Byla 2-2083-807/2012
Dėl dalies draudimo išmokos grąžinimo

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Diana Savickienė, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo „BTA I. C.” SE, veikiančio per „BTA I. C.“ SE filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovei M. J. dėl dalies draudimo išmokos grąžinimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydams iš atsakovės M. J. priteisti 29540,06 Lt skolos, penkių procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

32012-12-10 šalys pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė patvirtinti taikos sutartį, o civilinę bylą nutraukti.

4Taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla nutrauktina.

5Civilinio proceso įstatymas numato, jog šalys bylą gali baigti taikos sutartimi (CPK 140 str. 3 d., 228 str.). Teismui patvirtinus taikos sutartį, byla nutraukiama nutartimi (CPK 293 str. 1 d. 5 p.).

6Atsižvelgiant į tai, kad šalys laisva valia sutiko su taikos sutarties sąlygomis, kurios jas tenkina, nepažeidžia viešojo intereso ir neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina, nutraukiant bylą (CPK 42 str. 2 d., 293 str. 5 p.). Šalims yra žinoma, kad nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

7Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140, 197, 290-295 straipsniais, teismas

Nutarė

8patvirtinti teismui pateiktą šalių – ieškovo „BTA I. C.” SE, veikiančio per „BTA I. C.“ SE filialą Lietuvoje, f. k. 300665654, buveinės adresas: Verkių g. 29, Vilnius, ir atsakovės M. J., a. k. ( - ), gyv. ( - ), - taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

91. Atsakovė pripažįsta ieškinio reikalavimą dalyje dėl 15000 Lt (penkiolikos tūkstančių litų) skolos. Atsakovė visą šiame taikos sutarties punkte nurodytą sumą sumoka į ieškovo sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo taikos sutarties įsigaliojimo dienos.

102. Ieškovas, atsižvelgdama į taikos sutarties 1 punkte nurodytą susitarimą, atsisako visų kitų ieškinyje pareikštų reikalavimų.

113. Šalių susitarimu taikos sutarties 1 punkte nurodytą mokėjimą (visą ar dalį jo) už atsakovę gali atlikti tretieji asmenys.

124. Taikos sutarties 1 punkte nurodyto mokėjimo įvykdymo diena laikoma mokėjimo operacijos įvykdymo diena atsakovės ar trečiųjų asmenų, jeigu jie atliktų mokėjimus už ieškovę, banke. Šalys kiekviena atskirai ir savarankiškai padengia sumas, mokėtinas savo bankams/kredito įstaigoms už mokėjimo pavedimo pagal taikos sutartį atlikimą (pinigų nurašymą nuo sąskaitos ir pinigų užskaitymą sąskaitoje).

135. Šalys susitaria, kad visos ir bet kokios ieškovo ir atsakovės bylinėjimosi išlaidos, įskaitant ieškovo žyminio mokesčio išlaidas, patirtas civilinėje byloje Nr. 2-2083-807/2012, taip pat susijusios su taikos sutarties parengimu, sudarymu, tvirtinimu ir pan., tenka joms pačioms ir iš kitos šalies nepriteisiamos.

146. Išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šalys įsipareigoja sumokėti lygiomis dalimis.

157. Šalys pareiškia, kad įsigaliojus taikos sutarčiai, teisminis ginčas pagal ieškovo ieškinį atsakovei civilinėje byloje Nr. 2-2083-807/2012 bus laikomas visiškai ir galutiniai išspręstu.

168. Ieškovas ir atsakovė pareiškia, kad jiems yra žinoma, jog pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 str. 2 d., įsigaliojus taikos sutarčiai, jiems ji turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdytinas dokumentas.

179. Ieškovas ir atsakovė pareiškia, kad jiems yra išaiškintas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 - 6.986 str. normų turinys ir esmė, o taip pat, kad jiems yra žinomos ir suprantamos civilinės bylos Nr. 2-2083-807/2012 nutraukimo, teismui patvirtinus taikos sutartį, pasekmės (CPK 94 str. 2 d., 293 str. 5 p., 294 str. 2 d.).

1810. Ieškovas ir atsakovė pripažįsta ir patvirtina, kad visos taikos sutarties nuostatos buvo šalių suderintos derybomis ir kiekviena šalis galėjo daryti įtaką kiekvienos nuostatos turiniui.

1911. Taikos sutartis įsigalioja, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo.

2012. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti šios taikos sutarties sąlygų tretiesiems asmenims be kitos šalies išankstinio rašytinio sutikimo, išskyrus atvejus, kai to teisėtai reikalauja teisėsaugos ar kitos institucijos.

21Civilinę bylą, patvirtinus šalių taikos sutartį, nutraukti.

22Grąžinti ieškovui „BTA I. C.” SE, veikiančio per „BTA I. C.“ SE filialą Lietuvoje, f. k. 300665654, buveinės adresas: Verkių g. 29, Vilnius, 664,50 Lt (šešis šimtus šešiasdešimt keturis litus 50 ct) dydžio žyminį mokestį, sumokėtą 2012-08-31 ir 2012-10-18 banke AB Swedbank mokėjimo nurodymais Nr. TS0105 ir Nr. TS0151.

23Išaiškinti ieškovui, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šia teismo nutartimi.

24Šalims išaiškinti, kad nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

25Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo datos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Diana Savickienė, rašytinio... 2. ieškovas kreipėsi į teismą prašydams iš atsakovės M. J. priteisti... 3. 2012-12-10 šalys pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė patvirtinti taikos... 4. Taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla nutrauktina.... 5. Civilinio proceso įstatymas numato, jog šalys bylą gali baigti taikos... 6. Atsižvelgiant į tai, kad šalys laisva valia sutiko su taikos sutarties... 7. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 8. patvirtinti teismui pateiktą šalių – ieškovo „BTA I. C.” SE,... 9. 1. Atsakovė pripažįsta ieškinio reikalavimą dalyje dėl 15000 Lt... 10. 2. Ieškovas, atsižvelgdama į taikos sutarties 1 punkte nurodytą... 11. 3. Šalių susitarimu taikos sutarties 1 punkte nurodytą mokėjimą (visą ar... 12. 4. Taikos sutarties 1 punkte nurodyto mokėjimo įvykdymo diena laikoma... 13. 5. Šalys susitaria, kad visos ir bet kokios ieškovo ir atsakovės... 14. 6. Išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šalys... 15. 7. Šalys pareiškia, kad įsigaliojus taikos sutarčiai, teisminis ginčas... 16. 8. Ieškovas ir atsakovė pareiškia, kad jiems yra žinoma, jog pagal Lietuvos... 17. 9. Ieškovas ir atsakovė pareiškia, kad jiems yra išaiškintas Lietuvos... 18. 10. Ieškovas ir atsakovė pripažįsta ir patvirtina, kad visos taikos... 19. 11. Taikos sutartis įsigalioja, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos... 20. 12. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti šios taikos... 21. Civilinę bylą, patvirtinus šalių taikos sutartį, nutraukti.... 22. Grąžinti ieškovui „BTA I. C.” SE, veikiančio per „BTA I. C.“ SE... 23. Išaiškinti ieškovui, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių... 24. Šalims išaiškinti, kad nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo... 25. Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo datos gali būti...