Byla 2-6870-894/2012
Dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir sutarties sąlygų pakeitimo teismo tvarka, priėmimo klausimą

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovės I. Š. ieškinio atsakovui AB Ūkio bankas, dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir sutarties sąlygų pakeitimo teismo tvarka, priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu atsakovui AB Ūkio bankas, dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir sutarties sąlygų pakeitimo teismo tvarka.

3Ieškovė ieškiniu prašo:

4Kredito sutarties 1.4. p. nuostatą, ta apimtimi, kuria nustatyta, kad kreditas nuo 2010-12-30 iki 2012-09-22 yra grąžinamas mokant po 6000 EUR iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, o iki 2012-10-22 mokama 6454,78 EUR, pripažinti negaliojančia;

5Kredito sutarties 1.5. p. nuostatą ta apimtimi, kuria nustatyta, kad „Nuo Sutarties pasirašymo dienos iki 2009 m. gruodžio mėn. paskutinės dienos (imtinai) Kredito gavėjui už gautą Kreditą nustatoma 7,29 % metų palūkanų norma, kuri 2010 m. sausio mėn. 1 d. Banko vienašališkai pakeičiama ir toliau keičiama kas 6 mėnesius kiekvienų kalendorinių metų sausio ir liepos 1 dieną šešiems mėnesiams į priekį, imant palūkanų keitimo dienos arba prieš tai ėjusios darbo dienos, jeigu palūkanų keitimo diena yra ne darbo diena, šešių mėnesių termino palūkanų kintamąją dalį ir pridedant 6,20 % metų palūkanų Banko maržą. Šia tvarka apskaičiuojamai palūkanų normai esant mažesnei kaip 7%, nustatoma 7 % metų palūkanų norma“, pripažinti negaliojančia;

6Banko vienašalį Kredito sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu;

7Remiantis CK LR 6.188 str. 1 d. ir 2 d., CK 6.228 str. pakeisti Kredito sutarties 1.3 p., 1.4 p. ir 1.5 p. sąlygas, nustatant, kad:

8- Kredito grąžinimo galutinis terminas yra 2022 m. spalio 22 d.

9- nuo galutinio teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos iki 2022 m. spalio 10 d. Ieškovė Kreditą grąžina mokėdama po 700 EUR iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos. Iki 2022 m. spalio 10 d. likusi negrąžinta kredito suma grąžinama termino pabaigoje vienu mokėjimu.

10- nuo galutinio teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo iki 2022 m. spalio 10 d. Ieškovė moka Kredito palūkanas, kurias sudaro dvylikos mėn. LIBOR EUR kintamoji dalis plius 1,50 % Banko marža. Palūkanos perskaičiuojamos kiekvienų metų sausio 1 d. dvylikai mėnesių į priekį, imant palūkanų keitimo dienos dvylikos mėn. termino palūkanų kintamąją dalį ir pridedant 1,50 % metų palūkanų dydžio Banko maržą. Šia tvarka apskaičiuotai palūkanų normai esant mažesnei kaip 6,22 %, nustatoma 6,22 % metų palūkanų norma.

11- už laikotarpį nuo 2010-12-30 iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos už naudojimąsi Kredito lėšomis Ieškovei skaičiuojamos palūkanos, kurias sudaro dvylikos mėn. LIBOR EUR kintamoji dalis bei 1,50 % Banko marža. Visos iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos priskaičiuotos palūkanos yra kapitalizuojamos, šia suma padidinant Ieškovo Bankui grąžintino kredito sumą ir sumokamos Kredito sutarties termino pabaigoje, t.y. 2022 m. spalio 10 d.

12Ieškinį atsisakytina priimti.

13Ieškovė ieškiniu prašo pripažinti ieškovės ir atsakovo sudarytos kredito sutarties Nr. 07/03-537 nutraukimą neteisėtu ir prašo pakeisti minėtos kredito sutarties sąlygas. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad ginčas yra turtinis, nes teisės teorijoje ir teismų praktikoje sąvoka „turtinis ginčas“ aiškinama kaip reiškianti ginčą dėl turto arba ginčą, tiesiogiai susijusį su turtu (LAT 2008 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2008). Šiuo atveju vertintina, kad ginčas yra dėl turto – atsakovo ieškovei suteikto kredito grąžinimo, nes dėl atsakovo vienašališko kredito sutarties nutraukimo ieškovei atsirado prievolė sumokėti pagal sutartį likusias mokėti sumas, priešingu atveju ieškovė netektų atitinkamos vertės turto, kurio hipoteka buvo užtikrintas ieškovų prievolės įvykdymas. Todėl sprendimas šio ginčo atveju vienai ar kitai šaliai sukurs turtines pasekmes, kurios apibrėžtos ieškinio reikalavimais, t.y. kredito, pagal kredito sutartį Nr. 07/03-537, suma, kurią nagrinėjamu atveju sudaro 150000,00 EUR. Dėl šios priežasties, ieškinys įkainotinas pagal CPK 85 str. 1 d. 1 p. Kadangi kredito suma viršija vieną šimtą penkiasdešimt tūkstančių litų šis turtinis ginčas turi būti sprendžiamas Kauno apygardos teisme (CPK 27 str. 1 p.) (2010-05-26 Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-569-115/2010).

14Teismas papildomai pažymi, kad ieškovės ieškinio reikalavimai, kuriais yra reikalaujama pakeisti kredito sutarties sąlygas, nuo kurių priklauso šalių tarpusavio prievolių (reikalavimo ir skolos) dydis, taipogi yra laikytini turtiniais, kadangi jie yra įkainuotini konkrečia suma. Nagrinėjamu atveju ieškiniu yra prašoma pakeisti šalių sutarties sąlygas, susijusias su tarpusavio mokėjimų ar atsiskaitymų dydžiu, todėl teismas pažymi, kad tokių sutarties sąlygų modifikavimas keičia sutarties šalių prievolių apimtį, ir tokie reikalavimai taipogi yra turtiniai ir jie turėtų būti įkainuotini konkrečia suma (2006-02-08 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2006).

15Civilinio proceso kodekso 27 straipsnyje numatyta, kad bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo, kaip pirmos instancijos teismai nagrinėja apygardos teismai. Teismas pažymi, kad rūšinio teismingumo taisyklės pažeidimas yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punktas, 360 straipsnis). Ieškinį atsisakytina priimti kaip neteismingą Kauno miesto apylinkės teismui (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

16Ieškovės ieškinio, kaip neteismingo Kauno miesto apylinkės teismui, nepriėmus pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktą, ieškovei išaiškintina, kad ji su tuo pačiu ieškiniu gali kreiptis į Kauno apygardos teismą (CPK 137 straipsnio 4 dalis).

17Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 4, 5 dalimis, teismas,

Nutarė

18Atsisakyti priimti ieškovės I. Š. ieškinį atsakovui AB Ūkio bankas, dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir sutarties sąlygų pakeitimo teismo tvarka, kaip neteismingą Kauno miesto apylinkės teismui.

19Ieškovei išaiškinti, kad ji su ieškiniu gali kreiptis į Kauno apygardos teismą.

20Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, rašytinio... 2. Ieškovė kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu atsakovui... 3. Ieškovė ieškiniu prašo:... 4. Kredito sutarties 1.4. p. nuostatą, ta apimtimi, kuria nustatyta, kad kreditas... 5. Kredito sutarties 1.5. p. nuostatą ta apimtimi, kuria nustatyta, kad „Nuo... 6. Banko vienašalį Kredito sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu;... 7. Remiantis CK LR 6.188 str. 1 d. ir 2 d., CK 6.228 str. pakeisti Kredito... 8. - Kredito grąžinimo galutinis terminas yra 2022 m. spalio 22 d.... 9. - nuo galutinio teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos iki 2022... 10. - nuo galutinio teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo iki 2022 m.... 11. - už laikotarpį nuo 2010-12-30 iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje... 12. Ieškinį atsisakytina priimti.... 13. Ieškovė ieškiniu prašo pripažinti ieškovės ir atsakovo sudarytos kredito... 14. Teismas papildomai pažymi, kad ieškovės ieškinio reikalavimai, kuriais yra... 15. Civilinio proceso kodekso 27 straipsnyje numatyta, kad bylas, kuriose ieškinio... 16. Ieškovės ieškinio, kaip neteismingo Kauno miesto apylinkės teismui,... 17. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 4, 5... 18. Atsisakyti priimti ieškovės I. Š. ieškinį atsakovui AB Ūkio bankas, dėl... 19. Ieškovei išaiškinti, kad ji su ieškiniu gali kreiptis į Kauno apygardos... 20. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos...