikalavimas užtikrintas hipoteka Nr. ( - ).

8CK 6.66 straipsniu kreditoriui suteikta teisė actio Pauliana pagrindu ginti savo teises ir interesus nuo nesąžiningų skolininko veiksmų. Įstatyme nustatytos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apibrėžtos actio Pauliana taikymo sąlygos, būtinos kreditoriui ginčijant skolininko sudarytus sandorius: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Multiimpex“ v. UAB „Eneka“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-587/2008; 2009 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Liūto vaistinė“ v. UAB „Optivita“, bylos Nr. 3K-3-105/2009; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB „Alytaus tekstilė“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“,bylos Nr. 3K-3-485/2010; kt.) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. rugsėjo mėn. 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2012, kat. 35.6.1; 126.8;) Šaltinis: (http://www.infolex.lt/tp/448598) [2012-10-08])). Nagrinėjamoje byloje skolininko sudarytas sandoris sudarytas pažeidžiant kitų kreditorių, sandorio sudarymo metu turėjusių galiojančias reikalavimo teises, interesus, o sudarius šiuos sandorius sumažėjo skolininko turto vertė. Dėl nustatytų CK 6.66 straipsnio sąlygų viseto yra pagrindas pripažinti ginčo sandorius negaliojančiais.

9Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu taikoma restitucija (CK 6.145 str. 1 ir 2 d.). Kadangi Bendrovei „Tauneris“ iškelta bankroto byla, todėl CK 6.66 straipsnio nuostatos taikytinos kartu su ĮBĮ 35 straipsniu, reglamentuojančiu kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Skolininko nepagrįstai perleistas turtas (pinigai) grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais ĮBĮ nustatyta tvarka. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2005).

10Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą, todėl iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 500,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 3 p., 83 str. 1 d. 8 p.).

11Teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytu ir minėtomis teisės normomis bei LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. - 286 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Pripažinti 2009-06-08 Reikalavimo perleidimo sutartis, sudarytas tarp UAB „Tauneris“ ir atsakovo R. U., negaliojančiomis ir taikyti restituciją – šalis grąžinant į pradinę padėtį iki sutarčių sudarymo, pripažinti, kad atsakovas R. U. nėra RUAB „Sostinės būstai“ kreditorius su 1 164 818,60 Lt finansinio reikalavimo suma, o RUAB „Sostinės būstai“ kreditorius su šia finansinio reikalavimo suma yra UAB „Tauneris“.

14Priteisti iš atsakovo R. U., a.k. ( - ) 500,00 Lt žyminį mokestį valstybės naudai.

15Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

16Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai