Byla 2-9591-587/2012
Dėl baudos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, sekretoriaujant Ritai Pečiulienei, dalyvaujant ieškovo AB „Kauno grūdai“ atstovui advokatui Viliui Masiuliui, nedalyvaujant atsakovo Vitoraps OÜ atstovui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Kauno grūdai“ ieškinį atsakovui Vitoraps OÜ dėl baudos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 52500 Eurų baudos, 6% metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 4625 Lt žyminio mokesčio.

3Ieškovas ieškinyje nurodė bei posėdyje atstovas paaiškino, kad 2012 m. sausio mėn. 19 d. ieškovas AB „Kauno grudai“ ir atsakovas Vitoraps OÜ pasirašė Pirkimo – pardavimo sutartį Nr.01/23, kuria atsakovas Vitoraps OÜ įsipareigojo iki 2012 m. vasario mėn. 29 d. parduoti ir pristatyti ieškovui AB „Kauno grūdai“ 1000 tonų nefasuotų pašarinių kukurūzų, kurių vienos tonos kaina 175 Eurai, visos sutarties vertė – 175000,00 Eurai. Atsakovas Vitoraps OÜ privalėjo atvežti prekę iki sutartyje nurodyto termino, tačiau to nepadarė. 2012-03-06 ieškovas gavo raštą, kuriame atsakovas pareiškė, kad negali įvykdyti sutarties dėl padidėjusių kainų Rusijos Federacijos rinkoje. 2012-03-13 AB „Kauno grūdai“ atsakydami į minėtą raštą pareiškė pretenziją, kurioje nurodė, kad dėl Vitoraps OÜ neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų pagal 2012-01-19 sutartį Nr. 01/23, buvo priversti kreiptis į kitą kompaniją dėl reikiamos Prekės pristatymo ir todėl patyrė didelius nuostolius. Vitoraps OÜ atsakydamas į AB „Kauno grūdai“ pretenziją pripažino neįvykdytos sutarties faktą, teigdami, kad ši situacija susidarė tik dėl to, kad Vitoraps OÜ negavo transporto pristatyti prekę ieškovui. Todėl atsakovas Vitoraps OÜ pagal 2012 m. sausio mėn. 19 d. pirkimo – pardavimo sutarties 5 skyriaus „Atsakomybė už netinkamą prievolių įvykdymą arba neįvykdymą“ 5.2. dalį, atsisakęs pateikti prekę ieškovui, privalo sumokėti 30% dydžio baudą, nuo visos sutarties 2.1. punkte sutartos prekių kiekio sumos, t.y. 52500 Eurų.

4Atsakovo atstovas į posėdį neatvyko, atstovo byloje nepaskyrė, apie posėdį pranešta LR CPK 805 str. nustatyta tvarka. Pateikė atsiliepimą (b.l. 77-81), kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, sutarties neįvykdė dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių.

5Ieškinys tenkintinas pilnai.

6Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2012 m. sausio mėn. 19 d. ieškovas AB „Kauno grudai“ ir atsakovas Vitoraps OÜ pasirašė Pirkimo – pardavimo sutartį Nr.01/23, kuria atsakovas Vitoraps OÜ įsipareigojo iki 2012 m. vasario mėn. 29 d. parduoti ir pristatyti ieškovui AB „Kauno grūdai“ 1000 tonų nefasuotų pašarinių kukurūzų, kurių vienos tonos kaina 175 Eurai, visos sutarties vertė – 175000,00 Eurai (b.l. 9-11). 2012-03-06 atsakovas ieškovui atsiuntė raštą, kuriame nurodė, kad negali įvykdyti sutarties dėl padidėjusių kainų Rusijos Federacijos rinkoje (b.l. 62). 2012-03-13 AB „Kauno grūdai“ pareiškė pretenziją, kurioje nurodė, kad dėl Vitoraps OÜ neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų pagal 2012-01-19 sutartį Nr. 01/23, buvo priversti kreiptis į kitą kompaniją dėl reikiamos Prekės pristatymo ir todėl patyrė 14000 Eurų nuostolių (b.l. 59). Atsakovas Vitoraps OÜ, atsakydamas į AB „Kauno grūdai“ pretenziją, pripažino neįvykdytos sutarties faktą, teigdami, kad ši situacija susidarė dėl to, kad Vitoraps OÜ negavo transporto pristatyti prekę ieškovui (b.l. 56).

7Byloje yra kilęs ginčas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir baudos priteisimo, nevykdant sutarties. CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę.

8Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai šaliai gali būti taikomos netesybos, kurios yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, šalims susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jų ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-409/2010). Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovas sutarties nevykdė, todėl bauda galėtų būti mažinama tik teismui nustačius, jog ji yra neprotingai didelė.

9CK 6.228 str. 1 dalyje reglamentuoja kas yra esminė šalių nelygybė – kai viena šalis nesąžiningai pasinaudojo tuo, kad kita šalis nuo jos priklauso, turi ekonominių sunkumų, neatidėliotinų poreikių, yra ekonomiškai silpna, neinformuota, nepatyrusi, veikia neapdairiai, neturi derybų patirties, taip pat atsižvelgiant į sutarties prigimtį ir tikslą. Tačiau šioje byloje teismas neturi pagrindo nustatyti esant esminę šalių nelygybę, kadangi tiek ieškovas, tiek atsakovas vykdo profesionalią specializuotą veiklą, turi verslo ir derybų patirties, netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, ir jos nustatytos vienodos abiem šalims už sutarties neįvykdymą. Įstatymas (CK 6.73 str., 6.258 str.) numato, kad už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Tačiau netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010, 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2010, 2012-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012).

10Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 str. 1 d.). Kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t.y. tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.). Netinkamas sutartinių prievolių vykdymas yra teisinis pagrindas sutartinei atsakomybei kilti – neteisėtai veikianti šalis privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas. Verslininkui nustatomos dar griežtesnės atsakomybės sąlygos – toks sutartinių santykių subjektas atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta dėl force majeure aplinkybių(CK 6.212 str. 1 d.), jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita (CK 6.256 str. 2 d., 4 d.).

11Sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, teismas atsižvelgia į tai, jog netesybos, t.y. bauda nustatyta šalių valia jų sudarytoje sutartyje, nenustatyta, kad sutartis būtų buvusi sudaryta prisijungimo būdu. Iš sutarties matyti, kad joje nustatytos vienodos atsakomybės sąlygos už sutarties nevykdymą: jeigu pirkėjas atsisako priimti pagal jo užsakymą pateiktas prekes, atitinkančias sutarties sąlygas, tai pardavėjas turi teisę reikalauti sumokėti 30 procentų užsakymo kainos baudą bei atlyginti nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda. Jeigu pardavėjas atsisako pateikti prekes, pagal pirkėjo užsakymą, jeigu nėra pirkėjo kaltės, tai pirkėjas turi teisę reikalauti sumokėti 30 procentų užsakymo kainos baudą bei atlyginti nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda (b.l. 10, 2012-01-19 sutarties Nr. 01/23 5.1, 5.2 punktai). Teismas negali iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Nors ieškovas įrodymų, patvirtinančių jo patirtus nuostolius dėl sutarties neįvykdymo į bylą nepateikė, tačiau iš pretenzijų atsakovui matyti, kad pranešė dėl sutarties nevykdymo patyręs 14000 Eurų nuostolių (b.l. 59). Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas neturi pagrindo konstatuoti esant esminės šalių nelygybės bei aiškiai per didelės baudos, todėl ieškinys tenkintinas pilnai, ieškovui iš atsakovo priteistina 52500 Eurų baudos (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d., 6.70, 6.71 str., 6.73 str. 2 d.).

12CK 6.37 str. 2d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 % dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (52500 Eurų) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2012-03-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str.).

13Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistina 4625,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 5,37,47) (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.).

14Iš atsakovo valstybei priteistina 36,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1d. 3 p., 96 str.).

15Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 382 str. ,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti pilnai.

17Priteisti iš atsakovo Vitoraps OÜ, įmonės kodas 12193493, ieškovo AB „Kauno grūdai“, įmonės kodas 133818917, naudai 52500,00 Eurų (penkiasdešimt du tūkstančius penkis šimtus Eurų) baudos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (52500,00 Eurų) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2012-03-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 4625,00 Lt (keturis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt penkis litus) bylinėjimosi išlaidų.

18Priteisti iš atsakovo Vitoraps OÜ, įmonės kodas 12193493, valstybės naudai 36,00 Lt (trisdešimt šešis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai