Byla 2-7341-528/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Eglei Rybelienei, dalyvaujant ieškovo UAB „DnB NORD lizingas“ atstovei advokato padėjėjai Linai Sakalauskienei, teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „DnB NORD lizingas“ ieškinį atsakovui S. Š., trečiajam asmeniui BUAB „Svajoklis“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 49310,30 Lt įsiskolinimo, 5% metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas (1t. b.l.64-66).

3Teismo posėdyje ieškovo atstovė paaiškino, kad palaiko ieškinį ir prašo priimti sprendimą už akių, priteisti atstovavimo išlaidas, kurios pagal pateiktus įrodymus sudaro 968,-Lt.

4Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį informuotas teismo pranešimu (2t. b.l.63). Parengiamajame teismo posėdyje atsakovas yra nurodęs, jog su ieškiniu sutinka iš dalies – sutinka su skola, bet nesutinka su delspinigiais ir bauda pareiškime dėl sprendimo už akių nurodytais motyvais (1t. b.l.130-133; 2t. b.l.34).

5Trečiojo asmens BUAB „Svajoklis“ bankroto administratoriui apie teismo posėdį pranešta teismo pranešimu, prašymų negauta, neatvykimo priežastys nežinomos (CPK 133 str. 1d., 2t. b.l.14,64). Atsiliepimo tretysis asmuo nėra pateikęs.

6Atsakovui neatvykus į teismo posėdį, o ieškovui prašant priimti sprendimą už akių, antrą kartą priimtinas sprendimas už akių (CPK 246 str. 2d., 285, 289 str.).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – 2009 03 12 ir 2009 06 10 UAB „DnB NORD lizingas“ pažymų apie skolos dydį, 2009 03 09 pranešimų atsakovui Nr.30.58.17/1557 ir Nr.30.58.17/1558, 2008 12 29 pranešimo atsakovui dėl sutarčių nutraukimo Nr.1556, 2008 10 07 pretenzijos dėl įsiskolinimo atsakovui ir trečiajam asmeniui Nr.1029, informacijos apie atsakovą ir trečiojo asmens teisinį statusą; 2007 12 29 laidavimo sutarties Nr.200712F-2411-G, 2007 12 29 lizingo sutarties Nr.200712F-2411 su mokėjimo grafiku-sąskaita Nr.1, 2007 11 19 lizingo sutarties Nr.200711F-1899 su mokėjimų grafikais, 2007 11 19 laidavimo sutarties Nr.200711F-1899-G, 2007 09 03 lizingo sutarties Nr.200709F-860 su mokėjimų grafiku-sąskaita, 2007 09 03 laidavimo sutarties Nr.200709F-860-G, 2009 03 13 finansinio reikalavimo trečiajam asmeniui, nuostolių paskaičiavimo lentelių, 2009 03 04 pirkimo-pardavimo sutarties Nr.2009/03/04-TR3, 2009 03 04 pirkimo-pardavimo sutarties Nr.2009/03/04-TR4, 2009 01 29 Kelių transporto priemonių vertinimo pažymų pagal transporto priemonės apžiūros aktus Nr.09-201-55 ir Nr.09-201-56, 2009 06 23 turto vertės nustatymo pažymos Nr.CRB-90627, 2011 02 22 pirkimo-pardavimo sutarties Nr.2011/02/15-9SP – vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą (CPK 285 str. 2d., 1t. b.l.6-35,67-87,90-96; 2t. b.l.42-44,46,47,56-60,65-67). Trečiajam asmeniui UAB „Svajoklis“ neįvykdžius lizingo sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, laiduotojas – atsakovas S. Š. atsako kaip solidariąją prievolę turintis bendraskolis tiek pat kaip ir skolininkas, nes šalių sudarytose laidavimo sutartyse /3.1., 3.3. punktai/ numatyta, jog laiduotojas atsako ne tik už lizingo sutartyje numatytus mokėjimus, bet ir už netesybas bei kitus mokėjimus, todėl ieškovas iš atsakovo pagrįstai reikalauja priteisti ne tik 17357,82 Lt įsiskolinimą už pradelstus lizingo mokėjimus, bet ir vykdyti kitus įsipareigojimus – sumokėti netesybas (CK 6.76-6.81 str., 1t. b.l.11,18,29). Kaip matyti iš byloje pateiktų lizingo sutarčių 2007 09 03 Nr.200709F-860, 2007 11 19 Nr.200711F-1899, 2007 12 29 Nr.200712F-2411, bauda ir delspinigiai buvo numatyti sutarčių 7.4. ir 8.9. punktuose ir jie yra numatyti už skirtingas prievoles – bauda už lizingo sutarčių nutraukimą, netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, o prašomi priteisti delspinigiai siejami su įmokų pagal lizingo sutartis vėlavimu, todėl atsakovo argumentas, kad ieškovas siekia dvigubo atsakovo nubaudimo, atmestinas kaip nepagrįstas (CK 6.71 str., CPK 177, 178, 185 str., 1t. b.l.15,21,27,28). Sutartimi sulygtos netesybos yra laikomos iš anksto nustatytais būsimais nuostoliais, kurie pripažinti minimaliais nuostoliais, ir kreditoriui nereikia įrodinėti jų dydžio (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007). Atsakovas teigia, kad prašoma priteisti bauda ir delspinigiai yra neprotingo dydžio ir teismas turėjo pareigą juos sumažinti, tačiau civilinis kodeksas numato teismui ne pareigą, bet teisę sumažinti netesybas jei jos yra aiškiai ar neprotingai didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta ir tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. , 6.258 str. 3d.). Kaip matyti šiuo atveju, šalys susitarė dėl baudos ir delspinigių dydžio, nuo sutarčių sudarymo atsakovas, kuris visų sutarčių sąlygas žinojo, nes pats sudarė ne tik laidavimo sutartis, bet kaip trečiojo asmens UAB „Svajoklis“ vadovas ir lizingo sutartis, jų neginčijo, taigi, sutiko su tais dydžiais, be to, sudarydamas sutartis atsakovas privalėjo įvertinti visas galimybes jas įvykdyti. Įvertinus ieškovo pateiktus įrodymus, lizingu pirktų objektų kainas, nuo sutarčių sudarymo praėjusį laikotarpį, laikytina, jog dviejų juridinių asmenų, užsiimančių verslais, sutartas baudų bei delspinigių dydis nėra lupikiškas ar neproporcingai didelis, jis iš esmės atitinka teismų praktikoje pripažįstamus atitinkančiais protingumo kriterijus dydžius ir nepažeidžia sutarčių šalių interesų, teisių bei pareigų pusiausvyros, todėl atsakovo argumentai dėl neprotingo baudos ir delspinigių dydžio atmestini kaip nepagrįsti, o iš atsakovo ieškovui priteistina 24872,04 Lt bauda bei 7080,44 Lt delspinigiai (CK 1.2, 6.71-6.73, 6.156 str., CPK 177, 178, 185 str.). Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, bendra iš atsakovo ieškovui priteistina suma 49310,30 Lt /17357,82+24872,04+7080,44=49310,30/.

9Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5% dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 5% dydžio metinės palūkanos nuo 49310,30 Lt nuo 2009 03 24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2d., 6.210 str. 1d.).

10Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinas 1479,-Lt žyminis mokestis ir 968,-Lt advokato atstovavimo išlaidos, kurios laikytinos atitinkančiomis rekomendacijas išlaidoms už teisinę pagalbą civilinėse bylose, o valstybei iš atsakovo priteistinos 50,84 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1d. 3p., 93 str. 1d., 96, 98, 185 str., 1t. b.l.5,100; 2t. b.l.2,32,48,49).

11Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 246 str. 2d., 285, 286, 289 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovo S. Š. (a.k( - ) gyv. ( - )) ieškovui UAB „DnB NORD lizingas“ (įmonės kodas 124385737, buveinė Vilniuje, Žalgirio g.92, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ), AB DnB NORD banke) 49310,30 Lt (keturiasdešimt devynių tūkstančių trijų šimtų dešimties litų 30 ct) įsiskolinimą ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009 03 24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1479 Lt (vieno tūkstančio keturių šimtų septyniasdešimt devynių litų) žyminį mokestį ir 968,-Lt (devynių šimtų šešiasdešimt aštuonių litų) advokato atstovavimo išlaidas.

14Priteisti iš atsakovo S. Š. (a.k( - ) gyv. ( - )) 50,84 Lt (penkiasdešimties litų 84ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.LT247300010112394300 „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

15Atsakovas, dėl kurio antrą kartą yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka ir negali paduoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai