Byla 2-2460-466/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjęs ieškovo UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovei I. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „SMScredit.lt“ prašo teismo priteisti iš atsakovės I. V. 300,00 Lt skolą, 540,00 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 123 str. 3 d., 142 str. nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovo prašymas, atsakovei nepateikus atsiliepimo, priimti sprendimą už akių.

3Ieškinys tenkintinas iš dalies.

4Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-06-20 tarp ieškovo UAB „SMScredit.lt“ ir atsakovės I. V. buvo sudaryta Paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 250,00 Lt paskolą, o atsakovė įsipareigojo ją grąžinti iki 2009-07-20 (b. l. 3-6). Atsakovė taip pat turėjo sumokėti 50,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį. Atsakovė prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė, paskolos negrąžino ir liko skolinga ieškovui 300,00 Lt (b. l. 7).

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.870 str. 1 d., paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pagal LR CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė su ieškovu būtų visiškai atsiskaičiusi, todėl iš atsakovės priteistina 300,00 Lt skola ieškovo naudai (LR CPK 178 str.).

7Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (LR CK 6.71 str.). Sutarties 9.2 p. nustatyta, kad jei paskolos gavėjas vėluoja atlikti bet kokį mokėjimą pagal Paskolos sutartį, paskolos gavėjas už kiekvieną vėlavimo dieną moka paskolos davėjui 1 procento dydžio įsipareigojimų nevykdymo baudą nuo visų uždelstų mokėjimų. Atsakovei paskaičiuoti 540,00 Lt delspinigiai už 180 dienų (b. l. 3).

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kreditoriaus prašomos priteisti netesybos (delspinigiai) siekia 510,00 Lt, todėl, palyginus su pagrindinės skolos suma (300,00 Lt), yra aiškiai per didelės ir laikytinos baudinėmis (LR CK 1.5 str.).

9LR CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). LR CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad 1 procento dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis LR CK 6.258 str. 3 d. ir LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas iki 0,5 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Iš atsakovės priteistini 270,00 Lt delspinigiai.

10Remiantis LR CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal LR CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (570,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-12-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Vadovaujantis LR CPK 93 str. 1 d., iš atsakovės priteistinas 67,00 Lt žyminis mokestis ieškovo naudai (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str.).

12Iš atsakovės taip pat priteistinos 7,00 Lt pašto išlaidos valstybės naudai (LR CPK 92 str.).

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 262 str., 263 str., 285-288 str.,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės I. V., a. k. ( - ), 300,00 Lt skolą, 270,00 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (570,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-12-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 67,00 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB “SMScredit.lt”, į. k. 301881644, naudai.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Priteisti iš atsakovės I. V., a. k. ( - ), 7,00 Lt pašto išlaidas valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

18Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

19Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai