Byla 2-5362-877/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo IĮ „Aujama – credit“ ieškinį atsakovei I. L. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas IĮ „Aujama – credit“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės I. L. 4063,50 Lt skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas IĮ „Aujama – credit“ ir atsakovė I. L. 2011-10-14 sudarė paskolos sutartį Nr. 11/90, kuria ieškovas paskolino atsakovei 1500 Lt, skolą atsakovė įsipareigojo grąžinti iki 2011-11-13, tačiau laiku negrąžino. Laiku negrąžinusi paskolos, atsakovė įsipareigojo mokėti 0,9 proc. dydžio įmonės negautas pajamas (nuostolius) už kiekvieną pavėluotą dieną nuo negrąžintos sumos iki pilno pinigų grąžinimo, skaičiuojant nuo 2011-11-13, t.y. už 101 dieną atsakovė turi sumokėti 1363,50 Lt įmonės negautų pajamų (nuostolių). Be to, pagal Sutarties 2 punktą atsakovė įsipareigojo sumokėti po 300 Lt Sutarties pratęsimo mokesčio. Sutartis buvo pratęsta keturis kartus, todėl atsakovė turi sumokėti 1200 Lt Sutarties pratęsimo mokesčio.

3Atsakovei I. L. ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nurodytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2012-03-22 Civilinio proceso kodekso 123 str. 3 d. nustatyta tvarka (19, 20 b.l.). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – 2011-10-14 paskolos sutarties Nr. 11/90 (7 b.l.) – vertinimą bei atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad 1500 Lt įsiskolinimas ir 1200 Lt Sutarties pratęsimo mokestis sumokėti, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą. Ieškinys dalyje dėl 1500 Lt negrąžintos paskolos ir 1200 Lt Sutarties pratęsimo mokesčio priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 2700 Lt skolos, kurią sudaro 1500 Lt negrąžintos paskolos ir 1200 Lt Sutarties pratęsimo mokesčio, susidariusios dėl įsipareigojimų pagal 2011-10-14 paskolos sutartį Nr. 11/90 nevykdymo, priteistina iš atsakovės ieškovui (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.260 str., 6.870 str., 6.873 str., Sutarties 3 p., 5 p., 9 p.).

6Ieškovas, vadovaujantis Sutarties 4 punktu, prašo priteisti iš atsakovės 1363,50 Lt įmonės negautų pajamų (nuostolių) už 101 dieną, skaičiuojant po 0,9 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną nuo negrąžintos sumos iki pilno pinigų grąžinimo, t.y. nuo 2011-11-13. Iš Sutarties 4 punkto turinio matyti, kad šalys susitarė dėl ieškovo būsimų nuostolių kompensavimo, jei atsakovė neįvykdys prievolės ar ją įvykdys netinkamai, t.y. aptarė netesybų taikymą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pabrėžė, kad netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; kt.). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

7Įstatymo 11 str. 8 d. nustatyta, kad pavėluotų įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

8Kaip nurodyta Sutartyje, atsakovė už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,9 proc. dydžio netesybas, ir to pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1363,50 Lt netesybų už 101 dieną. Nagrinėjamos bylos atveju atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovė yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei, sudarydama sutartį, buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl Sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti nuostoliai yra nepagrįstai dideli. Nors byloje nustatyta, kad atsakovė tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio Sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti. Nustatydamas protingą netesybų dydį, teismas remiasi Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nuostatomis ir sprendžia, kad šiuo atveju, atsižvelgiant į visas anksčiau paminėtas aplinkybes, būtų teisinga ir protinga netesybas sumažinti iki 0,05 proc. dydžio už kiekvieną pradelstą dieną, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškinyje nurodyta 1363,50 Lt netesybų suma mažintina iki 75,75 Lt, kitoje dalyje ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

9Iš atsakovės, laiku neatsiskaičius su ieškovu, priteistina ieškovui 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-03-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

10Iš atsakovės, atsižvelgiant į teismo atmestų ieškinio reikalavimų dalį, ieškovui priteistina 83 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 2 d.).

11Ieškinį tenkinus iš dalies, iš šalių priteistinos pašto išlaidos – 9,26 Lt iš atsakovės ir 4,30 Lt iš ieškovo – yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, ji iš šalių valstybei nepriteistina ir neišieškotina (CPK 96 str. 6 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovui IĮ „Aujama – credit“, buveinė P. Lukšio g. 34-2, Kaune, juridinio asmens kodas 302653800, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, iš atsakovės I. L., a.k. ( - ) gyvenančios ( - ), 1500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) negrąžintos paskolos, 1200 Lt (vieną tūkstantį du šimtus litų) sutarties pratęsimo mokesčio, 75,75 Lt (septyniasdešimt penkis litus 75 ct) nuostolių, 5 (penkių) proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (2775,75 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-03-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 83 Lt (aštuoniasdešimt tris litus) žyminio mokesčio.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai