Byla I-206-320/2019
Dėl darbo užmokesčio dalies priteisimo ir neturtinės žalos atlyginimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Čekanauskienės, Irenos Varžinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Dalytės Zlatkuvienės, sekretoriaujant Irenai Žemaitienei, dalyvaujant pareiškėjai R. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos R. M. skundą atsakovams Panevėžio pataisos namams, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Panevėžio pataisos namų, trečiajam suinteresuotam asmeniui valstybės įmonei „Mūsų amatai“ dėl darbo užmokesčio dalies priteisimo ir neturtinės žalos atlyginimo,

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja R. M. (toliau – ir R. M., ir pareiškėja) skundu, kurį patikslino, kreipėsi į teismą, prašė iš atsakovo Panevėžio pataisos namų priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį, taip pat priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Panevėžio pataisos namų, 500 Eur neturtinei žalai atlyginti (b. l. 2, 12-13).

5Pareiškėja R. Mi. skunde, kurį patikslino (b. l. 2, 12-13) nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad nuo 2017 m. spalio 11 d. atliko laisvės atėmimo bausmę Panevėžio pataisos namuose. Teigė, jog 2017 m. lapkričio 29 d. valstybės įmonės „Mūsų amatai“ (toliau- ir VĮ „Mūsų amatai“) direktoriaus įsakymu buvo paskirta dirbti į Pravieniškių filialo Panevėžio padalinį darbininkės pareigas, mokant už pagamintos produkcijos kiekį. Nuo 2018 m. kovo 9 d. buvo perkelta dirbti į pagalbinės darbininkės pareigas 0,5 etato, taikant 0,43 darbo užmokesčio koeficientą. Teigė, kad VĮ „Mūsų amatai“ ji ardė senus įrenginius, rūšiavo spalvotąjį metalą, dirbo įvairius statybos darbus. Pareiškėjos teigimu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedą, pareiškėjai turėjo būti taikomas 0,55–0,75 darbo užmokesčio koeficientas. R. M. nurodė, kad nuo 2018 m. kovo 9 d. iki kovo 29 d. dirbo 14 dienų, viso 106 valandas, todėl darbo užmokesčio turėjo būti priskaičiuota 111,30 Eur, tačiau pareiškėjai buvo priskaičiuotas tik 58,80 Eur darbo užmokestis už išdirbtas 56 valandas, todėl liko neapskaičiuotos dar 50 valandų. Pareiškėja dėl netinkamo darbo apmokestinimo bei dėl atliekamo darbo pobūdžio kreipėsi į Panevėžio pataisos namų direktorių bei į VĮ „Mūsų amatai“ direktorių, bendravo su VĮ „Mūsų amatai“ padalinio vadove A. M. Pareiškėjos teigimu, VĮ „Mūsų amatai“ padalinio vadovė A. M., siekdama išvengti atsakomybės, sistemingai teikė įmonės direktoriui melagingą informaciją apie pareiškėją, ją šmeižė, naudojo prieš pareiškėją psichologinį smurtą. 2018 m. balandžio 16 d. dėl netinkamos darbo laiko apskaitos bei darbo užmokesčio paskaičiavimo pareiškėja su skundu kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją, 2018 m. gegužės 14 d. dėl A. M. naudojamo psichologinio spaudimo, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo žmogaus teisių komitetą, skundai buvo persiųsti į Lietuvos Respublikos kalėjimų departamentą. Pareiškėjos teigimu, Panevėžio pataisos namai nesiėmė jokių veiksmų, vilkino atlikti jų kompetencijai priskirtus darbus, nors turėjo ir galėjo šią problemą spręsti. Prašė iš atsakovo Panevėžio pataisos namų priteisti jai likusią darbo užmokesčio dalį, taip pat iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Panevėžio pataisos namų, priteisti 500 Eur neturtinės žalos atlyginimą.

6Atsakovo Panevėžio pataisos namų, atstovaujančio ir Lietuvos valstybę, atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam buvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka. Atsiliepimu teismui (b. l. 65-72) su pareiškėjos skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pareiškėja R. M. laisvės atėmimo bausmę Panevėžio pataisos namuose atliko laikotarpiu nuo 2017 m. spalio 11 d. iki 2018 m. rugsėjo 11 d. Pareiškėja VĮ „ Mūsų amatai“ direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 7/05-4-308 „Dėl nuteistųjų skyrimo į darbą“ nuo 2017 m. gruodžio 1 d. buvo paskirta į Pravieniškių filialo Panevėžio padalinį darbininkės (vienetininkės) pareigas, mokant už pagamintos produkcijos kiekį. Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktoriaus 2018 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 7/05-4-37 R. M. nuo 2018 m. kovo 9 d. perkelta iš Pravieniškių filialo Panevėžio padalinio darbininkės (vietininkės) į pagalbinės darbininkės pareigas 0,5 etato, taikant 0,43 darbo užmokesčio koeficientą, ir darbininkės (vienetininkės) pareigas 0,5 etato, mokant už pagamintos produkcijos kiekį. Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 7/05-55 R. M. nuo 2018 m. balandžio 10 d. perkelta į Pravieniškių filialo Panevėžio padalinio darbininkės (vietininkės) pareigas, mokant už pagamintos produkcijos kiekį. Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktoriaus 2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 7/05-4-66 pareiškėja nuo 2018 m. gegužės 9 d. atleista iš Pravieniškių filialo Panevėžio padalinio darbininkės (vietininkės) pareigų. Panevėžio pataisos namai atkreipė dėmesį, kad nagrinėjamo skundo atveju darbo teisiniai santykiai buvo susiklostę tarp pareiškėjos R. M. ir VĮ „Mūsų amatai“, o ne tarp pareiškėjos ir Panevėžio pataisos namų. Pažymi, kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau- ir BVK) 125 straipsniu, Panevėžio pataisos namai nuolat skelbia ir periodiškai atnaujina informaciją apie laisvas darbo vietas (tiek VĮ „Mūsų amatai“, tiek Panevėžio pataisos namuose dirbti ūkio darbus). Pirminio individualaus pokalbio su nuteistąja metu Socialinės reabilitacijos skyriaus specialistė turi pareigą išaiškinti, koks yra nuteistosios išsilavinimas, kvalifikacija, darbinė patirtis, požiūris į darbą, pageidavimas dirbti atliekant laisvės atėmimo bausmę, nuteistosioms išaiškinamos galimybės dirbti ūkio darbus pataisos įstaigoje ir valstybės įmonėje „Mūsų amatai“, pristatomas konkrečiu metu siūlomų darbų pasirinkimas. Jei nuteistoji išreiškia norą dirbti ūkio darbus, ji yra įdarbinama Panevėžio pataisos namuose. Šiuo atveju pataisos namai atlieka teisiniame reglamentavime nustatytus veiksmus. Tačiau jei nuteistoji pageidauja dirbti VĮ „Mūsų amatai“ , ji nukreipiama į VĮ „mūsų amatai“ Pravieniškių filialo Panevėžio padalinį, kuriame toliau sprendžiamas nuteistosios įdarbinimo VĮ „Mūsų amatai“ klausimas. Pažymėjo, kad Panevėžio pataisos namų vaidmuo įdarbinant nuteistąsias VĮ „Mūsų amatai“ yra daugiau konsultacinis ir motyvacinis, t.y. pataisos įstaiga atlieka jai teisės aktais nustatytus veiksmus parenkant ir siūlant nuteistosioms darbą. Į darbą VĮ „Mūsų amatai“ nuteistieji įtraukiami ir atleidžiami iš jo šios įmonės direktoriaus sprendimu. Akcentavo, kad VĮ „Mūsų amatai“ yra atskiras juridinis asmuo, kurio įstatai yra patvirtinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus. Panevėžio pataisos namų direktorius neturi nei pareigos, nei galios kontroliuoti kito juridinio asmens ūkinę veiklą bei spręsti dėl kito juridinio asmens vadovo ar dirbančiųjų priimtų sprendimų teisėtumo. Pagal Suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 228 (toliau-ir Aprašas) nuostatas, tiek laisvės atėmimo vietų, tiek valstybės įmonių prie pataisos įstaigų vadovai nustato darbo užmokestį savo vadovaujamose juridiniuose asmenyse įdarbintiems nuteistiesiems: Panevėžio pataisos namų direktorius – pataisos namuose dirbantiems ūkio darbus, VĮ „Mūsų amatai“ direktorius – valstybės įmonėje įdarbintiems nuteistiesiems. Pažymėjo, kad Panevėžio pataisos namai atlieka išskaitų iš nuteistųjų darbo užmokesčio ir darbo užmokesčio išmokėjimo išmokėjimo nuteistiesiems procedūras. Panevėžio pataisos namai negali pateikti duomenų dėl pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių dėl darbo apskaitos ar darbo užmokesčio, kadangi tokie duomenys Panevėžio pataisos namuose nėra fiksuojami ir kaupiami. Iš Panevėžio pataisos namų direktoriaus Nuteistųjų priėmimo asmeniniais klausimais apskaitos žurnalo įrašų matyti, kad skunde nagrinėjamu laikotarpiu pareiškėja į įstaigos direktorių dėl skunde išsakytų ar jiems artimų nusiskundimų kreipėsi du kartus. Panevėžio pataisos namų direktorius nevengė priimti nuteistosios ir išklausyti jos nusiskundimų, bei pagrįstai išaiškino pareiškėjai galimus jos problemų sprendimo būdus. VĮ „Mūsų amatai“ dirbantys nuteistieji į gamybinę zoną yra įleidžiami pro kontrolės ir paleidimo punktą Nr. 2, atsižvelgiant į VĮ „Mūsų amatai“ parengtas ir šio padalinio vadovės bei Panevėžio pataisos namų pasirašytas nuteistųjų išvedimo į darbą paskyras. Nuteistųjų išvedimo į darbą paskyros nėra darbuotojo darbo grafikas, nei faktinės darbo laiko apskaitos žiniaraštis, o tik įstaigos vadovo leidimas praleisti nuteistąjį per praleidimo kontrolės punktą paskyroje nurodytu laiku. Dėl prašomos priteisti neturtinės žalos nurodė, kad nėra nustatyta 6.271 straipsnyje įtvirtinta viešosios civilinės atsakomybės sąlyga – neteisėti valdžios institucijos veiksmai (neveikimas), be to, pareiškėja neįrodė patirtos žalos.

7Trečiojo suinteresuoto asmens VĮ „Mūsų amatai“ atatovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam pranešta teisės aktų nustatyta tvarka. Savo atsiliepimu teismui (b. l. 48-50) su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad R. M. įmonės Pravieniškių filialo direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 7/05-4-308 buvo paskirta dirbti darbininkės pareigoms nuo 2017 m. gruodžio 1 d., mokant už pagamintos produkcijos kiekį. Su šiuo įsakymu nuteistoji buvo supažindinta pasirašytinai. Nuo 2018 m. kovo 9 d. nuteistoji buvo perkelta dirbti į kitas pareigas, nuo 2018 m. kovo 9 d. įmonės Pravieniškių filialo direktoriaus įsakymu Nr. 7/05-4-37 nuteistoji buvo paskirta dirbti pagalbinės darbininkės pareigoms 0,5 etato, taikant 0,43 darbo užmokesčio koeficientą, ir darbininkės pareigoms 0,5 etato, darbo užmokestį mokant už pagamintos produkcijos kiekį. Su šiuo įsakymu pareiškėja buvo supažinusi pasirašytinai. Teigė, jog įmonės turimais duomenimis, paskyrus ją dirbti minėtu 2018 m. kovo 9 d. įsakymu, nuteistoji piktybiškai nedirbo, neklausė įmonės atsakingo darbuotojo, prižiūrinčio nuteistųjų darbus, atsisakė dirbti, bei nesilaikė režimo – elgėsi agresyviai. Nurodė, kad už kovo mėnesį nuteistajai priskaičiuotas darbo užmokestis iš viso sudaro 91,89 Eur. Nuteistoji 2018 metų kovo mėnesį nedirbo šiomis dienomis: kovo 8 d., kovo 16 d. ir kovo 30 d. Šios nedarbo dienos yra pažymėtos žiniaraštyje, su kuriuo pareiškėja buvo supažindinta pasirašytinai. Nuteistoji pagal 2018 m. kovo 9 d. įsakymą buvo paskirta dirbti atlikti darbus, skaičiuojant darbo užmokestį už pagamintos produkcijos kiekį, bei pagalbinės darbininkės pareigoms, skaičiuojant darbo užmokestį už vieną valandą. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, nuteistajai buvo skirtas 0,43 dydžio koeficientas. Nuteistajai iš viso priskaičiuotas darbo užmokesčio dydis už kovo mėnesį buvo 58,80 Eur (iš viso išdirbo 56 valandas). Taip pat pareiškėja atliko darbus, mokant darbo užmokestį už pagamintos produkcijos kiekį. Už kovo mėnesį atliktą darbą pareiškėjai buvo suskaičiuotas 33,09 Eur dydžio darbo užmokestis. Nurodė, kad Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktoriaus 2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 7/05-4-66 R. M. nuo 2018 m. gegužės 9 d. atleista iš Pravieniškių filialo Panevėžio padalinio darbininkės pareigų, nes padirbėjusi kelias dienas, nuteistoji piktybiškai nedirbo jai paskirtų darbų.

8Skundas atmestinas

9Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja R. M. laisvės atėmimo bausmę Panevėžio pataisos namuose atliko laikotarpiu nuo 2017 m. spalio 11 d. iki 2018 m. rugsėjo 11 d. (b. l. 81). Pareiškėja VĮ „ Mūsų amatai“ direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 7/05-4-308 „Dėl nuteistųjų skyrimo į darbą“ nuo 2017 m. gruodžio 1 d. buvo paskirta į Pravieniškių filialo Panevėžio padalinį darbininkės (vienetininkės) pareigas, mokant už pagamintos produkcijos kiekį (b. l. 51). Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktoriaus 2018 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 7/05-4-37 R. M. nuo 2018 m. kovo 9 d. perkelta iš Pravieniškių filialo Panevėžio padalinio darbininkės (vietininkės) į pagalbinės darbininkės pareigas 0,5 etato, taikant 0,43 darbo užmokesčio koeficientą, ir darbininkės (vienetininkės) pareigas 0,5 etato, mokant už pagamintos produkcijos kiekį (b. l. 53). Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktoriaus 2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 7/05-4-66 R. M. nuo 2018 m. gegužės 9 d. atleista iš Pravieniškių filialo Panevėžio padalinio darbininkės (vietininkės) pareigų (b. l. 62).

10Ginčo teisinius santykiams taikytinos Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 228 patvirtintas ir 2009 m. birželio 5 d. nutarimu nauja redakcija išdėstytas Suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.

11BVK nustato, kad nuteistųjų darbas yra viena iš nuteistųjų pataisos priemonių (111 straipsnis), kiekvienas laisvės atėmimo bausmę atliekantis nuteistasis privalo dirbti, jeigu jam darbą siūlo pataisos įstaigos administracija; pataisos įstaigos administracija privalo užtikrinti, kad nuteistieji būtų įtraukiami į darbą atsižvelgiant į jų darbingumą ir, kiek galima, į turimą specialybę (125 straipsnio 1 dalis). Nuteistiesiems darbą parenka pataisos įstaigos administracija, atsižvelgdama į laisvas pareigas ir darbo vietas (BVK 125 straipsnio 3 dalis), nuteistieji į darbą paprastai įtraukiami pataisos įstaigoje ir valstybės įmonėse prie pataisos įstaigų (BVK 125 straipsnio 4 dalis). Nuteistųjų darbo sąlygos nustatytos BVK 128 straipsnyje. Pagal nurodytąjį teisinį reglamentavimą nuteistieji gali būti įdarbinti tiek pačioje pataisos įstaigoje, tiek valstybės įmonėje prie pataisos įstaigų. Pareiškėja teismo posėdžio metu patvirtino, kad jai buvo išaiškintos šios galimybės, ir ji pasirinko dirbti VĮ „Mūsų amatai“.

12Nagrinėjamojoje byloje pareiškėja kelia ginčą, kad jai buvo nustatytas netinkamas darbo apmokėjimo koeficientas bei netinkamai apskaičiuotas jos darbo laikas, todėl nepriskaičiuota ir neišmokėta, jos nuomone, jai priklausanti darbo užmokesčio dalis.

13Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2017-09-12 įsakymu Nr.V-373 įsakymu patvirtinti Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ įstatai nustato, kad VĮ „Mūsų amatai“ yra ribotos civilinės atsakomybės valstybei nuosavybės teise priklausantis viešasis juridinis amuo, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos; įgyvendindama įstatuose numatytus veiklos tikslus, įmonė įtraukia laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomus asmenis į darbinę veiklą. Taigi, Panevėžio pataisos namai ir VĮ „Mūsų amatai“ nėra viena kitai pavaldžios įstaigos. Ginčo atveju darbo santykiai susiklostė ne tarp pareiškėjos ir Panevėžio pataisos namų, o tarp pareiškėjos ir Valstybės įmonės „Mūsų amatai“. Pareiškėją įdarbino, iš darbo atleido, darbo laiko apskaitą vedė bei atlyginimą jai nustatė ir apskaičiavo VĮ „Mūsų amatai“. Todėl Panevėžio pataisos namai negali būti laikomi atsakingais už pareiškėjos darbo laiko apskaitą bei darbo užmokesčio apskaičiavimą. Kaip savo atsiliepime nurodė atsakovas, Panevėžio pataisos namai atlieka išskaitų iš VĮ „Mūsų amatai“ įdarbintų nuteistųjų darbo užmokesčio bei darbo užmokesčio išmokėjimo nuteistiesiems procedūras. Teismo posėdyje pareiškėja patvirtino, kad ji dėl išskaitų darymo pagal BVK 132 straipsnį bei darbo užmokesčio į jos sąskaitą išmokėjimo pretenzijų Panevėžio pataisos namams neturi.

14Dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių teismas sprendžia, kad pareiškėjos reikalavimas priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį pareikštas netinkamam atsakovui. Pareiškėja dar teismo 2018-07-03 nutartimi įpareigota apsispręsti dėl skundu reiškiamų reikalavimų bei atsakovų pagal jos pareikštus reikalavimus (b.l.7-8), ji, tikslindama savo skundą, atsakovu pasirinko Panevėžio pataisos namus, reikšdama reikalavimą, iš esmės nukreiptą VĮ „Mūsų amatai“.

15Remiantis, tuo, kas išdėstyta, pareiškėjos reikalavimas priteisti iš Panevėžio pataisos namų neišmokėtą darbo užmokesčio dalį atmestinas kaip nepagrįstas.

16Pareiškėja teismu paduotu skundu taip pat prašo iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Panevėžio pataisos namų, priteisti 500 eurų neturtinės žalos atlyginimą.

17Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos fiziniam asmeniui ar organizacijai neteisėtais valstybės ar vietos savivaldos institucijos, įstaigos, tarnybos bei tarnautojų veiksmais ar neveikimo viešojo administravimo srityje, atlyginimo. Žala turi būti atlyginta, kai institucija (jos pareigūnas) neįvykdo įstatymuose nustatytos pareigos arba atlieka veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidžia bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau- ir CK) 6.246 straipsnis). Neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginama civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka (pvz. Viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnis, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Teisingumo ministerijos statuto 27 straipsnis, Bausmių vykdymo kodekso 5 straipsnio 3 dalis ir kt.).

18CK 6.271 straipsnio 1 dalis nustato, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Šioje įstatymo normoje numatytos civilinės atsakomybės subjektas yra specialusis – viešas asmuo (valstybė arba savivaldybė). Šis atsakomybės subjekto ypatumas (viešas asmuo) lemia šioje įstatymo normoje numatytos civilinės atsakomybės taikymo ypatumus, kadangi valstybės civilinė atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms (civilinė atsakomybė be kaltės): valstybės valdžios institucijų neteisėtiems veiksmams (neveikimui), žalai ir priežastiniam ryšiui tarp valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Todėl reikalavimas dėl žalos (tiek turtinės, tiek neturtinės), kuri kildinama iš valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo gali būti tenkinamas nustačius minėtų civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų visumą. Nesant bent vienos iš šių sąlygų viešoji atsakomybė negalima.

19Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime, be kita ko, konstatavo, kad asmeniui teisė į žalos, padarytos neteisėtais valstybės institucijų, pareigūnų veiksmais, atlyginimą atsiranda tik tada, kai įstatymų nustatyta tvarka yra konstatuojama, kad valstybės institucijos, pareigūnai atliko neteisėtus veiksmus ir kad žala asmeniui atsirado būtent dėl tų valstybės institucijų, pareigūnų neteisėtų veiksmų.

20Kaip neteisėtus Panevėžio pataisos namų veiksmus, iš kurių ji kildina prašomą priteisti neturtinę žalą, pareiškėja nurodė tai, kad Panevėžio pataisos namų direktorius, Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyr. specialistė, žinodami, jog pareiškėja nesutaria su Pravieniškių filialo Panevėžio padalinio direktore A. M. ir reikalauja jai priklausančios darbo užmokesčio dalies, nesiėmė jokių veiksmų susidariusiai padėčiai išspręsti, vilkino atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus, dėl ko ji buvo priversta kreiptis į įvairias institucijas, palaikydami gerus su A. M., palaikė šios interesus.

21Kaip minėta, Panevėžio pataisos namai ir VĮ „Mūsų amatai“ yra du skirtingi vienas kitam nepavaldūs juridiniai asmenys, todėl Panevėžio pataisos namų pareigūnai negalėjo įtakoti pareiškėjos darbinių santykių su VĮ „Mūsų amatai“ darbuotojais, neturėjo įgalinimų kontroliuoti pareiškėjos darbo laiko apskaitos bei darbo užmokesčio apskaičiavimo. Pažymėtina tai, kad Panevėžio pataisos namai užtikrino pareiškėjos išvykimą į darbą, ką patvirtina Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2017-05-09 įsakymu Nr.V-49 patvirtinta nuteistųjų dienotvarkė (b.l.82-84); pataisos įstaigos direktorius 2018-02-21 bei 2018-05-14 priėmė pareiškėją, išklausė ją dėl skunde keliamų problemų, nurodė galimą problemų sprendimo būdą, jai kreipiantis į VĮ „Mūsų amatai“, ką patvirtina Nuteistųjų priėmimo asmeniniais klausimais žurnalo išrašas (b.l.92-94). Pareiškėja nei skunde, nei teismo posėdyje nedetalizavo, kokius, jos nuomone, Panevėžio pataisos namų kompetencijai priskirtus veiksmus, atsakovas privalėjo atlikti, siekiant išspręsti jos keliamą problemą dėl darbo laiko apskaitos bei darbo užmokesčio, teismo posėdyje apsiribodama deklaratyviu teiginiu, jog palaikydami gerus santykius su VĮ „Mūsų amatai“ padalinio direktore, todėl galėjo imtis priemonių.

22Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, nėra jokio pagrindo spręsti, jog Panevėžio pataisos namų pareigūnai šioje konkrečioje situacijoje veikė nesilaikydami teisės aktų reikalavimų ar nepateisinamai aplaidžiai, paviršutiniškai, pažeisdami bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Todėl teismas neturi pagrindo konstatuoti viešojo administravimo subjekto- Panevėžio pataisos namų ar jų pareigūnų veiksmų neteisėtumo fakto. Nenustačius vienos iš sąlygų, būtinų viešajai atsakomybei atsirasti, Lietuvos valstybei nekyla prievolė atlyginti pareiškėjai neturtinę žalą, todėl šis pareiškėjos skundo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

24pareiškėjos R. M. skundą atsakovams Panevėžio pataisos namams, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Panevėžio pataisos namų, trečiajam suinteresuotam asmeniui valstybės įmonei „Mūsų amatai“ dėl darbo užmokesčio dalies priteisimo ir neturtinės žalos atlyginimo atmesti kaip nepagrįstą.

25Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą per Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų teisėjų... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. pareiškėja R. M. (toliau – ir R. M., ir pareiškėja) skundu, kurį... 5. Pareiškėja R. Mi. skunde, kurį patikslino (b. l. 2, 12-13) nurodė ir teismo... 6. Atsakovo Panevėžio pataisos namų, atstovaujančio ir Lietuvos valstybę,... 7. Trečiojo suinteresuoto asmens VĮ „Mūsų amatai“ atatovas teismo... 8. Skundas atmestinas... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja R. M. laisvės atėmimo bausmę... 10. Ginčo teisinius santykiams taikytinos Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo... 11. BVK nustato, kad nuteistųjų darbas yra viena iš nuteistųjų pataisos... 12. Nagrinėjamojoje byloje pareiškėja kelia ginčą, kad jai buvo nustatytas... 13. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2017-09-12... 14. Dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių teismas sprendžia, kad pareiškėjos... 15. Remiantis, tuo, kas išdėstyta, pareiškėjos reikalavimas priteisti iš... 16. Pareiškėja teismu paduotu skundu taip pat prašo iš Lietuvos valstybės,... 17. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 18. CK 6.271 straipsnio 1 dalis nustato, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės... 19. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime,... 20. Kaip neteisėtus Panevėžio pataisos namų veiksmus, iš kurių ji kildina... 21. Kaip minėta, Panevėžio pataisos namai ir VĮ „Mūsų amatai“ yra du... 22. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, nėra jokio pagrindo spręsti, jog... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84... 24. pareiškėjos R. M. skundą atsakovams Panevėžio pataisos namams, Lietuvos... 25. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali...