Byla e2-484-1024/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėja Ieva Juodviršytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, atstovaujamo bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Kitoks sprendimas“, ieškinį atsakovui S. B. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 38 043,00 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Nepavykus atsakovui įteikti teismo procesinių dokumentų, 2017-11-24 atsakovo deklaruotoje vietoje paliktas pranešimas apie įteiktinus procesinius dokumentus, todėl procesiniai dokumentai šiuo atveju laikomi įteiktais 2017-12-25, t. y. praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Tinkamai apie iškeltą bylą informuotas atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. 4 d.).

5Teismas

konstatuoja:

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

8Formaliai įvertinus įrodymus nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo ( - ) nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ), buvo nutarta iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „( - )“, o bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Kitoks sprendimas“. UAB „( - )“ vadovu nuo pat įmonės įregistravimo iki bankroto bylos iškėlimo buvo atsakovas S. B.. Klaipėdos apygardos teismas nutartimi taip pat įpareigojo bankrutuojančios įmonės vadovą per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, visus dokumentus ir antspaudą.

9Ieškovo BUAB „( - )“ bankroto administratoriui patikrinus turimus bankrutuojančios įmonės buhalterinius ir finansinius dokumentus, paaiškėjo, kad bankroto bylos iškėlimo metu, pagal ( - ) Lietuvos apeliacinio teismo nutarties civilinėje byloje Nr. ( - ) priėmimo dienai sudarytą ir atsakovo UAB „( - )“ direktoriaus S. B. pasirašytą balansą, įmonės kasoje ir/ar banko sąskaitoje (balanso eilutė B.4. „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“) turėjo būti 38 043,00 Eur, tačiau šios lėšos administratoriui UAB „( - )“ iškėlus bankroto bylą nebuvo perduotos. Šiuo atveju atsakovas neįvykdė jam Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte ir teismo nutartyje iškelti bankroto bylą nustatytos pareigos perduoti bankroto administratoriui visus įmonės dokumentus ir turtą, t. y. įmonei priklausančius bei buhalterinėje apskaitoje fiksuotus 38 043,00 Eur, todėl dėl jo neteisėto neveikimo susidarė 38 043,00 Eur žala.

10Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos ir žalą, padarytą asmeniui, turtui privalo atlyginti atsakingas asmuo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 str.). Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalis numato, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Pažymėtina tai, kad juridinio asmens valdymo organo nario santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.). Juridinio asmens valdymo organo narys negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu (CK 2.87 str. 4 d.). Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis Nr. 3K-7-444/2009; 2011-05-05 nutartis Nr. 3K-3-228/2011).

11Jeigu įmonės vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą visiškai (CK 2.87 str. 7 d.). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas. Jos yra neteisėti įmonės vadovo veiksmai, dėl jų atsiradusi žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei kaltė. Nustačius įmonės vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Tai reiškia, kad ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją ir remtis kaltės nebuvimu turi bendrovės vadovas.

12Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovė BUAB „( - )” dėl atsakovo S. B. neperduoto įmonės turto patyrė iš viso 38 043,00 Eur žalos. Byloje duomenų, kad žala būtų atlyginta nėra, todėl ieškinys tenkintinas ir 38 043,00 Eur žalos atlyginimo priteistina iš atsakovo ieškovei (CK 2.87 str., 6.248 str. 1 d., 6.263 str.)

13Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

14Dėl bylinėjimosi išlaidų

15Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Kadangi ieškovė atleista nuo 796 Eur žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str.1 d. 9 p.), minėta suma priteistina iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 96 str. 1 d.).

16Be to, ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1 815,00 Eur už advokato teisinę pagalbą. Teismas pažymi, kad išlaidos, susijusios su teisine pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato (padėjėjo) darbo bei laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“. Atsižvelgiant į bylos pobūdį, bylos sudėtingumą (byloje nebuvo kilusių sudėtingų teisės klausimų), advokato darbo ir laiko sąnaudas (paruoštas vienas procesinis dokumentas, t. y. ieškinys, teismo posėdžių nevyko, nes sprendimas už akių priimtas rašytinio proceso tvarka) bei vadovaujantis teisingumo, protingumo, proporcingumo principais, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas šias išlaidas sumažinti priteisiant iš atsakovo ieškovei 1 000 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 285, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo S. B., asmens kodas ( - ), 38 043,00 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai keturiasdešimt trys eurai 0 ct) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017-10-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 000,00 Eur (vieną tūkstantį eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, įmonės kodas 171046346.

20Iš atsakovo S. B., asmens kodas ( - ) priteisti 796,00 (septyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai 00 ct) Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5660).

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės apylinkės teismo Plungės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Plungės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėja Ieva Juodviršytė... 2. Teismas... 3. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo... 4. Nepavykus atsakovui įteikti teismo procesinių dokumentų, 2017-11-24 atsakovo... 5. Teismas... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir... 8. Formaliai įvertinus įrodymus nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo ( - )... 9. Ieškovo BUAB „( - )“ bankroto administratoriui patikrinus turimus... 10. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 11. Jeigu įmonės vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar... 12. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovė BUAB... 13. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 14. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 15. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 16. Be to, ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1 815,00 Eur už advokato... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo S. B., asmens kodas ( - ), 38 043,00 Eur (trisdešimt... 20. Iš atsakovo S. B., asmens kodas ( - ) priteisti 796,00 (septyni šimtai... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...