Byla e2-3477-588/2019
Dėl dalies draudimo išmokos sumos grąžinimo

1Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Diana Vercinskė,

2sekretoriaujant Ingridai Šakickienei,

3dalyvaujant atsakovui A. A.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AAS BTA Baltic I. C., veikiančio per AAS BTA Baltic I. C. filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovui A. A. dėl dalies draudimo išmokos sumos grąžinimo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovas AAS BTA Baltic I. C., veikiantis per AAS BTA Baltic I. C. filialą Lietuvoje, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo A. A. 132,86 Eur draudimo išmokos sumą, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas su atsakovu A. A. sudarė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, pagal kurią buvo apdrausta transporto priemonės VW Passat, valstybinis Nr. ( - ), valdytojo civilinė atsakomybė, už autoavarijos metu padarytą žalą. 2018 m. gruodžio 29 d., Stoties g., Tauragėje įvyko autoįvykis, kurio metu buvo apgadinta transporto priemonė Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ), o įvykio kaltininku pripažintas transporto priemonės VW Passat, valstybinis Nr. ( - ), valdytojas A. A.. Atsakovas A. A. neįvykdė įstatyminės prievolės raštu pranešti draudikui per 3 darbo dienas apie eismo įvykį, nepateikė informacijos apie įvykio aplinkybes, nepateikė transporto priemonės apžiūrai nuotraukų, nebendradarbiavo, įvykio aplinkybių nenurodė. Ieškovas, vadovaujantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, išmokėjo 664,31 Eur draudimo išmoką, dėl transporto priemonės Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ) apgadinimų. Atsakovas, būdamas atsakingu dėl žalos padarymo asmeniu, pažeidė įstatymo imperatyvą numatytą Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (toliau – TPVCAPD) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte dėl prievolės raštu per 3 dienas pranešti apie įvykį draudikui, taip pat pateikti deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 795 patvirtintų „Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių“ 60.3 punktas nustato, jog atsakingas draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo iki 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos, jeigu nepateikė atsakingam draudikui eismo įvykio deklaracijos per TPVCAPD įstatymo 12 straipsnyje nustatytus terminus ir (arba) draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykio aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį, 60.4 punktas numato, kad draudikas turi teisę reikalauti iki 20 procentų draudimo išmokos, jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas nesilaikė atsakingo draudiko nurodymų, duotų po eismo įvykio. Ieškovas AAS BTA Baltic I. C., veikiantis per AAS BTA Baltic I. C. filialą Lietuvoje, prašo nagrinėti bylą ieškovo atstovui nedalyvaujant.

7Atsakovas A. A. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškovo AAS BTA Baltic I. C., veikiančio per AAS BTA Baltic I. C. filialą Lietuvoje, ieškinio netenkinti. Nurodo, kad žalą patyrusi autoįvykio šalis per protingą laiką informavo draudimo bendrovę (ieškovą), su autoįvykyje nukentėjusiąją šalimi buvo atsiskaityta, ieškovas dokumentus, susijusius su eismo įvykiu gavo, todėl akivaizdu, kad apie draudiminį įvykį ieškovas sužinojo laiku, o nepranešimas apie draudžiamąjį įvykį neapsunkino to įvykio administravimo ir neturėjo jokios neigiamos įtakos draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika suformavo principą, kad sankcija turėtų būti proporcinga pažeidimui. Šiuo atveju, jo pažeidimas yra tik formalaus pobūdžio, niekaip nesukėlęs ieškovui jokio apsunkinimo veikloje, todėl atsižvelgiant į minėtą teisinį reguliavimą jis mano, kad teisėta, teisinga ir sąžininga butų laikyti, kad šiuo atveju sankcija yra lygi 0 % nuo išmokos (t. y. ieškinio netenkinti visiškai). Taip pat atsakovas A. A. nurodė, kad jis yra pensininkas ir po autoįvykio buvo smarkiai sukrėstas. Be to, jis yra sukaupęs ilgametę vairavimo patirtį, per kurią nesukėlė didelės apimties eismo įvykių, kaip ir šis autoįvykis, nesukėlęs didelės žalos. Be to, pranešimus apie reikalavimą sumokėti 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos ieškovas siuntė atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, kurioje laikotarpiu nuo draudiminio įvykio iki teismo pranešimo gavimo nebuvo apsilankęs, ir ieškovas nebandė susisiekti su atsakovu kitomis komunikacijos priemonėmis, nors draudimo bendrovei (ieškovui) jis yra pateikęs kontaktinius duomenis, įskaitant mobiliojo ryšio telefono numerį.

8Teismo posėdžio metu atsakovas A. A. prašė teismo ieškinį atmesti, atsiliepime į ieškinį išdėstytų argumentų pagrindu. Paaiškino, kad jis yra pensininkas, vairuoja penkiasdešimt tris metus, moka draudimo įmokas, ir jam skaudu, kad dėl šio įvykio nepranešimo draudimo bendrovė prašo iš jo priteisti 20 procentų dalį išmokėtos nukentėjusiam asmeniui draudimo išmokos. Jo pensija yra maža, jam padaryta akies operacija, reikalingi vaistai, todėl jam yra per sunki finansinė našta sumokėti draudimo išmoką.

9Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

10Rašytiniais bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 m. rugsėjo 19 d. ieškovas AAS BTA Baltic I. C., veikiantis per AAS BTA Baltic I. C. filialą Lietuvoje su atsakovu A. A. sudarė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 128833614, pagal kurią buvo apdrausta transporto priemonės VW Passat, valstybinis Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė, už autoavarijos metu padarytą žalą. 2018 m. gruodžio 29 d., Stoties g., Tauragėje, įvyko autoįvykis, kurio metu buvo apgadinta trečiajam asmeniui A. J. priklausanti transporto priemonė Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ). Įvykio kaltininku pripažintas transporto priemonės VW Passat, valstybinis Nr. ( - ) valdytojas, t. y. atsakovas A. A.. Iš UAB „Autolitegra“ 2019 m. sausio 22 d., automobilio Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ), remonto sąmatos matyti, kad 2018 m. gruodžio 29 d. autoįvykio metu apgadinto automobilio Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ), remontui apskaičiuota 664,31 Eur suma. Ieškovas AAS BTA Baltic I. C., veikiantis per AAS BTA Baltic I. C. filialą Lietuvoje vadovaujantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, išmokėjo 664,31 Eur draudimo išmoką, dėl atsakovo A. A. kaltės autoįvykio metu už apgadintą trečiojo asmens A. J. priklausančio automobilio Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ), remontą UAB „Autolitegra”. Iš ieškovo AAS BTA Baltic I. C., veikiančio per AAS BTA Baltic I. C. filialą Lietuvoje teismui pateikto AB SEB banko mokėjimo nurodymo matyti, kad 2019 m. sausio 29 d. ieškovas pervedė UAB “Autolitegra“ 664,31 Eur sumą už automobilio Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ), remontą.

11Teismas

konstatuoja:

12Ieškinys tenkintinas.

13TPVCAPD įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, jog įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali, dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykių dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes.

14Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 795 patvirtintų „Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 122 redakcija) 60.3 punktas nustato, jog atsakingas draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo iki 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos, jeigu valdytojas nepateikė atsakingam draudikui eismo įvykio deklaracijos per TPVCAPD įstatymo 12 straipsnyje nustatytus terminus ir (arba) draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykio aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį. Tų pačių taisyklių 60.4 punkte nustatyta, kad draudikas turi teisę reikalauti iki 20 procentų draudimo išmokos, jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas nesilaikė atsakingo draudiko nurodymų, duotų po eismo įvykio.

15TPVCAPD įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad su eismo įvykiu susijęs transporto priemonės valdytojas privalo pateikti draudikui turimus eismo įvykio ir žalos įrodymus, padėti jiems nustatyti įvykio aplinkybes ir žalos dydį, laikytis draudiko nurodymų, jeigu jie buvo duoti, leisti draudikui ištirti per eismo įvykį padarytos žalos priežastis ir nustatyti jos dydį.

16Pirmiau nurodytas teisinis reglamentavimas teisę reikalauti iš su autoįvykiu susijusios transporto priemonės valdytojo išmokėtos sumos ar jos dalies grąžinimo sieja su bendradarbiavimo pareigos nevykdymu. Šiuo atveju atsakovo A. A. pasyvumas ir savo pareigos neatlikimas nulėmė tai, jog išmokėdamas draudimo išmoką ieškovas turėjo remtis vien tik nukentėjusiojo asmens pateikta informacija, todėl nurodytos aplinkybės suteikia ieškovui teisę reikalauti žalos atlyginimo regreso teise. Nepranešimo apie eismo įvykį ir draudiminio įvykio nesieja ir negali sieti tiesioginis priežastinis ryšys, bet toks apdraustojo elgesys po eismo įvykio suteikia ieškovui teisę reikalauti žalos atlyginimo atgręžtinio reikalavimo teise iki 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos. Reikalavimas pranešti apie įvykį yra svarbus dėl to, kad, įvykus eismo įvykiui, kuo operatyviau ir objektyviau būtų išsiaiškintos visos eismo įvykio aplinkybės, dalyviai, asmeniui ir (ar) turtui padarytos žalos dydis bei civilinės atsakomybės už ją apimtis. Šiuo atveju negavus iš atsakingo asmens, t. y. atsakovo A. A. informacijos, žalą administruojantis draudikas, t. y. ieškovas neteko galimybės vadovautis visais objektyviais įrodymais, t. y. vertinti tiek nukentėjusiosios, tiek ir dėl autoįvykio kalto asmens pateikta informacija, ir tinkamai bei pagrįstai įvertinti žalos dydį ir kitas reikšmingas aplinkybes.

17Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, darytina išvada, jog yra pagrindas priteisti iš atsakovo A. A. 132,86 Eur draudimo išmokos sumą, ieškovo AAS BTA Baltic I. C., veikiančio per AAS BTA Baltic I. C. filialą Lietuvoje naudai (TPVCAPD įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 12 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 795 patvirtintų „Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių“ 60.3. punktas, CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

18Nors atsakovas A. A. atsiliepimu bei teismo posėdžio metu, su ieškiniu nesutiko motyvuodamas tuo, kad jis vairuoja daugiau nei 50 metų ir mokėjo draudimo įmokas ir nesukėlė didelės apimties eismo įvykių, kaip ir šiuo atveju, o nepranešimas apie draudžiamąjį įvykį neapsunkino to įvykio administravimo ir neturėjo jokios neigiamos įtakos draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką, be to, jo pažeidimas yra tik formalaus pobūdžio, niekaip nesukėlęs ieškovui jokio apsunkinimo veikloje, todėl atsižvelgiant į minėtą teisinį reguliavimą jis mano, kad teisėta, teisinga ir sąžininga butų laikyti, kad šiuo atveju sankcija yra lygi 0 % nuo išmokos sumos. Tačiau teismas su tuo sutikti negali, kadangi TPVCAPDĮ įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jei apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė ar netinkamai vykdė šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytų pareigų, tame tarpe ir šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytą pareigą per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo. Draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatomas paties draudiko, t. y. jam suteikta teisė, atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes ir į Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką, spręsti kiek ir kokiomis dalimis reikalaujamos grąžinti sumos. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas A. A. nevykdė TPVCAPDĮ įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytos pareigos, kas neabejotinai įtakojo ieškovo galimybes vadovautis objektyviais įrodymais, t. y. vertinti tiek nukentėjusiosios, tiek ir dėl autoįvykio kalto asmens pateikta informacija, ir tinkamai bei pagrįstai įvertinti žalos dydį ir kitas reikšmingas aplinkybes. Pirmiau nurodyta specialioji teisės norma taip pat numato išlygą, jog galima pranešti draudikui praleidus 3 dienų terminą, jeigu atsakingas asmuo negali prievolės įvykdyti dėl svarbių priežasčių, sudarančių objektyvias sąlygas reikalavimui mažinti. Tačiau šiuo atveju nustatyta, kad atsakovas A. A. ne tik nevykdė TPVCAPDĮ įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytos pareigos, tačiau netgi po to, kai buvo raginamas ieškovo pateikti duomenis apie autoįvykį, atsakovas A. A. jokių duomenų neteikė, su draudiku nebendradarbiavo, todėl laikytina, jog ieškovas neturėjo pagrindo mažinti reikalaujamos grąžinti sumos dydžio.

19Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, teismas daro išvadą, jog ieškovo AAS BTA Baltic I. C., veikiančio per AAS BTA Baltic I. C. filialą Lietuvoje reikalavimas priteisti iš atsakovo A. A. 132,86 Eur, kuri sudaro 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos sumos, laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas.

20Atsakovas A. A. atsiliepimu bei teismo posėdžio metu nurodė, jog jo finansinė padėtis yra sunki, jis gauna nedidelę pensiją, iš kurios jam reikia pirkti vaistus, be to, jam padaryta akies operacija bei planuojama kitos akies operacija, dėl to jam priteistos sumos sumokėjimas būtų didelė našta.

21CPK 284 straipsnis, reglamentuojantis sprendimo vykdymo atidėjimą ir išdėstymą ar vykdymo tvarkos pakeitimą, nustato galimybę teismui modifikuoti sprendimo vykdymą. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Ši įstatymu įtvirtinta teismo teisė teismų praktikoje vertinama kaip teismo prerogatyva nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu (Lietuvos Aukščiausiojo 2002 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-925/2002), tačiau atsižvelgiant į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas reiškia nukrypimą nuo bendrosios galutinių teismo procesinių sprendimų, kuriais užbaigiama byla, vykdymo tvarkos, kasacinis teismas yra ne kartą konstatavęs, jog sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006; 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011 ir kt.). Šiuo atveju, nors atsakovas A. A. atsiliepimu į ieškinį bei teismo posėdžio metu nurodė, jog ieškovo prašomos priteisti sumos sumokėti negali dėl sunkios finansinės padėties, tačiau išdėstyti prašomą priteisti sumą sumokant ją dalimis ar jos sumokėjimą atidėti, teismo neprašė, taip pat nepateikė jokių įrodymų (sunkią finansinę padėtį ar kitas aplinkybes, trukdančias tinkamai ir laiku įvykdyti sprendimą, pagrindžiančių įrodymų), kurių pagrindu teismas galėtų konstatuoti esant aplinkybėms, kurių pagrindu galimas sprendimo vykdymo išdėstymas. Be kita ko paminėtina tai, kad ieškovas dar 2019 m. kovo mėnesį siuntė atsakovui pretenziją, informavo apie žalos atlyginimo sumą, kuriai sumokėti buvo nustatęs terminą, tačiau šiai dienai, t. y. praėjus beveik aštuonių mėnesių laikotarpiui atsakovas A. A. duomenų, kad būtų sumokėjęs bent dalį šios sumos, teismui nepateikė. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, iš atsakovo priteistos 132,86 Eur sumos sumokėjimą atidėti ar šios sumos sumokėjimą išdėstyti ilgesniam laikotarpiui, teismas neturi pagrindo.

22Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu, kadangi atsakovas A. A. prievolės laiku nevykdė, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo A. A. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tenkintinas.

23Patenkinus ieškovo AAS BTA Baltic I. C., veikiančio per AAS BTA Baltic I. C. filialą Lietuvoje ieškinį iš atsakovo A. A. ieškovo naudai priteistinas 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

25ieškinį tenkinti.

26Priteisti iš atsakovo A. A. 132,86 Eur (vieno šimto trisdešimt dviejų eurų, 86 ct) draudimo išmokos sumą, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą 132,86 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. liepos 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,00 Eur (penkiolikos eurų, 00 ct) bylinėjimosi išlaidas, ieškovo AAS BTA Baltic I. C., veikiančio per AAS BTA Baltic I. C. filialą Lietuvoje, naudai.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Plungės apylinkės teismo Palangos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Diana Vercinskė,... 2. sekretoriaujant Ingridai Šakickienei,... 3. dalyvaujant atsakovui A. A.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AAS BTA... 5. Teismas... 6. ieškovas AAS BTA Baltic I. C., veikiantis per AAS BTA Baltic I. C. filialą... 7. Atsakovas A. A. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo... 8. Teismo posėdžio metu atsakovas A. A. prašė teismo ieškinį atmesti,... 9. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ... 10. Rašytiniais bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 m. rugsėjo 19 d. ieškovas... 11. Teismas... 12. Ieškinys tenkintinas. ... 13. TPVCAPD įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, jog įvykus eismo... 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 795... 15. TPVCAPD įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad su eismo įvykiu... 16. Pirmiau nurodytas teisinis reglamentavimas teisę reikalauti iš su autoįvykiu... 17. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, darytina išvada, jog yra pagrindas... 18. Nors atsakovas A. A. atsiliepimu bei teismo posėdžio metu, su ieškiniu... 19. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, teismas daro išvadą, jog ieškovo AAS... 20. Atsakovas A. A. atsiliepimu bei teismo posėdžio metu nurodė, jog jo... 21. CPK 284 straipsnis, reglamentuojantis sprendimo vykdymo atidėjimą ir... 22. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu,... 23. Patenkinus ieškovo AAS BTA Baltic I. C., veikiančio per AAS BTA Baltic I. C.... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 25. ieškinį tenkinti.... 26. Priteisti iš atsakovo A. A. 132,86 Eur (vieno šimto trisdešimt dviejų... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...