Byla 2-1582-713/2011
Dėl antstolio V. K. veiksmų

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, sekretoriaujant Sonatai Skučienei, dalyvaujat pareiškėjai E. L., jos atstovei advokatei Daivai Jurevičienei, suinteresuotam asmeniui antstoliui V. K., nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui R. U., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos E. L. skundą dėl antstolio V. K. veiksmų, ir

Nustatė

2Pareiškėja skundu prašė įpareigoti antstolį V. K. skirti pakartotinę ekspertizę buto, esančio ( - ), vertei nustatyti (b.l. 3).

3Pareiškėja skunde ir teismo posėdžio metu nurodė, kad antstolis paskelbė pareiškėjai priklausančio buto, esančio ( - ), pardavimą antrosiose varžytinėse ir nustatė pradinę kainą 20400,00 Lt. Pareiškėjos nuomone, parduodamo buto rinkos kaina yra didesnė, nei antstolis nurodė, todėl prašo įpareigoti antstolį skirti ekspertizę buto vertei nustatyti.

4Pareiškėjos atstovė advokatė Daiva Jurevičienė palaikė pareiškėjos argumentus, prašė skundą tenkinti.

5Suinteresuotas asmuo antstolis V. K. atsiliepimu į pareikštą skundą bei posėdžio metu prašė skundą atmesti ir nurodė, jog vykdo 2010-07-19 Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 02201006233-L dėl įkeisto E. L. buto, esančio ( - ), priverstinio pardavimo iš varžytinių. Pradinę 34000,00 Lt buto kainą nustatė ekspertas. Skelbiant pirmąsias ir antrąsias varžytines, 80-60 % turto vertės intervalas buvo išlaikytas, todėl CPK 681 str. reikalavimai nepažeisti.

6Suinteresuotas asmuo R. U. atsiliepimo į skundą nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, byla išnagrinėta jam nedalyvaujant, CPK 247 str. 2 d.

7Skundas atmestinas.

8Pagrindinė antstolio pareiga – savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymo saugomus interesus. Vykdymo procesui taip pat galioja teisėtumo principas. Tai reiškia, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktų įgaliojimų. Siekiant apsaugoti skolininko ir išieškotojo interesus, areštuotas turtas turi būti įkainojamas. CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama įkainoti skolininko turtą rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Areštuojant turtą nustatyta turto vertė yra atspirties taškas nustatant pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą (CPK 718 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2011).

9Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnyje sąvoka „vertė“ apibrėžiama kaip prekių (paslaugų) ar kito turto, ar verslo naudingumo tam tikru metu matas, nustatytas pagal atitinkamą vertinimo metodą; „rinkos vertė“ – tai apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių parduoti ir pirkti turtą asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių bei interesų; „kaina“ – pinigų suma, kuri yra paprašyta, pasiūlyta ar sumokėta už prekes (paslaugas) ar kitą turtą. Rinkos kaina yra reliatyvus turto rinkos vertės patvirtinimas konkrečiame sandoryje. Sąvoka „vertė“ vartotina kalbant apie daikto naudingumą tam tikru momentu (pvz., jį areštuojant), o „kaina“ – tai varžytynių ar kitokio turto perleidimo metu paprašyta pinigų suma, kuri nustatoma atsižvelgiant į turto vertę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-532/2007).

10Tikrindamas, ar nebuvo pažeisti teisės normų, reglamentuojančių turto įkainojimą, reikalavimai, teismas įvertina, ar tinkamai įvykdyta areštuojamo turto vertės nustatymo procedūra, ar tinkamai nustatyta varžytynėse parduodamo daikto kaina.

11Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad antstolio patvarkymu areštuoto ginčo turto ekspertizę atliko UAB „Krivita“, kuri įkeistą butą įkainojo 34000 Lt. Antstolis paskyrė pirmąsias varžytines, nurodydamas buto pardavimo pradinę kainą 27200,00 Lt. Skolininkei buvo išaiškinta, kad ji turi teisę pasiūlyti turto pirkėją. Pirmosioms varžytinėms neįvykus, išieškotojui atsisakius priimti iš pirmųjų varžytinių neparduotą turtą, buvo paskelbtos antrosios varžytinės. Skolininkei pakartotinai buvo išaiškinta, kad ji turi teisę pasiūlyti turto pirkėją; antrosiose varžytynėse 2010-12-21 nurodytas butas įkainotas 20400,00 Lt, tačiau šios varžytynės taip pat neįvyko, kadangi pirkėjas per įstatymo nustatytą terminą bei pratęstą terminą nesumokėjo visos sumos už varžytinėse pirktą turtą.

12Pareiškėja nurodo, kad turto rinkos vertė yra didesnė, todėl antstolis privalo skirti pakartotinę ekspertizę.

13Vienas iš papildomos ar pakartotinės ekspertizės skyrimo pagrindų – vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės (CPK 682 straipsnio 2 dalis), kitas pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės (CPK 681 straipsnio 1 dalis, CPK 682 straipsnio 3 dalis). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką antstolis, vykdydamas savo įstatymines pareigas ir siekdamas vykdymo proceso tikslų, visais atvejais turi įvertinti ekspertizės aktą kartu su kitais duomenimis apie turto rinkos kainą ir, kilus abejonių dėl ekspertizės akto, privalo pasinaudoti įstatymine teise skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę, nepriklausomai nuo to, ar vykdymo šalys pareiškė prieštaravimų dėl ekspertizės akto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2010).

14Atlikus turto vertinimo ekspertizę, pareiškėja pateikė antstoliui prieštaravimus, kuriuos grindė internetinių puslapių išrašais. Jai buvo pasiūlyta sumokėti už pakartotinę ekspertizę 500,00 Lt, tačiau pareiškėja per nustatytą terminą nurodytos sumos nesumokėjo, todėl pakartotinė ekspertizė galėjo būti skiriama antstolio iniciatyva, jeigu eksperto išvada buvo nepakankamai aiški ar neišsami arba kiti antstolio turimi varžytinėse parduotino turto vertės įrodymai kėlė abejonių dėl ekspertizės akte nurodytos ginčo buto vertės teisingumo.

15Kadangi ginčo turto vertę nustatė ekspertai, išanalizavę visas buto vertę įtakojančias sąlygas ir ypatybes, taikydami lyginamąjį vertės (pardavimo kainos analogų) metodą, teismas neturi teisinio pagrindo laikyti, kad ekspertų nustatyta turto rinkos vertė turėjo antstoliui kelti abejones ir šis privalėjo skirti pakartotinę ekspertizę.

16Bylos duomenys patvirtina, kad antstolis nuo įkeisto buto priverstinio pardavimo iš varžytinių proceso pradžios laikėsi CPK 681 straipsnio nuostatų dėl turto įkainojimo rinkos kainomis. Skelbdamas pirmąsias ginčo turto varžytynes, antstolis nepažeidė CPK 718 straipsnio reikalavimo, kad pirmosiose varžytynėse parduodamo turto pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų CPK 681 straipsnyje nurodyta tvarka nustatytos turto kainos. Antstolis įkainojo parduodamą butą, atsižvelgdamas į ekspertų nustatytą šio buto rinkos vertę ir CPK 718 str. Antrosiose varžytynėse ginčo turto pradinė kaina nustatyta laikantis CPK 722 straipsnio 1 dalies reikalavimo, kad antrosiose varžytynėse parduodamo turto pradinė kaina sudaro šešiasdešimt procentų CPK 681 straipsnyje nurodyta tvarka nustatytos turto kainos, todėl antstolis, nustatydamas nurodyto ginčo turto pardavimo iš varžytynių kainą, nepažeidė įstatymo reikalavimų.

17Įvertinus civilinėje byloje surinktus įrodymus vykdymo proceso metu antstolio padarytų esminių CPK pažeidimų nenustatyta.

18Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 513 str.).

19Teismas, vadovaudamasis CPK 513 straipsniu, 291 straipsniu,

Nutarė

20Pareiškėjos E. L. skundą dėl antstolio V. K. vykdymo veiksmų atmesti.

21Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė,... 2. Pareiškėja skundu prašė įpareigoti antstolį V. K. skirti pakartotinę... 3. Pareiškėja skunde ir teismo posėdžio metu nurodė, kad antstolis paskelbė... 4. Pareiškėjos atstovė advokatė Daiva Jurevičienė palaikė pareiškėjos... 5. Suinteresuotas asmuo antstolis V. K. atsiliepimu į pareikštą skundą bei... 6. Suinteresuotas asmuo R. U. atsiliepimo į skundą nepateikė, į teismo... 7. Skundas atmestinas.... 8. Pagrindinė antstolio pareiga – savo iniciatyva imtis visų teisėtų... 9. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnyje sąvoka... 10. Tikrindamas, ar nebuvo pažeisti teisės normų, reglamentuojančių turto... 11. Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad antstolio... 12. Pareiškėja nurodo, kad turto rinkos vertė yra didesnė, todėl antstolis... 13. Vienas iš papildomos ar pakartotinės ekspertizės skyrimo pagrindų –... 14. Atlikus turto vertinimo ekspertizę, pareiškėja pateikė antstoliui... 15. Kadangi ginčo turto vertę nustatė ekspertai, išanalizavę visas buto vertę... 16. Bylos duomenys patvirtina, kad antstolis nuo įkeisto buto priverstinio... 17. Įvertinus civilinėje byloje surinktus įrodymus vykdymo proceso metu... 18. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjos skundas atmestinas kaip... 19. Teismas, vadovaudamasis CPK 513 straipsniu, 291 straipsniu,... 20. Pareiškėjos E. L. skundą dėl antstolio V. K. vykdymo veiksmų atmesti.... 21. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos...