Byla 2-157-501/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo teisejas Edvardas Zaluba,

2sekretoriaujant Agnei Diržinauskaitei,

3dalyvaujant ieškovo 470-osios DNSB pirmininkui Eduardui Gustavui Mileriui ir atstovui adv. Sigitui Gedvilui,

4atsakovams A. U. ir L. U.,

5teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejes ieškovo 470-osios DNSB ieškini atsakovams A. U. ir L. U. del skolos priteisimo,

6nustate:

7ieškovas 470-oji DNSB prašo priteisti iš atsakovu A. U. ir L. U. 2 785,02 Lt skola ir bylinejimosi išlaidas.

8Atsakovams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 123 str., 142 str. nustatyta tvarka buvo iteikti ieškinio nuorašai ir pranešimai apie atsiliepimu pateikimo tvarka (b. l. 30, 31). Atsakovai pateike teismui atsiliepima, kuriame nurode, jog su ieškiniu nesutinka, kadangi pateiktuose protokoluose nera nurodyta moketina suma, bendrija nebuvo supažindinta su techniniu projektu, balsavimas buvo neskaidrus, be to, reikalaujama priteisti pinigu suma yra isipareigojusi apmoketi Vilniaus miesto savivaldybe (b. l. 32-33).

9Apie teismo posedi, vykusi 2011 m. sausio 13 d. 13:30 val., šalys buvo informuotos tinkamai, iteikiant šaukimus asmeniškai (b. l. 40-42, 45). Ieškovo atstovai bei atsakovai sutiko, kad byla butu nagrinejama iš esmes.

10Ieškinys tenkintinas.

11Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu ir šaliu žodiniu paaiškinimu nustatyta, kad 2007-09-10 ieškovas gyventoju susirinkime nusprende atlikti pastato renovacija. 2008-02-29 visuotiniame bendrijos nariu susirinkime protokolu Nr. 3 buvo priimtas sprendimas del namo modernizavimo ir investiciju projekto patvirtinimo, savivaldybe turejo kompensuoti 50 procentu renovacijos projekto ruošimo išlaidu. Veikdamas pagal bendrijos nariu igaliojima, bendrijos pirmininkas 2008-04-10 su UAB „Projektu rengimo centras“ sudare daugiabucio namo, esancio ( - ), projektavimo darbu sutarti Nr. ( - ). Už rekonstrukcijos projekta ieškovas sumokejo 55 700,00 Lt. Iš viso bendrijai priklauso 60 butu, todel vienam butui už projekta tenkanti moketi dalis yra 928,34 Lt. Atsakove L. U. yra butu, esanciu ( - ) ir ( - ), savininke, o butas, esantis ( - ), priklauso atsakovams A. U. ir L. U. nuosavybes teise lygiomis dalimis (b. l. 18-21). Kadangi atsakovams iš viso name priklauso 3 butai, todel jie bendrijai yra skolingi 2 785,02 Lt.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 4.83 str. 3 d. nustatyta, kad daugiabucio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butu ir kitu patalpu savininkai steigia butu ir kitu patalpu savininku bendrija arba sudaro jungtines veiklos sutarti. Butu ir kitu patalpu savininkai privalo proporcingai savo daliai apmoketi išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, moketi mokescius, rinkliavas ir kitas imokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lešas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (LR CK 4.82 str. 3 d.). Igyvendinant šias teises ir vykdant pareigas, tarp butu savininku, kaip bendraturciu, susiklosto vidiniai bendrosios dalines nuosavybes teisiniai santykiai (Lietuvos Aukšciausiojo teismo 2007 m. lapkricio 26 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-345/2007).

13Pagal LR Statybos istatymo 20 str. 2 d. 3 p., ruošiantis statinio rekonstravimui, viena iš butinu salygu yra atlikti projektavimo darbus. 2007-09-10 bendrijos nariu dauguma nusprende atlikti pastato renovacija, protokole nurodyta, kad butina atlikti investicini projekta už kuri teks sumoketi, o veliau šias lešas bendrija atgaus (b. 1. 8). 2008-02-29 bendrijos nariai (butu ir kitu patalpu savininkai) balsu dauguma pritare investiciju projektui, kuriame buvo išskirti technines bukles ivertinimo, ekspertizes, techninio projekto parengimo darbai (b. 1. 11-12). Atsakovai ieškovo pateiktame butu ir kitu patalpu savininku apklausos lape nepasiraše, taciau vadovaujantis 470-osios DNSB istatu 6.8 p., susirinkimo nutarimai yra teiseti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip puse susirinkime dalyvaujanciu nariu (b. l. 5).

14Atsakovai teige, kad balsavimas buvo neskaidrus, o protokolas suklastotas. Pagal LR CK 2.82 str. 4 d., ieškini del juridinio asmens organo sprendimo pripažinimo negaliojanciu gali pareikšti to juridinio asmens dalyvis, pagal kuri juridinio asmens organu sprendimai gali buti teismo tvarka pripažinti negaliojanciais, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms istatymu normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ir sažiningumo principams. Atsakove neteike ieškinio ar priešieškinio del bendrijos valdymo organu sprendimu pripažinimo negaliojanciais. Daugiabuciu namu savininku bendriju istatymo 19 str. 1 d. nustato, jog bendrijos valdymo organai yra bendrijos nariu susirinkimas, bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas), kurie savo teises igyvendina bendrijos susirinkimuose, priimant sprendimus. Byloje pateikti Bendrijos nariu susirinkimu protokolai patvirtina, kad ieškinio reikalavimas del apmokejimo už atliktus projektavimo darbus yra pagristas. Bendrijos nariu susirinkimuose priimti sprendimai nera nugincyti, todel jie yra privalomi vykdyti. Pagal LR CK 6.38 str., prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu arba sutarties nurodymus, o kai tokiu nurodymu nera, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Byloje nera irodymu, kad atsakovai su ieškovu butu atsiskaite, todel iš ju solidariai priteistina 2 785,02 Lt skola ieškovo naudai.

15Vadovaujantis LR CPK 93 str. 1 d., iš atsakovu solidariai priteistinas 83,55 Lt žyminis mokestis ir 400,00 Lt išlaidos advokato teisinei pagalbai, iš viso – 483,55 Lt bylinejimosi išlaidos ieškovo naudai (LR CPK 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p.).

16Iš atsakovu lygiomis dalimis taip pat priteistinos 10,00 Lt pašto išlaidos valstybes naudai (LR CPK 92 str.).

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 265 str., 270 str., 284 str.,

Nutarė

18ieškini tenkinti.

19Priteisti solidariai iš atsakovu A. U., a. k. ( - ) ir L. U., a. k. ( - ) 2 785,02 Lt skola ir 483,55 Lt bylinejimosi išlaidas ieškovo 470-osios DNSB, i. k. 125240520, naudai.

20Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovu A. U., a. k. ( - ) ir L. U., a. k. ( - ) 10,00 Lt pašto išlaidas valstybes naudai, po 5,00 Lt iš kiekvieno (gavejas Valstybine mokesciu inspekcija, saskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, imokos kodas 5660).

21Teismo sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per sprendima priemusi Vilniaus miesto 1 apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai