Byla 2-8611-894/2012
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų UAB „Kauno audinių projektas“, ir UAB „Pats pliusas“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, ir

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teisme 2012-04-20 gautas pareiškėjų UAB „Kauno audinių projektas“ ir UAB „Pats pliusas“ prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Pagal LR CK 6.983 pateiktą taikos sutarties sampratą šalys gali tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą arba užkirsti kelią teisminiam ginčui kilti ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Taikos sutartis gali būti sudaryta tiek kreipusis į teismą dėl kilusio teisminio ginčo išsprendimo, tiek nesikreipus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-426/2008). Teismui patvirtinus šią taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Kreipiantis į teismą su prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka turi būti išreikšta abiejų šalių suderinta valia, jų bendras prašymas, nes toks taikos sutarties patvirtinimas galimas tik tada, kai nėra ginčo tarp taikos sutarties šalių dėl šios sutarties sąlygų ir dėl sutarties teisminio patvirtinimo.

5Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs (2005 m. sausio 6 d. konsultacija Nr. A3-120 „Dėl kai kurių Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso normų taikymo"; 2004 m. balandžio 8 d. konsultacija Nr.A3-103 „Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso, Civilinio kodekso, Darbo kodekso, Įmonių bankroto įstatymo ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo normų taikymo"), kad dėl taikos sutarties, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo, patvirtinimo šalys su prašymu gali kreiptis į teismą LR CPK XXXIX skyriuje (LR CPK 579-582 straipsniai) nustatyta supaprastinto proceso tvarka.

6Nustatyta, kad pareiškime dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka yra aiškiai išreikšta abiejų šalių valia, ir jų bendras prašymas dėl taikos sutarties teisminio patvirtinimo užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje. Teismo nuomone, pareiškėjų pasirašytos taikos sutarties sąlygos įstatymui neprieštarauja, pareiškėjų ir kitų asmenų teisių bei įstatymu saugomų interesų nepažeidžia, todėl ji patvirtintina (CPK 579-582 str.).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.983 – 6.986 str., CPK 290 - 291 str., 579 - 582 str.,

Nutarė

8Patvirtinti taikos sutartį tarp pareiškėjų UAB „Kauno audinių projektas“, įmonės kodas 301744841, adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas, ir UAB „Pats pliusas“, įmonės kodas: 302296191, adresas: Algirdo g. 16, Kaunas, šiomis sąlygomis: Taikos sutartis 2012 m. balandžio 6 d., Kaunas Šią taikos sutartį (toliau - Taikos sutartis) sudarė: (1) Kreditorius - KAUNO AUDINIŲ PROJEKTAS, UAB, Lietuvos Respublikoje įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota Juridinių asmenų registre kodu 301744841, kurios registruotos buveinės adresas yra Karaliaus Mindaugo pr. 49, 44333 Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau - Kreditorius arba Nuomotojas), atstovaujama UAB „Resolution Property Managment LT“ (ankstesnis pavadinimas - UAB „Res Management“) direktoriaus Sigito Jautakio, veikiančio pagal 2012-01-01 įgaliojimą, ir (2) Skolininkas - UAB „PATS PLIUSAS“, Lietuvos Respublikoje įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota Juridinių asmenų registre kodu 302296191, kurios registruotos buveinės adresas yra Algirdo g. 16, 50153, Kaunas, Lietuva, adresas korespondencijai Girstupio g. 1, 44328 Kaunas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 (toliau - Skolininkas), atstovaujama direktoriaus Raimondo Čelkono, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau Kreditorius ir Skolininkas kartu vadinami Šalimis, o atskirai - Šalimi; atsižvelgdamos į tai, kad: (A) Kreditorius ir Skolininkas yra sudarę 2007 m. sausio 23 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį X-944/N-07/01/23-27, įskaitant vėlesnius jos pakeitimus (toliau - Nuomos sutartis) (Priedas Nr. 1), kuria Skolininkas įsipareigojo nuomoti negyvenamąsias patalpas prekybos centre Akropolis Kaunas, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas, bei mokėti Kreditoriui Nuomos sutartyje nustatytą nuomos mokestį ir kitus mokėjimus; (B) Kreditorius tinkamai ir laiku vykdo savo prievoles Skolininkui pagal Nuomos sutartį, o Skolininkas nevykdo savo pareigos Kreditoriui tinkamai ir laiku mokėti nuomos mokestį bei kitus mokėjimus, nurodytus Nuomos sutartyje; (C) Šios Taikos sutarties pasirašymo dieną dalies Skolininko neįvykdytų mokėjimų Kreditoriui suma yra 220482,71 Lt (du šimtai dvidešimt du tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt du litai ir 71 ct) pagal Nuomos sutartį ir jos pagrindu išrašytas bei neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras (toliau - Skola). Skola yra susidariusi laikotarpiu nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. kovo 1 d. ir yra nepadengta Taikos sutarties pasirašymo dieną (Priedas Nr. 2). (D) Skolininkas pripažįsta Skolą ir bendru susitarimu su Kreditoriumi įsipareigoja ją grąžinti dalimis, griežtai laikantis šioje Taikos sutartyje nustatyto mokėjimo grafiko, o Kreditorius sutinka su Skolos grąžinimo šioje Taikos sutartyje nustatyta tvarka ir atsisako savo ketinimo kreiptis į teismą dėl Skolos išieškojimo iš Skolininko teismo keliu, jeigu Skolininkas tinkamai vykdys šią Taikos sutartį; Siekdamos: (E) Užkirsti kelią kilti teisminiams ar neteisminiams ginčams ateityje ir išspręsti tarp Šalių kylančius klapsimus dėl iki šios Taikos sutarties pasirašymo dienos susidariusios Skolos apmokėjimo, vadovaudamosios, be kita ko, Civilinio kodekso 6.983-6.986 straipsnių bei Civilinio proceso kodekso 579-582 straipsnių normomis Šalys susitarė taip: 1. Šia Taikos sutartimi Kreditorius ir Skolininkas susitaria geranoriškai tarpusavio susitarimu: 1.1. išspręsti Skolininko Skolos, atsiradusios Nuomos sutarties pagrindu, sumokėjimo Kreditoriui klausimą; 1.2. kreiptis į teismą dėl šios Taikos sutarties teisminio patvirtinimo. Šalys susitaria, jog Taikos sutartį tvirtinti kompetentingam teismui abiejų Šalių vardu teikia Kreditorius, t.y. Kreditorius laikomas pareiškėju. 2. Šia Taikos sutartimi Skolininkas pripažįsta, kad šios Taikos sutarties pasirašymo dieną Skolininko skola Kreditoriui pagal Nuomos sutartį yra 220 482,71 Lt (du šimtai dvidešimt du tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt du litai ir 71 ct). Skolos detalizacija pateikiama Priede Nr. 2 prie šios Taikos sutarties. Šalys aiškiai patvirtina, kad tarp Šalių nėra ginčo dėl Skolos sumos, jos dydžio tinkamo apskaičiavimo ar jos atsiradimo pagrindo - Nuomos sutarties. 3. Pasirašydamas šią Taikos sutartį, Skolininkas įsipareigoja grąžinti Kreditoriui Skolą (220 482,71 Lt) vienuolika mokėjimų tokiais terminais ir dalimis: 3.1. Skolos dalį, lygią 15 000 Lt (penkiolika tūkstančių litų) sumokėti iki 2012-04-20; 3.2. Skolos dalį, lygią 15 000 Lt (penkiolika tūkstančių litų) sumokėti iki 2012-05-14; 3.3. Skolos dalį, lygią 15 000 Lt (penkiolika tūkstančių litų) sumokėti iki 2012-05-30; 3.4. Skolos dalį, lygią 15 000 Lt (penkiolika tūkstančių litų) sumokėti iki 2012-06-15; 3.5. Skolos dalį, lygią 15 000 Lt (penkiolika tūkstančių litų) sumokėti iki 2012-06-30; 3.6. Skolos dalį, lygią 20 000 Lt (dvidešimt tūkstančių litų) sumokėti iki 2012-07-15; 3.7. Skolos dalį, lygią 30 000 Lt (trisdešimt tūkstančių litų) sumokėti iki 2012-07-31; 3.8. Skolos dalį, lygią 30 000 Lt (trisdešimt tūkstančių litų) sumokėti iki 2012-08-17; 3.9. Skolos dalį, lygią 30 000 Lt (trisdešimt tūkstančių litų) sumokėti iki 2012-08-31; 3.10. Skolos dalį, lygią 30 000 Lt (trisdešimt tūkstančių litų) sumokėti iki 2012-09-14; 3.11. Skolos dalį, lygią 5 482,71 Lt (penki tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt du litai ir 71 ct) sumokėti iki 2012-09-28. 4. Šios Taikos sutarties 3 punkte nurodyti Skolos mokėjimai turi būti mokami į Kreditoriaus banko sąskaitą: a/s Nr. ( - ), esančią „Swedbank“ AB, banko kodas 73000. Mokėjimo paskirtyje nurodant „Skolos grąžinimas pagal taikos sutartį“. 5. Papildomai Skolininkas įsipareigoja tinkamai ir laiku mokėti einamuosius mokėjimus pagal Nuomos sutartį, t.y. apmokėti Kreditoriaus pateiktas PVM sąskaitas - faktūras už patalpų nuomą pagal Nuomos sutartį sąskaitose ir Nuomos sutartyje nurodytais mokėjimo terminais. Šalys susitaria, kad iš Skolininko gautas įmokas Kreditorius pirmiausia skirs Skolai pagal šios Taikos sutarties 3 punkte pateiktą grafiką apmokėti. Apmokėjus atitinkamą skolos dalį pagal 3 punkte nurodytą grafiką, mokėjimai skiriami einamiesiems mokėjimams pagal Nuomos sutartį įvykdyti, kurių mokėjimo terminas suėjęs. 6. Skolos dalys bei kiti einamieji mokėjimai pagal šią Taikos sutartį laikomi tinkamai sumokėti Kreditoriui, kai atitinkama visa (be jokių atskaitymų, įskaitymų ar sulaikymų) Skolos dalies suma yra pervedama ir įskaitoma į Taikos sutarties 4 punkte nurodytą Kreditoriaus banko sąskaitą. 7. Šalys aiškiai susitaria, kad Skolininko vėlavimas tinkamai ir laiku sumokėti Skolą ar bet kurią jos dalį pagal šios Taikos sutarties 3 punkte nurodytą Skolos mokėjimo grafiką ilgiau nei 3 (tris) kalendorines dienas nuo nustatyto atitinkamo mokėjimo termino pabaigos, taip pat vėlavimas sumokėti bet kurį einamąjį mokėjimą pagal Nuomos sutartį ir Kreditoriaus pateiktas PVM sąskaitas - faktūras ilgiau nei 3 (trys) kalendorinės dienos nuo atitinkamos sąskaitos apmokėjimo termino pabaigos, bus laikomas esminiu šios Taikos sutarties pažeidimu. Šalys susitaria, jog tokio esminio Taikos sutarties pažeidimo atveju Kreditorius turi teisę pareikalauti iš Skolininko grąžinti visą Skolą iš karto. Skola turi būti grąžinta nedelsiant (per 3 darbo dienas nuo raštiško reikalavimo pateikimo dienos). Negrąžinus Skolos per nurodytą terminą, Kreditorius įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo visos neapmokėtos Skolos sumos išieškojimui. 8. Kreditorius sutinka nereikšti Skolininkui reikalavimo teisme dėl Skolos išieškojimo teismo keliu, kol Skolininkas tinkamai vykdys šią Taikos sutartį. 9. Šalys patvirtina, kad nėra ginčo tarp Šalių dėl šios Taikos sutarties sąlygų. Šalys abipusiu susitarimu nusprendė tvirtinti šią Taikos sutartį teisme, aiškiai suprasdamos, kad teismo patvirtinta Taikos sutartis įgis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią. 10. Kiekviena Šalis patvirtina ir garantuoja viena kitai, kad: 10.1. ji tinkamu būdu gavo visus šios Taikos sutarties sudarymui, pasirašymui ir įsipareigojimų pagal šią Taikos sutartį vykdymui būtinus bei turinčius galią jų organų sprendimus bei kitus įgaliojimus, sutikimus ir patvirtinimus. Šalių atstovai, pasirašantys šią Taikos sutartį, turi visus įgalinimus, leidimus, sutikimus, taip pat visus jų įgalinimus patvirtinančius dokumentus, reikalingus pasirašyti šią Taikos sutartį ir vykdyti joje numatytus įsipareigojimus; 10.2. ši Taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įformintas ir Šalis įpareigojantis susitarimas, kurio vykdymas Šalims yra privalomas ir užtikrinamas vadovaujantis šios Taikos sutarties sąlygomis; ir 10.3. geranoriškai ir savo laisva valia sudarė šią Taikos sutartį ir tarp jų nėra nelygybės; 10.4. nei šios Taikos sutarties sudarymas, nei jo sąlygų vykdymas neprieštaraus ir nereikš nė vieno iš žemiau išvardintų dokumentų, terminų, sąlygų ar nuostatų nesilaikymo ar pažeidimo: (i) jokio teismo, valstybinės ar vietinės valdžios institucijos bet kokio sprendimo, nuosprendžio, įsakymo, draudimo, nutarties, nutarimo, potvarkio ar nurodymo taikytino atitinkamai Šaliai; (ii) jokio susitarimo, sutarties, sandorio, įsipareigojimo ar leidimo, kurių šalimi atitinkama Šalis yra; (iii) atitinkamos Šalies kreditorių teisių ar interesų; ir (iv) jokių atitinkamai Šaliai taikytinų įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų; 10.5. ši Taikos sutartis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems poįstatyminiams aktams, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių bei įstatymais saugomų interesų. 11. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties, patvirtinančios šią Taikos sutartį, įsiteisėjimo. 12. Ši Taikos sutartis galioja kaip vientisas dokumentas, tik esant visoms joje aptartoms sąlygoms. 13. Ši Taikos sutartis sudaroma trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai ir teismui. 14. Šalys, vadovaudamosios be kita ko Civilinio proceso kodekso 579-582 straipsniais, atsižvelgdamos į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. sausio 6 d. konsultaciją A3-120 „Dėl kai kurių Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso normų taikymo“, kreipiasi į Kauno m. apylinkės teismą ir teismo prašo: - patvirtinti šią KAUNO AUDINIŲ PROJEKTAS, UAB ir UAB „Pats pliusas“ sudarytą Taikos sutartį; Patvirtindamos tai, kas išdėstyta aukščiau, Šalys pasirašė šią Taikos sutartį aukščiau nurodytą dieną.

9Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai