Byla eI-2229-283/2020
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų teisėja Dalytė Zlatkuvienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Danei Gvildienei,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Pakruojo rajono savivaldybės administracijos prašymą atsakovei J. Š. dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėja Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – ir pareiškėja, ir Savivaldybės administracija) kreipėsi į teismą prašymu iš atsakovės J. Š. priteisti 504,43 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – vietinė rinkliava), apskaičiuotos už 2015 m. sausio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpį (toliau – ginčo laikotarpis). Pareiškėja nurodė, kad atsakovei pareiga mokėti vietinę rinkliavą kyla, vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu

5Nr. T-220 patvirtintais Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (toliau – 2013 m. Nuostatai), galiojusiais iki 2017 m. balandžio 6 d., ir Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-102 patvirtintais Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (toliau 2017 m. Nuostatai), Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. AV-158 patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo tvarkos aprašu. Pakruojo rajono savivaldybėje vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2015 m. sausio 1d. administruoja Pakruojo rajono savivaldybės administracija, remiantis Tarybos 2014 m. lapkričio 20 sprendimu Nr. T-359 „Dėl pavedimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijai vykdyti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimą“.

6Atsakovė atsiliepimo į prašymą nepateikė.

7Prašymas tenkinamas.

8Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą (Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 12 straipsnis, 16 straipsnio 2 dalis).

9Vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Pakruojo rajono savivaldybėje reglamentuoja Tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T-220 patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai (Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T-245 redakcija), galioję iki 2017 m. balandžio 5 d., ir Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-102 patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai. Pagal galiojusių 2013 m. Nuostatų 4.1.1 punktą, vietinę rinkliavą moka gyvenamosios paskirties patalpų (daugiabučio namo butų, individualių namų), esančių Pakruojo rajone, savininkai (jei šioms patalpoms nustatyta tvarka yra suteiktas adresas, nurodant gatvę ir/arba namo numerį ir nustatyta tvarka yra įregistruota nuosavybės teisė); savivaldybių gyvenamosios paskirties patalpų nuomininkai, apskaičiuotą priklausomai nuo gyventojų, kurių gyvenamoji vieta nustatyta tvarka deklaruota šių asmenų gyvenamojoje patalpoje, skaičiaus. Pagal 2017 m. Nuostatų 5.11 punktą, vietinės rinkliavos mokėtojai yra atliekų turėtojai, turintys pareigą mokėti vietinę rinkliavą pagal šiuos Nuostatus. 2017 m. Nuostatai numato, kad pastoviąją vietinės rinkliavos dedamąją moka visi nekilnojamojo turto savininkai ar jų įgalioti asmenys arba savivaldybės būstų nuomininkai (6 punktas), o kintamąją rinkliavos dedamąją moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys arba objekte registruoti ar faktiškai veiklą vykdantys juridiniai asmenys, iš kurių nekilnojamojo turto objekto paimamos komunalinės atliekos (19 punktas).

10Nekilnojamojo turto registro duomenimis, J. Š. nuosavybės teisėmis priklauso butas, esantis ( - ). Pareiškėjos pateiktais duomenimis, šiame bute ginčo laikotarpiu savo gyvenamąsias vietas buvo deklaravę atsakovė ir dar keturi asmenys.

11Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad J. Š., kaip buto savininkė, buvo atsakinga už Tarybos įvestos vietinės rinkliavos mokėjimą. Teismas nenustatė pagrindo abejoti Savivaldybės administracijos pateiktos duomenimis, patvirtinančiais, kad atsakovė ginčo laikotarpiu nesumokėjo 504,43 Eur vietinės rinkliavos. Pareiškėja apie susidariusią vietinės rinkliavos skolą atsakovę informuodavo pranešimais.

12Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą (Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 12 straipsnio 1-2 punktai, 16 straipsnio 2 dalis). Vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, todėl pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2210-2011, 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2403/2012).

13Remiantis aukščiau nurodytu teisiniu vietinės rinkliavos reglamentavimu bei įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, daroma išvada, kad Savivaldybės administracijos prašymas priteisti susidariusį vietinės rinkliavos įsiskolinimą yra pagrįstas ir tenkinamas.

14Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84, 86 ir 87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

15prašymą tenkinti.

16Pakruojo rajono savivaldybės administracijai iš J. Š. priteisti 504,43 Eur (penkis šimtus keturis eurus ir 43 euro centus) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, apskaičiuotos už 2015 m. sausio 1 d. - 2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpį.

17Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai