Byla e2-5085-985/2017
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus perdavimo kitam teismui klausimą

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida Navickienė,

2rašytinio proceso tvarka sprendė civilinės bylos pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ( - ) patikslintą ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus perdavimo kitam teismui klausimą.

3Teismas

Nustatė

4teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ( - ) patikslintą ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 34 straipsnio 2 dalies 4 punktu numatyta, kad teismas nutartimi perduoda bylą nagrinėti kitam teismui, jeigu, iškėlus bylą teisme, paaiškėja, kad ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles. CPK 27 straipsnyje nustatyta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai nagrinėja ginčus dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 101 straipsnio 1 dalies 1 punkte taip pat įtvirtinta nuostata, jog tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė minėto įstatymo reikalavimų ar nepagrįstai nutraukė sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, įstatymo nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, neatitinkančių šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo.

6Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ginčas tarp šalių kilo dėl sutarties, sudarytos civilinių viešo konkurso teisinių santykių būdu, vykdymo. Kasacinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad nors pagal VPĮ sudarius viešojo pirkimo sutartį, pirkimas pasibaigia, tačiau perkančiosios organizacijos ir tiekėjo viešojo pirkimo teisiniai santykiai nesibaigia. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinę praktiką viešųjų pirkimų principų – pamatinių nuostatų, perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo vertinimo pagrindų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo viešojo pirkimo pradžios iki pabaigos, tačiau jų reikšmė nesumenksta ir viešajam pirkimui pasibaigus, nes tam tikrais atvejais, pvz., kai viešojo pirkimo sutartis sudaroma iš anksto nepaskelbus apie viešąjį pirkimą ar netinkamai vykdoma pirkimo sutartis, gali reikšti viešųjų pirkimų principų pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-07-08 nutartis priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-320/2011, 2010-11-09 nutartis priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-425/2010, 2009-11-13 nutartis priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-506/2009).

7Įvertinus ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimus, teismas sprendžia, jog byla neteisminga Marijampolės rajono apylinkės teismui, todėl perduotina Kauno apygardos teismui.

8Byloje paskirtas parengiamasis teismo posėdis 2017 m. lapkričio 9 d. 10 val. Atsižvelgiant į tai, kad civilinė byla perduodama Kauno apygardos teismui, 2017 m. lapkričio 9 d. 10 val. parengiamasis posėdis atšauktinas.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 27 straipsniu, 34 straipsnio 2 dalies 4 punktu,

Nutarė

10perduoti civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ( - ) patikslintą ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus Kauno apygardos teismui.

11Atšaukti parengiamąjį teismo posėdį paskirtą 2017 m. lapkričio 9 d. 10 val.

12Nutarties kopiją siųsti šalių atstovams.

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai