Byla 2-2594-466/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „ARN group“ ieškinį atsakovui T. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „ARN group“ prašo priteisti iš atsakovo T. P. 560,00 Lt skolą, 336,00 Lt delspinigius, 50,00 Lt baudą ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 123 str., 130 str., 142 str. nustatyta tvarka buvo įteikti ieškinio, dubliko nuorašai bei pranešimai apie atsiliepimo ir tripliko pateikimo tvarką. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą ir tripliką, kuriuose nurodė, jog su ieškiniu sutinka iš dalies ir prašė sumažinti netesybas.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-11-17 tarp ieškovo UAB „ARN group“ ir atsakovo T. P. buvo sudaryta Kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 500,00 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo jį sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, ne vėliau kaip 2010-03-24 (b. l. 5-8). Atsakovui taip pat priskaičiuotas 60,00 Lt kredito mokestis. Atsakovas patvirtino, jog buvo tinkamai supažindintas su Kredito sutarties sąlygomis (b. l. 9-12). Atsakovas prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė, paskolos negrąžino ir liko skolingas ieškovui 560,00 Lt.

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str.). Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (LR CK 6.870 str. 1 d.). Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu; arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (LR CK 6.886 str. 1 d.). LR CK 6.873 str. 1 d. nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas su ieškovu būtų atsiskaitęs, todėl iš jo priteistina 560,00 Lt skola ieškovo naudai (LR CPK 178 str.).

7Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (LR CK 6.71 str.). Sutarties 5.1 p. nustatyta, kad klientas, neįvykdęs prievolės grąžinti kreditą kredito grąžinimo dieną ir/ar sumokėti įmoką mokėjimo dieną, privalo apmokėti kreditoriui 2 procentų dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Atsakovui už 30 kalendorinių dienų paskaičiuoti 336,00 Lt dydžio delspinigiai (b. l. 1). Sutarties 5.2 p. Nustatyta, kad jeigu klientas delsia grąžinti kreditą, sumokėti įmoką ir/ar kredito kainą ar jų dalį ilgiau kaip trisdešimt kalendorinių dienų, jis privalo papildomai sumokėti kreditoriui 50,00 Lt dydžio baudą. Atsakovas kreditą grąžinti pavėlavo daugiau nei 30 dienų, todėl ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 50,00 Lt baudą.

8Atsakovas nurodė, kad nesutinka su paskaičiuotu delspinigių dydžiu, kadangi netesybų suma sudaro apie 70 procentų suteiktos paskolos ir kredito mokesčio dydžio ir atlieka ne kompensacinę, o baudinę funkciją. Atsakovas taip pat nurodė, jog jis sudarydamas sutartį internetu neturėjo galimybės išreikšti prieštaravimo dėl pernelyg didelio netesybų dydžio (b. l. 33-34, 68-69).

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kreditoriaus prašomos priteisti netesybos (delspinigiai) siekia 336,00 Lt, todėl, palyginus su pagrindinės skolos suma (560,00 Lt), yra aiškiai per didelės ir laikytinos baudinėmis (LR CK 1.5 str.).

10LR CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). LR CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Lietuvos Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

11Atmestinas ir ieškovo argumentas, kad atsakovas sutarties sudarymo metu neišreiškė jokio prieštaravimo dėl nustatyto netesybų dydžio. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad kredito sutartis tarp šalių sudaryta internetu, atsakovui kaip kredito gavėjui, kuris laikytinas silpnesniąja sutarties šalimi, neturint jokių galimybių derėtis su kreditoriumi dėl sutarties sąlygų.

12Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad 2 procentų dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis LR CK 6.258 str. 3 d. ir LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas iki 0,5 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Taigi, iš atsakovo priteistini 84,00 Lt delspinigiai ir 50,00 Lt bauda.

13Vadovaujantis LR CPK 93 str. 1 d., 2 d., proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo priteistinas 48,42 Lt žyminis mokestis ir 149,21 Lt išlaidos procesinių dokumentų įteikimui viešo paskelbimo būdu, iš viso – 197,63 Lt bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str.).

14Iš atsakovo taip pat priteistinos 13,00 Lt pašto išlaidos valstybės naudai (LR CPK 92 str.).

15Teismas, vadovaudamasis LR CPK 265 str., 270 str.,

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo T. P., a. k. ( - ), 560,00 Lt skolą, 84,00 Lt delspinigius, 50,00 Lt baudą ir 197,63 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB “ARN group”, į. k. 302249035, naudai.

18Priteisti iš atsakovo T. P., a. k. ( - ), 13,00 Lt pašto išlaidas valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per sprendimą priėmusį Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, rašytinio... 2. ieškovas UAB „ARN group“ prašo priteisti iš atsakovo T. P. 560,00 Lt... 3. Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK)... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 5. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-11-17 tarp... 6. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.256 str. 1... 7. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 8. Atsakovas nurodė, kad nesutinka su paskaičiuotu delspinigių dydžiu, kadangi... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje... 10. LR CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra... 11. Atmestinas ir ieškovo argumentas, kad atsakovas sutarties sudarymo metu... 12. Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad 2 procentų dydžio delspinigių... 13. Vadovaujantis LR CPK 93 str. 1 d., 2 d., proporcingai patenkintų reikalavimų... 14. Iš atsakovo taip pat priteistinos 13,00 Lt pašto išlaidos valstybės naudai... 15. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 265 str., 270 str.,... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo T. P., a. k. ( - ), 560,00 Lt skolą, 84,00 Lt... 18. Priteisti iš atsakovo T. P., a. k. ( - ), 13,00 Lt pašto išlaidas valstybės... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...