Byla 2-574-501/2011
Dėl skolos priteisimo iš atsakovės I. G

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Edvardas Zaluba, sekretoriaujant Agnei Diržinauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui T. V., atsakovei I. G. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovės I. G.,

Nustatė

2ieškovas UAB „SNORO lizingas“ prašo teismo priteisti iš atsakovės 3506,75 Lt skolą, 2140,87 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Teismo posėdyje atstovas prašė ieškinį tenkinti, su atsakovės reikalavimu sumažinti delspinigius nesutiko, nes atsakovė su ieškovu sudariusi kelias lizingo sutartis, todėl jai visos sutarčių sąlygos buvo žinomos.

4Atsakovė atsiliepimu ieškinį pripažino iš dalies, teismo posėdyje raštu patvirtino, kad yra skolinga ieškovui 3506,75 Lt, paaiškino, kad 0,5 proc. delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl šioje dalyje ieškinio nepripažino.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pagal 2008-03-19, 2008-03-27, 2008-03-27, 2008-03-28, 2008-10-14 išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartis Nr. KTP803193GPA, Nr. VBZ8032784PA, Nr. VTP8032785PA, Nr. VMS803287SPC, Nr. VAA81014HPPA ieškovas UAB „SNORO lizingas“ perdavė atsakovei valdyti ir naudotis prekes: MP3 grotuvą „Apple“Ipod, indaplovę AEG, Šaldytuvą SHARP, tosterį Tefal 3561, nokia e65, sulčiaspaudę STOLLAR JE95 950 W su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal Sutartį, prekės pereis atsakovei nuosavybės teise (4-38 b. l.). Atsakovė įsipareigojo mokėti Sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus bei mokėti 0,5 procento delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą sumokėti įmokas dieną.

7Atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir skolos negrąžino. Pagal Išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartis atsakovė liko skolinga ieškovui 3506,75 Lt nesumokėtų mokėjimų. Šią dalį ieškinio teismo posėdyje pripažino. Atsakovės dalinis ieškinio pripažinimas imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja, todėl priimtinas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau- CPK) 42 str.2 d.). Ieškovas siuntė atsakovei pretenzijas, raginimus atsiskaityti, tačiau atsakovė nereagavo (8-10, 15-17, 22-24, 29-31, 36-38 b. l. ).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal vartojimo nuomos sutartį nuomotojas, t. y. asmuo, kurio nuolatinis verslas – daiktų nuoma, įsipareigoja duoti nuomininkui (vartotojui) kilnojamąjį daiktą laikinai valdyti ir juo naudotis už užmokestį nuomininko ar jo šeimos asmeniniams, namų ūkio projektams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.504 str. 1 d.). Vartojimo kredito sutartimi taip pat laikoma pirkimo – pardavimo išsimokėtinai (išperkamosios nuomos) ar kita panašaus pobūdžio sutartis, kai daiktai, esantys sutarties dalyku, vartotojo nuosavybėn pereina per šioje sutartyje nustatytą terminą sumokėjus daikto kainą, kredito palūkanas bei kitus sutartyje nustatytus mokesčius (CK 6.886 str. 2 d.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė su ieškovu būtų atsiskaičiusi, atsakovė teismo posėdyje skolos sumą pripažino, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 3506,75 Lt skola.

9Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (CK 6.71 str.). Sutarčių 3.9 p. ir Specialiosiose dalyse numatyta, kad jei skolininkas vėluoja atsiskaityti su pardavėju, jis privalo mokėti 0,5 procento dydžio delspinigius nuo uždelstos mokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną (4-38 b. l.). Atsakovė yra sudariusi su ieškovu 5 išperkamosios nuomos sutartis, nurodė, kad delspinigių dydis buvo jai žinomas, tačiau tikėjosi, jog mokėjimus vykdys laiku ir delspinigių mokėti nereikės. Nors išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarčių sudarymo metu atsakovės teisė laisvai apsispręsti dėl sutarčių sudarymo nebuvo suvaržyta (CK 6.156 str.), tačiau ieškovo sutartys yra tipinės, atsakovė jas sudarė kaip vartotoja prisijungimo būdu, ieškovas yra verslininkas, atsakovė - fizinis asmuo, todėl teigti, kad dėl sutartyje nustatytų delspinigių dydžio atsakovė galėjo derėtis, nėra pagrindo.

10Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-11-02 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-409/2010).

11Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Kasacinio teismo pabrėžta, kad netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Kaduva“ v. UAB „ Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Atitinkamai negali būti ir vieno iš anksto nustatyto konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams ir iki kurio netesybos turi būti mažinamos. Kasacinio teismo taip pat nurodyta, kad, sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, įvertinti konkrečių sutartinių santykių pobūdį (pvz., abi sutarties šalys – privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas). Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Baltarusijos Respublikos Prezidento reikalų valdybos valstybinės gamybos ir prekybos unitarinė įmonė „ Belaja Rus“ v. Britų Virginijos salų bendrovė W. C.., bylos Nr. 3K-3-443/2008; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Kaduva“ v. UAB „ Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismui sprendžiant dėl sutartinių netesybų mažinimo, be kitų, pirmiau nurodytųjų, gali turėti reikšmės tam tikri specialiųjų įstatymų arba verslo praktikos nustatyti kriterijai. Pavyzdžiui, kai abi sandorio šalys yra verslo subjektai, teismo vertinimui dėl sutartinių netesybų atitikties protingumo kriterijui piniginių prievolių atveju gali būti reikšminga tai, kad pagal 2003 m. gruodžio 9 d. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnį už pavėluotą atsiskaitymą taikomų palūkanų dydis apskaičiuojamas VILIBOR (vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams) palūkanų normą padidinant 7 procentiniais punktais. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas akcentavo tai, kad sutartinių netesybų atveju nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, jog netesybos yra aiškiai per didelės, todėl turėtų būti mažinamos, taip pat nėra ir negali būti konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams. Kadangi sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-11-02 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-409/2010).

13Nagrinėjamu atveju sutartį sudarė verslo subjektas ir fizinis asmuo. Nėra duomenų, kad atsakovė galėjo derėtis dėl sutartyje numatytų delspinigių dydžio. Dalis pagrindinės prievolės buvo vykdoma. Ieškovas delspinigių skaičiavimo lentelėje nurodo, kad reikalauja mažesnių delspinigių, tačiau sutartyje nustatytas 0,5 proc. dydis (182 proc. per metus) yra ženkliai didesnis lyginant jį su palūkanų dydžiu, apskaičiuotu pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu (8,28 proc.). Be to, teismų praktikoje paprastai laikoma, kad ir 0,2 proc. delspinigių dydis įprastais atvejais yra aiškiai per didelis (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Todėl teismas, atsižvelgęs į visas reikšmingas aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, siekdamas nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros ir iš esmės nepaneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, prašomų priteisti delspinigių dydį mažina 1/2 dalimi ir priteisia iš atsakovės 1070,43 Lt delspinigių (CK 1.5 str., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str.3 d.).

14CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą ( 4577,18 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-09-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ( CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Remiantis CPK 93 str., iš atsakovės proporcingai patenkintam reikalavimui priteistinas 136,89 Lt žyminis mokestis ieškovo naudai (CPK 80 str. 1 d., 82 str.).

17Iš atsakovės taip pat priteistinos 9,65 Lt pašto išlaidos valstybės naudai ( CPK 92 str.).

18Vadovaujantis LR CPK 270 str.,

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovės I. G., a. k. ( - )3506,75 Lt skolą, 1070,43 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (4577,18 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-09-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 136,89 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „SNORO lizingas“, į. k. 124926897, naudai.

21Priteisti iš atsakovės I. G., a. k. ( - ) 9,65 Lt pašto išlaidas valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, a. s. Nr. ( - ), įmokos kodas 5660).

22Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

23Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Edvardas Zaluba, sekretoriaujant... 2. ieškovas UAB „SNORO lizingas“ prašo teismo priteisti iš atsakovės... 3. Teismo posėdyje atstovas prašė ieškinį tenkinti, su atsakovės reikalavimu... 4. Atsakovė atsiliepimu ieškinį pripažino iš dalies, teismo posėdyje raštu... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pagal 2008-03-19,... 7. Atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir skolos negrąžino. Pagal... 8. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 str. 1 d.,... 9. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 10. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai... 11. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismui sprendžiant... 13. Nagrinėjamu atveju sutartį sudarė verslo subjektas ir fizinis asmuo. Nėra... 14. CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės,... 15. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 16. Remiantis CPK 93 str., iš atsakovės proporcingai patenkintam reikalavimui... 17. Iš atsakovės taip pat priteistinos 9,65 Lt pašto išlaidos valstybės naudai... 18. Vadovaujantis LR CPK 270 str.,... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovės I. G., a. k. ( - )3506,75 Lt skolą, 1070,43 Lt... 21. Priteisti iš atsakovės I. G., a. k. ( - ) 9,65 Lt pašto išlaidas valstybės... 22. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka...