Byla e2-419-399/2020
Dėl įpareigojimo kreiptis į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina Zaržeckienė, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, Sidonai Bukotienei, dalyvaujant ieškovo atstovui E. B., kitiems nedalyvaujant, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „B2 Kapital“, UAB (pradinis ieškovas SIA „B2 Kapital“) netiesioginį ieškinį atsakovei E. S., trečiajam asmeniui antstolei A. L. dėl įpareigojimo kreiptis į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas netiesioginiu ieškiniu (toliau ieškiniu) teismo prašo įpareigoti atsakovę E. S. (toliau atsakovę) per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos kreiptis į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo ir paveldėto turto registravimo atsakovės vardu. Bei prašo atsakovei nustatytu terminu neįvykdžius įpareigojimo, leisti ieškovui atsakovės vardu kreiptis į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo atsakovės vardu ir paveldėto turto registravimo atsakovės vardu Nekilnojamojo turto registre.

4Ieškinyje ieškovas nurodo šias aplinkybes: 2017-09-25 Perleidimo sutarties pagrindu pirminis kreditorius AB „Nordea Bank“ perleido reikalavimą į skolininkės L. S., skolinius įsipareigojimus naujajam kreditoriui Ieškovui Latvijos įmonei SIA „B2Kapital“, į.k. 40103645131. Vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.109 str. nuostatomis skolininkei išsiųstas pranešimas dėl reikalavimo teisės perleidimo paskutinės žinomos gyvenamosios vietos adresu. Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu antstolė A. L. 2018-01-24 dienos patvarkymu pakeitė pradinį išieškotoją AB „Nordea Bank“ į SIA „B2Kapital“.

5Antstolė A. L. nustatė, kad pradinė skolininkė L. S., mirė ( - ). Po skolininkės mirties palikimą priėmė mirusiosios vaikaitės E. S., bei A. S.,.

6Antstolės A. L. duomenimis 2019-01-12 dienos turto arešto akte Nr. 0140/10/02014 fiksuota skola yra 5290.00 Eur. Vykdymo procese antstolė pateikė informaciją, jog atsakovė E. S. kreipėsi į notarą dėl palikimo priėmimo po L. S. mirties, tačiau paveldėjimo teisės liudijimas įpėdinei neišduotas. Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas išduotas tik A. S.,.

7Antstolės A. L. žinioje vykdomojoje byloje Nr. 0140/10/02014 nėra duomenų, jog atsakovė E. S., vykdo Hipotekos skyriaus prie Marijampolės rajono apylinkės teismo 201008-04 vykdomąjį raštą Nr. S-415(10) dėl paskolos, nesumokėtų palūkanų, nesumokėtų įsipareigojimo nevykdymo palūkanų, žyminio mokesčio, 5 proc. metinių palūkanų už visą priteistą skolą (be bylinėjimosi išlaidų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos t.y. 2010-02-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir sumokėtų būtinųjų vykdymo išlaidų išmokėjimo ieškovui, nesikreipia į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo jai išdavimo bei neregistruoja savo nuosavybės teisės į po L. S. mirties, pagal įstatymą, paveldėtus nekilnojamojo turto objektus. Tokiu būdu atsakovė užkerta galimybę įvykdyti ieškovui priteistus turtinius reikalavimus ir pažeidžia jų, kaip kreditorių, teises.

8Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-969/2018 „kol nėra išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, įpėdinis neturi teisės disponuoti paveldėtu turtu, todėl ir išieškojimas gali būti vykdomas tik iš įpėdiniui priklausančių paveldėjimo teisių, o ne konkrečių paveldimą turtą sudarančių nekilnojamųjų daiktų ar teisių į juos. <...> Todėl antstolis, nukreipdamas išieškojimą į skolininko paveldėjimo teises, visų pirma turi įvertinti galimą jų visumos, t. y. aktyvo ir pasyvo, vertę ir, atsižvelgdamas į tai, areštuoti tokią jų idealiąją dalį, kuri atitinka išieškotiną sumą. Teisėjų kolegija pažymi, kad toks išieškojimo procesas yra gana sudėtingas tais atvejais, kai įpėdinių yra ne vienas arba perleidžiama tik dalis paveldėjimo teisių, nes, paveldėjimo teisių pirkimo-pardavimo sutartyje tiksliai neįvardijant konkretaus paveldimo turto, sutartis įgyja rizikos elementą. Be to, tretieji asmenys turi potencialias galimybes užginčyti teises perleidusių įpėdinių statusą, papildyti palikimo sudėtį ar kitaip daryti įtaką paveldėjimo procesui. Tai gali apsunkinti paveldėjimo teisių ar jų dalies įvertinimą, atbaidyti potencialius varžytynių dalyvius.“

9Atsižvelgiant į tokį Aukščiausiojo teismo išaiškinimą bei atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju dalį skolininkės paveldimo turto sudaro dalis kelių nekilnojamojo turto objektų, antstoliui sudėtinga tinkamai nustatyti turto, t.y. aktyvo ir pasyvo, vertę bei rizikinga nukreipti skolos išieškojimą į turtines teises į paveldimą turtą visa apimtimi, todėl antstolė siūlo vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis išieškotojui (kreditoriui) pasiųlė kreiptis į teismą su prašymu įpareigoti skolininką gauti paveldėjimo teisės liudijimą bei įregistruoti paveldėtą turtą savo vardu VĮ Registrų centro teritoriniame padalinyje pagal Nekilnojamojo turto buvimo vietą; tuo atveju, jei skolininkas per teismo nustatytą terminą to nepadarytų, prašyti teismo suteikti išieškotojui teisę skolininko vardu kreiptis į notarą ir gauti L. S. turto paveldėjimo teisės liudijimą bei paveldėjimo būdu įgytą turtą įregistruoti atsakovės vardu.

10Tai, kad turto paveldėjimo atveju galima pareikšti netiesioginį ieškinį, ne kartą konstatuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse (LAT 2007-03-19 nutartis civilinėje byloje 3K-3-98/2007, 2008-05-29 nutartis civilinėje byloje 3K-3-312/2008). Nerealizuodamas savo teisių į palikimą, skolininkas pažeidžia ieškovo interesus, užkirsdamas kelią nukreipti skolos išieškojimą į turtą. Pažymėtina, kad teismų praktikoje konstatuota, jog atsižvelgiant į tai, kad kreditorius, prievolės pagrindu įgydamas reikalavimo teisę skolininkui, taip pat įgyja teisę naudotis įstatymo suteikiama jo reikalavimo teisės apsauga bei gynimo būdais, teismui aiškinantis, ar kreditorius turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, svarbu nustatyti kreditorių ir skolininką siejančios prievolės atsiradimo momentą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos nutarimas Nr. 3K-P-311/2012).

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje Nr. 3K-3-320-969/2018 išaiškino, kad tais atvejais, kai palikimą priėmęs įpėdinis, siekdamas apsunkinti kreditorių reikalavimų vykdymo iš paveldėto turto procesą, vengia kreiptis į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, kreditorius ar išieškojimą vykdantis antstolis turi teisę kreiptis į teismą dėl skolininko įpareigojimo per teismo nustatytą terminą kreiptis į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo (CK 5.66 straipsnis) ir įregistruoti paveldėtą registruotiną turtą savo vardu. Be to, įpėdiniui įgyvendinant savo paveldėjimo teises (arba jų neįgyvendinant) tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeidžia ir varžo kitų asmenų, šiuo atveju kreditorių, teises, esant kitoms įstatymo nustatytoms sąlygoms, gali kilti civilinė atsakomybė už piktnaudžiavimą teise (CK 1.137 straipsnio 3 dalis).

12Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas E. B. (toliau atstovas) ieškinį palaikė pilnai, prašė jį tenkinti pagrindais ir motyvais išvardintais ieškinyje, paaiškino, kad skola ir šiuo metu neišieškota.

13Atsakovė E. S. (toliau atsakovė) byloje atsiliepimo nepateikusi be svarbių priežasčių, procesiniai dokumentai jai buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 123 str. 3 d. tvarka deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( CPK 142 str. 2 d.).

14Atsakovė į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių, kadangi iki teismo posėdžio pradžios nepranešė neatvykimo priežasčių ir nepateikė įrodymų, patvirtinančių tokių priežasčių svarbumą (CPK 246 str. 2 d.). Teismo šaukimas jai buvo siųstas paskutiniu teismui žinomu deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ir laikomas įteiktu, kadangi kitos vietos, procesiniams dokumentams teikti, atsakovė nepranešė (CPK 121 str.) ir byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant..

15Trečiasis asmuo antstolė A. L. (toliau antstolė) byloje pateikęs paaiškinimus raštu, kuriuose nurodo, kad sutinka su ieškiniu, paaiškina jog vykdo išieškojimą iš L. S., kuri mirė ir kurios teisių bei pareigų perėmėja yra atsakovė , priėmusi palikimą, tačiau nesikreipusi dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Antstolė taip pat nurodo, kad 2018 m. lapkrčio 28 d. patvarkymu pakeitė pradinę skolininkę L. S. jos teisių perėmėjomis E. S. ir A. S.. 2019 m. sausio 14 d. surašytas Turto arešto aktas, kuriuo areštuota E. S. priklausančios turtinės teisės į nekilnojamuosius daiktus. Dėl to, kad atsakovė nesikreipia į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo ir dėl to, kad neįregistruoja paveldėtų nekilnojamųjų daiktų savo vardu, ji (antstolė) negali tinkamai vykdyti išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0140/10/02014.

16Trečiasis asmuo antstolė A. L. į teismo posėdį neatvyko ir byla buvo nagrinėjama jai nedalyvaujant, pakeitus žodinę nutartį, kuria jos dalyvavimas buvo pripažintas privalomu (CPK 247 str.).

17Teismas

konstatuoja:

18ieškinys tenkinamas.

19Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2017 m. rugsėjo 25 d. Perleidimo sutartimi „Nordea Bank“ AB perleido pradiniam ieškovui savo reikalavimo teisę į pradinę skolininkę Vykdymo procese L. S., kuriai 2018 m. vasario 9 d. buvo siunčiamas Pranešimas dėl reikalavimo teisės perleidimo, kuriame nurodyta, kad pradinis kreditorius perleido pradiniam ieškovui visas teises ir pareigas į L. S. skolą. Vykdomasis raštas 2010 m. rugpjūčio 14 d. Hipotekos skyriaus prie Marijampolės rajono apylinkės teismo patvirtina, kad L. S. yra solidari skolininkė 17.203 EUR paskolos, 679 EUR nesumokėtų palūkanų, 967 EUR įsipareigojimo nevykdymo palūkanų sumai.

20Antstolė A. L. vykdanti išieškojimą pasiūlė ieškovui 2019 m. sausio 3 d. siūlymu kreiptis į teismą dėl mirusios skolininkės įpėdinės E. S. įpareigojimo kreiptis į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo ir nekilnojamojo turto paveldėto įregistravimo savo vardu.

21Nekilnojamojo turto registro išraše yra duomenys, kad dalis gyvenamojo namo ir kitų pastatų, esančių ( - ), nuosavybės teise registruota A. S., dalis L. S. vardu. Antstolė yra areštavusi turtines teises į šiuos daiktus 2019 m. sausio 12 d. Turto arešto aktu.

22Antstolė 2020 m. kovo 16 d. patvarkymu pradinę skolininkę L. S. pakeitusi jos teisių perėmėja E. S., kuri yra priėmusi palikimą , paduodama pareiškimą notarei L. V., Kalvarijos savivaldybės notaro biuras, paduodama pareiškimą 2018 m. rugpjūčio 18 d.

23Teismas savo iniciatyva, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, patikrino 2019-11-11 Testamentų registro duomenis (CPK 179 str. 3 d.), kurie patvirtina jog po L. S. mirties palikimą priėmė A. ir E. S..

24Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą nuo valios priimti palikimą išreiškimo, momento šiuo atveju nuo pareiškimo padavimo notarui priimti palikimą, dienos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 5.50 str. 2 d. Paveldėjimo teisės liudijimas, tai yra Valstybės patvirtintos formos dokumentas, kuris patvirtina, kad įpėdinis priėmė palikimą ir paveldėjimo teisės liudijimas išduodamas įprastai suėjus trims mėnesiams nuo palikimo atsiradimo dienos. Vienas iš nuosavybės atsiradimo būdų yra paveldėjimu (CK 4.47 str. 2 p.). Asmuo priėmęs palikimą, tačiau nepaėmęs paveldėjimo teisės liudijimo, gali paveldėti turtu naudotis ir jį valdyti, tačiau negali juo disponuoti, ypač tai liečia nekilnojamuosius daiktus dėl kurių visi sandoriai turi būti notarinės formos (CK 4.37 str. ).

25Nekilnojamieji daiktai, daiktinės teisės į juos , šių teisių suvaržymai registruojami Nekilnojamojo turto registre (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 3 str., CK 4.253 str.), taip pat registruojami juridiniai faktai, kurių vienas ir yra registruoto daikto paveldėjimas (CK 4.254 str. 3 p.). Daiktinės teisės, suvaržymai, juridiniai faktai Nekilnojamojo turto registre registruojami pateikus prašymą, kurį teikia asmuo įgijęs daiktą, registruojant daiktines teises į svetimą daiktą prašymą teikia šių teisių turėtojas, suinteresuotas jų įregistravimu asmuo arba notaras (CK 4.256 str. 1d., 2 d.). Kartu su prašymu įregistruoti turi būti pateikiama daikto įgijimą nuosavybėn, teisių į jį suvaržymus, daiktinių teisių buvimą ar juridinių faktų įvykimą, patvirtinantys dokumentai (CK 4.256 str. 3 d. ).

26Netiesioginį ieškinį pateikė išieškotojas Vykdymo procese ir šiuo atveju aktualu yra tai, kad vykdomasis dokumentas pateiktas antstoliui, užvesta vykdomoji byla ir vyksta priverstinis išieškojimas, taigi pagal CPK normas reglamentuojančias Vykdymo procesą, antstolis vykdantis išieškojimą, turi nustatyti koks turtas (turtinės teisės) priklauso skolininkui vykdymo procese (CPK 690 str. 1 d.). Prieš pradėdamas turto realizavimą antstolis iš registro įstaigos turi rašytinius įrodymus apie turto priklausimą skolininkui (CPK 690 str. 2d.).

27Atsakovė šioje byloje yra pradinės skolininkės turto ir pareigų perėmėja ir siekiant įvykdyti vykdomąją bylą turi būti nustatyta, kad yra įregistruotas juridinis faktas dėl turto į kurį ji priėmusi palikimą, įgijusi nuosavybės teisę paveldėjimu Nekilnojamojo turto registre. Šį faktą patvirtinantis dokumentas ir yra paveldėjimo teisęs liudijimas, dėl kurio paėmimo atsakovė nesikreipia į notarą ir nepaima ilgą laiką, nors priėmusi palikimą jau 2018 m. rugpjūčio 14 d. Galiojančiame civiliniame kodekse nėra nustatyta privalomos nekilnojamojo turto, daiktinių teisių į jį registravimo pareigos. Tačiau nesant įregistruotam juridiniam faktui, kad atsakovei turtas, į kurį turtines teises yra areštavusi antstolė, priklauso nuosavybės teise atsakovei, antstolė negali pradėti šio turto realizavimo tai yra vykdyti priverstinio vykdymo veiksmus. Kol neišduotas paveldėjimo teisės liudijimas, daiktinės teisės lieka neįregistruotos.

28Savininkas turtą turi valdyti bei juo naudotis taip, kad nepažeistų kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų (CK 4.37 str. 1 d.). Atsakovė kaip turto savininkė pagal paveldėjimą byloje civilinėje buvo neaktyvi, neteikė atsiliepimo, nedalyvavo teismo posėdyje ir neįrodinėjo jog jai nežinoma jog yra vykdomas išieškojimas iš nekilnojamojo turto, kurio dalį ji paveldėjo po pradinės skolininkės mirties, tai leidžia daryti išvadą, kad atsakovė elgiasi nesąžiningai, pažeidžia kitų asmenų, konkrečiai išieškotojo vykdymo procese, teises ir teisėtus interesus, nesikreipdama į notarą ir nepaimdama paveldėjimo teisės liudijimo bei jo nepateikdama Nekilnojamojo turto registrui, kad būtų įregistruotos jos nuosavybės teisės į šį turtą, įgytos paveldėjimu.

29Atsakovė neteikė ir byloje nėra įrodymų (CPK 178 str.), kad ji turi kito turto į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas Vykdymo procese nors palikimą priėmusi paduodama pareiškimą notarui, o ne pagal apyrašą, taigi išieškojimas neribojamas tik paveldėtu turtu .

30Ieškovė pateikė netiesioginį ieškinį ir teismas pasisako ar buvo įstatyme numatyti pagrindai jam reikšti. Lietuvos Respublikos CK 6.68 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui, turi teisę priverstinai įgyvendinti skolininko teises pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus.

31Netiesioginį ieškinį pareikšti galima tik esant visoms būtinosioms įstatymo nustatytoms sąlygoms: kreditorius turi turėti neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę, t. y. skolininko prievolė kreditoriui turi būti galiojanti, nepasibaigusi įstatyme nustatytais prievolės pasibaigimo pagrindais, negali būti ginčijama netiesioginio ieškinio pareiškimo metu ir turi būti suėjęs prievolės vykdymo terminas; skolininkas privalo turėti tam tikrą turtinę teisę, kurios neįgyvendina ar atsisako ją įgyvendinti, t. y. delsia įgyvendinti šią savo teisę, nerodo iniciatyvos, piktybiškai vengia tai daryti, pasirenka netinkamus savo teisės įgyvendinimo būdus ir pan.; skolininko turtinė teisė, kurios jis neįgyvendina, taip pat turi būti neabejotina, galiojanti ir vykdytina (CK 6.68 straipsnio 2 dalis). Kreditorius neturės teisės reikšti netiesioginį ieškinį, jei skolininkas turi pakankamai turto reikalavimui patenkinti. Nesant nors vienos šių sąlygų, netiesioginis ieškinys negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-520/2012; 2014 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2014 ir kt.).

32Ieškovas šioje byloje turi neabejotiną, galiojančią ir vykdytiną reikalavimo teisę į atsakovę kaip pradinės skolininkės teisių ir pareigų perėmėją. Atsakovė yra priėmusi palikimą po pradinės skolininkės mirties į likusį palikėjai priklausiusį turtą, tame tarpe ir nekilnojamuosius daiktus (jų dalį) Kalvarijos savivaldybėje, Jungėnai, Stoties g. 9.

33Ieškovas savo reikalavimo teisės negali įgyvendinti, kadangi atsakovė nesikreipia į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo gavimo ir neįregistruoja savo nuosavybės teisės Nekilnojamojo turto registre. Tai patvirtina byloje esantys ir anksčiau aptarti įrodymai. Nerealizuodamas savo teisės gauti paveldėjimo teisės liudijimą ir įregistruoti nekilnojamuosius daiktus (dalį jų) atsakovas iš esmės pažeidžia ieškovo teises ir teisėtus interesus.

34Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad netiesioginio ieškinio instituto tikslas – apsaugoti kreditorių nuo nesąžiningo skolininko veiksmų tais atvejais, kai skolininkas nesuinteresuotas savo subjektinės teisės įgyvendinimu dėl to, kad kreditorius į turtą nukreips savo reikalavimų patenkinimą. CK 6.68 str. nustatytas vienas kreditoriaus interesų gynimo būdų, pagal kurį kreditorius už skolininką jo vardu turi teisę pareikšti reikalavimą kitiems asmenims, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir tuo pažeidžia kreditoriaus interesus. Tokiu atveju kreditorius priverstinai įgyvendina skolininko reikalavimo teisę trečiajam asmeniui... CK 6.68 str. įtvirtinta kreditoriaus teisė įgyvendinti skolininko turimą teisę apima ir tą situaciją, kai skolininkas vengia viešame registre įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka registruotinas turimas daiktines teises, į kurias gali būti nukreiptas išieškojimas kreditoriaus naudai (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civilinėje byloje 3K-3-455-611/2017.).

35Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas turi neabejotiną ir neginčijamą reikalavimo teisę, nes vykdomas išieškojimas pagal vykdomąjį dokumentą, vykdomojoje byloje, skolininkė turi turtinę teisę, kurios niekas neginčija, kadangi ji priėmusi palikimą, paduodama pareiškimą notarui (L. V.) po L. S. mirties, atsakovės teisė gauti paveldėjimo teisės liudijimą ir įregistruoti daiktines teises į paveldėtą turtą nekilnojamojo turto registre neginčijama ir nebuvo ginčijama bylos nagrinėjimo metu. Atsakovė vengia šią turtinę teisę įgyvendinti ilgą laiką ir tuo pažeidžia kreditoriaus interesus, duomenų, kad atsakovė turi kito turto byloje nėra.

36Kasacinis teismas formuoja praktiką, kad nepaisant to jog nuosavybės teisė į paveldėtą turtą atsiranda palikimo priėmimo momentu ir priklauso įpėdiniui nuo palikimo atsiradimo momento nepriklausomai nuo to ar yra įpėdinis gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, palikimo turinį sudarančiais daiktais, turtu, kaip nuosavybės teisių objektais, įpėdinis gali disponuoti tik po to, kai notaras išduoda paveldėjimo teisės liudijimą. Taip pat toje pačioje nutartyje Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad tais atvejais, kai palikimą priėmęs įpėdinis, siekdamas apsunkinti kreditorių reikalavimų vykdymo iš paveldėto turto procesą, vengia kreiptis į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo (CK 5.66 str.) ir įregistruoti paveldėtą registruotiną turtą savo vardu, , kreditorius ar išieškojimą vykdantis antstolis turi teisę kreiptis į teismą dėl skolininko įpareigojimo, teismo nustatytu terminu, kreiptis į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo ir įregistravimo registruotino turto (Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus nutartis civilinėje byloje 3K-3-320-969/2018).

37Teismas vadovaudamasis byloje esančiais ir ištirtais įrodymais, nustatytomis byloje aplinkybėmis bei formuojama Kasacinio teismo praktika, ieškinį tenkina visiškai. Ieškovo pasirinktas vieno mėnesio terminas veiksmams atlikti yra protingas ir pakankamas jiems atlikti. Reikalavimas nevykdant atsakovei veiksmų, kuriuos teismas įpareigoja atlikti, teismo nustatytu terminu, leisti ieškovui pačiam atlikti tuos veiksmus atsakovės vardu taip pat yra įrodytas ir pagrįstas, todėl tenkinamas.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Ieškinys tenkinamas visiškai, todėl iš atsakovės priteisiamos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos dėl kurių pateikti įrodymai iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, o būtent sumokėtas žyminis mokestis 75 EUR (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 79 str., 88 str.). taip pat iš atsakovės priteisiamos turėtos bylinėjimosi išlaidos, ryšium su procesinių dokumentų įteikimu, Valstybei (CPK 96 str. 1d.).

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, 263-270 straipsniais teismas

Nutarė

41ieškinį tenkinti visiškai.

42Įpareigoti atsakovę E. S., asmens kodas ( - ) per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, kreiptis į notarą (L. V.) dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo ir paveldėto po L. S., asmens kodas ( - ) mirties turto registravimo E. S. vardu Nekilnojamojo turto registre.

43Atsakovei E. S., asmens kodas ( - ) nustatytu teismo terminu neįvykdžius įpareigojimo, leisti ieškovui „B2Kapital“ UAB (pradinis SIA „B2 Kapital“) juridinio asmens kodas 225516770, buveinė Vilnius, Mėnulio g. 7, pradinis juridinio asmens kodas 40103645131) atsakovės vardu kreiptis į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo E. S. vardu ir paveldėto turto registravimo E. S. vardu Nekilnojamojo turto registre.

44Priteisti iš atsakovės E. S., asmens kodas ( - ) 75 EUR sumokėto žyminio mokesčio ieškovui „B2 Kapital, UAB, juridinio asmens kodas 225516770, buveinė Vilnius, Mėnulio g. 7.

45Priteisti iš atsakovės E. S. 11,16 EUR bylinėjimosi išlaidas turėtų ryšium su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą, įmokos kodas 5660).

46Sprendimo patvirtintą kopiją per tris dienas išsiųsti atsakovei.

47Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo \Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina... 2. Teismas... 3. ieškovas netiesioginiu ieškiniu (toliau ieškiniu) teismo prašo įpareigoti... 4. Ieškinyje ieškovas nurodo šias aplinkybes: 2017-09-25 Perleidimo sutarties... 5. Antstolė A. L. nustatė, kad pradinė skolininkė L. S., mirė ( - ). Po... 6. Antstolės A. L. duomenimis 2019-01-12 dienos turto arešto akte Nr.... 7. Antstolės A. L. žinioje vykdomojoje byloje Nr. 0140/10/02014 nėra duomenų,... 8. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m.... 9. Atsižvelgiant į tokį Aukščiausiojo teismo išaiškinimą bei... 10. Tai, kad turto paveldėjimo atveju galima pareikšti netiesioginį ieškinį,... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje Nr. 3K-3-320-969/2018 išaiškino,... 12. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas E. B. (toliau atstovas) ieškinį... 13. Atsakovė E. S. (toliau atsakovė) byloje atsiliepimo nepateikusi be svarbių... 14. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių, kadangi iki... 15. Trečiasis asmuo antstolė A. L. (toliau antstolė) byloje pateikęs... 16. Trečiasis asmuo antstolė A. L. į teismo posėdį neatvyko ir byla buvo... 17. Teismas... 18. ieškinys tenkinamas.... 19. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2017 m. rugsėjo 25 d. Perleidimo... 20. Antstolė A. L. vykdanti išieškojimą pasiūlė ieškovui 2019 m. sausio 3 d.... 21. Nekilnojamojo turto registro išraše yra duomenys, kad dalis gyvenamojo namo... 22. Antstolė 2020 m. kovo 16 d. patvarkymu pradinę skolininkę L. S. pakeitusi... 23. Teismas savo iniciatyva, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, patikrino... 24. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą nuo valios priimti palikimą... 25. Nekilnojamieji daiktai, daiktinės teisės į juos , šių teisių suvaržymai... 26. Netiesioginį ieškinį pateikė išieškotojas Vykdymo procese ir šiuo atveju... 27. Atsakovė šioje byloje yra pradinės skolininkės turto ir pareigų perėmėja... 28. Savininkas turtą turi valdyti bei juo naudotis taip, kad nepažeistų kitų... 29. Atsakovė neteikė ir byloje nėra įrodymų (CPK 178 str.), kad ji turi kito... 30. Ieškovė pateikė netiesioginį ieškinį ir teismas pasisako ar buvo... 31. Netiesioginį ieškinį pareikšti galima tik esant visoms būtinosioms... 32. Ieškovas šioje byloje turi neabejotiną, galiojančią ir vykdytiną... 33. Ieškovas savo reikalavimo teisės negali įgyvendinti, kadangi atsakovė... 34. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad netiesioginio ieškinio instituto... 35. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas turi neabejotiną ir neginčijamą... 36. Kasacinis teismas formuoja praktiką, kad nepaisant to jog nuosavybės teisė... 37. Teismas vadovaudamasis byloje esančiais ir ištirtais įrodymais, nustatytomis... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. Ieškinys tenkinamas visiškai, todėl iš atsakovės priteisiamos ieškovo... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, 263-270... 41. ieškinį tenkinti visiškai.... 42. Įpareigoti atsakovę E. S., asmens kodas ( - ) per vieną mėnesį nuo teismo... 43. Atsakovei E. S., asmens kodas ( - ) nustatytu teismo terminu neįvykdžius... 44. Priteisti iš atsakovės E. S., asmens kodas ( - ) 75 EUR sumokėto žyminio... 45. Priteisti iš atsakovės E. S. 11,16 EUR bylinėjimosi išlaidas turėtų... 46. Sprendimo patvirtintą kopiją per tris dienas išsiųsti atsakovei.... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...