Byla 2-4388-633/2019
Dėl atsakovo A. B. deliktu padarytos turtinės žalos atlyginimo subsidiaraus priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas Algis Vieraitis,

2sekretoriaujant D. B., dalyvaujant ieškovės uždaros akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Vilkuva“ atstovui A. M., atsakovo nepilnamečio A. B. (A. B.) atstovo pagal įstatymą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) įgaliotai atstovei A. M., atsakovo Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų (toliau – globos namų) atstovei L. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Vilkuva“ patikslintą ieškinį atsakovams nepilnamečiui A. B. ir Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namams dėl atsakovo A. B. deliktu padarytos turtinės žalos atlyginimo subsidiaraus priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Šalių reikalavimai (ginčo esmė).

51.

6Ieškovė UAB „Vilkuva“ patikslintu ieškiniu prašo teismą priteisti iš atsakovo nepilnamečio A. B., o jam neturint turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, - subsidiariai ir iš atsakovo globos namų, 419,87 Eur nepilnamečio atsakovo A. B. nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo.

72.

8Atsakovai A. B. ir globos namai priešinių reikalavimų byloje (ieškovui) nepareiškė.

9II. Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų esmė.

103.

11Patikslintame ieškinyje nurodė ir papildomai teismo posėdyje per savo atstovą ieškovė UAB „Vilkuva“ paaiškino, kad atsakovas nepilnametis A. B., būdamas 16 m. amžiaus, 2019 m. kovo 6 d. apie 5 val. Vilkaviškio m. S. Nėries gatvėje, tyčia du kartus mesdamas akmenį, nepataisomai sugadino ieškovės administruojamo renovuoto daugiabučio gyvenamojo namo Nr. 33C fasado 267 Eur vertės dvi apdailos plokštes, dėl to 2019 m. birželio 14 d. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų nuosprendžiu yra pripažintas kaltu ir nuteistas. Ieškovė, administruodama šį daugiabutį, savo lėšomis pašalino atsakovo E. B. deliktu padarytą namo butų savininkams žalą – pakeitė minėtas plokštes, kas jai išviso kainavo 419,87 Eur (275,88 Eur medžiagos ir 143,99 Eur darbai). Savo lėšomis pašalinusi kito asmens (atsakovo A. B.) deliktu padarytą žalą, ieškovė reiškianti atgręžtinį reikalavimą dėl jos tam patirtų nuostolių kompensavimo į deliktą įvykdžiusį atsakovą nepilnametį A. B. bei subsidiariai jo rūpintoją atsakovą globos namus. Ieškovės nuomone, pastarasis atsakovas nepaneigė įstatyminės prezumpcijos ir byloje neįrodė, kad dėl žalos padarymo jo kaltės nėra.

124.

13Atsakovas (1) nepilnametis A. B. pats asmeniškai (parengiamajame posėdyje) ir per atstovę byloje pareiškė, kad ieškovo reikalavimą dėl žalos atlyginimo pripažįstantis visiškai, neginčijantis ir reikalaujamų atlyginti nuostolių dydžio, taip pat visiškai sutinkantis su ieškovo reikalavimu, kad žalos atlyginimo prievolė būtų nustatyta ne tik jam vienam, tačiau subsidiariai ir jo rūpintojui, kadangi šis netinkamai ir nepakankamai jį auklėjo bei prižiūrėjo, neužtikrindamas jo buvimo rūpybos įstaigoje nusikaltimo įvykio naktį, nors privalėjo tai padaryti. Atsakovas per atstovę taip pat pripažino, kad turėdamas tam pareigą, iki 21 val. jis nusikaltimo įvykio išvakarėse į globos namus negrįžo, buvo su draugais, vartojo alkoholį ir vėliau nusikalto.

145.

15Atsakovas (2) globos namai byloje pareiškė, kad su ieškovo reikalavimu jų atžvilgiu nesutinkantys, šią ieškovo reikalavimo dalį prašantys atmesti, kadangi dėl rūpintinio atsakovo nepilnamečio A. B. žalos padarymo nėra įstaigos kaltės. Šis atsakovas taip pat pripažino, kad teismo nutartimi yra paskirtas atsakovo A. B. nuolatiniu rūpintoju, kad nepilnametis žalos padarymo metu privalėjo būti (nakvoti) įstaigos padalinyje bendruomeniniuose vaikų namuose Vilkaviškio m., nusikaltimo išvakarėse išėjęs pasivaikščioti dienos pabaigoje, iki 21 val. į globos namus nesugrįžo, vėliau nakties metu nusikalto, į globos įstaigą grįžo ryte. Globos namų atstovė taip pat paaiškino, kad bendruomeninių vaikų namų padalinyje – bute Vilkaviškio m., gyvena grupė vaikų, jie yra prižiūrimi visą parą įstaigos darbuotojų, laisvalaikio metu vaikai turi teisę išeiti pasivaikščioti ir pan., kas darbuotojo yra registruojama, tačiau jie privalo iki 21 val. grįžti į globos namus, vaikams vėluojant, budintis darbuotojas skambina jiems telefonu, ragina grįžti, šiems to nepadarius, apie vaikų nesugrįžimą praneša policijai, kas buvo padaryta ir pastaruoju atveju. Be to, globos namai per visą globos/rūpybos laiką dėjo dideles pastangas dorai, tinkamai auklėti šį nepilnametį, organizavo jam socialinio pedagogo, psichologo pagalbą, į tai įtraukė policiją, nevyriausybinę organizaciją asociaciją „Keisk požiūrį“, rajono savivaldybės vaiko gerovės komisiją, sporto organizaciją, pirminės sveikatos priežiūros centrą, globos namų iniciatyva nepilnamečiui buvo 1 kartą taikytos minimalios priežiūros priemonės bei 2 kartus – vidutinė priežiūros priemonė – atidavimas į vaikų socializacijos centrą, todėl globos namai vertina, kad padarė viską, kad išvengti nagrinėjamos žalos padarymo, todėl globos namų, kaip ją padariusio nepilnamečio rūpintojo, kaltės dėl to nesama. Kartu rūpybos įstaiga byloje pripažino, kad jos taikytos ir (ar) inicijuotos poveikio nepilnamečiui priemonės nebuvo veiksmingos, jis įvykdė 4 tyčinius nusikaltimus, taip pat visą eilę administracinių nusižengimų, nesimoko ir nedirba, piktnaudžiauja alkoholiu. Jo atžvilgiu ieškinį atmesti šis atsakovas prašantis dar ir dėl to, kad jo patenkinimas pakenks kitų įstaigos globojamų/rūpinamų vaikų interesams (globos namai tikėtina patirs neplanuotų išlaidų žalos atlyginimui, nes nepilnametis A. B. jų duomenimis turto, išskyrus banko sąskaitoje kaupiamas valstybinės socialinio draudimo našlaičio pensijos lėšas, ar uždarbio žalai atlyginti bent jau šiuo metu neturintis), be to, ieškinio įstaigos atžvilgiu patenkinimas skatins linkusio į teisės pažeidimus nepilnamečio nebaudžiamumą.

16III. Teismo posėdyje nustatytos reikšmingos ginčui spręsti bylos aplinkybės.

176.

18Atsakovas (2) globos namai 2012 m. gegužės 28 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) buvo paskirtas ( - ) gimusio nepilnamečio A. B. nuolatiniu globėju/rūpintoju ir jo delikto įvykdymo bei žalos padarymo metu, ir bendroje trukmėje beveik 7 metus, vykdė jam nuolatinę rūpybą (b. l. 63-65). Nuo 2015 m. birželio 29 d. iki nusikalstamos veikos, kuria buvo padaryta byloje reikalaujama atlyginti žala, įvykdymo 2019 m. kovo 6 d. atsakovo (2) globos namų iniciatyva nepilnamečiui 1 kartą buvo priverstinai paskirtos minimalios priežiūros priemonės : įpareigojimas lankytis pas globos įstaigos socialinį pedagogą ir įpareigojimas dalyvauti socialinio ugdymo, prevencijos programose, bei 2 kartus – vidutinė priežiūros priemonė – atidavimas į vaikų socializacijos centrą. Per šį laikotarpį nepilnamečiui taip pat buvo siūloma profesionali psichologo, vaikų psichiatro pagalba, jo elgesys svarstomas vaiko gerovės komisijose globos namuose ir savivaldybės administracijoje, nepilnametis įtrauktas į nevyriausybinės organizacijos asociacijos „Keiks požiūrį“ vykdytą projektą „padėkime Kybartų vaikų globos namų auklėtiniams“ (b. l. 58-82, 100-103). Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis atsakovo (1) nepilnamečio A. B. atžvilgiu šiame teisme yra priimti apkaltinamieji nuosprendžiai 5 baudžiamosiose bylose bei išnagrinėta 20 administracinių nusižengimų bylų, aštuoniolikoje iš kurių šiam asmeniui paskirtos administracinės nuobaudos ir (ar) poveikio priemonės.

197.

20Atsakovas (1) nepilnametis A. B. 2019 m. kovo 5 d., 18.50 val. laisvalaikio metu išėjęs į lauką pasivaikščioti, nustatytu laiku (iki 22 val.) į globos namus (bendruomeninių vaikų namų padalinį Vilkaviškio m.) negrįžo, apie ką administracija 22.03 val. pranešė policijai (b. l. 107, 108), Vilkaviškio m. su pilnamečiu asmeniu girtavo, kovo 6 d., apie 5 val. Vilkaviškio m. S. Nėries gatvėje, du kartus tyčia mesdamas akmeniu, sulaužė renovuoto daugiabučio gyvenamojo namo Nr. 33C fasado apdailos 267 Eur vertės 2 plokštes, įvykdydamas tyčinį nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 187 straipsnio 1 dalyje, - prejudiciniai faktai, nustatyti įsiteisėjusiu ir vykdomu 2019 m. birželio 14 d. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. N1-479-1021/2019 (b. l. 31-35, 85-88, 104).

218.

22Ieškovė 2016 m. lapkričio 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. B-ĮV1320 pagrindu vykdydama daugiabučio gyvenamojo namo Vilkaviškio m. S. Nėries g. 33C bendrojo naudojimo objektų (patalpų) administratoriaus funkcijas (b. l. 20-24), suremontavo atsakovo (1) nepilnamečio A. B. tyčia sugadintą fasadą ir dėl to faktiškai medžiagoms ir darbams apmokėti patyrė 419,87 Eur išlaidas (b. l. 4-5, 15-16, 17, ieškovės atstovo paaiškinimai teismo posėdyje), 2019 m. gegužės 23 d. ieškovė su regresiniu reikalavimu atlyginti patirtus nuostolius kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį 2019 m. birželio 7 d. patikslino (b. l. 13-14).

23Teismas

konstatuoja:

24IV. Faktinių duomenų vertinimas, sprendimo motyvai ir teisiniai argumentai.

259.

26Dėl ieškovės regresinio reikalavimo atsakovo (1) nepilnamečio A. B. atžvilgiu teisėtumo ir pagrįstumo. Ieškovės turėtos išlaidos sugadinto namo fasado remontui (atstatymui į buvusią iki delikto padėtį) yra priskiriamos tiesioginiams nuostoliams (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 straipsnio 1 dalis), kuriems taikomas visiškas jų atlyginimo principas (CK 6.251 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 182 straipsnio 3 punktu įstatymo leidėjas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytoms (konstatuotoms) aplinkybėms yra nustatęs prejudicinių faktų galią, kurių civilinėje byloje papildomai įrodinėti nereikia, kas kartu reiškia draudimą juos iš naujo ginčyti ar kitaip kvestionuoti. CK 6.263 straipsnio 1 dalimi įstatymų leidėjas yra nustatęs bendrojo pobūdžio imperatyvą – kad kiekvienas asmuo privalo laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos, o jeigu jau padarė, turi prievolę visiškai ją atlyginti (6.263 straipsnio 2 dalis), jau suėjęs 14 metų nepilnametis už savo padarytą žalą atsako bendrais pagrindais (CK 6.276 straipsnio 1 dalis), atlygintinos žalos dydis (mastas) negali būti mažinamas dėl sunkios turtinės ar asmeninės padėties, jeigu žala buvo padaryta tyčia (CK 6.282 straipsnio 3 dalis). Iš to išplaukia išvada, jog nagrinėjamu atveju būdamas 16 m. amžiaus atsakovas (2) nepilnametis A. B., nepaisant savo nepilnametystės ir nepakankamos turtinės padėties, turi įstatymu nustatytą prievolę visiškai atlyginti tyčine nusikalstama veika padarytą turtinę žalą, o ieškovė, vykdydama sužaloto turto administravimo funkcijas ir ją pašalinusi savo lėšomis, turi įstatymu pagrįstą galiojančią reikalavimo teisę į atsakovą (1) nepilnametį A. B. tiek, kiek turėjo faktinių išlaidų šiai žalai pašalinti (CK 6.280 straipsnio 1 dalis), nagrinėjamoje byloje ginčo dėl ieškovo išlaidų dydžio ir jo pagrįstumo nėra, jų pripažinimas abiejų atsakovų asmenyje atitinka faktines bylos aplinkybes, nustatytas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu ir lokalinėmis sąmatomis, todėl teismo vertinamos teisingomis (CPK 187 straipsnio 2 dalis). To pagrindu teismas sprendžia, kad šioje dalyje (atsakovo (1) nepilnamečio A. B. atžvilgiu) ieškovo reikalavimas yra teisėtas, pagrįstas, todėl patenkintinas visiškai.

2710.

28Dėl ieškovės regresinio reikalavimo atsakovo (2) globos namų atžvilgiu teisėtumo ir pagrįstumo. Nagrinėjamu atveju ieškovė, gindama byloje savo kaip kreditoriaus teises, reikalauja taikyti papildomą laikiną (subsidiarią) deliktinę civilinę atsakomybę ir žalos padariusio nepilnamečio rūpintojui CK 6.276 straipsnio 2 dalies juridiniu pagrindu, argumentuodamas aplinkybėmis, kad rūpintojas neužtikrino reikiamo nepilnamečio auklėjimo ir tinkamos jo priežiūros, todėl yra kaltas dėl nagrinėjamos žalos atsiradimo ir privalo subsidiariai (papildomai, laikinai) už ją atsakyti iki kol žalos padaręs asmuo (atsakovas (1) A. B.) taps pilnametis ar įgis turto ar pajamų, kurių pakaktų žalai atlyginti (CK 6.276 straipsnio 3 dalis). Atsakovas (2) globos namai šiam ieškovės reikalavimui byloje atsikirto pareiškimu, kad jis padarė viską, kas nuo jo priklausė, kad pakeisti į teisės pažeidimus linkusio nepilnamečio rūpintinio nuostatas ir elgesį, todėl nesantis kaltas dėl to, kad nepilnametis, nepaisant rūpintojo pastangų to išvengti, nusikalto ir tuo padarė žalos, taip siekdamas byloje nuginčyti įstatymu įtvirtintą tėvų, globėjų, rūpintojų kaltės prezumpciją (CK 6.276 straipsnio 2 dalis). Ginčo dėl atsakovo byloje nurodytų ir dokumentais pagrįstų priemonių rūpintinio A. B. atžvilgiu nekilo, nei nepilnametis, nei ieškovė jų neginčijo, globos namų pateikti faktai šiuo klausimu atitinka bylos aplinkybes, todėl teismo laikomi nustatytais (CPK 187 straipsnio 2 dalis). Visgi, teismo vertinimu, iš bylos aplinkybių (didelio skaičiaus administracinių nusižengimų ir tyčinių nusikalstamų veikų) yra akivaizdu, kad aptariamos priemonės, nepaisant jų skaičiaus ir pobūdžio, buvo nepakankamos ir neefektyvios, o pranešimas policijai apie nepilnamečio rūpintinio nesugrįžimą nusikaltimo išvakarėse į globos namus iki 22 val. – nebuvo priemone, kuri galėtų šalinti jo, kaip rūpintojo, kaltę dėl nesugrįžusio rūpintinio žalos padarymo tyčiniu nusikaltimu už globos įstaigos ribų. Tokiais atvejais vaiko tėvas (motina)/globėjas/rūpintojas laikomas kaltu dėl to, kad nepilnametis nebuvo auklėtas taip, kad žinotų ir suprastų tinkamo ir teisėto elgesio taisykles, taip pat nebuvo prižiūrimas tokiu būdu ir tokiomis priemonėmis, kad tokio (teisėto) elgesio taisyklių kaltai nepažeistų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis kasacinėje civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2010, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartis apeliacinėje civilinėje byloje Nr. 2A-33-267/2015 ir kt.). Taigi teismui padarius išvadą, jog atsakovas (2) globos namai byloje nenuginčijo įstatymu preziumuojamos savo kaltės dėl nagrinėjamos žalos atsiradimo, ieškovės reikalavimas dėl subsidiarios deliktinės civilinės atsakomybės taikymo šiam atsakovui taip pat pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu, todėl ieškinys visumoje patenkintinas visiškai.

29V. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.

3011.

31Bylos duomenimis ieškovas ir atsakovai bylinėjimosi išlaidų bylos procese nepatyrė, tokių atlyginimo reikalavimo byloje nė vienas nepareiškę, todėl galimos jų bylinėjimosi išlaidos nepaskirstomos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atlygintinas bylinėjimosi išlaidas valstybei šioje byloje sudaro 3,58 Eur bylos nagrinėjimo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, bei 20 Eur nesumokėto valstybei žyminio mokesčio, viso – 23,58 Eur. Pagal CPK 96 straipsnio 1 ir 5 dalių taisykles pastarosios išlaidos priteistinos iš atsakovo (1) nepilnamečio A. B..

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 268, 270, 284, 305, 307 straipsniais,

Nutarė

33Ieškinį patenkinti visiškai.

34Priteisti iš atsakovo nepilnamečio A. B. (A. B.), asmens kodas – ( - ) gyv. ( - ), o jam neturint turto ar uždarbio, pakankamo žalai atlyginti, - subsidiariai ir iš atsakovo Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų, įstaigos kodas – 301085907, buveinės adresas – Č. Darvino g. 4, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav., keturis šimtus devyniolika eurų 87 ct. (419,87 Eur) žalos atlyginimo ieškovei uždarai akcinei bendrovei „Vilkuva“, įmonės kodas – 185105281, buveinės adresas – S. Daukanto g. 19, Vilkaviškio m.

35Nustatyti, kad atsakovo Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų pareiga atlyginti priteisiamą žalą pasibaigs, kai padaręs žalą atsakovas A. B. (A. B.) sulauks pilnametystės, taip pat kai jis prieš pilnametystę įgis turtą arba uždarbį, kurio pakaks žalai atlyginti.

36Priteisti iš atsakovo nepilnamečio A. B. (A. B.), asmens kodas - ( - ) gyv. ( - ), dvidešimt tris eurus 58 ct. (23,58 Eur) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei (mokama/išieškoma – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įstaigos kodas – 188659752, į valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pasirinktame banke, įmokos paskirtis – žyminis mokestis iš išlaidos, susiję su bylos nagrinėjimu, įmokos kodas – 5660).

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas Algis Vieraitis,... 2. sekretoriaujant D. B., dalyvaujant ieškovės uždaros akcinės bendrovės... 3. Teismas... 4. I. Šalių reikalavimai (ginčo esmė).... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „Vilkuva“ patikslintu ieškiniu prašo teismą priteisti iš... 7. 2.... 8. Atsakovai A. B. ir globos namai priešinių reikalavimų byloje (ieškovui)... 9. II. Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų esmė.... 10. 3.... 11. Patikslintame ieškinyje nurodė ir papildomai teismo posėdyje per savo... 12. 4.... 13. Atsakovas (1) nepilnametis A. B. pats asmeniškai (parengiamajame posėdyje) ir... 14. 5.... 15. Atsakovas (2) globos namai byloje pareiškė, kad su ieškovo reikalavimu jų... 16. III. Teismo posėdyje nustatytos reikšmingos ginčui spręsti bylos... 17. 6.... 18. Atsakovas (2) globos namai 2012 m. gegužės 28 d. Vilkaviškio rajono... 19. 7.... 20. Atsakovas (1) nepilnametis A. B. 2019 m. kovo 5 d., 18.50 val. laisvalaikio... 21. 8.... 22. Ieškovė 2016 m. lapkričio 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės... 23. Teismas... 24. IV. Faktinių duomenų vertinimas, sprendimo motyvai ir teisiniai argumentai.... 25. 9.... 26. Dėl ieškovės regresinio reikalavimo atsakovo (1) nepilnamečio A. B.... 27. 10.... 28. Dėl ieškovės regresinio reikalavimo atsakovo (2) globos namų atžvilgiu... 29. V. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.... 30. 11.... 31. Bylos duomenimis ieškovas ir atsakovai bylinėjimosi išlaidų bylos procese... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 33. Ieškinį patenkinti visiškai.... 34. Priteisti iš atsakovo nepilnamečio A. B. (A. B.), asmens kodas – ( - ) gyv.... 35. Nustatyti, kad atsakovo Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų... 36. Priteisti iš atsakovo nepilnamečio A. B. (A. B.), asmens kodas - ( - ) gyv. (... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo gali būti skundžiamas...