Byla 2-13740-568/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Odeta Ragauskienė,

2sekretoriaujant Jurgitai Alzbergienei,

3dalyvaujant atsakovui M. J.,

4nedalyvaujant ieškovo UAB „General Financing“ atstovui,

5žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “General Financing“ ieškinį atsakovui M. J. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

6ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo M. J. 8 555,88 Lt skolą, 841,67 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas ieškinyje (b. l. 3-4) nurodė, jog 2009-04-06 šalys sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1, 2009-12-17 finansavimo sandorį Nr. 2, 2010-11-26 finansavimo sandorį Nr. 3. Pagal šią sutartį ieškovas atsakovui iš viso suteikė 14 243,03 Lt vartojimo kreditą iki 2013-11-27 Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Atsakovui nevykdant sutarties sąlygų ir nemokant mokėtinų įmokų daugiau kaip 60 dienų ieškovas, vadovaudamasis sutarties 6.4 p., turi teisę reikalauti, kad atsakovas sumokėtų visas pagal sutartį mokėtinas įmokas, delspinigius bei išlaidas susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu. Todėl ieškovas, vadovaudamasi sutarties 6.4 p., kreipiasi dėl skolos iš atsakovo priteisimo. 2012-06-13 dienai atsakovo skola sudaro 8 555,88 Lt mokėtinų įmokų, 841,67 Lt delspinigių, viso 9 397,55 Lt.

9Delspinigių dydis pagrįstas sutartimi bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau - LAT) formuojama teismų praktika. 2007 m. spalio 12 d. LAT išplėstinės septynių teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 pašalino tam tikrus neaiškumus, kilusius netesybų instituto taikymo srityje. Šiame išaiškinime LAT suformulavo (apibendrino) keletą svarbių principų. LAT nurodė, kad sutartyje nustatytos netesybos negali būti mažinamos iki ieškovo įrodytų realių nuostolių dydžio: „sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. <...>

10Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Sąžiningoje finansinių paslaugų verslo praktikoje netesybų dydis numatomas atsižvelgiant į tai, jog skolininkui nevykdant prievolių laiku, kreditorius patiria itin didelių nuostolių, paveikiamos kreditoriaus galimybės vykdyti prievoles tretiesiems asmenims, sukeliama rizika kreditoriui veikti saugiai ir patikimai, kontroliuoti iš kiekvieno sandorio kylančią riziką. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ieškovas iš atsakovo prašo priteisti 9397,55 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo spendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

11Atsakovas savo atsiliepime į ieškinį (b. l. 23-24) ir teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškovo pateiktais reikalavimais sutinka iš dalies. Atsakovas neginčija, jog su atsakovu verslo plėtrai sudarė tris kreditavimo sutartis ir iki 2012 m. pradžios sąžiningai ir stropiai mokėjo sutartimis aptartas įmokas. Pablogėjus finansinei padėčiai neturėjo galimybių pilnai mokėti sutartyse nurodytų sumų, todėl pervedinėjo mažesnes įmokas. Kreipėsi raštu į ieškovą, kad sutartis su juo nutrauktų ir ieškovas neskaičiuotų delspinigių bei palūkanų, tačiau ieškovas į jo raštus nereaguoja ir toliau augina skolas. Su ieškinio suma nesutinka, kadangi jo nuomone suma yra didoka, be to, jis turi pasiėmęs kreditų ir iš kitų bendrovių, o dėl sunkios materialinės padėties laiku visų padengti neturi galimybių. Teismo prašo kiek galima sumažinti procentus.

12Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai ir laiku (b.l. 30), gautas ieškovo prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant (b.l. 31), todėl byla išnagrinėta ieškovo atstovui nedalyvaujant.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Ieškinio pareiškimu bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais – vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) sandoriu Nr. 1 (b. l. 5-6), sandoriu Nr. 2 (b. l. 7-9), sandoriu Nr. 3 (b. l. 10-12), delspinigių skaičiavimo lentele (b. l. 13-14), nustatyta, kad 2009-04-06 šalys sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1, 2009-12-17 finansavimo sandorį Nr. 2 ir 2010-11-26 finansavimo sandorį Nr. 3, pagal kuriuos ieškovas atsakovui iš viso suteikė 14243,03 Lt vartojimo kreditą iki 2013-11-27. Pagal sutarties Nr. ( - ) sandorius atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, o už nesavalaikį atsiskaitymą mokėti delspinigius. Atsakovas savo prievolių tinkamai ir laiku nevykdė ir 2012-06-13 dienai liko nesumokėjęs ieškovui 8 555,88 Lt mokėtinų įmokų pagal sutarties sandorius. Taip pat atsakovui buvo priskaičiuoti 841,67 Lt delspinigiai. Viso atsakovo skola ieškovui sudaro 9 397,55 Lt.

15Kaip matyti iš prie ieškinio pateiktos vartojimo kredito sutarties, atsakovas, pasirašydamas sutarties finansavimo sandorius sutiko laiku ir tinkamai mokėti įmokas, taip pat sumokėti sandorio sudarymo mokesčius, todėl ieškovo reikalavimas dėl 8555,88 Lt sumos priteisimo iš atsakovo laikytinas pagrįstu ir tenkintinas (CK 1.138 str., 6.37 str., 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.71 str., 6.200 str., 6.210 str., 6.886 str., vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandoriai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3).

16Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Kiekviena iš šalių sutartį (sandorį) privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str.), nes teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi jos šalims įstatymo galią (CK 6.189 str.).

17Pagal CK 6.256 str. kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

18Pagal ieškovo ir atsakovo sudarytus vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ), finansavimo sandorius, atsakovas, praleidęs terminą sumokėti įmoką, už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovui mokėti Sandoryje nustatyto dydžio delspinigius. Sandoryje nustatyta 0,5 proc. dydžio delspinigių norma. Atsakovas neįvykdė vartojimo kredito sutarties sandorio, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, atsakovui kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta sutartyje, atsakovas už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius, ir tuo pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 841,67 Lt delspinigių. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73 str., teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Nagrinėjamos bylos atveju atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovas yra fizinis asmuo, sutartį sudarė prisijungimo prie jos būdu, t.y. pasirašydamas iš anksto paruoštos sutarties tekstus, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli. Ir nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Nustatydamas protingą delspinigių dydį, teismas pagal analogiją remiasi LR Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatomis ir laiko, kad šiuo atveju, atsižvelgiant į visas anksčiau paminėtas aplinkybes, delspinigiai mažintini iki 0,05 proc. dydžio už kiekvieną pradelstą dieną, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 84,16 Lt, likusioje dalyje dėl delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

19Esant nurodytoms aplinkybėms ieškinys tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 8 555,88 Lt nesumokėtų įmokų bei 84,16 Lt delspinigių, viso 8640,04 Lt.

20Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, jog palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai.

21Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

22Kadangi atsakovas prievolių tinkamai nevykdė iš jo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (8640,04 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-08-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ( CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

23Ieškovo reikalaujamo dydžio įsiskolinimas, delspinigiai ir palūkanos priteistini jam iš atsakovo (CK 6.210 str., 6.37 str., 6.71 str., 6.189 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.567 str.).

24Ieškinį patenkinus iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos : ieškovui jo sumokėtas 282,00 Lt žyminis mokestis, valstybei 15,00 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str. teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti iš dalies.

27Priteisti iš atsakovo M. J., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), ieškovui UAB „General Financing”, įmonės kodas 300515252, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, banko kodas 40100, - 8 555,88 Lt (aštuonis tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt penkis litus 88 ct) likusių mokėjimų, 84,16 Lt (aštuoniasdešimt keturis litus 16 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (8640,04 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2012-08-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 282,00 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt du litus 00 ct) sumokėto žyminio mokesčio.

28Priteisti iš atsakovo M. J., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), valstybei, - 15,00 Lt (penkiolika litų 00 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinė mokesčių inspekcija (įmonės kodas 188659752), į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300 AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Odeta Ragauskienė,... 2. sekretoriaujant Jurgitai Alzbergienei,... 3. dalyvaujant atsakovui M. J.,... 4. nedalyvaujant ieškovo UAB „General Financing“ atstovui,... 5. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 6. ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo M.... 7. Ieškovas ieškinyje (b. l. 3-4) nurodė, jog 2009-04-06 šalys sudarė... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Delspinigių dydis pagrįstas sutartimi bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 10. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad... 11. Atsakovas savo atsiliepime į ieškinį (b. l. 23-24) ir teismo posėdžio metu... 12. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 14. Ieškinio pareiškimu bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais –... 15. Kaip matyti iš prie ieškinio pateiktos vartojimo kredito sutarties,... 16. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos... 17. Pagal CK 6.256 str. kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo... 18. Pagal ieškovo ir atsakovo sudarytus vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ),... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškinys tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo... 20. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, jog palūkanas pagal prievoles gali... 21. Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę... 22. Kadangi atsakovas prievolių tinkamai nevykdė iš jo taip pat priteistinos 5... 23. Ieškovo reikalaujamo dydžio įsiskolinimas, delspinigiai ir palūkanos... 24. Ieškinį patenkinus iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos :... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str. teismas... 26. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 27. Priteisti iš atsakovo M. J., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), ieškovui UAB... 28. Priteisti iš atsakovo M. J., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), valstybei, -... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...