Byla 2-1187-451/2011
Dėl turto pripažinimo bešeimininkiu

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, sekretoriaujant Kristinai Rimašauskienei, dalyvaujant ieškovo Kauno AVMI atstovei Vidai Purlytei, suinteresuoto asmens AB „Ūkio banko“ atstovei advokatei Dianai Ingridai Vinklerytei, Kauno apygardos prokuratūros prokurorams Haroldui Urbonavičiui, Zenui Leonavičiui, Logotreck products INC atstovei advokatei Ramunei Snarskytei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą, suinteresuoti asmenys Kauno apygardos prokuratūra, AB „Ūkio bankas“, „Logotreck products INC“, dėl turto pripažinimo bešeimininkiu, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo pripažinti bešeimininkiu turtą išvardintą 2008-03-03 turto apskaitos akte Nr. 4: 3.700.245,53 JAV dolerių (USD), esančių sąskaitoje Nr. ( - ) AB „Ūkio bankas“, Maironio g. 25, Kaune, atidarytoje „Logotreck products INC " (registracijos adresas: P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Island, reg. 2006-01-13, reg. Nr. 1002090) vardu.

3Ieškovo atstovė teismo posėdyje pareiškimą palaikė visiškai jame nurodytais motyvais. Paaiškino, kad pareiškimas paremtas ikiteisminio tyrimo medžiaga, pagal kurią galima spręsti, kad lėšos, prašomos pripažinti bešeimininkiu turtu, buvo laikomos sąskaitoje, kuri buvo atidaryta nenustatytų asmenų, pasinaudojant T. D. asmens duomenimis, todėl šios lėšos yra bešeimininkės. Lėšų savininkas nėra žinomas. Piniginės lėšos įtraukos į VMI apskaitą. Prašė pareiškimą tenkinti.

4Suinteresuotas asmuo AB „Ūkio bankas“ pateiktu atsiliepimu nurodė, kad jie yra pareiškime išvardintų firmų sąskaitas aptarnaujantis bankas ir turtinio intereso šioje byloje neturi. Todėl prašo klausimą spręsti teismo nuožiūra, atsižvelgiant į surinktus įrodymus. Teismo posėdyje atstovė paaiškino, kad baudžiamoji byla dar nebaigta, todėl dar per anksti spręsti apie pinigų priklausomybę. Prašo atmesti pareiškimą kaip nepagrįstą.

5Suinteresuotas asmuo Kauno apygardos prokuratūra atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjo išdėstytais motyvais bei pateiktu reikalavimu pilnai sutinka. Suinteresuoto asmens atstovai paaiškino, kad ikiteisminis tyrimas jau baigtas, byla perduota sprendimui. Turto savininkai nėra žinomi. Lėšos patenkančios į sąskaitas, nėra tos įmonės.

6Suinteresuotas asmuo kompanija Logotreck products INC pateikė atsiliepimą, kuriuo su pareiškimu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad kompanija yra veikianti, banko sąskaita buvo atidaryta teisėtai, piniginės lėšos priklauso kompanijai Logotreck products INC, jos gautos vykdant ūkinę – komercinę veiklą. Šioms lėšoms buvo taikomas tik laikinas nuosavybės apribojimas. Suinteresuoto asmens atstovė teismo posėdžio metu parodė, kad bešeimininkiu gali būti pripažintas daiktas, be ne piniginės lėšos elektroninėje sąskaitoje. Lėšoms buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, tai nesuderinama su pinigų apskaita. Ikiteisminis tyrimas dar nėra baigtas. Pareiškėjai nebandė ieškoti savininkų. Lėšos į sąskaitą atėjo pagal kontraktą ir išrašytą sąskaitą.

7Pareiškimas paliktinas nenagrinėtu.

8Nustatyta, kad 2006-09-06 Kauno apygardos prokuratūra pradėjo tyrimą dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo pagal BL 216 str. d., pagal 2006-09-06 FNTT prie LR VRM Kauno apskrities skyriuje gautą Pinigų plovimo prevencijos skyriaus ir AB bankas surinktą medžiagą. Ieškovas prašo pripažinti bešeimininkiu turtą išvardintą 2008-03-03 turto apskaitos akte Nr. 4: 3.700.245,53 JAV dolerių (USD), esančių sąskaitoje Nr. ( - ) AB „Ūkio bankas“, Maironio g. 25, Kaune, atidarytoje „Logotreck products INC" (registracijos adresas: P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Island, reg. 2006-01-13, reg. Nr. 1002090) vardu. Byloje nustatyta, jog 2006-09-06 lėšoms buvo skirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, nustatyta, jog ikiteisminiame tyrime buvo atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, buvo tęsiamas laikinas nuosavybės teisių apribojimas. Paskutinį kartą Kauno miesto apylinkės teismo 2008-02-27 nutartimis laikinas nuosavybės teisių apribojimas buvo pratęstas nuo 2008-03-06 trims mėnesiams. Nustatyta, jog buvo gautas atsakymas iš Rusijos Federacijos į teisinės pagalbos prašymą, t.y. buvo atlikta T. D., V. O. apklausos bei kiti veiksmai. Iš pateiktos byloje medžiagos nustatyta, jog Kauno apygardos prokuratūra 2008-01-14 raštu Nr. (TA-187-06)22-173 pateikė Kauno AVMI medžiagą dėl šių pinigų apskaitymo valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kaip neturinčių savininko, kurios gautos į nenustatytų asmenų valdoma internetu sąskaitą (Tomas I, bl.7-8). Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2008 m. kovo 3 d. turto apskaitos aktu Nr.4 (b.l.6) iš Kauno apygardos prokuratūros, dalyvaujant AB „Ūkio bankas" perėmė į apskaitą, aukščiau nurodytas pinigines lėšas, kurių savininkas nėra žinomas.

9Kauno apskrities VMI prašymą pripažinti turtą bešeimininkiu grindžia CK 4.57 straipsniu, kurio pirmoje dalyje nustatyta, kad bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas yra nežinomas. Taikant šį Civilinio kodekso straipsnį yra būtina nustatyti, kad pagal galiojančius teisės aktus joks asmuo negali būti laikomas turto savininku.

10Kauno apskrities VMI, apibendrindama savo prašymą, nurodo, kad vadovaujantis ikiteisminio tyrimo medžiaga, nustatyta, kad sąskaita Nr. ( - ) AB „Ūkio banke", Maironio g. 25, Kaune, LOGOTREC PRODUCTS INC (Registracijos adresas: P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Island, reg. 2006-01-13, reg. Nr. 1002090) vardu atidaryta, tyrimo metu nenustatytų asmenų, pasinaudojant T. D. asmens duomenimis, todėl lėšos gautos į nenustatytų asmenų valdomą internetu sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Ūkio bankas", Maironio g. 25, Kaune, LOGOTREC PRODUCTS INC (Registracijos adresas: P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Island, reg. 2006-01-13, reg. Nr. 1002090) vardu yra bešeimininkės. Tačiau tokiems argumentams pagrįsti nėra pateikta įrodymų. Svarbu pažymėti tai, kad ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-01060-06 turto atžvilgiu pagal LR BK 215 str. 1 d. nėra baigtas, lėšų savininko klausimas, nėra išspręstas, todėl spręsti, kad minėtos lėšos yra bešeimininkės, nepabaigus ikiteisminio tyrimo, nėra pagrindo. Be to, į ikiteisminį tyrimą, kaip ir nagrinėjamojoje civilinėje byloje, įstojo kompanija „LOGOTREC PRODUCTS INC“, kompanijos atžvilgiu nėra priimto nutarimo laikyti ar nelaikyti įmonės piniginių lėšų savininke. Teismas neturi pagrindo nuspręsti, kad pirmiau paminėta kompanija būtų neveikianti, išregistruotas juridinis asmuo, kadangi į bylą pateikti rašytiniai įrodymai kaip tik patvirtina, jog įmonė yra veikianti, vykdanti veiklą (Tomas II, b.l.33-56). Nei pareiškėjas, nei suinteresuotas asmuo Kauno apygardos prokuratūra tokių įrodymų nepateikė. Tokiu būdu, šiai dienai iš ikiteisminio tyrimo medžiagos negalima daryti išvados, kad prašomo pripažinti turto (lėšų) savininkas yra nežinomas.

11Suinteresuoto asmens Kauno apygardos prokuratūros veiksmai prašomo pripažinti turto atžvilgiu yra nenuoseklūs ir prieštaringi. Suinteresuotas asmuo Kauno apygardos prokuratūra nurodo, kad piniginės lėšos yra perduotos pareiškėjo apskaiton, tačiau 2008-03-03 turto apskaitos aktas patvirtina, kad piniginės lėšos buvo perduotos esant laikinam Logotreck products INC nuosavybės teisių apribojimui. Pareiškėjas byloje nenurodė ir nepagrindė , kaip jis perėmė į apskaitą pinigines lėšas, kurioms buvo taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas į lėšas, kurias pareiškėjas prašo pripažinti bešeimininkiu turtu. Iš aukščiau išvardintų argumentų ir motyvų, ištirtų rašytinių įrodymų nustatyta, jog vyksta du vienas kitam prieštaraujantys procesai. Iš vienos pusės ikiteisminiame tyrime ribojamos kompanijos „Logotreck products INC“ teisės į pinigines lėšas. Tokiu būdu yra norima įrodyti turto įgijimo neteisėtumą. Iš kitos pusės VMI siekia turtą pripažinti bešeimininkiu. Pagal turto pripažinimo bešeimininkiu bylų nagrinėjimo praktiką, tuo atveju, jeigu turtas yra įgytas (sukurtas) neteisėtai, negali būti sprendžiamas jo pripažinimo bešeimininkiu klausimas, nes neteisėtai įgytas turtas turi būti apskaitomas pagal 2004 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 634, patvirtintų Bešeimininkio turto išaiškinimo ir apskaitos taisyklių 3.1 p., t.y. pagal teismų nuosprendžius baudžiamosiose bylose, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nurodytais atvejais priimtus teismų, kitų valstybės institucijų (pareigūnų) nutarimus ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nurodytais atvejais priimtus prokurorų, ikiteisminio tyrimo teisėjų (teismo) nutarimus (sprendimus).

12Šios paminėtos aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą , kad pateiktas pareiškimas buvo priimtas su trūkumais, jų bylos nagrinėjimo metu negalima pašalinti, todėl pareiškimas paliktinas nenagrinėtu (CPK 296 str.11 p. ).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290, 291str., teismas

Nutarė

14pareiškimą palikti nenagrinėtu.

15Nutartis per 7 d. atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai