Byla e2-1773-225/2019
Dėl skolos

1Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėja Aldona Burbienė, sekretoriaujant Ingai Paulikaitei, dalyvaujant ieškovo atstovams V. D., advokatui Algiui Staškūnui, atsakovui K. V.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „T.“ ieškinį atsakovui K. V. dėl skolos.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškinyje nurodo, jog 2017-04-20 su ūkininku K. V. sudarė mechanizmų nuomos sutartį Nr. ( - ). Pagal šią sutartį atsakovui buvo išnuomotas ratinis traktorius – 2009 m. gamybos John Deere 6830 Premium, valstybinis Nr. ( - ). Nuomos mokestis nustatytas 4000 Eur ir PVM už mėnesį arba 133,333 Eur už vieną dieną. Šiuo traktoriumi atsakovas naudojosi iki 2017 m. birželio 30 d. Pagal sutarties sąlygas nuomos mokestis turėjo būti mokamas per 15 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Atsakovui buvo išrašytos 3 PVM sąskaitos faktūros: 2017-04-30 išrašyta sąskaita faktūra ( - ), už 11 dienų balandžio mėnesį 1774,67 Eur sumai, sąskaita apmokėta 2017-05-11; 2017-05-31 išrašyta sąskaita faktūra ( - ) už gegužės mėnesį 4517,33 Eur, ši sąskaita dalinai apmokėta 2017-10-12, pervedant 2000 Eur; 2017-06-30 išrašyta sąskaita faktūra ( - ) už birželio mėnesį 4840 Eur, ši sąskaita buvo apmokėta 2018-03-20. Atsakovas susidurdavo su mokumo problema, skųsdavosi lėšų stygiumi ir prašė nuolaidų bei mokėjimo atidėjimo. Jo prašymu traktoriaus nuomos mokestis už 12 dienų 2017 metų gegužės mėnesį, kai dėl oro sąlygų negalėjo dirbti, buvo sumažintas iki 100 Eur už dieną. Mechanizmų nuomos sutartyje yra padaryta rašymo klaida nurodant nuomos kainą – skaičiais nurodyta 4000,00 Eur ir „du tūkstančiai aštuoni šimtai“ žodžiais, kai reali ir šalių sutarta kaina buvo 4000 Eur už mėnesį. Tai patvirtina ir atsakovo veiksmai - atlikdamas mokėjimus nurodo sąskaitos rekvizitus ir sumoka nurodytą sumą, kas rodo, jog dėl kainos suklysti negalėjo, o vėlavimas atsiskaityti rodo ūkio sunkią finansinę padėtį.

5Teismo posėdyje ieškovo atstovai prašo ieškinį tenkinti, nurodo, jog susitarimas tarp šalių dėl traktoriaus nuomos mokesčio dydžio buvo 4000 Eur plius PVM už mėnesį.

6Atsakovas atsiliepime su ieškiniu nesutiko, nurodo, jog gavus 2017-05-31 išrašytą sąskaitą faktūrą paaiškėjo, jog yra apgaudinėjamas, sąskaitą apmokėjo 2017-10-12 pervesdamas į ieškovo sąskaitą 2000 Eur. Ratiniu traktoriumi naudojosi iki 2017-06-30, kai pastebėjo, jog jam taikomas ne 2800 Eur, o 4000 Eur tarifas, susisiekė su ieškovu, kad būtų ištaisyta klaida sutartyje, neišsprendus ginčo geruoju, grąžino daiktą ir nutraukė sutartį. Tarp šalių buvo sudaryta vartojimo paslaugų sutartis, teismas turi taikyti vartotojų teises ginančias teisės normas. Ieškovas bando pasinaudoti esama situacija ir pasipelnyti, nes jo turimame sutarties variante nėra jokių išbraukymų.

7Teismo posėdyje atsakovas patvirtino, jog su ieškiniu nesutinka, teigia, jog su ieškovu yra pilnai atsiskaitęs ir net permokėjęs, nurodo, jog bet kokiu atveju didesnę įrodomąją galią turi žodžiais nurodyta sutarties suma.

8Ieškinys tenkinamas.

9Iš bylos medžiagos matyti, jog 2017-04-20 tarp šalių buvo sudaryta Mechanizmų nuomos sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas (Nuomotojas) išnuomojo K. V. (Nuomininkui) ratinį traktorių John Deere, 6830 Premium, valstybinis Nr. ( - ), nuomos laikotarpis – nuo įrangos perdavimo iki įrangos grąžinimo dienos (sutarties 3 dalis ).

10Atsakovas atsiliepime nurodo, jog tarp šalių sudaryta sutartis turi būti vertinama kaip vartojimo paslaugų sutartis ir atsakovui turi būti taikomos vartotojo teises ginančios teisės normos.

11Civilinio kodekso (toliau CK) 6.504 straipsnio 1 dalis numato, jog pagal vartojimo nuomos sutartį nuomotojas, t. y. asmuo, kurio nuolatinis verslas – daiktų nuoma, įsipareigoja duoti nuomininkui (vartotojui) kilnojamąjį daiktą laikinai valdyti ir juo naudotis už užmokestį nuomininko ar jo šeimos nariams asmeniniams, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį.

12Iš sutarties ir šalių paaiškinimų matyti, jog sutartis dėl traktoriaus nuomos buvo sudaryta tarp ieškovo – uždarosios akcinės bendrovės, užsiimančios žemės ūkio technikos nuoma, ir ūkininko K. V., ūkininko ūkio žemės ūkio veiklai vykdyti. Todėl tarp šalių sudaryta sutartis negali būti pripažįstama vartojimo nuomos sutartimi, o atitinka transporto priemonės nuomos, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, sutarties reikalavimus, kuriuos reglamentuoja CK 6.522 - 6.529 straipsniai. 6.522 straipsnio 1 dalis numato, jog pagal transporto priemonės nuomos sutartį, nuomotojas įsipareigoja suteikti už užmokestį transporto priemonę nuomininkui laikinai valdyti ir naudotis, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį.

13Šalys sutarties 6 straipsnyje numatė nuomos mokestį, mokėjimus bei atsiskaitymus. Sutarties 6.1 punkte nurodytas nuomos mokestis 4000,00 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai) + PVM. Esant dviem skirtingiems įrašams, tarp šalių kilo ginčas dėl sutarto nuomos mokesčio dydžio.

14CK 6.193 straipsnis numato, jog aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, atsižvelgiama į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei sudarymo aplinkybes.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje ne vieną kartą pabrėžta, kad svarbu nustatyti, kokių tikslų ir teisinių padarinių siekė šalys; surašytų dokumentų prasmė turi būti nustatoma pagal tai, kokio turinio veiksmai buvo įforminti, ar jais siekta sukurti šalims tarpusavio teises ir pareigas ir kokias būtent (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos (2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010).

16Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus, turi būti išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus

17Iš atsakovo K. V., liudytojo M. J. paaiškinimų matyti, jog K. V. įsigijus naujų padargų, galingesnę sėjamają, buvo pradėta ieškoti ir galingesnio traktoriaus, negu jo turimi.

18Ieškovo atstovė, liudytojas J. D. nurodė, jog K. V. atvyko į jų namus dėl traktoriaus nuomos, atsakovui buvo pasiūlytas traktorius John Deere 6830, sutarta jo kaina 4000 Eur mėnesiui ir PVM. Atsakovui traktorius ir jo nuomos kaina tiko, kol jie tarpusavyje bendravo, dukra kompiuteriu paruošė sutarties projektą. Liudytojas J. D. paaiškino, jog pasirašant sutartį pastebėjo, kad nuomos mokesčio suma, įrašyta žodžiais, yra neteisinga, matomai likusi iš anksčiau darytos sutarties, todėl jis savo egzemplioriuje išbraukė įrašą „du tūkstančiai aštuoni šimtai“, tačiau nebuvo ištaisytas atsakovui perduotas sutarties egzempliorius. Teigia, jog sutarties kaina atitiko sutarties sudarymo metu buvusias traktorių nuomos kainas.

19Liudytojas V. J. nurodė, jog užsiima žemės ūkio technikos nuoma, atsakovas K. V. buvo pas jį atvykęs dėl traktoriaus nuomos, susitarė, kad išnuomos traktorių už 5100 Eur mėnesiui, dirbant ne daugiau kaip 200 motovalandų. Kadangi tuo metu traktoriui buvo atliekama apžiūra, tą dieną traktoriaus neperdavė, jis paruošė sutarties projektą, tačiau gavo iš atsakovo pranešimą, kad nebesinuomos, nes surado pigiau. Teigia, kadtraktoriai John Deere 6830 yra patikimas, paklausus modelis, jų nuomos kaina svyruoja apie 5000 Eur mėnesiui, priklausomai nuo paklausos.

20Iš ieškovo pateiktų duomenų – UAB „D.“ 2017-05-01 preliminaraus komercinio pasiūlymo technikos nuomai, UAB „A.“ 2017-07-27 Preliminarios mašinų nuomos be operatoriaus paslaugų sutarties, liudytojo V. J. parodymų matyti, jog 2017 metais traktorių John Deere 6830 nuomos kainos buvo apie 5000 Eur. Atsakovas kitų įrodymų, šiuos duomenis paneigiančių, teismui nepateikė.

21Iš ieškovo išrašytų PVM sąskaitų faktūrų matyti, jog jose yra nurodyta dienos nuomos kaina ir galutinė suma 4000 Eur, PVM 21 %. 2017-04-30 sąskaita faktūra ( - ) ir 2017-06-30 sąskaita faktūra ( - ) ieškovo yra pilnai apmokėtos – 2017-06-11 apmokėjo 1774,67 Eur pagal sąskaitą faktūrą ( - ) ir 2018-03-20 apmokėjo 4840 Eur pagal sąskaitą faktūrą ( - ). 2017-05-31 išrašyta sąskaita faktūra ( - ) už gegužės mėnesį 4517,33 Eur, ši sąskaita dalinai apmokėta 2017-10-12, sumokėta 2000 Eur. Sąskaitų faktūrų po jų gavimo atsakovas neginčijo, kaip nurodė ieškovo atstovė, esant nepalankioms oro sąlygoms, atsakovas tik kreipėsi dėl sutarties kainos sumažinimo, kas ir buvo padaryta už 2017 m. gegužės mėnesio 12 dienų. Nors atsakovas teigia, jog pamatęs, kad sąskaitose nurodytos kitos sumos, negu surašytos sutartyje, 2017 m. birželio 30 d. grąžino traktorių ir sutartį nutraukė, tačiau bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, jog2018-03-20 atsakovas sumokėjo 4840 Eur pagal sąskaitą faktūrą ( - ), kurioje nurodyta suma 4000 Eur, kas leidžia daryti išvadą, jog atsakovas sutiko su sąskaitose nurodytu nuomos mokesčio dydžiu.

22Byloje surinktų įrodymų duomenys – įrodymai apie traktorių John Deere 6830 nuomos kainas, atsakovo veiksmus po sutarties pasirašymo leidžia daryti išvadą, kad šalių 2017-04-20 sudarytoje mechanizmų nuomos sutartyje Nr. ( - ) šalys susitarė dėl 4000 Eur nuomos mokesčio dydžio.

23Sudarytos sutarties pagrindu šalims atsirado prievolės. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnis). CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad ieškovė tinkamai vykdė savo pareigą – sutarties pagrindu perdavė traktorių atsakovui naudoti, tačiau atsakovas pažeidė savo prievolę – pilnai neatsiskaitė pagal sutarties sąlygas, todėl 2517,33 Eur įsiskolinimas priteistinas.

24Atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovei, todėl iš atsakovo priteistinos ieškovo prašomos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

25Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos – 57 Eur žyminis mokestis bei turėtos išlaidos advokato teisinei pagalbai 750 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 285-287 straipsniais,

Nutarė

27ieškinį tenkinti.

28Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „T.“ iš atsakovo K. V. 2517,33 Eur (du tūkstančius penkis šimtus septyniolika eurų 33 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019-03-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 807 (aštuonis šimtus septynis) Eur bylinėjimosi išlaidų.

29Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Plungės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėja Aldona... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškinyje nurodo, jog 2017-04-20 su ūkininku K. V. sudarė... 5. Teismo posėdyje ieškovo atstovai prašo ieškinį tenkinti, nurodo, jog... 6. Atsakovas atsiliepime su ieškiniu nesutiko, nurodo, jog gavus 2017-05-31... 7. Teismo posėdyje atsakovas patvirtino, jog su ieškiniu nesutinka, teigia, jog... 8. Ieškinys tenkinamas.... 9. Iš bylos medžiagos matyti, jog 2017-04-20 tarp šalių buvo sudaryta... 10. Atsakovas atsiliepime nurodo, jog tarp šalių sudaryta sutartis turi būti... 11. Civilinio kodekso (toliau CK) 6.504 straipsnio 1 dalis numato, jog pagal... 12. Iš sutarties ir šalių paaiškinimų matyti, jog sutartis dėl traktoriaus... 13. Šalys sutarties 6 straipsnyje numatė nuomos mokestį, mokėjimus bei... 14. CK 6.193 straipsnis numato, jog aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje ne... 16. Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus... 17. Iš atsakovo K. V., liudytojo M. J. paaiškinimų matyti, jog K. V. įsigijus... 18. Ieškovo atstovė, liudytojas J. D. nurodė, jog K. V. atvyko į jų namus dėl... 19. Liudytojas V. J. nurodė, jog užsiima žemės ūkio technikos nuoma, atsakovas... 20. Iš ieškovo pateiktų duomenų – UAB „D.“ 2017-05-01 preliminaraus... 21. Iš ieškovo išrašytų PVM sąskaitų faktūrų matyti, jog jose yra nurodyta... 22. Byloje surinktų įrodymų duomenys – įrodymai apie traktorių John Deere... 23. Sudarytos sutarties pagrindu šalims atsirado prievolės. Prievolės turi būti... 24. Atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovei,... 25. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistinos ieškovės turėtos... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 27. ieškinį tenkinti.... 28. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „T.“ iš atsakovo K. V.... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas...