Byla 2-8449-566/2012
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,

2sekretoriaujant Ievai Mažeikaitei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Finansų valdymo sistemos“ atstovui V. B.,

4atsakovo UAB „Aknera“ atstovui advokato padėjėjui Egidijui Vosyliui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Finansų valdymo sistemos“ ieškinį atsakovui UAB „Aknera“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

6Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, nurodydamas, kad 2009-01-01 ieškovas su atsakovu sudarė buhalterinės apskaitos programų aptarnavimo sutartį Nr. MX29-0101/AKN2, pagal kurią ieškovas įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis teikti atsakovui sutartyje numatytas programų aptarnavimo paslaugas, o atsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Nurodo, kad sutarties 1.2 p. šalys susitarė, jog sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja vienerius metus, o jeigu nei viena iš šalių raštiškai nepraneša kitai šaliai apie sutarties nutraukimą prieš 30 dienų iki sutarties termino pasibaigimo, sutarties galiojimas automatiškai prasitęsia dar vieneriems metams. Taip pat buvo sulygta, jog sutartį galima nutraukti pranešus apie tai raštu kitai šaliai prieš tris mėnesius iki vienerių metų termino pasibaigimo. 2012-09-07 ieškovas gavo elektroninį laišką, kuriame buvo prisegtas nepasirašytas dokumentas dėl sutarties Nr. MX28-0108/AKNR nutraukimo. Nurodo, kad ieškovas minėto dokumento dėl sutarties nutraukimo nelaikė tinkamu dokumentu, kuris būtų pagrindu nutraukti sutartį, kadangi minėtame laiške buvo nurodytas kitos sutarties numeris, buvo nurodyta neteisinga sutarties nutraukimo data, t.y. 2011-09-08, o ne 2011-12-07, pranešimas buvo gautas iš neįgalioto asmens bei dokumentas buvo nepasirašytas. Ieškovas numanydamas, kad atsakovas pageidauja nutraukti 2009-01-01 sutartį, išsiuntė atsakovui išaiškinimą dėl tinkamo sutarties nutraukimo sąlygų, tačiau negavo iš atsakovo jokio patvirtinimo dėl tinkamo ginčo sutarties nutraukimo, todėl ieškovas laikė, kad sutartis galioja ir tuo pagrindu toliau teikė sutartyje numatytas paslaugas atsakovui bei išrašinėjo atsakovui PVM sąskaitas- faktūras, kurių atsakovas negrąžino, todėl ieškovas laikė, jog atsakovas su PVM sąskaitomis- faktūromis sutiko. Kadangi atsakovas už suteiktas paslaugas iki šiol su ieškovu neatsiskaitė, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 919,60 Lt skolos už suteiktas paslaugas, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 37-38).

7Ieškovo atstovas ieškinį palaiko. Nurodė, kad nors atsakovo valia nutraukti sutartį buvo išreikšta, tačiau sutarties nutraukimas nebuvo tinkamas. Patvirtino, kad ieškovas pirmą kartą elektroninį laišką gavo 2011-09-07, tačiau pranešime buvo nurodyta kita šalių sudaryta sutartis dėl licencijavimo, todėl ieškovas laikė, kad atsakovas atsiuntė pranešimą dėl kitos sutarties nutraukimo. Patvirtino, jog gavus pranešimą apie sutarties nutraukimą, licencijavimo sutartis (kurios numeris buvo nurodytas atsakovo pranešime) paslaugų suteikimo prasme nebegaliojo, tačiau galiojo atsakovo įsipareigojimai autorinių teisių srityje. Nurodė, kad šiai dienai ginčo sutartis nėra nutraukta, atsakovo pranešimas apie sutarties nutraukimą nesukėlė teisinių pasekmių. Nurodė, kad pagrindinė ieškovo nesutikimo su sutarties nutraukimu priežastis – ieškovo įmonės galimos atsakomybės klausimas ir neteisingas nutraukimo įforminimas. Paaiškino, kad pagal ginčo sutartį atsakovas moka abonentinį mokestį, kuris nepriklauso nuo suteiktų paslaugų kiekio. Prašo ieškinį tenkinti pilnai (b.l. 93-96).

8Atsakovas atsiliepime su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad atsakovas nutraukė tarp šalių sudarytą sutartį, todėl atsakovo prievolė pasibaigė. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiais, jog sutarties nutraukimas nebuvo tinkamai įformintas, kadangi atsakovas elektroniniu paštu persiuntė ieškovui sutarties nutraukimo raštą ir tokiu būdu išreiškė savo valią dėl sutarties nutraukimo. Taip pat atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiu, kad raštą dėl sutarties nutraukimo atsiuntė neįgaliotas asmuo, kadangi ieškovui buvo persiųstas įgaliojimas, patvirtinantis atsakovo darbuotojo, persiuntusio raštą, įgalinimus nutraukti sutartį. Be to, priešingai nei nurodo ieškovas, atsakovas vėliau atsiuntė ieškovui tinkamai pasirašytą sutarties nutraukimą. Nurodo, kad atsakovas sudarė sutartį su buhalterines paslaugas teikiančia įmone, todėl jam ieškovo teikiamos paslaugos tapo nebeaktualios, dėl ko jis ir nutraukė sutartį. Atsakovas buvo aiškiai išreiškęs valią nutraukti sutartį bei nurodo, kad tokiu atveju pirmenybė turi būti teikiama tikriesiems šalių ketinimams (valiai), o ne formai. Prašo ieškinį atmesti (b.l. 51-52).

9Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutinka, dar kartą nurodė, kad 2011-09-07 ieškovui buvo išsiųstas laiškas su prisegtuku dėl sutarties nutraukimo, po to atsakovo vadovas patvirtino ieškovui valią dėl sutarties nutraukimo, vadybininkas, išsiuntęs raštą dėl sutarties nutraukimo, turėjo visus įgaliojimus veikti atsakovo vardu, todėl, atsakovo atstovo manymu, nuo 2011-09-07 ieškovui buvo žinoma tikroji situacija. Papildomai nurodė, kad po 2011-09-07 išsiųsto elektroninio laiško, ieškovas kalbėjo su atsakovo vadovu tą pačią dieną, ir atsakovo vadovas patvirtino, kad neketina tęsti santykių su ieškovu. Nurodė, kad nors laiške buvo nurodytas ne tas sutarties numeris ir kiti trūkumai, tačiau iš visų elementų buvo matyti, jog kalbama būtent apie ginčo sutartį. Atsakovo atstovo teigimu, ieškovui buvo žinoma tikroji padėtis, be to, pats ieškovas patvirtino, kad kita sutartis, kuri per klaidą buvo nurodyta pranešime (sudaryta 2008 m.) galiojo tik 6 mėnesius, todėl ieškovas turėjo suprasti, kad pranešime kalbama apie ginčo sutartį. Patvirtino, kad atsakovui paslaugas teikia kita įmonė ir atsakovas neketina bendradarbiauti su ieškovu. Prašo ieškinį atmesti (b.l. 93-96).

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-01-01 ieškovas su atsakovu sudarė Kompiuterinių buhalterinės apskaitos programų ilgalaikio aptarnavimo sutartį (toliau – Sutartis) Nr. MX29-0101/AKN2, pagal kurią ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui jo įsigytų kompiuterinių programų, pagal 2008-01-08 sutartį Nr. MX28-0108/ANKR, aptarnavimo ir priežiūros paslaugas pagal atsakovo pasirinktą planą, nurodytą Sutarties priede, bei vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o atsakovas įsipareigojo laiku atsiskaityti su ieškovu už paslaugas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka pagal gautas sąskaitas (b.l. 80-84). Sutarties 1.2 p. numatyta, kad Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja vienerius metus, o nė vienai iš šalių raštiškai nepranešus kitai šaliai apie Sutarties nutraukimą prieš 30 kalendorinių dienų iki vienerių metų termino pasibaigimo, Sutartis laikoma automatiškai pratęsta dar vieneriems metams. Minėtame punkte taip pat numatyta, kad Sutartį galima nutraukti pranešus apie tai raštu kitai šaliai prieš tris mėnesius iki vienerių metų termino pasibaigimo. Pagal Sutarties 2.2.2 p., nutraukus Sutartį, nepriklausomai nuo nutraukimo priežasčių, atsakovas įsipareigojo apmokėti visus tai dienai likusius įsiskolinimus.

12Iš pateiktos medžiagos nustatyta, kad 2011-09-07 atsakovo įmonės vadybininkas S. M. elektroniniu paštu išsiuntė ieškovui elektroninį laišką su pranešimu apie sutarties nutraukimą, kuriame nurodyta, jog „Mes UAB „Aknera“, įmonės kodas 301240880, prašome abipusiu susitarimu nutraukti paslaugų teikimo sutartį Nr. MX28-0108/ANKR nuo 2011-09-08“ (b.l. 39-40). Kitą dieną 2011-09-08 ieškovas išsiuntė atsakovui elektroninį laišką, kuriame, atsakydamas į 2011-09-07 pranešimą dėl sutarties nutraukimo nurodė, jog atsakovo pateiktas raštas dėl sutarties nutraukimo įformintas neteisingai ir nurodė, kokių reikalavimų jis neatitinka, o būtent: sutartį kaip ir sudarė, taip ir nutraukti gali ne vadybininkas, o tik direktorius“, į sutarties nutraukimą buvo įrašyta ne tas sutarties numeris, t.y. turėjo būti įrašytas sutarties Nr. MX29-0101/AKN2, sutartis gali būti nutraukta įspėjus prieš tris mėnesius, todėl sutartis galėtų nustoti galioti tik po 3 mėnesių, ant sutarties nutraukimo turi būti originalus įmonės spaudas ir direktoriaus parašas; ieškovas nurodė, jog pateiktas sutarties nutraukimas negalioja bei pareikalavo tinkamo pranešimo apie sutarties nutraukimą bei mokėjimų už tris mėnesius iki nutraukimo dienos (b.l. 41,70). Teismas sprendžia, jog šis ieškovo laiškas patvirtina, jog ieškovas aiškiai ir teisingai suprato atsakovo kėtinimus nutraukti ginčo sutartį, tačiau, ieškovas pareikalavo iš atsakovo tam tikrų nuostatų įvykdymo.

132012-09-13 ieškovas elektroniniu laišku patvirtino, jog iš atsakovo gavo įmonės vadybininko S. M. įgaliojimą, kuris ieškovui sutarties nutraukimo prasme yra priimtinas, tačiau, negavo pranešimo apie sutarties nutraukimą su parašais ir antspaudu (b.l.71,75).

14Ieškovas pateikė atsakovui penkias PVM sąskaitas-faktūras (Nr. 083, 094, 084, 107, 100) 919,60 Lt sumai, atsakovas šių PVM sąskaitų-faktūrų neapmokėjo (b.l. 3-7).

15Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas” v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Libra Vitalis“ v. UAB „Homo Faber“, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Creditum Vilnius“ v. AB „Utenos melioracija“, bylos Nr. 3K-3-318/2011; kt.).

16Civilinėje teisėje įtvirtintas sutarties laisvės principas leidžia šalims susitarti dėl sutarties nutraukimo sąlygų ir tvarkos, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties nutraukimo sąlygas ar sutarties nutraukimo tvarkos reikalavimus nustato imperatyviosios teisės normos. Sutarties nutraukimą reglamentuoja CK 6.217 str. CK 6.217 str 5 d nustatyta, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Tai reiškia, kad įstatyme šalims suteikiama teisė susitarti dėl galimybės vienašališkai nutraukti sutartį ir tais atvejais, kai sutarties pažeidimas nėra esminis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004 m. birželio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje J. Zolotariovas v. UAB „Baldras“ ir kt., bylos Nr. 3K-P-346/2004). Pagal 2009-01-01 sutarties Nr. MX29-0101/AKN2 1.2 p. šaliai, pageidaujančiai nutraukti sutartį pakanka pranešti apie tai kitai šaliai prieš 3 mėnesius, šiuo atveju kitos šalies sutikimas sutarties nutraukimui nereikalingas. Teismas, įvertinęs šalių susirašinėjimą, pripažįsta, jog atsakovo 2011-09-07 raštas apie sutarties nutraukimą buvo su trūkumais, tačiau, iš ieškovo laiškų turinio matyti, jog ieškovas aiškiai suprato tikruosius atsakovo ketinimus, t.y. jo pastangas nutraukti 2009-01-01 sutartį Nr. MX29-0101/AKN2 pagal Sutarties 1.2 p.. Nustačius šalių tikrąją valią, teismas laiko, jog atsakovas 2011-09-07 raštu pranešė ieškovui apie vienašališką ginčo sutarties nutraukimą, todėl, vadovaujantis 2009-01-01 sutarties Nr. MX29-0101/AKN2 1.2 p., sutartis laikoma nutraukta nuo 2011-12-07.

17Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Dėl nurodytų priežasčių atsakovui tenka pareiga sumokėti ieškovui už 3 mėnesius, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 551,76 Lt skolos, likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

18Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 551,76 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-23 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b.l.45).

19Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas viso patyrė 54,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 50,00 Lt sumokėtas žyminis mokestis ir 4,00 išlaidos už banko paslaugas (b.l. 1, 36). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (60,0 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 9 p. ir 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 32,40 Lt (54,00 Lt x 0,6) bylinėjimosi išlaidų.

20Vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 1 d. ir 5 d., iš atsakovo valstybės naudai priteistina 17,37 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

21Vadovaudamasis LR CPK 259, 269, 270, 279 str.str., teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti ieškovui UAB „Finansų valdymo sistemos“, j.a.k. 123619023, iš atsakovo UAB „Aknera“, j.a.k. 301240880, 551,76 Lt (penkis šimtus penkiasdešimt vieną litą 76 ct) skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 551,76 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-23 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 32,40 Lt (trisdešimt du litus 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.

24Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

25Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „Aknera“, j.a.k. 301240880, 17,37 Lt (septyniolika litų 37 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

26Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,... 2. sekretoriaujant Ievai Mažeikaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Finansų valdymo sistemos“ atstovui V. B.,... 4. atsakovo UAB „Aknera“ atstovui advokato padėjėjui Egidijui Vosyliui,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, nurodydamas, kad 2009-01-01... 7. Ieškovo atstovas ieškinį palaiko. Nurodė, kad nors atsakovo valia nutraukti... 8. Atsakovas atsiliepime su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad atsakovas nutraukė... 9. Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutinka, dar kartą nurodė, kad 2011-09-07... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-01-01 ieškovas... 12. Iš pateiktos medžiagos nustatyta, kad 2011-09-07 atsakovo įmonės... 13. 2012-09-13 ieškovas elektroniniu laišku patvirtino, jog iš atsakovo gavo... 14. Ieškovas pateikė atsakovui penkias PVM sąskaitas-faktūras (Nr. 083, 094,... 15. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti... 16. Civilinėje teisėje įtvirtintas sutarties laisvės principas leidžia šalims... 17. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. nustatyta, kad... 18. Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo... 19. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas viso... 20. Vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 1 d. ir 5 d., iš... 21. Vadovaudamasis LR CPK 259, 269, 270, 279 str.str., teismas... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti ieškovui UAB „Finansų valdymo sistemos“, j.a.k. 123619023, iš... 24. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „Aknera“, j.a.k. 301240880,... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...