Byla 2-5839-934/2012
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui antstoliui Rimantui Vižainiškiui

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos I. T. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui antstoliui Rimantui Vižainiškiui,

Nustatė

2Pareiškėja teismui pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo procesą antstolio Rimanto Vižainiškio vykdomojoje byloje Nr. 0128/12/00598 ir atšaukti 2012 m. rugsėjo 27 d., 9:30 val. paskelbtas varžytines iki bus išnagrinėtas skundas. Prie prašymo pareiškėja pateikė skundo dėl antstolio veiksmų kopiją, su žyma, jog skundas 2012 m. rugsėjo 25 d. yra įteiktas antstoliui Rimantui Vižainiškiui. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėja motyvavo tuo, jog 2012 m. rugpjūčio 13 d. antstolis Rimantas Vižainiškis priėmė sprendimą dėl skolininkės areštuoto turto pardavimo iš varžytinių, o ji su tokiu antstolio sprendimu nesutinka. Pardavus skolininkės turtą iš varžytinių, jai bei turto pirkėjui gali būti padaryta didelė žala.

3Pareiškėjos prašymas netenkinamas.

4Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d., 510 str.). Pareiškėjos prašyme nurodyti motyvai, jog teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones neturi teisės vertinti skundo pagrįstumo klausimo, laikytini nepagrįstais.

5CPK 510 str. 2 d. numato galimybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjui pateikus skundą dėl antstolio veiksmų, kai pareiškėjas vieną skundo egzempliorių pateikia apylinkės teismui. Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jei atlikęs tokį vertinimą teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Nustačius, kad ieškovo pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad ieškovui palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

6Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 178 str.). Susipažinus su teismui pateiktame prašyme ir skunde dėl antstolio veiksmų nurodytomis aplinkybėmis, matyti, jog pareiškėja skundą iš esmės grindžia abstrakčiais teiginiais apie jos pažeistas teises, antstolio veiksmų neteisėtumą, citatomis iš teisės aktų ir teismų sprendimų. Antstolio skundžiamų veiksmų neteisėtumas grindžiamas pareiškėjos nežinojimu apie pradėtą skolos išieškojimo procesą bei jos dažnais išvykimais į užsienį, pareiškėjos senyvu amžiumi. Skundo padavimo dieną pareiškėja yra sulaukusi 56 metų, todėl toks amžius teismo nuomone negalėtų būti laikomas senyvu, o apie dažnus išvykimus į užsienį pareiškėja prie skundo nepateikė jokių įrodymų. Įvertinus šias aplinkybes bei kitus procesiniuose dokumentuose nurodytus abstrakčius teiginius, laikytina, jog pareiškėja tikėtinai nepagrindė skunde pareikštus reikalavimus, o tai leidžia pagrįstai abejoti pareiškėjai palankaus sprendimo priėmimu byloje dėl antstolio Valdo Čegliko veiksmų.

7Taikant laikinąsias apsaugos priemones, nagrinėjamu atveju – sustabdant vykdymo veiksmus, būtina siekti proceso šalių – išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyros, nepažeisti proporcingumo principo. Vykdymo veiksmų sustabdymas turi būti būtinas, teisėtas ir pagrįstas bei adekvatus pagal bylos aplinkybes siekiamam tikslui. Pateiktame skunde pareiškėja skundžia antstolio veiksmus – paskelbtas varžytines, t.y. skundžia tik vieną iš daugybės galimų vykdymo veiksmų. Dėl šių priežasčių, pareiškėjai keliant ginčą tik dėl varžytinių teisėtumo, sustabdyti vykdymo veiksmus visoje vykdomojoje byloje reikštų, jog antstolis negalėtų iš viso atlikti jokių vykdomųjų veiksmų, o tai neatitiktų proporcingumo principo ir nepagrįstai suvaržytų kitos vykdymo proceso šalies – išieškotojo interesus.

8Teismui tenkinus prašymą iš dalies ir atšaukus 2012 m. rugsėjo 27 d., 9:30 val., paskelbtas varžytines, pareiškėjos pateikto skundo dėl šių varžytinių paskelbimo teisėtumo nagrinėjimas taptų beprasmiu ir nesukeliančiu jokių teisinių pasekmių, nes tokiu atveju varžytinės nevyktų, o nagrinėti neįvykusių varžytinių teisėtumo klausimą nebūtų prasmės. Šios aplinkybės patvirtina, jog šioje byloje prašomų pritaikyti laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas iš esmės sukeltų tokias pat pasekmes, kaip ir skundo tenkinimas, todėl teismas mano, jog laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos ir dėl šių priežasčių.

9Vykdymo procesas yra priverstinai vykdomas įsiteisėjęs sprendimas pripažįstantis pažeistas kreditoriaus teises, todėl šios jo teisės turi būti atkurtos ir vykdomasis dokumentas turi būti įvykdytas per įmanomai trumpiausią laiką. Skolininkui vykdomo procese suteikta pakankamai procesinių priemonių ginti savo pažeistas teisės ir teisėtus interesus, todėl vien įvykusios varžytinės savaime nereiškia, jog skolininkas neteks turimo turto ir taip bus neįmanoma atkurti prieš tai buvusios padėties.

10Atsižvelgdamas į anksčiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįstas, todėl teismas jo netenkina.

11Vadovaudamasis CPK 147 str., 290 str., 291 str., 510 str. 2 d., teismas

Nutarė

12Netenkinti pareiškėjos I. T. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Ryšiai